Εισαγωγή σημειώσεων σε φύλλο εργασίας με τη μορφή σχολίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις σε ένα φύλλο εργασίας με τη χρήση σχολίων. Η χρήση σχολίων σας βοηθάει να κάνετε ένα φύλλο εργασίας πιο κατανοητό, παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες για τα δεδομένα που περιέχει. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σχόλιο ως σημείωση που παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα δεδομένα σε ένα μεμονωμένο κελί ή μπορείτε να προσθέσετε ένα σχόλιο στην επικεφαλίδα μιας στήλης για να παρέχετε την απαραίτητη καθοδήγηση σχετικά με τα δεδομένα που θα πρέπει να εισάγει κάποιος χρήστης.

Παράδειγμα σχολίου φύλλου εργασίας Όταν ένα κελί περιέχει ένα σχόλιο, εμφανίζεται μια κόκκινη ένδειξη στην γωνία του κελιού. Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κελί, εμφανίζεται το σχόλιο.

Μόλις κάνετε εισαγωγή σχολίου, μπορείτε να κάνετε επεξεργασία και μορφοποίηση στο κείμενο του σχολίου, να το μετακινήσετε ή να του αλλάξετε το μέγεθος, να το αντιγράψετε, να το εμφανίσετε ή να το αποκρύψετε, ή να ελέγξετε πώς εμφανίζεται αυτό και ο δείκτης του. Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το σχόλιο, μπορείτε να το διαγράψετε.

Τι θέλετε να κάνετε;

Προσθήκη σχολίου

Επεξεργασία σχολίου

Μορφοποίηση σχολίου

Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους σχολίου

Αντιγραφή σχολίων σε άλλα κελιά

Εμφάνιση ή απόκρυψη σχολίων και των ενδείξεών τους

Αλλαγή του προεπιλεγμένου ονόματος που εμφανίζεται σε νέα σχόλια

Ανασκόπηση όλων των σχολίων σε ένα βιβλίο εργασίας

Διαγραφή σχολίου

Εισαγωγή σχολίου

 1. Επιλέξτε το κελί όπου θέλετε να εισαγάγετε το σχόλιο.

 2. Στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα Σχόλια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία σχολίου.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F2.

  Ένα νέο σχόλιο δημιουργείται και ο δείκτης μετακινείται στο σχόλιο. Μια ένδειξη εμφανίζεται στη γωνία του κελιού.

  Το νέο σχόλιο φέρει ένα προεπιλεγμένο όνομα. Για να αλλάξετε όνομα, επιλέξτε το όνομα στο σχόλιο και πληκτρολογήστε το νέο όνομα. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε το όνομα πιέζοντας το πλήκτρο DELETE.

  Για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα που χρησιμοποιείται στις ετικέτες σχολίων, ανατρέξτε στην ενότητα Αλλαγή του προεπιλεγμένου ονόματος που εμφανίζεται σε νέα σχόλια, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

 3. Στο σώμα του σχολίου, πληκτρολογήστε το κείμενο του σχολίου.

 4. Κάντε κλικ έξω από το πλαίσιο σχολίου.

  Το πλαίσιο σχολίου εξαφανίζεται, αλλά παραμένει η ένδειξη σχολίου. Για να συνεχίσει να φαίνεται το σχόλιο, κάντε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Επιλέξτε το κελί.

  2. Στην ομάδα Σχόλια της καρτέλας Ανασκόπηση, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/απόκρυψη σχολίου.

   Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο κελί που περιέχει το σχόλιο και μετά να κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/απόκρυψη σχολίων.

   Σημειώσεις: 

   • Από προεπιλογή, το κείμενο στα σχόλια χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Tahoma στο μέγεθος γραμματοσειράς 8. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του κειμένου σχολίου σε κάθε σχόλιο, κάνοντας δεξί κλικ σε κείμενο για το επιλεγμένο σχόλιο και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Μορφοποίηση σχολίου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Μορφοποίηση σχολίου, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

   • Όταν ταξινομείτε δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας, τα σχόλια ταξινομούνται μαζί με τα δεδομένα. Ωστόσο, σε αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα, τα σχόλια δεν μετακίνηση με το κελί κατά την αλλαγή της διάταξης της αναφοράς.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία σχολίου

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το σχόλιο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

 2. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Σχόλια, επιλέξτε Επεξεργασία σχολίου.

  εικόνα της κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F2.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το κελί που επιλέγετε δεν περιέχει σχόλιο, η εντολή Επεξεργασία σχολίου δεν είναι διαθέσιμη στην ομάδα Σχόλια. Στη θέση της διατίθεται η επιλογή Δημιουργία σχολίου.

 3. Κάντε διπλό κλικ στο κείμενο του σχολίου και μετά στο πλαίσιο κειμένου σχολίου επεξεργαστείτε το κείμενό του.

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση σχολίου

Από προεπιλογή, το κείμενο στα σχόλια χρησιμοποιεί τη γραμματοσειρά Tahoma στο μέγεθος γραμματοσειράς 8. Δεν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται, αλλά μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του κειμένου σχολίου σε κάθε σχόλιο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το σχήμα του ένα σχόλιο; Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια έλλειψη επεξήγηση αντί για ένα ορθογώνιο σχόλιο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αλλαγή του σχήματος του σχολίου, παρακάτω σε αυτό το άρθρο.

Μορφοποίηση κειμένου σχολίου

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το σχόλιο που θέλετε να μορφοποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Σχόλια, επιλέξτε Επεξεργασία σχολίου.

  εικόνα της κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + F2.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αν το κελί που επιλέγετε δεν έχει σχόλιο, η εντολή Επεξεργασία σχολίου δεν είναι διαθέσιμη στην ομάδα Σχόλια. Στη θέση της διατίθεται η εντολή Δημιουργία σχολίου.

 3. Επιλέξτε το κείμενο σχολίου που θέλετε να μορφοποιήσετε και κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Κάντε δεξιό κλικ πάνω στην επιλογή, κάντε κλικ στην εντολή Μορφοποίηση σχολίου και μετά, στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση σχολίου, επιλέξτε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

  • Στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Γραμματοσειρά, κάντε κλικ στις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι επιλογές Χρώμα γεμίσματος και Χρώμα γραμματοσειράς στην ομάδα Γραμματοσειρά δεν είναι διαθέσιμες για το κείμενο σχολίου. Προκειμένου να αλλάξετε το χρώμα του κειμένου, κάντε δεξιό κλικ στο επιλεγμένο κείμενο σχολίου και επιλέξτε Μορφοποίηση σχολίου.

Αλλαγή σχήματος σχολίου

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Κάντε κλικ στην κατηγορία Προσαρμογή.

 3. Στο πλαίσιο Επιλογή εντολών από, επιλέξτε Όλες οι εντολές.

 4. Στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε Επεξεργασία σχήματος, κάντε κλικ στο Προσθήκη και επιλέξτε OK.

Αυτή η ενέργεια προσθέτει το κουμπί Επεξεργασία Σχήματος στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης.

Quick access toolbar

 1. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί που περιέχει το σχόλιο του οποίου το σχήμα θέλετε να αλλάξετε.

 2. Για να εμφανιστεί το σχόλιο στο φύλλο εργασίας, από την καρτέλα Ανασκόπηση, στην περιοχή Σχόλια, επιλέξτε Εμφάνιση/απόκρυψη σχολίου.

εικόνα της κορδέλας του Excel

 1. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του σχολίου.

 2. Στη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, επιλέξτε Επεξεργασία σχήματος και κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σχήματος.

 3. Επιλέξτε το σχήμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Μετακίνηση ή αλλαγή μεγέθους ενός σχολίου

 1. Κάντε δεξιό κλικ στο κελί όπου βρίσκεται το σχόλιο που θέλετε να αλλάξετε και μετά επιλέξτε Εμφάνιση/απόκρυψη σχολίων.

 2. Κάντε κλικ στο περίγραμμα του πλαισίου σχολίου, έτσι ώστε να εμφανίζονται λαβές αλλαγής μεγέθους. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι το δείκτη του ποντικιού στο σχόλιο.

  Σχόλιο φύλλου εργασίας με λαβές αλλαγής μεγέθους

 3. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να μετακινήσετε το σχόλιο, σύρετε το περίγραμμα του πλαισίου σχολίου ή πιέστε ένα πλήκτρο βέλους.

  • Για να αλλάξετε το μέγεθος του σχολίου, σύρετε τις λαβές που βρίσκονται στις πλευρές και στις γωνίες του πλαισίου σχολίου.

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή σχολίων σε άλλα κελιά

 1. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που περιέχουν τα σχόλια που θέλετε να αντιγράψετε.

 2. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο στοιχείο Αντιγραφή Εικόνα κουμπιού .

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Συντόμευση πληκτρολογίου: Μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 3. Επιλέξτε το επάνω αριστερό κελί της περιοχή επικόλλησης.

 4. Από την καρτέλα Αρχική, κάντε κλικ στη λίστα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος από κάτω Επικόλληση. Εικόνα κουμπιού και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση

  Συντόμευση πληκτρολογίου μπορείτε επίσης να πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ALT + V.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση κάτω από την ένδειξη Επικόλληση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχόλια και κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 6. Για να ακυρώσετε το κινούμενο περίγραμμα, κάντε κλικ σε κάποιο άλλο κελί η πιέστε ESC.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην πιέσετε το πλήκτρο ENTER αφότου πατήσετε το OK. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, τα περιεχόμενα του κελιού θα αντιγραφούν στην περιοχή επικόλλησης, μαζί με το σχόλιο.

Τα αντιγραμμένα σχόλια αντικαθιστούν οποιαδήποτε υπάρχοντα σχόλια στην περιοχή προορισμού.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση ή απόκρυψη σχολίων και των ενδείξεών τους

Από προεπιλογή, το Excel εμφανίζει την ένδειξη μόνο όταν ένα κελί περιέχει κάποιο σχόλιο. Μπορείτε, ωστόσο, να ελέγξετε πώς εμφανίζει το Excel τα σχόλια και τις ενδείξεις στα κελιά, αλλάζοντας τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε σχόλια στο φύλλο εργασίας.

Πλαίσιο σχολίου και η ένδειξη κόκκινου τριγώνου

Εικόνα κουμπιού Ένδειξη

Επεξήγηση 2 Σχόλιο

Αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων εμφάνισης σχολίων

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Στην κατηγορία Για προχωρημένους, κάτω από την ένδειξη Εμφάνιση, κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Για να αποκρύψετε τόσο τα σχόλια όσο και τις ενδείξεις σε όλο το βιβλίο εργασίας, κάτω από την ένδειξη Για τα κελιά με σχόλια, να εμφανίζεται, επιλέξτε Κανένα σχόλιο ή ένδειξη.

  • Για να φαίνονται οι ενδείξεις, αλλά να εμφανίζονται τα σχόλια μόνο όταν τοποθετείται ο δείκτης πάνω στα ανάλογα κελιά, κάτω από το Για τα κελιά με σχόλια, να εμφανίζεται, επιλέξτε Μόνο ενδείξεις και τα σχόλια με κατάδειξη.

  • Για να εμφανίζονται πάντα τόσο τα σχόλια όσο και οι ενδείξεις, κάτω από το Για τα κελιά με σχόλια, να εμφανίζεται, επιλέξτε Σχόλια και ενδείξεις.

Εμφάνιση ή απόκρυψη σχολίων στο φύλλο εργασίας

 1. Επιλέξτε το κελί ή τα κελιά που περιέχουν ένδειξη σχολίου.

 2. Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Σχόλια, επιλέξτε Εμφάνιση/απόκρυψη σχολίου.

  εικόνα της κορδέλας του Excel

  Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στο κελί που περιέχει το σχόλιο και να κάνετε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/απόκρυψη σχολίων.

Εμφάνιση ή απόκρυψη όλων των σχολίων στο φύλλο εργασίας

 • Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Σχόλια, επιλέξτε Εμφάνιση όλων των σχολίων.

  εικόνα της κορδέλας του Excel

  Κάνοντας ξανά κλικ στην επιλογή Εμφάνιση όλων των σχολίων θα αποκρύψει και πάλι όλα τα σχόλια στο φύλλο εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Αλλαγή προεπιλεγμένου ονόματος που εμφανίζεται σε νέα σχόλια

Το Excel βάζει μια ετικέτα σε κάθε νέο σχόλιο, χρησιμοποιώντας ένα όνομα που ορίζετε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Excel. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό το όνομα σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές του Excel.

 2. Στην κατηγορία Δημοφιλείς, κάτω από την ένδειξη Προσαρμογή του αντιγράφου του Microsoft Office, πληκτρολογήστε ένα όνομα στο πλαίσιο Όνομα χρήστη.

  Αν το πλαίσιο Όνομα χρήστη είναι κενό, όταν προσθέτετε ένα σχόλιο, το Excel αυτομάτως ρυθμίζει την τιμή του πλαισίου Όνομα χρήστη σύμφωνα με το δικό σας όνομα και χρησιμοποιεί αυτό το όνομα για την ετικέτα.

Μολονότι δεν μπορείτε να αποκρύψετε τις ετικέτες των σχολίων, μπορείτε να τις καταργήσετε από τα σχόλια διαγράφοντάς τις.

Αρχή της σελίδας

Ανασκόπηση όλων των σχολίων στο βιβλίο εργασίας

 1. Στο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στο πρώτο κελί που περιέχει ένα σχόλιο στο οποίο θέλετε να κάνετε ανασκόπηση.

 2. Για να αναθεωρήσετε κάθε σχόλιο, στην καρτέλα Αναθεώρηση, στην ομάδα σχόλια, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα κουμπιού Επόμενο ή Προηγούμενο Εικόνα κουμπιού για να προβάλετε σχόλια στην ακολουθία ή αντίστροφη σειρά.

  εικόνα της κορδέλας του Excel

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή σχολίου

 1. Επιλέξτε το κελί που περιέχει το σχόλιο που θέλετε να διαγράψετε.

 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Στην καρτέλα Ανασκόπηση, στην ομάδα Σχόλια, επιλέξτε Διαγραφή.

  • Στην καρτέλα Ανασκόπηση στην ομάδα Σχόλια, επιλέξτε Εμφάνιση/απόκρυψη σχολίου για να εμφανιστεί το σχόλιο. Κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου του σχολίου και πιέστε το πλήκτρο DELETE.

   εικόνα της κορδέλας του Excel

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×