Εισαγωγή στις λίστες

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Λίστα είναι μια συλλογή πληροφοριών που χρησιμοποιείτε από κοινού με μέλη της ομάδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φύλλο συμμετοχής για ένα συμβάν ή να παρακολουθείτε τα συμβάντα ομάδας σε ένα ημερολόγιο.

Επισκόπηση

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία του Microsoft Windows SharePoint Services, δημιουργούνται για σας πολλοί τύποι λιστών. Αυτές οι προεπιλεγμένες λίστες διαφέρουν από έναν πίνακα συζήτησης έως και μια λίστα ημερολογίου.

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να προσθέσετε στοιχεία σε αυτές τις λίστες, να δημιουργήσετε πρόσθετα στοιχεία στις λίστες, να δημιουργήσετε πρόσθετες λίστες από πρότυπα ήδη διαθέσιμα και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες μόνο με τις ρυθμίσεις και τις στήλες που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να προβάλλετε μια λίστα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρέχετε μια προβολή σε μία σελίδα όλων των εργασιών και μια προβολή σε μια άλλη σελίδα με τις εργασίες που πρέπει να παραδοθούν σήμερα μόνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φακέλους για να οργανώσετε τα στοιχεία λίστας. Για παράδειγμα, μπορείτε να προβάλλετε μόνο τα τρέχοντα συμβάντα από ένα ημερολόγιο ή μια κεντρική σελίδα και να δημιουργήσετε μια οπτική προβολή — παρόμοια με ένα ημερολόγιο τοίχου — σε μια άλλη σελίδα.

Έχετε δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο που θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε σε μια λίστα σε μια τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0; Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα, συμπεριλαμβανομένων και των στηλών και δεδομένων, με την εισαγωγή ενός υπολογιστικού φύλλου.

Εάν έχετε εγκαταστήσει προγράμματα βάσης δεδομένων συμβατά με το Windows SharePoint Services 3.0, όπως το Microsoft Office Access 2007 και το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX, μπορείτε να ενοποιήσετε τα δεδομένα λίστας με τα εργαλεία της βάσης δεδομένων όπως τα ερωτήματα, τις συνδέσεις και τις εκθέσεις.

Λίστες μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε τμήματα Web σε σελίδες στην τοποθεσία σας. Τμήματα Web είναι τα δομικά στοιχεία μιας τοποθεσίας Web και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε στοιχεία απευθείας από μια λίστα σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια λίστα απευθείας και να εργαστείτε με αυτό. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη λίστα Ανακοινώσεις που εμφανίζεται σε ένα τμήμα Web σε μια νέα σελίδα κεντρική, αλλά μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στον τίτλο της λίστας για να ανοίξετε και να εργαστείτε στη δική του σελίδα.

Παρακάτω αναφέρονται μερικοί τρόποι εργασίας με λίστες για να διαχειριστείτε τις πληροφορίες για την ομάδα σας πιο εύκολα:

 • Παρακολούθηση εκδόσεων και λεπτομερές ιστορικό     Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκδόσεις των στοιχείων λίστας, ώστε να μπορείτε να βλέπετε ποια στοιχεία έχουν αλλάξει από την μία έκδοση στην άλλη, καθώς και ποιος έχει αλλάξει τα στοιχεία της λίστας. Εάν πραγματοποιηθούν λάθη σε μια νεότερη έκδοση, μπορείτε να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση ενός στοιχείου. Η παρακολούθηση του ιστορικού μιας λίστας είναι ιδιαίτερα σημαντική αν η εταιρεία σας χρειάζεται να παρακολουθεί μια λίστα καθώς αυτή αναπτύσσεται.

  Ιστορικό εκδόσεων λίστας

 • Απαιτείται έγκριση    Μπορείτε να ορίσετε να απαιτείται έγκριση για ένα στοιχείο λίστας πριν να μπορεί να προβληθεί από οποιονδήποτε. Τα στοιχεία παραμένουν σε κατάσταση αναμονής μέχρι να εγκριθούν ή να απορριφθούν από κάποιον που έχει δικαίωμα έγκρισής τους. Μπορείτε να ελέγχετε ποιες ομάδες χρηστών θα μπορούν να προβάλλουν ένα στοιχείο λίστας πριν εγκριθεί.

 • Ενοποίηση ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια λίστα    Εάν έχει ενεργοποιηθεί η εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία στην τοποθεσία σας, λίστες μπορούν να εκμεταλλευτούν δυνατότητες του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μερικές λίστες, όπως τα ημερολόγια, μπορούν να οριστούν έτσι ώστε να μπορούν άτομα να προσθέτουν περιεχόμενο μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι άλλες λίστες, όπως μια λίστα εργασιών μπορούν να οριστούν ώστε να αποστέλλουν αλληλογραφία σε άτομα, όταν τους έχουν εκχωρηθεί στοιχεία. Η εταιρεία σας μπορεί να προσαρμόσει άλλους τύπους λιστών ώστε να λαμβάνουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

 • Προσαρμογή δικαιωμάτων    Μπορείτε να ορίσετε αν οι συμμετέχοντες για τη λίστα θα μπορούν να διαβάσουν και να επεξεργαστούν μόνο τα στοιχεία που δημιούργησαν ή όλα τα στοιχεία της λίστας. Τα άτομα που έχουν δικαίωμα να διαχειρίζονται λίστες μπορούν να διαβάζουν και να επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία της λίστας. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε συγκεκριμένα επίπεδα δικαιωμάτων σε ένα στοιχείο της λίστας, αν το θέμα περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες.

 • Δημιουργία και διαχείριση προβολών    Η ομάδα σας μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές προβολές της ίδιας λίστας. Το περιεχόμενο της ίδιας της λίστας σε αλλάζει, αλλά τα στοιχεία είναι οργανωμένα ή φιλτραρισμένα έτσι ώστε να μπορούν οι χρήστες να εντοπίσουν τις πιο σημαντικές πληροφορίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 • Χρήση τύπων και υπολογιζόμενων τιμών    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους και υπολογιζόμενες τιμές για να δημιουργήσετε πληροφορίες δυναμικά στις στήλες μιας λίστας. Οι λειτουργίες μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες από μία ή περισσότερες στήλες σε μια λίστα, καθώς και συναρτήσεις συστήματος όπως τη συνάρτηση [today] για να υποδείξουν την τρέχουσα ημερομηνία. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε μια προεπιλεγμένη ημερομηνία προθεσμίας που είναι επτά ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία.

 • Ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές    Λίστες και τις προβολές σε Windows SharePoint Services 3.0 χρησιμοποιείτε RSS, έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας εργασίας σας να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις. RSS είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν και να προβάλλουν ενημερώσεις ή τροφοδοσίες RSS με ειδήσεις και πληροφορίες σε μια ενοποιημένη θέση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ειδοποιεί όταν αλλάζουν οι λίστες ή όταν προστίθενται νέα στοιχεία. Οι ειδοποιήσεις είναι ένας εύκολος τρόπος για να παρακολουθείτε τις αλλαγές που είναι σημαντικά για εσάς.

 • Κοινή χρήση των πληροφοριών λίστας με ένα πρόγραμμα βάσης δεδομένων    Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα βάσης δεδομένων που είναι συμβατή με Windows SharePoint Services 3.0, όπως Microsoft Office Access 2007, μπορείτε να εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων από και προς την τοποθεσία σας, καθώς και να συνδέσετε έναν πίνακα από τη βάση δεδομένων σε λίστα του SharePoint. Όταν εργάζεστε με τα δεδομένα λίστας σε μια βάση δεδομένων, μπορείτε να τα αναλύσετε όπως αναλύετε δεδομένα, όπως με χρήση ερωτημάτων, συνδέσμων και τις αναφορές.

  • Χρήση λιστών με συνέπεια μεταξύ τοποθεσιών    Εάν η ομάδα σας συνεργάζεται με πολλούς τύπους λιστών, μπορείτε να προσθέσετε συνέπειας σε πολλές λίστες με τους τύπους περιεχομένου, στήλες τοποθεσίας και πρότυπα. Αυτές οι δυνατότητες σάς επιτρέπουν να επαναχρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις και τη δομή της λίστας με αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο περιεχομένου για ένα ζήτημα εξυπηρέτησης πελατών που καθορίζει ορισμένες στήλες (όπως επαφές με πελάτες) και επιχειρηματικές διαδικασίες για τον τύπο περιεχομένου. Ένα άλλο παράδειγμα δημιουργεί μια στήλη τοποθεσίας για τα ονόματα τμήμα που έχει μια αναπτυσσόμενη λίστα των υπηρεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη στήλη σε πολλές λίστες για να εξασφαλίσετε ότι τα ονόματα εμφανίζονται πάντα τον ίδιο τρόπο σε κάθε λίστα.

   Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους περιεχομένου, στήλες τοποθεσίας και πρότυπα λίστας στην ενότητα Δείτε επίσης.

 • Εργασία με στοιχεία λίστας από ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου    Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συμβατό με Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να κρατήσετε λίστα σημαντικές πληροφορίες μαζί σας. Για παράδειγμα, με Microsoft Office Outlook 2007, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε εργασίες, επαφές και πίνακες συζητήσεων στην τοποθεσία σας από το Outlook.

Ο τύπος της λίστας που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε από κοινού:

 • Ανακοινώσεις    Χρησιμοποιήστε μια λίστα ανακοινώσεων για να μοιραστείτε ειδήσεις και την κατάσταση και για την παροχή υπενθυμίσεις. Η υποστήριξη ανακοινώσεις Βελτιωμένη μορφοποίηση με εικόνες, υπερ-συνδέσεις, και μορφοποιημένο κείμενο.

 • Επαφές    Χρησιμοποιήστε μια λίστα επαφών για να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με άτομα ή ομάδες που εργάζεστε με. Εάν χρησιμοποιείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνήστε με το πρόγραμμα διαχείρισης που είναι συμβατά με το Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τις επαφές σας από την τοποθεσία του SharePoint σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενημερώσετε μια λίστα προμηθευτών όλα του οργανισμού σας από το Office Outlook 2007. Λίστα επαφών στην πραγματικότητα δεν διαχειριστείτε τα μέλη της τοποθεσίας σας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και κοινή χρήση επαφών για την εταιρεία σας, όπως μια λίστα εξωτερικών προμηθευτών.

 • Πίνακες συζητήσεων    Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα συζητήσεων για να προσφέρετε μια κεντρική θέση για να εγγράψετε και να αποθηκεύσουν συζητήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι παρόμοια με τη μορφή των ομάδων συζήτησης. Εάν ο διαχειριστής έχει ενεργοποιήσει λίστες στην τοποθεσία σας για να λάβετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πίνακες συζητήσεων μπορούν να αποθηκεύσουν συζητήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα πιο συνηθισμένα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα συζητήσεων για νέα έκδοση προϊόντος της εταιρείας σας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συμβατό με Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε πίνακα συζητήσεών σας ενώ εργάζεστε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα.

 • Συνδέσεις    Χρησιμοποιήστε μια λίστα συνδέσεων ως κεντρική θέση για συνδέσεις με το Web, intranet της εταιρείας σας και άλλους πόρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με συνδέσεις σε τοποθεσίες Web των πελατών σας.

 • Ημερολόγιο    Χρησιμοποιήστε ένα ημερολόγιο για όλα τα συμβάντα της ομάδας σας ή για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αργίες της εταιρείας. Το ημερολόγιο προσφέρει οπτικές προβολές, όπως ένα σταθερό ή τοίχου ημερολόγιο, τα συμβάντα ομάδας σας, συμπεριλαμβανομένων των συσκέψεων, κοινωνικές εκδηλώσεις και τα ολοήμερα συμβάντα. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε ορόσημα ομάδας, όπως τις προθεσμίες ή ημερομηνίες κυκλοφορίας προϊόντων, που δεν σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ημερολογίου που είναι συμβατό με Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε το ημερολόγιό σας από την τοποθεσία σας του SharePoint ενώ εργάζεστε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να συγκρίνετε και ενημέρωση το ημερολόγιό σας στην τοποθεσία του SharePoint με τις ημερομηνίες από το ημερολόγιό σας Office Outlook 2007, προβάλλοντας και δύο ημερολόγια σε παράθεση ή επικάλυψη μεταξύ τους σε Office Outlook 2007.

 • Εργασίες    Χρησιμοποιήστε μια λίστα εργασιών για να παρακολουθείτε πληροφορίες σχετικά με τα έργα και άλλα συμβάντα εκκρεμών εργασιών για την ομάδα σας. Μπορείτε να αναθέσετε εργασίες σε άτομα, καθώς και να παρακολουθείτε την κατάσταση και το ποσοστό ολοκλήρωσης ενώ πλησιάζει η ολοκλήρωση της εργασίας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εργασιών διαχείρισης που είναι συμβατά με το Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τις εργασίες σας από την τοποθεσία σας του SharePoint σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών για τη διαδικασία προϋπολογισμού της εταιρείας σας και να, στη συνέχεια, προβάλετε και να την ενημερώσετε στο Office Outlook 2007 μαζί με άλλες εργασίες σας.

 • Εργασίες έργου    Για να αποθηκεύσετε πληροφορίες οι οποίες είναι παρόμοια με μια λίστα εργασιών, αλλά επίσης, σας παρέχουν μια οπτική ή προβολή Gantt με γραμμές προόδου, χρησιμοποιήστε μια λίστα εργασιών έργου. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση και το ποσοστό ολοκλήρωσης ενώ πλησιάζει η ολοκλήρωση της εργασίας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εργασιών διαχείρισης που είναι συμβατά με το Windows SharePoint Services 3.0, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τις εργασίες του έργου σας από την τοποθεσία σας του SharePoint σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών στην τοποθεσία του SharePoint για να προσδιορίσετε και να αναθέσετε την εργασία για να δημιουργήσετε ένα εγχειρίδιο εκπαίδευση. Στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο της εταιρείας σας από Office Outlook 2007.

 • Παρακολούθηση θεμάτων    Χρήση λίστας παρακολούθησης θεμάτων για να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, όπως θέματα υποστήριξης και να παρακολουθήσετε την πρόοδό τους. Μπορείτε να εκχώρηση θέματα, να κατηγοριοποιήσετε και να συσχετίσετε θέματα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα παρακολούθησης θεμάτων για τη Διαχείριση πελατών προβλήματα και λύσεις εξυπηρέτησης. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε σχόλια σχετικά με θέματα κάθε φορά που επεξεργάζεστε, δημιουργώντας ένα ιστορικό σχολίων χωρίς να τροποποιήσετε την αρχική περιγραφή του ζητήματος. Για παράδειγμα, έναν αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών να καταγράψετε κάθε βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος και τα αποτελέσματα.

 • Έρευνα    Για να συλλέξετε και να μεταγλωττίσετε σχολίων, όπως μια έρευνα υπαλλήλου ή ένα τεστ, χρησιμοποιήστε μια έρευνα. Μπορείτε να σχεδιάσετε τις ερωτήσεις και απαντήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να δείτε μια επισκόπηση των τα σχόλιά σας. Εάν έχετε ένα υπολογιστικό φύλλο ή σε βάση δεδομένων εγκατεστημένο πρόγραμμα που είναι συμβατό με Windows SharePoint Services 3.0 ή Windows SharePoint Services 2.0, μπορείτε να εξαγάγετε τα αποτελέσματα για την περαιτέρω ανάλυση τους.

 • Προσαρμογή    Παρόλο που μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε λίστα, μπορείτε να ξεκινήσετε με μια προσαρμοσμένη λίστα και, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε μόνο τις ρυθμίσεις που καθορίζετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια λίστα που βασίζεται σε ένα υπολογιστικό φύλλο, εάν έχετε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων που είναι συμβατό με Windows SharePoint Services 3.0 ή Windows SharePoint Services 2.0, και Windows Internet Explorer και των Microsoft Windows. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα από Microsoft Office Excel 2007 που δημιουργήσατε για την αποθήκευση και διαχείριση συμβολαίων με προμηθευτές.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×