Εισαγωγή στις ρυθμίσεις συμβολής

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν είστε διαχειριστής τοποθεσίας, εργάζεστε μάλλον με πολλές ομάδες όπως σχεδιαστές Web ή συντάκτες περιεχομένου που εργάζονται με διάφορα θέματα μιας τοποθεσίας Web. Με τόσες πολλές ομάδες να εργάζονται ταυτόχρονα, προφανώς ανησυχείτε μήπως κάποιος δημιουργήσει πρόβλημα στην τοποθεσία τυχαία — για παράδειγμα, αλλάζοντας τη σχεδίαση της κεντρικής σελίδας, τροποποιώντας το φύλλο στυλ, αποθηκεύοντας αρχεία σε λανθασμένη τοποθεσία ή διακόπτοντας την περιήγηση στην τοποθεσία ή την λειτουργικότητα αναζήτησης. Εάν ανησυχείτε, τα καλά νέα είναι ότι μπορείτε να αποφύγετε αυτά τα σενάρια χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" για να ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την κατάσταση λειτουργίας συμβολής στο Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Οι ρυθμίσεις συμβολής μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτεταμένα σε εταιρείες που έχουν διαδικασία ενημέρωσης μιας τοποθεσίας Web που περιλαμβάνει πολλές ομάδες χρηστών. Για παράδειγμα, με τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Να παρέχετε στους διαχειριστές τοποθεσίας τη δυνατότητα να ελέγχουν τον τρόπο χρήσης του Office SharePoint Designer 2007 για την τροποποίηση μιας τοποθεσίας.

 • Να εξασφαλίσετε τη συνέπεια κατά τη δημιουργία και την ενημέρωση των σελίδων μιας τοποθεσίας SharePoint από τους χρήστες.

 • Να δώσετε στους χρήστες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εύκολα τις ενέργειές τους χωρίς να δημιουργούν τυχαία προβλήματα στις σελίδες αλλάζοντας στοιχεία που δεν πρέπει.

 • Να εξασφαλίσετε ότι οι χρήστες μπορούν εύκολα να ακολουθήσουν τις καλύτερες πρακτικές και διαδικασίες της εταιρείας σας για την ενημέρωση τοποθεσιών, καθοδηγώντας τους χρήστες αυτόματα στη σωστή κατεύθυνση.

 • Να εξασφαλίσετε μια ομαλή και προγραμματισμένη διαδικασία ενημέρωσης μιας τοποθεσίας Web.

Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τις ρυθμίσεις συμβολής και εξηγεί τις βασικές έννοιες που θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αποτελεσματικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής", η τοποθεσία πρέπει να βρίσκεται σε ένα διακομιστή που εκτελεί το Windows SharePoint Services 3.0 ή το Microsoft Office SharePoint Server 2007.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι οι ρυθμίσεις συμβολής;

Οι ρυθμίσεις συμβολής δεν αποτελεί δυνατότητα ασφαλείας

Τι είναι οι ομάδες συμβαλλόντων;

Τι είναι οι τύποι περιοχής;

Τι είναι η εμπειρία του χρήστη σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής;

Προτεινόμενα επόμενα βήματα

Τι είναι οι ρυθμίσεις συμβολής

Χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να ενεργοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας συμβολής, που είναι μια κατάσταση λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης στο Office SharePoint Designer 2007. Οι χρήστες που ανοίγουν την τοποθεσία για επεξεργασία στο Office SharePoint Designer 2007 έχουν πρόσβαση σε διαφορετικές εντολές ή δυνατότητες, ανάλογα σε ποια ομάδα συμβαλλόντων ανήκουν και ποιοι περιορισμοί επεξεργασίας έχουν εκχωρηθεί σε αυτή την ομάδα συμβαλλόντων.

Η κατάσταση λειτουργίας συμβολής είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δεν υπάρχει απαιτούμενη ρύθμιση για το διαχειριστή τοποθεσίας. Μόνο ένας διαχειριστής μπορεί να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει την κατάσταση λειτουργίας συμβολής.

Η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" λειτουργεί στο επίπεδο τοποθεσίας και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί από μια γονική τοποθεσία σε δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Με τις ρυθμίσεις συμβολής, ένας διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί να ορίζει ομάδες χρήστη (ή ομάδες συμβαλλόντων) σε μια εταιρεία και στη συνέχεια να ορίζει ακριβώς ποιες εργασίες μπορούν ή δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Office SharePoint Designer 2007. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" για να ορίσετε διαφορετικούς περιορισμούς επεξεργασίας για διαφορετικές ομάδες. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέψετε σε σχεδιαστές του Web να δημιουργούν νέα στυλ αλλά να περιορίσετε τους συντάκτες περιεχομένου ώστε να μην κάνουν το ίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιτρέψετε στους συντάκτες περιεχομένου να δημιουργούν νέες σελίδες από μια αρχική σελίδα αλλά να περιορίσετε μια άλλη ομάδα από αυτή τη δυνατότητα. Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίζουν τις παραμέτρους ομάδων συμβαλλόντων, ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση μόνο στις εντολές και τις δυνατότητες του Office SharePoint Designer 2007 που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.

Οι δυνατότητες που μπορείτε να προσπελάσετε στο Office SharePoint Designer 2007 εξαρτώνται από τον ρόλο σας στην εταιρεία. Δείτε τον παρακάτω πίνακα για περισσότερες λεπτομέρειες.

Εάν είστε …

Μπορείτε να κάνετε τα εξής:

Διαχειριστής τοποθεσίας

Εάν το επίπεδο δικαιωμάτων σας στο SharePoint σας παρέχει πλήρη έλεγχο, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία ομάδων συμβαλλόντων και εκχώρηση περιορισμών επεξεργασίας σε αυτές.

 • Εισαγωγή περιοχών περιεχομένου σε μια αρχική σελίδα και καθορισμός του τύπου περιεχομένου που επιτρέπεται στη συγκεκριμένη περιοχή.

 • Περιορισμός των περιοχών εκτός των περιοχών περιεχομένου σε μια αρχική σελίδα, για να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί επεξεργασία της.

 • Έλεγχος για τον τρόπο και το είδος σελίδων που δημιουργούνται και την τοποθεσία αποθήκευσης του περιεχομένου.

 • Παρεμπόδιση της τροποποίησης της προεπιλεγμένης κεντρικής σελίδας, της αρχικής σελίδας ή οποιασδήποτε άλλης σελίδας περιλαμβάνεται στον ορισμό τοποθεσίας, από τους χρήστες.

 • Πλήρη, απεριόριστη χρήση του Office SharePoint Designer 2007μόνο στις ομάδες που επιλέγετε.

Χρήστης όπως ένας Σχεδιαστής Web ή ένα Συντάκτης περιεχομένου (ή οποιοσδήποτε περιορισμένος χρήστης)

Ανάλογα με τους περιορισμούς επεξεργασίας για την ομάδα συμβαλλόντων, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία νέων σελίδων

 • Εφαρμογή στυλ και μορφοποίησης σε υπάρχουσες σελίδες.

 • Εισαγωγή εικόνων και αρχείων μέσων.

 • Εργασία με περιεχόμενο SharePoint, όπως τα Τμήματα Web και οι Προβολές δεδομένων.

Η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" είναι ένας τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της κατάστασης λειτουργίας συμβολής από τους διαχειριστές τοποθεσίας, ώστε να παρέχεται στους χρήστες ένα κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης στις δυνατότητες του Office SharePoint Designer 2007. Η κατάσταση λειτουργίας διευκολύνει τους χρήστες στην ολοκλήρωση των εργασιών τους και βοηθά στην επιβολή των διαδικασιών ενημέρωσης της τοποθεσίας του Web, τις οποίες έχει μια εταιρεία.

Αρχή της σελίδας

Η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" δεν είναι δυνατότητα ασφάλειας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" δεν είναι δυνατότητα ασφάλειας Η κατάσταση λειτουργίας συμβολής είναι μια κατάσταση λειτουργίας περιορισμένης πρόσβασης για χρήστες που ανοίγουν και επεξεργάζονται τοποθεσίες SharePoint στο Office SharePoint Designer 2007. Η κατάσταση λειτουργίας συμβολής έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε ένα περιβάλλον όπου οι διαχειριστές είναι βέβαιοι για τους σκοπούς των χρηστών τους. Η κατάσταση λειτουργίας συμβολής βοηθά στην καθοδήγηση χρηστών σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση για την ολοκλήρωση των εργασιών τους και η καθοδήγηση αυτή εμποδίζει τυχαίες αλλαγές στην τοποθεσία του Web.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι οι ομάδες συμβαλλόντων;

Οι ομάδες συμβαλλόντων είναι ομάδες χρηστών στους οποίους έχει ανατεθεί ένας συγκεκριμένος ρόλος στη διαδικασία ενημέρωσης της τοποθεσίας μιας εταιρείας στο Web. Ο διαχειριστής τοποθεσίας δημιουργεί περιορισμούς επεξεργασίας που ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο μια Ομάδα συμβαλλόντων μπορεί να τροποποιήσει μια τοποθεσία SharePoint, χρησιμοποιώντας το Office SharePoint Designer 2007.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι οι ομάδες συμβαλλόντων είναι συνδεδεμένες με επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint. Για παράδειγμα, το Office SharePoint Designer 2007 διαθέτει τρεις προεπιλεγμένες ομάδες συμβαλλόντων: Διαχειριστής τοποθεσίας, Σχεδιαστής Web και Συντάκτης περιεχομένου. Αυτές οι τρεις ομάδες συμβαλλόντων είναι συνδεδεμένες με αυτά τα προεπιλεγμένα επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint,αντίστοιχα: Πλήρης έλεγχος, Σχεδίαση και Υποστήριξη. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Αυτό το επίπεδο δικαιωμάτων του SharePoint …

Συνδέεται με αυτή την ομάδα συμβαλλόντων …

Πλήρης έλεγχος

Διαχειριστής τοποθεσίας

Σχεδίαση

Σχεδιαστές Web

Υποστήριξη

Συντάκτες περιεχομένου

Οι ομάδες συμβαλλόντων και τα επίπεδα δικαιωμάτων λειτουργούν σε διαφορετικά φάσματα για να σας παρέχουν τη μέγιστη ευελιξία για τον ορισμό της πρόσβασης της ομάδας. Με ένα επίπεδο δικαιωμάτων μπορείτε να δώσετε ένα σύνολο δικαιωμάτων σε χρήστες ή σε ομάδες του SharePoint σε μια οντότητα όπως μια τοποθεσία, βιβλιοθήκη, λίστα, φάκελο, στοιχείο ή έγγραφο. Με τη σύνδεση ενός επιπέδου δικαιωμάτων με μια ομάδα συμβαλλόντων, μπορείτε έπειτα, να ορίσετε περιορισμούς επεξεργασίας στις δυνατότητες και τις εντολές στις οποίες έχουν πρόσβαση οι χρήστες στο Office SharePoint Designer 2007.

Το επίπεδο δικαιωμάτων υπερέχει πάντα της ομάδας συμβαλλόντων. Όταν ρυθμίζετε μια ομάδα συμβαλλόντων στο Office SharePoint Designer 2007, δεν μπορείτε να επιτρέψετε στη συγκεκριμένη ομάδα να πραγματοποιεί εργασίες που δεν επιτρέπει το επίπεδο δικαιωμάτων τους.

Για παράδειγμα, στο Office SharePoint Designer 2007, υπάρχουν επιλογές που επιτρέπουν σε μια ομάδα συμβαλλόντων να δημιουργεί νέες σελίδες. Ωστόσο, ακόμη και αν το επιτρέψετε αυτό, ένας χρήστης δεν μπορεί να δημιουργήσει νέες σελίδες εκτός αν το επίπεδο δικαιωμάτων του SharePoint περιλαμβάνει το δικαίωμα "Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων". Στην πραγματικότητα, από προεπιλογή, το δικαίωμα "Συνεργάτης" δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα "Προσθήκη και προσαρμογή σελίδων". Αντίθετα, το επίπεδο δικαιωμάτων "Συνεργάτης", περιλαμβάνει τα δικαιώματα "Προσθήκη στοιχείων", "Επεξεργασία στοιχείων" και "Διαγραφή στοιχείων". Το επίπεδο δικαιωμάτων "Συνεργάτης" είναι συνδεδεμένο με την ομάδα συμβαλλόντων "Συντάκτες περιεχομένου". Αυτό σημαίνει, ότι από προεπιλογή, οι χρήστες στην ομάδα "Συντάκτες περιεχομένου" μπορούν να επεξεργαστούν και να αποθηκεύσουν σελίδες σε βιβλιοθήκες εγγράφων. Εάν θέλετε να επιτρέψετε στην ομάδα συμβαλλόντων να δημιουργεί νέες σελίδες, θα πρέπει να προσθέσετε το απαιτούμενο δικαίωμα στο επίπεδο δικαιωμάτων εκτός από το να επιτρέψετε την εργασία για την ομάδα συμβαλλόντων, όπως φαίνεται στην παρακάτω απεικόνιση.

Ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων που συνδέονται με τις ρυθμίσεις του επιπέδου δικαιωμάτων

Πώς γίνεται η προσθήκη χρηστών στην ομάδα συμβαλλόντων; Η σύντομη απάντηση είναι ότι δεν γίνεται — όχι άμεσα, τουλάχιστον. Αντίθετα, εκχωρείτε χρήστες και ομάδες μιας τοποθεσίας SharePoint σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων, που στη συνέχεια, συνδέεται με την ομάδα συμβαλλόντων. Τα μέλη μιας ομάδας συμβαλλόντων αποτελούνται από όλους τους χρήστες και τις ομάδες στις οποίες έχουν εκχωρηθεί τα επίπεδα δικαιωμάτων που είναι συνδεδεμένα με αυτή την ομάδα συμβαλλόντων. Τα μέλη μιας ομάδας συμβαλλόντων αποτελούνται από όλους τους χρήστες και τις ομάδες στους οποίους έχουν εκχωρηθεί τα επίπεδα δικαιωμάτων που είναι συνδεδεμένα με την ομάδα συμβαλλόντων. Windows SharePoint Services 3.0

 • Προσθήκη χρηστών και ομάδων στην τοποθεσία.

 • Εκχώρηση χρηστών και ομάδων σε ένα επίπεδο δικαιωμάτων.

 • Δημιουργία νέων επιπέδων δικαιωμάτων, όπως απαιτείται.

 • Ρύθμιση των επιπέδων δικαιωμάτων με την προσθήκη ή την κατάργηση δικαιωμάτων όπως απαιτείται.

Στη συνέχεια, στο Office SharePoint Designer 2007, το επίπεδο δικαιωμάτων συνδέεται με μια ομάδα συμβαλλόντων. Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει ότι ο διαχειριστής πρέπει να πραγματοποιεί μικρές εργασίες στο πρόγραμμα περιήγησης και άλλες εργασίες στο Office SharePoint Designer 2007.

Διάγραμμα που δείχνει πώς είναι συσχετισμένα τα επίπεδα δικαιωμάτων με τις ρυθμίσεις συμβολής

Στο Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ομάδες συμβαλλόντων ή να δημιουργήσετε νέες ομάδες και να τις συνδέσετε με τα επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint. Μια ομάδα συμβαλλόντων μπορεί να συνδεθεί με πολλά επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint, αλλά κάθε επίπεδο δικαιωμάτων μπορεί να συνδεθεί μόνο με μία ομάδα συμβαλλόντων. Για παράδειγμα, εφόσον συνδέσετε το επίπεδο δικαιωμάτων Υποστήριξη με την ομάδα συμβαλλόντων "Συντάκτες περιεχομένου", δεν μπορείτε να το συνδέσετε με οποιαδήποτε άλλη ομάδα συμβαλλόντων "Σχεδιαστές Web" . Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει αυτή τη σχέση ένα-προς-πολλά μεταξύ των ομάδων συμβαλλόντων και των επιπέδων δικαιωμάτων.

Διάγραμμα που δείχνει μια σχέση ένα-προς-πολλά μεταξύ των ομάδων συμβαλλόντων και των επιπέδων δικαιωμάτων

Εάν δημιουργήσετε πολλές, νέες ομάδες συμβαλλόντων, θα χρειαστεί ίσως να δημιουργήσετε νέα επίπεδα δικαιωμάτων για να τα συνδέσετε με αυτές τις ομάδες και στη συνέχεια, να εκχωρήσετε χρήστες και ομάδες σε αυτά τα νέα επίπεδα δικαιωμάτων.

Αρχή της σελίδας

Τι είναι οι τύποι περιοχής;

Χρησιμοποιώντας τις προεπιλεγμένες ομάδες συμβαλλόντων, ένας διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί — χωρίς να απαιτείται ρύθμιση — να ελέγχει γρήγορα ποιος μπορεί να κάνει αλλαγές σε μια τοποθεσία και τι τύπους αλλαγών επιτρέπονται. Επίσης, χρησιμοποιώντας τύπους περιοχής σε συνδυασμό με περιοχές περιεχομένου σε μια αρχική σελίδα, ο διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί να ελέγχει ποιος, τι αλλά και που.

Στο Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου σε μια αρχική σελίδα και να τα τακτοποιήσετε όπως θέλετε. Κάθε στοιχείο ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου ορίζει μια περιοχή περιεχομένου. Μια περιοχή περιεχομένου σε μια αρχική σελίδα ορίζει που μπορούν οι χρήστες να προσθέσουν περιεχόμενο σε οποιαδήποτε σελίδα περιεχομένου είναι συνημμένη στην αρχική σελίδα. Τακτοποιώντας έναν τύπο περιοχής σε μια περιοχή περιεχομένου, μπορείτε να ελέγχετε του τύπους περιεχομένου (όπως κείμενο και εικόνες) που μπορούν να προσθέτουν οι χρήστες σε μια περιοχή περιεχομένου.

Οι τύποι περιοχής ορίζουν τους τύπους περιεχομένου που μπορούν να προσθέσουν οι χρήστες σε μια περιοχή περιεχομένου σε μια σελίδα. Το Office SharePoint Designer 2007 έχει τρεις προεπιλεγμένους τύπους περιοχής: Κείμενο και εικόνες, Μόνο κείμενο και Κείμενο, διάταξη και εικόνες. Ως διαχειριστής τοποθεσίας μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία ελέγχου κράτησης θέσης περιεχομένου στην αρχική σελίδα, να δημιουργήσουν τύπους περιοχής και να εκχωρήσουν τύπους περιοχής σε περιοχές περιεχομένου. Στη συνέχεια, όταν οι χρήστες στην ομάδα συμβαλλόντων δημιουργούν ή επεξεργάζονται σελίδες περιεχομένου που βασίζονται σε αυτή την αρχική σελίδα, μπορούν εύκολα να προσθέσουν μόνο συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου, μόνο στις περιοχές αυτές, χωρίς να επηρεάζουν άλλα στοιχεία σχεδίασης ή τη διάταξη σελίδας.

Σύμβολο κράτησης θέσης περιεχομένου που εμφανίζει τον τύπο περιοχής

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει και περιγράφει τους προεπιλεγμένους τύπους περιοχής.

Αυτός ο τύπος περιοχής …

Επιτρέπει αυτόν τον τύπο περιεχομένου …

Κείμενο και εικόνες

Σε αυτή την περιοχή επιτρέπονται το κείμενο και οι εικόνες. Οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογούν ή να επικολλούν κείμενο εδώ και μπορούν να εισάγουν εικόνες από τον φάκελο εικόνων στην τοποθεσία. Όλοι οι τύποι εικόνας υποστηρίζονται αλλά δεν επιτρέπονται τα αρχεία βίντεο, ήχου και άλλων τύπων.

Μόνο κείμενο

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται μόνο κείμενο. Οι χρήστες δεν μπορούν να εφαρμόσουν μορφοποίηση ή να εισάγουν εικόνες, αρχεία ή υπερ-συνδέσεις.

Κείμενο, διάταξη και εικόνες

Οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογούν ή να επικολλούν κείμενο στην περιοχή αυτή και μπορούν να εφαρμόζουν μορφοποίηση στο κείμενο. Επιτρέπονται και όλες οι εικόνες και όλοι οι τύποι εικόνας που υποστηρίζονται.

Εκτός από τους προεπιλεγμένους τύπους περιοχής, μπορείτε να δημιουργήσετε όσους νέους τύπους περιοχής χρειάζεστε. Με τους τύπους περιοχής, οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να ορίσουν ένα σύνολο λεπτομερών περιορισμών επεξεργασίας για τις περιοχές μιας σελίδας. Μπορείτε να δημιουργήσετε τύπους περιοχής, έχετε την επιλογή μεταβίβασης των ρυθμίσεων από την ομάδα συμβαλλόντων του χρήστη ή της αντικατάστασης των ρυθμίσεων της ομάδας συμβαλλόντων.

Για παράδειγμα, από προεπιλογή, η ομάδα συμβαλλόντων "Συντάκτες περιεχομένου" επιτρέπεται να επεξεργάζεται όχι μόνο κείμενο αλλά και στοιχεία σελίδας όπως πίνακες και υπερ-συνδέσεις. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο περιοχής που αντικαθιστά τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων και επιτρέπει στην Ομάδα "Συντάκτες περιεχομένου" να επεξεργάζονται μόνο κείμενο σε μια περιοχή περιεχομένου στη σελίδα. Όταν ένας διαχειριστής τοποθεσίας χρησιμοποιεί αρχικές σελίδες για να κλειδώσει τις αλλαγές που μπορούν να πραγματοποιήσουν οι χρήστες σε μια τοποθεσία, οι τύποι περιοχής παρέχουν στο διαχειριστή τοποθεσίας μεγάλη ευελιξία και λεπτομερή έλεγχο σχετικά με την ακριβή θέση και τύπο αλλαγών που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε τρέχουσες σελίδες.

Αρχή της σελίδας

Ποια είναι η εμπειρία του χρήστη στην κατάσταση λειτουργίας συμβολής

Εργάζεστε στο Office SharePoint Designer 2007 σε μια τοποθεσία που έχει ενεργοποιημένη την κατάσταση λειτουργίας συμβολής και ανήκετε σε μια ομάδα συμβαλλόντων ως περιορισμένος χρήστης. Τι θα πρέπει να περιμένετε;

Όταν ξεκινάτε το Office SharePoint Designer 2007 σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής, υπάρχουν πολλές ενδείξεις που σας ενημερώνουν αμέσως ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Πρώτον, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών "Συνεργάτης" που σας ενημερώνει σε ποια ομάδα συμβαλλόντων είστε μέλος και επίσης, εμφανίζει μια σύνδεση με τις ρυθμίσεις συμβολής, μαζί με άλλες, χρήσιμες συνδέσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν είστε χρήστης της ομάδας συμβαλλόντων, είναι καλό να προβάλλετε τις ρυθμίσεις συμβολής πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να επαληθεύσετε σε ποιες δυνατότητες έχετε πρόσβαση και σε ποιες όχι. Μπορείτε να βρείτε μια σύνδεση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολή των ρυθμίσεων συμβολής στην ενότητα Δείτε επίσης.

Η παρακάτω απεικόνιση δείχνει πώς εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών "Συνεργάτης" σε ένα μέλος της Ομάδας συμβαλλόντων "Συντάκτες περιεχομένου". Εάν δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών "Συνεργάτης", κάντε κλικ στην επιλογή Συνεργάτης, στο μενού Παράθυρα εργασιών.

Παράθυρο εργασιών Συνεργάτης, όπως εμφανίζεται στην ομάδα συμβαλλόντων συντακτών περιεχομένου

1. Η ενότητα αυτή εμφανίζει το όνομα της ομάδας συμβαλλόντων στην οποία ανήκετε.

2. Κάντε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να εμφανίσετε τις ρυθμίσεις της ομάδας συμβαλλόντων στην οποία ανήκετε.

3. Κάντε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να ανοίξετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται στο διαχειριστή τοποθεσίας.

4. Εδώ θα βρείτε μια λίστα με τα αρχεία που ανοίξατε στην προηγούμενη περίοδο λειτουργίας του Office SharePoint Designer 2007.

5. Κάντε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία και να δημιουργήσετε νέα αρχεία.

6. Κάντε κλικ σε αυτή τη σύνδεση για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, στο οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε περιήγηση και να ανοίξετε αρχεία.

Όταν ξεκινάτε το Office SharePoint Designer 2007, λαμβάνετε και μια ειδοποίησης για την κατάσταση λειτουργίας συμβολής στη γραμμή κατάστασης, στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου. Η ειδοποίηση εμφανίζει το όνομα της ομάδας συμβαλλόντων. Όταν κάνετε διπλό κλικ σε αυτή την περιοχή στη γραμμή κατάστασης, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών "Συνεργάτης", ένα δεν είναι ήδη ανοικτό.

Ειδοποίηση κατάστασης λειτουργίας συμβολής στη γραμμή κατάστασης

Μια άλλη ένδειξη είναι η γραμμή τίτλου, που σας επιτρέπει να γνωρίζετε ότι είστε σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής.

Ειδοποίηση κατάστασης λειτουργίας συμβολής στη γραμμή τίτλου

Κάποιες δυνατότητες είναι πάντα απενεργοποιημένες στην κατάσταση λειτουργίας συμβολής, όπως είναι η εντολή Κατάργηση μορφοποίησης, στο μενού Μορφοποίηση. Μερικές δυνατότητες είναι πάντα ενεργοποιημένες στην κατάσταση λειτουργίας συμβολής, όπως η εντολή Αποθήκευση και τα μενού Βοήθεια και Παράθυρο. Ωστόσο, οι περισσότερες δυνατότητες μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν στην κατάσταση λειτουργίας συμβολής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που είναι συσχετισμένες με μη διαθέσιμες δυνατότητες δεν αποκρίνονται όταν κάνετε κλικ σε αυτές.

Αν μια δυνατότητα είναι διαθέσιμη ή όχι διαφέρει ανάλογα με την θέση του δρομέα στη σελίδα, συνεπώς θα υπάρχουν δυνατότητες που είναι διαθέσιμες ή όχι, καθώς μετακινήστε μέσα στο έγγραφο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι αν δεν επιτρέπεται μια δυνατότητα, η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη. Για παράδειγμα, εάν δεν επιτρέπεται να εισάγετε Τμήματα Web και ζώνες Τμημάτων Web, δεν είναι διαθέσιμο το παράθυρο εργασιών Τμήματα Web.

Οι δυνατότητες ενεργοποιούνται ξανά όταν τροποποιείται η σελίδα με τρόπο τέτοιο ώστε να επιτρέπονται. Για παράδειγμα, αν σε μια περιοχή περιεχομένου επιτρέπεται μια εικόνα, η εντολή Εικόνα, στο μενού Εισαγωγή είναι διαθέσιμη. Ωστόσο, εφόσον εισάγετε μια εικόνα, η εντολή Εικόνα , στο μενού Εισαγωγή δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Εάν διαγράψετε την εικόνα, η εντολή είναι διαθέσιμη ξανά.

Εκτός από τις μη διαθέσιμες δυνατότητες, υπάρχουν επίσης τμήματα της σελίδας που μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς — αυτές είναι οι περιοχές. Αυτά θα είναι οικεία για εσάς εάν έχετε χρησιμοποιήσει κύριες σελίδες όπου έχουν καθοριστεί περιοχές περιεχομένου. Ο δρομέας αλλάζει σε Εμφάνιση δρομέα σε μια περιοχή χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας , γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε αλλαγές εκεί. Μπορείτε να δείτε τον ίδιο δρομέα Εάν προσπαθήσετε να σύρετε περιεχόμενο σε μια περιοχή χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Εάν προσπαθήσετε να σύρετε περιεχόμενο σε μια περιοχή περιεχομένου, εφαρμόζονται οι κανόνες αντιγραφής και επικόλλησης. Δεν επιτρέπεται να επικολλήσετε περιεχόμενο σε μια περιοχή χωρίς δυνατότητα επεξεργασίας. Όταν κάνετε επικόλληση σε μια περιοχή περιεχομένου, επικολλώνται μόνο τα χαρακτηριστικά που επιτρέπονται στη συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, όταν κάνετε επικόλληση κειμένου σε μια περιοχή περιεχομένου που ορίζονται από το ως μόνο κείμενο, οποιαδήποτε μορφοποίηση καταργείται από το επικολλημένο κείμενο.

Αρχή της σελίδας

Προτεινόμενα βήματα συνέχειας

Η δυνατότητα "Ρυθμίσεις συμβολής" είναι ένας δυναμικός τρόπος διαχείρισης των χρηστών μιας τοποθεσίας του SharePoint. Τώρα που κατανοείτε τα βασικά στοιχεία της δυνατότητας "Ρυθμίσεις συμβολής", ενδέχεται να θέλετε να μάθετε περισσότερα, ανάλογα με το ρόλο σας.

Για διαχειριστές τοποθεσίας

Εάν είστε διαχειριστής τοποθεσίας μπορεί να θέλετε να κάνετε τα εξής:

 • Χρήση των ρυθμίσεων συμβολής ως διαχειριστής τοποθεσίας    Μάθετε πώς οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να τροποποιήσετε των ρυθμίσεων συμβολής για να δημιουργήσετε ακριβώς την εμπειρία χρήστη δεξιά. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση των ρυθμίσεων συμβολής ως διαχειριστής τοποθεσίας.

 • Δημιουργία μιας ομάδας συμβαλλόντων    Μάθετε πώς οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να δημιουργήσετε νέες ομάδες συμβαλλόντων και να συνδέσετε τα επίπεδα δικαιωμάτων του SharePoint. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας ομάδας συμβαλλόντων.

 • Δημιουργία τύπου περιοχής    Μάθετε πώς οι διαχειριστές τοποθεσίας μπορούν να Δημιουργία τύπου περιοχής και να εκχωρήσετε σε περιοχές περιεχομένου σε μια κύρια σελίδα.

Για χρήστες των ομάδων συμβαλλόντων

Εάν είστε χρήστης μιας ομάδας συμβαλλόντων, όπως συντάκτης περιεχομένου ή σχεδιαστής Web, θα πρέπει να γνωρίζετε πως θα εργαστείτε στο Office SharePoint Designer 2007 με εκχωρημένους περιορισμούς ομάδας. Ενδέχεται να θέλετε να κάνετε τα εξής:

 • Προβολή των ρυθμίσεων συμβολής    Επαληθεύστε τις ρυθμίσεις της ομάδας σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής για να κατανοήσετε τι μπορείτε να ή δεν μπορείτε να κάνετε στο Office SharePoint Designer 2007. Μπορείτε να βρείτε μια σύνδεση για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προβολή των ρυθμίσεων συμβολής στην ενότητα Δείτε επίσης.

 • Δημιουργία σελίδων σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής    Μάθετε πώς να δημιουργείτε νέες σελίδες σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία σελίδων σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής.

 • Εργασία σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής ως συντάκτης περιεχομένου    Μάθετε σχετικά με την εμπειρία χρήστη ενός συντάκτη περιεχομένου σε κατάσταση λειτουργίας συμβολής. Μπορείτε να βρείτε μια σύνδεση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία σε λειτουργία συμβολής στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×