Εισαγωγή στα στοιχεία ελέγχου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όλα φορμών του Microsoft Office InfoPath που συμπληρώνουν οι χρήστες βασίζονται σε ένα υποκείμενο πρότυπο φόρμας. Το πρότυπο φόρμας καθορίζει τον τρόπο που προκύπτει φόρμα φαίνεται και συμπεριφέρεται.

Κατά τη συμπλήρωση φορμών, οι χρήστες εισάγουν πληροφορίες πληκτρολογώντας σε πλαίσια κειμένου, κάνοντας κλικ στην επιλογή στοιχείων σε μια λίστα, επιλέγοντας πλαίσια ελέγχου και εκτέλεση άλλων ενεργειών. Τα αντικείμενα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη με γραφικά που αλληλεπιδρούν οι χρήστες ονομάζονται στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στοιχεία ελέγχου για την εμφάνιση δεδομένων ή επιλογών, εκτελεί μια ενέργεια ή να κάνετε ευκολότερη την ανάγνωση περιβάλλον εργασίας χρήστη της φόρμας.

Εκτός από τα βασικά στοιχεία ελέγχου, όπως πλαίσια κειμένου και πλαίσια λίστας, το InfoPath περιλαμβάνει έναν αριθμό νέα στοιχεία ελέγχου, όπως επαναλαμβανόμενους πίνακες, ομάδες επιλογών και προαιρετικές ενότητες. Αυτοί οι τύποι των στοιχείων ελέγχου σας επιτρέπουν να σχεδιάζετε ένα ευέλικτο πρότυπο φόρμας που καλύπτει τους χρήστες. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς εξόδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα για να επιτρέψετε στους χρήστες να εισαγάγουν μόνο όσα στοιχεία εξόδων που χρειάζονται.

Πληροφορίες που πληκτρολογούν οι χρήστες σε ένα στοιχείο ελέγχου είναι αποθηκευμένο στο της φόρμας προέλευση δεδομένων. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας, συνήθως χρησιμοποιείτε το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου, παρόλο που μπορείτε επίσης να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου σύροντας πεδία και ομάδες από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε την εμφάνιση ενός στοιχείου ελέγχου, όπως η γραμματοσειρά, χρώμα και στοίχιση του κειμένου μέσα στο στοιχείο ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου προεπιλεγμένη τιμή και τύπος δεδομένων, και άλλες ιδιότητες, όπως το Συμβουλή οθόνης που εμφανίζεται όταν ο χρήστης τοποθετεί το δείκτη του ποντικιού στην το στοιχείο ελέγχου. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ενός στοιχείου ελέγχου, όπως τη δυνατότητα να φιλτράρετε τις πληροφορίες ή Απαντήστε σε κανόνες.

Συμβουλή: Για να προβάλετε τις ιδιότητες για ένα στοιχείο ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Στοιχεία ελέγχου και το αρχείο προέλευσης δεδομένων

Τρόποι για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου σε ένα πρότυπο φόρμας

Τύποι στοιχείων ελέγχου

Ζητήματα συμβατότητας

Κατάργηση ενός στοιχείου ελέγχου από ένα πρότυπο φόρμας

Στοιχεία ελέγχου και το αρχείο προέλευσης δεδομένων

Σχεδόν όλα τα στοιχεία ελέγχου σε μια φόρμα του InfoPath που σχετίζεται με ή δεσμευμένο στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας. Τα περισσότερα στοιχεία ελέγχου, όπως πλαίσια κειμένου, πλαίσια ελέγχου και πλαίσια λίστας, είναι συνδεδεμένα με πεδία στην προέλευση δεδομένων. Εάν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι συνδεδεμένο με το αρχείο προέλευσης δεδομένων ή εάν είναι σωστά συνδεδεμένο, οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί σε αυτό το στοιχείο ελέγχου δεν είναι δυνατό να αποθηκευτούν σωστά στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml).

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας του InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε να έχετε τα πεδία στην προέλευση δεδομένων που δημιουργούνται αυτόματα κάθε φορά που εισάγετε ένα στοιχείο ελέγχου ή μπορείτε να με μη αυτόματο τρόπο δεσμεύσετε κάθε στοιχείο ελέγχου σε ένα υπάρχον πεδίο στον εαυτό σας.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο σχεδιαστής φόρμας εισαγάγει ένα πλαίσιο κειμένου Όνομα επώνυμο στο πρότυπο φόρμας. Στο πλαίσιο κειμένου είναι συνδεδεμένο με το πεδίο "Επώνυμο" στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας.

Σχέση μεταξύ στοιχείου ελέγχου σε πρότυπο φόρμας και πεδίου στην προέλευση δεδομένων

Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας, ο χρήστης εισάγει το όνομά του στο πλαίσιο κειμένου " Επώνυμο ". Το InfoPath αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα ως των επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML), όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Τα δεδομένα που εισάγονται στο πλαίσιο κειμένου αποθηκεύονται ως XML

Μαζί, τον τύπο του στοιχείου ελέγχου και του αντίστοιχου πεδίου σχετίζονται καθορίζουν τον τύπο των πληροφοριών που οι χρήστες μπορούν να εισάγουν στο στοιχείο ελέγχου, καθώς και τον τρόπο οι χρήστες μπορούν να εισαγάγετε αυτές τις πληροφορίες. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας στο πρότυπο φόρμας που είναι δεσμευμένο με ένα πεδίο με μια ημερομηνία τύπος δεδομένων, στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να εισαγάγετε μόνο τις ημερομηνίες σε αυτό το στοιχείο ελέγχου. Εάν προσπαθήσουν να εισαγάγετε άλλα δεδομένα, όπως το όνομα ή τη διεύθυνση, τους σε αυτό το στοιχείο ελέγχου, το InfoPath θα εμφανιστεί ένα σφάλμα επικύρωσης δεδομένων.

Σημείωση: Εκτός από το κύριο αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις δεδομένων σε έγγραφα XML, βάσεις δεδομένων, υπηρεσίες Web, και τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services βιβλιοθήκες και λίστες. Αυτές οι συνδέσεις δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα δευτερεύοντα αρχεία προέλευσης δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συμπληρώσετε πλαίσια λίστας και παρέχουν τις τιμές για πλαίσια κειμένου και άλλων στοιχείων ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Τρόποι για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου σε ένα πρότυπο φόρμας

Κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε για την αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας κατά την εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου, στο οποίο πεζών-κεφαλαίων πεδίου ή ομάδας θα δημιουργηθεί αυτόματα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων για κάθε στοιχείο ελέγχου που θέλετε να προσθέσετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να επιλέξετε για να συνδέσετε κάθε στοιχείο ελέγχου σε ένα υπάρχον πεδίο ή ομάδα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας. Εάν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα πεδίο ή μια ομάδα από την προέλευση δεδομένων κατά την εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου.

Συμβουλή: Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων και σύνδεση των στοιχείων ελέγχου σε ένα υπάρχον πεδίο ή ομάδα, χρησιμοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών " στοιχεία ελέγχου ".

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου σύροντας πεδία και ομάδες από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Κάθε φορά που σύρετε ένα πεδίο ή μια ομάδα στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath προτείνει το στοιχείο ελέγχου που ταιριάζει καλύτερα με το πεδίο ή την ομάδα. Για παράδειγμα, εάν το πεδίο έχει τύπο δεδομένων ημερομηνίας, το InfoPath προτείνει ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας.

Αρχή της σελίδας

Τύποι στοιχείων ελέγχου

Το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνει περισσότερα από 30 διαφορετικά στοιχεία ελέγχου που μπορείτε να προσθέσετε στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να ομαδοποιηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Βασικά στοιχεία ελέγχου

 • Επαναλαμβανόμενα και προαιρετικά στοιχεία ελέγχου

 • Στοιχεία ελέγχου αρχείου και εικόνας

 • Στοιχεία ελέγχου για προχωρημένους

 • Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου

Στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν το σκοπό κάθε στοιχείου ελέγχου.

Βασικά στοιχεία ελέγχου

Βασικά στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνουν τα στοιχεία ελέγχου που τυπικά συσχετίζετε με τη συλλογή και την εμφάνιση των πληροφοριών. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνουν πλαίσια κειμένου, πλαίσια λίστας, τα πλαίσια ελέγχου και κουμπιά.

Στοιχείο ελέγχου

Εικονίδιο

Περιγραφή

Πλαίσιο κειμένου

Εικόνα κουμπιού

Που χρησιμοποιούνται συχνότερα στοιχείου ελέγχου σε μια φόρμα. Οι χρήστες μπορούν να εισαγάγουν οποιονδήποτε τύπο μη μορφοποιημένου κειμένου σε ένα πλαίσιο κειμένου, όπως προτάσεις, ονόματα, αριθμούς, ημερομηνίες και ώρες. Πλαίσια κειμένου δεν είναι δυνατό να περιέχουν μορφοποιημένο κείμενο.

Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που μπορεί να περιέχει μορφοποιημένο κείμενο, όπως έντονη γραφή και κείμενο με πλάγια γραφή και διάφορες γραμματοσειρές, μεγέθη γραμματοσειράς και χρώματα γραμματοσειράς. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να εισαγάγετε εικόνες, λίστες και πίνακες σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

Πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που παρουσιάζει στους χρήστες μια λίστα επιλογών σε ένα πλαίσιο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο από τη λίστα, οι χρήστες, κάντε κλικ στο βέλος για να ανοίξετε τη λίστα επιλογών. Οι επιλογές μπορεί να προέρχονται από μια λίστα που δημιουργείτε με μη αυτόματο τρόπο, από τις τιμές στο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας ή από τιμές που προέρχονται από μια σύνδεση δεδομένων σε ένα έγγραφο XML, βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web, ή βιβλιοθήκη του SharePoint ή λίστα.

Σύνθετο πλαίσιο

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που παρουσιάζει στους χρήστες μια λίστα επιλογών σε ένα πλαίσιο από την οποία οι χρήστες, επιλέξτε το κατάλληλο στοιχείο ή πληκτρολογήστε το δικό τους. Οι επιλογές μπορεί να προέρχονται από μια λίστα που δημιουργείτε με μη αυτόματο τρόπο, από τις τιμές στο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας ή από τιμές που προέρχονται από μια σύνδεση δεδομένων σε ένα έγγραφο XML, βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web, ή βιβλιοθήκη του SharePoint ή λίστα.

Πλαίσιο λίστας

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που παρουσιάζει στους χρήστες μια λίστα επιλογών σε ένα πλαίσιο από την οποία οι χρήστες, επιλέξτε το κατάλληλο στοιχείο. Οι επιλογές μπορεί να προέρχονται από μια λίστα που δημιουργείτε με μη αυτόματο τρόπο, από τις τιμές στο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας ή από τιμές που προέρχονται από μια σύνδεση δεδομένων σε ένα έγγραφο XML, βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web, ή βιβλιοθήκη του SharePoint ή λίστα.

Στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει ένα πλαίσιο όπου οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογήσετε ημερομηνίες και ένα κουμπί ημερολογίου που επιτρέπει στους χρήστες για να επιλέξετε μια ημερομηνία.

Πλαίσιο ελέγχου

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να ορίσουν Ναι/Όχι τιμές ή Αληθές/Ψευδές, προσθέτοντας ή καταργώντας ένα σημάδι επιλογής από ένα μικρό τετράγωνο πλαίσιο.

Κουμπί επιλογής

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν από ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών. Όταν είναι επιλεγμένο ένα κουμπί επιλογής σε μια ομάδα, τα άλλα κουμπιά επιλογής είναι απενεργοποιημένο. Μια ομάδα κουμπιών επιλογής είναι συνδεδεμένη σε ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων και κάθε κουμπί επιλογής αποθηκεύει μια διαφορετική τιμή σε αυτό το πεδίο.

Κουμπί

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να υποβάλετε μια φόρμα ή μια βάση δεδομένων, μεταξύ άλλων ερωτήματος. Μπορείτε επίσης να συσχετίσετε ένα κουμπί με κανόνες ή προσαρμοσμένο κώδικα που θα εκτελείται όταν οι χρήστες, κάντε κλικ στο κουμπί.

Ενότητα

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που είναι ένα κοντέινερ για άλλα στοιχεία ελέγχου. Οι ενότητες μπορούν να περιλαμβάνουν οποιοδήποτε από τα στοιχεία ελέγχου που αναφέρεται στο παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων άλλων ενοτήτων.

Επαναλαμβανόμενα και προαιρετικά στοιχεία ελέγχου

Επαναλαμβανόμενα και προαιρετικά στοιχεία ελέγχου περιλαμβάνουν στοιχεία ελέγχου λίστας, επαναλαμβανόμενους πίνακες, επαναλαμβανόμενες ενότητες και, προαιρετικές ενότητες. Αυτά τα στοιχεία ελέγχου επιτρέπουν στους χρήστες να εισάγουν στοιχεία λίστας, γραμμές, σύνολα εγγραφών και προαιρετικές πληροφορίες κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας.

Στοιχείο ελέγχου

Εικονίδιο

Περιγραφή

Προαιρετική ενότητα

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που είναι ένα κοντέινερ για άλλα στοιχεία ελέγχου και είναι χρήσιμο για τη συμπερίληψη επιπλέον πληροφορίες που δεν είναι απαραίτητα για όλους τους χρήστες να συμπληρώνουν. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που περιλαμβάνει μια προαιρετική ενότητα, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν θέλετε να συμπεριλάβετε την προαιρετική ενότητα στη φόρμα.

Επαναλαμβανόμενη ενότητα

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που είναι ένα κοντέινερ για άλλα στοιχεία ελέγχου και είναι χρήσιμες για την παρουσίαση εγγραφή με βάση δεδομένων, όπως υπάλληλο εγγραφές της βάσης δεδομένων. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που περιλαμβάνει μια επαναλαμβανόμενη ενότητα, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν πρόσθετες εμφανίσεις της επαναλαμβανόμενης ενότητας.

Επαναλαμβανόμενος πίνακας

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει επαναλαμβανόμενες πληροφορίες σε δομή πίνακα. Κάθε στοιχείο εμφανίζεται σε μια νέα γραμμή στον επαναλαμβανόμενο πίνακα. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, οι χρήστες να προσθέσετε ή να διαγράψετε γραμμές σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα όπως απαιτείται. Επαναλαμβανόμενους πίνακες μπορούν να περιέχουν άλλα στοιχεία ελέγχου.

Οριζόντιο, επαναλαμβανόμενο πίνακα

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει επαναλαμβανόμενες πληροφορίες σε δομή πίνακα. Κάθε στοιχείο εμφανίζεται σε μια νέα στήλη στον επαναλαμβανόμενο πίνακα. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, οι χρήστες να προσθέσετε ή να διαγράψετε στήλες σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα όπως απαιτείται. Οριζόντια επαναλαμβανόμενους πίνακες μπορούν να περιέχουν άλλα στοιχεία ελέγχου.

Κύριο/Λεπτομέρειες

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που είναι στην πραγματικότητα ένα σύνολο επαναλαμβανόμενων στοιχείων ελέγχου που σχετίζονται απευθείας σε ένα άλλο. Το κύριο στοιχείο ελέγχου είναι πάντα έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα και το στοιχείο ελέγχου λεπτομερειών μπορεί να είναι είτε ένα επαναλαμβανόμενο πίνακα ή μια επαναλαμβανόμενη ενότητα. Κύριο/λεπτομέρειες ελέγχου βοήθειας στους χρήστες να εργαστούν πιο αποτελεσματικά με μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν το πρότυπο φόρμας εμφανίζει εγγραφές της βάσης δεδομένων υπαλλήλου, μπορείτε να καθορίσετε ότι πρέπει να εμφανίζεται μόνο ένα υποσύνολο των πληροφοριών σχετικά με κάθε υπαλλήλου στο κύριο στοιχείο ελέγχου. Στη συνέχεια, όταν ένας χρήστης επιλέγει μια εγγραφή (γραμμή) στο κύριο στοιχείο ελέγχου, το στοιχείο ελέγχου λεπτομερειών να εμφανίσετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εργαζόμενο.

Λίστα με κουκκίδες

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες για να προσθέσετε ή να διαγράψετε με κουκκίδες σε λίστα στοιχείων στη φόρμα όπως απαιτείται. Στοιχεία ελέγχου λίστας με κουκκίδες είναι ένας καλός τρόπος για να συμπεριλάβετε απλού κειμένου που επανάληψης, όπως μια λίστα με στοιχεία ενεργειών σε μια ημερήσια διάταξη σύσκεψης πρότυπο φόρμας.

Αριθμημένη λίστα

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες για να προσθέσετε ή να διαγράψετε αρίθμηση των στοιχείων λίστας σε μια φόρμα όπως απαιτείται. Τα στοιχεία ελέγχου λίστας με αρίθμηση είναι ένας καλός τρόπος για να συμπεριληφθεί απλό κείμενο που επαναλαμβάνεται και υποδεικνύει κάποια σειρά, όπως μια λίστα στοιχείων ημερήσιας διάταξης σε μια σύσκεψη πρότυπο φόρμας ατζέντας.

Απλή λίστα

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες για προσθήκη ή διαγραφή στοιχείων λίστας σε μια φόρμα όπως απαιτείται. Στοιχεία ελέγχου απλής λίστας είναι ένας καλός τρόπος για να συμπεριλάβετε απλού κειμένου που επανάληψης, όπως μια λίστα με τα ονόματα των συμμετεχόντων σε μια σύσκεψη αίτηση προτύπου φόρμας.

Πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που παρουσιάζει στο χρήστη με μια λίστα με τις επιλογές που εμφανίζονται ως λίστα πλαίσια ελέγχου με δυνατότητα κύλισης. Οι χρήστες να επιλέξετε όσα πλαίσια ελέγχου όπως απαιτείται και ακόμα και ενδέχεται να μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένες καταχωρήσεις, ανάλογα με τον τρόπο σχεδίασης του προτύπου φόρμας.

Στοιχεία ελέγχου αρχείου και εικόνας

Μπορείτε να σχεδιάσετε το πρότυπο φόρμας, ώστε οι χρήστες μπορούν να εισάγουν συνημμένα ή εικόνες κατά τη συμπλήρωση φορμών που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας. Επιπλέον, οι χρήστες που συμπληρώνουν φόρμες σε ένα Tablet PC επωφεληθείτε από ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού ειδική που σας επιτρέπει να τους InfoPath δημιουργία και αποθήκευση σχεδίων.

Στοιχείο ελέγχου

Εικονίδιο

Περιγραφή

Συνημμένο αρχείο

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες να επισυνάψετε τα αρχεία στις φόρμες τους. Κάθε στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου επιτρέπει σε ένα αρχείο επισυνάπτεται και μπορείτε να περιορίσετε τον τύπο αρχείου, εάν είναι απαραίτητο. Εάν θέλετε οι χρήστες να επισυνάψετε περισσότερα αρχεία, μπορείτε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου επισύναψης αρχείου μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενου.

Εικόνα

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα πρότυπο φόρμας ως στατικό στοιχείο, όπως έναν τίτλο ή ένα φόντο, ή να επιτρέψετε στους χρήστες να εισαγάγετε μια εικόνα ως μέρος της φόρμας. Στοιχεία ελέγχου εικόνας μπορούν να αποθηκεύσουν την εικόνα στην ίδια τη φόρμα ή να αποθηκεύσουν μια διεύθυνση (URL) που οδηγεί στην αποθηκευμένη θέση της εικόνας.

Εικόνα μελανιού

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που επιτρέπει στους χρήστες με Tablet PC για να προσθέσετε χειρόγραφα σχέδια σε φόρμες τους, είτε μέσα στο ίδιο το στοιχείο ελέγχου ή επάνω σε μια εικόνα φόντου.

Στοιχεία ελέγχου για προχωρημένους

Στοιχεία ελέγχου για προχωρημένους είναι στοιχεία ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρότερη συχνά τυπικά στοιχεία ελέγχου ή μόνο σε ειδικές περιπτώσεις.

Στοιχείο ελέγχου

Εικονίδιο

Περιγραφή

Υπερ-σύνδεση

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση με μια διεύθυνση URL. Για παράδειγμα, ένα πρότυπο φόρμας που εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με μια λίστα με τα προϊόντα να συμπεριλάβετε υπερ-συνδέσεις σε πληροφορίες προϊόντος σελίδες Web. Στοιχεία ελέγχου υπερ-σύνδεσης μπορεί να οδηγεί σε οποιονδήποτε διακομιστή Web, σε ένα intranet ή στο Internet.

Πλαίσιο έκφρασης

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου κειμένου μόνο για ανάγνωση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαίσια έκφρασης για εμφάνιση μόνο για ανάγνωση κειμένου, εμφάνιση της τιμής ενός άλλου στοιχείου ελέγχου στη φόρμα ή να δημιουργήσετε τύπους που βασίζονται σε εκφράσεις XPath.

Κατακόρυφη ετικέτα

Εικόνα κουμπιού

Μια ετικέτα κειμένου μόνο για ανάγνωση που εμφανίζεται σε μια γωνία 90 μοιρών στο πρότυπο φόρμας. Κατακόρυφες ετικέτες χρησιμοποιούνται συχνά ως επικεφαλίδες στήλης σε επαναλαμβανόμενους πίνακες.

Περιοχή κύλισης

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου, διατηρεί σταθερό μέγεθος και περιλαμβάνει γραμμές κύλισης, έτσι ώστε οι χρήστες να κάνετε κύλιση για να δείτε πληροφορίες που βρίσκονται εκτός προβολής. Οι περιοχές κύλισης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα όταν μια ενότητα φόρμας περιέχει πολλά δεδομένα και οι χρήστες δεν χρειάζεται να δείτε ταυτόχρονα.

Οριζόντιας περιοχής

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση άλλων στοιχείων ελέγχου δίπλα-δίπλα σε ένα πρότυπο φόρμας.

Ομάδα επιλογών

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει δύο ή περισσότερες ενότητες επιλογών που περιέχουν άλλα στοιχεία ελέγχου. Κάθε ενότητα επιλογών σε μια ομάδα επιλογών λειτουργεί ως μεμονωμένη επιλογή σε ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, οι χρήστες να αντικαταστήσετε την προεπιλεγμένη ενότητα επιλογών με μια διαφορετική ενότητα επιλογών. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας αίτησης εργασία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ομάδα επιλογών για να επιτρέψετε στους χρήστες για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου οικίας ή έναν αριθμό τηλεφώνου εργασίας για τις αναφορές.

Επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που εμφανίζει δύο ή περισσότερες ενότητες επιλογών σε μια επαναλαμβανόμενη δομή. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, οι χρήστες μπορούν να Προσθήκη, διαγραφή, ή αντικατάσταση επαναλαμβανόμενες ομάδες επιλογών, όπως απαιτείται. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας πληροφορίες υπαλλήλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών για να επιτρέψετε στους χρήστες να εισάγουν πολλές επαφές έκτακτης ανάγκης. Για κάθε επαφή, ο χρήστης να αντικαταστήσετε τις πληροφορίες διεύθυνσης οικίας με πληροφορίες διεύθυνσης εργασίας.

Ενότητα επιλογών

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και που θα πρέπει να εμφανίζονται πάντα μέσα σε ομάδες επιλογών ή επαναλαμβανόμενες ομάδες επιλογών. Ενότητες επιλογών είναι χρήσιμη όταν θέλετε να προσθέσετε περισσότερες επιλογές σε μια υπάρχουσα ομάδα επιλογών. Εάν εισαγάγετε μια ενότητα επιλογών σε οποιοδήποτε σημείο εκτός από σε μια ομάδα επιλογών, το InfoPath εισάγει αυτόματα την ενότητα επιλογών μέσα σε μια νέα ομάδα επιλογών.

Επαναλαμβανόμενη ενότητα περιοδικότητας

Εικόνα κουμπιού

Ένα στοιχείο ελέγχου που περιέχει άλλα στοιχεία ελέγχου και μπορεί να εισαχθεί στον εαυτό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επαναλαμβανόμενες ενότητες περιοδικότητας για να δημιουργήσετε ιεραρχικό περιεχόμενο, όπως μια διάρθρωση.

Προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Προσθήκη προσαρμοσμένων στοιχείων ελέγχου για να κάνετε προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου, όπως στοιχεία ελέγχου Microsoft ActiveX και τμημάτων προτύπου, είναι διαθέσιμα στο InfoPath. Ένα προσαρμοσμένο στοιχείο ελέγχου είναι μια τιμή που δεν περιλαμβάνεται στο InfoPath από προεπιλογή.

Στοιχείο ελέγχου

Περιγραφή

Τμήμα προτύπου

Ένα προσαρμοσμένο σύνολο των στοιχείων ελέγχου που περιλαμβάνει διάταξη, ρυθμίσεις ιδιοτήτων και ορισμένα θέματα συμπεριφοράς των στοιχείων ελέγχου, που μπορούν να αποθηκευτούν για εκ νέου χρήση σε πολλά πρότυπα φόρμας. Μετά τη δημιουργία ενός τμήματος προτύπου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ελέγχου προσαρμογή προσθήκη για να εισαγάγετε το τμήμα προτύπου στο κατάσταση σχεδίασης, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας.

στοιχείο ελέγχου ActiveX

Ένα στοιχείο ελέγχου που δεν περιλαμβάνεται στο InfoPath, αλλά μπορεί να προστεθεί στο παράθυρο εργασιών " στοιχεία ελέγχου ". Μπορείτε να επιλέξετε από υπάρχοντα στοιχεία ελέγχου ActiveX που έχουν καταχωρηθεί στον υπολογιστή σας ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα στοιχεία ελέγχου που έχετε αναπτύξει για να ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες σας. Για παράδειγμα, εάν κάνετε ανάπτυξη προτύπων φόρμας για χρήση σε μια ρύθμιση οικονομικών, μπορείτε να αναπτύξετε ένα στοιχείο ελέγχου ActiveX που επιτρέπει την μετοχών πληροφορίες που θα εμφανίζονται σε ένα πρότυπο φόρμας. Μετά τη δημιουργία ή τον εντοπισμό ενός στοιχείου ελέγχου ActiveX, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό ελέγχου προσαρμογή προσθήκη για να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στο πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Ζητήματα συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία συμβατότητας συγκεκριμένες για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Όταν ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης είναι δημοσιευμένο σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, δυνατότητα προγράμματος περιήγησης, φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας μπορούν να προβληθούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, ορισμένα στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, επειδή δεν μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου δεν υποστηρίζονται σε πρότυπα φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης:

 • Σύνθετο πλαίσιο

 • Πλαίσια λίστας πολλαπλών επιλογών

 • Στοιχεία ελέγχου κύριο/λεπτομέρειες

 • Κουκκίδες, αρίθμηση και στοιχεία ελέγχου απλής λίστας

 • Στοιχεία ελέγχου εικόνας γραφής και εικόνας

 • Στοιχεία ελέγχου εικόνας μελανιού

 • Κατακόρυφες ετικέτες

 • Οι περιοχές κύλισης

 • Οριζόντιες περιοχές

 • Οριζόντια επαναλαμβανόμενους πίνακες

 • Ομάδα επιλογών, επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών και επιλογή ενότητα με στοιχεία ελέγχου

 • Επαναλαμβανόμενες ενότητες περιοδικότητας

 • Στοιχεία ελέγχου ActiveX

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να σχεδιάσετε Microsoft Office InfoPath 2007 τα πρότυπα φόρμας που είναι συμβατά με το Microsoft Office InfoPath 2003. Στα πρότυπα φόρμας με συμβατότητα με παλαιότερες εκδόσεις, σύνθετα πλαίσια και τα πλαίσια λίστας πολλαπλών επιλογών δεν υποστηρίζονται. Όταν οι χρήστες ανοίγουν το πρότυπο φόρμας στο InfoPath 2003, σύνθετα πλαίσια εμφανίζονται ως πλαίσια αναπτυσσόμενης λίστας και τα πλαίσια λίστας πολλαπλών επιλογών εμφανίζονται ως λίστες με κουκκίδες.

Εάν έχετε ένα συγκεκριμένο τμήμα ενός προτύπου φόρμας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ξανά σε άλλα πρότυπα φόρμας, μπορείτε να σχεδιάσετε ένα τμήμα προτύπου. Ένα τυπικό τμήμα προτύπου αποτελείται από στοιχεία ελέγχου και ένα αρχείο προέλευσης δεδομένων και μπορεί να περιλαμβάνει δυνατότητες όπως οι συνδέσεις δεδομένων, επικύρωση δεδομένων και τους κανόνες. Στα τμήματα προτύπου, τα στοιχεία ελέγχου ActiveX δεν υποστηρίζονται και συνεπώς είναι κρυφά στο παράθυρο εργασιών " στοιχεία ελέγχου ". Επιπλέον, αν σχεδιάζετε ένα τμήμα προτύπου συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, έχετε πρόσβαση σε λιγότερες δυνατότητες και στοιχεία ελέγχου από αυτήν που θα είχε εάν Σχεδίαση τμήματος προτύπου αποκλειστικά για χρήση στο InfoPath.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση ενός στοιχείου ελέγχου από ένα πρότυπο φόρμας

Για να καταργήσετε ένα στοιχείο ελέγχου από ένα πρότυπο φόρμας, επιλέξτε το στοιχείο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο DELETE. Όταν καταργείτε ένα στοιχείο ελέγχου, το πεδίο που είναι δεσμευμένο με αυτό το στοιχείο ελέγχου παραμένει στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Ωστόσο, μια φόρμα που βασίζεται σε αυτό το πρότυπο φόρμας δεν θα εμφανιστούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό το πεδίο. Για να εμφανίσετε τα δεδομένα, μπορείτε να συνδέσετε ένα στοιχείο ελέγχου στο πεδίο.

Εάν θέλετε να συνδέσετε ένα διαφορετικό στοιχείο ελέγχου στο πεδίο, αντί για τη διαγραφή του στοιχείου ελέγχου, μπορείτε να αλλάξετε το στοιχείο ελέγχου σε διαφορετικό τύπο. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, κάνοντας δεξί κλικ στο στοιχείο ελέγχου, κάνοντας κλικ στην επιλογή Αλλαγή σε και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ σε μία από τις επιλογές στο μενού. Το μενού εμφανίζει μόνο τους τύπους στοιχείων ελέγχου που μπορεί να συνδεθεί σε αυτόν τον τύπο του πεδίου.

Αλλαγή ενός υπάρχοντος στοιχείου ελέγχου σε διαφορετικό τύπο

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×