Εισαγωγή στη δημοσίευση προτύπου φόρμας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μετά την ολοκλήρωση της σχεδίασης ενός προτύπου φόρμας, πρέπει να το αποθηκεύσετε και να το δημοσιεύσετε, ώστε οι χρήστες σας να μπορούν να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό.

Σε αυτό το άρθρο

Πώς λειτουργεί η δημοσίευση

Δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης

Δημοσίευση προτύπου φόρμας με πλήρη αξιοπιστία

Αποστολή προτύπου φόρμας σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Τροποποίηση ή μετακίνηση ενός δημοσιευμένου προτύπου φόρμας

Πώς λειτουργεί η δημοσίευση

Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας, πρέπει πρώτα να το αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημοσίευσης" για να το διανείμετε στους χρήστες σας. Ο "Οδηγός δημοσίευσης" τροποποιεί το πρότυπο φόρμας προς διανομή, προσθέτοντας τη θέση δημοσίευσης και τις εντολές επεξεργασίας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ανοίγουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Οι οδηγίες επεξεργασίας επιτρέπουν την αυτόματη ενημέρωση των φορμών που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, εάν κάνετε αλλαγές στο πρότυπο φόρμας μετά τη δημοσίευσή του. Όταν ένας χρήστης ανοίγει τη φόρμα για πρώτη φορά, το Microsoft Office InfoPath πραγματοποιεί λήψη του προτύπου φόρμας, από τη θέση που καθορίζεται από τις οδηγίες επεξεργασίας, στον υπολογιστή του χρήστη και, κατόπιν, δημιουργεί μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Εάν ο χρήστης αποθηκεύσει τη φόρμα και την ανοίξει αργότερα, το InfoPath συγκρίνει την έκδοση του προτύπου φόρμας που υπάρχει στον υπολογιστή του χρήστη με την έκδοση που καθορίζεται από τις οδηγίες επεξεργασίας. Εάν η έκδοση στη θέση που καθορίζεται από τις οδηγίες επεξεργασίας είναι νεότερη από την έκδοση που υπάρχει στον υπολογιστή του χρήστη, το InfoPath πραγματοποιεί λήψη της νεότερης έκδοσης του προτύπου φόρμας και στη συνέχεια ενημερώνει τη φόρμα με αυτή τη νεότερη έκδοση.

Μετά την τροποποίηση του προτύπου φόρμας με τη θέση δημοσίευσης και τις οδηγίες επεξεργασίας, ο οδηγός αποθηκεύει το τροποποιημένο πρότυπο φόρμας στη θέση δημοσίευσης που καθορίζεται από εσάς. Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας στις παρακάτω θέσεις:

 • Σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services    Όταν δημοσιεύετε ένα πρότυπο φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, μπορείτε να εκτελέσετε μία από τις εξής δύο ενέργειες: Να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, όπου θα χρησιμοποιείται ως πρότυπο για όλα τα έγγραφα που συμπληρώνουν οι χρήστες σε αυτή τη βιβλιοθήκη εγγράφων, ή να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας ως τύπο περιεχομένου τοποθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι το πρότυπο φόρμας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο σε πολλές συλλογές τοποθεσιών.

 • Σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services    Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Τα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης δίνουν στους χρήστες που δεν διαθέτουν το InfoPath τη δυνατότητα να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας σας, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

 • Ως μέρος ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου    Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας στέλνοντάς το στους χρήστες σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες μπορούν να ανοίξουν το μήνυμα και να συμπληρώσουν τη φόρμα.

 • Σε κοινόχρηστο φάκελο δικτύου    Μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου στον οποίο οι χρήστες σας μπορούν να έχουν πρόσβαση. Οι χρήστες μπορούν να μεταβούν στον κοινόχρηστο φάκελο και να δημιουργήσουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας..

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η δυνατότητα αντικαθιστά τη λειτουργία του Microsoft Office InfoPath 2003 SP1, η οποία παρείχε τη δυνατότητα δημοσίευσης ενός προτύπου φόρμας σε διακομιστή του Web.

 • Ως εγκαταστήσιμο αρχείο    Εάν έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας το Microsoft Visual Studio .NET 2003 ή το Microsoft Visual Studio 2005, μπορείτε να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας ως εγκαταστήσιμο αρχείο το οποίο αποθηκεύεται σε έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εκτέλεση του εγκαταστήσιμου αρχείου, για να εγκαταστήσουν και να καταχωρήσουν το πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή τους. Εάν δεν έχετε το Visual Studio, μπορείτε να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου και να αφήσετε το InfoPath να δημιουργήσει ένα αρχείο δέσμης ενεργειών για την καταχώρηση του προτύπου φόρμας. Κατόπιν, οι χρήστες μπορούν να κάνουν λήψη του προτύπου φόρμας και της δέσμης ενεργειών και μετά να εκτελέσουν τη δέσμη ενεργειών για να καταχωρήσουν το πρότυπο φόρμας.

Όταν ένας χρήστης θέλει να συμπληρώσει μια φόρμα για πρώτη φορά, μεταβαίνει στη θέση στην οποία έχει εκδοθεί το πρότυπο φόρμας και ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο. Επομένως, είναι σημαντικό να έχουν οι χρήστες πρόσβαση στη θέση στην οποία δημοσιεύετε το πρότυπο φόρμας σας. Όταν ένας χρήστης δημιουργεί μια νέα φόρμα, το InfoPath αποθηκεύει (ή αποθηκεύει προσωρινά) το πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή του χρήστη. Με αυτήν την ενέργεια δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να συμπληρώσει τη φόρμα ακόμη και όταν εργάζεται χωρίς σύνδεση. Εάν ο χρήστης αποθηκεύσει τη φόρμα και την ανοίξει αργότερα για να ολοκληρώσει τη συμπλήρωσή της, ή ανοίξει μια άλλη, κενή φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, το InfoPath προσδιορίζει εάν ο υπολογιστής του χρήστη είναι συνδεδεμένος στη θέση δημοσίευσης του προτύπου φόρμας. Εάν υπάρχει σύνδεση, το InfoPath ελέγχει για ενημερώσεις του προτύπου φόρμας, εφαρμόζει αυτές τις ενημερώσεις και, στη συνέχεια, ανοίγει τη φόρμα. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, το InfoPath ανοίγει τη φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή του χρήστη.

Η δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας δεν είναι η ίδια ενέργεια με την αποθήκευσή του. Όταν αποθηκεύετε ένα πρότυπο φόρμας, το αποθηκεύετε για να διατηρήσετε την εργασία σας, ακριβώς όπως αποθηκεύετε ένα αρχείο στον υπολογιστή σας. Στον παρακάτω πίνακα, περιγράφονται οι διάφορες επιλογές που έχετε για την αποθήκευση ενός προτύπου φόρμας.

Εντολή

Περιγραφή

Πότε να χρησιμοποιείται

Αποθήκευση

Αποθηκεύει το πρότυπο φόρμας στην τρέχουσα θέση του, χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα. Εάν τροποποιήσετε ένα πρότυπο φόρμας που έχει ήδη δημοσιευτεί σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, το InfoPath σάς επιτρέπει να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας μόνο σε διαφορετική θέση από τη θέση δημοσίευσης.

Κάντε κλικ σε αυτή την εντολή για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας. Εάν τροποποιείτε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως, για να αποθηκεύσετε το πρότυπο φόρμας σε νέα θέση.

Αποθήκευση ως

Αποθηκεύει το πρότυπο φόρμας σε μια νέα θέση ή στην ίδια θέση, αλλά με νέο όνομα. Εάν τροποποιείτε ένα πρότυπο φόρμας που έχει ήδη δημοσιευτεί, η επιλογή της εντολής Αποθήκευση ως δεν θα ενημερώσει το δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας.

Κάντε κλικ σε αυτή την εντολή όταν χρειάζεται να τροποποιήσετε ένα αντίγραφο ενός προτύπου φόρμας.

Αποθήκευση ως αρχείων προέλευσης

Αποθηκεύει το πρότυπο φόρμας σε μια νέα θέση ως ένα σύνολο αρχεία φόρμας, αντί για ένα αρχείο .xsn.

Κάντε κλικ σε αυτήν την εντολή όταν χρειάζεται να τροποποιήσετε τα μεμονωμένα αρχεία φορμών του προτύπου φόρμας, εάν, για παράδειγμα, θέλετε να ενημερώσετε τα αρχεία πόρων που περιλαμβάνονται στο πρότυπο φόρμας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν θα χρειαστεί να εργαστείτε με τα μεμονωμένα αρχεία φορμών ενός προτύπου φόρμας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν θέλετε να διανείμετε το πρότυπο φόρμας σας στους χρήστες, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε τον "Οδηγό δημοσίευσης".

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας που είναι συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης

Σε προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft Office InfoPath, οι χρήστες σας έπρεπε να έχουν εγκαταστήσει το InfoPath στον υπολογιστή τους για να συμπληρώνουν φόρμες που βασίζονταν σε ένα πρότυπο φόρμας. Στο Office InfoPath 2007, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, του οποίου οι φόρμες μπορούν να συμπληρωθούν είτε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web είτε στο InfoPath. Για να δώσετε στους χρήστες τη δυνατότητα να συμπληρώνουν φόρμες σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web, δημοσιεύστε το πρότυπο φόρμας σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η άμεση δημοσίευση ενός προτύπου φόρμας που περιέχει κωδικό σε διακομιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες InfoPath Forms Services. Για πολλούς λόγους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η ικανότητα διαχείρισης, η ασφάλεια και η επίδοση του διακομιστή, ένα πρότυπο φόρμας που περιέχει προσαρμοσμένο κωδικό απαιτεί έγκριση του διαχειριστή προτού να μπορεί να συσχετιστεί με μια βιβλιοθήκη εγγράφων που είναι γενικά διαθέσιμη ως εφαρμογή του Web. Δημοσιεύετε το πρότυπο φόρμας που περιέχει κωδικό σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου και κατόπιν ο διαχειριστής εκτελεί λήψη του προτύπου φόρμας στο διακομιστή.

Αρχή της σελίδας

Δημοσίευση προτύπου φόρμας με πλήρη αξιοπιστία

Οι φόρμες στις οποίες επιτρέπεται η πλήρης πρόσβαση σε πόρους του συστήματος, όπως είναι τα αρχεία στον υπολογιστή σας ή άλλες ρυθμίσεις, ονομάζονται φόρμες πλήρους αξιοπιστίας. Μια φόρμα πλήρους αξιοπιστίας δημιουργείται από ένα πρότυπο φόρμας που διαθέτει ψηφιακή υπογραφή με ένα αξιόπιστο πιστοποιητικό ή που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή του χρήστη. Ένα πρότυπο φόρμας που διαθέτει ψηφιακή υπογραφή με ένα αξιόπιστο πιστοποιητικό δεν είναι υποχρεωτικά εγκατεστημένο ή καταχωρημένο στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτού του είδους το πρότυπο φόρμας μπορεί να διανεμηθεί ως συνημμένο σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή να ληφθεί από τους χρήστες από μια βιβλιοθήκη εγγράφων ή από έναν κοινόχρηστο φάκελο δικτύου.

Οι φόρμες πλήρους αξιοπιστίας έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στην ίδια τη φόρμα, όπως και σε πληροφορίες από οποιαδήποτε από τις παρακάτω θέσεις:

 • Από τον ίδιο τομέα στον οποίο ανήκει η φόρμα

 • Από όλους τους άλλους τομείς στους οποίους έχει πρόσβαση η φόρμα

 • Από όλα τα αρχεία και τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή στον οποίο έχει πρόσβαση το άτομο που συμπληρώνει τη φόρμα

Για να δημοσιεύσετε ένα πρότυπο φόρμας με πλήρη αξιοπιστία, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:

 • Μπορείτε να προσθέσετε ψηφιακή υπογραφή στο πρότυπο φόρμας με ένα πιστοποιητικό από μια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών και, στη συνέχεια, να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου. Σε αυτή την περίπτωση, οι χρήστες σας μπορούν να ανοίξουν το πρότυπο φόρμας από την κοινόχρηστη θέση δικτύου.

 • Εάν διαθέτετε το Visual Studio .NET 2003 ή το Visual Studio 2005, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημοσίευσης" για να δημιουργήσετε ένα πακέτο εγκατάστασης, το οποίο εγκαθιστά και καταχωρεί το πρότυπο φόρμας στους υπολογιστές των χρηστών σας. Στη συνέχεια, ένας χρήστης που διαθέτει δικαιώματα διαχείρισης μπορεί να εκτελέσει το πακέτο εγκατάστασης, για να εγκαταστήσει και να καταχωρήσει το πρότυπο φόρμας.

 • Εάν δεν διαθέτετε το Visual Studio .NET 2003 ή το Visual Studio 2005, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημοσίευσης" για να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σε μια κοινόχρηστη θέση δικτύου και να δημιουργήσετε μια δέσμη ενεργειών για την καταχώρηση του προτύπου φόρμας στους υπολογιστές των χρηστών. Ένας χρήστης που διαθέτει τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης για τον υπολογιστή, μπορεί να αντιγράψει και τα δύο αρχεία στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, να εκτελέσει τη δέσμη ενεργειών για να καταχωρήσει το πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Αποστολή προτύπου φόρμας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό δημοσίευσης" για να διανείμετε το πρότυπο φόρμας στους χρήστες σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι χρήστες που έχουν εγκαταστήσει το Microsoft Office Outlook 2007 και το InfoPath στον υπολογιστή τους, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα απευθείας στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το ανοίξουν για πρώτη φορά. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν προηγούμενες εκδόσεις του Outlook ή άλλες εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λαμβάνουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει ως συνημμένα το πρότυπο φόρμας και τη φόρμα. Αυτοί οι χρήστες πρέπει πρώτα να κάνουν κλικ στο συνημμένο με το πρότυπο φόρμας, για να εγκαταστήσουν το πρότυπο φόρμας στον υπολογιστή τους. Μετά την εγκατάσταση του προτύπου φόρμας, οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στο συνημμένο που περιέχει τη φόρμα, για να συμπληρώσουν τη φόρμα στο InfoPath.

Εάν το πρότυπο φόρμας χρειάζεται να έχει πρόσβαση στους πόρους του συστήματος στον υπολογιστή ενός χρήστη, ή εάν στέλνετε το πρότυπο φόρμας σε χρήστες σε άλλον τομέα, πρέπει να προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας ψηφιακή υπογραφή με πιστοποιητικό από μια αξιόπιστη αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, προτού το δημοσιεύσετε. Οι χρήστες που ανήκουν σε άλλον τομέα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν σφάλματα εάν ανοίξουν ένα πρότυπο φόρμας χωρίς πιστοποιητικό.

Αρχή της σελίδας

Τροποποίηση ή μετακίνηση ενός δημοσιευμένου προτύπου φόρμας

Εάν τροποποιείτε ένα πρότυπο φόρμας μετά τη δημοσίευσή του, και υπάρχουν φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο, οι αλλαγές που κάνετε στο πρότυπο φόρμας θα αντικατοπτριστούν σε αυτές τις φόρμες. Για παράδειγμα, εάν διαγράψετε μια ενότητα στο πρότυπο φόρμας, η οποία περιέχει έναν πίνακα, ο πίνακας και όλα τα δεδομένα σε αυτόν θα διαγραφούν από όλες τις υπάρχουσες φόρμες που βασίζονται σε αυτό το πρότυπο φόρμας. Αυτή η ενέργεια ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων. Επομένως, πρέπει να προγραμματίσετε τη δοκιμή των αλλαγών που κάνετε στο πρότυπο φόρμας, για να προσδιορίσετε την επίδρασή τους στις υπάρχουσες φόρμες.

Για να τροποποιήσετε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας, τροποποιήστε το αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας. Το αντίγραφο εργασίας είναι η έκδοση που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ή σε ένα πρόγραμμα ελέγχου εκδόσεων, όπως το Microsoft Visual SourceSafe. Μετά την τροποποίηση του αντιγράφου εργασίας, μπορείτε να το δημοσιεύσετε σε μια θέση δημοσίευσης. Εάν δεν διαθέτετε ένα αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας, ίσως μπορείτε να αποκτήσετε ένα από τη θέση δημοσίευσης, και κατόπιν να το αποθηκεύσετε σε μια άλλη θέση, εκτός της θέσης δημοσίευσης. Μετά την τροποποίηση του αντιγράφου εργασίας του προτύπου φόρμας, χρησιμοποιήστε τον "Οδηγό δημοσίευσης" για να αναδημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας στην αρχική θέση δημοσίευσης. Ο "Οδηγός δημοσίευσης" αντικαθιστά την υπάρχουσα έκδοση του προτύπου φόρμας στη θέση δημοσίευσης, με την τροποποιημένη έκδοση. Επειδή το InfoPath προσδιορίζει την ταυτότητα ενός προτύπου φόρμας με βάση το όνομα και τη θέση του, είναι σημαντικό να μην τα αλλάξετε αυτά κατά την αναδημοσίευση του προτύπου φόρμας.

Εάν θέλετε να μετακινήσετε ένα δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας σε άλλη θέση, μπορείτε να δημοσιεύσετε το αντίγραφο εργασίας του προτύπου φόρμας σε μια νέα θέση. Πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας στη νέα θέση, ενδέχεται να πρέπει να το τροποποιήσετε για να αντικατοπτρίζει τη νέα θέση. Για παράδειγμα, οι θέσεις των εξωτερικών αρχείων προέλευσης δεδομένων που χρησιμοποιούνταν από το πρότυπο φόρμας ενδέχεται να έχουν αλλάξει. Χρειάζεται να ενημερώσετε τις συνδέσεις δεδομένων με τις νέες θέσεις για τα εξωτερικά αρχεία προέλευσης δεδομένων, πριν από τη δημοσίευση του προτύπου φόρμας στη νέα του θέση.

Εάν υπάρχουν φόρμες που βασίζονται στο δημοσιευμένο πρότυπο φόρμας, χρειάζεται επίσης να τις συνδέσετε στο πρότυπο φόρμας που δημοσιεύεται στη νέα θέση. Εάν δεν το κάνετε, οι χρήστες σας ενδέχεται να μην μπορούν να ανοίξουν τις υπάρχουσες φόρμες.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×