Εισαγωγή στην ανάλυση What-If

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία ανάλυσης what-if στο Excel, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά σύνολα τιμών σε έναν ή περισσότερους τύπους για να εξερευνήσετε τα διάφορα αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε ανάλυση what-if για να δημιουργήσετε δύο προϋπολογισμούς κάθε προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο επίπεδο εσόδων. Ή, μπορείτε να καθορίσετε ένα αποτέλεσμα που θέλετε έναν τύπο για να δημιουργήσουν και, στη συνέχεια, καθορίστε τι σύνολα τιμών θα δημιουργήσουν αυτό το αποτέλεσμα. Το Excel παρέχει διάφορα εργαλεία για να σας βοηθήσει να εκτελέσετε τον τύπο της ανάλυσης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Σημειώστε ότι αυτό είναι απλώς μια επισκόπηση του αυτά τα εργαλεία. Υπάρχουν συνδέσεις σε θέματα της Βοήθειας για την καθεμία συγκεκριμένα.

Ανάλυση what-If είναι η διαδικασία αλλαγής των τιμών στα κελιά για να δείτε πώς οι αλλαγές αυτές θα επηρεάζει τα αποτελέσματα των τύπων στο φύλλο εργασίας.

Τρία είδη εργαλεία ανάλυσης what-if που παρέχονται με το Excel: σενάρια, Της αναζήτησης στόχου, καθώς και Πίνακες δεδομένων. Σενάρια και τους πίνακες δεδομένων που λαμβάνουν σύνολα τιμών εισαγωγής και προσδιορίστε πιθανά αποτελέσματα. Έναν πίνακα δεδομένων λειτουργίας με μόνο μία ή δύο μεταβλητές, αλλά να μπορεί να δέχεται πολλές διαφορετικές τιμές για αυτές τις μεταβλητές. Ένα σενάριο δεν μπορεί να έχει πολλές μεταβλητές, αλλά μόνο δέχεται έως 32 τιμές. Αναζήτηση στόχου λειτουργεί διαφορετικά από σενάρια και τους πίνακες δεδομένων, επειδή λαμβάνει ένα αποτέλεσμα και καθορίζει πιθανές τιμές εισαγωγής που παράγουν αυτό το αποτέλεσμα.

Εκτός από αυτά τα τρία εργαλεία, μπορείτε να εγκαταστήσετε πρόσθετα που σας βοηθούν να εκτελέσετε ανάλυση what-if, όπως το πρόσθετο επίλυσης Του προσθέτου "Επίλυση" είναι παρόμοια με την αναζήτηση στόχου, αλλά αυτό μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες μεταβλητές. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τις προβλέψεις, χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης και διάφορες εντολές που δημιουργούνται στο Excel.

Για πιο σύνθετες μοντέλα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο του πακέτου εργαλείων ανάλυσης.

Ένα σενάριο είναι ένα σύνολο τιμών που αποθηκεύει το Excel και να αντικαταστήσετε αυτόματα σε κελιά σε ένα φύλλο εργασίας. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε διαφορετικές ομάδες των τιμών σε ένα φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, μεταβείτε σε οποιαδήποτε από αυτά τα νέα σενάρια για να προβάλετε διαφορετικά αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε δύο σενάρια προϋπολογισμού: χειρότερες υπόθεσης και μια καλύτερη περίπτωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση σεναρίων για να δημιουργήσετε και τα δύο σενάρια στο ίδιο φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ τους. Για κάθε σενάριο, καθορίστε τα κελιά αλλαγής και τις τιμές που θα χρησιμοποιήσετε για αυτό το σενάριο. Όταν κάνετε εναλλαγή μεταξύ σενάρια, στο κελί αποτελέσματος αλλάζει ώστε να αντικατοπτρίζει τις διάφορες τιμές κελιών αλλαγή.

Σενάριο χειρότερης περίπτωσης
Σενάριο χειρότερης περίπτωσης

1. μεταβαλλόμενα κελιά

2. κελί αποτελέσματος

Σενάριο καλύτερης περίπτωσης
Σενάριο καλύτερης περίπτωσης

1. μεταβαλλόμενα κελιά

2. κελί αποτελέσματος

Εάν αρκετά άτομα έχουν συγκεκριμένων πληροφοριών σε ξεχωριστή βιβλία εργασίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε σενάρια, μπορείτε να συλλέξετε αυτά τα βιβλία εργασίας και να συγχωνεύσετε τα σενάρια.

Αφού έχετε δημιουργήσει ή συγκεντρώσατε όλα τα σενάρια που χρειάζεστε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια αναφορά σύνοψης σεναρίου που ενσωματώνει πληροφορίες από αυτά τα σενάρια. Μια αναφορά σεναρίου εμφανίζει όλες τις πληροφορίες σενάριο σε έναν πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας.

Αναφορά σύνοψης σεναρίου του Excel
Αναφορά σύνοψης σεναρίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Σενάριο αναφορών δεν υπολογίζονται αυτόματα. Εάν αλλάξετε τις τιμές ενός σεναρίου, αυτές οι αλλαγές θα εμφανίζονται σε μια υπάρχουσα έκθεση σύνοψης. Αντί για αυτό, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα αναφορά σύνοψης.

Εάν γνωρίζετε το αποτέλεσμα που θέλετε από έναν τύπο, αλλά δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο τιμή τι εισόδου απαιτεί για να λάβετε αυτό το αποτέλεσμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αναζήτησης στόχου . Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι πρέπει να δανείζεστε ορισμένες χρήματα. Γνωρίζετε πόσα χρήματα θέλετε, τον τρόπο με τον χρόνο μια περίοδο που θέλετε στο οποίο θέλετε να πληρώσετε απενεργοποίηση δανείου και πόσο μπορεί να πρέπει να πληρώνετε κάθε μήνα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναζήτηση στόχου για να προσδιορίσετε ποια επιτόκιο που πρέπει να ασφαλούς προκειμένου να πετύχετε το στόχο σας δανείου.

Μοντέλο με πληρωμή συναρτήσει του επιτοκίου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αναζήτηση στόχου λειτουργεί με μία μόνο τιμή μεταβλητής εισαγωγής. Εάν θέλετε να καθορίσετε περισσότερες από μία εισαγάγετε τιμή, για παράδειγμα, το ποσό του δανείου και το μηνιαίο ποσό πληρωμής για ένα δάνειο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αντί του προσθέτου "Επίλυση". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο σε επίλυσης, ανατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία προβλέψεων και μοντέλα για προχωρημένους εταιρικώνκαι ακολουθήστε τις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Εάν έχετε έναν τύπο που χρησιμοποιεί μία ή δύο μεταβλητές ή πολλούς τύπους όλα χρησιμοποιούν μία κοινές μεταβλητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν Πίνακα δεδομένων για να δείτε όλα τα αποτελέσματα σε ένα σημείο. Χρήση πινάκων δεδομένων διευκολύνει να εξετάσετε μια περιοχή με διάφορες δυνατότητες με μια ματιά. Επειδή μπορείτε να εστιάσετε σε μόνο μία ή δύο μεταβλητές, τα αποτελέσματα είναι εύκολη στην ανάγνωση και να κάνετε κοινή χρήση σε μορφή πίνακα. Εάν η αυτόματη επανάληψη του υπολογισμού είναι ενεργοποιημένο για το βιβλίο εργασίας, τα δεδομένα σε πίνακες δεδομένων αμέσως επανάληψης του υπολογισμού; ως αποτέλεσμα, έχετε πάντα Φρέσκο δεδομένων.

Πίνακας δεδομένων μίας μεταβλητής
Έναν πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής

Ένας πίνακας δεδομένων δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από δύο μεταβλητές. Εάν θέλετε να αναλύσετε περισσότερες από δύο μεταβλητές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σενάρια. Παρόλο που είναι περιορίζονται μόνο μία ή δύο μεταβλητές, έναν πίνακα δεδομένων να χρησιμοποιήσετε ως πολλές διαφορετικές τιμές μεταβλητών όπως θέλετε. Ένα σενάριο δεν μπορεί να έχει έως 32 διαφορετικές τιμές, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε όσες σενάρια όπως θέλετε.

Εάν θέλετε να προετοιμάσετε προβλέψεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Excel για να δημιουργήσετε αυτόματα μελλοντικές τιμές που βασίζονται σε υπάρχοντα δεδομένα ή για να δημιουργήσετε αυτόματα τιμές παρεμβολής που βασίζονται σε γραμμικής τάσης ή οι υπολογισμοί τάση γεωμετρικής.

Μπορείτε να συμπληρώσετε μια σειρά τιμών που ταιριάζουν σε μια απλή γραμμική τάση ή μια εκθετική τάση γεωμετρικής προόδου, χρησιμοποιώντας τη λαβή συμπλήρωσης ή στην εντολή σειρά . Για την επέκταση πολύπλοκων ή μη γραμμικών δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις φύλλου εργασίας ή το εργαλείο ανάλυσης παλινδρόμησης στο πακέτο εργαλείων ανάλυσης Προσθήκη-in.

Παρόλο που η αναζήτηση στόχου μπορεί να περιλαμβάνει μόνο μία μεταβλητή, μπορείτε να προβάλετε προς τα πίσω για περισσότερες μεταβλητές με χρήση του προσθέτου "Επίλυση". Χρησιμοποιώντας την επίλυση, μπορείτε να βρείτε βέλτιστη τιμή για έναν τύπο σε ένα κελί — που ονομάζεται κελί προορισμού — σε ένα φύλλο εργασίας.

Επίλυση λειτουργεί με μια ομάδα κελιών που σχετίζονται με τον τύπο στο κελί προορισμού. Επίλυση προσαρμόζει τις τιμές στα μεταβαλλόμενα κελιά που εσείς καθορίζετε — που ονομάζεται τα προσαρμόσιμα κελιά — για να προκύψει το αποτέλεσμα που καθορίζετε από τον τύπο του κελιού προορισμού. Μπορείτε να εφαρμόσετε περιορισμούς για να περιορίσετε τις τιμές που μπορεί να χρησιμοποιήσει επίλυσης στο μοντέλο και οι περιορισμοί μπορούν να αναφέρονται σε άλλα κελιά που επηρεάζουν τον τύπο του κελιού προορισμού.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Σενάρια

Αναζήτηση στόχου

Πίνακες δεδομένων

Χρήση επίλυσης για κεφαλαίο κατάρτιση προϋπολογισμού

Χρήση επίλυσης για το σχεδιασμό των οικονομικών

Χρήση επίλυσης για να προσδιορίσετε το συνδυασμό βέλτιστη προϊόντος

Εκτέλεση ανάλυσης What-If με το εργαλείο επίλυσης

Προσδιορισμός και επίλυση ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας την επίλυση

Του προσθέτου πακέτο εργαλείων ανάλυσης

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Χρήση ελέγχου σφαλμάτων για τον εντοπισμό σφαλμάτων σε τύπους

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Windows

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel 2016 για Mac

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×