Εισαγωγή στα βοηθητικά προγράμματα Developer Extensions και Runtime της Access 2007

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Με την έκδοση της Microsoft Office Access 2007, τα Access 2007 Developer Extensions και το Access 2007 Runtime είναι διαθέσιμα για δωρεάν λήψη. Αυτά τα βοηθητικά προγράμματα παρέχουν στους προγραμματιστές βάσεων δεδομένων εργαλεία για τη συσκευασία και την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων, για τη δημιουργία προτύπων βάσεων δεδομένων και για την ενσωμάτωση μιας βάσης δεδομένων με συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα, όπως το Microsoft Visual SourceSafe.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη και τη χρήση των Access 2007 Developer Extensions ή του Access 2007 Runtime, ανατρέξτε στις συνδέσεις στην ενότητα Δείτε επίσης.

Χρήση των Access 2007 Developer Extensions

Όταν εγκαθιστάτε τις Επεκτάσεις προγραμματιστή της Access 2007 στον υπολογιστή σας, μια νέα ενότητα, που ονομάζεται Προγραμματιστής, προστίθεται στο μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office στην Access 2007.

Αυτή η νέα ενότητα του μενού περιλαμβάνει τις ακόλουθες εντολές:

 • Package Solution Wizard    Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να δημιουργήσετε ένα πακέτο του Windows Installer (αρχείο .msi), το οποίο εγκαθιστά τη βάση δεδομένων και τα απαραίτητα αρχεία υποστήριξης στους υπολογιστές των χρηστών. Το πακέτο εγκατάστασης μπορεί προαιρετικά να περιλαμβάνει το Access 2007 Runtime ή να ζητά από τους χρήστες να κάνουν λήψη του Access 2007 Runtime. Μετά την εγκατάσταση των Access 2007 Developer Extensions στον υπολογιστή, μπορείτε να ξεκινήσετε τον οδηγό Package Solution Wizard εξής:

  • Κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του προγραμματιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Λύση πακέτου.

 • Αποθήκευση ως πρότυπο    Χρησιμοποιήστε αυτήν την εντολή για να δημιουργήσετε αρχεία προτύπων βάσης δεδομένων (.accdt) που θα περιλαμβάνονται στη σελίδα Γρήγορα αποτελέσματα με την Microsoft Office Access. Μετά την εγκατάσταση των Access 2007 Developer Extensions στον υπολογιστή, μπορείτε να ξεκινήσετε τον οδηγό Save As Database Template Wizard ως εξής:

  • Επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του προγραμματιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ως προτύπου.

 • Στοιχείο ελέγχου πηγαίου κώδικα    Χρησιμοποιήστε αυτή την εντολή ενσωμάτωση τη βάση δεδομένων σε ένα σύστημα ελέγχου προέλευσης κώδικα. Εάν έχετε εγκαταστήσει ένα σύστημα ελέγχου προέλευσης κώδικα στον υπολογιστή σας, όπως το Visual SourceSafe, μια τρίτη επιλογή θα είναι διαθέσιμο στην ενότητα για προγραμματιστές του μενού που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office . Για παράδειγμα, εάν έχετε εγκαταστήσει το Visual SourceSafe, στην επιλογή Δημιουργία από SourceSafe εμφανίζεται στο μενού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα να ενοποιήσετε τη βάση δεδομένων με το σύστημα προέλευσης κώδικα του στοιχείου ελέγχου.

  Τα συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα είναι χρήσιμα στις περιπτώσεις, στις οποίες πολλοί προγραμματιστές κάνουν τροποποιήσεις σχεδιασμού σε μια βάση δεδομένων. Μπορείτε να αναλάβετε τον έλεγχο οποιουδήποτε αντικειμένου της βάσης δεδομένων από ένα σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα και έπειτα να τροποποιήσετε το σχεδιασμό αυτού του αντικειμένου. Για παράδειγμα, ένας προγραμματιστής μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο μιας αναφοράς, να κάνει τροποποιήσεις σχεδιασμού σε αυτήν την αναφορά και έπειτα να μεταβιβάσει ξανά τον έλεγχο στο σύστημα. Όσο αναλαμβάνεται ο έλεγχος του αντικειμένου, κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει αλλαγές σε αυτό. Έτσι, αποτρέπεται η απώλεια εργασίας που μπορεί να προκύψει, όταν περισσότεροι προγραμματιστές προσπαθούν να τροποποιήσουν το ίδιο αντικείμενο ταυτόχρονα. Χρησιμοποιώντας τον έλεγχο πηγαίου κώδικα, μπορείτε επίσης να δείτε το ιστορικό των αλλαγών που έγιναν στα αντικείμενα κάθε φορά που κάποιος αναλάμβανε τον έλεγχο και, εάν χρειάζεται, μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενες εκδόσεις των αντικειμένων.

  Εάν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα στον υπολογιστή, μετά την εγκατάσταση των Access 2007 Developer Extensions, μπορείτε να ξεκινήσετε το σύστημα ελέγχου πηγαίου κώδικα από το Access 2007 ως εξής:

  • Κάντε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη του προγραμματιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από όνομα προγράμματος του στοιχείου ελέγχου προέλευσης κώδικα.

   Σημείωση: Το όνομα της εντολής στο μενού μπορεί να διαφέρει, αναλόγως του εγκατεστημένου συστήματος ελέγχου πηγαίου κώδικα. Για παράδειγμα, εάν έχει εγκατασταθεί το Visual SourceSafe, το όνομα εντολής θα είναι Δημιουργία από SourceSafe.

   Για περαιτέρω υποστήριξη σχετικά με τη χρήση του προγράμματος ελέγχου πηγαίου κώδικα, ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας που εγκαταστάθηκε με αυτό το πρόγραμμα.

Σημείωση: Τα Access 2007 Developer Extensions δεν περιλαμβάνουν το πρόσθετο Property Scanner και τον οδηγό Custom Startup Wizard που περιλαμβάνονταν σε προηγούμενες εκδόσεις της Microsoft Access.

Για να κάνετε λήψη των Access 2007 Developer Extensions, κάντε κλικ στη σύνδεση, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Χρήση του Access 2007 Runtime για την ανάπτυξη εφαρμογών

Το Access 2007 Runtime είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα, το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διανείμετε τις εφαρμογές της Access 2007, που έχετε δημιουργήσει, σε χρήστες που δεν έχουν εγκατεστημένη την Access 2007 στους υπολογιστές τους. Οι χρήστες που ανοίγουν μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Runtime δεν μπορούν να τροποποιήσουν τις φόρμες, τις αναφορές και άλλα αντικείμενα που περιέχει η εφαρμογή. Όλες οι δυνατότητες που σχετίζονται με το σχεδιασμό αφαιρούνται ή απενεργοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης της προεπιλεγμένης Κορδέλας, της γραμμής εργαλείων γρήγορης πρόσβασης και του παραθύρου περιήγησης. Επομένως, πρέπει να σχεδιάσετε την εφαρμογή με τρόπο τέτοιο, ώστε όλες οι δυνατότητες που χρειάζεται ένας χρήστης να περιλαμβάνονται στις φόρμες, στις αναφορές και στις προσαρμοσμένες κορδέλες που θα χρησιμοποιεί.

Το Access 2007 Runtime είναι διαθέσιμο για δωρεάν λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft.com. Δεν χρειάζεται να αγοράσετε κανένα λογισμικό για να αναδιανείμετε το Runtime, ούτε υπάρχει περιορισμός για τον αριθμό χρηστών, στους οποίους μπορείτε να το διανείμετε. Μπορείτε να διανείμετε το πρόγραμμα εσείς ή να ζητήσετε από τους χρήστες να κάνουν λήψη του προγράμματος από το Κέντρο λήψης.

Για να κάνετε λήψη του Access 2007 Runtime, κάντε κλικ στη σύνδεση, στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×