Εισαγωγή, προσθήκη ή δημιουργία ενός νέου πεδίου σε έναν πίνακα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Οι πίνακες, τα βασικά δομικά στοιχεία μιας βάσης δεδομένων, αποτελούνται από εγγραφές (μερικές φορές ονομάζεται γραμμές) και πεδία (μερικές φορές ονομάζεται στήλες). Για παράδειγμα, ένα πίνακα "Επαφές" θα περιέχει πολλές εγγραφές και κάθε εγγραφή μπορεί να περιέχει περισσότερα από ένα πεδία που αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως το τελευταίο όνομα, όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και πόλη του κάθε επαφή. Σε αυτό το άρθρο εξηγεί γιατί είναι σημαντικές σωστά σχεδιασμένη πεδία και σας παρουσιάζει διάφορες βασικοί τρόποι για να προσθέσετε πεδία σε έναν πίνακα στο Microsoft Office Access 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Κατανόηση των γιατί είναι σημαντικές πεδία

Προσθήκη ενός νέου πεδίου

Προσθήκη ενός υπάρχοντος πεδίου από έναν άλλο πίνακα

Προσθήκη πεδίου με χρήση ενός προτύπου πεδίου

Κατανόηση των γιατί είναι σημαντικές πεδία

Κάθε πεδίο έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, όπως ένα όνομα, το οποίο προσδιορίζει μοναδικά το πεδίο εντός ενός πίνακα, έναν τύπο δεδομένων, ο οποίος καθορίζει τη φύση των δεδομένων, τις λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν στα δεδομένα και το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης που θα πρέπει να οριστεί για κάθε τιμή.

Ένα πεδίο έχει επίσης ιδιότητες, οι οποίες καθορίζουν την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά των δεδομένων στο πεδίο. Για παράδειγμα, η ιδιότητα Μορφή καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων σε ένα φύλλο δεδομένων ή μια φόρμα που περιέχει αυτό το πεδίο.

Είναι σημαντικό να προγραμματίσετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα πεδία. Για παράδειγμα, είναι συνήθως καλύτερα δεν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πεδίο για να αποθηκεύσετε μια τιμή υπολογισμών. Δοκιμάστε να διακόψετε πληροφορίες προς τα κάτω, μικρότερος χρήσιμο κομμάτι ανά πεδίο. Για παράδειγμα, αντί για την αποθήκευση όνομα ενός ατόμου σε ένα πεδίο, θα πρέπει να αποθηκεύσετε τα στοιχεία σε ξεχωριστά πεδία για το πρώτο και το τελευταίο όνομα. Σε γενικές γραμμές, εάν πρέπει να αναφοράς, ταξινόμηση, αναζήτηση ή υπολογισμό σε ένα στοιχείο, τοποθετήστε αυτό το στοιχείο σε ένα πεδίο μόνη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων και την επιλογή πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός νέου πεδίου

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, επιλέξτε Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε διπλό κλικ σε έναν από τους διαθέσιμους πίνακες για να το ανοίξετε.

 4. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα στο κελί κάτω από την κεφαλίδα της στήλης " Προσθήκη νέου πεδίου ".

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός υπάρχοντος πεδίου από έναν άλλο πίνακα

Εάν η βάση δεδομένων περιέχει πολλούς πίνακες, μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο από έναν άλλο πίνακα στη βάση δεδομένων με χρήση της λίστας πεδίων. Όταν εργάζεστε με έναν πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων, η Λίστα πεδίων παράθυρο εμφανίζει όλους τους άλλους πίνακες στη βάση δεδομένων σας ομαδοποιημένα σε δύο κατηγορίες:

 • Πεδία διαθέσιμα σε σχετικούς πίνακες    Αυτή η κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες που έχουν σχέση με τον πίνακα που εργάζεστε τη συγκεκριμένη στιγμή.

 • Πεδία που είναι διαθέσιμα σε άλλους πίνακες    Αυτή η κατηγορία παραθέτει όλους τους πίνακες που δεν έχουν μια σχέση με τον πίνακα που εργάζεστε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Παράθυρο Λίστα πεδίων

 1. Κάντε κλικ στο σύμβολο του συν (+) δίπλα σε ένα όνομα πίνακα για να εμφανιστεί η λίστα πεδίων σε αυτόν τον πίνακα.

 2. Σύρετε το πεδίο που θέλετε από το παράθυρο Λίστα πεδίων, στον πίνακα.

 3. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε το πεδίο στη θέση του.

  Γραμμή εισαγωγής για την εισαγωγή ενός πεδίου από το παράθυρο εργασιών Λίστα πεδίων

  Θα ξεκινήσει η εκτέλεση του Οδηγού αναζήτησης.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί ο Οδηγός αναζήτησης.

  Το πεδίο εμφανίζεται στον πίνακα της προβολής "Φύλλο δεδομένων".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν σύρετε ένα πεδίο από έναν μη σχετιζόμενες πίνακα και, στη συνέχεια, ολοκληρώστε τον Οδηγό αναζήτησης, μια νέα σχέση ένα-προς-πολλά δημιουργείται αυτόματα μεταξύ του πίνακα στη Λίστα πεδίων και τον πίνακα που εργάζεστε τη συγκεκριμένη στιγμή.

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα πεδία στον πίνακα, κάνοντας κλικ στο δείκτη επιλογής στα αριστερά του ονόματος του πεδίου. Για να μετακινήσετε πολλά συνεχόμενα πεδία, κάντε κλικ στο πρώτο πεδίο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο τελευταίο πεδίο. Η Access αντιστοιχίζει αυτόματα έναν τύπο δεδομένων για κάθε πεδίο που προσθέτετε στον πίνακα, με βάση τον τύπο δεδομένων του πεδίου που επιλέξατε στον οδηγό. Εάν θέλετε να ορίσετε τον τύπο δεδομένων και τη μορφή για ένα πεδίο, μπορείτε να το κάνετε, χρησιμοποιώντας τις εντολές στην ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, στην καρτέλα φύλλο δεδομένων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εκτός από τον προσδιορισμό του τύπου δεδομένων, Access μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα την ιδιότητα μορφή για ένα νέο πεδίο, ανάλογα με την τιμή που πληκτρολογείτε σε αυτό το πεδίο. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 10:50 πμ, Access ορίζει τον τύπο δεδομένων ημερομηνία/ώρα και την ιδιότητα μορφή με Ενδιάμεση ώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις πινάκων, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για τις σχέσεις πινάκων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων και τις ιδιότητες πεδίου, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στους τύπους δεδομένων και τις ιδιότητες πεδίου.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη πεδίου με χρήση ενός προτύπου πεδίου

Ορισμένες φορές, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο, επιλέγοντας τα πεδία από ένα πρότυπο πεδίου. Ένα πρότυπο πεδίου περιλαμβάνει προκαθορισμένες σύνολα των ορισμών και των ιδιοτήτων για ένα πεδίο. Έναν ορισμό πρότυπο πεδίου περιλαμβάνει ένα όνομα πεδίου, έναν τύπο δεδομένων, μια ρύθμιση για την ιδιότητα μορφή του πεδίου, καθώς και έναν αριθμό άλλων ιδιοτήτων πεδίου που, όταν πραγματοποιήθηκε μαζί, από ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται ως βάση για να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Πεδία & στήλες, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο πεδίο.

  Εικόνα της Κορδέλας της Access

  Εμφανίζεται το παράθυρο Πρότυπα πεδίων.

  πρότυπο πεδίου

 3. Επιλέξτε ένα από τα περισσότερα πεδία στο παράθυρο Πρότυπα πεδίων και σύρετέ τα στον πίνακα. Όταν εμφανιστεί η γραμμή εισαγωγής, αποθέστε τα πεδία στη θέση.

Για να δημιουργήσετε το δικό σας πρότυπο πεδίου, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία ένα πρότυπο προσαρμοσμένου πεδίου για το παράθυρο πρότυπα πεδίων

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×