Εισαγωγή στην ανάλυση what-if (τι συμβαίνει αν)

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης what-if στο Microsoft Excel, μπορείτε να πειραματιστείτε με πολλά διαφορετικά σύνολα τιμών σε έναν ή περισσότερους τύπους για να εξερευνήσετε όλα τα διάφορα αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάλυση what-if για να δημιουργήσετε δύο προϋπολογισμούς, ο καθένας από τους οποίους προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο επίπεδο εσόδων. Εναλλακτικά, μπορείτε να καθορίσετε ένα αποτέλεσμα που θέλετε να παράγει ένας τύπος και, στη συνέχεια, να προσδιορίσετε ποια σύνολα τιμών θα παράγουν το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το Excel παρέχει πολλά διαφορετικά εργαλεία που θα σας βοηθήσουν να εκτελέσετε τον τύπο ανάλυσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Χρήση των σεναρίων για εξέταση πολλών διαφορετικών μεταβλητών

Χρήση της αναζήτησης στόχου για να δείτε πώς μπορείτε να λάβετε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα

Χρήση πινάκων δεδομένων για να δείτε τα αποτελέσματα μίας ή δύο μεταβλητών σε έναν τύπο

Προετοιμασία προβλέψεων και σύνθετων επιχειρηματικών μοντέλων

Επισκόπηση

Ανάλυση what-if είναι η διαδικασία αλλαγής των τιμών στα κελιά για να δείτε πώς αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν το αποτέλεσμα των τύπων στο φύλλο εργασίας.

Τρία είδη εργαλείων ανάλυσης what-if συνοδεύουν το Excel: σενάρια, πίνακες δεδομένων και αναζήτηση στόχου. Τα σενάρια και οι πίνακες δεδομένων λαμβάνουν σύνολα τιμών εισαγωγής και προσδιορίζουν τα πιθανά αποτελέσματα. Ένας πίνακας δεδομένων λειτουργεί μόνο με μία ή δύο μεταβλητές, αλλά μπορεί να αποδεχθεί πολλές διαφορετικές τιμές για αυτές τις μεταβλητές. Ένα σενάριο μπορεί να έχει πολλές μεταβλητές, αλλά μπορεί να φιλοξενήσει μόνο έως και 32 τιμές. Η αναζήτηση στόχου λειτουργεί διαφορετικά από τα σενάρια και τους πίνακες δεδομένων, επειδή έχει αποτέλεσμα και καθορίζει τις πιθανές τιμές εισόδου που παράγουν αυτό το αποτέλεσμα.

Εκτός από αυτά τα τρία εργαλεία, μπορείτε να εγκαταστήσετε πρόσθετα που σας βοηθούν να πραγματοποιήσετε ανάλυση what-if, όπως το πρόσθετο επίλυσης. Το πρόσθετο "Επίλυση" είναι παρόμοιο με την αναζήτηση στόχου, αλλά μπορεί να δεχθεί περισσότερες μεταβλητές. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προβλέψεις χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης και διάφορες εντολές που είναι ενσωματωμένες στο Excel. Για πιο σύνθετα μοντέλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο "Πακέτο εργαλείων ανάλυσης".

Αρχή της σελίδας

Χρήση των σεναρίων για εξέταση πολλών διαφορετικών μεταβλητών

Ένα σενάριο είναι ένα μέρος τιμών που αποθηκεύει το Excel και μπορεί να αντικαταστήσει αυτόματα σε κελιά σε ένα φύλλο εργασίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε διαφορετικές ομάδες τιμών σε ένα φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να μεταβείτε σε οποιαδήποτε από αυτά τα νέα σενάρια για να προβάλετε διαφορετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε δύο σενάρια προϋπολογισμού: ένα σενάριο χειρότερης περίπτωσης και ένα σενάριο καλύτερης περίπτωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Διαχείριση σεναρίων" για να δημιουργήσετε και τα δύο σενάρια στο ίδιο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τους. Για κάθε σενάριο, καθορίζετε τα κελιά που αλλάζουν και τις τιμές που θα χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο σενάριο. Όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ σεναρίων, το κελί αποτελέσματος αλλάζει ώστε να αντικατοπτρίζει τις διαφορετικές τιμές μεταβαλλόμενων κελιών.

Σενάριο χειρότερης περίπτωσης

1. Μεταβαλλόμενα κελιά

2. Κελί αποτελέσματος

σενάριο καλύτερης περίπτωσης

1. Μεταβαλλόμενα κελιά

2. Κελί αποτελέσματος

Εάν πολλά άτομα έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε ξεχωριστά βιβλία εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε σενάρια, μπορείτε να συγκεντρώσετε αυτά τα βιβλία εργασίας και να συγχωνεύσετε τα σενάρια.

Αφού δημιουργήσετε ή συγκεντρώσετε όλα τα σενάρια που χρειάζεστε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά σύνοψης σεναρίου που ενσωματώνει πληροφορίες από αυτά τα σενάρια. Μια αναφορά σεναρίου εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σεναρίου σε έναν πίνακα σε νέο φύλλο εργασίας.

Αναφορά σύνοψης σεναρίου του Excel

Σημείωση: Οι αναφορές σεναρίων δεν υπολογίζονται εκ νέου αυτόματα. Εάν αλλάξετε τις τιμές ενός σεναρίου, αυτές οι αλλαγές δεν θα εμφανιστούν σε μια υπάρχουσα αναφορά σύνοψης. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σύνοψης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της αναζήτησης στόχου για να δείτε πώς μπορείτε να λάβετε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα

Εάν γνωρίζετε το αποτέλεσμα που θέλετε από έναν τύπο, αλλά δεν είστε βέβαιοι ποια τιμή εισόδου απαιτείται για τον τύπο ώστε να λάβετε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αναζήτηση στόχου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι χρειάζεστε να δανειστείτε κάποιο ποσό. Γνωρίζετε πόσα χρήματα θέλετε, για πόσο χρονικό διάστημα μέχρι την εξόφληση του δανείου και τι ποσό έχετε τη δυνατότητα να καταβάλλετε κάθε μήνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στόχου για να προσδιορίσετε τι επιτόκιο πρέπει να εξασφαλίσετε ώστε να ανταποκρίνεται στο στόχο δανείου.

Μοντέλο με πληρωμή συναρτήσει του επιτοκίου

Σημείωση: Η αναζήτηση στόχου λειτουργεί με μία μόνο μεταβλητή τιμή εισόδου. Εάν θέλετε να προσδιορίσετε περισσότερες από μία τιμή εισόδου, για παράδειγμα, το ποσό του δανείου και το ποσό της μηνιαίας δόσης για ένα δάνειο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο "Επίλυση". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο "Επίλυση", ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία προβλέψεων και σύνθετων επιχειρηματικών μοντέλων και ακολουθήστε τις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση πινάκων δεδομένων για να δείτε τα αποτελέσματα μίας ή δύο μεταβλητών σε έναν τύπο

Εάν έχετε έναν τύπο που χρησιμοποιεί μία ή δύο μεταβλητές ή πολλούς τύπους που χρησιμοποιούν μία κοινή μεταβλητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα δεδομένων για να δείτε όλα τα αποτελέσματα σε ένα σημείο. Η χρήση πινάκων δεδομένων διευκολύνει την εξέταση μιας σειράς δυνατοτήτων με μια ματιά. Επειδή εστιάζετε σε μόνο μία ή δύο μεταβλητές, είναι εύκολη η ανάγνωση και η κοινή χρήση των αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα. Εάν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος επανυπολογισμός για το βιβλίο εργασίας, τα δεδομένα σε πίνακες δεδομένων επανυπολογίζονται αμέσως. ως αποτέλεσμα, έχετε πάντα φρέσκα δεδομένα.

Πίνακας δεδομένων μίας μεταβλητής

Ένας πίνακας δεδομένων δεν μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερες από δύο μεταβλητές. Εάν θέλετε να αναλύσετε περισσότερες από δύο μεταβλητές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σενάρια. Παρόλο που περιορίζεται μόνο σε μία ή δύο μεταβλητές, ένας πίνακας δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιήσει όσες διαφορετικές μεταβλητές τιμές θέλετε. Ένα σενάριο μπορεί να έχει έως και 32 διαφορετικές τιμές, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε όσα σενάρια θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προετοιμασία προβλέψεων και σύνθετων επιχειρηματικών μοντέλων

Εάν θέλετε να προετοιμάσετε προβλέψεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel για να δημιουργήσετε αυτόματα μελλοντικές τιμές που βασίζονται σε υπάρχοντα δεδομένα ή για να δημιουργήσετε αυτόματα τιμές παρεμβολής που βασίζονται σε υπολογισμούς γραμμικής τάσης ή τάσης γεωμετρικής προόδου.

Μπορείτε να συμπληρώσετε μια σειρά τιμών που ταιριάζουν σε μια απλή γραμμική τάση ή μια εκθετική τάση χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης ή την εντολή Σειρά. Για να επεκτείνετε σύνθετα και μη γραμμικά δεδομένα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις φύλλου εργασίας ή το εργαλείο ανάλυσης παλινδρόμησης στο πρόσθετο "πακέτο εργαλείων ανάλυσης". Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης .

Παρόλο που η αναζήτηση στόχου μπορεί να δεχθεί μόνο μία μεταβλητή, μπορείτε να προβάλετε αντίστροφα για περισσότερες μεταβλητές χρησιμοποιώντας το πρόσθετο "Επίλυση". Με τη χρήση της επίλυσης, μπορείτε να εντοπίσετε μια βέλτιστη τιμή για έναν τύπο σε ένα κελί — που ονομάζεται κελί στόχου — σε ένα φύλλο εργασίας.

Η επίλυση λειτουργεί με μια ομάδα κελιών που σχετίζονται με τον τύπο στο κελί στόχου. Η επίλυση ρυθμίζει τις τιμές στα μεταβαλλόμενα κελιά που καθορίζετε — τα οποία λέγονται κελιά μεταβλητών — για να παραχθεί το αποτέλεσμα που καθορίζετε από τον τύπο κελιού προορισμού. Μπορείτε να εφαρμόσετε περιορισμούς για να περιορίσετε τις τιμές που μπορεί να χρησιμοποιήσει η επίλυση στο μοντέλο και οι περιορισμοί μπορούν να αναφέρονται σε άλλα κελιά που επηρεάζουν τον τύπο του αντικειμενικού κελιού.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×