Εισαγωγή προαιρετικής ενότητας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath έχετε μια ενότητα που αφορά μόνο συγκεκριμένους χρήστες, θα πρέπει να σκεφτείτε την περίπτωση να την κάνετε προαιρετική ενότητα. Μια προαιρετική ενότητα δεν εμφανίζεται στη φόρμα του χρήστη από προεπιλογή. Οι χρήστες εισάγουν και συμπληρώνουν την προαιρετική ενότητα μόνο αν τη χρειάζονται.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε χρησιμοποιείται μια προαιρετική ενότητα

Η εμπειρία χρήστη

Εισαγωγή προαιρετικής ενότητας

Προσαρμόστε το κείμενο υποδείξεων στο οποίο κάνουν κλικ οι χρήστες για να εισάγουν την προαιρετική ενότητα

Εμφάνιση της προαιρετικής ενότητας στη φόρμα από προεπιλογή

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται μια προαιρετική ενότητα

Χρησιμοποιήστε μια προαιρετική ενότητα όταν θέλετε να παρέχετε στους χρήστες την επιλογή να συμπληρώσουν μια συγκεκριμένη ενότητα της φόρμας. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας αναφοράς κατάστασης, μπορείτε να συμπεριλάβετε μια προαιρετική ενότητα "Σημειώσεις". Οι χρήστες που θέλουν να προσθέσουν συμπληρωματικές σημειώσεις μπορούν να εισάγουν και να συμπληρώσουν την προαιρετική ενότητα. Οι υπόλοιποι μπορούν να την παραλείψουν.

Προαιρετική ενότητα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή σημειώσεων

Κατά την εισαγωγή μιας προαιρετικής ενότητας σε ένα πρότυπο φόρμας, εισάγετε απαραίτητα ένα κενό πλαίσιο. Για να είναι χρήσιμο το στοιχείο ελέγχου ενότητας, πρέπει να εισάγετε άλλα στοιχεία ελέγχου μέσα σε αυτό. Στο προηγούμενο παράδειγμα, ο σχεδιαστής της φόρμας έχει εισαγάγει ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου μέσα στην προαιρετική ενότητα, μαζί με την επικεφαλίδα "Σημειώσεις"

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τις προαιρετικές ενότητες, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Ενότητα    Οι ενότητες χρησιμοποιούνται για την οργάνωση ομάδων συσχετισμένων στοιχείων ελέγχου. Οι ενότητες εμφανίζονται στο πρότυπο φόρμας από προεπιλογή. Δεν μπορείτε να επιλέξετε την απόκρυψή τους όπως γίνεται με τις προαιρετικές ενότητες.

Επαναλαμβανόμενη ενότητα    Για να δημιουργήσετε μια ενότητα που μπορούν να εισάγουν οι χρήστες σε μια φόρμα πολλές φορές (όπως μια εγγραφή σε μια βάση δεδομένων), χρησιμοποιήστε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα ή άλλο επαναλαμβανόμενο στοιχείο ελέγχου.

Ομάδα επιλογών    Για εισαγωγή μιας ενότητας που μπορεί να αντικατασταθεί από μια άλλη ενότητα, χρησιμοποιήστε την ομάδα επιλογών. Η ομάδα επιλογών περιέχει δύο ή περισσότερες ενότητες. Από προεπιλογή, μία από αυτές τις ενότητες εμφανίζεται στη φόρμα. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την αντικατάστασή της με μια διαφορετική ενότητα. Οι ομάδες επιλογών μπορούν επίσης να εισαχθούν σε μια φόρμα από τον χρήστη πολλές φορές.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Εάν αφήσατε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενεργοποιημένες για την προαιρετική ενότητα, οι χρήστες θα βλέπουν ένα μικρό, πορτοκαλί βέλος δίπλα σε ένα κείμενο υποδείξεων, κατά το άνοιγμα μιας φόρμας που είναι βασισμένη στο πρότυπο φόρμας. Μπορείτε να προσαρμόσετε το κείμενο υποδείξεων κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας.

Κείμενο υποδείξεων για την προαιρετική ενότητα

Εάν κάνουν κλικ στο εικονίδιο ή το κείμενο υποδείξεων, το InfoPath αντικαθιστά το κείμενο υποδείξεων και το εικονίδιο με την προαιρετική ενότητα. Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να εισάγει δεδομένα στα στοιχεία ελέγχου μέσα στην προαιρετική ενότητα.

Για να καταργήσουν μια προαιρετική ενότητα, οι χρήστες μετακινούν το δείκτη του ποντικιού επάνω από την ενότητα μέχρι να εμφανιστεί ένα πορτοκαλί κουμπί του μενού συντόμευσης στην άνω αριστερή γωνία. Οι χρήστες κάνουν κλικ στο κουμπί για να εμφανιστεί ένα μενού επιλογών για εργασία με την ενότητα. Μπορείτε να προσαρμόσετε τις εντολές του μενού κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας.

Εντολή "Κατάργηση σημειώσεων" στο μενού συντόμευσης

Σημείωση: Εάν ένας χρήστης καταργήσει μια προαιρετική ενότητα μετά από τη συμπλήρωσή της, τα δεδομένα της ενότητας χάνονται και δεν αποκρύπτονται απλώς.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή προαιρετικής ενότητας

Η διαδικασία εισαγωγής μιας προαιρετικής ενότητας διαφέρει λίγο, ανάλογα, είτε σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας είτε βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη,εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια προαιρετική ενότητα, ενώ είναι επιλεγμένη σε κατάσταση σχεδίασης.

Εκκένωση προαιρετικής ενότητας που είναι επιλεγμένη σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Προαιρετικές ενότητες είναι πάντα συνδεδεμένα σε ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων του προτύπου φόρμας. Κάθε στοιχείο ελέγχου σε μια προαιρετική ενότητα είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο που είναι μέρος της ομάδας της ενότητας.

Στο παρακάτω παράδειγμα, η προαιρετική ενότητα Σημειώσεις στο πρότυπο φόρμας είναι δεσμευμένη στην ομάδα σημειώσεις, στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Σχέση μεταξύ προαιρετικής ενότητας σε πρότυπο φόρμας και της αντίστοιχης ομάδας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εισαγωγή μιας προαιρετικής ενότητας σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προαιρετική ενότητα.

 4. Για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου στην ενότητα, σύρετε τα στοιχεία ελέγχου που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, στην προαιρετική ενότητα στο πρότυπο φόρμας.

  Σημείωση: Δεν πρέπει να μετακινείτε ένα στοιχείο ελέγχου που υπάρχει ήδη στο πρότυπο φόρμας στην ενότητα, εκτός εάν το πεδίο του στοιχείου ελέγχου είναι ήδη μέρος της ομάδας της ενότητας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Διαφορετικά, ενδέχεται να καταργήσουν τη σύνδεση για το στοιχείο ελέγχου.

 5. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω από αυτό.

Εισαγωγή μιας προαιρετικής ενότητας σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι βασισμένο σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να προσθέσετε μια προαιρετική ενότητα, σύροντας μια ομάδα από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας την ενότητα, χρησιμοποιώντας το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Προαιρετική ενότητα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Προαιρετική ενότητα, επιλέξτε την ομάδα στην οποία θέλετε να αποθηκεύσετε την προαιρετική ενότητα και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Προσθέστε στοιχεία ελέγχου στην ενότητα επιλογών και στη συνέχεια, δεσμεύστε τα στα κατάλληλα πεδία στην προέλευση δεδομένων.

Αρχή της σελίδας

Προσαρμόστε το κείμενο υποδείξεων στο οποίο κάνουν κλικ οι χρήστες για να εισάγουν την προαιρετική ενότητα

Όταν εισάγετε μια προαιρετική ενότητα στο πρότυπο φόρμας, εμφανίζεται στη φόρμα το κείμενο υποδείξεων "Κάντε κλικ εδώ για εισαγωγή". Το κείμενο αυτό ενημερώνει τους χρήστες ότι υπάρχει διαθέσιμη μια προαιρετική ενότητα που μπορούν να εισάγουν. Κάντε τα εξής για να προσαρμόσετε το κείμενο:

 1. Κάντε διπλό κλικ στην προαιρετική ενότητα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση κουμπιού εισαγωγής και κειμένου υποδείξεων και, στη συνέχεια, αντικαταστήστε το προεπιλεγμένο κείμενο στο πλαίσιο με δικό σας.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση της προαιρετικής ενότητας στη φόρμα από προεπιλογή

Από προεπιλογή, οι προαιρετικές ενότητες είναι κρυφές όταν ανοίγουν οι χρήστες τη φόρμα για πρώτη φορά. Εάν θέλετε, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται μια προαιρετική ενότητα. Εάν το κάνετε αυτό, το InfoPath κρύβει το κείμενο υποδείξεων "Κάντε κλικ εδώ για εισαγωγή", επειδή η προαιρετική ενότητα είναι ήδη ορατή στη φόρμα.

 1. Κάντε διπλό κλικ στην προαιρετική ενότητα.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 3. Στην περιοχή Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Συμπερίληψη της ενότητας στη φόρμα από προεπιλογή.

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Δυνατότητα διαγραφής της ενότητας από τους χρήστες.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Πριν από την εισαγωγή στοιχείων ελέγχου σε μια προαιρετική ενότητα στο πρότυπο φόρμας, σκεφτείτε πώς θέλετε να αλλάξετε τα στοιχεία ελέγχου. Μπορείτε να προσθέσετε πλαίσια κειμένου και άλλα στοιχεία ελέγχου σύροντάς τα στην προαιρετική ενότητα όταν θέλετε. Διαφορετικά, αν θέλετε να έχετε μεγαλύτερο έλεγχο της διάταξης, μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακας διάταξης μέσα στην προαιρετική ενότητα και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε ετικέτες και στοιχεία ελέγχου στα μεμονωμένα κελιά, ώστε να είναι καλά στοιχισμένα. Στην παρακάτω εικόνα χρησιμοποιείται ένας πίνακας διάταξης τεσσάρων γραμμών και δύο στηλών για την τακτοποίηση ετικετών και στοιχείων ελέγχου στην προαιρετική ενότητα.

Πίνακας διάταξης που χρησιμοποιείται για την τακτοποίηση των στοιχείων ελέγχου σε προαιρετική ενότητα

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×