Εισαγωγή στην ανάλυση what-if (τι συμβαίνει αν)

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης what-if στο Microsoft Excel, μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικά σύνολα τιμών σε έναν ή περισσότερους τύπους για να εξερευνήσετε τα διάφορα αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εκτελέσετε ανάλυση what-if για να δημιουργήσετε δύο προϋπολογισμούς κάθε προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο επίπεδο εσόδων. Ή, μπορείτε να καθορίσετε ένα αποτέλεσμα που θέλετε έναν τύπο για να δημιουργήσουν και, στη συνέχεια, καθορίστε τι σύνολα τιμών θα δημιουργήσουν αυτό το αποτέλεσμα. Το Excel παρέχει διάφορα εργαλεία για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε τον τύπο της ανάλυσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Χρήση σενάρια προς εξέταση πολλές διαφορετικές μεταβλητές

Χρήση της αναζήτησης στόχου για να μάθετε πώς μπορείτε να λάβετε μια επιθυμητό αποτέλεσμα

Χρησιμοποιήστε πίνακες δεδομένων για να δείτε τα αποτελέσματα των μία ή δύο μεταβλητές σε έναν τύπο

Προετοιμασία προβλέψεων και επιχειρηματικά μοντέλα για προχωρημένους

Επισκόπηση

Ανάλυση what-if είναι η διαδικασία αλλαγής των τιμών στα κελιά για να δείτε πώς οι αλλαγές αυτές θα επηρεάζει τα αποτελέσματα των τύπων στο φύλλο εργασίας.

Τρία είδη εργαλεία ανάλυσης what-if που παρέχονται με το Excel: σενάρια, οι πίνακες δεδομένων και της αναζήτησης στόχου. Σενάρια και τους πίνακες δεδομένων που λαμβάνουν σύνολα τιμών εισαγωγής και προσδιορίστε πιθανά αποτελέσματα. Ένας πίνακας δεδομένων λειτουργεί μόνο με μία ή δύο μεταβλητές, αλλά να μπορεί να δέχεται πολλές διαφορετικές τιμές για αυτές τις μεταβλητές. Ένα σενάριο δεν μπορεί να έχει πολλές μεταβλητές, αλλά δέχεται μόνο έως 32 τιμές. Αναζήτηση στόχου λειτουργεί διαφορετικά από σενάρια και τους πίνακες δεδομένων, επειδή λαμβάνει ένα αποτέλεσμα και καθορίζει πιθανές τιμές εισαγωγής που παράγουν αυτό το αποτέλεσμα.

Εκτός από αυτά τα τρία εργαλεία, μπορείτε να εγκαταστήσετε πρόσθετα που σας βοηθούν να εκτελέσετε ανάλυση what-if, όπως του προσθέτου "Επίλυση". Του προσθέτου "Επίλυση" είναι παρόμοια με την αναζήτηση στόχου, αλλά αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες μεταβλητές. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις προβλέψεις, χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης και διάφορες εντολές που δημιουργούνται στο Excel. Για πιο σύνθετες μοντέλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο του πακέτου εργαλείων ανάλυσης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση των σεναρίων για εξέταση πολλών διαφορετικών μεταβλητών

Ένα σενάριο είναι ένα σύνολο τιμών που αποθηκεύει το Excel και να αντικαταστήσετε αυτόματα σε κελιά σε ένα φύλλο εργασίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε διαφορετικές ομάδες των τιμών σε ένα φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε οποιαδήποτε από αυτά τα νέα σενάρια για να προβάλετε διαφορετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε δύο σενάρια προϋπολογισμού: χειρότερες υπόθεσης και μια καλύτερη περίπτωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Διαχείριση σεναρίων για να δημιουργήσετε και τα δύο σενάρια στο ίδιο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τους. Για κάθε σενάριο, καθορίστε τα κελιά αλλαγής και τις τιμές που θα χρησιμοποιήσετε για αυτό το σενάριο. Όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ σενάρια, στο κελί αποτελέσματος αλλάζει ώστε να αντικατοπτρίζει τις διάφορες τιμές κελιών αλλαγή.

Σενάριο χειρότερης περίπτωσης
Σενάριο χειρότερης περίπτωσης

1. Μεταβαλλόμενα κελιά

2. Κελί αποτελέσματος

σενάριο καλύτερης περίπτωσης
Σενάριο καλύτερης περίπτωσης

1. Μεταβαλλόμενα κελιά

2. Κελί αποτελέσματος

Εάν πολλά άτομα έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε ξεχωριστά βιβλία εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε σενάρια, μπορείτε να συγκεντρώσετε αυτά τα βιβλία εργασίας και να συγχωνεύσετε τα σενάρια.

Αφού έχετε δημιουργήσει ή συγκεντρώσατε όλα τα σενάρια που χρειάζεστε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά σύνοψης σεναρίου που ενσωματώνει πληροφορίες από αυτά τα σενάρια. Μια αναφορά σεναρίου εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σενάριο σε έναν πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

Αναφορά σύνοψης σεναρίου του Excel
Αναφορά σύνοψης σεναρίου

Σημείωση: Οι αναφορές σεναρίων δεν υπολογίζονται εκ νέου αυτόματα. Εάν αλλάξετε τις τιμές ενός σεναρίου, αυτές οι αλλαγές δεν θα εμφανιστούν σε μια υπάρχουσα αναφορά σύνοψης. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σύνοψης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της αναζήτησης στόχου για να δείτε πώς μπορείτε να λάβετε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα

Εάν γνωρίζετε το αποτέλεσμα που θέλετε από έναν τύπο, αλλά δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο τιμή τι εισόδου απαιτεί για να λάβετε αυτό το αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναζήτησης στόχου. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να δανείζεστε ορισμένες χρήματα. Γνωρίζετε πόσα χρήματα θέλετε, τον τρόπο με τον χρόνο μια περίοδο που θέλετε στα οποία θέλετε να πληρώσετε απενεργοποίηση του δανείου, και πόσο μπορεί να πρέπει να πληρώνετε κάθε μήνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στόχου για να προσδιορίσετε ποια επιτόκιο που πρέπει να ασφαλούς προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας δανείου.

Μοντέλο με πληρωμή συναρτήσει του επιτοκίου

Σημείωση: Αναζήτηση στόχου λειτουργεί με μία μόνο τιμή μεταβλητής εισαγωγής. Εάν θέλετε να καθορίσετε περισσότερες από μία εισαγάγετε τιμή, για παράδειγμα, το ποσό του δανείου και το μηνιαίο ποσό πληρωμής για ένα δάνειο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αντί του προσθέτου "Επίλυση". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την του προσθέτου "Επίλυση", ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία προβλέψεων και μοντέλα εταιρικών για προχωρημένουςκαι ακολουθήστε τις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Χρησιμοποιήστε πίνακες δεδομένων για να δείτε τα αποτελέσματα των μία ή δύο μεταβλητές σε έναν τύπο

Εάν έχετε έναν τύπο που χρησιμοποιεί μία ή δύο μεταβλητές ή πολλούς τύπους όλα χρησιμοποιούν μία κοινές μεταβλητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα δεδομένων για να δείτε όλα τα αποτελέσματα σε ένα σημείο. Χρήση πινάκων δεδομένων διευκολύνει να εξετάσετε μια περιοχή με διάφορες δυνατότητες με μια ματιά. Επειδή μπορείτε να εστιάσετε σε μόνο μία ή δύο μεταβλητές, τα αποτελέσματα είναι εύκολη στην ανάγνωση και να κάνετε κοινή χρήση σε μορφή πίνακα. Εάν η αυτόματη επανάληψη του υπολογισμού είναι ενεργοποιημένο για το βιβλίο εργασίας, τα δεδομένα σε πίνακες δεδομένων αμέσως επανάληψης του υπολογισμού; ως αποτέλεσμα, έχετε πάντα Φρέσκο δεδομένων.

Πίνακας δεδομένων μίας μεταβλητής
Έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής

Ένας πίνακας δεδομένων δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από δύο μεταβλητές. Εάν θέλετε να αναλύσετε περισσότερες από δύο μεταβλητές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σενάρια. Παρόλο που είναι περιορίζονται μόνο μία ή δύο μεταβλητές, έναν πίνακα δεδομένων να χρησιμοποιήσετε ως πολλές διαφορετικές τιμές μεταβλητών όπως θέλετε. Ένα σενάριο δεν μπορεί να έχει έως 32 διαφορετικές τιμές, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε όσες σενάρια όπως θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Προετοιμασία προβλέψεων και σύνθετων επιχειρηματικών μοντέλων

Εάν θέλετε να προετοιμάσετε προβλέψεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel για να δημιουργήσετε αυτόματα μελλοντικές τιμές που βασίζονται σε υπάρχοντα δεδομένα ή για να δημιουργήσετε αυτόματα τιμές παρεμβολής που βασίζονται σε υπολογισμούς γραμμικής τάσης ή τάσης γεωμετρικής προόδου.

Μπορείτε να συμπληρώσετε μια σειρά τιμών που ταιριάζουν σε μια απλή γραμμική τάση ή μια εκθετική τάση γεωμετρικής προόδου, χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης ή στην εντολή σειρά. Για την επέκταση πολύπλοκων ή μη γραμμικών δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις φύλλου εργασίας ή το εργαλείο ανάλυσης παλινδρόμησης στο πακέτο εργαλείων ανάλυσης στο πρόσθετο. Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Παρόλο που η αναζήτηση στόχου μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία μεταβλητή, μπορείτε να προβάλετε προς τα πίσω για περισσότερες μεταβλητές με τη χρήση του προσθέτου "Επίλυση". Χρησιμοποιώντας την επίλυση, μπορείτε να βρείτε βέλτιστη τιμή για έναν τύπο σε ένα κελί — που ονομάζεται το κελί στόχου — σε ένα φύλλο εργασίας.

Επίλυση λειτουργεί με μια ομάδα κελιών που σχετίζονται με τον τύπο στο κελί στόχου. Επίλυση προσαρμόζει τις τιμές στα μεταβαλλόμενα κελιά που εσείς καθορίζετε — που ονομάζεται των μεταβλητών κελιών — για να προκύψει το αποτέλεσμα που καθορίζετε από τον τύπο του κελιού προορισμού. Μπορείτε να εφαρμόσετε περιορισμούς για να περιορίσετε τις τιμές που μπορεί να χρησιμοποιήσει επίλυσης στο μοντέλο και οι περιορισμοί μπορούν να αναφέρονται σε άλλα κελιά που επηρεάζουν το κελί στόχου τύπου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×