Εισαγωγή στις λίστες

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μια λίστα είναι μια συλλογή δεδομένων που μπορείτε να το μοιραστείτε με τα μέλη της ομάδας και οι άλλοι χρήστες της τοποθεσίας. Θα βρείτε SharePoint παρέχει πολλά έτοιμα για χρήση λίστες και πρότυπα λίστας για να παρέχουν ένα καλό σημείο εκκίνησης για την οργάνωση των στοιχείων λίστας. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί τις έννοιες τη δημιουργία και χρήση της λίστας.

Ανατρέξτε στα παρακάτω θέματα για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή λιστών.

Σημείωση: Σημειώστε ότι οι πληροφορίες εδώ και τους τύπους λίστας που είναι διαθέσιμες σε εσάς εξαρτώνται από την έκδοση του SharePoint που χρησιμοποιείτε. Εάν δεν γνωρίζετε την έκδοση, επικοινωνήστε με το διαχειριστή, να υπηρεσίας ή διαχείρισης ή ανατρέξτε στο θέμα ποια έκδοση του SharePoint χρησιμοποιώ;.

Μια τοποθεσία περιλαμβάνει συνήθως πολλές προεπιλεγμένες λίστες, συμπεριλαμβανομένων των λιστών "Συνδέσεις", "Ανακοινώσεις", "Επαφές", "Παρακολούθηση θεμάτων", "Έρευνες" και "Εργασίες", τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως κεντρικό σημείο για συνεργασία ομάδων ή σε μια επιχειρηματική λύση. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτές οι προεπιλεγμένες λίστες παρέχουν γρήγορες, αποτελεσματικές λύσεις με ελάχιστες ή και καμία τροποποίηση. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα:

 • Εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν παρακολούθηση της κατοχής και της προόδου, καθώς και μια λωρίδα χρόνου ενσωματωμένη στη σελίδα για μια ελκυστική οπτική παρουσίαση του περιεχομένου της λίστας.

 • "Παρακολούθηση θεμάτων", η οποία περιλαμβάνει διαχείριση εκδόσεων και αποθήκευση ιστορικού εκδόσεων, για βαθύτερη ανάλυση έργων ομάδων εργασίας και κοινών εργασιών.

Οι λίστες είναι εμπλουτισμένες και ευέλικτες και έχουν πολλές ενσωματωμένες δυνατότητες που παρέχουν έναν ισχυρό τρόπο αποθήκευσης, κοινής χρήσης και εργασίας με δεδομένα. Εκτελέστε τις εξής ενέργειες:

 • Δημιουργήστε μια λίστα με ποικιλία στηλών, όπως "Κείμενο", "Αριθμός", "Επιλογή", "Νομισματική μονάδα", "Ημερομηνία και ώρα", "Αναζήτηση", "Ναι/Όχι" και "Υπολογίστηκε". Μπορείτε, επίσης, να επισυνάψετε ένα ή περισσότερα αρχεία σε ένα στοιχείο λίστας για να δώσετε πρόσθετες λεπτομέρειες, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο με αριθμούς υποστήριξης ή ένα έγγραφο με πληροφορίες ιστορικού.

 • Να δημιουργήσετε προβολές λίστας για να οργανώσετε, να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε δεδομένα με διαφορετικούς και συγκεκριμένους τρόπους, μπορείτε να αλλάξετε τα μετα-δεδομένα, προσθέτοντας και διαγράφοντας στήλες και τροποποιώντας κανόνες επικύρωσης, και να χρησιμοποιείτε λίστες συνεκτικά μεταξύ των τοποθεσιών με τύπους περιεχομένου, στήλες τοποθεσίας και πρότυπα. Για παράδειγμα, μπορείτε να εμφανίσετε μόνο τα τρέχοντα συμβάντα από ένα ημερολόγιο σε μια αρχική σελίδα και να δημιουργήσετε μια οπτική προβολή — παρόμοια με ένα ημερολόγιο τοίχου — σε μια άλλη σελίδα.

 • Δημιουργήστε σχέσεις μεταξύ λιστών χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό μοναδικών στηλών, στηλών αναζήτησης και ενίσχυσης σχέσης (διαδοχική διαγραφή και περιορισμός διαγραφής), στοιχεία τα οποία βελτιώνουν τη δυνατότητά σας να δημιουργείτε πιο σύνθετες επιχειρηματικές λύσεις και σας βοηθούν να διατηρείτε την ακεραιότητα των δεδομένων σας.

 • Δημιουργήστε προσαρμοσμένες λίστες, εμφανίστε τα δεδομένα σε Τμήματα Web και σελίδες Τμημάτων Web και κάντε εισαγωγή, εξαγωγή και σύνδεση με δεδομένα από άλλα προγράμματα, όπως το Excel και η Access.

 • Παρακολουθήστε τις εκδόσεις και το λεπτομερές ιστορικό, απαιτήστε έγκριση για την τροποποίηση των δεδομένων, χρησιμοποιήστε ασφάλεια επιπέδου στοιχείου και φακέλων, κάντε ανάληψη και μεταβίβαση ελέγχου και παραμείνετε αυτόματα ενήμεροι σχετικά με τις αλλαγές, χρησιμοποιώντας ειδοποιήσεις και τις τροφοδοσίες RSS.

 • Οργανώστε το περιεχόμενο μίας λίστας σε φακέλους για πρόσθετη ευκολία και καλύτερη απόδοση και βελτιώστε γενικά την απόδοση με τις μεγάλες λίστες χρησιμοποιώντας τη δημιουργία ευρετηρίου.

Ακολουθούν μερικοί τρόποι εργασίας με λίστες που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε πληροφορίες για την ομάδα σας.

Παρακολούθηση εκδόσεων και λεπτομερούς ιστορικού    Μπορείτε να παρακολουθείτε εκδόσεις των στοιχείων λίστας, ώστε να μπορείτε να δείτε τα στοιχεία που έχουν αλλάξει από έκδοσης, καθώς και ποιος το άλλαξε τα στοιχεία της λίστας. Εάν πραγματοποιηθούν λάθη σε μια νεότερη έκδοση, μπορείτε να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση ενός στοιχείου. Παρακολούθηση του ιστορικού μιας λίστας είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εάν χρειάζεται η εταιρεία σας για την παρακολούθηση κατά την εξέλιξή της λίστας.

Απαίτηση έγκρισης    Μπορείτε να καθορίσετε ότι απαιτείται έγκριση για ένα στοιχείο της λίστας, πριν από την μπορεί να προβληθεί από όλους τους χρήστες. Στοιχεία παραμένουν σε κατάσταση αναμονής μέχρι να εγκριθούν ή να απορριφθούν από κάποιον που έχει δικαίωμα να τις εγκρίνει. Μπορείτε να ελέγχετε ποιες ομάδες χρηστών μπορούν να προβάλλουν ένα στοιχείο λίστας πριν εγκριθεί.

Προσαρμογή δικαιωμάτων    Μπορείτε να καθορίσετε εάν οι συμμετέχοντες για τη λίστα σας να διαβάσετε και να επεξεργαστείτε μόνο τα στοιχεία που έχουν δημιουργήσει ή όλα τα στοιχεία στη λίστα. Τα άτομα που έχουν δικαιώματα διαχείρισης λιστών μπορούν να διαβάζουν και να επεξεργάζονται όλα τα στοιχεία λίστας. Μπορείτε επίσης να εφαρμόσετε συγκεκριμένα επίπεδα δικαιωμάτων σε ένα μεμονωμένο στοιχείο λίστας, για παράδειγμα, εάν το στοιχείο περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες.

Δημιουργία και Διαχείριση προβολών    Την ομάδα σας να δημιουργήσετε διαφορετικές προβολές της ίδιας λίστας. Τα περιεχόμενα της πραγματικής λίστας δεν αλλάζουν, αλλά τα στοιχεία οργανώνονται ή φιλτράρονται έτσι, ώστε οι χρήστες μπορούν να βρουν τις πιο σημαντικές και ενδιαφέρουσες πληροφορίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Ενημέρωση λιστών    Ανεξάρτητα από τον τύπο της λίστας που θέλετε να ενημερώσετε τη διαδικασία είναι παρόμοια για την προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή στοιχείων λίστας. Υπάρχουν δύο τρόποι για να προσθέσετε ή να επεξεργαστείτε ένα στοιχείο σε μια λίστα.

 • Με τη χρήση φόρμας, που είναι η προεπιλεγμένη μέθοδος.

 • Με ενσωμάτωση, που σημαίνει ότι προσθέτετε το στοιχείο απευθείας στη σελίδα λίστας.

Εάν η λίστα έχει ρυθμιστεί για παρακολούθηση των εκδόσεων, δημιουργείται μια νέα έκδοση του στοιχείου λίστας κάθε φορά που το επεξεργάζεστε. Μπορείτε να προβάλετε ένα ιστορικό των αλλαγών του στοιχείου λίστας και να επαναφέρετε μια προηγούμενη έκδοση, εάν έχετε κάνει λάθος σε μια πιο πρόσφατη.

Χρήση τύπων και υπολογιζόμενων τιμών    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπων και υπολογιζόμενων τιμών για να υποδείξουν πληροφορίες στις στήλες μιας λίστας. Οι λειτουργίες μπορούν να περιλαμβάνουν πληροφορίες άλλες στήλες σε μια λίστα καθώς και συναρτήσεις συστήματος όπως [Σήμερα] για να υποδείξετε την τρέχουσα ημερομηνία. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε μια προεπιλεγμένη ημερομηνία παράδοσης που είναι επτά ημέρες από την τρέχουσα ημερομηνία.

Ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές    Λίστες και τις προβολές, να χρησιμοποιήσετε RSS, έτσι ώστε τα μέλη της ομάδας εργασίας σας να λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις. RSS είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν και να προβάλλουν ενημερώσεις ή τροφοδοσίες RSS με ειδήσεις και πληροφορίες σε μια ενοποιημένη θέση. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ειδοποιεί όταν αλλάζουν οι λίστες ή όταν προστίθενται νέα στοιχεία. Οι ειδοποιήσεις είναι ένας εύκολος τρόπος για να παρακολουθείτε τις αλλαγές που είναι σημαντικά για εσάς.

Δημιουργία σχέσεων ανάμεσα σε λίστες    Για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ δύο λίστες, στη λίστα προέλευσης, δημιουργείτε μια αναζήτηση στήλη που ανακτά (ή "αναζητά") μία ή περισσότερες τιμές από μια λίστα προορισμού, εάν αυτές οι τιμές ταιριάζουν με την τιμή στη στήλη αναζήτησης στη λίστα προέλευσης. Εάν θέλετε, μπορείτε να συνεχίσετε για να προσθέσετε επιπλέον στήλες από τη λίστα προορισμού στη λίστα προέλευσης. Κατά τη δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης, μπορείτε να αποφασίσετε να εφαρμογή συμπεριφοράς σχέσης, ορίζοντας μια διαδοχική διαγραφή ή περιορισμός διαγράψτε την επιλογή που σας βοηθά να διατηρείτε τα δεδομένα σας έγκυρα και να αποτρέπετε τις ασυνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα αργότερα.

Κοινή χρήση των πληροφοριών λίστας με ένα πρόγραμμα βάσης δεδομένων    Εάν έχετε ένα πρόγραμμα βάσης δεδομένων που έχει εγκατασταθεί, όπως η Access, μπορείτε να εξαγωγή και εισαγωγή δεδομένων από και προς την τοποθεσία σας, καθώς και να συνδέσετε έναν πίνακα από τη βάση δεδομένων σε μια λίστα. Όταν εργάζεστε με τα δεδομένα λίστας σε μια βάση δεδομένων της Access, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ερωτήματα, φόρμες και εκθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή δεδομένων σε μια βάση δεδομένων της Access .

Χρήση λιστών με συνέπεια μεταξύ τοποθεσιών    Εάν η ομάδα σας συνεργάζεται με πολλούς τύπους λιστών, μπορείτε να προσθέσετε συνέπειας σε πολλές λίστες με τους τύπους περιεχομένου, στήλες τοποθεσίας και πρότυπα. Αυτές οι δυνατότητες σάς επιτρέπουν να επαναχρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις και τη δομή της λίστας με αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο περιεχομένου για ένα ζήτημα εξυπηρέτησης πελατών που καθορίζει ορισμένες στήλες (όπως επαφές με πελάτες) και επιχειρηματικές διαδικασίες για τον τύπο περιεχομένου. Ένα άλλο παράδειγμα δημιουργεί μια στήλη τοποθεσίας για τα ονόματα τμήμα που έχει μια αναπτυσσόμενη λίστα των υπηρεσιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη στήλη σε πολλές λίστες για να εξασφαλίσετε ότι τα ονόματα εμφανίζονται πάντα τον ίδιο τρόπο σε κάθε λίστα.

Εργασία με στοιχεία λίστας από ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου    Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint, μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σημαντικές λίστας με εσάς. Για παράδειγμα, με το Outlook, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε εργασίες, επαφές και πίνακες συζητήσεων στην τοποθεσία σας από το Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμασύνδεση εξωτερικής λίστας στο Outlook .

Ορισμός στόχευσης περιεχομένου    Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ακροατηρίου για μια λίστα και, στη συνέχεια, τα στοιχεία στη λίστα εμφανίζονται μόνο σε άτομα που είναι μέλη της συγκεκριμένης SharePoint και ομάδων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory ή ακροατηρίων. Αυτή η ενέργεια πραγματοποιείται με τη χρήση τμημάτων Web, όπως το τμήμα Web ερωτήματος περιεχομένου, που χρησιμοποιεί προσδιορισμού ακροατηρίου για να φιλτράρετε τη λίστα με βάση την ιδιότητα μέλους του χρήστη σε μια ομάδα. Πριν από τα στοιχεία σε μια λίστα μπορεί να ενεργοποιηθεί για ένα συγκεκριμένο ακροατήριο, την ίδια τη λίστα πρέπει να ρυθμιστεί με τη στήλη στόχευσης ακροατηρίου.

Ο τύπος της λίστας που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το είδος των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε από κοινού.

Ανακοινώσεις    Χρησιμοποιήστε μια λίστα ανακοινώσεων για να μοιραστείτε ειδήσεις και την κατάσταση και για την παροχή υπενθυμίσεις. Η υποστήριξη ανακοινώσεις Βελτιωμένη μορφοποίηση με εικόνες, υπερ-συνδέσεις, και μορφοποιημένο κείμενο.

Επαφές    Χρησιμοποιήστε μια λίστα επαφών για να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με άτομα ή ομάδες που εργάζεστε με. Εάν χρησιμοποιείτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνήστε με το πρόγραμμα διαχείρισης που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τις επαφές σας από την τοποθεσία σας σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενημερώσετε μια λίστα προμηθευτών όλες της εταιρείας σας από ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint, όπως το Outlook. Λίστα επαφών στην πραγματικότητα δεν διαχειριστείτε τα μέλη της τοποθεσίας σας, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση και κοινή χρήση επαφών για την εταιρεία σας, όπως μια λίστα εξωτερικών προμηθευτών.

Πίνακες συζητήσεων    Χρησιμοποιήστε έναν πίνακα συζητήσεων για να προσφέρετε μια κεντρική θέση για να εγγράψετε και να αποθηκεύσουν συζητήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι παρόμοια με τη μορφή των ομάδων συζήτησης. Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει λίστες στην τοποθεσία σας για να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι πίνακες συζητήσεων μπορούν να αποθηκεύσουν συζητήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τα πιο συνηθισμένα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα συζητήσεων για νέα έκδοση προϊόντος της εταιρείας σας.

Συνδέσεις    Χρησιμοποιήστε μια λίστα συνδέσεων ως κεντρική θέση για συνδέσεις στο Internet, intranet της εταιρείας σας και άλλους πόρους. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με συνδέσεις σε τοποθεσίες Web των πελατών σας.

Προβιβασμένες συνδέσεις    Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα για να εμφανίσετε ένα σύνολο ενεργειών σύνδεσης σε οπτική διάταξη.

Ημερολόγιο    Χρησιμοποιήστε ένα ημερολόγιο για όλα τα συμβάντα της ομάδας σας ή για συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως αργίες της εταιρείας. Το ημερολόγιο προσφέρει οπτικές προβολές, όπως ένα σταθερό ή τοίχου ημερολόγιο, τα συμβάντα ομάδας σας, συμπεριλαμβανομένων των συσκέψεων, κοινωνικές εκδηλώσεις και τα ολοήμερα συμβάντα. Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε ορόσημα ομάδας, όπως τις προθεσμίες ή ημερομηνίες την έκδοση προϊόντος που δεν σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ημερολογίου που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε το ημερολόγιό σας από την τοποθεσία σας ενώ εργάζεστε σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να συγκρίνετε και ενημέρωση το ημερολόγιό σας στην τοποθεσία με τις ημερομηνίες από το ημερολόγιο του Outlook, προβάλλοντας και δύο ημερολόγια σε παράθεση ή επικάλυψη μεταξύ τους στο Outlook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ημερολογίου .

Εργασίες    Χρησιμοποιήστε μια λίστα εργασιών για να παρακολουθείτε πληροφορίες σχετικά με τα έργα και άλλα συμβάντα εκκρεμών εργασιών για την ομάδα σας. Μπορείτε να αναθέσετε εργασίες σε άτομα, καθώς και να παρακολουθείτε την κατάσταση και το ποσοστό ολοκλήρωσης ενώ πλησιάζει η ολοκλήρωση της εργασίας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εργασία που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τις εργασίες σας από την τοποθεσία σας σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών για τη διαδικασία προϋπολογισμού της εταιρείας σας και να, στη συνέχεια, προβάλετε και να την ενημερώσετε στο Outlook μαζί με άλλες εργασίες σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας λίστας .

Εργασίες έργου    Χρήση λίστας εργασιών έργου για την αποθήκευση πληροφοριών εργασίας με μια προβολή και την πρόοδό ράβδους Gantt. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση και το ποσοστό ολοκλήρωσης ενώ πλησιάζει η ολοκλήρωση της εργασίας. Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εργασία που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint, μπορείτε να προβάλετε και να ενημερώσετε τις εργασίες του έργου σας από την τοποθεσία σας σε κάποιο άλλο πρόγραμμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα εργασιών έργου στην τοποθεσία σας για να προσδιορίσετε και να αναθέσετε την εργασία για να δημιουργήσετε ένα εγχειρίδιο εκπαίδευση και, στη συνέχεια, μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο της εταιρείας σας από το Project. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας λίστας .

Παρακολούθηση θεμάτων    Χρήση λίστας παρακολούθησης θεμάτων για να αποθηκεύσετε πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, όπως θέματα υποστήριξης και να παρακολουθήσετε την πρόοδό τους. Μπορείτε να εκχώρηση θέματα, να κατηγοριοποιήσετε και να συσχετίσετε θέματα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα παρακολούθησης θεμάτων για τη Διαχείριση πελατών προβλήματα και λύσεις εξυπηρέτησης. Μπορείτε επίσης να προσθέτετε σχόλια σχετικά με θέματα κάθε φορά που επεξεργάζεστε, δημιουργώντας ένα ιστορικό σχολίων χωρίς να τροποποιήσετε την αρχική περιγραφή του ζητήματος. Για παράδειγμα, έναν αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών να καταγράψετε κάθε βήμα για την επίλυση ενός προβλήματος και τα αποτελέσματα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια λίστα παρακολούθηση θεμάτων με ροή εργασίας τριών φάσεων για να βοηθήσετε την εταιρεία σας διαχείριση ενός θέματος ή παρακολούθηση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας λίστας .

Έρευνα    Χρησιμοποιήστε μια έρευνα για να συλλέξετε και να μεταγλωττίσετε σχολίων, όπως μια έρευνα υπαλλήλου ή ένα τεστ. Μπορείτε να σχεδιάσετε τις ερωτήσεις και απαντήσεις με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και να δείτε μια επισκόπηση των τα σχόλιά σας. Εάν έχετε ένα πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου ή βάσης δεδομένων εγκατεστημένο που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint, μπορείτε να εξαγάγετε τα αποτελέσματα για την περαιτέρω ανάλυση τους. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας έρευνας .

Προσαρμογή    Χρήση προσαρμοσμένης λίστας για να ξεκινήσετε μια λίστα από την αρχή. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη λίστα που βασίζεται σε ένα υπολογιστικό φύλλο, εάν έχετε ένα πρόγραμμα υπολογιστικών φύλλων που είναι συμβατά με τις τεχνολογίες SharePoint. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια λίστα από το Excel που δημιουργήσατε για την αποθήκευση και διαχείριση συμβολαίων με προμηθευτές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μιας λίστας που βασίζεται σε ένα υπολογιστικό φύλλο .

Οι εξωτερικές λίστες    Χρήση εξωτερικής λίστας για να εργαστείτε με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εκτός SharePoint, αλλά τα οποία μπορείτε να διαβάσετε και να γράψετε μέσα σε SharePoint. Η προέλευση δεδομένων για μια εξωτερική λίστα ονομάζεται τύπου εξωτερικού περιεχομένου. Σε αντίθεση με μια λίστα εγγενούς SharePoint, μια εξωτερική λίστα χρησιμοποιεί υπηρεσίες συνδεσιμότητας εταιρικών δεδομένων για πρόσβαση σε δεδομένα απευθείας από ένα εξωτερικό σύστημα (όπως SAP, το Siebel και Microsoft SQL Server), εάν που σύστημα είναι μια βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή γραμμής εταιρικά σύστημα.

Προσαρμοσμένη λίστα σε φύλλο δεδομένων   Προβολή Χρήση προσαρμοσμένης λίστας σε προβολή φύλλου δεδομένων για να δημιουργήσετε μια κενή λίστα παρόμοια με μια προσαρμοσμένη λίστα, αλλά για να εμφανίσετε τη λίστα από προεπιλογή σε προβολή φύλλου δεδομένων. Προβολή φύλλου δεδομένων παρέχει ένα πλέγμα δεδομένων για προβολή και επεξεργασία δεδομένων ως γραμμές και στήλες. Μπορείτε να προσθέσετε και επεξεργασία γραμμών και στηλών, εφαρμόστε φίλτρα και σειρές ταξινόμησης, εμφανίζονται οι υπολογισμένες τιμές και σύνολα, και εύκολη επεξεργασία δεδομένων στα κελιά του πλέγματος. Προβολή φύλλου δεδομένων απαιτεί το Office εγκατεστημένο στον υπολογιστή-πελάτη 32-bit και ένα πρόγραμμα περιήγησης που υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX.

Λίστα κατάστασης    Χρησιμοποιήστε μια λίστα κατάστασης για να εμφανίσετε και να παρακολουθείτε τους στόχους του έργου σας. Η λίστα περιλαμβάνει ένα σύνολο έγχρωμα εικονίδια για να υποδείξουν το βαθμό στον οποίο πληρούνται στόχους.

"Κυκλοφορίες"    Χρησιμοποιήστε τη λίστα "κυκλοφορίες" για την αποστολή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των σημάνσεων επιβεβαίωσης, στα μέλη της ομάδας σας.

Λίστα λεξικού IME της Microsoft    Χρησιμοποιήστε τη λίστα λεξικού IME της Microsoft για όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα στη λίστα ως λεξικού IME της Microsoft. Μπορείτε να μετατρέψετε τα στοιχεία στήλης ανάγνωσης οθόνης με το Microsoft IME και να προβάλετε το περιεχόμενο στο πλαίσιο σχόλιο στο παράθυρο σχολίων IME. Τα δεδομένα μπορούν να συνδεθούν με μια συγκεκριμένη διεύθυνση URL.

Λίστα περιεχομένου PerformancePoint    Χρησιμοποιήστε μια λίστα περιεχομένου PerformancePoint για να αποθηκεύετε στοιχεία πίνακα εργαλείων, όπως πίνακες στοχοθεσίας, αναφορές, φίλτρα, σελίδες πίνακα εργαλείων και άλλα στοιχεία πίνακα εργαλείων που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα σχεδίασης πίνακα εργαλείων PerformancePoint.

Γλώσσες και μεταφραστές    Χρήση λίστας γλώσσες και μεταφραστές με μια ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων σε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων. Η ροή εργασίας χρησιμοποιεί τη λίστα για να εκχωρήσετε εργασίες μετάφρασης για το πρόγραμμα μετατροπής που καθορίζονται στη λίστα για κάθε γλώσσα. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτήν τη λίστα με μη αυτόματο τρόπο ή μπορείτε να επιλέξετε να έχουν αυτήν τη λίστα δημιουργείται αυτόματα όταν προσθέτετε μια ροή εργασίας διαχείρισης μεταφράσεων σε μια βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων.

Λίστα KPI    Χρησιμοποιήστε μια λίστα KPI για να παρακολουθείτε βασικών δεικτών απόδοσης που σας επιτρέπουν να αξιολογήσετε γρήγορα την πρόοδο που έχει σχέση με μετρήσιμους στόχους. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λίστες KPI για να παρακολουθείτε τις επιδόσεις, χρησιμοποιώντας μία από τις τέσσερις προελεύσεις δεδομένων: μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, δεδομένα σε μια λίστα SharePoint, δεδομένα σε βιβλία εργασίας του Excel ή δεδομένα από τις υπηρεσίες ανάλυσης — ένα στοιχείο του Microsoft SQL Server. Αφού δημιουργήσετε τη λίστα KPI, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να εμφανίσετε την κατάσταση του δείκτη σε μια σελίδα πίνακα εργαλείων.

Εισαγωγή υπολογιστικού φύλλου    Δημιουργήσετε μια λίστα που χρησιμοποιεί τις στήλες και τα δεδομένα ενός υπάρχοντος υπολογιστικού φύλλου. Η εισαγωγή ενός υπολογιστικού φύλλου απαιτεί το Microsoft Excel ή άλλο συμβατό πρόγραμμα.

Προσθέστε μία από αυτές τις λίστες στη σελίδα σας

 1. Στις τοποθεσίες, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις: ενημερώστε το προφίλ σας, εγκαταστήστε λογισμικό και συνδέστε το στο cloud και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή περιεχόμενα τοποθεσίας.

 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Προσθήκη εφαρμογής.

  Προσθέστε ένα εικονίδιο της εφαρμογής στο παράθυρο διαλόγου περιεχόμενα τοποθεσίας.
 3. Κύλιση και κάντε κλικ στην εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερες από μία σελίδες.

 4. Δώστε στην εφαρμογή ένα μοναδικό όνομα, ώστε να μπορείτε να ανακαλέσετε αργότερα για μια σελίδα και κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 5. Όταν μπορείτε να επιστρέψετε στην οθόνη περιεχόμενα τοποθεσίας, μπορείτε να κάνετε τρία στοιχεία:

  • Κλείστε το παράθυρο και να επιστρέψετε στη σελίδα. Προσθέστε τη νέα εφαρμογή στη σελίδα σας χρησιμοποιώντας την εισαγωγή Τμημάτων Web.

  • Κάντε κλικ στην εφαρμογή και να ξεκινήσετε την εισαγωγή δεδομένων.

  • Κάντε κλικ στα αποσιωπητικά ... και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή ρυθμίσεων. Μπορείτε να προσθέσετε στήλες, να αλλάξετε τα ονόματα και να κάνετε άλλες εργασίες εδώ.

Οργάνωση λιστών σε μια τοποθεσία

Παρόλο που μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες λιστών με διάφορους τρόπους, ο τρόπος χρήσης τους εξαρτάται από το μέγεθος και το πλήθος των λιστών που έχετε και τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

Μπορεί να θέλετε μία μεγάλη λίστα για να καλύψετε διαφορετικές ανάγκες. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε πολλά τεχνικά ζητήματα για παρακολούθηση στην εταιρεία σας και τα θέματα μπορεί να αφορούν πολλά έργα και ομάδες.

Χρησιμοποιήστε μία λίστα όταν:

 • Η ομάδα σας χρειάζεται να βλέπει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία λίστας ή διαφορετικές προβολές του ίδιου συνόλου στοιχείων. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής μπορεί να θέλει να βλέπει την πρόοδο σε όλα τα τεχνικά θέματα μιας εταιρείας ή να βλέπει όλα τα θέματα που αρχειοθετήθηκαν την ίδια χρονική περίοδο.

 • Τα άτομα θέλουν να πραγματοποιούν περιήγηση ή αναζήτηση για τα θέματα στην ίδια θέση σε μια τοποθεσία.

 • Θέλετε να εφαρμόσετε τις ίδιες ρυθμίσεις στα στοιχεία λίστας, όπως την παρακολούθηση εκδόσεων ή την απαίτηση έγκρισης.

 • Οι ομάδες που εργάζονται στη λίστα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως τα ίδια επίπεδα δικαιωμάτων. Το μοναδικό δικαίωμα μπορεί να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένα στοιχεία λίστας, αλλά εάν τα επίπεδα δικαιωμάτων διαφέρουν σημαντικά, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε πολλές λίστες.

 • Θέλετε να αναλύσετε πληροφορίες για τη λίστα ή να λαμβάνετε ενοποιημένες ενημερώσεις για τη λίστα. Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν αλλάζουν τα στοιχεία της λίστας ή να δείτε τις αλλαγές σε μια λίστα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία RSS. Οι τροφοδοσίες RSS δίνουν στα μέλη της ομάδας εργασίας τη δυνατότητα να βλέπουν μια ενοποιημένη λίστα των πληροφοριών που έχουν αλλάξει.

Μπορεί να θέλετε πολλές λίστες όταν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των στοιχείων που θέλετε να διαχειρίζεστε ή μεταξύ των ομάδων ατόμων που εργάζονται με τα στοιχεία.

Χρησιμοποιήστε πολλές λίστες όταν:

 • Δεν θεωρείτε ότι οι χρήστες θα χρειάζονται συνόψεις των στοιχείων συγκεντρωμένων.

 • Οι ομάδες των ατόμων που εργάζονται με τις πληροφορίες διαφέρουν και έχουν διαφορετικά επίπεδα δικαιωμάτων.

 • Χρειάζεται να εφαρμόσετε διαφορετικές ρυθμίσεις, όπως διαχείριση εκδόσεων ή έγκριση, σε πολλά σύνολα στοιχείων.

 • Δεν είναι απαραίτητο να αναλύσετε τα στοιχεία μαζί ή να λαμβάνετε συγκεντρωτικές ενημερώσεις σχετικά με τη λίστα.

Παρακάτω περιγράφονται μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να οργανώσετε λίστες και στοιχεία λιστών:

Προσθήκη στηλών    Για να επισημάνετε τα στοιχεία που είναι πιο σημαντικές την ομάδα σας, μπορείτε να προσθέσετε στήλες στη λίστα σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να προσθέσετε τη στήλη έργου σε μια λίστα για να βοηθήσετε τους χρήστες να εργάζονται σε συγκεκριμένα έργα πιο εύκολα προβάλετε και να εργαστείτε με τα στοιχεία. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε περισσότερες στήλες, εάν θέλετε να συλλέξετε πρόσθετες πληροφορίες για κάθε στοιχείο της λίστας, όπως το όνομα του τμήματος ή το όνομα υπαλλήλου.

Εάν έχετε πολλά στοιχεία σε μια λίστα, μπορείτε να ευρετήριο σε ορισμένες στήλες για να βελτιώσετε την απόδοση κατά την προβολή πολλών στοιχείων ή την εναλλαγή προβολών. Αυτή η δυνατότητα δεν αλλάζει τον τρόπο οργάνωσης των στοιχείων, αλλά αυτό μπορεί να τη δυνατότητα στις εταιρείες να αποθηκεύουν ευκολότερα μεγάλο αριθμό στοιχείων σε μια λίστα. Ωστόσο, η δημιουργία ευρετηρίου μπορεί να χρειαστεί έως και περισσότερο χώρο βάσης δεδομένων. Δημιουργία, αλλαγή ή διαγραφή προβολής σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Δημιουργία προβολών    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολές Εάν χρειάζεστε συχνά τα άτομα της ομάδας σας για να δείτε τα δεδομένα με συγκεκριμένο τρόπο. Προβολές χρησιμοποιούν στήλες για την ταξινόμηση, ομαδοποίηση, φιλτράρισμα και εμφάνιση των δεδομένων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε πόσα στοιχεία εμφανίζονται ταυτόχρονα σε κάθε προβολή. Για παράδειγμα, άτομα να περιηγηθείτε σε σύνολα των 25 ή των 100 στοιχείων λίστας ανά σελίδα, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους και την ταχύτητα της σύνδεσής τους.

Προβολές σάς παρέχουν την ευελιξία να αποθηκεύσετε ένα μεγάλο αριθμό στοιχείων σε μια λίστα, αλλά για να δείτε μόνο τα υποσύνολα που θέλετε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, όπως μόνο τα θέματα που έχουν δημοσιευτεί αυτό το έτος, ή μόνο τα τρέχοντα συμβάντα σε ένα ημερολόγιο. Μπορείτε να δημιουργήσετε προσωπικές προβολές που είναι διαθέσιμες μόνο σε εσάς και, εάν έχετε δικαιώματα τροποποίησης μιας λίστας, μπορείτε να δημιουργήσετε δημόσιες προβολές που είναι διαθέσιμες για όλους τους χρήστες. Δημιουργία, αλλαγή ή διαγραφή προβολής σε λίστα ή βιβλιοθήκη

Δημιουργία φακέλων    Μπορείτε να προσθέσετε φακέλους για τους περισσότερους τύπους λιστών, εάν τον κάτοχο της λίστας μπορούν να δημιουργηθούν διαιρεθούν. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν τα στοιχεία της λίστας μπορεί να διαιρεθεί με συγκεκριμένο τρόπο, όπως κατά έργο ή κατά ομάδα. Φάκελοι βοηθούν τα άτομα να σαρώσετε πιο εύκολα και να διαχειριστείτε τα στοιχεία της λίστας. τεχνολογίες SharePoint παρέχουν μια προβολή δέντρου που επιτρέπει στους χρήστες να περιηγηθούν στις τοποθεσίες και τους φακέλους που είναι παρόμοια με τον τρόπο που λειτουργούν με τους φακέλους σε στον σκληρό δίσκο τους. Για παράδειγμα, κάθε τμήμα μπορεί να έχει το δικό του φάκελο. Δημιουργία φακέλου σε μια λίστα

Δείτε επίσης

Προσθήκη, επεξεργασία ή διαγραφή στοιχείων λίστας

Ενεργοποίηση και ρύθμιση παραμέτρων εκδόσεων για λίστα ή βιβλιοθήκη

Δημιουργία φακέλου σε μια λίστα

Διαγραφή φακέλου σε μια λίστα

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×