Εισαγωγή στη δημοσίευση προτύπου φόρμας

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αφού ολοκληρώσετε τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας, πρέπει να αποθηκεύσετε και να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας, έτσι ώστε οι χρήστες σας μπορούν να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς λειτουργεί η δημοσίευση

Δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Δημοσίευση προτύπου φόρμας με πλήρη αξιοπιστία

Αποστολή προτύπου φόρμας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τροποποίηση ή μετακίνηση ενός δημοσιευμένου προτύπου φόρμας

Πώς λειτουργεί η δημοσίευση

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας, μπορείτε πρώτα να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό δημοσίευσης για τη διανομή του προτύπου φόρμας για τους χρήστες σας. Τον Οδηγό δημοσίευσης τροποποιεί του προτύπου φόρμας για διανομή, προσθέτοντας τη θέση δημοσίευσης και εντολές επεξεργασίας, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Οι οδηγίες επεξεργασίας επιτρέπουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας για να ενημερωθούν αυτόματα αν κάνετε αλλαγές στο πρότυπο φόρμας μετά τη δημοσίευση του. Όταν ένας χρήστης ανοίγει τη φόρμα για πρώτη φορά, το Microsoft Office InfoPath κάνει λήψη του προτύπου φόρμας από τη θέση που καθορίζεται από τις οδηγίες επεξεργασίας στον υπολογιστή του χρήστη και, στη συνέχεια, δημιουργεί μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Εάν ο χρήστης αποθηκεύει τη φόρμα και, στη συνέχεια, ανοίγει αργότερα τη φόρμα, το InfoPath συγκρίνει την έκδοση του προτύπου φόρμας στον υπολογιστή του χρήστη με την έκδοση του προτύπου φόρμας που καθορίζεται από τις οδηγίες επεξεργασίας. Εάν η έκδοση στη θέση που καθορίζεται από τις οδηγίες επεξεργασίας είναι νεότερη από την έκδοση υπολογιστή του χρήστη, το InfoPath λήψεις τη νεότερη έκδοση του προτύπου φόρμας και, στη συνέχεια, να ενημερώνει τη φόρμα με τη νέα έκδοση του προτύπου φόρμας.

Μετά την τροποποίηση του προτύπου φόρμας με τη θέση δημοσίευσης και τις οδηγίες επεξεργασίας, ο οδηγός αποθηκεύει το τροποποιημένο πρότυπο φόρμας στη θέση δημοσίευσης που καθορίζετε. Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας για να τις ακόλουθες θέσεις:

 • Ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services    Κατά τη δημοσίευση προτύπου φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, μπορείτε να κάνετε μία από δύο πράγματα: μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, όπου θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για όλα τα έγγραφα που συμπληρώνουν οι χρήστες στο οστό στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Ή μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως τύπου περιεχομένου τοποθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι το πρότυπο φόρμας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο σε πολλές συλλογές τοποθεσιών.

 • Ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services    Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services. Πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης επιτρέπουν στους χρήστες χωρίς InfoPath να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

 • Ως μέρος του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου    Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους χρήστες σας. Οι χρήστες μπορούν να, στη συνέχεια, ανοίξτε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συμπληρώστε τη φόρμα.

 • Κοινόχρηστος φάκελος δικτύου    Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου όπου έχουν πρόσβαση οι χρήστες σας. Οι χρήστες σας να μεταβείτε στον κοινόχρηστο φάκελο και να δημιουργήσετε μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας.

  Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα αντικαθιστά τη λειτουργία του Microsoft Office InfoPath 2003 SP1, η που ενεργοποιημένη να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε διακομιστή Web.

 • Ως αρχείο με δυνατότητα εγκατάστασης    Εάν έχετε Microsoft Visual Studio .NET 2003 ή Microsoft Visual Studio 2005 εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας ως αρχείο με δυνατότητα εγκατάστασης που είναι αποθηκευμένο σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου. Οι χρήστες μπορούν να κάνετε λήψη και εκτελέστε το αρχείο με δυνατότητα εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε και να καταχωρήσετε το πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή τους. Εάν δεν έχετε Visual Studio, μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου και να δημιουργήσετε ένα αρχείο δέσμης ενεργειών που καταχωρεί το πρότυπο φόρμας InfoPath. Ένας χρήστης μπορεί να, στη συνέχεια, κάντε λήψη του προτύπου φόρμας και της δέσμης ενεργειών και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών για την καταχώρηση του προτύπου φόρμας.

Όταν ένας χρήστης θέλει να συμπληρώσετε μια φόρμα για πρώτη φορά, μεταβαίνει στη θέση όπου δημοσιεύτηκε το πρότυπο φόρμας και ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Επομένως, είναι σημαντικό οι χρήστες να έχουν πρόσβαση στη θέση όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας. Όταν ένας χρήστης δημιουργεί μια νέα φόρμα, το InfoPath αποθηκεύει (ή να αποθηκεύει προσωρινά) το πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό σας επιτρέπει στο χρήστη να συμπληρώστε τη φόρμα, ακόμα και όταν εργάζεστε χωρίς σύνδεση. Εάν ο χρήστης αποθηκεύει τη φόρμα και, στη συνέχεια, ανοίγει αργότερα για να ολοκληρώσει την συμπλήρωση ή ανοίγει μια άλλη κενή φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath καθορίζει εάν ο υπολογιστής του χρήστη είναι συνδεδεμένος στη θέση δημοσίευσης του προτύπου φόρμας. Εάν υπάρχει μια σύνδεση, το InfoPath ελέγχει για ενημερωμένες εκδόσεις στο πρότυπο φόρμας, εφαρμόζει αυτές τις ενημερώσεις, και, στη συνέχεια, ανοίγει τη φόρμα. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, το InfoPath ανοίγει τη φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του χρήστη.

Δημοσίευση προτύπου φόρμας δεν είναι ίδια με την αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο φόρμας, αποθηκεύετε για να διατηρήσετε την εργασία σας, όπως ακριβώς κάνετε όταν αποθηκεύετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει τις διαφορετικές επιλογές που έχετε για την αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας.

Εντολή

Περιγραφή

Πότε να χρησιμοποιήσετε

Αποθήκευση

Αποθήκευση του προτύπου φόρμας στην τρέχουσα θέση, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα. Εάν τροποποιείτε ένα πρότυπο φόρμας που έχει ήδη δημοσιευτεί σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, το InfoPath σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας μόνο σε διαφορετική θέση από τη δημοσίευση.

Κάντε κλικ σε αυτή την εντολή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια νέα θέση.

Αποθήκευση ως

Αποθήκευση του προτύπου φόρμας σε μια νέα θέση ή στην ίδια θέση, αλλά με ένα νέο όνομα. Εάν θέλετε να τροποποιήσετε ένα πρότυπο φόρμας που έχει ήδη δημοσιευθεί, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως δεν θα ενημερώνουν τα το δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας.

Κάντε κλικ σε αυτή την εντολή όταν πρέπει να τροποποιήσετε ένα αντίγραφο του προτύπου φόρμας.

Αποθήκευση ως αρχείο προέλευσης

Αποθήκευση του προτύπου φόρμας σε μια νέα θέση ως ένα σύνολο αρχεία φόρμας αντί ως αρχείο .xsn.

Κάντε κλικ στην επιλογή αυτή την εντολή, όταν θέλετε να τροποποιήσετε το πρότυπο φόρμας μεμονωμένα αρχεία φόρμας; Για παράδειγμα, εάν θέλετε να ενημέρωσης των αρχείων πόρων που περιλαμβάνονται στο πρότυπο φόρμας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα χρειαστεί να εργαστείτε με ένα πρότυπο φόρμας μεμονωμένα αρχεία φόρμας.

Σημείωση: Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον Οδηγό δημοσίευσης όταν θέλετε να διανείμετε το πρότυπο φόρμας στους χρήστες σας.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Σε παλαιότερες εκδόσεις του Microsoft Office InfoPath, οι χρήστες χρειάζονται εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους για να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε ένα πρότυπο φόρμας InfoPath. Στο Office InfoPath 2007, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης του οποίου οι φόρμες μπορούν να συμπληρωθούν είτε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web είτε στο InfoPath. Για να επιτρέψετε στους χρήστες να συμπληρώνουν μια φόρμα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services.

Σημείωση: Ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει κώδικα δεν μπορεί να δημοσιευτεί απευθείας σε ένα διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services. Για λόγους πολλά, συμπεριλαμβανομένων διαχειρισιμότητα διακομιστή, ασφάλεια και την απόδοση, ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει προσαρμοσμένο κωδικό απαιτεί έγκριση διαχειριστή πριν μπορεί να είναι συσχετισμένη με μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή γενικά διαθέσιμο ως μια εφαρμογή Web. Μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας που περιέχει κωδικό σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου και, στη συνέχεια, ο διαχειριστής εκτελεί λήψη του προτύπου φόρμας στο διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση προτύπου φόρμας με πλήρη αξιοπιστία

Φόρμες που έχουν πλήρη πρόσβαση σε πόρους του συστήματος, όπως αρχεία στον υπολογιστή σας ή άλλες ρυθμίσεις, ονομάζονται φόρμες πλήρους αξιοπιστίας. Πλήρως αξιόπιστη φόρμα δημιουργείται από ένα πρότυπο φόρμας που διαθέτει ψηφιακή υπογραφή με ένα αξιόπιστο πιστοποιητικό ή που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα πρότυπο φόρμας που διαθέτει ψηφιακή υπογραφή με ένα αξιόπιστο πιστοποιητικό δεν έχει εγκατασταθεί ή καταχωρηθεί στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτό το είδος του προτύπου φόρμας που μπορούν να διανεμηθούν ως συνημμένο σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οι χρήστες μπορούν να κάνουν λήψη αυτού του προτύπου φόρμας από μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή κοινόχρηστο φάκελο δικτύου.

Πλήρως αξιόπιστες φόρμες να αποκτήσετε πρόσβαση πληροφορίες που είναι αποθηκευμένο στην ίδια τη φόρμα, καθώς και πληροφορίες από οποιαδήποτε από τις ακόλουθες θέσεις:

 • Το ίδιο τομέα με τη φόρμα

 • Όλους τους άλλους τομείς όπου έχουν πρόσβαση στη φόρμα

 • Όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις του υπολογιστή στον οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση στο άτομο που συμπληρώνει τη φόρμα

Για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με πλήρη αξιοπιστία, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Μπορείτε να υπογράψετε ψηφιακά το πρότυπο φόρμας με ένα πιστοποιητικό από μια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών και, στη συνέχεια, να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου. Οι χρήστες σας, στη συνέχεια, να ανοίξετε το πρότυπο φόρμας από την κοινόχρηστη θέση δικτύου.

 • Εάν έχετε εγκαταστήσει το Visual Studio .NET 2003 ή Visual Studio 2005, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό δημοσίευσης για να δημιουργήσετε ένα πακέτο εγκατάστασης που εγκαθιστά και καταχωρεί το πρότυπο φόρμας στους υπολογιστές των χρηστών σας. Ένας χρήστης με δικαιώματα διαχειριστή στον υπολογιστή, στη συνέχεια, να εκτελέσετε το πακέτο εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε και να καταχωρήσετε το πρότυπο φόρμας.

 • Εάν δεν έχετε το Visual Studio .NET 2003 ή Visual Studio 2005, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό δημοσίευσης για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου και για να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών για την καταχώρηση του προτύπου φόρμας σε υπολογιστές των χρηστών σας. Ένας χρήστης με τα κατάλληλα δικαιώματα χρήστη στον υπολογιστή μπορούν να αντιγράψετε και τα δύο αρχεία στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, εκτελέστε τη δέσμη ενεργειών για την καταχώρηση του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή προτύπου φόρμας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό δημοσίευσης για τη διανομή του προτύπου φόρμας στους χρήστες σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες που έχουν Microsoft Office Outlook 2007 και εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους το InfoPath μπορεί να συμπληρώστε τη φόρμα απευθείας στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν ανοίγουν πρώτα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες με προηγούμενες εκδόσεις του Outlook ή με άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το πρότυπο φόρμας και τη φόρμα ως συνημμένα. Αυτοί οι χρήστες πρέπει να πρώτα κάντε κλικ στο συνημμένο πρότυπο φόρμας για να εγκαταστήσετε το πρότυπο φόρμας στους υπολογιστές τους. Μετά την εγκατάσταση του προτύπου φόρμας, οι χρήστες μπορούν να, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή το συνημμένο φόρμας στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμπλήρωση της φόρμας στο InfoPath.

Εάν το πρότυπο φόρμας πρέπει να έχει πρόσβαση στους πόρους συστήματος στον υπολογιστή του χρήστη ή στέλνετε του προτύπου φόρμας σε χρήστες σε άλλον τομέα, θα πρέπει να υπογράφετε ψηφιακά του προτύπου φόρμας με ένα πιστοποιητικό από μια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών πριν από τη δημοσίευση. Οι χρήστες σας σε άλλον τομέα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σφάλματα Εάν ανοίξουν ένα πρότυπο φόρμας χωρίς πιστοποιητικό.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση ή μετακίνηση ενός δημοσιευμένου προτύπου φόρμας

Εάν τροποποιείτε ένα πρότυπο φόρμας αφού δημοσιευτεί και υπάρχουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, οι αλλαγές που κάνετε στο πρότυπο φόρμας θα εμφανιστούν σε αυτές τις υπάρχουσες φόρμες. Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε μια ενότητα στο πρότυπο φόρμας που περιέχει έναν πίνακα, ο πίνακας και όλα τα δεδομένα σε αυτόν τον πίνακα θα διαγραφούν σε όλες τις υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων. Γι ' αυτό, θα πρέπει να σχεδιάζετε για να ελέγξετε τις αλλαγές που κάνετε στη φόρμα σας πρότυπο για να καθορίσετε τις συνέπειες σε υπάρχουσες φόρμες.

Για να τροποποιήσετε ένα πρότυπο φόρμας που έχει δημοσιευθεί, μπορείτε να τροποποιήσετε το αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας. Το αντίγραφο εργασίας είναι η έκδοση που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας ή σε ένα πρόγραμμα ελέγχου εκδόσεων, όπως το Microsoft Visual SourceSafe. Μετά την τροποποίηση του αντιγράφου εργασίας, μπορείτε να το δημοσιεύσετε στη θέση δημοσίευσης. Εάν δεν έχετε ένα αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας, ίσως μπορείτε να λάβουν ένα αντίγραφο από τη θέση δημοσίευσης και, στη συνέχεια, να το αποθηκεύσετε σε διαφορετική θέση από τη δημοσίευση. Μετά την τροποποίηση του αντιγράφου εργασίας του προτύπου φόρμας, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό δημοσίευσης για να αναδημοσίευση του προτύπου φόρμας στην αρχική θέση δημοσίευσης. Τον Οδηγό δημοσίευσης αντικαθιστά την υπάρχουσα έκδοση του προτύπου φόρμας στη θέση δημοσίευσης με την έκδοση που έχουν τροποποιηθεί. Επειδή το InfoPath προσδιορίζει την ταυτότητα ενός προτύπου φόρμας με βάση το όνομα και τη θέση, είναι σημαντικό να μην αλλάξετε αυτά κατά την αναδημοσίευση του προτύπου φόρμας.

Εάν θέλετε να μετακινήσετε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας σε διαφορετική θέση, μπορείτε να δημοσιεύσετε το αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας στη νέα θέση. Πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας στη νέα θέση, ίσως χρειαστεί να το τροποποιήσετε ώστε να αντικατοπτρίζει τη νέα θέση. Για παράδειγμα, μπορεί να αλλάξει τις θέσεις από τις προελεύσεις εξωτερικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται από το πρότυπο φόρμας. Πρέπει να ενημερώσετε τις συνδέσεις δεδομένων με τις νέες θέσεις για στις εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας στη νέα θέση.

Εάν υπάρχουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο δημοσιευμένη φόρμα, πρέπει επίσης να συνδέσετε τις υπάρχουσες φόρμες στο πρότυπο φόρμας που μπορείτε να δημοσιεύσετε στη νέα θέση. Εάν δεν το κάνετε αυτό, οι χρήστες ενδέχεται να μην μπορείτε να ανοίξετε τις υπάρχουσες φόρμες.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×