Εισαγωγή σε δυνατότητες πολλών γλωσσών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν είστε διαχειριστής μιας συλλογής τοποθεσιών, σας παρέχονται δυο ειδών δυνατότητες για να βοηθηθείτε στην υποστήριξη χρηστών οι οποίοι μιλούν διαφορετικές γλώσσες.

Πολλών πολύγλωσσο περιβάλλον εργασίας χρήστη (MUI).    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα MUI για τη δημιουργία τοποθεσιών σε διαφορετικές γλώσσες από την προεπιλεγμένη γλώσσα για την εγκατάσταση του SharePoint ή για να επιτρέψετε σε μεμονωμένους χρήστες, να αλλάξετε τη γλώσσα εμφάνισης για περιβάλλοντα εργασίας χρήστη προσωπική τοποθεσία τους.

Παραλλαγές (βελτιωμένη για να συμπεριλάβετε παρακολούθησης αλλαγών.    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα παραλλαγών για να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web δημοσίευσης προέλευσης και, στη συνέχεια, δημιουργήστε αντίγραφα του περιεχομένου που μπορεί να μεταφραστεί σε διαφορετικές γλώσσες. (Η δυνατότητα παραλλαγών λειτουργεί μόνο με τοποθεσίες δημοσίευσης.)

Σημαντικό: Καμία από αυτές τις δυνατότητες είναι ένα εργαλείο μετάφρασης. MUI αλλάζει τη γλώσσα εμφάνισης για το περιβάλλον εργασίας και παραλλαγές υποστηρίζει τη δημιουργία πολλών εκδόσεων του περιεχομένου που μπορείτε να, στη συνέχεια, μεταφραστεί από επαγγελματίες της τοπικής προσαρμογής.

Σημείωση: Δεν λαμβάνεται ως δεδομένο ότι πρέπει να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web ή μια συλλογή τοποθεσιών σε πολλές γλώσσες, επειδή μια βιβλιοθήκη εγγράφων περιέχει έγγραφα σε πολλές γλώσσες. Μια βιβλιοθήκη εγγράφων μπορεί να περιέχει έγγραφα σε πολλές γλώσσες χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσετε τοποθεσίες Web ή συλλογές τοποθεσιών σε πολλές γλώσσες.

Σε αυτό το άρθρο

Μάθετε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα περιβάλλον εργασίας χρήστη και του περιεχομένου τοποθεσίας

Περιβάλλον εργασίας χρήστη

Περιεχόμενο

Πότε να χρησιμοποιήσετε MUI, παραλλαγές ή και των δύο δυνατοτήτων

Χρήση μόνο της δυνατότητας παραλλαγών

Χρήση και των δύο δυνατοτήτων μαζί

Χρήση μόνο της δυνατότητας MUI

Μάθετε τη διαφορά μεταξύ του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη και του περιεχομένου μιας τοποθεσίας

Γενικά οι τοποθεσίες Web αποτελούνται από δύο μέρη: Το περιβάλλον εργασίας χρήστη, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την ίδια την τοποθεσία, και το περιεχόμενο, δηλαδή τις πληροφορίες που διατηρείτε στην τοποθεσία.

Η δυνατότητα MUI λειτουργεί με το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας σας και η δυνατότητα παραλλαγών λειτουργεί με το περιεχόμενο τοποθεσίας σας.

Περιβάλλον εργασίας χρήστη

Το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίας σας αναφέρεται στα στοιχεία στην οθόνη σας που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράσετε με SharePoint, όπως τα μενού, τα στοιχεία περιήγησης και του Κάδου Ανακύκλωσης.

Με τη δυνατότητα MUI, μπορείτε να εμφανίσετε τα εξής στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη σε διαφορετικές γλώσσες:

  • Τίτλος και περιγραφή τοποθεσίας

  • SharePoint προεπιλεγμένα μενού και ενέργειες

  • Προεπιλεγμένες στήλες

  • Προσαρμοσμένες στήλες (λίστα ή τοποθεσία)

  • Συνδέσεις γραμμής περιήγησης

  • Υπηρεσίες διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων

Σημείωση: Η δυνατότητα MUI αλλάζει μόνο τη γλώσσα εμφάνισης για προεπιλεγμένα στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη. Δεν είναι μετάφραση προσαρμοσμένα στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη που έχετε προσθέσει.

Περιεχόμενο

Η δυνατότητα παραλλαγών λειτουργεί με το περιεχόμενο της τοποθεσίας σας – τις πληροφορίες που αποθηκεύετε σε μια τοποθεσία, αλλά όχι με το περιβάλλον εργασίας χρήστη τοποθεσίας.

Το βασικό στοιχείο περιεχομένου με το οποίο λειτουργεί η δυνατότητα παραλλαγών είναι η σελίδα. Επίσης, δημιουργεί αντίγραφα φακέλων και μπορεί να αντιγράψει έγγραφα εάν υπάρχει σύνδεση με αυτά από μια σελίδα η οποία βρίσκεται στην τοποθεσία προέλευσης παραλλαγών. Οι παραλλαγές δεν αντιγράφουν στοιχεία λίστας

Πότε να χρησιμοποιείτε το MUI, τις παραλλαγές ή και τις δυο δυνατότητες

Αποφασίστε ποιες πολύγλωσσες δυνατότητες θα χρησιμοποιήσετε προτού ξεκινήσετε τη δημιουργία της συλλογής τοποθεσιών σας, για τους εξής λόγους:

  • Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα MUI, θα χρειαστεί ο διαχειριστής της συστοιχίας διακομιστών σας να εγκαταστήσει τα απαραίτητα πακέτα γλώσσας για κάθε γλώσσα που θέλετε να είναι διαθέσιμη. Αφού ο διαχειριστής της συστοιχίας διακομιστών αναπτύξει τα πακέτα γλωσσών, οι κάτοχοι συλλογής τοποθεσιών μπορούν να δημιουργήσουν τοποθεσίες και να ρυθμίσουν το MUI να εμφανίζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη της τοποθεσίες σε διαφορετικές γλώσσες. Μεμονωμένα άτομα μπορούν να επιλέξουν να κάνουν προβολή των τοποθεσιών τους στη γλώσσα που θέλουν.

  • Αφού δημιουργήσετε μια τοποθεσία, δεν είναι δυνατή η αλλαγή της προεπιλεγμένης γλώσσας του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη, οπότε είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με τη σωστή γλώσσα.

  • Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα παραλλαγών, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων στις τοποθεσίες για την ενημέρωση, τις ειδοποιήσεις και άλλα θέματα τα οποία πρέπει να ρυθμίσετε πριν τη δημιουργία των τοποθεσιών.

Χρήση του MUI μόνο

Χρήση της δυνατότητας MUI μόνο όταν θέλετε να δημιουργήσετε τοποθεσίες, συλλογές τοποθεσιών ή σελίδες web σε γλώσσα διαφορετική από την προεπιλεγμένη γλώσσα ή, εάν η τοποθεσία σας θα έχουν οι χρήστες που δεν είναι δυνατό να εργαστείτε στην προεπιλεγμένη γλώσσα που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για την τοποθεσία.

Χρήση των παραλλαγών μόνο

Παραλλαγές έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθούν κατά το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι διαθέσιμα σε άτομα που μιλούν πολλές διαφορετικές γλώσσες (ή που ίσως χρειαστεί να έχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που βασίζεται στο τοπικές διαφορές, σε διάφορες κινητές συσκευές ή το εταιρικό εμπορική προσαρμογή) — δηλαδή, τοποθεσίες Web που κάνουν προσαρμοσμένες περιεχομένου για να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές τοπικές ρυθμίσεις, διαφορετικές αγορές και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.

Επίσης, εάν εργάζεστε σε ένα περιβάλλον όπου δεν έχει εγκατασταθεί κανένα πακέτο γλωσσών, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα MUI, αλλά οι παραλλαγές θα σας επιτρέπουν ακόμα να ορίσετε ένα σύστημα διανομής τοποθεσίας για πολλές γλώσσες.

Χρήση και των δύο δυνατοτήτων

Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο για μετάφραση σε άλλες γλώσσες και έχετε κατόχους τοποθεσιών οι οποίοι ενδέχεται να χρειάζεται να κάνουν αλλαγές στη δομή της τοποθεσίας, αλλά οι οποίοι δεν μιλάνε τη γλώσσα στην οποία έχει δημιουργηθεί η τοποθεσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τις δυο δυνατότητες μαζί για να καταστήσετε διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες το περιεχόμενο και το UI των τοποθεσιών σας.

Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα παραλλαγών, ενδεχομένως να έχετε δημιουργήσει μια τοποθεσία προέλευσης από τα Αγγλικά με στόχο τα Κινεζικά. Η δυνατότητα παραλλαγών ορίζει την τοποθεσία στα Κινεζικά με βάση τις ρυθμίσεις γλώσσας και τις τοπικές ρυθμίσεις. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι ένας κάτοχος τοποθεσίας βασισμένης στις Η.Π.Α., ο οποίος δεν μιλάει Κινεζικά, πρέπει να προβεί σε κάποιες αλλαγές για συντήρηση της τοποθεσίας στα Κινεζικά. Χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα MUI, ο αγγλόφωνος μπορεί να κάνει εναλλαγή από το UI της της τοποθεσίας από τα Κινεζικά στα Αγγλικά και να αλληλεπιδράσει με την τοποθεσία ευκολότερα.

Σημείωση: Όταν σχεδιάζετε πολύγλωσσες τοποθεσίες, πρέπει επίσης να λαμβάνετε υπόψη τις τοπικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη των τοποθεσιών σας. Η τοπική ρύθμιση καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης αριθμών, ημερομηνιών και ωρών σε μια τοποθεσία. Η τοπική ρύθμιση δεν αλλάζει τη γλώσσα στην οποία η τοποθεσία εμφανίζεται. Για παράδειγμα, επιλέγοντας την τοπική ρύθμιση Ταϊλανδικών αλλάζει η προεπιλεγμένη σειρά ταξινόμησης των στοιχείων λίστας και χρησιμοποιεί το Βουδιστικό ημερολόγιο αντί για το προεπιλεγμένο ημερολόγιο. Οι παράμετροι της τοπικής ρύθμισης διαμορφώνεται ανεξάρτητα από τη γλώσσα που καθορίζεται όταν δημιουργείται μια τοποθεσία, αλλά σε αντίθεση με τη γλώσσα, η τοπική ρύθμιση μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγμή.

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×