Εισαγωγή, προσθήκη ή δημιουργία ενός νέου πεδίου σε έναν πίνακα

Εισαγωγή, προσθήκη ή δημιουργία ενός νέου πεδίου σε έναν πίνακα

Για να αποθηκεύσετε ένα νέο τμήμα δεδομένων σχετικό με κάτι, για το οποίο υπάρχει ήδη ένας πίνακας της Access στη διάθεσή σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε ένα πεδίο στον πίνακα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας πίνακας, ο οποίος αποθηκεύει το επώνυμο, το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση αλληλογραφίας για κάθε πελάτη σας. Εάν θέλετε να αρχίσετε να παρακολουθείτε το μέσο επικοινωνίας που προτιμάει ο κάθε πελάτης σας, προσθέστε ένα πεδίο για να αποθηκεύσετε αυτά τα δεδομένα.

Μην προσθέσετε ένα πεδίο, εάν πιστεύετε ότι κάθε μοναδική οντότητα που αναπαρίσταται στον πίνακα ενδέχεται να απαιτεί κάτι περισσότερο από τιμή για το πεδίο. Συνεχίζοντας το προηγούμενο παράδειγμα, εάν θέλετε να αρχίσετε να παρακολουθείτε τις παραγγελίες που πραγματοποιούν οι πελάτες σας, μην προσθέσετε ένα πεδίο στον πίνακα, επειδή κάθε πελάτης θα έχει περισσότερες από μία παραγγελίες. Εναλλακτικά, δημιουργήστε ένα νέο πίνακα για την αποθήκευση των παραγγελιών και, στη συνέχεια, δημιουργήστε μια σχέση μεταξύ των δύο πινάκων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός πίνακα, ανατρέξτε στο άρθρο Εισαγωγή στους πίνακες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις πινάκων, ανατρέξτε στο άρθρο Οδηγός για τις σχέσεις πινάκων.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Προσθήκη νέου πεδίου αυτόματα, με εισαγωγή δεδομένων

Προσθήκη πεδίου με επιλογή από μια λίστα στο φύλλο δεδομένων

Προσθήκη πεδίου στο μέσο ενός πίνακα

Αλλαγή ενός πεδίου που μόλις προσθέσατε

Επισκόπηση

Κάθε πεδίο έχει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά, όπως ένα όνομα, το οποίο προσδιορίζει μοναδικά το πεδίο εντός ενός πίνακα, έναν τύπο δεδομένων, ο οποίος καθορίζει τη φύση των δεδομένων, τις λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν στα δεδομένα και το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης που θα πρέπει να οριστεί για κάθε τιμή.

Ένα πεδίο έχει επίσης ιδιότητες, οι οποίες καθορίζουν την εμφάνιση ή τη συμπεριφορά των δεδομένων στο πεδίο. Για παράδειγμα, η ιδιότητα Μορφή καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων σε ένα φύλλο δεδομένων ή μια φόρμα που περιέχει αυτό το πεδίο.

Είναι σημαντικό να σχεδιάζετε τον τρόπο που ενδέχεται να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες τις οποίες είναι αποθηκευμένες στο πεδίο. Προσπαθήστε να διαιρέσετε τις πληροφορίες στο μικρότερο χρήσιμο τμήμα τους ανά τομέα. Για παράδειγμα, αντί να αποθηκεύετε το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου σε ένα πεδίο, θα ήταν προτιμότερο να αποθηκεύετε τα στοιχεία του σε ξεχωριστά πεδία για το όνομα και για το επώνυμο. Σε γενικές γραμμές, εάν πρέπει να αναφέρετε, να ταξινομήσετε, να αναζητήσετε ή να υπολογίσετε ένα στοιχείο, τοποθετήστε το στοιχείο αυτό, μόνο του, σε ένα πεδίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων και την επιλογή πεδίων, ανατρέξτε στο άρθρο Βασικές αρχές σχεδίασης βάσης δεδομένων.

Προσθήκη νέου πεδίου αυτόματα, με εισαγωγή δεδομένων

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο σε έναν πίνακα, πληκτρολογώντας στην τελευταία στήλη, στην προβολή φύλλου δεδομένων. Η Access αντιστοιχίζει αυτόματα έναν τύπο δεδομένων, με βάση τα δεδομένα που εισαγάγετε. Η Access ενδέχεται, επίσης, να ορίσει αυτόματα την ιδιότητα Μορφή για ένα νέο πεδίο. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε 10:50 πμ, η Access θα ορίσει τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα" και την ιδιότητα Μορφή στην ενδιάμεση ώρα.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα, στον οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο.

 2. Πληκτρολογήστε τα δεδομένα σας στο κελί, κάτω από την κεφαλίδα της στήλης Κάντε κλικ για προσθήκη.

Προσθήκη πεδίου με επιλογή από μια λίστα στο φύλλο δεδομένων

Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο στο τέλος ενός πίνακα, επιλέγοντας από μια λίστα:

 • Ανοίξτε τον πίνακα και, στην τελευταία στήλη, κάντε κλικ στην επιλογή Κάντε κλικ για προσθήκη.

Προσθήκη πεδίου στο μέσο ενός πίνακα

Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα νέο πεδίο στο μέσο ενός πίνακα, μπορείτε να επιλέξετε ένα πεδίο από την καρτέλα Πεδία, στην Κορδέλα. Η καρτέλα Πεδία εμφανίζει προκαθορισμένα πεδία που μπορείτε να προσθέσετε σε έναν πίνακα, ενώ εργάζεστε σε μια προβολή φύλλου δεδομένων.

 1. Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

 2. Επιλέξτε το πεδίο μπροστά από τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε ένα νέο πεδίο. Για παράδειγμα, εάν θέλετε το νέο πεδίο να είναι το τρίτο πεδίο στον πίνακα, επιλέξτε το δεύτερο πεδίο.

 3. Στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Προσθήκη & Διαγραφή, κάντε κλικ στον τύπο πεδίου που επιθυμείτε.

  Συμβουλή: Εάν δεν εμφανίζεται ο τύπος πεδίου που θέλετε, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα πεδία.

Αλλαγή ενός πεδίου που μόλις προσθέσατε

Μπορείτε να αλλάξετε διάφορες πτυχές ενός πεδίου μετά τη δημιουργία του.

Προειδοποίηση: Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε τις πτυχές ενός πεδίου που δεν δημιουργήσατε μόλις. Ωστόσο, εάν υπάρχουν ήδη δεδομένα στο πεδίο, ορισμένες ενέργειες δεν θα είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να προκαλέσουν απώλεια δεδομένων.

Μετονομασία πεδίου

Για να μετονομάσετε ένα πεδίο, κάντε διπλό κλικ στην ετικέτα του πεδίου και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

Μετακίνηση πεδίου

Για να μετακινήσετε ένα πεδίο, σύρετέ το στη θέση που θέλετε. Για να επιλέξετε πολλαπλά συνεχή πεδία προς μετακίνηση, κάντε κλικ στο πρώτο πεδίο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο τελευταίο πεδίο. Στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε την επιλεγμένη ομάδα πεδίων σε μια νέα θέση.

Σημαντικό:  Εάν σύρετε ένα πεδίο, αλλάζει η θέση του στο φύλλο δεδομένων, αλλά δεν αλλάζει η σειρά των πεδίων στη σχεδίαση πίνακα. Εάν αποκτάτε πρόσβαση μέσω προγραμματισμού στα πεδία, εφαρμόζεται η αρχική σειρά. Για παράδειγμα, εάν σύρετε ένα πεδίο σε μια νέα θέση στο φύλλο δεδομένων και, στη συνέχεια, δημιουργήσετε μια φόρμα από τον πίνακα, χρησιμοποιώντας το κουμπί φόρμας, το πεδίο θα βρίσκεται στην αρχική του θέση.

Αλλαγή του τύπου ή της μορφής των δεδομένων

 1. Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Στην καρτέλα Πεδία, στην ομάδα Μορφοποίηση, επιλέξτε τον τύπο και τη μορφή δεδομένων που θέλετε.

  Σημείωση: Δεν είναι όλες οι μορφές διαθέσιμες για όλους τους τύπους δεδομένων. Πρώτα, ορίστε τον τύπο δεδομένων και, στη συνέχεια, εάν χρειάζεται, ορίστε τη μορφή.

Άλλες ρυθμίσεις

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε άλλες αλλαγές σε ένα πεδίο, χρησιμοποιώντας τις εντολές στην καρτέλα Πεδία. Δεν είναι όλες αυτές οι εντολές διαθέσιμες για όλους τους τύπους δεδομένων. Για βοήθεια σχετικά με τη χρήση αυτών των εντολών, αναζητήστε τη Βοήθεια, χρησιμοποιώντας το όνομα της συγκεκριμένης εντολής ή του τύπου δεδομένων του πεδίου. Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο δεδομένων, πραγματοποιήστε αναζήτηση, χρησιμοποιώντας τον τύπο δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×