Εισαγωγή στα ημερολόγια Web

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ιστολόγιο είναι μια τοποθεσία Web που επιτρέπει σε εσάς ή την εταιρεία σας για να κάνετε γρήγορα κοινή χρήση ιδεών και πληροφοριών. Τα ημερολόγια Web περιέχουν δημοσιεύσεις που είναι ημερομηνία και που αναφέρονται σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Άτομα μπορούν να σχολιάσετε τις καταχωρήσεις σας, καθώς και παρέχει συνδέσεις σε ενδιαφέρουσες τοποθεσίες, φωτογραφίες και σχετικά ημερολόγια Web.

Overview

Τα άτομα στην εταιρεία σας μπορούν να μοιράζονται ιδέες και πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, τεχνολογίες και διαδικασίες, δημοσιεύοντας αυτές τις πληροφορίες ως δημοσιεύσεις σε ένα ημερολόγιο Web.

Ένα ημερολόγιο Web

Ημερολόγια Web συνήθως έχουν ένα συντάκτη ή μια μικρή ομάδα συντακτών που δημιουργούν περιεχόμενο σε τακτική βάση. Μερικές φορές ονομάζεται "χρήστης ημερολογίου Web", ο συγγραφέας συνήθως χρησιμοποιεί ένα προσωπικό, άμεσο ύφος ή παρέχει μια μοναδική προοπτική.

Οι αναγνώστες των ημερολογίων Web μπορούν να συνεισφέρουν ιδέες και να παρέχουν σχόλια δημοσιεύοντας σχόλια σε δημοσιεύσεις ημερολογίων Web.

Ημερολόγια Web χρησιμοποιούνται στο Internet για διάφορους λόγους, διαβάθμιση από το σχολιασμό σε προσωπικά χρονικά, αλλά έχουν πολλές χρήσεις για εταιρείες και άλλες εταιρείες. Εδώ θα βρείτε ορισμένους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιστολόγια:

  • Επικοινωνία με υπαλλήλους και πελάτες    Μια εταιρεία μπορεί να γνωστοποιήσει αποφάσεις, πολιτικές και ιδέες σε υπαλλήλους ή πελάτες με ανεπίσημο τρόπο. Προσκαλώντας τους αναγνώστες να υποβάλλουν σχόλια σχετικά με δημοσιεύσεις ημερολογίων Web, μια εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει μια αίσθηση κοινότητας ή να καθορίσει πιθανές περιοχές ενδιαφέροντος.

  • Κοινή χρήση παρατηρήσεων και απόψεων    Τα ημερολόγια Web επιτρέπουν στα άτομα που έχουν μια ενδιαφέρουσα άποψη σχετικά με κάποιο θέμα να τη συζητήσουν με δικά τους λόγια. Για παράδειγμα, τα άτομα μπορούν να μοιραστούν τις προσπάθειες και τις επιτυχίες τους σχετικά με την επίλυση κάποιου προβλήματος ή τις εμπειρίες τους στην ανάπτυξη ενός μοναδικού έργου.

  • Εξασφάλιση διορατικότητας για σύνθετα ζητήματα    Για ορισμένες εταιρείες, τα ημερολόγια Web παρέχουν ένα φόρουμ για τη συζήτηση σύνθετων ζητημάτων με αποτελεσματικό τρόπο. Μια δημοσίευση ημερολογίου Web μπορεί να περιγράφει τα οφέλη μιας σύνθετης πολιτικής ή τεχνολογίας και μπορεί να περιλαμβάνει χρήσιμα παραδείγματα.

  • Μετάδοση ειδήσεων και απόψεων     Τα ημερολόγια Web μπορεί να παρέχουν ένα φόρουμ για το διαμοιρασμό έκτακτων ειδήσεων ή απόψεων. Επειδή η δημοσίευση των ημερολογίων Web είναι εύκολη και χαρακτηρίζεται από ανεπίσημο ύφος, συχνά έχουν λιγότερους περιορισμούς από μια παραδοσιακή εταιρική τοποθεσία Web η οποία πρέπει να ανταποκριθεί σε διαφορετικές ανάγκες ή μπορεί να έχει έναν κύκλο δημοσίευσης με μεγαλύτερη διάρκεια.

  • Κοινή χρήση οραμάτων και ιδεών     Τα ημερολόγια Web επιτρέπουν στα άτομα να μοιράζονται τους στόχους και τις σκέψεις τους σχετικά με το μέλλον, και τα ενθαρρύνουν να υποβάλλουν σχετικά σχόλια. Μπορεί επίσης να παρέχουν ένα φόρουμ στο οποίο οι διευθυντές μιας εταιρείας θα μπορούν να επικοινωνήσουν με τους υπαλλήλους τους με ανεπίσημο και δημιουργικό τρόπο.

Όταν δημιουργείτε ένα ημερολόγιο Web, περιέχει τις ακόλουθες λίστες, βιβλιοθήκες και δυνατότητες που σας βοηθούν να δημιουργείτε περιεχόμενο και να αλληλεπιδράτε με τους αναγνώστες:

Δημοσιεύσεις    Χρησιμοποιήστε τη λίστα δημοσιεύσεων για να προβάλετε και να διαχειριστείτε όλες τις καταχωρήσεις σας. Δημοσιεύσεις είναι βασικό τμήμα των ιστολογίου και όπου επικοινωνείτε με τους αναγνώστες σας μέσω χρονολογημένη καταχωρήσεις. Τη λίστα δημοσιεύσεων έχει ρυθμιστεί ώστε να απαιτεί έγκριση πριν δημοσιεύσεων, αλλά μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση εάν έχετε δικαιώματα διαχείρισης λιστών στο ιστολόγιο του.

Σχόλια    Λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιεύσεις των ημερολογίων Web μέσα από τα σχόλια των αναγνωστών σας. Μπορείτε να δείτε τα σχόλια ενός αναγνώστη προβάλλοντας κάθε δημοσίευση, ή μπορείτε να δείτε όλα τα σχόλια στα ημερολόγια Web προβάλλοντας την προεπιλεγμένη λίστα Σχόλια.

Κατηγορίες    Χρησιμοποιήστε τις κατηγορίες για να οργανώσετε τις καταχωρήσεις σας, έτσι ώστε οι αναγνώστες να βρίσκετε εύκολα τις δημοσιεύσεις στις οποίες είναι πιο σας ενδιαφέρουν.

Λίστα "Άλλα ημερολόγια Web"    Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα για να αποθηκεύσετε συνδέσεις με άλλα ημερολόγια Web, όπως ημερολόγια Web τα οποία καλύπτουν παρόμοια θεματολογία, ημερολόγια Web συναδέλφων ή ημερολόγια Web που παραπέμπουν στα δικά σας ημερολόγια Web.

Συνδέσεις    Χρησιμοποιήστε τη λίστα Συνδέσεις για να αποθηκεύσετε άλλους τύπους συνδέσεων, όπως σχετικές τοποθεσίες Web ή πληροφορίες φόντου. Η λίστα Συνδέσεις περιλαμβάνει από προεπιλογή συνδέσεις με τη βιβλιοθήκη Φωτογραφίες και αρχειοθήκες ημερολογίων Web.

Φωτογραφίες    Η λίστα Φωτογραφίες είναι μια βιβλιοθήκη φωτογραφιών όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε φωτογραφίες και να συνδεθείτε με αυτές από τις δημοσιεύσεις των ημερολογίων Web.

Μόνιμες συνδέσεις    Μια μόνιμη σύνδεση είναι η διεύθυνση Web σε μια συγκεκριμένη δημοσίευση ενός ημερολογίου Web και επιτρέπει σε μια δημοσίευση να είναι πάντα προσπελάσιμη μέσω ενός URL, ακόμα κι αν τη δημοσίευση αρχειοθετείται. Αν κάποιος επιθυμεί να δημιουργήσει παραπομπή σε μια προηγούμενη δημοσίευση ημερολογίου Web ή, εάν θέλετε να δημιουργήσετε παραπομπή στη δημοσίευση κάποιου άλλου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μόνιμη σύνδεσή της.

Αρχειοθήκες δημοσιεύσεων    Οι δημοσιεύσεις αρχειοθετούνται ανά ημέρα και ανά μήνα, έτσι ώστε εσείς και οι αναγνώστες σας να μπορείτε να περιηγηθείτε σε δημοσιεύσεις με βάση συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ένα ημερολόγιο Web περιέχει δύο προεπιλεγμένες προβολές ημερολογίου: μια προβολή εμφανίζει τις δημοσιεύσεις σας σε μια τυπική προβολή λίστας, και η άλλη εμφανίζει τις δημοσιεύσεις σας σε προβολή ημερολογίου.

Τροφοδοτήσεις RSS    Εσείς ή οι αναγνώστες σας μπορείτε να παραμένετε ενημερωμένοι σχετικά με τα ημερολόγια Web εγγράφοντας σε τροφοδοτήσεις RSS. Η τεχνολογία RSS παρέχει έναν εύχρηστο τρόπο για τη διανομή και τη λήψη πληροφοριών σε τυποποιημένη μορφή.

Η δημιουργία δημοσιεύσεων ημερολογίων Web είναι εύκολη και δεν απαιτεί πρόσθετα εργαλεία. Ένα ημερολόγιο Web στις υπηρεσίες Windows SharePoint Services περιλαμβάνει εργαλεία μορφοποίησης, παρόμοια με αυτά ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, για την εφαρμογή μορφοποίησης (όπως έντονη γραφή ή χρώματα γραμματοσειράς), την εισαγωγή υπερ-συνδέσεων και εικόνων, και τη δημιουργία πινάκων.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εργαλεία ή προγράμματα δημιουργίας ημερολογίων Web συμβατά με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services, αν προτιμάτε να δημιουργείτε δημοσιεύσεις με ένα εργαλείο ή πρόγραμμα που γνωρίζετε. Τα ημερολόγια Web περιλαμβάνουν μια εντολή που εκκινεί εργαλεία και προγράμματα δημιουργίας ημερολογίων Web, όπως το Microsoft Office Word 2007, εάν έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Ορισμένες εταιρείες διαθέτουν πολιτικές για τη δημοσίευση ευαίσθητων πληροφοριών και μια καλή ιδέα θα ήταν, πριν δημιουργήσετε ημερολόγια Web, να επαληθεύσετε εάν η εταιρεία σας έχει μια πολιτική σχετικά με την δημοσιοποίηση πληροφοριών μέσα από ημερολόγια Web ή άλλες προελεύσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το πρόγραμμα περιήγησης Web δεν υποστηρίζει στοιχεία ελέγχου ActiveX, στη συνέχεια, η γραμμή εργαλείων μορφοποίησης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βασικές ετικέτες HTML για να μορφοποιήσετε το κείμενο στις καταχωρήσεις του ιστολογίου σας. Βρείτε συνδέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση κειμένου σε πεδία εμπλουτισμένου κειμένου στην ενότητα Δείτε επίσης.

Για να διατηρήσετε το ενδιαφέρον των αναγνωστών σας, και να τους ενθαρρύνετε να εγγραφούν ή να επιστρέψουν στην τοποθεσία σας, μια καλή ιδέα θα ήταν να κάνετε συχνές δημοσιεύσεις. Μπορεί επίσης να θέλετε να απαντήσετε σε σχόλια προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι οι αναγνώστες σας θα συνεχίσουν να ενδιαφέρονται. Αν η τοποθεσία σας είναι διαθέσιμη σε άτομα εκτός της εταιρείας σας, μπορεί να θέλετε να ελέγχετε τα σχόλια περιοδικά, για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ακατάλληλα σχόλια τα οποία μπορεί να προσβάλλουν ορισμένους αναγνώστες.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το ιστολόγιό σας ώστε να βεβαιωθείτε ότι συνδέσεις με άλλους πόρους εξακολουθούν να λειτουργούν και ότι άλλες πληροφορίες στο ιστολόγιό σας είναι σχετικές. Ενδέχεται να μπορείτε να επαληθεύσετε ότι οι κατηγορίες ισχύουν για το περιεχόμενό σας και να διαγράψετε τυχόν κατηγορίες που δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε.

Θα πρέπει επίσης να αναθεωρείτε ρυθμίσεις, όπως τα δικαιώματα λιστών και τοποθεσίας, για να βεβαιώνεστε ότι τα άτομα έχουν το κατάλληλο επίπεδο πρόσβασης στα ημερολόγια Web. Για παράδειγμα, εάν κάποιος δημοσιεύει συνεχώς ακατάλληλα σχόλια, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δικαιώματα έτσι ώστε το άτομο αυτό να μην μπορεί να συνεισφέρει στη λίστα Σχόλια.

Εάν η τοποθεσία σας υποστηρίζει τεχνολογία RSS, εσείς και οι αναγνώστες σας να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με τις αλλαγές σε ένα ιστολόγιο, όπως οι νέες δημοσιεύσεις, κατά την εγγραφή σε τροφοδοσία RSS. Με την εγγραφή σε ένα ιστολόγιο, οι αναγνώστες δεν χρειάζεται να ελέγξτε ξανά για να το ιστολόγιο του για να δείτε εάν έχει καταχωρηθεί νέο περιεχόμενο. Αντί για αυτό, οι αναγνώστες λαμβάνουν περιοδικές ενημερώσεις με νέο και τροποποιημένο ιστολογίου περιεχόμενο, όπως αλλαγές σε δημοσιεύσεις ιστολογίου ή νέα σχόλια.

Ένα πρόγραμμα που είναι γνωστό ως αναγνώστης RSS, αναγνώστης τροφοδοτήσεων ή συλλέκτης τροφοδοτήσεων, μπορεί να ελέγχει περιοδικά για εσάς τοποθεσίες με ενεργοποιημένο το RSS και να λαμβάνει ενημερωμένο περιεχόμενο.

Τα ημερολόγια Web έχουν ένα Τροφοδοσίες RSS κουμπί Εικόνα κουμπιού που εσείς ή οι αναγνώστες σας να κάνετε κλικ για να αναζητήσετε ενημερωμένες εκδόσεις και να εγγραφείτε σε αυτές με ένα πρόγραμμα προβολής RSS.

Για να προβάλετε και να εγγραφείτε σε RSS τροφοδοσίες, την τοποθεσία ή συλλογή τοποθεσιών πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να χρησιμοποιήσετε τεχνολογία RSS. Εταιρείες να περιορίσετε ή να απενεργοποιήσετε τροφοδοσιών RSS, λόγω περιορισμών του εύρους ζώνης ή άλλα προβλήματα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα το διαχειριστή ή κάτοχο τοποθεσίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×