Εισαγωγή στις δυνατότητες Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αρκετές νέες δυνατότητες που περιλαμβάνονται στο Microsoft Office SharePoint Server 2007 σας επιτρέπουν να μοιράζεστε, να ελέγχετε και να χρησιμοποιείτε εκ νέου επιχειρηματικές πληροφορίες. Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση των νέων δυνατοτήτων, περιγράφοντας το πώς οι δυνατότητες αυτές σχετίζονται μεταξύ τους, και σας βοηθά να εντοπίσετε πόρους για περισσότερες πληροφορίες.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των δυνατοτήτων επιχειρηματικής ευφυΐας

Κέντρο εκθέσεων

Υπηρεσίες Excel Services

Συνδέσεις σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων

Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI)

Τμήματα Web φίλτρων

Πίνακες εργαλείων

Επισκόπηση των δυνατοτήτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας

Μέχρι σήμερα, τα εργαλεία για την πρόσβαση σε μεγάλους όγκους μη δομημένων δεδομένων με σκοπό την ανάλυση ήταν διαθέσιμα μόνο σε άτομα με πολλά χρόνια εμπειρίας στην αποθήκευση και εύρεση δεδομένων. Η δημοσίευση στο Web με χρήση δεδομένων από πολλαπλές πηγές πάντα απαγορευόταν για τους προγραμματιστές και τους συμβούλους επιχειρήσεων. Χρησιμοποιώντας τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν διαθέσιμες στο Office SharePoint Server 2007, όσοι εργάζονται με πληροφορίες μπορούν πλέον να συγκεντρώνουν δεδομένα από πολλαπλές πηγές και να δημοσιεύουν αυτά τα δεδομένα στο Web.

Το Office SharePoint Server 2007 μπορεί να συνδεθεί με επιχειρηματικές εφαρμογές όπως το SAP, Siebel, και Microsoft SQL Server 2005, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να δημοσιεύετε εύκολα αναφορές, λίστες και βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI).

Όταν δημοσιεύετε αναφορές με βάση τα δεδομένα που βρίσκονται σε ένα από αυτά τα συστήματα, παρέχετε στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στρατηγικά ή λειτουργικά δεδομένα. Στα παραδείγματα αναφορών περιλαμβάνονται τα βιβλία εργασίας του Microsoft Office Excel, μια αναφορά των υπηρεσιών SQL Server Reporting Services, ή μια έκθεση της Microsoft Office Access. Τα διοικητικά στελέχη και οι διευθυντές τμημάτων βασίζονται στην έγκαιρη υποβολή ακριβών αναφορών προκειμένου να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις.

Στο επίκεντρο των νέων δυνατοτήτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας του Office SharePoint Server 2007 βρίσκεται το Κέντρο Αναφοράς. Το Κέντρο Αναφοράς είναι μια τοποθεσία που παρέχει μια κεντρική θέση για την αποθήκευση αναφορών οι οποίες είναι κοινές σε μια ομάδα, είτε πρόκειται για μια μικρή ομάδα είτε για μια μεγάλη εταιρία.

Αρχή της σελίδας

Το Κέντρο Αναφοράς

Η τοποθεσία του Κέντρου Αναφοράς παρέχει μια κεντρική θέση για πληροφορίες επιχειρηματικής ευφυΐας. Περιέχει ειδικές βιβλιοθήκες εγγράφων για την αποθήκευση αναφορών, λιστών, και συνδέσεων σε εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων. Επίσης παρέχει πρόσβαση σε πρότυπα σελίδας και σε Τμήματα Web προκειμένου να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε σελίδες οι οποίες περιέχουν επιχειρηματικές πληροφορίες. Στο Κέντρο Αναφοράς, οι χρήστες μπορούν να κάνουν αναζήτηση για στοιχεία χρησιμοποιώντας κατηγορίες, να προβάλλουν ένα ημερολόγιο προσεχών αναφορών, και να εγγραφούν σε σχετικές αναφορές.

Από προεπιλογή, μια τοποθεσία Κέντρου Αναφοράς δημιουργείται κάτω από μια τοποθεσία πύλης ανώτατου επιπέδου. Ωστόσο, με τα κατάλληλα δικαιώματα, οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει μια τοποθεσία Κέντρου Αναφοράς σε μια τοποθεσία ομάδας, τμήματος ή σε μια εταιρική τοποθεσία.

Όλες οι δυνατότητες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμες στην τοποθεσία "Κέντρο Αναφοράς". Ωστόσο, κάθε μια από αυτές τις δυνατότητες μπορεί να είναι προσπελάσιμη και να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε τοποθεσία και από οποιαδήποτε σελίδα εντός του Office SharePoint Server 2007. Μπορείτε έτσι να αποφασίσετε για το πώς θα επωφεληθείτε από τις δυνατότητες επιχειρηματικής ευφυΐας μέσα στο δικό σας περιβάλλον Office SharePoint Server 2007.

Αρχή της σελίδας

Excel Services

Το Excel Services σας επιτρέπει να αποθηκεύετε ένα βιβλίο εργασίας του Excel σε ένα διακομιστή και στη συνέχεια να δημοσιεύετε οποιοδήποτε τμήμα αυτού του βιβλίου εργασίας σε μια ιστοσελίδα. Οι χρήστες θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα περιήγησης προκειμένου να προβάλλουν και να δημιουργήσουν αλληλεπίδραση με τα δεδομένα πραγματικού χρόνου. Το βιβλίο εργασίας δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα με χρήση του Τμήματος Web EWA (Excel Web Access).

Ένα από τα πλεονεκτήματα της δημοσίευσης βιβλίων εργασίας σε ένα Τμήμα Web είναι ότι ο υπολογισμός προκύπτει στο διακομιστή. Ως αποτέλεσμα, η επιχειρηματική λογική δεν εκτίθεται ποτέ στο βιβλίο εργασίας. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο του βιβλίου εργασίας, και ότι αυτό αποθηκεύεται σε μια κεντρική, ασφαλή θέση.

Από την ιστοσελίδα, μπορείτε να εκχωρήσετε στους χρήστες, δικαιώματα "μόνο για προβολή " προκειμένου να περιορίσετε την πρόσβαση στο βιβλίο εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποτρέψετε τους χρήστες από το να ανοίγουν το βιβλίο εργασίας χρησιμοποιώντας το Excel ή να ελέγχετε το περιεχόμενο που θα μπορούν να προβάλλουν.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο του βιβλίου εργασίας, αντί να το δημοσιεύσετε σε κατάσταση αλληλεπίδρασης.

Αρχή της σελίδας

Συνδέσεις με εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων

Εκτός από τη χρήση εξωτερικών αρχείων προέλευσης δεδομένων στα βιβλία εργασίας του Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα από άλλες επιχειρηματικές εφαρμογές, όπως SAP και Siebel, σε λίστες SharePoint, σελίδες και Τμήματα Web.

Οι διαχειριστές συνήθως δημιουργούν τις συνδέσεις συστήματος και μπορούν να τις αποθηκεύσουν σε μια Βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων του Κέντρου Αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο, οποιοσδήποτε διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα μπορεί εύκολα να αποκτήσει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει εκ νέου τον κεντρικό χώρο συγκέντρωσης συνδέσεων. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε συνδέσεις δεδομένων οπουδήποτε στο σύστημα του Office SharePoint Server 2007.

Χρησιμοποιώντας συνδέσεις με εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων, μπορείτε να δημιουργήσετε ιστοσελίδες και λίστες SharePoint που θα επιτρέπουν στους χρήστες να αλληλεπιδράσουν με τα δεδομένα στην εξωτερική πηγή χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν ποτέ τη σελίδα SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Βασικοί δείκτες απόδοσης (KPI)

Ένας βασικός δείκτης απόδοσης (KPI) είναι μια οπτική υπόδειξη η οποία ενημερώνει σχετικά με το βαθμό προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με κάποιο στόχο. Οι δείκτες KPI είναι πολύτιμα εργαλεία για ομάδες, διευθυντές και επιχειρήσεις που θέλουν να αξιολογούν γρήγορα την πρόοδο που έχει γίνει σε σχέση με μετρήσιμους στόχους που έχουν τεθεί. Χρησιμοποιώντας τους δείκτες KPI SharePoint , μπορείτε εύκολα να απεικονίσετε οπτικά απαντήσεις για τα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Τι ακολουθεί και τι προηγείται;

  • Πόσο απέχω από το στόχο;

  • Ποιο είναι το ελάχιστο ποσοστό προόδου που έχω ολοκληρώσει;

Κάθε τμήμα μιας επιχείρησης μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει διαφορετικούς τύπους δεικτών KPI, ανάλογα με τους επιχειρηματικούς στόχους που προσπαθούν να επιτύχουν. Για παράδειγμα, για να αυξήσει το βαθμό ικανοποίησης των πελατών, ένα τηλεφωνικό κέντρο μπορεί να θέσει ως στόχο να απαντά σε συγκεκριμένο αριθμό τηλεφωνικών κλήσεων εντός μιας πιο σύντομης χρονικής περιόδου. Ή, το τμήμα πωλήσεων μπορεί να χρησιμοποιήσει τους δείκτες KPI προκειμένου να θέσει στόχους απόδοσης, όπως τον αριθμό κλήσεων που αφορούν τις ανά μήνα νέες πωλήσεις.

Οι δείκτες KPI δημιουργούνται με τη βοήθεια λιστών KPI και στη συνέχεια εμφανίζονται με χρήση ειδικών Τμημάτων Web KPI. Μπορείτε να αποθηκεύσετε λίστες KPI στο Κέντρο Αναφοράς ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Office SharePoint Server 2007, απ ' όπου οποιοσδήποτε διαθέτει τα κατάλληλα δικαιώματα, θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί ξανά.

Αρχή της σελίδας

Φιλτράρισμα Τμημάτων Web

Τα φίλτρα σας επιτρέπουν να εμφανίζετε μόνο ένα υποσύνολο των δεδομένων που θέλετε να προβάλετε. Για παράδειγμα, ένα σύνολο δεδομένων μπορεί να περιέχει ένα πενταετές ιστορικό πωλήσεων για πολλά προϊόντα το οποίο να αφορά όλη την επικράτεια της χώρας/περιοχής. Χρησιμοποιώντας φίλτρα, μπορείτε να εμφανίσετε δεδομένα με περισσότερη σημασία όπως την περιοχή πωλήσεων, ένα μόνο προϊόν ή μόνο το τρέχον έτος.

Το Office SharePoint Server 2007 έχει 10 Φίλτρα Τμημάτων Web τα οποία σας επιτρέπουν να καταχωρήσετε ή να επιλέξετε μία ή περισσότερες τιμές για να αλλάξετε τα περιεχόμενα σε ένα ή περισσότερα Τμήματα Web σε μια σελίδα προκειμένου να εμφανίσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

Για παράδειγμα, το Φίλτρο Τμήματος Web "Τρέχων χρήστης" φιλτράρει αυτόματα πληροφορίες με βάση το ποιος συνδέεται με τον υπολογιστή. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν θέλετε να εμφανίζονται μόνο πληροφορίες, όπως λογαριασμοί πελάτη ή εργασίες, οι οποίες τη δεδομένη στιγμή συσχετίζονται με αυτόν τον χρήστη.

Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα φίλτρα είναι να εμφανίσετε ένα βιβλίο εργασίας σε ένα Τμήμα Web Excel Web Access και να συνδέσετε αυτό το βιβλίο εργασίας με ένα φίλτρο που θα επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν ένα προϊόν τις πληροφορίες του οποίου επιθυμούν να προβάλλουν. Επιπλέον, μπορείτε να συνδέσετε το Φίλτρο Τμήματος Web με περισσότερα από ένα Τμήματα Web στη σελίδα. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι ότι όταν επιλέγετε ένα διαφορετικό προϊόν στη σελίδα "Φιλτράρισμα Τμήματος Web", όλα τα άλλα Τμήματα Web στη σελίδα ενημερώνονται ώστε να απεικονίζουν το προϊόν που επιλέγεται τη δεδομένη στιγμή.

Αρχή της σελίδας

Πίνακες εργαλείων

Οι πίνακες εργαλείων είναι εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται για να γνωστοποιήσουν την κατάσταση και να καθοδηγήσουν σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες. Ένας πίνακας εργαλείων του Office SharePoint Server 2007 είναι ένα πρότυπο ιστοσελίδας το οποίο σας επιτρέπει να συγκεντρώνετε και να εμφανίζετε πληροφορίες από ανόμοιες προελεύσεις, όπως αναφορές, γραφήματα, μετρήσεις και βασικούς δείκτες απόδοσης.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας σελίδα πίνακα εργαλείων χρησιμοποιώντας διάφορα Τμήματα Web, ή μπορείτε να προσθέσετε Τμήματα Web σε σελίδες οι οποίες ήδη υπάρχουν στην τοποθεσία σας. Ωστόσο, εάν δημιουργείτε έναν πίνακα εργαλείων σε μια νέα σελίδα, ίσως είναι προτιμότερο να ξεκινήσετε από το πρότυπο εξοικονομώντας έτσι πολύτιμο χρόνο. Πρόκειται απλά για ένα σημείο εκκίνησης — και αφού δημιουργήσετε τη σελίδα, μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε στοιχεία και να αλλάξετε την εμφάνισή της.

Τα ακόλουθα Τμήματα Web συμπεριλαμβάνονται με το πρότυπο σελίδας του πίνακα εργαλείων.

Τμήμα Web

Σας δίνει τη δυνατότητα να

Excel Web Access

Να προσθέτετε ένα βιβλίο εργασίας, φύλλο εργασίας ή μια περιοχή φύλλου εργασίας του Excel.

Λίστα δεικτών KPI

Να εμφανίσετε μια λίστα KPI (προαιρετικό).

Εφαρμογή φίλτρων (κουμπί)

Να εμφανίζετε το κουμπί Εφαρμογή φίλτρων.

Σχετικές πληροφορίες

Να διατηρείτε συνδέσεις σχετικές με άλλα στοιχεία της σελίδας

Σύνοψη

Να περιγράφετε πληροφορίες σχετικά με δίκτυα και την κατάσταση.

Λεπτομέρειες επαφής

Να παραθέτετε το όνομα του ατόμου το οποίο είναι αρμόδιο σχετικά με τη σελίδα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×