Εισαγωγή πλαισίου λίστας

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο λίστας σε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath για να παρουσιάσετε μια λίστα αμοιβαία αποκλειστικών επιλογών σε έναν χρήστη.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο λίστας

Η εμπειρία χρήστη

Εισαγωγή πλαισίου λίστας

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο λίστας

Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο λίστας όταν θέλετε:

 • Να επιτρέψετε στους χρήστες να κάνουν μία επιλογή από μια λίστα προκαθορισμένων στοιχείων.

 • Να εμφανίσετε τιμές ανακτημένες από μια σταθερή λίστα, από το προέλευση δεδομένων του προτύπου φόρμας ή από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή μια λίστα των υπηρεσιών Microsoft Windows SharePoint Services.

Στην παρακάτω απεικόνιση, οι χρήστες κατηγοριοποιούν έξοδα σε μια φόρμα κατάστασης εξόδων, επιλέγοντας τιμές σε ένα πλαίσιο λίστας.

Στοιχείο επιλεγμένο σε πλαίσιο λίστας

Μετά την εισαγωγή ενός πλαισίου λίστας στο πρότυπο φόρμας, θα πρέπει να ορίσετε τις τιμές που θέλετε να εμφανίζονται σε αυτό. Διαφορετικά, οι χρήστες που ανοίγουν μια φόρμα που είναι βασισμένη στο πρότυπο φόρμας θα βλέπουν μια κενή λίστα. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου λίστας, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τις καταχωρήσεις ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του πλαισίου λίστας ώστε να ανακτά τις καταχωρήσεις από μια βάση δεδομένων ή άλλη προέλευση δεδομένων.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τα πλαίσια λίστας ομάδες επιλογής αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας    Όπως ένα πλαίσιο λίστας, ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας παρέχει στους χρήστες μια λίστα επιλογών. Ωστόσο, σε ένα πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας, οι καταχωρήσεις λίστας είναι κρυφές μέχρι να κάνει ο χρήστης κλικ σε ένα βέλος δίπλα στο πλαίσιο λίστας. Εάν πρόκειται να παρέχεται πολλές επιλογές στη λίστα ή αν ο χώρος το πρότυπο φόρμας είναι περιορισμένος, η αναπτυσσόμενη λίστα είναι καλή επιλογή.

Σύνθετο πλαίσιο    Όπως ένα πλαίσιο λίστας, ένα σύνθετο πλαίσιο παρέχει στους χρήστες μια λίστα επιλογών. Ωστόσο, σε ένα σύνθετο πλαίσιο, οι καταχωρήσεις λίστας είναι κρυφές μέχρι να κάνει ο χρήστης κλικ σε ένα βέλος δίπλα στο σύνθετο πλαίσιο. Οι χρήστες μπορούν να πληκτρολογήσουν τη δική τους καταχώρηση σε ένα σύνθετο πλαίσιο ή να επιλέξουν από μια λίστα προκαθορισμένων καταχωρήσεων.

Πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών     Εάν θέλετε να μπορούν οι χρήστες να επιλέγουν περισσότερα από ένα στοιχεία σε μια λίστα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο λίστας πολλών επιλογών αντί για ένα πλαίσιο λίστας. Σε ένα πλαίσιο λίστας πολλών επιλογών, οι χρήστες υποδεικνύουν μια επιλογή επιλέγοντας ένα ή περισσότερα πλαίσια ελέγχου αντί να κάνουν κλικ σε μια τιμή από μια λίστα. Όπως με τα τυπικά πλαίσια λίστας, οι καταχωρήσεις σε ένα πλαίσιο λίστας πολλών επιλογών είναι ορατές όταν οι χρήστες ανοίγουν τη φόρμα για πρώτη φορά.

Κουμπιά επιλογής     Όπως ένα πλαίσιο λίστας, μια ομάδα κουμπιών επιλογής επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν από μια λίστα αμοιβαία αποκλειστικών επιλογών. Ωστόσο, με τα κουμπιά επιλογής οι χρήστες κάνουν κλικ σε έναν μικρό κύκλο για να επιλέξουν και όχι σε ένα στοιχείο πλαισίου λίστας.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Τα πλαίσια λίστας είναι ένα από τα στοιχεία ελέγχου που χρησιμοποιούνται συχνότερα και συνεπώς οι χρήστες ξέρουν πως να τα χρησιμοποιούν.

Για να επιλέξουν κάτι από το πλαίσιο λίστας, οι χρήστες κάνουν απλώς κλικ στο στοιχείο που θέλουν. Το πλαίσιο λίστας είναι "ανοιχτό", ώστε οι χρήστες να μπορούν να βλέπουν τη λίστα επιλογών χωρίς να πρέπει να κάνουν κλικ στο στοιχείο ελέγχου. Εάν οι επιλογές στη λίστα υπερβαίνουν το ύψος του πλαισίου που τις περιέχει,εμφανίζεται μια γραμμή κύλισης στη δεξιά πλευρά του στοιχείου ελέγχου. Εάν οι χρήστες χρησιμοποιούν το πληκτρολόγιο για να συμπληρώσουν τη φόρμα, μπορούν να πιέσουν τα πλήκτρα ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΑΝΩ και ΒΕΛΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ για να μετακινηθούν ανάμεσα στα στοιχεία του πλαισίου λίστας.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πλαισίου λίστας

Η διαδικασία εισαγωγής ενός πλαισίου λίστας διαφέρει λίγο, ανάλογα, είτε σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας είτε βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη,εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει την εμφάνιση ενός πλαισίου λίστας όταν επιλέγεται σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης, πριν προστεθεί ετικέτα και οι καταχωρήσεις.

Πλαίσιο λίστας επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Πλαίσια λίστας είναι πάντα συνδεδεμένα πεδία. Στο παρακάτω παράδειγμα, το πλαίσιο λίστας κατηγορία στο πρότυπο φόρμας είναι συνδεδεμένο με το πεδίο κατηγορία στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

σχέση μεταξύ πλαισίου λίστας στο πρότυπο φόρμας και του αντίστοιχου πεδίου στην προέλευση δεδομένων

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων που προέρχονται από αυτή την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων.

Εισαγωγή πλαισίου λίστας

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να δημιουργήσετε αυτόματα ένα πεδίο στην προέλευση δεδομένων που είναι δεσμευμένο στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων.

  • Για να δεσμεύσετε το πλαίσιο λίστας σε ένα υπάρχον πεδίο, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων.

   Σημείωση: Εάν το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι διαθέσιμο, η προέλευση δεδομένων είναι κλειδωμένη. Για παράδειγμα, εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας βασίζεται σε σχήμα XML, ενδέχεται να μην μπορείτε να προσθέσετε νέα πεδία ή ομάδες στην προέλευση δεδομένων στο InfoPath. Αυτός ο περιορισμός βοηθά να αποτραπούν οι ακούσιες αλλαγές στο σχήμα που μπορεί να το καταστήσουν μη έγκυρο.

 4. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο λίστας.

 5. Εάν καταργήσατε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο βήμα 3, επιλέξτε ένα πεδίο από το παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πλαισίου λίστας, στο οποίο θέλετε να δεσμεύσετε το πλαίσιο λίστας.

 6. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο πλαίσιο λίστας, στο πρότυπο φόρμας,πληκτρολογήστε το κείμενο επάνω από το πλαίσιο λίστας ή στα αριστερά του,ακολουθούμενο από άνω και κάτω τελεία (:).

 7. Για να καθορίσετε τις τιμές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως καταχωρήσεις στη λίστα, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο λίστας στο πρότυπο φόρμας.

 8. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

 9. Κάντε ένα από τα εξής για να συμπληρώσετε το πλαίσιο λίστας:

  Πληκτρολογήστε τις τιμές του πλαισίου λίστας

  Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν έχετε ένα προκαθορισμένο, περιορισμένο σύνολο τιμών και δεν αναμένεται αυτές οι τιμές να αλλάξουν στο μέλλον. Σε περίπτωση που αλλάξουν οι τιμές, πρέπει να δημοσιεύσετε μια ενημερωμένη έκδοση του προτύπου φόρμας, ώστε οι χρήστες να μπορούν να δουν και να χρησιμοποιήσουν τις πιο πρόσφατες καταχωρήσεις της λίστας.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

  2. Στο πλαίσιο Τιμή, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε σε περίπτωση που κάποιος χρήστης επιλέξει αυτή την καταχώρηση.

  3. Στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο όνομα, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για αυτή την καταχώρηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για κάθε καταχώρηση που θέλετε να προσθέσετε στο πλαίσιο λίστας.

  5. Για να ελέγξετε τις αλλαγές σας, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση στη Βασική γραμμή εργαλείων ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+B.

  Χρησιμοποιήστε τιμές από ένα άλλο τμήμα της φόρμας

  Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν θέλετε οι τιμές στη λίστα σας να αλλάζουν ανάλογα με τις άλλες τιμές που καταχωρούν οι χρήστες στη φόρμα τους.

  1. Στην περιοχή Καταχωρήσεις πλαισίου λίστας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση τιμών στο αρχείο προέλευσης δεδομένων της φόρμας.

   Οι καταχωρήσεις στο πλαίσιο λίστας πρέπει να σχετίζονται με μια συγκεκριμένη επαναλαμβανόμενη ομάδα ή επαναλαμβανόμενο πεδίο στο πρότυπο φόρμας.

  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο Καταχωρήσεις και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στο επαναλαμβανόμενο πεδίο ή την επαναλαμβανόμενη ομάδα που περιέχει τα πεδία που θα παρέχουν τις τιμές για το πλαίσιο λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο Τιμή, επιλέξτε το πεδίο που περιέχει τις πιθανές τιμές για τα στοιχεία στο πλαίσιο λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μία από αυτές τις τιμές θα αποθηκευτεί στο υποκείμενο XML, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα στοιχείο στο πλαίσιο λίστας..

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο όνομα, επιλέξτε το πεδίο που περιέχει τις τιμές που εμφανίζονται στο πλαίσιο λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Συμβουλή: Για να μην εμφανίζονται πολλές φορές οι τιμές εμφανιζόμενου ονόματος στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μόνο των καταχωρήσεων με μοναδικά εμφανιζόμενα ονόματα.

  Χρησιμοποιήστε τιμές από μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web, ένα έγγραφο XML ή μια τοποθεσία SharePoint

  Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν θέλετε οι τιμές σε ένα πλαίσιο λίστας να είναι ενημερωμένες ή να ανανεώνονται τακτικά. Οι τιμές είναι συνήθως είναι αποθηκευμένες σε μια βάση δεδομένων ή άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων και ανακτώνται κάθε φορά που ανοίγει η φόρμα.

  1. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση τιμών από μια εξωτερική προέλευση δεδομένων.

  2. Κάντε ένα από τα εξής:

   • Εάν έχετε ήδη προσθέσει μια σύνδεση δεδομένων, κάντε κλικ στο πλαίσιο Σύνδεση δεδομένων.

   • Για να προσθέσετε μια νέα σύνδεση δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό σύνδεσης δεδομένων.

    Οι καταχωρήσεις στο πλαίσιο λίστας πρέπει να σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο επαναλαμβανόμενο πεδίο ή επαναλαμβανόμενη ομάδα.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο Καταχωρήσεις και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή πεδίου ή ομάδας, κάντε κλικ στην ομάδα ή το πεδίο που περιέχει τα πεδία που θα παρέχουν τις τιμές για το πλαίσιο λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο Τιμή, επιλέξτε το πεδίο που περιέχει τις πιθανές τιμές για τα στοιχεία στο πλαίσιο λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Μία από αυτές τις τιμές θα αποθηκευτεί στο υποκείμενο XML, όταν ο χρήστης κάνει κλικ σε ένα στοιχείο στο πλαίσιο λίστας..

  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογή XPath Εικόνα κουμπιού δίπλα στο πλαίσιο Εμφανιζόμενο όνομα, επιλέξτε το πεδίο που περιέχει τις τιμές που εμφανίζονται στο πλαίσιο λίστας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   Συμβουλή: Για να μην εμφανίζονται πολλές φορές οι τιμές εμφανιζόμενου ονόματος στο πλαίσιο λίστας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μόνο των καταχωρήσεων με μοναδικά εμφανιζόμενα ονόματα.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία ενός πλαισίου λίστας:

 • Σκεφτείτε την περίπτωση διαπλάτυνσης του πλαισίου λίστας, ώστε να είναι λίγο μεγαλύτερο από το μέσο πλάτος των στοιχείων της λίστας. Με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία της λίστας δεν θα είναι μερικώς κρυφά.

 • Για να αλλάξετε το πλάτος πολλών πλαισίων λίστας ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια λίστας, το μέγεθος των οποίων θέλετε να αλλάξετε, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ENTER, κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα νέο αριθμό στο πλαίσιο Πλάτος.

 • Για να αλλάξετε το χρώμα φόντου πολλών πλαισίων λίστας ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια λίστας που θέλετε να αλλάξετε. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στην καρτέλα Σκίαση.

 • Για να προσαρμόσετε τη γραμματοσειρά που εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο λίστας, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Γραμματοσειρά και Μέγεθος γραμματοσειράς, στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς σε όλα τα πλαίσια λίστας του προτύπου φόρμας ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο σύνθετο πλαίσιο που περιέχει την μορφοποίηση που θέλετε και στη συνέχεια, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή γραμματοσειράς σε όλα τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου λίστας.

 • Εάν θέλετε να προσαρμόσετε το κενό διάστημα μεταξύ ενός πλαισίου λίστας και των αντικειμένων που το περιβάλλουν στο πρότυπο φόρμας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις περιθωρίου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου λίστας (καρτέλα Μέγεθος). Η χρήση των περιθωρίων για την αύξηση του κενού διαστήματος παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο από την χρήση αλλαγών παραγράφου.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×