Εισαγωγή στην προσαρμογή τοποθεσιών και σελίδων

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσαρμόσετε μια τοποθεσία με πολλούς τρόπους, ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Κάποιες δυνατότητες επιτρέπουν να ρυθμίζετε και να εφαρμόζετε αποτελεσματικά προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σε ολόκληρη την τοποθεσία.

Overview

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να προσαρμόσετε την τοποθεσία σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη δομή και εμφάνιση, να προσθέσετε περιεχόμενο και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης χωρίς πρόσθετα εργαλεία, εάν έχετε δικαιώματα για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις. Μπορείτε να προσαρμόσετε την τοποθεσία μέσω προγραμματισμού ή με τη χρήση Web εργαλείων σχεδίασης.

Κάποιες δυνατότητες, όπως είναι οι στήλες τοποθεσίας και οι κύριες σελίδες, βοηθούν να εφαρμόζετε αποτελεσματικά προσαρμοσμένες ρυθμίσεις σε ολόκληρη την τοποθεσία. Για παράδειγμα, στις λίστες και στις βιβλιοθήκες, ενδέχεται να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια στήλη για να προσδιορίσετε τα τμήματα της επιχείρησής σας. Μπορείτε να σχεδιάσετε μια στήλη τοποθεσίας με αναπτυσσόμενη λίστα των τμημάτων, η οποία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις λίστες και τις βιβλιοθήκες της τοποθεσίας σας. Χρησιμοποιώντας στήλες τοποθεσίας, τα μέλη της ομάδας σας μπορούν να αναφέρουν και να αναλύουν πληροφορίες με μεγαλύτερη ομοιομορφία, επειδή δεν χρειάζεται να θυμούνται το ακριβές όνομα ενός τμήματος ή το όνομα του τμήματος στην τοποθεσία του Windows SharePoint Services 3.0.

Παρακάτω αναφέρονται τρόποι προσαρμογής των τοποθεσιών σας χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να έχετε επίπεδο δικαιωμάτων σχεδίασης για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κάτοχο της τοποθεσίας ή το διαχειριστή.

Αλλαγή του τίτλου και της εμφάνισης    Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα και την περιγραφή μιας τοποθεσίας. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα προεπιλεγμένα γραφικά στην κεντρική σελίδα, όπως και το θέμα της τοποθεσίας. Το θέμα είναι ένα σύνολο χρωμάτων, γραμματοσειρών και διακοσμητικών στοιχείων που προσφέρουν ομοιόμορφη εμφάνιση στις σελίδες της τοποθεσίας σας.

Προσθήκη δευτερεύουσες τοποθεσίες και σελίδες Web    Μπορείτε να προσθέσετε δευτερεύουσες τοποθεσίες και σελίδες Web στην τοποθεσία σας χωρίς ειδική εργαλεία επεξεργασίας, εάν έχετε δικαίωμα δημιουργίας τοποθεσιών. Εάν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει δημιουργίας τοποθεσίας αυτοεξυπηρέτησης, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε πρόσθετες τοποθεσίες ανώτατου επιπέδου.

Οι δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι τοποθεσίες ανώτερου επιπέδου επιτρέπουν να διαιρέσετε το περιεχόμενο τοποθεσίας σε διακριτές και ξεχωριστά διαχειριζόμενες τοποθεσίες. Οι δευτερεύουσες τοποθεσίες μπορούν να εμφανίζονται αυτόματα στα στοιχεία πλοήγησης της υπάρχουσας τοποθεσίας σας, αλλά και να τους μεταβιβάζεται η πλοήγηση της τοποθεσίας, ώστε να μην χρειάζεται να αναδημιουργείτε μόνοι σας τα στοιχεία πλοήγησης.

Προσθήκη ή αλλαγή τμημάτων Web    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα τμήματα Web για να ορίσετε γρήγορα και να τροποποιήσετε τις σελίδες. Ένα τμήμα Web είναι μια λειτουργική μονάδα πληροφοριών που αποτελεί το βασικό μπλοκ δόμησης μιας σελίδας Τμημάτων Web. Μπορείτε να προσθέσετε Τμήματα Web σε ζώνες Τμημάτων Web σε μια σελίδα Τμημάτων Web και να προσαρμόστε τα τμήματα Web για να δημιουργήσετε μια μοναδικά σελίδα για τους χρήστες της τοποθεσίας σας.

Τμήματα Web να δημιουργήσετε συνολική εικόνα δεδομένων, όπως λίστες και γραφήματα και περιεχόμενο Web, όπως κείμενο και εικόνες, σε μια δυναμική τοποθεσία πύλης πληροφοριών που δημιουργείται γύρω από μια κοινή εργασία ή ένα ειδικό ενδιαφέρον.

Στο παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιείται το Τμήμα Web εικόνας για την περιγραφή βασικών δυνατοτήτων ενός Τμήματος Web.

Δείγμα Τμήματος Web εικόνας

1.  Η γραμμή τίτλου Τμήματος Web περιέχει την επικεφαλίδα του Τμήματος Web.

2.  Το μενού Τμήμα Web περιέχει λειτουργίες που επιτρέπουν να ελαχιστοποιείτε ή να κλείνετε το Τμήμα Web, να επεξεργάζεστε το Τμήμα Web ή να λαμβάνετε Βοήθεια για ένα συγκεκριμένο Τμήμα Web. Όταν η σελίδα είναι σε λειτουργία επεξεργασίας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε αυτό το μενού για να διαγράψετε το Τμήμα Web ή για να το συνδέσετε σε άλλα Τμήματα Web, ανάλογα με τον τύπο του Τμήματος Web που χρησιμοποιείτε.

3.  Το σώμα του Τμήματος Web περιέχει το περιεχόμενο που καθορίσατε για τον τύπο του Τμήματος Web που χρησιμοποιείται. Σε αυτό το παράδειγμα, το Τμήμα Web είναι ένα Τμήμα Web εικόνας, το οποίο εμφανίζει μια εικόνα.

Προσθήκη λιστών και βιβλιοθηκών    Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες αποθηκεύουν και διαχειρίζονται πληροφορίες στην τοποθεσία σας. Οι λίστες αποθηκεύουν και διαχειρίζονται δεδομένα, όπως στοιχεία ημερολογίου, έρευνες, εργασίες και θέματα. Οι βιβλιοθήκες αποθηκεύουν αρχεία, όπως έγγραφα και εικόνες. Η τοποθεσία σας διαθέτει ήδη μερικές ρυθμισμένες προεπιλεγμένες λίστες και βιβλιοθήκες, συμπεριλαμβανομένων των λιστών Ημερολόγιο, Εργασίες, Συζήτηση ομάδας και Κοινόχρηστα έγγραφα. Η τοποθεσία σας διαθέτει επίσης πρότυπα που παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης για πολλούς τύπους λιστών και βιβλιοθηκών. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις δικές σας προσαρμοσμένες λίστες και να αποθηκεύσετε μια λίστα ως πρότυπο για άλλες λίστες. Μπορείτε να δημιουργείτε προβολές για εμφάνιση των πληροφοριών σε λίστες ή βιβλιοθήκες με διάφορους τρόπους για κάθε διαφορετικό κοινό, όπως είναι τα στοιχεία λίστας που αναθέτονται σε άτομα ενός συγκεκριμένου τμήματος ή έγγραφα που δημιουργήθηκαν μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα.

Οι λίστες και οι βιβλιοθήκες επιτρέπουν να διαχειρίζεστε πληροφορίες, όπως και να τις αποθηκεύετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη διαχείριση εκδόσεων για να παρακολουθείτε αλλαγές σε στοιχεία λίστας και αρχεία και για να επαναφέρετε προηγούμενες εκδόσεις σε περίπτωση που κάνετε κάποιο λάθος. Μπορείτε επίσης να ενημερώνεστε σχετικά με αλλαγές που έχουν γίνει σε λίστες και βιβλιοθήκες, χρησιμοποιώντας τις τροφοδοσίες RSS και τις ειδοποιήσεις.

Αρίθμηση εκδόσεων σε μια βιβλιοθήκη

1. Η τρέχουσα δημοσιευμένη κύρια έκδοση ενός αρχείου σε βιβλιοθήκη έχει επισήμανση και ο αριθμός έκδοσης είναι ένας ακέραιος αριθμός.

2. Μια έκδοση δημιουργείται όταν αλλάξουν ιδιότητες ή μετα-δεδομένα.

3. Η πρώτη έκδοση ενός αρχείου έχει πάντα τον αριθμό δευτερεύουσας έκδοσης 0.1.

Αλλαγή πλοήγησης τοποθεσίας    Τα δύο στοιχεία πλοήγησης που μπορούν να προσαρμοστούν από κατόχους τοποθεσίας είναι η γραμμή γρήγορης εκκίνησης και η επάνω γραμμή συνδέσεων. Η γραμμή γρήγορης εκκίνησης εμφανίζεται στο πλάι των περισσότερων σελίδων με άποψη προς τον χρήστη, ακριβώς κάτω από τη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης για να εμφανίζετε επικεφαλίδες ενοτήτων και συνδέσεις σε διάφορες περιοχές της τοποθεσίας σας με λογικό τρόπο.

Γρήγορη εκκίνηση

Την επάνω γραμμή συνδέσεων εμφανίζεται ως μία ή περισσότερες καρτέλες με υπερ-σύνδεση στο επάνω μέρος όλων των σελίδων σε μια τοποθεσία. Οι κάτοχοι τοποθεσιών μπορούν να εμφανίσετε την επάνω γραμμή συνδέσεων της γονικής τοποθεσίας ή να εμφανίσετε μια μοναδική επάνω γραμμή συνδέσεων δευτερεύουσα τοποθεσία τους.

Άνω γραμμή σύνδεσης

Ρύθμιση παραμέτρων δικαιωμάτων     Ως κάτοχος τοποθεσίας, μπορείτε να ρυθμίσετε πρόσβαση στην τοποθεσία σας με πολλούς τρόπους, χρησιμοποιώντας τα επίπεδα δικαιωμάτων, δικαιώματα και τις ομάδες του SharePoint. Ένα επίπεδο δικαιωμάτων σάς επιτρέπει να εκχωρήσετε ένα συγκεκριμένο σύνολο δικαιωμάτων σε χρήστες και ομάδες του SharePoint, ώστε να μπορούν να εκτελούν συγκεκριμένες ενέργειες στην τοποθεσία σας. Δημιουργώντας νέα επίπεδα δικαιωμάτων (ή με την επεξεργασία υπαρχόντων επιπέδων δικαιωμάτων) με τα δικαιώματα που απαιτούνται για να εκτελείτε συνήθεις εργασίες, μπορείτε να προσαρμόσετε περαιτέρω τον τρόπο αλληλεπίδρασης των ατόμων με την τοποθεσία σας. Χρήστες και ομάδες του SharePoint σχετίζονται με αντικείμενα με δυνατότητα ασφάλισης όπως τοποθεσίες, λίστες, στοιχεία λίστας, βιβλιοθήκες, φακέλους σε λίστες και βιβλιοθήκες και έγγραφα.

Για ευκολότερη διαχείριση, ξεκινήστε χρησιμοποιώντας τις τυπικές ομάδες του SharePoint (το οποίο είναι οι κάτοχοι τοποθεσιών όνομα, όνομα μέλη της τοποθεσίας και επισκέπτες όνομα) και εκχώρηση δικαιωμάτων σε επίπεδο τοποθεσίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες ομάδες του SharePoint και επίπεδα δικαιωμάτων, εάν χρειάζεστε καλύτερο έλεγχο για τις ενέργειες που μπορούν να εκτελούν οι χρήστες σας. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες λίστες, βιβλιοθήκες, φακέλους μέσα σε μια λίστα ή βιβλιοθήκη, στοιχεία λίστας ή έγγραφα που περιέχουν ευαίσθητα δεδομένα τα οποία πρέπει να είναι ακόμα πιο ασφαλή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεπτομερή δικαιώματα για να εκχωρήσετε δικαιώματα σε μια συγκεκριμένη ομάδα του SharePoint ή ένα μεμονωμένο χρήστη. Ωστόσο, σημειώστε ότι η διαχείριση λεπτομερή δικαιώματα μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα.

Προσαρμογή άλλων ρυθμίσεων τοποθεσίας    Μπορείτε να προσαρμόσετε πολλές άλλες ρυθμίσεις της τοποθεσίας σας, όπως είναι οι τοπικές ρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τη ζώνη ώρας, τη σειρά ταξινόμησης και το ημερολόγιο. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον πώς και το αν η τοποθεσία σας θα εμφανίζεται στην αναζήτηση, καθώς και τον τρόπο με τον τον οποίο τα άτομα λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με αλλαγές στην τοποθεσία σας μέσω τροφοδοσιών RSS και ειδοποιήσεων. Για να προβάλετε τις ρυθμίσεις της τοποθεσίας, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις τοποθεσίας στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού .

Χρήση κύριων σελίδων    Μια κύρια σελίδα περιέχει τα στοιχεία σχεδίασης και διάταξης σελίδας που θέλετε να επαναλάβετε σε πολλές σελίδες μιας τοποθεσίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κύρια σελίδα για να κάνετε πιο ομοιόμορφη την εμφάνιση της τοποθεσίας σας, δημιουργώντας και ενημερώνοντας στοιχεία σχεδίασης και διάταξης στην κύρια σελίδα, αντί να τα αλλάζετε σε κάθε ιστοσελίδα. Μια κύρια σελίδα μπορεί να περιέχει οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε σε μια ιστοσελίδα, όπως είναι η γραμμή γρήγορης εκκίνησης, η επάνω γραμμή συνδέσεων, ο τίτλος και το λογότυπο.

Από προεπιλογή, κάθε τοποθεσία έχει μια κύρια σελίδα, η οποία είναι αποθηκευμένη στη συλλογή κύριων σελίδων. Στη συλλογή κύριων σελίδων μπορείτε να αποθηκεύσετε όσες κύριες σελίδες θέλετε, αλλά μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία κύρια σελίδα ως προεπιλεγμένη κύρια σελίδα μιας τοποθεσίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε από την αρχή μια καινούρια κύρια σελίδα χρησιμοποιώντας ένα εκδοτικό εργαλείο Web που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007 ή δημιουργώντας ένα διπλότυπο μιας υπάρχουσας κύριας σελίδας, την οποία μπορείτε κατόπιν να επεξεργαστείτε για να αλλάξετε τα στοιχεία που θέλετε να διαφέρουν.

Δημιουργία στηλών τοποθεσίας    Μια στήλη τοποθεσίας είναι ένας επαναχρησιμοποιήσιμος ορισμός στήλης ή πρότυπο που μπορείτε να εκχωρήσετε σε πολλές λίστες σε πολλές τοποθεσίες του SharePoint. Οι στήλες τοποθεσίας είναι χρήσιμες αν η επιχείρησή σας θέλει να εδραιώσει κάποιες ομοιόμορφες ρυθμίσεις σε λίστες και βιβλιοθήκες. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση των ρυθμίσεων σε πολλές λίστες και βιβλιοθήκες, ώστε να μην χρειάζεται να δημιουργείτε ξανά τις ρυθμίσεις κάθε φορά. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ορίζετε μια στήλη τοποθεσίας με το όνομα "Πελάτης". Οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν αυτήν τη στήλη στους τύπους περιεχομένων ή σε λίστες. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η στήλη έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, τουλάχιστον ως βάση, οπουδήποτε και αν εμφανίζεται.

Κατά την προσθήκη ενός στοιχείου στη λίστα ή στη βιβλιοθήκη, συμπληρώνετε μια φόρμα στην οποία κάθε στήλη αντιπροσωπεύεται από ένα πεδίο. Κάθε πεδίο έχει ετικέτα με το όνομα της στήλης. Εάν δώσετε μια περιγραφή για τη στήλη, η περιγραφή εμφανίζεται κάτω από το πεδίο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την περιγραφή για να βοηθήσετε τα μέλη της ομάδας να συμπληρώσουν τη φόρμα, εξηγώντας το είδος των πληροφοριών που απαιτούνται στο πεδίο.

Προσθήκη μια ροής εργασίας    Οι ροές εργασίες βοηθούν τα άτομα να συνεργάζονται σε έγγραφα και να διαχειρίζονται εργασίες έργων, υλοποιώντας συγκεκριμένες εταιρικές διαδικασίες σε έγγραφα και στοιχεία μιας τοποθεσίας. Οι ροές εργασίας βοηθούν τις επιχειρήσεις να διατηρούν την ομοιομορφία στις εταιρικές διαδικασίες και, επίσης, βελτιώνουν την οργανωτική αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα με τη διαχείριση των εργασιών και των βημάτων που περιλαμβάνονται σε συγκεκριμένες εταιρικές διαδικασίες. Αυτό επιτρέπει στο άτομο που εκτελεί αυτές τις εργασίες να συγκεντρώνεται στην εκτέλεση της εργασίας και όχι στη διαχείριση της ροής εργασίας.

Διάγραμμα ροής εργασίας προσαρμοσμένης έγκρισης

Δημιουργία και προσθήκη τύπων περιεχομένου    Τύποι περιεχομένου δυνατότητα στις εταιρείες να οργανώσετε, να διαχειριστείτε και να χειρίζονται περιεχόμενο με συνεπή τρόπο σε μια συλλογή τοποθεσιών. Ορίζοντας τύπους περιεχομένου για συγκεκριμένα είδη εγγράφων ή προϊόντων πληροφοριών, μια εταιρεία να εξασφαλίσετε ότι κάθε μία από αυτές τις ομάδες περιεχομένου γίνεται με συνεπή τρόπο.

Στην πορεία ενός μονού έργου, μια επιχείρηση ενδέχεται να παράγει πολλούς διαφορετικούς τύπους περιεχομένων  —για παράδειγμα, προτάσεις, νομικές συμβάσεις, δηλώσεις εργασίας ή προδιαγραφές σχεδίασης προϊόντος. Αν και αυτά τα έγγραφα ενδέχεται να είναι αποθηκευμένα μαζί, επειδή σχετίζονται όλα με ένα έργο, δημιουργούνται, χρησιμοποιούνται, θέτονται σε κοινή χρήση και διατηρούνται με διάφορους τρόπους. Ένας τύπος περιεχομένων είναι μια ομάδα επαναχρησιμοποιούμενων ρυθμίσεων που περιγράφουν τις κοινόχρηστες συμπεριφορές ενός συγκεκριμένου τύπου περιεχομένων. Οι τύποι περιεχομένων μπορούν να προσδιοριστούν για κάθε τύπο στοιχείου, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, στοιχείων λίστας ή φακέλων.

Εφαρμογή προτύπων τοποθεσίας    Ένα πρότυπο τοποθεσίας παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για μια νέα τοποθεσία. Είναι διαθέσιμα πολλά προεπιλεγμένα πρότυπα τοποθεσίας για την κάλυψη διάφορων αναγκών και είναι διαθέσιμα όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία. Εάν προσαρμόσατε την τοποθεσία σας και θέλετε να επαναχρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις και τη δομή της, μπορείτε να την αποθηκεύσετε ως πρότυπο τοποθεσίας. Εάν έχετε δικαιώματα προσαρμογής τοποθεσιών, μπορείτε να δημιουργήσετε και να εφαρμόσετε προσαρμοσμένα πρότυπα τοποθεσίας. Η αποθήκευση και διαχείριση προτύπων τοποθεσίας γίνεται στη συλλογή προτύπων τοποθεσίας στην τοποθεσία σας.

Χρήση προτύπων λίστας    Ένα πρότυπο λίστας παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για μια λίστα, όπως είναι ένα ημερολόγιο, μια λίστα παρακολούθησης θεμάτων και μια λίστα συνδέσεων. Εάν έχετε δικαιώματα διαχείρισης λιστών μπορείτε να δημιουργήσετε και να προσαρμόσετε τα δικά σας πρότυπα λίστας, τα οποία είναι διαθέσιμα όταν κάποιος δημιουργεί μια νέα λίστα. Εάν δημιουργήσατε μια προσαρμοσμένη λίστα και θέλετε να την επαναχρησιμοποιήσετε, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη λίστα ως πρότυπο λίστας. Η αποθήκευση και διαχείριση προτύπων λίστας γίνεται στη συλλογή προτύπων λίστας στην τοποθεσία σας.

Προσαρμογή τοποθεσιών με χρήση εργαλείων σχεδίασης Web    Μπορείτε να προσαρμόσετε περισσότερο μια τοποθεσία, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης ιστοσελίδων ή ένα εργαλείο επεξεργασίας που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer. Μπορείτε να προσθέτετε αρχεία, να προσαρμόζετε την εμφάνισή τους, να εισαγάγετε στοιχεία και να προσθέτετε λίστες και βιβλιοθήκες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του προγράμματος σχεδίασης Web ή του εργαλείου επεξεργασίας.

Προσαρμογή των τοποθεσιών μέσω προγραμματισμού    Μπορείτε να κάνετε σύνθετες αλλαγές ανάπτυξης Web χρησιμοποιώντας το μοντέλο προγραμματισμού. Προσαρμογές περιλαμβάνουν την προσθήκη του Microsoft ASP.NET σελίδες. Προσαρμογή προτύπων τοποθεσίας, δυνατότητες τοποθεσίας επεκτάσιμη και τύπους πεδίων. και τη δημιουργία ερωτημάτων μεταξύ λιστών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερους πόρους σχετικά με την ανάπτυξη και την προσαρμογή μιας τοποθεσίας Web μέσω προγραμματισμού στη το Κέντρο για προγραμματιστές του Windows SharePoint Services στο MSDN.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×