Εισαγωγή στις της ρύθμισης επιδόσεων για το SharePoint Online

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τι συγκεκριμένα στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη σχεδίαση σελίδων για καλύτερες επιδόσεις στο SharePoint Online.

Μετρικά του SharePoint Online

Τα παρακάτω γενικά μετρικά για το SharePoint Online παρέχουν πραγματικό κόσμο δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις:

 • Πόσο γρήγορα φόρτωση των σελίδων

 • Πόσες μεταβάσεις απαιτείται ανά σελίδα

 • Προβλήματα με την υπηρεσία

 • Άλλα πράγματα που προκαλούν υποβάθμιση επιδόσεων

Συμπεράσματα φτάσει λόγω των δεδομένων

Ενημερώνει τα δεδομένα μαζί μας:

 • Οι περισσότερες σελίδες εκτέλεση επίσης και στο SharePoint Online.

 • Μη προσαρμοσμένες σελίδες φόρτωση πολύ γρήγορα.

 • OneDrive για επιχειρήσεις, τοποθεσίες ομάδας και σελίδες σύστημα, όπως _layouts, κ.λπ., είναι γρήγορη όλων για να φορτώσετε.

 • Το πιο αργές 1% των σελίδων του SharePoint Online λαμβάνουν περισσότερα από 5.000 χιλιοστά του δευτερολέπτου για τη φόρτωση.

Ένα απλό συγκριτικών δοκιμής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε θα ήταν να μετρήσετε επιδόσεων συγκρίνοντας το χρόνο φόρτωσης από τη δική σας πύλη σε σχέση με το χρόνο φόρτωσης του OneDrive για επιχειρήσεις κεντρική σελίδα όπως χρησιμοποιεί μερικά προσαρμοσμένες δυνατότητες. Αυτό είναι συχνά το πρώτο βήμα υποστήριξης θα σας ζητήσει να ολοκληρώσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων σε θέματα επιδόσεων δικτύου.

Σύνδεση κατηγορίες για τη ρύθμιση της απόδοσης

Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε τις συνδέσεις μεταξύ του διακομιστή και ο χρήστης σε τρία κύρια στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας τα εξής κατά τη σχεδίαση του SharePoint Online σελίδες για πληροφορίες για φόρτωση ώρες.

 • Διακομιστή.    Οι διακομιστές που φιλοξενεί Microsoft σε κέντρα δεδομένων.

 • Δικτύου.    Το δίκτυο της Microsoft στο Internet και το δίκτυο εσωτερικής εγκατάστασης μεταξύ το κέντρο δεδομένων και τους χρήστες σας.

 • Προγράμματος περιήγησης.    Όταν φορτώνεται η σελίδα.

Δεν υπάρχουν συνήθως πέντε τους λόγους που προκαλούν 95% αργές σελίδες μέσα σε αυτές τις τρεις συνδέσεις. Κάθε έναν από τους παρακάτω λόγους περιγράφονται σε αυτό το άρθρο:

 • Θέματα περιήγησης

 • Συνάθροιση περιεχομένου

 • Μεγάλων αρχείων

 • Πολλές αιτήσεις στο διακομιστή

 • Επεξεργασία τμήματος Web

Σύνδεση με το διακομιστή

Πολλά από τα προβλήματα που επηρεάζουν τις επιδόσεις με το SharePoint εσωτερικής ισχύουν επίσης για το SharePoint Online.

Όπως θα περιμένατε, έχετε άκρο μεγαλύτερο έλεγχο του τρόπου εκτέλεσης των διακομιστών με το SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης. Με το SharePoint Online είναι λίγο διαφορετικά. Όσο πιο εργασίας κάνετε ένα διακομιστή κάνετε, τόσο περισσότερος χρόνος που απαιτείται για την απόδοση μιας σελίδας. Με το SharePoint, το μεγαλύτερων πιθανώς ελαττωματικό προς αυτό είναι σύνθετες σελίδες με πολλά τμήματα web.

SharePoint Online

Στιγμιότυπο οθόνης του online διακομιστή

SharePoint

Στιγμιότυπο οθόνης του διακομιστή εσωτερικής εγκατάστασης

Με το SharePoint Online, ορισμένες αιτήσεις σελίδας μπορεί να στην πραγματικότητα καταλήξετε κλήση πολλούς διακομιστές. Θα μπορούσατε να καταλήξετε με μήτρες των αιτήσεων μεταξύ τους διακομιστές για μια επιμέρους αίτηση. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις είναι ακριβό από μια προοπτική φόρτωση σελίδας και θα δημιουργήσετε πράγματα αργές.

Παραδείγματα αυτές τις αλληλεπιδράσεις διακομιστή προς διακομιστή είναι:

 • Web στους διακομιστές SQL

 • Web στους διακομιστές εφαρμογών

Το άλλο που μπορεί να επιβραδύνει αλληλεπιδράσεις server είναι αποτυχίες cache. Σε αντίθεση με το SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης, είναι πολύ μικρού μεγέθους ευκαιρία που θα πατήσετε στον ίδιο διακομιστή για μια σελίδα που έχετε επισκεφθεί προηγουμένως; με αυτόν τον τρόπο εγγραφής αντικειμένων στο cache παλιά.

Σύνδεση δικτύου

Με το SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης που δεν χρησιμοποιούν WAN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση υψηλής ταχύτητας μεταξύ του κέντρου δεδομένων και τους τελικούς χρήστες. Γενικά, είναι εύκολο να διαχειριστείτε από μια προοπτική δικτύου.

Με το SharePoint Online, υπάρχουν μερικά περισσότερες παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη σας; Για παράδειγμα:

 • Το δίκτυο της Microsoft

 • Στο Internet

 • Η υπηρεσία παροχής Internet

Ανεξάρτητα από την έκδοση του SharePoint (και το οποίο δικτύου) που χρησιμοποιείτε, πράγματα που θα προκαλέσει συνήθως στο δίκτυο να είστε απασχολημένος περιλαμβάνουν:

 • Μεγάλο φορτίο

 • Πολλά αρχεία

 • Μεγάλη φυσική απόσταση από το διακομιστή

Μια δυνατότητα που μπορείτε να αξιοποιήσετε στο SharePoint Online είναι το Microsoft CDN (δίκτυο παροχής περιεχομένου). Ένα CDN στην ουσία είναι μια συλλογή κατανέμεται των διακομιστών αναπτυχθεί σε πολλά κέντρα δεδομένων. Με ένα CDN, περιεχόμενο στις σελίδες μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα διακομιστή κοντά το πρόγραμμα-πελάτη, ακόμα και αν ο υπολογιστής-πελάτης είναι μακριά από το προέλευσής του SharePoint Server. Microsoft θα χρησιμοποιεί αυτό περισσότερα στο μέλλον να αποθηκεύσετε τοπικά παρουσίες των σελίδων που δεν μπορούν να προσαρμοστούν, για παράδειγμα του SharePoint Online κεντρική σελίδα διαχείρισης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την CDN, ανατρέξτε στο θέμα δίκτυα παράδοσης περιεχομένου.

Υπάρχει κάποιο ότι πρέπει να έχετε υπόψη αλλά ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε περισσότερα σχετικά με την ταχύτητα της σύνδεσης με την υπηρεσία παροχής Internet. Ένα απλό ταχύτητα εργαλείο δοκιμής θα σας ενημερώσει την ταχύτητα της σύνδεσης.

Σύνδεση του προγράμματος περιήγησης

Υπάρχουν μερικά παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη με προγράμματα περιήγησης web από μια προοπτική επιδόσεων.

Αν επισκεφθείτε την τοποθεσία σύνθετες σελίδες θα επηρεάσει την απόδοση. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης έχετε μόνο ένα μικρό cache (περίπου 90MB), ενώ ο μέσος όρος ιστοσελίδας είναι συνήθως περίπου 1.6 MB. Αυτό δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να λάβετε χρησιμοποιούνται προς τα επάνω.

Το εύρος ζώνης μπορεί επίσης να κάποιο πρόβλημα. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης παρακολουθώντας βίντεο σε μια άλλη περίοδο λειτουργίας, αυτό θα επηρεάσει την απόδοση της σελίδας του SharePoint. Ενώ δεν μπορείτε να αποτρέψετε τους χρήστες από πολυμέσων ροής, μπορείτε να ελέγχετε τον τρόπο που θα φόρτωση σελίδας για τους χρήστες.

Δείτε τα ακόλουθα άρθρα για διάφορες τεχνικές προσαρμογής του SharePoint Online σελίδας και άλλες βέλτιστες πρακτικές για να σας βοηθήσουν να επιτύχετε βέλτιστη απόδοση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×