Εισαγωγή στη σχεδίαση φόρμας στο InfoPath 2010

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το InfoPath προσφέρει επιλογές που σας επιτρέπουν να δημιουργείτε φόρμες για τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες ή την εμφάνιση πληροφοριών από μια προέλευση δεδομένων. Αυτό το άρθρο σας καθοδηγεί στα βήματα που είναι απαραίτητα για γρήγορα αποτελέσματα, σχεδίαση, ρύθμιση και δημοσίευση μιας φόρμας του InfoPath.

Σε αυτό το άρθρο

Σχεδιασμός προτύπου φόρμας

Επιλογή προτύπου

Επιλογή οπτικής διάταξης ενός προτύπου φόρμας

Προσθήκη συνδέσεων για την υποβολή ή λήψη δεδομένων από άλλες προελεύσεις

Προσθήκη πεδίων και στοιχείων ελέγχου

Προσθήκη άλλης προβολής σε φόρμα

Προσθήκη κανόνων

Δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας του InfoPath

Επικύρωση σχεδίασης ενός προτύπου φόρμας

Σχεδιασμός προτύπου φόρμας

Πριν σχεδιάσετε μια φόρμα του InfoPath είναι σημαντικό να σχεδιάσετε το σχέδιο της φόρμας. Για παράδειγμα, εξετάστε τα εξής σενάρια:

  • Το πρότυπο φόρμας σας θα έχει μία προβολή (σελίδα) ή πολλές προβολές;

  • Έχετε σχεδιάσει τα δεδομένα ποια δεδομένα χρειάζεται να συλλέξετε ή να εμφανίζονται;

  • Θα χρειαστεί κάποιο τμήμα του προτύπου φόρμας να είναι μόνο για ανάγνωση;

Σχεδιάστε πού θα τοποθετηθούν τα μεμονωμένα στοιχεία ελέγχου και πώς επιθυμείται να εμφανίζεται και να λειτουργεί το πρότυπο φόρμας. Ενώ μπορείτε πάντα να αλλάξετε το πρότυπο φόρμας αφού έχετε αρχίσει να εργάζεστε με αυτό, είναι πάντα πιο αποτελεσματικό να ξεκινήσετε με ένα προσχέδιο στο μυαλό σας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επιλογή προτύπου

Είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath για να επιλέξετε έναν τύπο προτύπου. Όταν ανοίγετε το InfoPath 2010, μια συλλογή προτύπων εμφανίζονται στην καρτέλα αρχείο, που είναι ομαδοποιημένα σε τέσσερις κατηγορίες — Δημοφιλή πρότυπα φόρμας, Πρότυπα φόρμας για προχωρημένους, Πρότυπα φόρμας του InfoPath 2007 και Τμήματα προτύπου. Τον τύπο του προτύπου για να επιλέξετε εξαρτάται από τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί το πρότυπο φόρμας και τι είδους αρχεία προέλευσης δεδομένων μπορεί να συνδεθεί.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επιλογή οπτικής διάταξης ενός προτύπου φόρμας

Αφού επιλέξετε πρότυπο, μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάταξη ή να συνεχίσετε με την προεπιλεγμένη διάταξη. Όταν προσαρμόζετε τη διάταξη, επιλέγετε ένα πρότυπο διάταξης σελίδας και, στη συνέχεια, προσαρμόζετε την εμφάνιση και την αίσθηση της φόρμας προσθέτοντας προσαρμοσμένα ή προκαθορισμένα στυλ πίνακα και, τέλος προσθέτετε θέμα στο πρότυπο φόρμας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάταξη ενός προτύπου φόρμας, ανατρέξτε στην ενότητα διάταξη ενός προτύπου φόρμας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη συνδέσεων για την υποβολή ή λήψη δεδομένων από άλλες προελεύσεις

Μια σύνδεση δεδομένων είναι μια δυναμική σύνδεση μεταξύ μιας φόρμας του Microsoft InfoPath και μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως το SharePoint, μια υπηρεσία Web ή μια βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται για να λάβετε ή υποβολή δεδομένων. Εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βεβαιωθείτε ότι μια φόρμα είναι πάντα ενημερωμένη — τυχόν αλλαγές που γίνονται σε εξωτερική προέλευση δεδομένων θα εμφανιστούν αυτόματα στη φόρμα InfoPath. Μια σύνδεση δεδομένων υποβολής σάς επιτρέπει να καθορίσετε πού υποβάλλετε τα δεδομένα της φόρμας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη πεδίων και στοιχείων ελέγχου

Στο InfoPath, τα πεδία και τα στοιχεία ελέγχου δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα πεδία εμφανίζονται στο παράθυρο εργασιών Πεδία και δηλώνουν τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί από τη φόρμα. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται ως XML και μπορούν να αποσταλούν σε πολλούς προορισμούς. Σε αντίθεση, τα στοιχεία ελέγχου δεν περιλαμβάνον την ίδια τη φόρμα. Τα στοιχεία ελέγχου είναι ένα παράθυρο μέσα στα δεδομένα που συγκεντρώνει η φόρμα. Τα στοιχεία ελέγχου αποτελούν έναν τρόπο εισαγωγής δεδομένων από το χρήστη έτσι, ώστε να βγάζουν όσο το δυνατό περισσότερο νόημα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγονται.

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να συλλέξετε το όνομα ενός έργου και την κατάστασή του σε μια φόρμα παρακολούθησης του έργου και τα δύο πεδία μπορούν να αποθηκευτούν ως κείμενο. Ίσως θέλετε να επιτρέπετε στο χρήστη να εισαγάγει συμβολοσειρές κειμένου ως το όνομα έργου, αλλά να απαιτείται από το χρήστη να επιλέξει την κατάσταση από μια λίστα επιλογών. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο κειμένου για το πεδίο ονόματος του έργου και ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας για το πεδίο κατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία και στοιχεία ελέγχου, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στα στοιχεία ελέγχου.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη άλλης προβολής σε φόρμα

Οι προβολές (ή σελίδες) είναι ένας τρόπος οργάνωσης μιας φόρμας σε διαφορετικά τμήματα, τα οποία θέλετε να παρουσιάζετε ξεχωριστά. Αυτά τα τμήματα μπορούν να εμφανιστούν με μια συγκεκριμένη σειρά, σε συγκεκριμένα άτομα ή για συγκεκριμένο σκοπό. Για παράδειγμα, με μια φόρμα αναφοράς κατάστασης, μπορείτε να ρυθμίσετε μια δεύτερη προβολή για να παρακολουθείτε το ιστορικό των αλλαγών κατάστασης. Αυτή η προβολή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να βεβαιωθείτε ότι τα έργα που παρακολουθούνται στην αναφορά κατάστασης είναι σύμφωνα με τις προθεσμίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προσθήκη προβολών σε μια φόρμα, ανατρέξτε στο θέμα Προσθήκη, διαγραφή και εναλλαγή προβολών (σελίδων) σε μια φόρμα.

Επάνω μέρος της σελίδας

Προσθήκη κανόνων

Οι κανόνες σας επιτρέπουν να ελέγχετε τη συμπεριφορά μιας φόρμας πραγματοποιώντας τέτοιες ενέργειες όπως η αυτόματη εμφάνιση ενός μηνύματος μέσα σε ένα παράθυρο διαλόγου, ο ορισμός μιας τιμής πεδίου, η πραγματοποίηση ερωτήματος ή η υποβολή σε μια σύνδεση δεδομένων, η εναλλαγή προβολών ή το άνοιγμα και κλείσιμο μιας φόρμας σε απόκριση σε συγκεκριμένα συμβάντα και συνθήκες. Τα συμβάντα μπορούν να περιλαμβάνουν μια αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο πεδίο της φόρμας, η επιλογή ενός κουμπιού, η εισαγωγή μιας επαναλαμβανόμενης ενότητας ή γραμμής σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα ή το άνοιγμα ή η υποβολή μιας φόρμας. Οι συνθήκες μπορούν να περιλαμβάνουν υπολογισμούς, ρόλους χρήστη και το εάν η τιμή ενός πεδίου θα είναι κενή, εντός ενός καθορισμένου εύρους, αν θα ισούται με την τιμή άλλου πεδίου ή αν θα ξεκινά με ή θα περιέχει συγκεκριμένους χαρακτήρες.

Επάνω μέρος της σελίδας

Δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας του InfoPath

Όταν ολοκληρωθεί το σχέδιο της φόρμας, πρέπει να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας για να μπορούν οι χρήστες να συμπληρώνουν φόρμες με βάση το πρότυπο φόρμας. Η δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας δεν είναι η ίδια ενέργεια με την αποθήκευσή του. Η αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας το αποθηκεύει ως αρχείο αλλά δεν το κάνει διαθέσιμο στους χρήστες για συμπλήρωση. Η διεργασία δημοσίευσης τροποποιεί το πρότυπο φόρμας προς διανομή, προσθέτοντας τη θέση δημοσίευσης και τις οδηγίες επεξεργασίας, ενότητες ώστε οι χρήστες να μπορούν να ανοίγουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Οι οδηγίες επεξεργασίας επιτρέπουν την αυτόματη ενημέρωση των φορμών που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας, εάν κάνετε αλλαγές στο πρότυπο φόρμας μετά τη δημοσίευσή του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δημοσίευση μιας φόρμας, ανατρέξτε στο θέμα δημοσίευση μιας φόρμας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Επικύρωση σχεδίασης ενός προτύπου φόρμας

Μερικές φορές, συνήθως κατά τη μετατροπή ενός προτύπου φόρμας του InfoPath Filler σε πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης ή τη μετατροπή ενός προτύπου φόρμας του InfoPath 2010 σε μορφή InfoPath 2007 ή 2003, ίσως συναντήσετε θέματα συμβατότητας. Αν και η εστίαση του InfoPath είναι στην προσπάθεια αποτροπής των προβλημάτων συμβατότητας περιορίζοντας τη σχεδίαση φόρμας στις συμβατές επιλογές, με βάση το επιλεγμένο πρότυπο φόρμας, αυτά ενδέχεται και πάλι να προκύψουν. Το InfoPath πραγματοποιεί έλεγχο για σφάλματα κατά το άνοιγμα ενός προτύπου φόρμας, την αλλαγή της ρύθμισης συμβατότητας σε ένα πρότυπο φόρμας, την αποθήκευση ή δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας ή την εισαγωγή ενός εγγράφου του Office ως πρότυπο φόρμας. Εάν εντοπιστούν σφάλματα, το InfoPath σας παροτρύνει να τα επιλύσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συμβατότητας, ανατρέξτε στο θέμα επικύρωση της σχεδίασης μιας φόρμας.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×