Εισαγωγή στη δημιουργία εφαρμογών του SharePoint

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή

Εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται

Μεθοδολογία αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη εφαρμογών

Εφαρμογή κοινά μοτίβα σχεδίασης

Δημιουργία προτύπων

Σύνοψη

Πόροι

Εισαγωγή

Windows SharePoint Services 3.0 είναι μια τεχνολογία του Windows Server που προσφέρει μια ολοκληρωμένη χαρτοφυλακίου συνεργασία και την επικοινωνία των υπηρεσιών. Επίσης, είναι μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρήσεις που βασίζεται στο Web. Λήψη επωφεληθείτε από αυτήν τη δυνατότητα, η Microsoft έχει αναπτύξει 40 εφαρμογή προτύπων για το Windows SharePoint Services 3.0 για την παροχή λύσεων εκτός του πλαισίου για την αντιμετώπιση των αναγκών των συγκεκριμένων επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως συντονισμό γραφείο βοήθειας ή παρακολούθηση εκστρατείες μάρκετινγκ, όπως φαίνεται στο παράδειγμα στο σχήμα 1.

Προβολή "Αρχική σελίδα" της ενσωματωμένης εφαρμογής παρακολούθησης εκστρατείας μάρκετινγκ
Εικόνα 1: αρχική σελίδα προβολής του ενσωματωμένης εφαρμογής παρακολούθησης εκστρατείας μάρκετινγκ

Microsoft αναπτύξει αυτά τα πρότυπα με δυνατότητα λήψης ελεύθερα εφαρμογής, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την ανάπτυξη. Ωστόσο, πελάτες και συνεργάτες επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτά τα πρότυπα εφαρμογών ως σημείο εκκίνησης για πιο προσαρμοσμένες λύσεις ή μπορούν να χρησιμοποιούν τους ως διδασκαλίας παραδείγματα όπως αναπτύσσουν τις δικές τους εφαρμογές εξελιγμένο Windows SharePoint Services 3.0 χρησιμοποιώντας Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Είναι ο σκοπός της σε αυτό το άρθρο για να περιγράψετε τον τρόπο Microsoft που αναπτύχθηκε τα πρότυπα εφαρμογών, προσδιορίζοντας βέλτιστες πρακτικές για τον τρόπο εργασίας με δυνατότητες πυρήνα μέσα σε Windows SharePoint Services 3.0 και Office SharePoint Designer 2007, με το στόχο δύναμη πελάτες και συνεργάτες για να δημιουργήσετε τις δικές τους εφαρμογές. Το άρθρο δεν είναι υποκατάστατο για το Windows SharePoint Services 3.0 SDK, ούτε είναι κυρίως έναν πόρο για προγραμματιστές. Οι προγραμματιστές πρέπει να χρησιμοποιήσετε το SDK για να κατανοήσετε τον τρόπο για να επεκτείνετε Windows SharePoint Services 3.0 Γενικά.

Σε αυτό το άρθρο είναι σκοπεύατε να είναι ένας πόρος για μια νέα γενιά υπολογιστών σχεδιαστές τοποθεσίας. Επειδή Windows SharePoint Services και Office SharePoint Designer 2007 είναι δυνατή η δημιουργία τέτοιον λειτουργίες εφαρμογής μέσω του περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη, δεξιότητες ανάπτυξης για προχωρημένους δεν είναι απαραίτητα για τη Δημιουργία εμπλουτισμένων εφαρμογών. Για να βεβαιωθείτε ότι, σε αυτό το άρθρο περιγράφει ορισμένες εφαρμογές προσαρμοσμένου κώδικα για μοτίβα ιδιαίτερα περίπλοκη σχεδίασης, αλλά η συνολική μεθοδολογία θα πρέπει να είναι δυνατή η πρόσβαση σε μη προγραμματιστές και παρέχονται συγκεκριμένου ακροατηρίου υπόψη. Προγραμματιστές μπορεί να θέλετε να διαβάσετε τα πρώιμη ενότητες σχετικά με τα εργαλεία και μεθοδολογία γρήγορα και να δώσετε προσοχή περισσότερο την περιγραφή της τα μοτίβα σχεδίασης και τα συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής αυτών των μοτίβων σχεδίασης.

Όσον αφορά το άρθρο δομή, η πρώτη ενότητα, Εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, παρέχει μια επισκόπηση των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία εφαρμογών σε Windows SharePoint Services 3.0 και Office SharePoint Designer 2007. Στην επόμενη ενότητα, μεθοδολογία αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη της εφαρμογής, περιγράφει, σε γενικές γραμμές, η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται Microsoft μέσω όλα τα πρότυπα εφαρμογών. Η μεθοδολογία είναι μια προσέγγιση κοινή λογική που οδηγεί σε μια πραγματική εξέταση της το σκοπό της λύσης, πώς θα είναι που χρησιμοποιήθηκαν, και από ποιον και συγκεκριμένα τμήματα του τεχνολογία σας βοηθήσουν να πιο μακριά χωρίς να χρειάζεται να συντάξετε προσαρμοσμένο κώδικα. Τελειώνει με μια διαδικασία για τον προσδιορισμό των περιοχών όπου προσαρμοσμένου κώδικα ή άλλα προσαρμοσμένης εργασίας θα χρειαστούν.

Στην επόμενη ενότητα αυτού του άρθρου, η εφαρμογή κοινά μοτίβα σχεδίασης, εστιάζει σε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλεονεκτήματα της Windows SharePoint Services και Office SharePoint Designer 2007 για την αντιμετώπιση κοινών απαιτήσεις σχεδιασμού της εφαρμογής, όπως το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ενέργειες σε μια λίστα. Αυτό είναι το μέγεθος των κύριων αυτού του άρθρου και περιγράφει τις μεθόδους για να τα μοτίβα σχεδίασης που επαναλαμβάνονται σε όλα τα πρότυπα εφαρμογών (και, στην πραγματικότητα, τις εφαρμογές που ίσως καταλήξετε με). Αυτή η ενότητα παρέχει παραδείγματα για κάθε μία από τις πέντε μοτίβα σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των επακριβής καθοδήγηση για εργασία με το Windows SharePoint Services περιβάλλον εργασίας Χρήστη ή με Office SharePoint Designer 2007 και ορισμένες προσαρμοσμένου κώδικα.

Στην τελευταία ενότητα αυτού του άρθρου, Δημιουργία προτύπων, περιγράφει τον τρόπο για να δημιουργήσετε στην πραγματικότητα ένα αρχείο προτύπου με χρήση Office SharePoint Designer 2007. Επίσης, καλύπτει τα άλλα προβλήματα, όπως τοπικής προσαρμογής.

Όταν ολοκληρώσετε αυτό το άρθρο, θα πρέπει να έχετε κατανοήσει καλά πώς μπορείτε να σχεδιάσετε και να αρχιτεκτονική μια εφαρμογή, τρόπος για να ξεκινήσετε με δόμησης μια τοποθεσία απευθείας στο Windows SharePoint Services 3.0, όπως η δημιουργία συνδεδεμένων λιστών, προσαρμοσμένες στήλες, βιβλιοθήκες, ροές εργασίας και ούτω καθεξής, τον τρόπο, στη συνέχεια, ανοίξτε την τοποθεσία στην Office SharePoint Designer 2007 για να κάνετε περαιτέρω προσαρμογές, δημιουργήστε προσαρμοσμένες φόρμες, προσθήκη προσαρμοσμένου κώδικα για να αλλάξετε ορισμένες συμπεριφορές , δημιουργήστε προσαρμοσμένες ροές εργασιών, και ούτω καθεξής, και, τέλος, πώς μπορείτε να δημιουργήσετε το ίδιο το πρότυπο εφαρμογής και ανάπτυξή του για χρήση.

Αρχή της σελίδας

Εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται

Υπάρχουν αρκετά τεχνολογίες και εργαλεία που παρέχονται μαζί ώστε να είναι δυνατή η δημιουργία πιο εύκολη από ποτέ εφαρμογές. Από την πλευρά των τεχνολογιών, νέες δυνατότητες όπως η ροή εργασίας υποστήριξη σημαίνει ότι ένας σχεδιαστής τοποθεσίας δεν έχει σύνταξη κώδικα για να μεταφέρετε ροή εργασίας σε μια εφαρμογή. Στο πλάι εργαλεία, Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Visual Studio 2005, και άλλα εργαλεία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λιγότερο και λιγότερο κωδικό (συχνά χωρίς κώδικα) για να κάνετε πράγματα που ήταν πολύ δύσκολο για την ολοκλήρωση.

Σε γενικές γραμμές, η Microsoft έχει συνεχιστεί στρατηγικής σε όλα αυτά τα εργαλεία και τις τεχνολογίες που ορίζει τη μετακίνηση και περισσότερο των προσπαθειών δύσκολη υδραυλικών σε την υποδομή μόνη της, επιτρέποντας την να είναι πιο ένας σχεδιαστής και λιγότερο έναν προγραμματιστή. Με άλλα λόγια, Microsoft έχει ήδη γίνει ιδιαίτερα τη σκληρή δουλειά σας μόνο μία φορά, ώστε να μπορείτε απλώς να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες στις εφαρμογές σας με έξυπνο τρόπο μέσω του περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη.

Για την προετοιμασία του για να κατανοήσετε τον τρόπο τα διάφορα εργαλεία και τις τεχνολογίες κελιά που ενώνονται στη διαδικασία δημιουργίας εφαρμογής, οι παρακάτω ενότητες περιγράφουν Windows SharePoint Services 3.0, Office SharePoint Designer 2007 και άλλες τεχνολογίες συγκεκριμένα όσον αφορά σχετικές νέες δυνατότητες και τις δυνατότητες. Για πληρέστερη συζητήσεις, αναθεωρήστε τους πόρους στο τέλος αυτού του άρθρου.

Windows SharePoint Services 3.0

Windows SharePoint Services 3.0 περιέχει ορισμένες νέες ισχυρές δυνατότητες. Τις ακόλουθες νέες δυνατότητες και τις δυνατότητες είναι ιδιαίτερα σχετικά με τη δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών και θα δείτε πολλοί από αυτούς που αναφέρονται ξανά σε νεότερη έκδοση ενότητες:

 • Λίστες και βιβλιοθήκες   Windows SharePoint Services 3.0 παρουσιάζει ένας αριθμός νέα βιβλιοθήκη και τύπους λίστας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για εφαρμογές. Νέοι τύποι βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη διαφανειών, μια βιβλιοθήκη ειδικά έχει σχεδιαστεί για να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε τις διαφάνειες με δυνατότητα επανάληψης χρήσης Microsoft Office PowerPoint 2007, μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων και άλλα άτομα. 

 • Τύποι περιεχομένου     Τύποι περιεχομένου είναι μια έννοια πυρήνα που χρησιμοποιούνται σε όλη την Windows SharePoint Services 3.0. Τύποι περιεχομένου έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους χρήστες να οργανώσετε το περιεχόμενο τους τοποθεσίες του SharePoint με περισσότερο νόημα τρόπο. Ένας τύπος περιεχομένου είναι μια συλλογή με δυνατότητα επανάληψης χρήσης των ρυθμίσεων που μπορούν να εφαρμοστούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες περιεχομένου. Τύποι περιεχομένου σάς επιτρέπουν να κεντρική διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση τα μετα-δεδομένα και συμπεριφορές ενός εγγράφου ή στοιχείου τύπου. Για παράδειγμα, μπορείτε να συσχετίσετε ροές εργασίας και συμβάντα σε έναν τύπο περιεχομένου, αντί να χρειάζεται να προσθέσετε ροές εργασιών και συμβάντων πολλά έγγραφα ή σε βιβλιοθήκες.

 • Στήλες τοποθεσίας    Στήλες τοποθεσίας παρέχουν ένα μοντέλο κεντρική, με δυνατότητα επανάληψης χρήσης για ορισμού στήλης. Όταν δημιουργείτε μια στήλη τοποθεσίας, κάθε λίστα που χρησιμοποιεί αυτήν τη στήλη έχει τον ίδιο ορισμό και δεν χρειάζεται να αναπαραγάγετε τη στήλη σε κάθε λίστα. Στήλες τοποθεσίας αποτελούν έναν τρόπο για τους τελικούς χρήστες για να επιλέξετε από ένα προκαθορισμένο σύνολο στήλες οι οποίες μπορεί να είναι χρήσιμη σε λίστα τους. Επομένως, όχι μόνο να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ορίσετε στήλες κεντρικά για πρότυπα λίστας γνωστών, αλλά παρέχουν οι χρήστες με μια διαδρομή για να χρησιμοποιήσετε ειδική στήλες οι οποίες μπορούν να έχουν προσαρμοσμένες σημασία.

 • Ροή εργασίας     Στο Windows SharePoint Services 3.0, μια ροή εργασίας σάς επιτρέπει να επισυνάψετε μια επιχειρηματική διαδικασία για στοιχεία σε λίστες και βιβλιοθήκες. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ελέγξει σχεδόν οποιαδήποτε πτυχή ενός στοιχείου, συμπεριλαμβανομένου του κύκλου ζωής αυτού του στοιχείου. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια απλή ροή εργασίας που δρομολογεί ένα έγγραφο σε μια σειρά από τους χρήστες για έγκριση. Συνήθως, ένα πρόγραμμα σχεδίασης τοποθεσίας ή προγραμματιστής θα δημιουργήσει συγκεκριμένες ροές εργασίας. Σχεδιαστές τοποθεσιών να χρησιμοποιήσετε Office SharePoint Designer 2007 για τη δημιουργία ροών εργασίας με χρήση του περιβάλλοντος Οδηγός σχεδίασης ροής εργασίας και να χρησιμοποιήσουν οι προγραμματιστές Visual Studio 2005 για να δημιουργήσετε πιο ισχυρά και σύνθετες ροές εργασίας.

 • Η δυνατότητα Framework   Windows SharePoint Services 3.0 περιέχει μια νέα δομή που ονομάζεται "δυνατότητα". Μια δυνατότητα πακέτων Windows SharePoint Services στοιχεία που βοηθούν εκτελέσετε μια εργασία ή μια συγκεκριμένη στόχος χρήστη. Μια δυνατότητα περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία. Ένα στοιχείο είναι μια έννοια ατομικής Windows SharePoint Services. δυνατότητες Windows SharePoint Services 3.0 παρέχουν ένα ολόκληρο πλαίσιο που μπορείτε να αξιοποιήσετε ως προγραμματιστή για την παροχή προσαρμοσμένων λειτουργίες Windows SharePoint Services λύσεων. Δυνατότητες παρέχουν, επίσης, οι διαχειριστές με έναν εύκολο τρόπο για να προσθέσετε ή να καταργήσετε συσκευασμένη τμήματα λειτουργικότητας. 

 • Βελτίωση συμβάντος    Συμβάντα εμπίπτουν σε δύο κύριες κατηγορίες:

  • Λίστα συμβάντων    Συμβάντα πυρήνα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών, προσθήκες και καταργήσεις στοιχείων λίστας και λίστα στηλών (αλλαγών σχήματος)

  • Απλή τοποθεσία συμβάντα    Διαγραφή τοποθεσιών και συλλογών τοποθεσιών

   Συμβάντα είναι σύγχρονη "συμβάντα, δηλώνεται από τη μορφή ονόματος"XYZing", πριν" ή ασύγχρονης "μετά" συμβάντα, δηλώνεται από τη μορφή ονόματος "ABCed".

 • Πρόσβαση μέσω κινητής συσκευής   Windows SharePoint Services 3.0 παρέχει νέες δυνατότητες που επιτρέπουν σε λίστες απόδοση σωστά σε κινητές συσκευές. Όταν ένας χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0 χρησιμοποιώντας μια κινητή συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης Web θα ανακατευθύνονται μιας έκδοσης συγκεκριμένης mobile της τοποθεσίας που αποδίδει περιεχόμενο τοποθεσίας και λιστών σε μια μορφή που είναι πιο κατάλληλη για τη συσκευή. 

Office SharePoint Designer 2007: το premier εργαλείο για τη δημιουργία εφαρμογών του SharePoint

Office SharePoint Designer 2007 έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τοποθεσίες Web και ροές εργασίας που έχουν δημιουργηθεί με προϊόντα και τεχνολογίες (Windows SharePoint Services 3.0 και Microsoft Office SharePoint Server 2007 ) SharePoint. Παρέχει εργαλεία που οι επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής και οι δημιουργοί λύσης που χρειάζονται για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στο SharePoint και λύσεις ροής εργασιών που βελτιώνουν εταιρικό ευελιξία και αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. Χρήση Office SharePoint Designer 2007, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακών γλωσσών κωδικοποίησης διαδικασιών ή τεχνικών για να κάνετε τα εξής:

 • Δημιουργία προβολών δεδομένων και φορμών χωρίς κώδικα σε μια ποικιλία προελεύσεων δεδομένων — όπως αρχεία XML, βάσεις δεδομένων SQL, όπως το Microsoft SQL Server 2005 και οι υπηρεσίες Web.

 • Δημιουργία ροών εργασίας εξελιγμένο, δυναμική, χωρίς κώδικα.

 • Εκτελέστε τη διάταξη σελίδας και σχεδίασης.

 • Δημιουργία κύριων σελίδων.

 • Επεξεργαστείτε και να εφαρμόσετε επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ (CSS).

 • Δημιουργία σελίδων Τμημάτων Web και σύνδεση των τμημάτων Web για να δημιουργήσετε εξελιγμένο επιχειρηματικές εφαρμογές.

Visual Studio 2005

Visual Studio 2005 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσθήκη προσαρμοσμένου κώδικα σε εφαρμογές ή για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες ροές εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Visual Studio 2005 σχεδίασης για Windows Workflow Foundation για τη δημιουργία προτύπων ροής εργασίας και προσαρμοσμένες δραστηριότητες ροής εργασιών. Μπορείτε να συμπεριλάβετε κώδικα στη ροή εργασίας σας, καθώς και σχεδίασης φορμών που θα χρησιμοποιηθεί από τη ροή εργασίας για να επικοινωνήσετε με τους χρήστες της ροής εργασίας κατά την συσχετισμού και το χρόνο εκτέλεσης.

Visual Studio 2005 επεκτάσεων για Windows SharePoint Services 3.0 είναι μια δωρεάν λήψη που πακέτα μαζί ένα σύνολο εργαλείων για την ανάπτυξη προσαρμοσμένων εφαρμογών του SharePoint χρησιμοποιώντας το Visual Studio 2005. Το πακέτο περιλαμβάνει πρότυπα έργων Visual Studio για τα τμήματα Web, ορισμούς τοποθεσίας, λίστας ορισμών και ένα αυτόνομο βοηθητικό πρόγραμμα, το δημιουργίας λύσεων του SharePoint, που δημιουργεί ένα έργο ορισμό τοποθεσίας από μια υπάρχουσα τοποθεσία του SharePoint. Το πρόγραμμα επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και Office SharePoint Designer 2007 για να προσαρμόσετε το περιεχόμενο των τοποθεσιών τους πριν από τη δημιουργία κώδικα με χρήση του Visual Studio 2005.

Οι επεκτάσεις Visual Studio 2005 για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 έχουν καταργηθεί, αλλά εξακολουθείτε να μπορείτε να λάβετε Visual Studio 2008 επεκτάσεις για το Windows SharePoint Services 3.0, v1.3.

Microsoft Office Access 2007

Microsoft Office Access 2007 σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε εφαρμογές παρακολούθησης, σας δίνει τη δυνατότητα μια πλούσια εμπειρία χρήστη για εισαγωγή, τη διαχείριση και την αναφορά στα δεδομένα για σενάρια προορισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σχεδίασης, δημιουργία και κοινή χρήση των προτύπων της Access, ανατρέξτε στο βιβλίο Του βιβλίου Rational Οδηγός σε Access 2007 πρότυπα του Microsoft Office.

Προσεγγίσεις και γενικές τεχνικές

Στο πλαίσιο της η μεθοδολογία ανάπτυξης που περιγράφεται στην επόμενη ενότητα, είναι τα βασικά γενικά βήματα για τη δημιουργία μιας εφαρμογής:

 1. Αποφασίστε αν θα χρειαστείτε έναν ορισμό τοποθεσίας ή ένα πρότυπο τοποθεσίας.

 2. Δημιουργία της τοποθεσίας πυρήνα σε Windows SharePoint Services 3.0 ή Office SharePoint Server 2007.

 3. Χρησιμοποιήστε Office SharePoint Designer 2007 για να ανοίξετε την τοποθεσία, κάντε τροποποιήσεις, κ.λπ.

 4. Χρήση του Visual Studio 2005, εάν είναι απαραίτητο, για να δημιουργήσετε πρόσθετες προσαρμοσμένου κώδικα, προσαρμοσμένες ροές εργασιών, κ.λπ.

Αρχή της σελίδας

Μεθοδολογία αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη εφαρμογών

Ως με οποιοδήποτε έργο ανάπτυξης, Εξειδικευμένος και τη δημιουργία μιας εφαρμογής Windows SharePoint Services θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας που βρίσκονται Εάν ακολουθήσετε αποδεδειγμένη μεθοδολογία. Αυτή η ενότητα περιγράφει τη μεθοδολογία χρησιμοποιείται κατά τη σχεδίαση του όλα τα πρότυπα εφαρμογών με δυνατότητα λήψης της Microsoft. Θα υπάρχει τίποτα ήταν αναμενόμενο στην προσέγγιση εδώ, ειδικά για τους προγραμματιστές έμπειρους, αλλά αυτό λαμβάνει υπόψη ορισμένες από τις λεπτομέρειες του περιβάλλοντος του SharePoint και το αντικατοπτρίζει το γνώση που αποκτήθηκε από τη Microsoft, ώστε να της τιμής σε αυτό το περιβάλλον. Και πάλι, αυτή η ενότητα θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για μη-προγραμματιστές που γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε Windows SharePoint Services 3.0 και Office SharePoint Designer 2007.

Σύντομη, η μεθοδολογία ξεκινά με σκέφτεστε γενικά τι η εφαρμογή θα πρέπει να κάνετε, που πρέπει να χρησιμοποιήσετε, και ούτω καθεξής. Στη συνέχεια, εξετάζει με περισσότερες λεπτομέρειες, πώς πρέπει να ροής τα δεδομένα στην εφαρμογή, όπου πρέπει να είναι αποθηκευμένο και τι είναι οι σχέσεις υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων συσκευών των δεδομένων. Καλή Κατανόηση του μοντέλου δεδομένων καθώς και τα σενάρια χρήσης, η μεθοδολογία κλήσεων για μετάβαση σε και εκκίνηση δημιουργίας μια πρόχειρη έκδοση της εφαρμογής στην Windows SharePoint Services 3.0, δημιουργία λιστών, βιβλιοθηκών, ροές εργασίας και ούτω καθεξής, με τον τρόπο επαναληπτικού, στο σημείο που να ξεκινήσει την εμφάνιση και τη συμπεριφορά γενικά όπως θέλετε. Τέλος, η μεθοδολογία κλήσεων για τον εντοπισμό και τη σύνταξη την αλλαγές και τις προσαρμογές που χρειάζεται να κάνετε την εφαρμογή πραγματικά ανάγκες σας επιχειρηματική διαδικασία.

Ορισμός του λειτουργικές απαιτήσεις για την εφαρμογή

Ενώ δεν είναι απαραίτητο να έχετε ένα έγγραφο ιδιαίτερα λεπτομερή τεχνική προδιαγραφή πριν από τη δημιουργία μιας λύσης Windows SharePoint Services, είναι απαραίτητο να έχετε μια καλή ιδέα για το πώς η εφαρμογή πρέπει να λειτουργεί. Το προηγούμενο σημείο μπορεί να φαίνεται εμφανή, αλλά πολλοί προγραμματιστές έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα με την ασυμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων γνώμη που θέλουν σε μια εφαρμογή και ό, τι στην πραγματικότητα χρειάζονται για την επιχειρηματική διαδικασία για να ολοκληρωθεί με επιτυχία (φυσικά, ενδιαφερόμενους συνήθως συνειδητοποιήσετε ότι αυτό Αφού μπορούν να δουν την εφαρμογή σχεδόν ολοκληρώσει!).

Όλα τα παρακάτω είναι απλώς να πείτε ότι ξεκινώντας από την αρχή: τη συγκέντρωση τις διαλειτουργικού απαιτήσεις και σκέφτεται τι η εφαρμογή που χρειάζεται για την ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, εάν χρειάζεστε μια λύση παρακολούθησης έργου, θα θέλετε να προσδιορίσετε, τουλάχιστον, τα εξής:

 • Τι είναι οι ρόλοι/ηθοποιών της επιχειρηματικής διαδικασίας;    Σε αυτήν την περίπτωση, κάτοχος project δημιουργεί ένα έργο και διατηρεί τις πληροφορίες σχετικά με εργασίες, θέματα και ούτω καθεξής και οι κάτοχοι εργασίας έχουν ζητήματα και τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί και πρέπει να αλληλεπιδρούν για την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Οι διαχειριστές πρέπει να δείτε συνάθροισης πληροφορίες σχετικά με τη γενική κατάσταση του έργου.

 • Τι είναι το περιβάλλον εργασίας Χρήστη που χρειάζεται για την διαφόρων παραγόντων;    Σε αυτήν την περίπτωση, ο κάτοχος του έργου, εργασιών κατόχους και τη Διαχείριση όλα πρέπει διαφορετικές προβολές σχετικά με τις δραστηριότητές τους. Οι κάτοχοι εργασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να δείτε όλα τα θέματα που έχουν εκχωρηθεί σε αυτά, για παράδειγμα, ενώ ο κάτοχος έργου που θα έπρεπε να θα μπορούν να δουν όλα προηγούμενες παράδοσης θέματα.

 • Πώς η επιχειρηματική διαδικασία μοιάζει;    Σε αυτήν την περίπτωση, κάτοχος project δημιουργεί ένα έργο, ορόσημα, εργασίες και εγγραφές προϋπολογισμού και, στη συνέχεια, παρακολουθεί την πρόοδο μέσα στο χρόνο. Ο κάτοχος έργου έχει συχνές πρόσβαση σε όλα τα τμήματα πληροφοριών, ενώ οι κάτοχοι εργασίας πρέπει να ενεργούν δεδομένων όταν είναι κάτι που έχουν εκχωρηθεί σε αυτά.

 • Όπου είναι τα δεδομένα;    Θα χρησιμοποιείτε μόνο δεδομένα σε Windows SharePoint Services, ή θα χρειάζεστε πρόσβαση σε εξωτερικά δεδομένα (από μια βάση δεδομένων, μέσω της υπηρεσίας Web, μέσω του καταλόγου εταιρικών δεδομένων, και ούτω καθεξής), και θα πρέπει να αποθηκεύσετε δεδομένα εκτός του Windows SharePoint Services;

 • Τι είναι οι σχέσεις μεταξύ των δεδομένων;    Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να έχετε ένα στοιχείο του έργου, ένα στοιχείο ορόσημου και στοιχεία εργασιών και θεμάτων και έχουν λογική ιεραρχία. Οι χρήστες είναι καθώς και τα σημεία δεδομένων και λοιπόν πράγματα όπως προϋπολογισμού αριθμό των ημερών και παρόμοια.

Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να βρείτε τις απαντήσεις στις περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις για να σχεδιάσετε ως έχουν εικόνων σε πίνακα, διαδοχικές προσεγγίσεις επιχειρηματικών διεργασιών μερικές ώρες και με μερικά παραλλαγές (δημιουργία μερικά έργα, ανάθεση εργασιών σε δύο ή τρεις άτομα σε έργα, και ούτω καθεξής). Εννοιολογικά, το έργο εφαρμογή παρακολούθησης είναι μια αρκετά απλή σχεδίαση και οι απαιτήσεις είναι αρκετά καταργήστε σε αυτό το σημείο.

Επικύρωση του μοντέλου δεδομένων

Ενώ το μοντέλο δεδομένων εξετάζεται ήδη, είναι τόσο σημαντικό να απαιτεί μια βαθύτερη ανάλυση. Misunderstanding το μοντέλο δεδομένων πιθανό να χρειάζεται να κάνετε εντυπωσιακές, ολόκληρο το σύστημα αλλάζει αργότερα σε, οπότε είναι σημαντικό να το σωστό.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι υπάρχουν σχετικά τμήματα πληροφοριών, καθώς και έναν αριθμό κομμάτια μετα-πληροφορίες που περιγράφουν και τον ορισμό όπου της επιχειρηματικής διαδικασίας μια δεδομένη πληροφορία βρίσκεται. Στο έργο παρακολούθησης πεζών-κεφαλαίων, πρέπει να μάθετε περισσότερα από που υπάρχει ένα έργο, ένα ορόσημο, και τις εργασίες και θέματα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι ένα έργο είναι το στοιχείο ανώτατου επιπέδου και ώστε να μπορεί να έχει πολλές ορόσημα. Έργα επίσης να έχετε πολλές εργασίες και θέματα.

Καθορισμός των στοιχείων και τις σχέσεις

Σε αυτό το σημείο, έχουμε μια καλή λειτουργική περιγραφή της εφαρμογής. Το επόμενο βήμα είναι να σχεδιάσετε την αρχιτεκτονική και Αποφασίστε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες τεχνολογίες και τις δυνατότητες του Windows SharePoint Services 3.0 και Office SharePoint Designer 2007. Κάθε εφαρμογή θα περιλαμβάνουν συνδυασμός των τις δυνατότητες και τις δυνατότητες που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα Εργαλεία και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, όπως:

 • Λίστες και αναζητήσεις

 • Προβολές προσαρμοσμένης λίστας (η ομαδοποίηση, ταξινόμηση, φιλτράρισμα, κ.λπ., έως το Windows SharePoint Services περιβάλλον εργασίας Χρήστη)

 • Ροή εργασίας

 • Προσαρμοσμένες σελίδες και οι προσαρμοσμένες προβολές δεδομένων σε Office SharePoint Designer 2007

Οι λίστες και οι αναζητήσεις υλοποιήστε πραγματικά στο μοντέλο δεδομένων. Έτσι, σε το περιβάλλον του έργου εφαρμογή παρακολούθησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία λίστα για έργα, μια άλλη λίστα (με ένα πεδίο αναζήτησης στη λίστα έργων) για τα ορόσημα, μια άλλη λίστα με ένα πεδίο αναζήτησης στο έργο λίστας για θέματα και ούτω καθεξής. Για προβολές προσαρμοσμένη σελίδα, μπορείτε απλώς να ορίσετε την προεπιλεγμένη προβολή σε ομάδα κατάσταση και την ταξινόμηση, εύρυθμης λειτουργίας.

Συνολική, μια άλλη άσκηση λευκό πίνακα στη σειρά εδώ, όπου μπορείτε απλώς να δημιουργήσετε μια mockup της εφαρμογής, προσδιορίζοντας τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για κάθε τμήμα.

Αρχίστε να δημιουργείτε στοιχεία της εφαρμογής

Ξανά, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ένα έγγραφο πολύ ακριβείς τεχνική προδιαγραφή σε αυτό το σημείο. Είναι πιο σημαντικό, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε μια καλή λαβή στη ροή βασικών δεδομένων και απαιτήσεις περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη, για να ξεκινήσετε απλώς δόμησης.

Ως έχουν, αυτό σημαίνει ότι η δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας χρησιμοποιώντας ένα από τα πρότυπα που είναι εκτός του πλαισίου στο Windows SharePoint Services 3.0, ή να δημιουργήσετε το δικό σας πρότυπο τοποθεσίας εκ των προτέρων και τη δημιουργία μιας νέας περιόδου λειτουργίας τοποθεσίας με βάση που. Για πολλές εφαρμογές, θα πιθανώς απλώς χρησιμοποιήσετε το πρότυπο τοποθεσίας ομάδας ή κενή τοποθεσία ως βάση σας.

Στο έργο εφαρμογή παρακολούθησης, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε τέσσερις λίστες (λίστας έργα, εργασίες του έργου, θέματα έργου και ορόσημα έργου). Στη συνέχεια, δημιουργήστε προσαρμοσμένες στήλες για κάθε μία από αυτές τις λίστες. Windows SharePoint Services 3.0 σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε έναν αριθμό τύπου διαφορετική στήλη, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών, αριθμό, άτομο ή ομάδα και Αναζήτηση (πληροφορίες που υπάρχουν ήδη σε αυτήν την τοποθεσία). Η λίστα έργα λίστας στο πρότυπο εφαρμογής παρακολούθησης του Microsoft project χρησιμοποιεί πολλές από αυτές τις, όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

Προσαρμοσμένες στήλες σε λίστα
Εικόνα 2: Προσαρμοσμένες στήλες σε μια λίστα

Η στήλη εύρυθμης λειτουργίας είναι με βάση τον τύπο της στήλης επιλογής, τη στήλη "Προϋπολογισμός" είναι μια στήλη " αριθμός " (με χρήση νομισματικής μονάδας), και ούτω καθεξής.

Στη λίστα ορόσημα έργου, μιας στήλης αναζήτησης χρησιμοποιείται, έτσι ώστε να είναι που σχετίζονται ορόσημου σε μια σχέση γονικού-με ένα έργο. Δημιουργία μιας στήλης αναζήτησης είναι απλώς θέμα επιλέγοντας τη λίστα στην οποία θέλετε να εμφανίζεται και, στη συνέχεια, επιλέγοντας τη στήλη από αυτήν τη λίστα (Windows SharePoint Services συμπληρώνει την αναπτυσσόμενη λίστα αυτόματα), όπως φαίνεται στην εικόνα 3.

Ορισμός στήλης αναζήτησης για λήψη πληροφοριών από άλλη λίστα
Εικόνα 3: Ορισμός στήλης αναζήτησης για λήψη πληροφοριών από μια άλλη λίστα

Σε αυτό το σημείο, θα μπορούσε να εργάζεστε σε ορισμένες λογική της εφαρμογής, η δημιουργία μιας απλής ροής εργασίας για να ενημερώσετε τα μέλη κατά τη δημιουργία νέων έργων. Μπορεί επίσης αρχίζετε να δημιουργείτε προσαρμοσμένες προβολές μέσα σε λίστες, χρησιμοποιώντας το Windows SharePoint Services περιβάλλον εργασίας Χρήστη για να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε για τις προτιμήσεις σας.

Προσδιορίστε τις προσαρμογές που χρειάζεται στην εφαρμογή

Λειτουργικά, ιδιαίτερα του έργου εφαρμογή παρακολούθησης έχει υλοποιηθεί με μόνο το Windows SharePoint Services περιβάλλον εργασίας Χρήστη. Σε αυτό το σημείο, μπορεί να ήδη βλέπουμε τι λειτουργούν πράγματα, αλλά δεν καλά επαρκεί, ποια στοιχεία δεν μπορεί να γίνει μέσω Windows SharePoint Services περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη και ούτω καθεξής. Ορισμένες περιοχές όπου θα θέλουμε να εκμεταλλευτείτε Office SharePoint Designer 2007 είναι οι εξής:

 • Λογική εφαρμογής σε μια ροή εργασίας    Πρέπει να καθορίσετε τις ροές εργασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε από το πλαίσιο στο Windows SharePoint Services 3.0 και Office SharePoint Server 2007 ένα χρήστη ή μια ομάδα σε ποιον θέλετε να αναθέσετε μια εργασία. Για το έργο εφαρμογή παρακολούθησης, χρειαζόμαστε ένας τρόπος για να καθορίσει δυναμικά έναν παραλήπτη για μια ροή εργασίας ενέργεια, με βάση την ιδιότητα κατόχου σε ένα θέμα ή μια εργασία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Office SharePoint Designer 2007 για να δημιουργήσετε μια δυναμική ροή εργασίας χωρίς κώδικα για αυτήν τη λύση.

 • Πίνακας εργαλείων και Διαχείριση προβολών    Χρειαζόμαστε ένας τρόπος για να εμφανίσετε μια συνδυαστική προβολή όλων των έργων, όλες οι προϋπολογισμοί και ούτω καθεξής. Μπορέσουμε να δημιουργήσουμε εύκολα χωρίς κώδικα προβολές δεδομένων για να εμφανίσετε συνδεθεί και συνδυάζονται πληροφορίες για έναν πίνακα εργαλείων.

 • Σχέσεις γονικού-θυγατρικού στοιχείου    Υπάρχουν μερικά θέματα Διευκόλυνση χρήσης κατά τη δημιουργία εργασιών. Ίσως σας θα θέλατε να έχει μια προεπιλεγμένη εργασίας σε ένα συγκεκριμένο έργο, ανάλογα με το ποια σελίδα θα σας βρίσκονται στο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε Office SharePoint Designer 2007 για να προσθέσετε λογική για την αυτοματοποίηση σύνδεσης ενός στοιχείου σε κάποιον άλλο.

Microsoft χρησιμοποιείται η ίδια επαναληπτικού προσέγγιση κατά τη δημιουργία των προτύπων 40 εφαρμογής και ένα σύνολο συνεπείς προσεγγίσεις, με συνεπή βέλτιστες πρακτικές, δέντρα αποφάσεων και ούτω καθεξής, αναπτύχθηκαν για να βελτιστοποιήσετε για το τι πρέπει να γίνει εγγενώς σε Windows SharePoint Services 3.0 και τι πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας Office SharePoint Designer 2007 και άλλα εργαλεία. Στην επόμενη ενότητα αυτού του άρθρου ασχολείται με αυτές τις μεθόδους, αναγνώρισης πέντε "Σχεδίαση μοτίβα" και τρόπους με τους οποίους αυτές θα πρέπει να εφαρμοστεί, αναφέροντας παραδείγματα από πολλά πρότυπα κατά μήκος του τρόπου εφαρμογής. Ως εκ τούτου, το υπόλοιπο αυτού του εγγράφου είναι πιο λεπτομερείς και βαθύτερη τεχνικά από τη συζήτηση σχετικά με τη μεθοδολογία.

Αρχή της σελίδας

Εφαρμογή κοινά μοτίβα σχεδίασης

Σε αυτήν την ενότητα, θα σας θα περιγράφει τα πέντε μοτίβα βασικού σχεδιασμού στο περιβάλλον του Microsoft στην πραγματικότητα τους. Έτσι, θα αναφέρονται σε έναν αριθμό από διαφορετικές παραδείγματα κατά μήκος τα πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων δείγματα κώδικα και ορισμένες οδηγίες βήμα προς βήμα, κατά περίπτωση. Θα βρείτε τους προγραμματιστές αυτής της ενότητας και οι υπόλοιπες ενότητες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο αίτησης πιο χρήσιμες, αλλά είναι γραμμένο για να είναι δυνατή η πρόσβαση σε μη-προγραμματιστές καθώς και.

Για να ξεκινήσετε, τα μοτίβα σχεδίασης είναι οι εξής:

 • Προσαρμοσμένες φόρμες    Δημιουργία προσαρμοσμένου εμφάνιση και αίσθηση που παρέχει οδηγίες για την ενέργεια σε ορισμένα σημεία επιχειρηματικών διεργασιών (περιλαμβάνονται μόνο εκθέσετε τις κατάλληλες ιδιότητες που επιτρέπεται να είναι δυνατή η τροποποίηση ή έχουν σχέση σε ένα συγκεκριμένο στάδιο).

 • Η ενέργεια ροής    Δημιουργία ευδιάκριτο ενέργειες που οδηγεί στο σωστό μέρος για το σωστό παράγοντα (για αυτό, χρειαζόμαστε στοιχείο ελέγχου περιήγησης καλή που γίνεται διάκριση κεφαλαίων για την ενέργεια που εκτελείται και το παράγοντα εκτελεί την ενέργεια).

 • Σχέσεις γονικού-θυγατρικού στοιχείου    Δημιουργία σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων λιστών του SharePoint για αναζήτησης και αναφοράς.

 • Ροές εργασίας    Χρήση Office SharePoint Designer 2007 για να δημιουργήσετε μια βασίζεται σε Windows Workflow Foundation επιχειρηματική διαδικασία.

 • Πίνακες εργαλείων    Χρήση των τμημάτων Web για να δημιουργήσετε μια ενιαία προβολή διάσπαρτα πληροφοριών σε ολόκληρη την τοποθεσία από ένα σημείο.

Χρήση προσαρμοσμένων φορμών

Προσαρμοσμένες φόρμες παίζουν μια σημαντική ρόλο Προσαρμογή το περιβάλλον εργασίας χρήστη εισαγωγής δεδομένων στην Windows SharePoint Services. Όπως ακριβώς οι προβολές προσαρμοσμένης λίστας χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσετε δεδομένα λίστας με διαφορετικούς τρόπους, προσαρμοσμένες φόρμες που χρησιμοποιούνται για να παρουσιάσετε διαφορετικές μεθόδους καταγραφή εισαγωγή από το χρήστη. Χρειάζεστε για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες φόρμες όπως μπορεί να προκύψουν για διάφορους λόγους, ανάλογα με την επιχειρηματική ανάγκη.

Προσαρμογή βάσει εργασίας

Επιχειρηματικές διαδικασίες απαιτείται από τους χρήστες να πραγματοποιούν πολύ συγκεκριμένες ενέργειες που επηρεάζουν τα εταιρικά δεδομένα σε διάφορα σημεία της διαδικασίας. Μια καλή επιχειρηματική διαδικασία λύση διευκολύνει προς τους χρήστες για την εργασία τους μέσω της έκθεσης οι σωστές πληροφορίες σε κάθε στάδιο στη διεργασία.

Windows SharePoint Services περιλαμβάνει μια φόρμα επεξεργασίας με κάθε λίστα από προεπιλογή. Ωστόσο, αυτή η φόρμα ενδέχεται να μην εμφανίζει τη βέλτιστη σύνολο πεδίων για ένα συγκεκριμένο στάδιο μιας επιχειρηματικής διαδικασίας και το δεν θα ταξινομήσετε αυτά τα πεδία με τον τρόπο που το κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, καταργήστε την επιλογή. Για να εξασφαλίσετε ότι οι χρήστες θα μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα τις σωστές πληροφορίες κατά την εκτέλεση μιας ενέργειας, μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη φόρμα για κάθε ενέργεια.

Η λύση παρακολούθησης διορθώσεις χρησιμοποιεί επεξεργασία προσαρμοσμένες φόρμες, έτσι ώστε σε κάθε στάδιο του σφάλματος διαδικασίας παρακολούθησης, είναι αμέσως σαφές ποιες πληροφορίες θα πρέπει να εισάγονται για ένα στοιχείο διορθώσεις. Κάθε ενέργεια στο σφάλμα διαδικασίας παρακολούθησης έχει το δικό της φόρμας. Για παράδειγμα, όταν ένας χρήστης επιλέγει για την επίλυση ενός σφάλματος, τους απευθύνονται στη σελίδα "Επίλυση" (Resolve.aspx). Αυτή η σελίδα σας επιτρέπει να εισαγάγετε την επίλυση σφαλμάτων και το όνομα του ατόμου που επιλυθεί το σφάλμα. Ο χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί επίλυση για να υποβάλετε τους τροποποιήσεις. Αυτή η δυνατότητα παρέχει μια ροή ενέργειας που είναι εύχρηστη και σας βοηθά να αποφύγετε σφάλματα ή λείπουν πληροφορίες.

Δημιουργία προσαρμοσμένου Επεξεργασία φόρμας είναι σχετικά εύκολο να κάνετε με τη χρήση Office SharePoint Designer 2007:

 1. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της προεπιλεγμένης φόρμας EditForm.aspx και μετονομάστε την.

  Σημαντικό: Είναι σημαντικό που Δημιουργήστε ένα αντίγραφο της προεπιλεγμένης φόρμας EditForm.aspx και μετονομάστε την ως το πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Εάν εκτελείτε βήμα 2 στην αρχική σελίδα EditForm.aspx, θα οριστική διακόπτετε τη λίστα.

 2. Διαγραφή τμήματος Web φόρμας λίστας στη νέα σας φόρμα επεξεργασίας.

 3. Εισαγωγή μιας προβολής δεδομένων που περιλαμβάνει τα δεδομένα που θέλετε για την έκθεση (από το μενού Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Στοιχεία ελέγχου του SharePoint, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη φόρμα λίστας ).

 4. Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο Εισαγωγή, Office SharePoint Designer 2007 δημιουργεί αυτόματα ένα κουμπί Αποθήκευση για τη φόρμα. Ο παρακάτω κώδικας παρουσιάζει ένα παράδειγμα της προσαρμοσμένης HTML για το κουμπί Αποθήκευση.

<input type="button" value="Save" name="btnSave" onclick="javascript: {ddwrt:GenFireServerEvent('__commit;__redirectsource')}"/>

Πλοήγηση

Αφού δημιουργήσετε σελίδες που αντιστοιχεί σε ρόλους σας, πρέπει ακόμα να παρέχει κάποιο τρόπο για τους χρήστες για γρήγορη πρόσβαση σε σχετικό πίνακα εργαλείων. Σε περίπτωση λύση προγραμματισμού, κάναμε αυτό με τη χρήση ενός προτύπου XSL για να δημιουργήσετε μια σύνδεση προς το σωστό πίνακα εργαλείων για τον τρέχοντα χρήστη που βασίζεται σε ρόλο τους.

Μία περιορισμός αυτήν την τεχνική είναι ότι εάν προσθέσετε περισσότερες ρόλους τη λύση σας, παρέχοντας προσαρμοσμένες πίνακες εργαλείων σε αυτούς τους ρόλους θα απαιτούν τη δημιουργία σελίδων επιπλέον .aspx.

Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη ότι αυτή η τεχνική δεν προσθέτει τυχόν πρόσθετες έλεγχο ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες της τοποθεσίας. Οποιοσδήποτε χρήστης εξακολουθεί να θεωρητικά να προβάλετε τις πληροφορίες στη λύση.

Εκχώρηση ρόλων σε χρήστες

Υπάρχουν διάφορους τρόπους για να δημιουργήσετε ρόλους και να εκχωρήσετε σε χρήστες. Η καλύτερη λύση για αυτό δύσκολο ποικίλλουν σημαντικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μια συγκεκριμένη εφαρμογή ή τον οργανισμό. Windows SharePoint Services δεν παρέχει κάποιο τρόπο για παροχή εκχώρησης ρόλου από το πλαίσιο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως επαρκούν για την παροχή ρόλοι μετά από μια τοποθεσία έχει αναπτυχθεί ή για να επιτρέψετε στους χρήστες να αναθέσετε ρόλους για τον εαυτό τους ως χρειάζεται.

Σε περίπτωση λύση προγραμματισμού, οι χρήστες να εγγραφείτε για το ρόλο που είναι καλύτερη σε αυτά. Αυτό γίνεται με το προσαρμοσμένο Τμήμα Web στη σελίδα "Εμπρός" του χώρου εργασίας σχεδιασμό εκδηλώσεων.

Άλλα παραδείγματα αυτού του μοτίβου σχεδίασης

Για ένα άλλο παράδειγμα διαχείρισης διακομιστή του χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένες φόρμες, ανατρέξτε στο θέμα το πρότυπο εφαρμογής Δανειστική βιβλιοθήκη για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0.

Για παράδειγμα ένα διαχειριστή τοποθεσίας, ανατρέξτε στο θέμα το πρότυπο εφαρμογής κατασκευαστικές διαδικασία διαχείρισης για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0.

Έλεγχος ροής ενέργειας

Μια εφαρμογή Web πραγματικό κόσμο που διαμορφώνεται μετά από μια επιχειρηματική διαδικασία σπάνια περιέχεται σε μία ιστοσελίδα ή ένα τμήμα Web. Αντί για αυτό, επεκτείνεται σε διάφορες αυτά τα στοιχεία, κάθε υπεύθυνος για ένα διακριτού βήμα της διεργασίας επιχειρήσεις. Περιήγηση σε ομαλή και εύκολη μεταξύ των στοιχείων μιας εφαρμογής του γίνεται ως εκ τούτου, μια βασική πτυχή της σχεδίασης της εφαρμογής. Ένα μοτίβο κλειδιού σχεδίασης, είναι, στη συνέχεια, να έλεγχο ροής ενεργειών με σύνδεση επιχειρήσεις οι ενέργειες διεργασίας στο παράθυρο περιήγησης, έτσι ώστε να εκτελεί μια συγκεκριμένη ενέργεια καθοδηγεί το χρήστη στην κατάλληλη επόμενη σελίδα ή την επόμενη ενέργεια.

Μία μέθοδος ελέγχου ροής ενέργεια είναι να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα προσαρμοσμένης ενέργειας σε Windows SharePoint Services 3.0, που σας επιτρέπει να προσθέσετε τις δικές σας ενέργειες στο ενσωματωμένο κουμπί περιβάλλοντος για τα στοιχεία σε μια βιβλιοθήκη. Μία περιορισμός αυτή η δυνατότητα είναι ότι ενέργειες πρέπει να είναι σχεδιασμένο και δεν μπορεί να είναι με παραμέτρους από το όνομα του στοιχείου ή κάποια άλλη τιμή δυναμικές.

Μια άλλη μέθοδος, η οποία επιτρέπει, μπορείτε να ενσωματώσετε δυναμικής ενέργειες σε σας επιχειρηματική διαδικασία είναι να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λίστες του SharePoint και να χρησιμοποιήσετε "υπολογιζόμενα πεδία". Το πρότυπο εφαρμογής παρακολούθησης διορθώσεις χρησιμοποιεί μια προσαρμοσμένη λίστα σφαλμάτων για τον εντοπισμό σφαλμάτων κατάσταση και τις πληροφορίες. Χρήση υπολογιζόμενα πεδία, Microsoft κατάφερε για την ενσωμάτωση προσαρμοσμένες συνδέσεις σε προβολή λίστας, έτσι ώστε ένας χρήστης να εκτελέσουν κάποια ενέργεια για σφάλματα, όπως "Ενεργοποίηση" ή "Επίλυση", και κάθε μία από αυτές τις ενέργειες περιλαμβάνει περιήγησης που εμφανίζει το χρήστη την κατάλληλη προσαρμοσμένη φόρμα (ανατρέξτε στην προηγούμενη μοτίβο Σχεδίαση) για τη διαδικασία που απαιτείται για να ενεργοποιήσετε ή να επιλύσετε το σφάλμα.

Υπολογιζόμενα πεδία είναι μια δυνατότητα του Windows SharePoint Services 3.0 που σας επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα μοτίβο προσαρμοσμένο απόδοσης ως στήλη σε μια λίστα του SharePoint. Έτσι, μια ενέργεια διεργασίας επιχειρήσεις (Ενεργοποίηση ένα σφάλμα) εκτίθεται ως ένα κουμπί σε μια στήλη που θα σας μεταφέρει στο χρήστη να η σωστή προσαρμοσμένη φόρμα για να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια επιχειρήσεις.

Το υπολογισμένο πεδίο υποστηρίζει λογική υπό όρους για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται μια ενέργεια. Για παράδειγμα, εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί το σφάλμα, θα σας δεν εμφανίζονται στο κουμπί Ενεργοποίηση. Προστίθεται ένα υπολογισμένο πεδίο σε μια λίστα του SharePoint, προσθέτοντας ένα στοιχείο πεδίου στο αρχείο σχήματος XML που ορίζει τη λίστα. <Field ID="{EA1D0509-767B-4576-ABEF-FC66647037B9}" Name="ActivateBug" Group="_Hidden" Type="Computed" Sortable="FALSE" Filterable="FALSE" DisplayName="$Resources:tsa,Activate_DispName;" ClassInfo="Icon" AuthoringInfo="$Resources:core,Linked_Item;"> <FieldRefs> <FieldRef ID="{94f89715-e097-4e8b-ba79-ea02aa8b7adb}" Name="FileRef"/> <FieldRef ID="{3f277a5c-c7ae-4bbe-9d44-0456fb548f94}" Name="Status"/> <FieldRef Name="ID" /> </FieldRefs> <DisplayPattern> <IfEqual> <Expr1>$Resources:core,Status_Active;</Expr1> <Expr2> <Field Name="Status"/> </Expr2> <Then> </Then> <Else> <HTML><![CDATA[<a href="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/Activate.aspx?ID=]]></HTML> <Column HTMLEncode="TRUE" Name="ID"> </Column> <HTML><![CDATA[" onclick="GoToLink(this);return false;" target="_self">]]></HTML> <HTML><![CDATA[<img border="0" alt="]]></HTML> <HTML>$Resources:tsa,Activate_DispName;</HTML> <HTML><![CDATA[" src="]]></HTML> <HttpHost/> <UrlDirName> <HTML>/</HTML> <LookupColumn URLEncodeAsURL="TRUE" Name="FileRef"/> </UrlDirName> <HTML><![CDATA[/IMNBUSY.GIF">]]></HTML> <HTML><![CDATA[</a>]]></HTML> </Else> </IfEqual> </DisplayPattern> </Field>

Αυτός ο κώδικας εμφανίζει το XML για το υπολογισμένο πεδίο Ενεργοποίηση. Αυτό το πεδίο εμφανίζει μια σύνδεση με δυνατότητα επιλογής πορτοκαλί κατάστασης εάν το σφάλμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Ο χρήστης να κάνετε κλικ στη σύνδεση για να μεταβείτε στη φόρμα ενεργοποίηση για αυτό το σφάλμα.

Το στοιχείο FieldRefs περιλαμβάνει μια αναφορά πεδίου για το πεδίο "κατάσταση" στη λίστα διορθώσεις. Αυτή η αναφορά μας επιτρέπει να κάνετε προσαρμοσμένη μετατροπή σε αυτό το υπολογισμένο πεδίο που βασίζονται σε κατάσταση σφάλματος.

Το πεδίο DisplayPattern της μια υπολογιζόμενη στήλη περιέχει το υπολογισμούς και το μοτίβο απόδοσης για τη στήλη. Σε αυτό το παράδειγμα, χρησιμοποιούμε μιας πρότασης if-then-else για να προσδιορίσετε εάν η κατάσταση του σφάλματος είναι ενεργό. Εάν το σφάλμα είναι ενεργό, θα σας εμφανίσει τίποτα στο πεδίο Ενεργοποίηση. Εάν το σφάλμα δεν είναι ενεργό, στη συνέχεια, εμφανίζεται το HTML στο στοιχείο Else . Αυτός ο κώδικας HTML είναι η εικόνα και σύνδεση στην οποία ο χρήστης μπορεί να κάνει κλικ για να ενεργοποιήσετε το σφάλμα.

Άλλα παραδείγματα αυτού του μοτίβου σχεδίασης

Για ένα άλλο παράδειγμα διαχείρισης διακομιστή του ελέγχου ροής ενέργειας, ανατρέξτε στο θέμα το πρότυπο εφαρμογής Δανειστική βιβλιοθήκη για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0.

Για παράδειγμα ένα διαχειριστή τοποθεσίας, ανατρέξτε στο θέμα το πρότυπο εφαρμογής υπαλλήλου δραστηριότητες τοποθεσίας για το Microsoft Windows SharePoint Services 3.0.

Χρήση των σχέσεων γονικού-θυγατρικού

Επιχειρηματικές λύσεις συχνά απαιτούν δεδομένα για να προβάλει και να χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον μιας σχέσης σε άλλα δεδομένα. Για παράδειγμα, όπως θα σας έχουν φαίνεται με το έργο εφαρμογή παρακολούθησης, έργα, εργασίες, θέματα και τα ορόσημα κάθε αποθηκεύονται στο δικό τους λίστας του SharePoint. Κάθε εργασίας, το πρόβλημα και ορόσημου σχετίζεται με ένα στοιχείο στη λίστα έργου. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ μιας λίστας και τις πληροφορίες "θυγατρικό" που περιέχονται σε άλλες λίστες ενδέχεται να ενέχουν δύσκολο.

Δημιουργία σύνδεσης μεταξύ του νέου στοιχείου λίστας και ένα υπάρχον προεπιλεγμένη

Ένα κοινό πρόκληση σφάλμα όταν ένας χρήστης θέλει να δημιουργήσετε ένα στοιχείο λίστας που σχετίζεται με ένα στοιχείο σε μια λίστα γονικό στοιχείο. Στο έργο πολλών παρακολούθησης λύση, αυτό συμβαίνει όταν ένας χρήστης επιχειρεί να δημιουργήσετε μια εργασία που σχετίζεται με ένα υπάρχον έργο. Έξοδος από το πλαίσιο, δεν υπάρχει μηχανισμός στο Windows SharePoint Services 3.0 για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ ενός στοιχείου λίστας που δημιουργείται και αυτό που υπάρχει αυτόματα.

Από το project σελίδα λεπτομερειών (DispForm.aspx) στο έργο πολλών πρότυπο εφαρμογής παρακολούθησης, ένας χρήστης να δημιουργήσετε νέες εργασίες κάτω από αυτό το έργο. Η νέα σελίδα Δημιουργία εργασίας (NewForm.aspx) περιέχει ένα αναπτυσσόμενο μενού όπου ο χρήστης μπορεί να επιλέγει το γονικό στοιχείο έργο για αυτήν την εργασία. Για να κάνετε αυτή την προεπιλογή αναπτυσσόμενη γονικού έργου εμφανίζεται στη σελίδα ο χρήστης περιηγούνται από, θα σας μεταβιβάζουν το Αναγνωριστικό του έργου γονικό NewForm.aspx στη συμβολοσειρά ερωτήματος. Στη συνέχεια, θα σας χρησιμοποιώντας JavaScript, η ανάλυση της τιμής Αναγνωριστικό έργου ανάληψη και να επιλέξτε την σχετικών με το έργο στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο. <a href="../ProjectTasks/NewForm.aspx?ProjectID={$ProjectID}" onclick="javascript:this.href = unescapeProperly(escape(this.href)); GoToLink(this); return false;" target="_self">Create a new Task...</a>

Αυτός ο κώδικας εμφανίζει τη σύνδεση από φόρμας DispForm.aspx. Παρατηρήστε ότι ProjectID περιλαμβάνεται στη συμβολοσειρά ερωτήματος.

Όταν φορτώνεται NewForm.aspx, JavaScript αναλύει το Αναγνωριστικό έργου από τη συμβολοσειρά ερωτήματος και αλλάζει την αναπτυσσόμενη λίστα του έργου έτσι ώστε να είναι επιλεγμένο το σωστό έργο.

Το JavaScript περιέχεται σε ένα τμήμα Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου σε NewForm.aspx. Το τμήμα Web έχει οριστεί σε έχουν χωρίς chrome, έτσι ώστε να μην εμφανίζεται στη σελίδα, εκτός εάν η σελίδα είναι σε λειτουργία επεξεργασίας. Το JavaScript τοποθετείται μέσα στην περιοχή του προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου. <script type="text/javascript"> _spBodyOnLoadFunctionNames.push("fillDefaultValues"); function fillDefaultValues() { var qs = location.search.substring(1, location.search.length); var args = qs.split("&"); var vals = new Object(); for (var i=0; i < args.length; i++) { var nameVal = args[i].split("="); var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); nameVal[1] = temp.join(' '); vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; } setLookupFromFieldName("Project", vals["ProjectID"]); setLookupFromFieldName("Milestone", vals["MilestoneID"]); } function setLookupFromFieldName(fieldName, value) { if (value == undefined) return; var theSelect = getTagFromIdentifierAndTitle("select","Lookup",fieldName); if (theSelect == null) { var theInput = getTagFromIdentifierAndTitle("input","",fieldName); ShowDropdown(theInput.id); var opt=document.getElementById(theInput.opt); setSelectedOption(opt, value); OptLoseFocus(opt); } else { setSelectedOption(theSelect, value); } } function setSelectedOption(select, value) { var opts = select.options; var l = opts.length; if (select == null) return; for (var i=0; i < l; i++) { if (opts[i].value == value) { select.selectedIndex = i; return true; } } return false; } function getTagFromIdentifierAndTitle(tagName, identifier, title) { var len = identifier.length; var tags = document.getElementsByTagName(tagName); for (var i=0; i < tags.length; i++) { var tempString = tags[i].id; if (tags[i].title == title && (identifier == "" || tempString.indexOf(identifier) == tempString.length - len)) { return tags[i]; } } return null; } </script>

Η εντολήspBodyOnLoadFunctionNames.push_προσθέτει τη συνάρτηση fillDefaultValues στη λίστα των δεσμών ενεργειών για να εκτελέσετε τη στιγμή φόρτωση.

Η συνάρτηση fillDefaultValues καταγράφει το Αναγνωριστικό έργου ή το Αναγνωριστικό ορόσημου από τη συμβολοσειρά ερωτήματος και μεταβιβάζει setSelectedOptions. Στη συνέχεια, setSelectedOptions ορίζει την τιμή από το αναπτυσσόμενο μενού για το Αναγνωριστικό για το γονικό έργο.

Άλλα παραδείγματα αυτό το μοτίβο σχεδίασης

Για ένα άλλο παράδειγμα διαχείρισης διακομιστή της χρήσης του γονικού-θυγατρικού προβολών, ανατρέξτε στο θέμα το πρότυπο εφαρμογής παρακολούθηση αποθέματος για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0.

Για παράδειγμα ένα διαχειριστή τοποθεσίας, ανατρέξτε στο θέμα το πρότυπο εφαρμογής νέο άνοιγμα χώρου αποθήκευσης για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0.

Χρήση ροής εργασιών

Windows SharePoint Services 3.0 φιλοξενεί το Windows Workflow Foundation για να ενεργοποιήσετε την προσθήκη λογικής ροής εργασίας σε μια εφαρμογή του. Office SharePoint Designer 2007 έχει ένα εργαλείο σχεδίασης ισχυρή βασισμένο σε κανόνες για την προσαρμογή και προσθήκη λογική υπό όρους γύρω από τις ροές εργασίας εκτός-του-το πλαίσιο. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε πιο σύνθετες και κώδικα προσαρμοσμένες ροές εργασιών με χρήση του Visual Studio 2005 με το Visual Studio 2005 επεκτάσεις για το Windows Workflow Foundation. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα για το πότε και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ροή εργασίας, ως εξής.

Ζητήματα χρήση ροής εργασίας

Ροή εργασίας είναι μια καλή λύση για ασύγχρονων λειτουργιών. Στη λύση Δανειστική βιβλιοθήκη, ροής εργασίας χρησιμοποιείται όταν ένας χρήστης προτείνει ένα νέο περιουσιακών στοιχείων της βιβλιοθήκης. Έναν από τους λόγους αυτή η ροή εργασίας είναι μια καλή επιλογή εδώ είναι ότι η διεργασία μεταξύ της προτείνουσες και υπεύθυνο έγκρισης δεν είναι σύγχρονη.

Ροή εργασίας λειτουργεί επίσης καλά για προγραμματισμένα συμβάντα τους. Στη λύση δανειστική βιβλιοθήκη, ροής εργασίας χρησιμοποιείται για το χειρισμό ανάληψη ελέγχου και παράδοσης ημερομηνίας υπενθυμίσεις για πόρους. Όταν έχει γίνει ανάληψη ελέγχου ενός στοιχείου, η ροή εργασίας στέλνει αυτόματα μια προθεσμία υπενθύμιση ημερομηνίας όταν το στοιχείο γίνεται παράδοσης.

Ροή εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για να απλοποιήσετε μια διαφορετικά σύνθετη προγραμματισμού εργασιών στο διακομιστή. Το πρότυπο εφαρμογής κάρτας χρόνου διαχείρισης για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0 είναι ένα παράδειγμα. Αυτή η εφαρμογή παρακολουθεί τη διάρκεια της εργασίας ενός υπαλλήλου σε μια συγκεκριμένη εργασία από τον υπολογισμό τη χρονική διαφορά μεταξύ οπών στο και διάτρηση ανάληψη χρονικές σημάνσεις. Κανονικά, παρακολούθηση των το χρονικές σημάνσεις απαιτείται καταγραφής σε αυτές τις δύο δραστηριότητες στο διακομιστή (πιθανώς σε μια βάση δεδομένων)-μια προσπάθεια αξιοσημείωτες ανάπτυξη. Αντί για αυτό, αυτή η εφαρμογή βασίζεται σε ένα βήμα απλής ροής εργασίας. Όταν ο χρήστης ανοίγει, η ροή εργασίας δημιουργεί μια εγγραφή στη λίστα αρχείο καταγραφής ώρας και ορίζει την ώρα έναρξης τιμή με την τρέχουσα χρονική σήμανση. Ομοίως, όταν ο χρήστης ανοίγει, τη ροή εργασίας ενημερώνει τη συσχετισμένη γραμμή στην ίδια λίστα και ορίζει την τιμή ώρα λήξης. Στη διάρκεια της εργασίας του χρήστη είναι απλώς η διαφορά μεταξύ την ώρα λήξης και την ώρα έναρξης τιμών, που θα ενημερώνεται στην υπολογιζόμενη στήλη με την ετικέτα ώρες.

Ασύγχρονη εκτέλεση ροών εργασίας. Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια λύση όπου πρέπει να ολοκληρώσετε τα αποτελέσματα μιας ενέργειας αμέσως πριν από την περιήγηση στην επόμενη σελίδα, ροής εργασίας ενδέχεται να μην είναι η καλύτερη λύση. Για παράδειγμα, στο σφάλμα παρακολούθησης λύση, ροής εργασίας δεν χρησιμοποιείται για το χειρισμό σφάλμα ενεργοποίησης και ανάλυση. Έναν από τους λόγους για αυτήν την επιλογή σχεδίαση είναι ότι αλλαγές στην κατάσταση διορθώσεις χρειάζεται να απεικονίζονται στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του αμέσως μετά τη χρήστη τίθεται σε ενέργειας σε ένα σφάλμα.

Χρήση Office SharePoint Designer 2007 για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας

Δημιουργία μιας ροής εργασίας με χρήση Office SharePoint Designer 2007 είναι μια εμπειρία χωρίς κώδικα. Με το άνοιγμα μιας τοποθεσίας, μπορείτε απλώς κάντε κλικ στο μενού αρχείο, επιλέξτε Δημιουργία, κάντε κλικ στην επιλογή ροής εργασίας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το εργαλείο σχεδίασης ροής εργασίας. Σχεδίαση ροής εργασίας σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε κανόνες εξελιγμένο και ενέργειες και είναι ενσωματωμένο με λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πεδία και τιμές απευθείας από τη λίστα και βιβλιοθήκη στοιχείων για να καθοδηγήσετε λογικής ροής εργασιών.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε ενέργεια ροής εργασίας που στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κάτοχο μιας εργασίας κάθε φορά που δημιουργείται μια νέα εργασία ή το ζήτημα. Στο πρότυπο παρακολούθησης έργου, κάτοχος είναι μια προσαρμοσμένη στήλη στη λίστα του SharePoint, ώστε να χρησιμοποιήσετε την τιμή αυτής της στήλης και, στη συνέχεια, να καθορίσει δυναμικά την πραγματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά το χρόνο εκτέλεσης της ροής εργασίας.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ροές εργασίας σε Office SharePoint Designer 2007, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στο Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Άλλα παραδείγματα αυτού του μοτίβου σχεδίασης

Για ένα άλλο παράδειγμα διαχείρισης διακομιστή της χρήσης ροών εργασίας, ανατρέξτε στο θέμα η εργασία αναπλήρωσης και πρότυπο εφαρμογής συνέντευξη διαχείρισης για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0.

Για παράδειγμα ένα διαχειριστή τοποθεσίας, ανατρέξτε στο θέμα το κλινικής δοκιμής προετοιμασίας και πρότυπο εφαρμογή διαχείρισης για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0.

Χρήση πινάκων εργαλείων

Ένα από τα πολλά οφέλη του Τμήματος Web υποδομή σε Windows SharePoint Services 3.0 είναι τη δυνατότητα για να εμφανίσετε πληροφορίες διασκορπίζονται σε ολόκληρη την τοποθεσία του SharePoint ή εξωτερική σε μία σελίδα σύνοψης, που ονομάζεται ενός πίνακα εργαλείων. Μία κοινή επιχειρηματική ανάγκη σε κοινόχρηστο περιβάλλοντα είναι βάσει ρόλων πίνακες εργαλείων, που μπορούν να παρέχουν μια προβολή των σχετικών πληροφοριών για ένα ρόλο ή άτομο. Οι πίνακες εργαλείων να επωφεληθείτε από ισχυρή ενσωματωμένες δυνατότητες, όπως το τμήμα Web φιλτράρισμα και προσδιορισμού ακροατηρίου για την εμφάνιση πληροφοριών που βασίζονται σε άτομα που προβολή της σελίδας.

Μπορείτε επίσης να πέρα από αυτές τις δυνατότητες και να δημιουργήσετε ξεχωριστές σελίδες για ξεχωριστό ρόλους, έτσι ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε πραγματικά όχι μόνο τις πληροφορίες που εμφανίζονται, αλλά επίσης τη διάταξη και άλλες πτυχές της σελίδας. Οι προσαρμοσμένες σελίδες με βάση τους ρόλους που χρησιμοποιούνται ευρέως τα πρότυπα εφαρμογών και να, φυσικά, περιλαμβάνουν φιλτράρισμα και καθώς και προσδιορισμό ακροατηρίου.

Η εφαρμογή Δανειστική βιβλιοθήκη, για παράδειγμα, κάνετε χρήση των πινάκων εργαλείων με βάση τους ρόλους για να παρουσιάσετε τις πληροφορίες που είναι πιο σχετικούς στο χρήστη με βάση το ρόλο του χρήστη. Την κύρια σελίδα της τοποθεσίας έχει δύο σελίδες διαθέσιμες: μία στοχευμένες σε βιβλιοθήκη χρήστη (η προεπιλεγμένη σελίδα) και μία για το βιβλιοθηκονόμος.

Ομοίως, η εφαρμογή Βοήθειας έχει τρεις προβολές πίνακα εργαλείων στην κύρια σελίδα: κεντρική αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης, κεντρική Mgr γνώσεων και κεντρική Mgr αντιπρόσωπος εξυπηρέτησης. Ο χρήστης επιλέγει την υπερ-σύνδεση πιο σχετικά με το ρόλο τους. Την προβολή του Τμήματος Web που εμφανίζεται στον πίνακα εργαλείων φιλτράρει επίσης περιεχόμενα θα εμφανίζονται σχετικά με το χρήστη. Αυτό γίνεται με την εφαρμογή ενός φίλτρου στην προβολή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα περιγράφουν πώς έχει εφαρμοστεί φίλτρο σε μια υπάρχουσα προβολή λίστας.

 1. Μεταβείτε στη σελίδα προβολή λίστας στο πρόγραμμα περιήγησης.

 2. Εντοπίστε το αναπτυσσόμενο στοιχείο ελέγχου στη γραμμή εργαλείων λίστας και επιλέξτε την προβολή που θέλετε να τροποποιήσετε, εάν η προβολή δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

 3. Μεταβείτε ξανά στο ίδιο στοιχείο ελέγχου αναπτυσσόμενη λίστα και επιλέξτε Τροποποίηση αυτής της προβολής.

 4. Στη σελίδα επεξεργασία προβολής, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα φίλτρο. Ορίστε την τιμή του φίλτρου ως εξής:

  Εμφάνιση των στοιχείων όταν η στήλη δημιουργήθηκε από είναι ίσο με [Εμένα] ή όταν η στήλη πελατών είναι ίσο με [Εμένα].

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Υπηρεσία Rep Mgr κεντρική σελίδα της εφαρμογής Βοήθειας, φαίνεται στην εικόνα 4, δυνατότητες δύο τμήματα Web πίνακα εργαλείων που συνοψίζουν τις αιτήσεις εξυπηρέτησης, κατάσταση και προτεραιότητα με τη μορφή ένα γράφημα ράβδων.

Μια σελίδα πίνακα εργαλείων
Εικόνα 4: Μια σελίδα πίνακα εργαλείων

Αυτά είναι τα τμήματα Web προβολής δεδομένων που αντικατοπτρίζουν τα δεδομένα που περιέχονται σε μια λίστα που ονομάζεται αιτήσεων υπηρεσίας, η οποία είναι επίσης ένα τμήμα της τοποθεσίας λύση γραφείο βοήθειας. Για να κατανοήσετε καλύτερα πώς δημιουργήθηκαν αυτά τα τμήματα Web, ανοίξτε την τοποθεσία στο Office SharePoint Designer 2007 και φόρτωση της σελίδας HelpDeskManager.aspx που περιέχει αυτά τα τμήματα Web. Προβολή της σελίδας σε διαιρεμένη προβολή και θα δείτε ότι ο κώδικας πίσω από τα τμήματα Web είναι ένα μείγμα από γλώσσες σήμανσης XLST, HTML και CSS.

Επιτρέψτε μας εξετάσετε πώς δημιουργήθηκαν τις γραμμές γράφημα ράβδων στο τμήμα Web. Θα κάνουμε συνολική υπηρεσίας αίτηση προτεραιότητα Τμήματος Web ως παράδειγμα. Στο Office SharePoint Designer 2007, στο μενού " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή Στοιχεία ελέγχου του SharePoint και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή δεδομένων για να ανοίξετε το παράθυρο εργασιών Βιβλιοθήκη αρχείων προέλευσης δεδομένων. Αυτό το παράθυρο εργασιών μας επιτρέπει να περιηγηθείτε σε διάφορες προελεύσεις δεδομένων που είναι προσβάσιμη αυτήν τη στιγμή στην τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των λιστών ήδη στην τοποθεσία. Στην περίπτωσή μας εδώ, αναπτύξτε την ενότητα με την ετικέτα Λίστες του SharePoint και κάντε κλικ στο όνομα της λίστας, Αιτήσεις εξυπηρέτησης, για να υποδείξει ότι αυτή η λίστα θα την προέλευση δεδομένων μας. Από το μενού περιβάλλοντος που αναδύεται, θα σας κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση δεδομένων. Έτσι ανοίγει ένα νέο πίνακα στο παράθυρο εργασιών που ονομάζεται Λεπτομέρειες αρχείου προέλευσης δεδομένων που αποκαλύπτει όλα τα πεδία και δείγμα δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη λίστα αίτηση εξυπηρέτησης. Από αυτό τον πίνακα, θα σας, επιλέξτε τα ονόματα των πεδίων επιθυμητή Ευχόμαστε οι για να εμφανίσετε στο τμήμα Web — στην περίπτωσή μας, το πεδίο " προτεραιότητα " — και επιλέξτε Εισαγωγή πεδίου επιλεγμένο ως προβολή μεμονωμένου στοιχείου (βλέπε σχήμα 5).

Σημειώστε ότι είναι στόχος μας εδώ για να εμφανίσετε μια συνοπτική καταμέτρηση όλων των εργασιών ομαδοποιημένες κατά προτεραιότητα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραθέτουν τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στο πεδίο προτεραιότητα μόνο μία φορά και, στη συνέχεια, εμφανίζουν το πλήθος των κάθε τιμή προτεραιότητα στη λίστα μαζί με. Ως εκ τούτου μας επιλέξετε για να εμφανίσετε τις τιμές προτεραιότητα με την Προβολή ενός στοιχείου ως σημείο εκκίνησης μας προσαρμογής. Επιλογή μιας Προβολή πολλών στοιχείων αντί για αυτό θα εμφανίζουν όλες τις γραμμές στη λίστα.

Δημιουργία σελίδας πίνακα εργαλείων στο SharePoint Designer
Εικόνα 5: Δημιουργία σελίδας πίνακα εργαλείων στο Office SharePoint Designer 2007

Αυτό εισάγει ένα τμήμα Web προβολής δεδομένων στη σελίδα στο σημείο δρομέα. Ωστόσο, το τμήμα Web εμφανίζει απλώς μία γραμμή δεδομένων και όχι ένα γράφημα ράβδων σύνοψη αιτήσεις εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. Ευτυχώς, επειδή το τμήμα Web απόδοσης με χρήση κώδικα HTML και XSL, Ζητούμε δωρεάν για να προσαρμόσετε τον κώδικα σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Στην παρακάτω ενότητα επισημαίνει ορισμένες από τις βασικές περιοχές της αυτή η προσαρμογή για να μετατρέψετε αυτό το τμήμα Web σε ένα γράφημα ράβδων.

Γνωρίζουμε μας προέλευση δεδομένων λίστας έχει τρεις τιμές πιθανές priority: (1) υψηλή, κανονική (2) και (3) χαμηλή. Επομένως, θα σας δηλώσετε ως εξής τη μια μεταβλητή XLST για κάθε τιμή: <xsl:variable name="High" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(1) High'])" /> <xsl:variable name="Normal" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(2) Normal'])" /> <xsl:variable name="Low" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row[normalize-space(@Priority) = '(3) Low'])" /> <xsl:variable name="AllTasks" select="count(/dsQueryResponse/Rows/Row)" />

Σημειώστε ότι η παράμετρος XSL @Priority αναφέρεται στο όνομα του πεδίου προέλευσης δεδομένων. Επειδή ο κωδικός για κάθε μία από τις τιμές τριών προτεραιότητα γραφήματος είναι παρόμοια, εστίαση σε γραφική απεικόνιση μόνο την πρώτη τιμή προτεραιότητα. Για να λάβετε την ποσοστιαία τιμή, θα σας ορίζουν ένα νέο μεταβλητής, percetHigh, για να υπολογίσετε το ποσοστό των αιτήσεων υψηλής προτεραιότητας: <xsl:variable name="percentHigh" select="$High div $AllTasks" />

Ο κώδικας που δημιουργεί την πραγματική γραμμή είναι ένα πρότυπο XSL, όπως φαίνεται παρακάτω: <xsl:template name="ChartRow"> <xsl:param name="RowName"></xsl:param> <xsl:param name="Value"></xsl:param> <xsl:param name="PercentValue"></xsl:param> <tr> <td class="ms-formbody" width="125px" style="vertical-align:middle"> <xsl:value-of select="$RowName"/>: <xsl:value-of select="$Value" /> <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes"> &amp;nbsp; </xsl:text>( <xsl:call-template name="percentformat"> <xsl:with-param name="percent" select="$PercentValue"/> </xsl:call-template>) </td> <td> <table width="100%" > <tr> <td width="{round($PercentValue*100)+1}%" height="15px" class="ms-selected"><xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> <td width="100%" > <xsl:text xmlns:ddwrt="http://schemas.microsoft.com/WebParts/v2/DataView/runtime" ddwrt:nbsp-preserve="yes" disable-output-escaping="yes">&amp;nbsp;</xsl:text> </td> </tr> </table> </td> </tr> </xsl:template>

Λάβετε υπόψη ότι η γραμμή είναι ένας πίνακας με δύο κελιά. Το πλάτος του πρώτου κελιού, που αντιπροσωπεύει το πλάτος της γραμμής στο γράφημα, καθορίζεται από τη μεταβλητή PercentValue , που αντιπροσωπεύονται τον κώδικα ως: td width="{round($PercentValue*100)+1}%"

Αυτό το κελί έχει επίσης μια τάξη στυλ CSS, ms-επιλεγμένο, εφαρμοστεί σε αυτό. Αυτή η κλάση στυλ έχει οριστεί στο φύλλο στυλ Core.CSS ως εξής: .ms-selected { background-position:left top; color:#000000; background-image:url("/_layouts/images/filedialogselected.gif"); background-color:#FFE499; border-top:1px solid #FFE499; border-bottom:1px solid #FFE499; background-repeat:repeat-x; }

Η εικόνα φόντου, filedialogselected.gif, είναι τι κάνει το κελί (δηλαδή η γραμμή) εμφανίζονται κίτρινο.

Άλλα παραδείγματα αυτού του μοτίβου σχεδίασης

Ένα άλλο παράδειγμα διαχείρισης διακομιστή για χρήση πινάκων εργαλείων, ανατρέξτε στο θέμα το τηλεφωνικό κέντρο εφαρμογή προτύπου για τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services 3.0.

Για παράδειγμα ένα διαχειριστή τοποθεσίας, ανατρέξτε στο θέμα το Business επιδόσεις Αναφορά πρότυπο εφαρμογής για το Windows SharePoint Services 3.0.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία προτύπων

Πρότυπα εφαρμογών στο Windows SharePoint Services να προέρχονται από δύο τύπους: ορισμών τοποθεσίας και προτύπων τοποθεσίας. Τα πρότυπα 40 εφαρμογής είναι ένα μείγμα από αυτές τις δύο. Και οι δύο τύποι πρότυπα είναι διαθέσιμα στους χρήστες να επιλέξουν στη σελίδα Νέα τοποθεσία του SharePoint και και τα δύο πολύ Παρομοίως συνάρτηση για να τον τελικό χρήστη. Ωστόσο, η μέθοδος δημιουργίας αυτά τα πρότυπα και καθιστώντας τις διαθέσιμες για χρήση στη φόρμα δημιουργίας τοποθεσίας είναι πολύ διαφορετικά.

Ορισμούς τοποθεσίας

Τα βασικά, έναν ορισμό τοποθεσίας είναι μια συλλογή αρχείων XML, συγκροτήσεις και σελίδες .aspx που διάρκεια της υπαγόρευσης πώς θα δομημένες στην τοποθεσία που βασίζεται σε αυτό και τι θα κάνετε στην εφαρμογή στην τοποθεσία. Επειδή το βασικό αρχεία XML και .aspx είναι προσβάσιμα μέσω του συστήματος αρχείων, μπορεί να είναι κλωνοποιηθεί και να τροποποιηθεί εύκολα για να δημιουργήσετε νέους ορισμούς τοποθεσίας, καθιστώντας ορισμούς τοποθεσίας ιδιαίτερα προσαρμόσιμες ξανά.

Μετά από μια τοποθεσία παρέχεται (που δημιουργήθηκε) από έναν ορισμό τοποθεσίας, αλλαγές που έγιναν τα αρχεία ορισμού τοποθεσίας στο σύστημα αρχείων εξακολουθούν να μπορούν να μεταδοθεί στην τοποθεσία προμήθεια του φακέλου. Ωστόσο, αλλαγή αρχεία ορισμού τοποθεσίας μετά από τοποθεσίες έχουν παρασχεθεί δεν υποστηρίζεται από τη Microsoft. Εάν οποιαδήποτε από τις σελίδες στην τοποθεσία του προμήθεια του φακέλου, τροποποιούνται με ένα εξωτερικό πρόγραμμα επεξεργασίας όπως Office SharePoint Designer 2007, τη σελίδα χάσει τη σύνδεσή της με τον ορισμό τοποθεσίας στο σύστημα αρχείων. Αντί για αυτό, η σελίδα είναι αποθηκευμένο στο σύστημα του Windows SharePoint Services βάσης δεδομένων, και είναι γνωστό ως "Προσαρμοσμένο" ή "Κατάργηση ειδώλου" σελίδα.

Εάν χρειάζεστε για να προσαρμόσετε μια υπάρχουσα ορισμό τοποθεσίας, θα σας προσέγγιση για να ξεκινήσετε με ένα που έχουν μετονομαστεί αντίγραφο του ορισμού της τοποθεσίας, αντί να τροποποιήσετε ένα υπάρχον. Για την εφαρμογή αλλαγών σε έναν υπάρχοντα ορισμό τοποθεσίας αφού τοποθεσίες έχουν ήδη προμήθεια του φακέλου φόρμας, πρέπει να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε ένα πακέτο αναβάθμισης λύσης ορισμό τοποθεσίας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο για να το κάνετε αυτό, ανατρέξτε στα άρθρα αντίστοιχο του Windows SharePoint Services 3.0 SDK.

Πρότυπα τοποθεσίας

Ένα πρότυπο τοποθεσίας είναι μια τοποθεσία του SharePoint συσκευαστούν προς τα επάνω σε ένα αρχείο που μπορεί να είναι μη συσκευασμένη για να δημιουργήσετε νέες τοποθεσίες με παρόμοια δομή και το περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι για να δημιουργήσετε ένα πρότυπο τοποθεσίας, πρέπει να έχετε μια υπάρχουσα τοποθεσία του SharePoint ως σημείο εκκίνησης. Οποιαδήποτε προσαρμογή τοποθεσιών – διατάξεις σελίδας, φύλλα στυλ, εικόνες, κύριες σελίδες, έγγραφα, λίστες, λίστα περιεχομένων – μπορούν να καταγραφούν στο πρότυπο.

Η διαδικασία καταγράφετε μια υπάρχουσα τοποθεσία σε ένα πρότυπο μπορεί να συμβεί απευθείας από την τοποθεσία εργασίες διαχείρισης (στην περιοχή Ρυθμίσεις τοποθεσίας ) ή από Office SharePoint Designer 2007. Μετά τη δημιουργία, το πρότυπο τοποθεσίας αποθηκεύεται στη συλλογή προτύπων τοποθεσίας της τρέχουσας συλλογής τοποθεσιών. Το αρχείο δεν έχει επέκταση .stp. Αυτό το αρχείο μπορεί να είναι έχουν ληφθεί από τη συλλογή προτύπων τοποθεσίας και να μετεγκατασταθεί σε μια άλλη συλλογή τοποθεσιών ή σε ένα περιβάλλον διαφορετικό διακομιστή. Το τελευταίο τμήμα αυτής της ενότητας delves τις λεπτομέρειες των τη δημιουργία και χρήση ενός προτύπου τοποθεσίας.

Χρήση ορισμούς τοποθεσίας έναντι προτύπων τοποθεσίας

Όπως ακριβώς αναφέρθηκε, πρότυπα τοποθεσίας στην πραγματικότητα προέρχονται από ορισμούς τοποθεσίας. Όταν αποφασίζετε μεταξύ της δημιουργίας ενός νέου ορισμού τοποθεσίας ή ένα πρότυπο τοποθεσίας, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Πολυπλοκότητα της εφαρμογής    Εάν οι ανάγκες σας είναι κυρίως καλλυντικά, όπως αλλαγές στη διάταξη και χειρισμούς εικόνα σε μια υπάρχουσα τοποθεσία, πρότυπα τοποθεσίας είναι ο τρόπος για να μεταβείτε. Από την άλλη πλευρά, εάν θέλετε να προσθέσετε νέους ορισμούς Τμήματος Web, ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένου κώδικα ή υπολογιστεί πεδία, πρέπει να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη τοποθεσία ορισμού.

 • Το επίπεδο πρόσβασης στο διακομιστή    Έχετε πρόσβαση σε ολόκληρο το διακομιστή Web; Ή απλώς για μια συγκεκριμένη συλλογή τοποθεσιών; Δημιουργία και ανάπτυξη έναν ορισμό τοποθεσίας απαιτεί να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα αρχείων του διακομιστή. Εάν δεν έχετε πρόσβαση σε αυτήν, είστε περιορισμένη για τη δημιουργία ενός προτύπου τοποθεσίας σε επίπεδο συλλογής τοποθεσιών που έχετε πρόσβαση. Φέρουν υπόψη ότι αυτή η απαίτηση access δεν ισχύει για τους διαχειριστές τοποθεσιών — όταν αναπτυχθεί, κάθε μία με δικαιώματα για να δημιουργήσετε μια νέα τοποθεσία θα έχουν πρόσβαση σε οποιονδήποτε τύπο εφαρμογή προτύπου.

 • Συχνότητα μελλοντικές ενημερώσεις/αλλαγών    Αλλαγή ενός προτύπου τοποθεσίας δεν επηρεάζει τοποθεσίες που έχετε ήδη δημιουργήσει από αυτό — μόνο νεότερη τοποθεσίες που δημιουργούνται μετά επηρεάζονται οι αλλαγές. Ένα πακέτο αναβάθμισης λύσης ορισμού τοποθεσίας για την ανάπτυξη επηρεάζει όλες τις τοποθεσίες που έχετε ήδη δημιουργήσει από αυτό.

Οδηγίες για τη δημιουργία προτύπων τοποθεσίας και ορισμούς τοποθεσίας

Δημιουργία προτύπων τοποθεσίας και των ορισμών τοποθεσίας αφορούν διαφορετικές ποσότητες πολυπλοκότητα. Οι βασικές τεχνικές περιγράφονται στις επόμενες ενότητες.

Δημιουργία ενός προτύπου τοποθεσίας

Όπως περιγράφεται παραπάνω, ένα πρότυπο τοποθεσίας είναι στην πραγματικότητα μια τοποθεσία του SharePoint που περιέχεται για εκ νέου χρήση. Αυτό το συσκευασμένο αρχείο υπάρχει στη συλλογή προτύπων τοποθεσίας στο επίπεδο συλλογής τοποθεσιών. Τα πρότυπα τοποθεσιών στη συλλογή είναι διαθέσιμες για τη δημιουργία νέων τοποθεσιών καθόλου θυγατρικών επιπέδων τοποθεσίας της συλλογής τοποθεσιών. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα σας καθοδηγήσει στη δημιουργία νέου προτύπου τοποθεσίας από μια υπάρχουσα τοποθεσία:

 1. Ανοίξτε την υπάρχουσα τοποθεσία στο Office SharePoint Designer 2007 και βεβαιωθείτε ότι τη διάταξη και τα περιεχόμενα της τοποθεσίας είναι όπως θέλετε.

 2. Στο μενού αρχείο, τοποθετήστε το δείκτη για να εξαγάγετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πρότυπο τοποθεσίας του SharePoint. Ενέργεια αυτή σας μεταφέρει στην ιστοσελίδα ρυθμίσεις τοποθεσίας.

 3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα αρχείου, τίτλο και μια περιγραφή για το πρότυπο.

 4. Προαιρετικά, ενεργοποιήστε την επιλογή Συμπερίληψη περιεχομένου, εάν θέλετε τα δεδομένα σε λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων που περιλαμβάνονται στο πρότυπο. Μπορείτε, επίσης, θα πρέπει να επιλέξετε αυτήν την επιλογή εάν θέλετε να συμπεριλάβετε τις ροές εργασίας, επειδή οι ροές εργασίας είναι στην πραγματικότητα τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK. Αυτό δημιουργεί ένα αρχείο προτύπου από την τοποθεσία με μια επέκταση .stp και τοποθετεί το αρχείο στη συλλογή προτύπων τοποθεσίας της γονικής τοποθεσίας.

Από τη συλλογή προτύπων τοποθεσίας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του προτύπου για να κάνετε λήψη του αρχείου .stp τοπικά στο δίσκο. Από εδώ, μπορείτε να αποστείλετε το αρχείο σε άλλη συλλογή προτύπων τοποθεσίας.

Δημιουργία ενός ορισμού τοποθεσίας

Σε αντίθεση με τα πρότυπα τοποθεσιών ορισμούς τοποθεσίας είναι αποθηκευμένα στο σύστημα αρχείων. Κάθε ορισμό τοποθεσίας βρίσκεται στο δικό του φακέλου στο διακομιστή στο:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ SiteTemplates

Το φάκελο προτύπων τοποθεσίας φιλοξενεί διάφορα στοιχεία τοποθεσίας, όπως αρχεία .aspx και .html καθώς και οι σχετικές πόροι όπως εικόνες και αρχεία JavaScript. ONET. XML είναι το αρχείο ορισμού τοποθεσίας πυρήνα που καθορίζει το διάφορες ρυθμίσεις παραμέτρων και λειτουργικές μονάδες για τον ορισμό της τοποθεσίας. ONET. XML είναι αποθηκευμένο σε έναν κατάλογο με το όνομα "XML".

Ορισμούς τοποθεσίας είναι που έχουν καταχωρηθεί Windows SharePoint Services και που καθίστανται διαθέσιμες μέσω τα αρχεία WEBTEMP XML. Όλα τα αρχεία WEBTEMP XML βρίσκονται στο

% CommonProgramFiles % \ \Microsoft Shared\Web extensions\12\TEMPLATE\ διακομιστή < LCID > \XML

όπου < LCID > είναι το Αναγνωριστικό θέση όπως 1033. Το πραγματικό όνομα του αρχείου XML είναι το πρόθεμα "WEBTEMP" (για παράδειγμα, WEBTEMPBT. XML).

Βασικά, τη δημιουργία ενός νέου ορισμού τοποθεσίας αποτελείται από δύο βασικά βήματα: (1) ρύθμιση στο φάκελο ορισμό τοποθεσίας και, (2) Δημιουργία αρχείου WEBTEMP XML που θα καταχωρήσετε τον ορισμό της τοποθεσίας με Windows SharePoint Services. Το πρώτο βήμα μπορεί να γίνει κλωνοποίηση ενός υπάρχοντος φακέλου ορισμό τοποθεσίας και αλλάζοντας τα περιεχόμενά σύμφωνα με τις απαιτήσεις επιχειρήσεις. Το ONET. Αρχείο XML περιέχει στοιχεία που καθορίζετε πώς διάφορα τμήματα των σελίδων τοποθεσιών έχουν παρασχεθεί, όπως η γραμμή περιήγησης, πρότυπα εγγράφων και πρότυπα λίστας. Το στοιχείο ρυθμίσεις παραμέτρων καθορίζει τις λίστες και τις λειτουργικές μονάδες που έχουν δημιουργηθεί από προεπιλογή, όταν εμφανίζεται στον ορισμό τοποθεσίας. Είναι το εξής απόσπασμα από το ONET. XML από τον ορισμό τοποθεσίας διορθώσεις παρακολούθησης, και εμφανίζει ένα τμήμα του στο στοιχείο ρυθμίσεις παραμέτρων : <Configurations> <Configuration ID="0" Name="Default"> <SiteFeatures> <!-- BasicWebParts Feature --> <Feature ID="00BFEA71-1C5E-4A24-B310-BA51C3EB7A57" /> <!-- Three-state Workflow Feature --> <Feature ID="FDE5D850-671E-4143-950A-87B473922DC7" /> <!-- TSA Fields and Content Types --> <Feature ID="75A0FEA7-CD50-401e-AF0E-782F3662A299" /> </SiteFeatures> <WebFeatures> <!-- TeamCollab Feature --> <Feature ID="00BFEA71-4EA5-48D4-A4AD-7EA5C011ABE5" /> <!-- MobilityRedirect --> <Feature ID="F41CC668-37E5-4743-B4A8-74D1DB3FD8A4" /> <!-- Bug Tracking Categories List --> <Feature ID="75A0FEA7-42E8-4527-8313-F63C4C49A7E6" /> <!-- Bug Tracking Bugs List --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8E" /> <!-- Bug Tracking Bugs List Instance --> <Feature ID="75A0FEA7-2D1E-451a-B445-16BC346D7D8F" /> ... ... <!-- Post Provisioning Event Handler --> <Feature ID="75A0FEA7-B0EF-434e-90D6-CE997D970564"> <Properties> <Property Key="ZonedWebPartsUrlList" Value="$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Resolve.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Activate.aspx,$Resources:core,lists_Folder;/Bugs/Close.aspx"/> </Properties> </Feature> </WebFeatures> </Configuration> </Configurations>

Σημειώστε ότι ο ορισμός τοποθεσίας χρησιμοποιεί πολλά δυνατότητες όπως η λίστα σφαλμάτων, λίστα κατηγοριών διορθώσεις, φορητότητα ανακατεύθυνση, κ.λπ. Αυτές οι δυνατότητες παρατίθενται κάτω από τα στοιχεία SiteFeatures και WebFeatures με δυνατότητα GUID. Τα GUID βρίσκονται σε το στοιχείο της δυνατότητας μέσα στο αντίστοιχο αρχείο Feature.XML που βρίσκεται σε αυτόν το φάκελο:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\FEATURES

Συμβουλευτείτε το Windows SharePoint Services 3.0 SDK για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την προσαρμογή ONET. XML.

Το δεύτερο βήμα για τη δημιουργία ενός ορισμού προσαρμοσμένης τοποθεσίας είναι να δημιουργήσετε το αρχείο WEBTEMP *. Αρχείο XML σε αυτόν το φάκελο:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\TEMPLATE\ < LCID > \XML

Το στοιχείο πρότυπα αυτού του αρχείου καθορίζει τις ρυθμίσεις παραμέτρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία τις τοποθεσίες που δημιουργούνται από τον ορισμό τοποθεσίας. Το παρακάτω απόσπασμα απεικονίζει τη μορφή του αρχείου WEBTEMPbt.XML, το οποίο είναι το αρχείο ρύθμισης παραμέτρων που χρησιμοποιούνται από τον ορισμό τοποθεσίας παρακολούθησης διορθώσεις: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <Templates xmlns:ows="Microsoft SharePoint"> <Template Name="BT" ID="75801"> <Configuration ID="0" Title="Bug Database" Hidden="FALSE" ImageUrl="/_layouts/images/stsprev.png" Description="A site for teams to track bugs in their shared software projects." DisplayCategory="Application Templates" > </Configuration> </Template> </Templates>

Σημειώστε ότι το χαρακτηριστικό όνομα του προτύπου κόμβου παραπάνω πρέπει να συμφωνεί με το "*" στο όνομα αρχείου, WEBTEMP *. XML. επίσης, σημειώστε ότι το χαρακτηριστικό DisplayCategory του στοιχείου ρύθμισης παραμέτρων καθορίζει ποιες καρτέλα τη ρύθμιση παραμέτρων θα εμφανιστούν στον στην ενότητα Επιλογή προτύπου της σελίδας Δημιουργία τοποθεσίας Web. Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας καρτέλες, τοποθετώντας τις τιμές δική σας σε αυτό το χαρακτηριστικό.

Όταν τα αρχεία ορισμού τοποθεσίας έχουν δημιουργηθεί και τοποθετούνται σε κατάλληλους φακέλους στο σύστημα αρχείων, επανεκκινήστε την υπηρεσία των υπηρεσιών IIS. Το νέο ορισμό τοποθεσίας θα είναι διαθέσιμο για την επιλογή στην ενότητα Επιλογή προτύπου από τη σελίδα Νέας τοποθεσίας του SharePoint στο Windows SharePoint Services. Αρχεία ορισμού τοποθεσίας επίσης να συσκευαστούν ως αρχείο λύσης για εύκολη μετεγκατάσταση σε άλλο περιβάλλον του SharePoint ή επανάληψη ανάπτυξης στο ίδιο περιβάλλον. Ένα αρχείο λύση είναι μια αρχειοθήκη με ένα. Επέκταση WSP (για το Web solution package). Περιέχει δυνατότητες, τμήματα Web, συγκροτήσεις, τάξης τους πόρους, κ.λπ., χρησιμοποιούνται από τον ορισμό της τοποθεσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο makecab.exe δημιουργία μιας. Αρχείο WSP. Συμβουλευτείτε το Windows SharePoint Services 3.0 SDK σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε ένα αρχείο λύσεων.

Localizing έναν ορισμό τοποθεσίας

Μετάφραση από έναν ορισμό τοποθεσίας διευκολύνεται χρησιμοποιώντας αρχεία πόρων και εντοπισμός τοπικές ρυθμίσεις. Ενώ γίνεται μια τυπική τοπικής προσαρμογής εφαρμογής ASP.NET 2.0 κατά τη μεταγλώττιση, τοπικής προσαρμογής τοποθεσιών του SharePoint μπορεί να γίνει κατά την προμήθεια τοποθεσιών. Μεταξύ των τα πρότυπα εφαρμογών, όλα τα πρότυπα ορισμού 20 τοποθεσιών έχουν προσαρμοστεί σε 10 γλώσσες. Ο ορισμός τοποθεσίας τον εαυτό τους δημιουργούνται με τον τρόπο χωρίς καθορισμένη γλώσσα, ενώ το συμβολοσειρές κειμένου που είναι αποθηκευμένα σε αρχεία πόρων (.resx). Εάν θέλετε να προσθέσετε μετάφραση το δικό σας ορισμό τοποθεσίας ή να προσθέσετε υποστήριξη για μια νέα γλώσσα για έναν υπάρχοντα ορισμό τοποθεσίας, μπορείτε να το κάνετε, δημιουργώντας ένα νέο αρχείο πόρου. Το αρχείο μεταβαίνει στον κατάλογο πόρους που βρίσκεται στο:

% CommonProgramFiles %\Microsoft Shared\Web server extensions\12\Resources

Αυτό το αρχείο είναι ουσιαστικά ένα αρχείο XML, με δυνατότητα επεξεργασίας σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα δείχνουν πώς μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο τοπικής προσαρμογής για χρήση σε έναν ορισμό τοποθεσίας:

 1. Αναζήτηση στον κατάλογο τους πόρους που αναφέρονται παραπάνω και εντοπίστε το υπάρχον αρχείο .resx που θέλετε να μεταφραστεί σε μια νέα γλώσσα.

 2. Δημιουργία διπλότυπου το αρχείο και να της δώσετε το ίδιο όνομα, με εξαίρεση το όνομα γλώσσας κουλτούρας (παράδειγμα tsa-en-us.resx να tsa-ες-es.resx).

 3. Ανοίξτε το αρχείο κλωνοποιημένο σε έναν επεξεργαστή κειμένου.

 4. Ορίστε τον κωδικό lcid στη δεύτερη γραμμή του αρχείου που αντιπροσωπεύει τη γλώσσα. Για παράδειγμα, ο ακόλουθος κώδικας ορίζει τη γλώσσα στα Ισπανικά:

<!-- _lcid="3082" _version="12.0.5006.3000" _dal="1" ––>

 1. Κάντε κύλιση προς τα κάτω, το μέρος όπου μπορείτε να δείτε τα στοιχεία δεδομένων ακολουθούμενο από στοιχεία τιμή σε ένα ζεύγος. Αυτό είναι όπου σύζευξη προς τα επάνω στο όνομα του πόρου με τιμή μεταφρασμένα συμβολοσειράς. Τροποποίηση των τιμών της συμβολοσειράς στο στοιχείο τιμή για τις τοπικές ρυθμίσεις. Το παρακάτω παράδειγμα κώδικα εμφανίζει μια συμβολοσειρά πόρων για μια ενέργεια Δημιουργία νέος πελάτης στα Ισπανικά:

  <data name="Action_NewCustomer">
  <value>Crear un Nuevo cliente</value>
  </data>
 2. Αποθηκεύστε το αρχείο στο φάκελο πόρους με όνομα όπως myCustomResource.es-es.resx (το πραγματικό όνομα εξαρτάται από το όνομα κουλτούρας γλώσσα για το οποίο προορίζεται το αρχείο πόρου). Αυτό το αρχείο είναι τώρα έτοιμο για να γίνει παραπομπή με τα αρχεία ορισμού τοποθεσίας στην εφαρμογή σας.

Με τη σειρά για τον ορισμό μεταφρασμένο τοποθεσίας για να εμφανίζονται ως ένα διαθέσιμο πρότυπο στη σελίδα Νέα τοποθεσία του SharePoint για τη συγκεκριμένη γλώσσα, προσθέστε ένα αρχείο WEBTEMP στον κατάλληλο < LCID > κατάλογο καθώς και. Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα, "Δημιουργία σε ορισμό τοποθεσίας," σχετικά με τον τρόπο για να προσθέσετε ένα νέο αρχείο WEBTEMP.

Αναφορές πόρων μεταφρασμένα λειτουργούν διαφορετικά στα αρχεία .aspx από ό, τι σε αρχεία XML. Για παράδειγμα, αναφορές σε αρχεία .aspx αξιολογούνται κατά το χρόνο εκτέλεσης, ενώ αξιολογούνται αναφορές αρχείου XML όταν εμφανίζεται στην τοποθεσία Web. Για να αποκτήσετε πρόσβαση των στοιχείων XML στο αρχείο πόρων σε ένα αρχείο ορισμού τοποθεσίας, χρησιμοποιείται την ακόλουθη σύνταξη: $Resources: myCustomResource, DataName. Για παράδειγμα, για την εκμετάλλευση μιας συμβολοσειράς πόρων από ένα αρχείο .aspx, τις σημάνσεις μπορεί να μοιάζει κάπως έτσι: <div> <asp:Label runat="server" Text="<%Resources:myCustomResource, Action_NewCustomer %>" /> </div>

Αρχή της σελίδας

Σύνοψη

Μαζί, Windows SharePoint Services 3.0 και Office SharePoint Designer 2007 παρέχουν τα ισχυρά εργαλεία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε διαδραστικό, τις εφαρμογές με δυνατότητα ροής εργασίας. Εάν ένα από τα πρότυπα με δυνατότητα λήψης εφαρμογή 40 προσαρμογή ή δημιουργία τη δική σας, αυτό το άρθρο περιγράφονται η μεθοδολογία αποδεδειγμένη και βέλτιστες πρακτικές που μη προγραμματιστές ακόμα και να χρησιμοποιήσετε για να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Εάν έχετε κάνει ήδη, το επόμενο βήμα είναι να κάνετε λήψη τα πρότυπα εφαρμογών και να ξεκινήσετε με τη χρήση τους και να τα ανοίξετε στο Office SharePoint Designer 2007. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τους πόρους στην παρακάτω ενότητα "Πόρων" για να σας βοηθήσουν να καθώς δημιουργείτε δικές εφαρμογής.

Αρχή της σελίδας

Πόροι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Windows SharePoint Services 3.0 και Office SharePoint Designer 2007, ανατρέξτε στους παρακάτω πόρους:

Για περισσότερους πόρους εστίαση προγραμματιστής, ανατρέξτε τα εξής:

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×