Εισαγωγή στις βιβλιοθήκες

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε μια τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Server 2007, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διάφορων τύπων βιβλιοθηκών, ανάλογα με τους τύπους των αρχείων που θέλετε να αποθηκεύσετε και τον τρόπο που σκοπεύετε να τα χρησιμοποιήσετε.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Διαθέσιμες βιβλιοθήκες στον Office SharePoint Server 2007

Επισκόπηση

Μια βιβλιοθήκη είναι μια θέση σε μια τοποθεσία στην οποία μπορείτε να δημιουργείτε, να συλλέγετε, να ενημερώνετε και να διαχειρίζεστε αρχεία με τα μέλη μιας ομάδας. Κάθε βιβλιοθήκη εμφανίζει μια λίστα αρχείων και βασικές πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία, οι οποίες βοηθούν τα άτομα να συνεργάζονται στα αρχεία.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις βιβλιοθήκες με διάφορους τρόπους. Μπορείτε να ελέγξετε τον τρόπο προβολής, παρακολούθησης, διαχείρισης και δημιουργίας των εγγράφων. Μπορείτε να παρακολουθείτε το ιστορικό των εκδόσεων, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους και του τύπου των εκδόσεων, ενώ μπορείτε επίσης να περιορίσετε τα άτομα που θα μπορούν να δουν τα έγγραφα πριν από την έγκρισή τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ροές εργασίας για να συνεργαστείτε επάνω σε έγγραφα που βρίσκονται σε βιβλιοθήκες. Μπορείτε να καθορίσετε πολιτικές διαχείρισης πληροφοριών προκειμένου να ρυθμίσετε το χειρισμό και τη λήξη των εγγράφων που υπάρχουν μέσα σε βιβλιοθήκες.

Μπορείτε να επιλέξετε από πολλούς τύπους βιβλιοθήκης, ανάλογα με τους τύπους αρχείων που θέλετε να αποθηκεύσετε και την χρήση που πρόκειται να τους κάνετε.

Αρχή της σελίδας

Διαθέσιμες βιβλιοθήκες στον Office SharePoint Server 2007

  • Βιβλιοθήκη εγγράφων     Για πολλούς τύπους αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και των υπολογιστικών φύλλων, χρησιμοποιήστε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων μπορείτε να αποθηκεύσετε και άλλα είδη αρχείων, παρά το γεγονός ότι ορισμένοι τύποι αποκλείονται για λόγους ασφαλείας. Όταν εργάζεστε με προγράμματα που είναι συμβατά με τις υπηρεσίες του Microsoft Windows SharePoint, μπορείτε να δημιουργήσετε αυτά τα αρχεία μέσα από τη βιβλιοθήκη. Για παράδειγμα, η ομάδα μάρκετινγκ μπορεί να έχει τη δική της βιβλιοθήκη για το υλικό σχεδιασμού, τα δελτία τύπου και τις δημοσιεύσεις.

  • Βιβλιοθήκη εικόνων     Για να χρησιμοποιήσετε από κοινού μια συλλογή ψηφιακών εικόνων ή γραφικών, χρησιμοποιήστε μια βιβλιοθήκη εικόνων. Παρά το γεγονός ότι η αποθήκευση των εικόνων είναι δυνατή σε άλλους τύπους βιβλιοθήκης του SharePoint, οι βιβλιοθήκες εικόνων έχουν αρκετά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, από μια βιβλιοθήκη εικόνων μπορείτε να προβάλετε εικόνες σε μια προβολή παρουσίασης, να κάνετε λήψη εικόνων στον υπολογιστή σας και να κάνετε επεξεργασία εικόνων με προγράμματα γραφικών που είναι συμβατά με τον Office SharePoint Server 2007. Εάν η ομάδα σας επαναχρησιμοποιεί πολλά γραφικά, όπως λογότυπα και εταιρικές εικόνες ή εάν θέλετε να αποθηκεύσετε εικόνες από ομαδικές δραστηριότητες ή παρουσιάσεις προϊόντων, τότε εξετάστε την περίπτωση να δημιουργήσετε μια βιβλιοθήκη εικόνων.

  • Βιβλιοθήκη σελίδων Wiki Για να δημιουργήσετε μια συλλογή συνδεδεμένων σελίδων wiki, χρησιμοποιείστε μια βιβλιοθήκη σελίδων wiki. Οι σελίδες wiki δίνουν σε πολλά άτομα τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν πληροφορίες ρουτίνας σε μια μορφή της οποίας είναι εύκολη η δημιουργία και η τροποποίηση. Μπορείτε να προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας σελίδες wiki, οι οποίες θα περιέχουν εικόνες, πίνακες, υπερ-συνδέσεις και εσωτερικές συνδέσεις. Για παράδειγμα, εάν η ομάδα σας δημιουργήσει μια τοποθεσία wiki για ένα έργο, τότε η τοποθεσία θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει συμβουλές και τεχνάσματα σε μια σειρά σελίδων που θα είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους.

  • Βιβλιοθήκη φορμών     Εάν πρέπει να διαχειριστείτε μια ομάδα εταιρικών φορμών που βασίζονται στη γλώσσα XML, τότε χρησιμοποιήστε μια βιβλιοθήκη φορμών. Για παράδειγμα, όταν η εταιρεία σας επιλέξει να χρησιμοποιήσει μια βιβλιοθήκη φορμών για αναφορές εξόδων. Η δημιουργία μιας βιβλιοθήκης φορμών απαιτεί ένα πρόγραμμα επεξεργασίας XML ή ένα πρόγραμμα σχεδίασης XML που είναι συμβατό με τον Office SharePoint Server 2007, όπως είναι το Microsoft Office InfoPath.

  • Βιβλιοθήκη εκθέσεων     Η Βιβλιοθήκη εκθέσεων διευκολύνει τις εταιρείες στη δημιουργία, διαχείριση και κοινή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε Τμήματα Web επιχειρηματικών δεδομένων, σε Τμήματα Web βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) και Τμήματα Web του Excel Web Access που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση επιχειρηματικής ευφυΐας. Το πρότυπο τοποθεσίας Κέντρου φύλαξης εγγραφών διαθέτει από προεπιλογή μια Βιβλιοθήκη εκθέσεων, όμως οποιοσδήποτε έχει τη δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθηκών εγγράφων μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών μπορεί να δημιουργήσει μια Web η αναφορών. Η Βιβλιοθήκη εκθέσεων περιλαμβάνει ένα ιστορικό εκδόσεων για κάθε αναφορά, καθώς και αρχείο με τις προηγούμενες εκδόσεις. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν νέες εκδόσεις των αναφορών για ειδικά συμβάντα ή ορόσημα και, αργότερα, να κάνουν επαναφορά σε μια προηγούμενη αναφορά.

  • Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων     Η Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων βοηθά τις εταιρείες στη δημιουργία, αποθήκευση και διαχείριση μεταφρασμένων εγγράφων παρέχοντας προβολές και συγκεκριμένες δυνατότητες που διευκολύνουν τη μη αυτόματη διαδικασία μετάφρασης εγγράφων. Η Βιβλιοθήκη διαχείρισης μεταφράσεων είναι ειδικά σχεδιασμένη για την αποθήκευση εγγράφων και των μεταφράσεών τους. Η βιβλιοθήκη παρακολουθεί τη σχέση μεταξύ ενός εγγράφου προέλευσης και των μεταφράσεών του και ομαδοποιεί όλα αυτά τα έγγραφα μαζί, προκειμένου να διευκολύνει τον εντοπισμό τους. Επιπλέον, η ρύθμιση των παραμέτρων της βιβλιοθήκης είναι δυνατή μέσω μιας ειδικής ροής εργασίας Διαχείρισης μεταφράσεων, η οποία είναι σχεδιασμένη για να βοηθά στην μη αυτόματη διαδικασία μετάφρασης εγγράφων.

  • Βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων     Η Βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων είναι μια νέα βιβλιοθήκη εγγράφων του SharePoint στην οποία οι εταιρείες μπορούν να δημοσιεύουν κεντρικά τα αρχεία σύνδεσης προκειμένου να διευκολύνουν τους χρήστες στην εύρεση και τη χρήση των αρχείων προέλευσης δεδομένων που χρειάζονται. Η δημιουργία και η αποθήκευση των αρχείων σύνδεσης δεδομένων γίνεται εύκολα και οι σχεδιαστές λύσεων μπορούν εύκολα να τα επαναχρησιμοποιήσουν μέσα από τις εφαρμογές του 2007 Microsoft Office system για υπολογιστές-πελάτες.

  • Βιβλιοθήκη διαφανειών     Οι Βιβλιοθήκες διαφανειών επιτρέπουν στους χρήστες του Microsoft Office PowerPoint 2007 να χρησιμοποιούν από κοινού μεμονωμένες διαφάνειες από μια παρουσίαση, να επαναχρησιμοποιούν διαφάνειες, να παρακολουθήσουν το ιστορικό μιας διαφάνειας, να συνδυάσουν μεμονωμένες διαφάνειες σε μία διαφάνεια και να λαμβάνουν ειδοποιήσεις σχετικά με την αλλαγή μιας διαφάνειας που υπάρχει σε μια παρουσίαση. Οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν διαφάνειες σε μια Βιβλιοθήκη διαφανειών από το Office PowerPoint 2007.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×