Εισαγωγή στις συνομιλίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Όταν αλλάζετε σε προβολή τακτοποίησης συνομιλιών, τα μηνύματα με κοινό θέμα εμφανίζονται ως ομάδα ή συλλογή μηνυμάτων.

 1. Κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Εμφάνιση ως συνομιλίες.

  Εντολή "Εμφάνιση ως συνομιλίες" στην κορδέλα

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι φάκελοι ή Αυτόν το φάκελο.

  Παράθυρο διαλόγου για αλλαγή των φακέλων που χρησιμοποιούν Συνομιλίες

Συνομιλίες αναγνωρίζονται στο το λίστα μηνυμάτων από Εικονίδιο συμπτυγμένων Συνομιλιών . Κάντε κλικ στην επιλογή Εικονίδιο συμπτυγμένων Συνομιλιών για να αναπτύξετε τη συνομιλία.

Παράδειγμα διαιρεμένων Συνομιλιών στην προβολή τακτοποίησης Συνομιλιών

Τα μηνύματα σε κάθε Συνομιλία ταξινομούνται με το πιο πρόσφατο στο πάνω μέρος.

Παράδειγμα Συνομιλίας με πλήρως αναπτυγμένες τις διαιρεμένες συνομιλίες στη λίστα μηνυμάτων

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα που αποτελεί μέρος μιας Συνομιλίας, ολόκληρη η Συνομιλία μετακινείται στην κορυφή της λίστας μηνυμάτων σας. Όταν κάνετε κλικ στην κεφαλίδα μιας Συνομιλίας στη λίστα μηνυμάτων, εμφανίζεται η συνομιλία στο Παράθυρο ανάγνωσης, με το πιο πρόσφατο μήνυμα στο πάνω μέρος.

Οποιαδήποτε Συνομιλία περιλαμβάνει μη αναγνωσμένα μηνύματα έχει θέμα με έντονη γραφή, ενώ δίπλα στο θέμα εμφανίζεται ο αριθμός των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων. Όταν κάνετε κλικ για να αναπτύξετε τη Συνομιλία, κάθε μη αναγνωσμένο μήνυμα έχει μια επικεφαλίδα με έντονη γραφή.

Όταν υπάρχουν δύο ή περισσότερες απαντήσεις, η Συνομιλία μπορεί να διαιρεθεί σε πολλές σχετικές, αλλά ξεχωριστές Συνομιλίες. Το πιο πρόσφατο μήνυμα σε κάθε διαιρεμένη συνομιλία εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ σε μια Συνομιλία. Κάντε κλικ σε μία από τις διαιρεμένες Συνομιλίες για να εμφανίσετε τα μηνύματα από αυτήν τη διαίρεση στο Παράθυρο ανάγνωσης, με το τελευταίο μήνυμα στο πάνω μέρος.

Για να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργεί τακτοποίησης συνομιλιών, όπως αν θέλετε να συμπεριλάβετε μηνύματα που αποθηκεύονται σε άλλους φακέλους Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή των επιλογών για την προβολή μηνυμάτων στις συνομιλίες.

Σχετικά με συνομιλίες

Συνομιλίες προσδιορίζονται στο το λίστα μηνυμάτων από ένα εικονίδιο που εμφανίζει πολλά στοιχεία. Τα μηνύματα σε κάθε συνομιλία ταξινομούνται με το πιο πρόσφατο μήνυμα στο επάνω μέρος. Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα, ολόκληρη η συνομιλία μετακινείται στο επάνω μέρος της λίστας μηνυμάτων. Όταν κάνετε κλικ σε μια κεφαλίδα συνομιλίας στη λίστα μηνυμάτων, εμφανίζει τη συνομιλία στο το Παράθυρο ανάγνωσης, με το πιο πρόσφατο μήνυμα στο επάνω μέρος.

Συνομιλίες στη λίστα μηνυμάτων των Εισερχομένων

Οποιαδήποτε συνομιλία που περιλαμβάνει μη αναγνωσμένα μηνύματα έχει ένα θέμα με έντονη γραφή και το πλήθος των μη αναγνωσμένων μηνυμάτων εμφανίζεται δίπλα στο θέμα. Όταν κάνετε κλικ για να αναπτύξετε τη συνομιλία Συμπτυγμένο εικονίδιο , τυχόν μη αναγνωσμένο μήνυμα έχει έντονη επικεφαλίδα. Ανεπτυγμένο συνομιλίες παρέχουν μια οπτική σχέση μεταξύ μηνυμάτων, όπως απαντήσεις και τα σχετικά μηνύματα από άλλους φακέλους.

Όταν ένα μήνυμα δημιουργεί δύο ή περισσότερες απαντήσεις, τη συνομιλία μπορεί να διαιρεθεί πολλών συνομιλιών συσχετισμένα αλλά ξεχωριστά. Το πιο πρόσφατο μήνυμα κάθε διαίρεσης εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ σε μια συνομιλία. Κάντε κλικ σε μία από τη διαίρεση συνομιλιών για να εμφανίσετε τα μηνύματα από αυτόν διαίρεσης στο παράθυρο ανάγνωσης, με το πιο πρόσφατο μήνυμα στο επάνω μέρος.

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα συνομιλίες, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ως συνομιλίες.

  Πλαίσιο ελέγχου "Εμφάνιση ως συνομιλιών" στην κορδέλα

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Όλοι οι φάκελοι ή αυτόν το φάκελο.

Σε αυτό το παράδειγμα, στην κεφαλίδα επάνω υποδεικνύει ένα μήνυμα. Επικεφαλίδα κάτω υποδεικνύει μια συνομιλία με δύο διαιρέσεις.

Η λίστα μηνυμάτων, η οποία εμφανίζει ένα μήνυμα και μια συνομιλία.

 • Για να αναπτύξετε ή να ανοίξετε τη συνομιλία, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπτυγμένο εικονίδιο στην κεφαλίδα του μηνύματος. Όταν κάνετε κλικ σε ένα μήνυμα της συνομιλίας ανεπτυγμένο, αυτή γίνεται η επάνω γραμμή μηνύματος στο παράθυρο ανάγνωσης.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Συνομιλίες περιλαμβάνουν τα μηνύματα από πολλούς φακέλους. Για παράδειγμα, από προεπιλογή, τα μηνύματα που στέλνετε αποθηκεύονται στο φάκελο Απεσταλμένα, αλλά εμφανίζονται μέσα στη συνομιλία με τα μηνύματα που λάβατε κατά την ανάπτυξη της συνομιλίας.

Ανεπτυγμένο συνομιλία περιλαμβάνει οπτική νήματα που συνδέονται κάθε μήνυμα μαζί με αυτά που προηγείται του στη συνομιλία. Αυτό σας βοηθά να παρακολουθήσετε συνομιλίες που έχουν διαίρεση.

Μπορείτε να κρατήσετε ενέργειας σε συνομιλίες ή μηνύματα μέσα σε μια συνομιλία, με τον ίδιο τρόπο όπως και με μία μόνο τα μηνύματα. Κάντε κλικ στην κεφαλίδα συνομιλίας, ή κάντε κλικ στο μήνυμα που θέλετε από τη συνομιλία και, στη συνέχεια, κάντε οποιοδήποτε από τα εξής:

 • Απάντηση ή απάντηση σε όλους      Απάντηση σε ένα μήνυμα σε μια συνομιλία στέλνει μια απόκριση σε αυτό το μήνυμα, που βρίσκεται επάνω μήνυμα εμφανίζεται στο παράθυρο ανάγνωσης. Εάν έχει διαίρεση της συνομιλίας, κάντε κλικ στο τμήμα της συνομιλίας που θέλετε να απαντήσετε, και την αποστολή της απόκρισης στο πιο πρόσφατο μήνυμα στο συγκεκριμένο διαίρεση. Μπορείτε να απαντήσετε σε οποιοδήποτε μήνυμα της συνομιλίας.

 • Προς τα εμπρός      Κάνοντας κλικ στην επιλογή Προώθηση δημιουργεί ένα μήνυμα που χρησιμοποιεί τη συνομιλία ως σώμα του μηνύματος, όπως εμφανίζεται στο παράθυρο ανάγνωσης.

 • Κατηγοριοποίηση      Μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε μια συνομιλία ή μεμονωμένα μηνύματα μέσα σε μια συνομιλία. Εάν μπορείτε να κατηγοριοποιήσετε μία ή περισσότερες μεμονωμένα μηνύματα, οι χρωματικές κατηγορίες εμφάνιση στην κεφαλίδα, όταν τη συνομιλία είναι συμπιεσμένη ή να κλείσει.

  Σήμανση μια κεφαλίδα συνομιλίας με μια κατηγορία ορίζει μια ενέργεια σε εξέλιξη που θα κατηγοριοποίηση οποιαδήποτε νέα μηνύματα συνομιλίας που.

 • Παράβλεψη      Μπορείτε να διατηρήσετε τις συνομιλίες που δεν είναι σημαντικές για εσάς από το φάκελο "Εισερχόμενα". Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Διαγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή " Παράβλεψη ". Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προηγούμενες και μελλοντικές της επιλεγμένης συνομιλίας μετακινούνται απευθείας στο φάκελο Διαγραμμένα.

 • Εκκαθάριση      Μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος μιας συνομιλίας με Εκκαθάριση. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα Διαγραφή, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκαθάριση συνομιλίας. Κατηγοριοποιηθεί οποιαδήποτε τα πλεονάζοντα μηνύματα, γεγονός που σημαίνει ότι τα μηνύματα που δεν υπάρχουν μη αναγνωσμένα, με σημαία, ή το πιο πρόσφατο μήνυμα στο υποκατάστημα τη συνομιλία, μετακινούνται στο φάκελο Διαγραμμένα.

Από προεπιλογή, τα μηνύματα στα Εισερχόμενά σας εμφανίζονται κατά ημερομηνία, αλλά μπορείτε εύκολα να αλλάξετε αυτή την επιλογή για την προβολή μηνυμάτων κατά συνομιλία ή "Συνομιλία". Στην προβολή συνομιλίας, οι συνομιλίες ταξινομούνται κατά ημερομηνία και, στη συνέχεια, τα μηνύματα μέσα σε κάθε συνομιλία ταξινομούνται με βάση ποιος απάντησε σε ποιον. Μπορείτε να προβάλετε λίστες μηνυμάτων σε οποιονδήποτε από τους φακέλους σας, όπως Απεσταλμένα ή πρόχειρα, με αυτόν τον τρόπο.

Εάν τακτοποιήστε τα μηνύματα στα Εισερχόμενά σας κατά συνομιλία και να λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα, το σχετικό νήματος μετακινείται στο επάνω μέρος της λίστας μηνυμάτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από προεπιλογή εμφανίζονται μόνο τα μη αναγνωσμένα μηνύματα και τα μηνύματα με σημαία. Διαφορετικά, η συνομιλία παραμένει συμπτυγμένη, έως ότου κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στην κεφαλίδα της συνομιλίας.

 • Στο μενού Προβολή , τοποθετήστε το δείκτη Τακτοποίηση κατά και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί συνομιλία. Εντολή τακτοποίησης στο μενού Προβολή

Μια προβολή εισερχομένων με εμφάνιση νήματα μηνυμάτων

Προβολή συνομιλίας

1. Κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στη συνομιλία, για να δείτε όλα τα μηνύματα της συνομιλίας αυτής.

2. Αυτό το μήνυμα δεν διαθέτει βέλος. Το μήνυμα δεν έχει απαντήσεις που να σχετίζονται με αυτό.

3. μηνύματα έχουν εσοχή, για να εμφανίσετε ποιος απάντησε σε ποιον, και το χρόνο, για να σας βοηθήσει να παρακολουθείτε του νήματος.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×