Εισαγωγή στις λίστες

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η λίστα είναι μια συλλογή πληροφοριών, τις οποίες χρησιμοποιείτε από κοινού με τα μέλη της ομάδας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φύλλο συμμετοχής για μια εκδήλωση ή για να παρακολουθείτε τα συμβάντα της ομάδας σε ένα ημερολόγιο.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Τρόποι εργασίας με λίστες

Τύποι λιστών

Επισκόπηση

Όταν δημιουργείτε μια τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Server 2007, δημιουργούνται για λογαριασμό σας αρκετοί τύποι λίστας. Αυτές οι προεπιλεγμένες λίστες ποικίλουν από έναν πίνακα συζητήσεων έως μια λίστα ημερολογίου.

Μπορείτε να προσαρμόσετε και να προσθέσετε στοιχεία σε αυτές τις λίστες, να δημιουργήσετε πρόσθετα στοιχεία στις λίστες, να δημιουργήσετε πρόσθετες λίστες από πρότυπα ήδη διαθέσιμα και να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες μόνο με τις ρυθμίσεις και τις στήλες που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να κάνετε προβολή μιας λίστας με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε σε μια σελίδα να δημιουργήσετε μια προβολή με όλες τις εργασίες και σε μια άλλη σελίδα μια προβολή μόνο με τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν σήμερα. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε φακέλους για να οργανώσετε τα στοιχεία στις λίστες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε σε μια κεντρική σελίδα να προβάλετε μόνο τα τρέχοντα συμβάντα από το ημερολόγιο και να δημιουργήσετε μια οπτική προβολή, όπως εάν ημερολόγιο τοίχου, σε μια άλλη σελίδα.

Μήπως διαθέτετε δεδομένα σε ένα υπολογιστικό φύλλο, τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε μια λίστα μιας τοποθεσίας του SharePoint; Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα, που θα περιέχει τις στήλες και τα δεδομένα, εισάγοντας ένα υπολογιστικό φύλλο.

Εάν έχετε εγκαταστήσει προγράμματα για βάσεις δεδομένων, όπως την Microsoft Office Access 2007 και το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX, τότε μπορείτε να ενοποιήσετε τα δεδομένα της λίστας σας με τα εργαλεία βάσεων δεδομένων, όπως είναι τα ερωτήματα, οι σύνδεσμοι και οι εκθέσεις.

Λίστες μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε τμήματα Web σε σελίδες στην τοποθεσία σας. Τμήματα Web είναι τα δομικά στοιχεία μιας τοποθεσίας Web και μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να προσθέσετε στοιχεία απευθείας από μια λίστα σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε μια λίστα απευθείας και να εργαστείτε με αυτό. Για παράδειγμα, η προεπιλεγμένη λίστα Ανακοινώσεις που εμφανίζεται σε ένα τμήμα Web σε μια νέα κεντρική σελίδα τοποθεσίας ομάδας, αλλά μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στον τίτλο της λίστας για να ανοίξετε και να εργαστείτε στη δική του σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Τρόποι εργασίας με λίστες

Παρακάτω δίνονται μερικοί τρόποι εργασίας με λίστες που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε πληροφορίες για λογαριασμό της ομάδας σας.

 • Παρακολούθηση εκδόσεων και λεπτομερές ιστορικό     Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εκδόσεις των στοιχείων λίστας, ώστε να μπορείτε να βλέπετε ποια στοιχεία έχουν αλλάξει από την μία έκδοση στην άλλη, καθώς και ποιος έχει αλλάξει τα στοιχεία της λίστας. Εάν πραγματοποιηθούν λάθη σε μια νεότερη έκδοση, μπορείτε να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση ενός στοιχείου. Η παρακολούθηση του ιστορικού μιας λίστας είναι ιδιαίτερα σημαντική αν η εταιρεία σας χρειάζεται να παρακολουθεί μια λίστα καθώς αυτή αναπτύσσεται.

  Ιστορικό εκδόσεων λίστας

 • Απαίτηση έγκρισης     Μπορείτε να προαπαιτήσετε την έγκριση ενός στοιχείου λίστας προτού γίνει δυνατή η προβολή του από όλους. Τα στοιχεία παραμένουν σε εκκρεμότητα έως ότου εγκριθούν ή απορριφθούν από τον υπεύθυνο που διαθέτει τα δικαιώματα έγκρισής τους. Μπορείτε να καθορίσετε τις ομάδες των χρηστών που θα έχουν δυνατότητα προβολής ενός στοιχείου λίστας πριν από την έγκρισή του.

 • Ενοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με μια λίστα     Εάν στην τοποθεσία σας έχουν ενεργοποιηθεί τα εισερχόμενα ή εξερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε είναι δυνατό οι λίστες να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ορισμένες λίστες, όπως είναι τα ημερολόγια, είναι δυνατό να ρυθμιστούν έτσι, ώστε τα άτομα να μπορούν να προσθέσουν περιεχόμενο σε αυτές, μέσω της αποστολής μηνυμάτων. Κάποιες άλλες λίστες, όπως οι λίστες εργασιών, είναι δυνατό να ρυθμιστούν έτσι, ώστε να αποστέλλουν μηνύματα σε άτομα όταν θα τους ανατίθεται κάποιο στοιχείο. Η εταιρεία σας έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει και άλλους τύπους λίστας για τη λήψη μηνυμάτων.

 • Προσαρμογή δικαιωμάτων     Μπορείτε να προκαθορίσετε εάν οι συμμετέχοντες στη λίστα σας θα μπορούν να κάνουν ανάγνωση και επεξεργασία είτε μόνο των στοιχείων που έχουν δημιουργήσει είτε όλων των στοιχείων της λίστας. Τα άτομα που διαθέτουν δικαιώματα διαχείρισης μιας λίστας μπορούν να κάνουν ανάγνωση και επεξεργασία όλων των στοιχείων μιας λίστας. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε συγκεκριμένα επίπεδα δικαιωμάτων σε ένα μεμονωμένο στοιχείο λίστας, για παράδειγμα, όταν το ζήτημα περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες.

 • Δημιουργία και διαχείριση προβολών     Η ομάδα σας μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές προβολές της ίδιας λίστας. Τα περιεχόμενα της πραγματικής λίστας δεν αλλάζουν, αλλά τα στοιχεία οργανώνονται ή φιλτράρονται με τέτοιον τρόπο, ώστε τα άτομα να μπορούν να εντοπίσουν τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

 • Χρήση τύπων και υπολογιζόμενων τιμών     Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τιμές και υπολογιζόμενες τιμές για να τη δυναμική δημιουργία πληροφοριών στις στήλες μιας λίστας. Οι πράξεις μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες από μία ή περισσότερες στήλες μιας λίστας, καθώς και συναρτήσεις συστήματος όπως η [today] για να υποδείξετε την τρέχουσα ημερομηνία. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη ημερομηνία παράδοσης η οποία θα διαφέρει κατά επτά ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία.

 • Ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές     Οι λίστες και οι προβολές στον Office SharePoint Server 2007 πλέον χρησιμοποιούν την τεχνολογία RSS, ώστε τα μέλη της ομάδας εργασίας σας να μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις αυτόματα. Η RSS είναι μια τεχνολογία που δίνει στα άτομα τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να προβάλουν ενημερωμένες εκδόσεις ή τροφοδοσίες RSS με ειδήσεις και πληροφορίες σε μια ενοποιημένη θέση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ειδοποιούν σε περίπτωση αλλαγής μιας λίστας ή προσθήκης νέων στοιχείων. Οι προειδοποιήσεις είναι ένας εύχρηστος τρόπος για να παρακολουθείτε τις αλλαγές που είναι σημαντικές για εσάς.

 • Κοινή χρήση πληροφοριών λίστας με ένα πρόγραμμα βάσεων δεδομένων     Εάν διαθέτετε ένα πρόγραμμα βάσεων δεδομένων, όπως την Microsoft Office Access 2007, τότε μπορείτε να κάνετε εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων από και προς την τοποθεσία σας, όπως και να συνδέσετε έναν πίνακα από τη βάση δεδομένων με μια λίστα του SharePoint. Όταν εργάζεστε με τα δεδομένα της λίστας σας σε μια βάση δεδομένων, μπορείτε να τα αναλύσετε όπως θα κάνατε με οποιαδήποτε δεδομένα, δηλαδή με τη χρήση ερωτημάτων, συνδέσμων και εκθέσεων.

  • Χρήση λιστών με συνέπεια μεταξύ τοποθεσιών    Εάν η ομάδα σας συνεργάζεται με πολλούς τύπους λιστών, μπορείτε να προσθέσετε συνέπειας σε πολλές λίστες με τους τύπους περιεχομένου, στήλες τοποθεσίας και πρότυπα. Αυτές οι δυνατότητες σάς επιτρέπουν να επαναχρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις και τη δομή της λίστας με αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο περιεχομένου για ένα ζήτημα εξυπηρέτησης πελατών που καθορίζει ορισμένες στήλες (όπως επαφές με πελάτες) και επιχειρηματικές διαδικασίες για τον τύπο περιεχομένου. Ένα άλλο παράδειγμα δημιουργεί μια στήλη τοποθεσίας για τα ονόματα τμήμα που έχει μια αναπτυσσόμενη λίστα των υπηρεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη στήλη σε πολλές λίστες για να εξασφαλίσετε ότι τα ονόματα εμφανίζονται πάντα τον ίδιο τρόπο σε κάθε λίστα.

   Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους περιεχομένου, στήλες τοποθεσίας και πρότυπα λίστας στην ενότητα Δείτε επίσης.

 • Εργασία με στοιχεία λίστας από ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου     Με τη χρήση ενός προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα είναι συμβατό με τον Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να έχετε μαζί σας τις σημαντικότερες από τις πληροφορίες μιας λίστας. Για παράδειγμα, με το Microsoft Office Outlook 2007, μπορείτε να κάνετε προβολή και ενημέρωση εργασιών, επαφών και πινάκων συζητήσεων στην τοποθεσία σας από το Outlook.

 • Ορισμός προορισμού περιεχομένου     Τα στοιχεία σε μια λίστα του Microsoft Office SharePoint Server 2007 είναι δυνατό να δημοσιευτούν έτσι, ώστε να εμφανίζονται μόνο στα άτομα που είναι μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας ή ακροατηρίου. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση Τμημάτων Web, όπως είναι το Τμήμα Web "Ερώτημα περιεχομένου", το οποίο χρησιμοποιεί δεδομένα για ακροατήρια προορισμού προκειμένου να φιλτράρει τα περιεχόμενα της λίστας με βάση τα στοιχεία του κάθε χρήστη. Προτού ορίσετε ένα συγκεκριμένο ακροατήριο για τα στοιχεία μιας λίστας, θα πρέπει να δημιουργήσετε τη στήλη Προσδιορισμός ακροατηρίου στην ίδια τη λίστα.

Αρχή της σελίδας

Τύποι λίστας

Ο τύπος της λίστας που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από κοινού.

Ανακοινώσεις     Χρησιμοποιήστε μια λίστα ανακοινώσεων για να κοινοποιήσετε ειδήσεις και στοιχεία για την κατάσταση, καθώς και να αποστέλλετε υπενθυμίσεις. Οι ανακοινώσεις υποστηρίζουν βελτιωμένη μορφοποίηση με εικόνες, υπερ-συνδέσεις και μορφοποιημένο κείμενο.

Επαφές     Χρησιμοποιήστε μια λίστα επαφών για να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με άτομα ή ομάδες που εργάζεστε με. Εάν χρησιμοποιείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνήστε με το πρόγραμμα διαχείρισης που είναι συμβατά με το Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τις επαφές σας από την τοποθεσία του SharePoint σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενημερώσετε μια λίστα προμηθευτών όλα του οργανισμού σας από το Office Outlook 2007. Λίστα επαφών στην πραγματικότητα δεν διαχειριστείτε τα μέλη της τοποθεσίας σας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και κοινή χρήση επαφών για την εταιρεία σας, όπως μια λίστα εξωτερικών προμηθευτών.

Πίνακες συζητήσεων     Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα συζητήσεων για να προσφέρετε μια κεντρική θέση για την καταγραφή και την αποθήκευση των συζητήσεων της ομάδας που θα έχουν παρόμοια μορφή με τις ομάδες συζήτησης. Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει για τις λίστες της τοποθεσίας σας τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε οι πίνακες συζητήσεων θα μπορούν να αποθηκεύσουν συζητήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα πιο διαδεδομένα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα συζητήσεων για την κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος της εταιρείας σας. Εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συμβατό με το Office SharePoint Server 2007, τότε μπορείτε να κάνετε προβολή και ενημέρωση του πίνακα συζητήσεών σας ενώ εργάζεστε με κάποιο άλλο πρόγραμμα.

Συνδέσεις     Χρησιμοποιήστε μια λίστα συνδέσεων ως κεντρική θέση για συνδέσεις προς το Internet, το intranet της εταιρείας σας και άλλους πόρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα συνδέσεων προς τις τοποθεσίες των πελατών σας στο Web.

Ημερολόγιο     Χρησιμοποιήστε ένα ημερολόγιο για όλα τα συμβάντα της ομάδας σας ή για ειδικές περιστάσεις, όπως είναι οι αργές στην εταιρεία σας. Το ημερολόγιο προσφέρει οπτικές προβολές, όπως ένα επιτραπέζιο ή επιτοίχιο ημερολόγιο των συμβάντων της ομάδας σας, όπου θα συμπεριλαμβάνονται οι συσκέψεις, οι κοινωνικές εκδηλώσεις και τα ημερήσια συμβάντα. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τα ορόσημα της ομάδας, όπως είναι οι προθεσμίες ή οι ημερομηνίες κυκλοφορίας προϊόντων, τα οποία δεν σχετίζονται με συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα ημερολογίου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συμβατό με το Office SharePoint Server 2007, τότε μπορείτε να κάνετε προβολή και ενημέρωση του ημερολογίου σας από την τοποθεσία σας του SharePoint ενώ εργάζεστε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε σύγκριση και ενημέρωση του ημερολογίου που διαθέτετε στη σελίδα σας του SharePoint με τις ημερομηνίες από το ημερολόγιό σας του Office Outlook 2007, προβάλλοντας και δύο ημερολόγια δίπλα-δίπλα ή επικαλύπτοντας το ένα με το άλλο στο Office Outlook 2007.

Εργασίες     Χρησιμοποιήστε μια λίστα εργασιών για να παρακολουθείτε πληροφορίες σχετικά με έργα και άλλα εκκρεμεί συμβάντα για την ομάδα σας. Μπορείτε να αναθέσετε εργασίες σε άτομα, καθώς και να παρακολουθείτε την κατάσταση και το ποσοστό ολοκλήρωσης ενώ πλησιάζει η ολοκλήρωση της εργασίας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαχείρισης εργασιών, το οποίο είναι συμβατό με τον Office SharePoint Server 2007, τότε μπορείτε να κάνετε προβολή και ενημέρωση των εργασιών σας από την τοποθεσία σας του SharePoint σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών για τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού της εταιρείας σας και, στη συνέχεια, να κάνετε προβολή και ενημέρωσή του στο Office Outlook 2007 μαζί με τις υπόλοιπες εργασίες σας.

Εργασίες έργου     Για να αποθηκεύσετε πληροφορίες για εργασίες σε μια οπτική προβολή ή μια προβολή Gantt με γραμμές προόδου, χρησιμοποιήστε μια λίστα εργασιών έργου. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση και το ποσοστό ολοκλήρωσης ενώ πλησιάζει η ολοκλήρωση της εργασίας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαχείρισης εργασιών, το οποίο είναι συμβατό με τον Office SharePoint Server 2007, τότε μπορείτε να κάνετε προβολή και ενημέρωση των εργασιών του έργου σας από την τοποθεσία σας του SharePoint σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών στην τοποθεσία σας του SharePoint για να προσδιορίσετε και να αναθέσετε την εργασία για τη δημιουργία ενός εγχειριδίου εκπαίδευσης και, στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδο της εταιρείας σας από το Office Outlook 2007.

Παρακολούθηση θεμάτων     Χρησιμοποιήστε μια λίστα παρακολούθησης θεμάτων για να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέμα, όπως θέματα υποστήριξης και να παρακολουθείτε την πρόοδό τους. Μπορείτε να αναθέσετε θέματα, να κατηγοριοποιήσετε θέματα και να συσχετίσετε θέματα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα παρακολούθησης θεμάτων για να διαχειριστείτε προβλήματα και λύσεις εξυπηρέτησης πελατών. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε σχόλια στα διάφορα θέματα κάθε φορά που κάνετε επεξεργασία τους, δημιουργώντας ένα ιστορικό σχολίων χωρίς να τροποποιήσετε την αρχική περιγραφή του θέματος. Για παράδειγμα, ένας εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να καταγράφει το κάθε βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος, καθώς και τα αποτελέσματά του. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια λίστα "Παρακολούθηση θεμάτων" με ροή εργασίας τριών φάσεων για να βοηθήσετε την εταιρεία σας στη διαχείριση ενός θέματος ή στην παρακολούθηση ενός έργου.

Έρευνα     Για να συγκεντρώσετε και να συνδυάσετε σχόλια και στοιχεία, όπως είναι ένα ερωτηματολόγιο ικανοποίησης εργαζομένων ή ένα τεστ γνώσεων, χρησιμοποιήστε μια έρευνα. Μπορείτε να σχεδιάσετε τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να δείτε μια επισκόπηση των επιστρεφόμενων σχολίων. Εάν έχετε εγκαταστήσει πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων ή βάσεων δεδομένων, το οποίο είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services (έκδοση 3) ή Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, τότε μπορείτε να εξαγάγετε τα αποτελέσματά σας για περαιτέρω ανάλυση.

Προσαρμοσμένη     Παρά το γεγονός ότι μπορείτε να προσαρμόσετε οποιαδήποτε λίστα, μπορείτε να ξεκινήσετε με μια προσαρμοσμένη λίστα και, στη συνέχεια, να προσαρμόσετε μόνο τις ρυθμίσεις που θέλετε. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια λίστα που θα βασίζεται σε ένα υπολογιστικό φύλλο, εάν διαθέτετε πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services (έκδοση 3) ή Windows SharePoint Services 2.0, τον Microsoft Internet Explorer και τα Microsoft Windows. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισάγετε μια λίστα από το Microsoft Office Excel 2007, την οποία δημιουργήσατε για την αποθήκευση και διαχείριση συμβολαίων με προμηθευτές.

Επιπλέον, μπορείτε εύκολα να ενοποιήσετε και να ενσωματώσετε πληροφορίες από επιχειρηματικές εφαρμογές όπως το SAP, το Siebel και τον Microsoft SQL Server σε μια τοποθεσία του Office SharePoint Server 2007, προσθέτοντας μια στήλη τύπου επιχειρηματικών δεδομένων σε μια λίστα του Office SharePoint Server 2007. Με την προσθήκη μιας στήλης τύπου επιχειρηματικών δεδομένων σε μια λίστα, μπορείτε να έχετε μια λίστα στοιχείων που χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό στηλών από τον Office SharePoint Server 2007 και από μια εξωτερική επιχειρηματική εφαρμογή.

Γλώσσες και μεταφραστές     Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα γλωσσών και μεταφραστών την οποία θα χρησιμοποιήσετε με μια ροή εργασίας Διαχείρισης μεταφράσεων σε μια Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων.Η ροή εργασίας χρησιμοποιεί τη λίστα για να αναθέσει μεταφραστικές εργασίες στο μεταφραστή που καθορίζεται στη λίστα για την κάθε γλώσσα. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτή τη λίστα με μη αυτόματο τρόπο ή μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη δημιουργία της λίστας κάθε φορά που προσθέτετε μια ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων σε μια Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων.

Λίστα KPI     Οι Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI) σας επιτρέπουν να αξιολογείτε γρήγορα την πρόοδο που επιτεύχθηκε σε σχέση με μετρήσιμους στόχους. Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες KPI για να παρακολουθείτε την απόδοση, χρησιμοποιώντας μία από τις τέσσερις προελεύσεις δεδομένων: δεδομένα που πληκτρολογήθηκαν με μη αυτόματο τρόπο, δεδομένα σε μια λίστα του SharePoint, δεδομένα σε βιβλία εργασίας του Microsoft Office Excel ή δεδομένα από Υπηρεσίες ανάλυσης, δηλαδή ένα στοιχείο του Microsoft SQL Server 2005. Μετά τη δημιουργία της λίστας KPI, οποιοσδήποτε διαθέτει δικαιώματα στη λίστα θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει για να εμφανίσει την κατάσταση του δείκτη σε μια σελίδα πίνακα εργαλείων.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×