Εισαγωγή στην προσαρμογή προτύπων φόρμας με χρήση κώδικα προγραμματισμού

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Microsoft Office InfoPath παρέχει στους προγραμματιστές ένα περιβάλλον εμπλουτισμένου ανάπτυξης για την προσαρμογή προτύπων φόρμας. Τα πρότυπα φόρμας μπορεί να προσαρμοστεί με σύνταξη κώδικα προγραμματισμού που αποκρίνεται σε φόρμα και συμβάντα επικύρωση δεδομένων, αποκτά πρόσβαση και χειρίζεται το υποκείμενο έγγραφο XML για μια φόρμα, υλοποιεί την υποβολή προσαρμοσμένων δεδομένων και συγχωνεύει και αποκτά πρόσβαση σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων. Προσαρμογή ενός προτύπου φόρμας μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την τροποποίηση ενός από τα αρχεία του προτύπου φόρμας ώστε να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Είναι σημαντικό να κατανοήσετε μερικές βασικές έννοιες που εμπλέκονται στον προγραμματισμό ενός προτύπου φόρμας. Αυτά τα θέματα περιλαμβάνουν προγραμματισμού στοιχεία, δηλωτικό και προγραμματισμού προγραμματισμού, και υποστηριζόμενες γλώσσες προγραμματισμού και περιβάλλοντα του InfoPath.

Σε αυτό το άρθρο

Στοιχεία προγραμματισμού

Ανάπτυξη δηλωτικό και μέσω προγραμματισμού

Γλώσσες και περιβάλλοντα προγραμματισμού

Στοιχεία προγραμματισμού

Δυνατότητα προγραμματισμού του InfoPath περιλαμβάνει την προσαρμογή ενός προτύπου φόρμας με την τροποποίηση των αρχείων προέλευσης ή με τη σύνταξη δέσμης ενεργειών για τη δημιουργία προσαρμοσμένων λειτουργιών που χρησιμοποιούν το InfoPath μοντέλο αντικειμένου. Κύρια μέρη ενός προτύπου φόρμας που μπορεί να περιλαμβάνει προγραμματισμού αλληλεπίδραση παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Στοιχείο

Περιγραφή

Μοντέλο αντικειμένου

Μια βιβλιοθήκη ιεραρχική τύπων που αποτελείται από συλλογές, αντικείμενα, ιδιότητες, μεθόδους και συμβάντα που δίνουν στους προγραμματιστές προτύπων φόρμας μέσω προγραμματισμού έλεγχο διάφορες πτυχές των του InfoPath επεξεργασίας περιβάλλον και την πρόσβαση στο υποκείμενο έγγραφο XML μιας φόρμας.

Επικύρωση δεδομένων

Ένας συνδυασμός σχημάτων XML, παραστάσεις και κώδικα δέσμης ενεργειών που χρησιμοποιείται για την επικύρωση και τον περιορισμό των δεδομένων που οι χρήστες θα μπορούν να εισαγάγουν σε μια φόρμα.

Χειρισμού συμβάντων

Ένα σύνολο προγράμματα χειρισμού συμβάντων που απαντούν σε αυτές τις αλλαγές στο υποκείμενο έγγραφο XML μιας φόρμας, απάντηση σε προβολή μετάβασης, υλοποίηση της προσαρμοσμένης φόρμας υποβολής ή απάντηση σε τη φόρτωση του υποκείμενου εγγράφου XML της φόρμας.

Περιβάλλον εργασίας χρήστη

Ένα σύνολο στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη με δυνατότητα προσαρμογής που περιλαμβάνει το μενού, γραμμές εργαλείων, κουμπιά, γραμμές εντολών και παράθυρα εργασιών.

Επεξεργασία στοιχείων ελέγχου

Ένα σύνολο InfoPath στοιχεία ελέγχου για να διαχειριστείτε και να αλληλεπιδράσετε με μια φόρμα υποκείμενο έγγραφο XML, που περιλαμβάνει συλλογές, προαιρετικά στοιχεία και πεδία. Σημειώστε ότι δεν αλληλεπιδράτε με αυτά τα στοιχεία ελέγχου επεξεργασίας απευθείας, αλλά αντί μέσω της φόρμας υποκείμενου εγγράφου XML στην οποία είναι συνδεδεμένα τα στοιχεία ελέγχου.

Χειρισμού σφαλμάτων

Ένας συνδυασμός προγράμματα χειρισμού συμβάντων, κλήσεων μοντέλου αντικειμένου και καταχωρήσεων αρχείο ορισμού (.xsf) φόρμας που χρησιμοποιούνται για να χειριστείτε σφάλματα σε μια φόρμα.

Ασφάλεια

Ένα σύνολο επιπέδων ασφαλείας που περιορισμού της πρόσβασης για το InfoPath αντικειμένου μοντέλο και πόρων του συστήματος.

Υποβολή δεδομένων

Ένα σύνολο προκαθορισμένων συναρτήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση προσαρμοσμένης λειτουργικότητας δημοσίευσης και υποβολής για μια φόρμα.

Επιχειρηματικής λογικής

Ένα σύνολο προσαρμοσμένων αρχείων δέσμης ενεργειών που περιέχουν κώδικα προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς επεξεργασίας, επικύρωσης δεδομένων, προγράμματα χειρισμού συμβάντων και ελέγχου της ροής δεδομένων. Επιχειρηματικής λογικής μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσβαση σε εξωτερικά στοιχεία Component Object Model (COM).

Ενοποίηση φορμών

Ενοποίηση με άλλα προγράμματα του Microsoft Office, όπως το Microsoft Office Excel ή το Microsoft Office Outlook. Ενοποίηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη χρήση των διακομιστών παρασκηνίου, όπως τις υπηρεσίες Microsoft SQL Server, τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services ή XML Web.

Αρχή της σελίδας

Ανάπτυξη δηλωτικό και μέσω προγραμματισμού

Όταν τροποποιείτε αρχεία προτύπου φόρμας, προσαρμόζετε το πρότυπο φόρμας δηλωτικά — δηλαδή, ανοίξτε τα αρχεία σε ένα τυπικό πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να αλλάξετε με μη αυτόματο τρόπο τα στοιχεία, χαρακτηριστικά και τις τιμές των αρχείων. Όταν τροποποιείτε ένα πρότυπο φόρμας με προγραμματισμό, γράφετε κώδικα προγραμματισμού χρησιμοποιώντας μια γλώσσα δέσμης ενεργειών ή μια γλώσσα διαχειριζόμενου κώδικα, σε συνδυασμό με το μοντέλο αντικειμένων του InfoPath και, σε ορισμένες περιπτώσεις, στοιχεία COM, για να επεκτείνετε και να βελτιώσετε τη συμπεριφορά μιας φόρμας το πρότυπο.

Παρακάτω περιγράφονται μερικοί από τους τρόπους που μπορείτε να προσαρμόσετε ένα πρότυπο φόρμας δηλωτικά:

 • Τροποποίηση των αρχείων σχήματος XML (.xsd)

 • Τροποποιήστε τα αρχεία προβολής (.xsl) που έχουν δημιουργηθεί με κατάσταση σχεδίασης

 • Τροποποίηση του αρχείου ορισμού φόρμας (.xsf)

 • Τροποποιήστε το αρχείο προτύπου (.xml) XML

Παρακάτω περιγράφονται μερικοί από τους τρόπους που μπορείτε να προσαρμόσετε ένα πρότυπο φόρμας μέσω προγραμματισμού:

 • Προσθέστε λογική επεξεργασίας κύκλου ζωής φόρμας

 • Προσθέσετε επικύρωση προσαρμοσμένων δεδομένων

 • Προσθέσετε προσαρμοσμένο χειρισμό σφαλμάτων

 • Να υλοποιήσετε υποβολή δεδομένων

 • Απάντηση σε μια συγχώνευση φορμών ή εισαγωγή

 • Χρησιμοποιήστε τα προσαρμοσμένα παράθυρα εργασιών

 • Χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα παράθυρα διαλόγου

 • Πρόσβαση και την τροποποίηση μιας φόρμας υποκείμενο έγγραφο XML

 • Πρόσβαση και την τροποποίηση του αρχείου ορισμού φόρμας (.xsf)

 • Χρήση εξωτερικών στοιχείων COM

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το InfoPath στοιχεία προγραμματισμού και την προσαρμογή ενός προτύπου φόρμας είτε δηλωτικά είτε μέσω προγραμματισμού, ανατρέξτε στο θέμα αναφορά προγραμματιστή του InfoPath, η οποία έχει εγκατασταθεί με το InfoPath και είναι δυνατή η πρόσβαση από τη Βοήθεια του InfoPath στο κατάσταση σχεδίασης.

Αρχή της σελίδας

Γλώσσες και περιβάλλοντα προγραμματισμού

Όπως και άλλα προγράμματα του Microsoft Office, το InfoPath υποστηρίζει αρκετά περιβάλλοντα και γλώσσες προγραμματισμού που τους προγραμματιστές να χρησιμοποιήσετε για να αυτοματοποιήσουν και να επεκτείνουν τα προγράμματα του Office. Ωστόσο, ενώ τα περισσότερα προγράμματα του Office χρησιμοποιούν Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) ως την κύρια γλώσσα προγραμματισμού, το InfoPath χρησιμοποιεί δύο γλώσσες δέσμης ενεργειών — Microsoft JScript και Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript) και δύο γλώσσες διαχειριζόμενου κώδικα, Microsoft Visual C# και Microsoft Visual Basic. Επιπλέον, το περιβάλλον προγραμματισμού που χρησιμοποιείται κατά τη σύνταξη δέσμης ενεργειών στο InfoPath είναι το Microsoft Script Editor (MSE), δεν το Επεξεργασία Visual Basic. Τέλος, το περιβάλλον περιλαμβάνονται για εγγραφή διαχειριζόμενου κώδικα είναι Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA), που μπορεί να εγκατασταθεί όταν υπάρχουν Microsoft .NET Framework 2.0 και το Microsoft Core XML Services 6.0.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×