Εισαγωγή στα ερωτήματα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν θέλετε να εξετάσετε, προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή δεδομένων από τη βάση δεδομένων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα.

Χρήση ενός ερωτήματος, μπορείτε να απαντήσετε πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας που θα είναι δύσκολο να απαντήσετε, εξετάζοντας απευθείας δεδομένα του πίνακα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ερωτήματα για να φιλτράρετε τα δεδομένα σας, για την εκτέλεση υπολογισμών με τα δεδομένα σας και να συνοψίσετε τα δεδομένα σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ερωτήματα για να αυτοματοποιήσετε πολλές εργασίες διαχείρισης δεδομένων και για να δείτε τις αλλαγές στα δεδομένα σας πριν να αναφέρετε σε αυτές τις αλλαγές.

Σημείωση: Συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων ερωτήματος, όπως Sum ή Count, δεν είναι διαθέσιμες σε ερωτήματα Web.

Η χρήση ερωτημάτων καθιστά ευκολότερες πολλές εργασίες της βάσης δεδομένων

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Δείτε ένα υποσύνολο των δεδομένων σε έναν πίνακα

Αναθεώρηση δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακες ταυτόχρονα

Ζητήστε από παραλλαγές της ερώτησης, χρησιμοποιώντας παραμέτρους

Υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα σας

Δείτε συνοπτικά δεδομένων ή δεδομένων συνάθροισης

Δημιουργία νέου πίνακα με χρήση δεδομένων από άλλους πίνακες

Προσθήκη δεδομένων σε έναν πίνακα με χρήση δεδομένων από άλλους πίνακες

Αλλαγή των δεδομένων με αυτόματο τρόπο

Διαγραφή δεδομένων με αυτόματο τρόπο

Επισκόπηση

Σε αυτό το άρθρο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα και παρέχει παραδείγματα σχετικά με τους διαφορετικούς τύπους ερωτημάτων.

Το ερώτημα είναι μια αίτηση για αποτελέσματα των δεδομένων, για την ενέργεια σε δεδομένα ή για τα δύο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα για να απαντήσετε σε μια απλή ερώτηση, για την εκτέλεση υπολογισμών, για να συνδυάσετε δεδομένα από διαφορετικούς πίνακες, ή ακόμη και για να προσθέσετε, αλλαγή ή διαγραφή δεδομένων πίνακα. Ερωτήματα που χρησιμοποιείτε για να ανακτήσετε δεδομένα από έναν πίνακα ή για να κάνετε υπολογισμούς ονομάζονται ερωτημάτων επιλογής. Ερωτήματα που Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή δεδομένων ονομάζονται ερωτήματα ενέργειας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα για την παροχή δεδομένων για μια φόρμα ή έκθεση. Σε μια σωστά σχεδιασμένη βάση δεδομένων, τα δεδομένα που θέλετε να παρουσιάσετε, χρησιμοποιώντας μια φόρμα ή έκθεση βρίσκεται συχνά σε διαφορετικούς πίνακες. Χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα, μπορείτε να συγκεντρώσετε τα δεδομένα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε πριν να σχεδιάσετε τη φόρμα ή την έκθεση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός ερωτήματος για την παροχή δεδομένων για φόρμες και εκθέσεις, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα δείτε επίσης ή κάντε αναζήτηση στη Βοήθεια.

Ανοίξτε ένα υπάρχον ερώτημα

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με το παράθυρο περιήγησης, ενδέχεται να μην γνωρίζετε πώς μπορείτε να ανοίξετε ένα ερώτημα που υπάρχει ήδη. Το παράθυρο περιήγησης είναι μια δυνατότητα που αντικαθιστά το παράθυρο βάσης δεδομένων από εκδόσεις πριν από την Access 2007. Θα δείτε το παράθυρο περιήγησης στην αριστερή πλευρά της οθόνης σας.

Για να ανοίξετε οποιοδήποτε αντικείμενο βάσης δεδομένων, όπως ένα ερώτημα, μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ το αντικείμενο στο παράθυρο περιήγησης.

Χρησιμοποιήστε τη βάση δεδομένων Northwind για να ακολουθήσετε μαζί με παραδείγματα

Σημείωση: Παραδείγματα σε αυτό το άρθρο Χρησιμοποιήστε μια βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε με χρήση του προτύπου βάσης δεδομένων Northwind 2010.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία.

 2. Στο μεσαίο παράθυρο, στην περιοχή Διαθέσιμα πρότυπα, κάντε κλικ στην επιλογή Δείγματα προτύπων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Northwind.

 3. Στο δεξιό παράθυρο, ελέγξτε το όνομα για το αρχείο βάσης δεδομένων στο πλαίσιο όνομα αρχείου και κάντε τις αλλαγές στο όνομα. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε μια διαφορετική θέση αρχείου κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του φακέλου.

 4. Επιλέξτε Δημιουργία.

 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα Northwind Traders (στην καρτέλα αντικειμένου Οθόνη έναρξης) για να ανοίξετε τη βάση δεδομένων και έπειτα κλείστε το παράθυρο διαλόγου σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Δείτε ένα υποσύνολο των δεδομένων σε έναν πίνακα

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να αναθεωρήσετε όλα τα δεδομένα από έναν πίνακα, αλλά άλλες φορές, ενδέχεται να θέλετε να δείτε μόνο τα δεδομένα από ορισμένα πεδία ή μπορεί να θέλετε να αναθεωρήσετε δεδομένα μόνο εάν ορισμένα πεδία ικανοποιούν ορισμένα κριτήρια. Για να δείτε ορισμένα από τα δεδομένα σε έναν πίνακα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα επιλογής.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε μια λίστα με τα προϊόντα και τις τιμές τους. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα το οποίο επιστρέφει πληροφορίες προϊόντος και τιμή χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Άνοιγμα του Northwind βάσης δεδομένων που προηγουμένως ρυθμίσει χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

 2. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, στην καρτέλα " πίνακες ", κάντε διπλό κλικ προϊόντα.

 4. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 5. Στον πίνακα "προϊόντα", κάντε διπλό κλικ στο Όνομα προϊόντος και τιμή καταλόγου για να προσθέσετε αυτά τα πεδία του ερωτήματος πλέγμα σχεδίασης.

 6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και, στη συνέχεια, εμφανίζει μια λίστα με τα προϊόντα και τις τιμές τους.

Αρχή της σελίδας

Αναθεώρηση δεδομένων από περισσότερους από έναν πίνακες ταυτόχρονα

Πίνακες σε μια βάση δεδομένων σωστά σχεδιασμένη φέρουν λογικές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτές οι σχέσεις υπάρχουν με βάση τα πεδία που έχουν κοινά τους πίνακες. Όταν θέλετε να αναθεωρήσετε δεδομένων από σχετιζόμενους πίνακες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα επιλογής.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναθεωρήσετε τις παραγγελίες για τους πελάτες που ζουν σε μια συγκεκριμένη πόλη. Δεδομένα σχετικά με τις παραγγελίες και δεδομένα σχετικά με τους πελάτες είναι αποθηκευμένα σε δύο πίνακες στην ίδια βάση δεδομένων. Κάθε πίνακας έχει ένα πεδίο Αναγνωριστικό πελάτη, το οποίο αποτελεί τη βάση για ένα σχέση ένα-προς-πολλά μεταξύ των δύο πινάκων. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα το οποίο επιστρέφει παραγγελίες για τους πελάτες σας σε μια συγκεκριμένη πόλη, για παράδειγμα, Λας Βέγκας, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Άνοιγμα του Northwind βάσης δεδομένων που προηγουμένως ρυθμίσει χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

 2. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, στην καρτέλα Πίνακες, κάντε διπλό κλικ στους πίνακες Πελάτες και Παραγγελίες.

 4. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

  Σημείωση η γραμμή, που ονομάζεται συνδέσμου, που συνδέει το πεδίο "Αναγνωριστικό" στον πίνακα "πελάτες" και το πεδίο "Αναγνωριστικό πελάτη" στον πίνακα "Παραγγελίες". Αυτή η γραμμή δείχνει τη σχέση μεταξύ των δύο πινάκων.

 5. Στον πίνακα "Πελάτες", κάντε διπλό κλικ στα πεδία Εταιρεία και Πόλη για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος.

 6. Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, στη στήλη Πόλη, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου στο στη γραμμή Εμφάνιση.

 7. Στη γραμμή Κριτήρια της στήλης Πόλη, πληκτρολογήστε Λας Βέγκας.

  Καταργώντας το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αποτρέπει την εμφάνιση της πόλης στη από τα αποτελέσματα του ερωτήματος και πληκτρολογώντας Λας Βέγκας στη γραμμή κριτήρια Καθορίζει ότι θέλετε να δείτε μόνο τις εγγραφές όπου η τιμή του πεδίου Πόλη είναι Λας Βέγκας. Σε αυτήν την περίπτωση, το ερώτημα επιστρέφει μόνο τους πελάτες που βρίσκονται στο Λας Βέγκας — εταιρείας L "και" εταιρεία αα.

  Σημειώστε ότι δεν έχετε για να εμφανίσετε ένα πεδίο για χρήση με ένα κριτήριο.

 8. Στον πίνακα "Παραγγελίες", κάντε διπλό κλικ στα πεδία Αναγνωριστικό παραγγελίας και Ημερομηνία παραγγελίας για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στις επόμενες δύο στήλες του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος.

 9. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και, στη συνέχεια, εμφανίζει μια λίστα με παραγγελίες για τους πελάτες στο Λας Βέγκας.

 10. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 11. Στο πλαίσιο Όνομα ερωτήματος, πληκτρολογήστε Παραγγελίες κατά πόληκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Ζητήστε από παραλλαγές της ερώτησης, χρησιμοποιώντας παραμέτρους

Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να εκτελέσετε ένα ερώτημα το οποίο είναι μόνο ελαφρώς διαφορετικό από ένα υπάρχον ερώτημα. Μπορείτε να αλλάξετε το αρχικό ερώτημα για να χρησιμοποιήσετε τα νέα κριτήρια, αλλά εάν θέλετε συχνά να εκτελέσετε παραλλαγές ένα συγκεκριμένο ερώτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα παραμέτρων. Όταν εκτελείτε ένα ερώτημα παραμέτρων, το ερώτημα σάς ζητά τιμές πεδίων και, στη συνέχεια, χρησιμοποιεί τις τιμές που δίνετε για να δημιουργήσετε κριτήρια για το ερώτημά σας.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, δημιουργήσατε ένα ερώτημα το οποίο επιστρέφει παραγγελίες για τους πελάτες που βρίσκονται στο Λας Βέγκας. Μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα για να σας ζητήσει να καθορίσετε την πόλη κάθε φορά που εκτελείτε το ερώτημα, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Άνοιγμα του Northwind βάσης δεδομένων που προηγουμένως ρυθμίσει χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

 2. Πατήστε το πλήκτρο F11 για να εμφανιστεί το παράθυρο περιήγησης.

  Σημείωση: Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο, εάν εμφανίζεται το παράθυρο περιήγησης.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στο ερώτημα Παραγγελίες κατά πόλη (που δημιουργήσατε στην προηγούμενη ενότητα) και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης στο μενού συντομεύσεων.

 4. Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, στη γραμμή Κριτήρια της στήλης "Πόλη", διαγράψτε την επιλογή Λας Βέγκας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε [Για ποια πόλη;].

  Η συμβολοσειρά [για ποια city?] είναι το μήνυμα παραμέτρου. Τις αγκύλες υποδεικνύετε ότι θέλετε το ερώτημα για να ζητήσετε από εισόδου και το κείμενο (σε αυτήν την περίπτωση, για ποια Πόλη;) είναι την ερώτηση που εμφανίζει το μήνυμα παραμέτρου.

  Σημείωση: Σε ένα μήνυμα παραμέτρου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ούτε τελεία (.) ούτε θαυμαστικό (!) ως κείμενο.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, στη γραμμή Εμφάνιση, στη στήλη "Πόλη", ώστε τα αποτελέσματα του ερωτήματος να εμφανίζουν την πόλη.

 6. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα σάς ζητά να εισαγάγετε μια τιμή για την πόλη.

 7. Πληκτρολογήστε Νέα Υόρκηκαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Το ερώτημα εκτελείται και έπειτα εμφανίζει τις παραγγελίες για τους πελάτες στη Νέα Υόρκη.

  Αλλά τι γίνεται εάν δεν γνωρίζετε ποιες τιμές μπορείτε να καθορίσετε; Για να κάνετε πιο ευέλικτη την παράμετρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες μπαλαντέρ ως τμήμα της ερώτησης:

 8. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 9. Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, στη γραμμή Κριτήρια της στήλης Πόλη, πληκτρολογήστε Like [Για ποια πόλη;]&"*".

  Σε αυτήν την παράμετρο ερώτηση, η λέξη-κλειδί Like , το εμπορικό και (&), και ο αστερίσκος (*) που περικλείεται σε εισαγωγικά επιτρέπει στο χρήστη να πληκτρολογήστε ένα συνδυασμό χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτήρων μπαλαντέρ, για να επιστρέψει μια ποικιλία των αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, εάν ο χρήστης πληκτρολογήσει *, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις πόλεις; Εάν ο χρήστης πληκτρολογεί L, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις πόλεις που ξεκινούν με το γράμμα "Λ", και εάν ο χρήστης πληκτρολογεί * s *, το ερώτημα επιστρέφει όλες τις πόλεις που περιέχουν το γράμμα "s".

 10. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Στη γραμμή εντολών του ερωτήματος, πληκτρολογήστε νέακαι, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 11. Το ερώτημα εκτελείται και έπειτα εμφανίζει τις παραγγελίες για τους πελάτες στη Νέα Υόρκη.

Καθορισμός τύπων δεδομένων παραμέτρων

Μπορείτε επίσης να ορίσετε ποιον τύπο δεδομένων θα αποδέχεται μια παράμετρος. Μπορείτε να καθορίσετε τον τύπο δεδομένων για οποιαδήποτε παράμετρο, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να καθορίσετε τον τύπο δεδομένων για αριθμητικά δεδομένα, δεδομένα νομισματικής μονάδας ή δεδομένα ημερομηνίας και ώρας. Όταν καθορίζετε τον τύπο δεδομένων που θα αποδέχεται μια παράμετρος, εμφανίζεται στους χρήστες ένα πιο συγκεκριμένο μήνυμα σφάλματος, εάν πληκτρολογήσουν εσφαλμένο τύπο δεδομένων, όπως π.χ. κείμενο, ενώ αναμένεται νομισματική μονάδα.

Σημείωση: Εάν μια παράμετρος έχει οριστεί ώστε να αποδέχεται δεδομένα κειμένου, οποιαδήποτε εισαγωγή ερμηνεύεται ως κείμενο και δεν εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Για να καθορίσετε τον τύπο δεδομένων για τις παραμέτρους σε ένα ερώτημα, εφαρμόστε την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ενώ το ερώτημα είναι ανοικτό σε Προβολή σχεδίασης, στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Παράμετροι.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Παράμετροι ερωτήματος, στη στήλη Παράμετρος, πληκτρολογήστε το προτρεπτικό μήνυμα για κάθε παράμετρο, για την οποία θέλετε να καθορίσετε τον τύπο δεδομένων. Βεβαιωθείτε ότι κάθε παράμετρος συμφωνεί με το προτρεπτικό μήνυμα που χρησιμοποιείτε στη γραμμή Κριτήρια του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος.

 3. Στη στήλη Τύπος δεδομένων, επιλέξτε τον τύπο δεδομένων για κάθε παράμετρο.

Αρχή της σελίδας

Υπολογισμοί με βάση τα δεδομένα σας

Τις περισσότερες φορές, δεν χρησιμοποιείτε πίνακες για την αποθήκευση υπολογισμένες τιμές που βασίζονται σε δεδομένα στην ίδια βάση δεδομένων. Για παράδειγμα, τον πίνακα στοιχεία παραγγελιών στο Northwind 2007 δεν αποθηκεύουν μερικά αθροίσματα προϊόντων, επειδή το μερικό άθροισμα για κάθε προϊόν που δίνεται υπολογίζεται χρησιμοποιώντας δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο ποσότητα, τιμή μονάδας, και έκπτωσης πεδία του πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας".

Σε ορισμένες περιπτώσεις, υπολογισμένες τιμές μπορεί να γίνει παλιού, επειδή οι τιμές που βασίζονται σε αλλαγή. Για παράδειγμα, θα δεν θέλετε να αποθηκεύσετε ηλικία κάποιου ατόμου σε έναν πίνακα, επειδή κάθε έτος, θα πρέπει να ενημερώσετε την τιμή. αντί για αυτό, αποθήκευση ημερομηνία γέννησης του ατόμου και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια παράσταση σε ένα ερώτημα για να υπολογίσετε την ηλικία του ατόμου.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να δημιουργήσετε ένα ερώτημα το οποίο υπολογίζει μερικά αθροίσματα προϊόντων που βασίζονται σε δεδομένα από τον πίνακα στοιχεία παραγγελιών.

 1. Άνοιγμα του Northwind βάσης δεδομένων που προηγουμένως ρυθμίσει χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

 2. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, στην καρτέλα " πίνακες ", κάντε διπλό κλικ Λεπτομέρειες παραγγελίας.

 4. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 5. Στον πίνακα "Λεπτομέρειες παραγγελίας", κάντε διπλό κλικ σε Αναγνωριστικό προϊόντος για να προσθέσετε αυτό το πεδίο στην πρώτη στήλη του πλέγματος σχεδίασης ερωτήματος.

 6. Στη δεύτερη στήλη του πλέγματος, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή πεδίο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ζουμ στο μενού συντόμευσης.

 7. Στο πλαίσιο Ζουμ, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το εξής:

  Μερικό άθροισμα: ([Ποσότητα] * [τιμή μονάδας])-([Ποσότητα] * [τιμή μονάδας]*[έκπτωση])

  Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Αυτό είναι το πεδίο υπολογισμού. Το πεδίο υπολογισμού πολλαπλασιάζει την ποσότητα κάθε προϊόντος από την τιμή μονάδας για το συγκεκριμένο προϊόν, πολλαπλασιάζει την ποσότητα του κάθε προϊόν με την τιμή μονάδας και έκπτωση για το συγκεκριμένο προϊόν και, στη συνέχεια, αφαιρεί τη συνολική έκπτωση από την τιμή μονάδας σύνολο.

 8. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και, στη συνέχεια, εμφανίζεται μια λίστα των προϊόντων και των μερικών αθροισμάτων, ανά παραγγελία.

 9. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα και, στη συνέχεια, ονομάστε το ερώτημα Μερικά αθροίσματα προϊόντων.

Αρχή της σελίδας

Δείτε συνοπτικά δεδομένων ή δεδομένων συνάθροισης

Όταν χρησιμοποιείτε πίνακες για εγγραφή συναλλαγές ή store τακτικά που μεσολαβούν αριθμητικών δεδομένων, είναι χρήσιμο να έχετε τη δυνατότητα για να δείτε αυτά τα δεδομένα στη συγκεντρωτική τιμή, όπως αθροίσματα ή μέσων όρων.

Access σάς επιτρέπει να εξετάσετε απλό συγκέντρωση δεδομένων σε οποιαδήποτε φύλλο δεδομένων, προσθέτοντας μια γραμμή αθροίσματος. Η γραμμή σύνολο είναι μια γραμμή στο κάτω μέρος του φύλλου δεδομένων που μπορεί να εμφανίσει τρέχον άθροισμα ή άλλη συγκεντρωτική τιμή.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή σύνολο στο φύλλο δεδομένων από ένα ερώτημα στο Web.

Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή σύνολο για το ερώτημα μερικά αθροίσματα προϊόντων που δημιουργήσατε στο προηγούμενο παράδειγμα , χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Εκτελέστε το ερώτημα Μερικά αθροίσματα προϊόντων και αφήστε τα αποτελέσματα ανοικτά στην προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Εγγραφές, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνολα.

  Εμφανίζεται μια νέα γραμμή στο κάτω μέρος του φύλλου δεδομένων, με τη λέξη σύνολο στην πρώτη στήλη.

 3. Κάντε κλικ στο κελί στην τελευταία γραμμή του φύλλου δεδομένων με το όνομα σύνολο.

  Σημειώστε ότι εμφανίζεται ένα βέλος στο κελί.

 4. Κάντε κλικ στο βέλος για να προβάλετε τις διαθέσιμες συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων.

  Επειδή η στήλη περιέχει δεδομένα κειμένου, υπάρχουν μόνο δύο επιλογές: καμία και Count.

 5. Επιλέξτε Πλήθος.

  Τα περιεχόμενα του κελιού αλλάζει από συνολικό πλήθος των τις τιμές της στήλης.

 6. Κάντε κλικ στο κελί συνεχόμενων (η δεύτερη στήλη).

  Σημειώστε ότι εμφανίζεται ένα βέλος στο κελί.

 7. Κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Sum.

  Το πεδίο εμφανίζει ένα άθροισμα από τις τιμές της στήλης.

 8. Αφήστε το ερώτημα ανοικτό στην Προβολή φύλλου δεδομένων.

Δημιουργία ερωτήματος συνόλων για πιο σύνθετες συνόψεις

Η γραμμή συνόλου σε ένα φύλλο δεδομένων είναι πολύ χρήσιμο, αλλά για πιο σύνθετες ερωτήσεις, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα συνόλων. Ένα ερώτημα συνόλων είναι ένα ερώτημα επιλογής που σας επιτρέπει να ομαδοποιήσετε και να συνοψίσετε δεδομένα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε τις συνολικές πωλήσεις ανά προϊόν. Σε ένα ερώτημα συνόλων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άθροισμα, μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, για να δείτε τις συνολικές πωλήσεις ανά προϊόν.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων σε ένα ερώτημα στο Web.

Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να τροποποιήσετε το ερώτημα μερικά αθροίσματα προϊόντων ώστε να συνοψίσει μερικά αθροίσματα προϊόντων κατά προϊόν.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

  Το ερώτημα "Μερικά αθροίσματα προϊόντων" ανοίγει σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Εμφάνιση/απόκρυψη, κάντε κλικ στο στοιχείο Σύνολα.

  Η γραμμή Σύνολα εμφανίζεται στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος.

  Σημείωση: Παρόλο που το όνομα είναι παρόμοιο, η γραμμή Σύνολα στο πλέγμα σχεδίασης και η γραμμή Σύνολο σε ένα φύλλο δεδομένων δεν είναι το ίδιο πράγμα:

  • Μπορείτε να κάνετε ομαδοποίηση ανά τιμές πεδίου χρησιμοποιώντας τη γραμμή Σύνολα στο πλέγμα σχεδίασης.

  • Μπορείτε να προσθέσετε μια γραμμή φύλλου δεδομένων Σύνολο στα αποτελέσματα ενός ερωτήματος συνόλων.

  • Όταν χρησιμοποιείτε τη γραμμή Σύνολα στο πλέγμα σχεδίασης, πρέπει να επιλέξετε μια συνάρτηση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για κάθε πεδίο. Εάν δεν θέλετε να εκτελέσετε υπολογισμό σε ένα πεδίο, μπορείτε να κάνετε ομαδοποίηση ανά πεδίο.

 3. Στη δεύτερη στήλη του πλέγματος σχεδίασης, στη γραμμή Σύνολο, επιλέξτε Άθροισμα από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και, στη συνέχεια, εμφανίζει μια λίστα προϊόντων με μερικά αθροίσματα.

 5. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα. Αφήστε το ερώτημα ανοικτό.

Δημιουργία ερωτήματος διασταύρωσης για να προσθέσετε ένα άλλο επίπεδο ομαδοποίησης

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να αναθεωρήσετε τα μερικά αθροίσματα προϊόντων, αλλά επίσης θέλετε να υπολογίσετε τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα ανά μήνα, ώστε κάθε γραμμή να εμφανίζει μερικά αθροίσματα για ένα προϊόν και κάθε στήλη να εμφανίζει μερικά αθροίσματα προϊόντων για έναν μήνα. Για να εμφανίσετε τα μερικά αθροίσματα για ένα προϊόν, καθώς και τα μερικά αθροίσματα προϊόντων για έναν μήνα, χρησιμοποιήστε ένα ερώτημα διασταύρωσης.

Σημείωση: Ένα ερώτημα διασταύρωσης δεν είναι δυνατό να εμφανίζεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Μπορείτε να τροποποιήσετε το ερώτημα "Μερικά αθροίσματα προϊόντων" ξανά, ώστε το ερώτημα να επιστρέφει γραμμές με μερικά αθροίσματα προϊόντων και στήλες με μηνιαία μερικά αθροίσματα.

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην ομάδα Ρύθμιση ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση πίνακα.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Παραγγελίες και έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Διασταύρωση.

  Στο πλέγμα σχεδίασης, η γραμμή Εμφάνιση είναι κρυφή και εμφανίζεται η γραμμή Διασταύρωση.

 5. Στην τρίτη στήλη του πλέγματος σχεδίασης, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή Πεδίο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Ζουμ στο μενού συντομεύσεων. Ανοίγει το πλαίσιο Ζουμ.

 6. Στο πλαίσιο Ζουμ, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το εξής:

  Μήνας: "Μήνας" & DatePart ("μ"; [ημερομηνία παραγγελίας])

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 8. Στη γραμμή Διασταύρωση, επιλέξτε τις παρακάτω τιμές από την αναπτυσσόμενη λίστα: Επικεφαλίδα γραμμής για την πρώτη στήλη, τιμή για τη δεύτερη στήλη και Επικεφαλίδα στήλης για την τρίτη στήλη.

 9. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Το ερώτημα εκτελείται και, στη συνέχεια, εμφανίζει μερικά αθροίσματα προϊόντων, Συγκεντρωτικό ανά μήνα.

 10. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία νέου πίνακα με χρήση δεδομένων από άλλους πίνακες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα για να δημιουργήσετε έναν νέο πίνακα από δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλους πίνακες.

Σημείωση: Ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι θέλετε να στείλετε δεδομένα για τις παραγγελίες στο Σικάγο σε έναν επιχειρηματικό συνεργάτη σας στο Σικάγο που χρησιμοποιεί την Access για τη δημιουργία αναφορών. Αντί να στείλετε όλα τα δεδομένα παραγγελιών, θέλετε να περιορίσετε τα δεδομένα και να στείλετε μόνο εκείνα που αφορούν συγκεκριμένα τις παραγγελίες στο Σικάγο.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα επιλογής που θα περιέχει τα δεδομένα παραγγελιών του Σικάγο και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το ερώτημα επιλογής για να δημιουργήσετε τον νέο πίνακα εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Άνοιγμα του Northwind βάσης δεδομένων που προηγουμένως ρυθμίσει χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα.

 2. Για να εκτελέσετε ένα ερώτημα δημιουργίας πίνακα, ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή μηνυμάτων, η οποία εμφανίζεται κάτω από την κορδέλα, εάν η βάση δεδομένων δεν είναι αξιόπιστο όταν το ανοίξετε.

  Πώς μπορώ να ενεργοποιήσετε τη βάση δεδομένων

  • Στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση περιεχομένου.

  Εάν η βάση δεδομένων σε μια αξιόπιστη θέση, δεν εμφανίζεται η γραμμή μηνυμάτων και ενεργοποίηση του περιεχομένου δεν είναι απαραίτητο.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου σύνδεση.

 4. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ Στοιχεία παραγγελιών και παραγγελίες.

 6. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 7. Στον πίνακα Παραγγελίες, κάντε διπλό κλικ στις επιλογές Αναγνωριστικό πελάτη και Πόλη αποστολής για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στο πλέγμα σχεδίασης.

 8. Στον πίνακα Στοιχεία παραγγελιών, κάντε διπλό κλικ στις επιλογές Αναγνωριστικό παραγγελίας, Αναγνωριστικό προϊόντος, Ποσότητα, Τιμή μονάδας και Έκπτωση για να προσθέσετε αυτά τα πεδία στο πλέγμα σχεδίασης.

 9. Στη στήλη Πόλη αποστολής του πλέγματος σχεδίασης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου στη γραμμή Εμφάνιση. Στη γραμμή κριτήρια, πληκτρολογήστε 'Σικάγο' (περιλαμβάνει την μονά εισαγωγικά).

  Επαληθεύστε τα αποτελέσματα του ερωτήματος, πριν να τις χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε τον πίνακα.

 10. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

 11. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+S για να αποθηκεύσετε το ερώτημα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

 12. Στο πλαίσιο Όνομα ερωτήματος, πληκτρολογήστε Ερώτημα για παραγγελίες Σικάγο και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

 13. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή σχεδίασης.

 14. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία πίνακα.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

 15. Στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα, στο πλαίσιο Όνομα πίνακα, πληκτρολογήστε Παραγγελίες Σικάγο και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.

 16. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

 17. Στο παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι για επιβεβαίωση.

  Δημιουργείται το νέο πίνακα και τον πίνακα που εμφανίζεται στο παράθυρο περιήγησης.

  Σημείωση: Εάν υπάρχει ήδη έναν πίνακα που έχει το όνομα που καθορίσατε, διαγράφεται αυτόν τον πίνακα πριν από την εκτέλεση του ερωτήματος.

 18. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Επειδή υπάρχει πίνακα παραγγελίες Σικάγο, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου προειδοποίησης.

 19. Κάντε κλικ στην επιλογή όχι για να ακυρώσετε την ενέργεια και για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη δεδομένων σε έναν πίνακα με χρήση δεδομένων από άλλους πίνακες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα προσάρτησης για να ανακτήσετε δεδομένα από έναν ή περισσότερους πίνακες και να προσθέσετε αυτά τα δεδομένα σε άλλον πίνακα.

Σημείωση: Ένα ερώτημα προσάρτησης δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε δημιουργήσει έναν πίνακα για να κάνετε κοινή χρήση με μια συσχέτιση επιχειρήσεις Σικάγο, αλλά συνειδητοποιήσετε ότι ότι η συσχέτιση λειτουργεί επίσης με προγράμματα-πελάτες στην περιοχή Μιλγουώκι. Θέλετε να προσθέσετε γραμμές που περιέχουν δεδομένα περιοχή Μιλγουώκι στον πίνακα πριν κάνετε κοινή χρήση του πίνακα με το συνεργάτη σας.

Μπορείτε να προσθέσετε Μιλγουώκι περιοχή δεδομένων στον πίνακα παραγγελίες Σικάγο που δημιουργήσατε στο προηγούμενο παράδειγμα , χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ανοίξτε το ερώτημα με όνομα "Ερώτημα παραγγελιών Σικάγο" σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στη λίστα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Προσάρτηση. Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Προσάρτηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσάρτηση, κάντε κλικ στο βέλος στο πλαίσιο Όνομα πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Παραγγελίες Σικάγο από την αναπτυσσόμενη λίστα.

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Κλείνει το παράθυρο διαλόγου Προσάρτηση. Στο πλέγμα σχεδίασης, εξαφανίζεται γραμμή Εμφάνιση και εμφανίζεται η γραμμή Προσάρτηση σε.

 5. Στο πλέγμα σχεδίασης, στη γραμμή Κριτήρια της στήλης "Πόλη αποστολής", διαγράψτε την καταχώριση 'Σικάγο' και πληκτρολογήστε 'Μιλγουώκι'.

 6. Στη γραμμή Προσάρτηση σε, επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο για κάθε στήλη.

  Σε αυτό το παράδειγμα, οι τιμές στη γραμμή Προσάρτηση σε θα πρέπει να συμφωνούν με τις τιμές στη γραμμή Πεδίο, ωστόσο αυτό δεν είναι απαραίτητο για να λειτουργήσουν τα ερωτήματα προσάρτησης.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Σημείωση:  Κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος που επιστρέφει μεγάλο αριθμό δεδομένων, ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος το οποίο υποδεικνύει ότι δεν θα είναι δυνατό να αναιρέσετε το ερώτημα. Προσπαθήστε να αυξήσετε το όριο στο τμήμα της μνήμης στα 3 MB, ώστε να μπορέσει να συνεχιστεί το ερώτημα.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή των δεδομένων με αυτόματο τρόπο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να αλλάξετε τα δεδομένα στους πίνακές σας και μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να εισαγάγετε κριτήρια, προκειμένου να καθορίσετε ποιες γραμμές πρέπει να ενημερωθούν. Ένα ερώτημα ενημέρωσης προσφέρει τη δυνατότητα αναθεώρησης των ενημερωμένων δεδομένων, προτού εκτελέσετε την ενημέρωση.

Σημαντικό: Δεν είναι δυνατή η αναίρεση ενός ερωτήματος ενέργειας. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των πινάκων που θα ενημερώσετε, χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα ενημέρωσης.

Σημείωση: Ένα ερώτημα ενημέρωσης δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Στο προηγούμενο παράδειγμα, προσαρτάται γραμμών στον πίνακα παραγγελίες Σικάγο. Στον πίνακα παραγγελίες Σικάγο, το πεδίο "Αναγνωριστικό προϊόντος" εμφανίζει το αριθμητικό αναγνωριστικό προϊόντος. Για να κάνετε πιο χρήσιμες για τις αναφορές των δεδομένων, ενδέχεται να θέλετε να αντικαταστήσετε τα αναγνωριστικά προϊόντος με τα ονόματα προϊόντων. Για να αντικαταστήσετε τα αναγνωριστικά προϊόντος, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων του πεδίου "Αναγνωριστικό προϊόντος" του πίνακα παραγγελίες Σικάγο από αριθμό σε κείμενο, ώστε το πεδίο "Αναγνωριστικό προϊόντος" μπορεί να δέχεται ονόματα προϊόντων.

Μπορείτε να ενημερώσετε τις τιμές στον πίνακα παραγγελίες Σικάγο, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Ανοίξτε τον πίνακα "Παραγγελίες Σικάγο" σε Προβολή σχεδίασης.

 2. Στη γραμμή "Αναγνωριστικό προϊόντος", αλλάξτε τον τύπο δεδομένων από Αριθμός σε Κείμενο.

 3. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα "Παραγγελίες Σικάγο".

 4. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ Παραγγελίες Σικάγο και προϊόντα.

 6. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην εντολή Ενημέρωση.

  Στο πλέγμα σχεδίασης, εξαφανίζονται οι γραμμές Ταξινόμηση και Εμφάνιση και εμφανίζεται η γραμμή Ενημέρωση σε.

 8. Στον πίνακα Παραγγελίες Σικάγο, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αναγνωριστικό προϊόντος για να προσθέσετε αυτό το πεδίο στο πλέγμα σχεδίασης.

 9. Στο πλέγμα σχεδίασης, στη γραμμή Ενημέρωση σε της στήλης Αναγνωριστικό προϊόντος, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το παρακολούθηση:

  [Προϊόντα]. [Όνομα προϊόντος]

  Συμβουλή:  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα ενημέρωσης για να διαγράψετε τιμές πεδίων, χρησιμοποιώντας μια κενή συμβολοσειρά ("") ή την τιμή NULL στη γραμμή Ενημέρωση σε.

 10. Στη γραμμή κριτήρια, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε το εξής:

  [Αναγνωριστικό προϊόντος] Όπως ([προϊόντα]. [ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΌ])

  Η λέξη-κλειδί Like είναι απαραίτητο, επειδή τα πεδία που συγκρίνονται περιέχουν διαφορετικούς τύπους δεδομένων (Αναγνωριστικό προϊόντος είναι δεδομένα κειμένου, το Αναγνωριστικό είναι αριθμητικά δεδομένα).

 11. Για να ελέγξετε ποιες τιμές θα αλλάξει το ερώτημα ενημέρωσης, μπορείτε να δείτε το ερώτημα σε Προβολή φύλλου δεδομένων.

  Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή φύλλου δεδομένων.

  Το ερώτημα επιστρέφει μια λίστα αναγνωριστικών προϊόντος που θα ενημερωθεί.

 12. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

  Όταν ανοίγετε τον πίνακα παραγγελίες Σικάγο, θα δείτε ότι οι αριθμητικές τιμές στο πεδίο Αναγνωριστικό προϊόντος έχουν αντικατασταθεί από τα ονόματα προϊόντων από τον πίνακα Products.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή δεδομένων με αυτόματο τρόπο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διαγραφής για να διαγράψετε δεδομένα από τους πίνακές σας και για να εισαγάγετε κριτήρια, προκειμένου να καθορίσετε ποιες γραμμές θα διαγραφούν. Ένα ερώτημα διαγραφής προσφέρει τη δυνατότητα αναθεώρησης των γραμμών που θα διαγραφούν, προτού εκτελέσετε τη διαγραφή.

Σημείωση: Ένα ερώτημα διαγραφής δεν είναι δυνατό να εκτελεστεί σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web.

Ας υποθέσουμε ότι που προετοιμάζετε για αποστολή συσχετίσετε τον πίνακα παραγγελίες Σικάγο (ενημερωθεί στο προηγούμενο παράδειγμα) για την επιχείρησή σας Σικάγο και παρατηρήσετε ότι ορισμένες από τις γραμμές περιέχουν έναν αριθμό κενών πεδίων. Θέλετε να καταργήσετε αυτές τις γραμμές που περιέχουν κενά πεδία πριν από την αποστολή του πίνακα. Μπορείτε απλώς θα μπορούσε να ανοίξετε τον πίνακα και να διαγράψετε τις γραμμές με μη αυτόματο τρόπο, αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα διαγραφής, εάν υπάρχουν περισσότερες από μία γραμμές που θέλετε να διαγράψετε και έχετε σαφή κριτήρια για την οποία θα πρέπει να διαγραφεί γραμμές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα για να διαγράψετε από τον πίνακα "Παραγγελίες Σικάγο" τις γραμμές χωρίς τιμή για το πεδίο "Αναγνωριστικό παραγγελίας", χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Ερώτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Σχεδίαση ερωτήματος.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα, κάντε διπλό κλικ Παραγγελίες Σικάγο.

 3. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Εμφάνιση πίνακα.

 4. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Τύπος ερωτήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

  Στο πλέγμα σχεδίασης, εξαφανίζονται οι γραμμές Ταξινόμηση και Εμφάνιση και εμφανίζεται η γραμμή Διαγραφή.

 5. Στον πίνακα Παραγγελίες Σικάγο, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Αναγνωριστικό παραγγελίας για να προσθέσετε αυτό το πεδίο στο πλέγμα.

 6. Στο πλέγμα σχεδίασης, στη γραμμή Κριτήρια της στήλης "Αναγνωριστικό παραγγελίας", πληκτρολογήστε Is Null.

 7. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×