Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου για να συλλέξετε πληροφορίες από χρήστες ή να εμφανίσετε δεδομένα από μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο κειμένου

Η εμπειρία χρήστη

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο κειμένου

Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο κειμένου όταν θέλετε:

 • Να επιτρέψετε στους χρήστες να πληκτρολογούν απλό κείμενο οποιουδήποτε μεγέθους σε μια φόρμα.

 • Να εμφανίσετε πληροφορίες όπως το αποτέλεσμα ενός τύπου ή την τρέχουσα ημερομηνία.

Στην παρακάτω εικόνα, τα πλαίσια κειμένου χρησιμοποιούνται για την συλλογή πληροφοριών επαφών από τους χρήστες.

Τρία πλαίσια κειμένου για τη συλλογή πληροφοριών

Από προεπιλογή, όταν εισάγετε ένα πλαίσιο κειμένου στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath προσθέτει ένα πλαίσιο κειμένου μίας γραμμής. Εάν θέλετε να εμφανίζονται πολλές γραμμές στο πλαίσιο κειμένου, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις αλλαγές παραγράφου ή την αναδίπλωση κειμένου για το πλαίσιο κειμένου εφόσον το εισάγετε. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τα πλαίσια κειμένου ομάδες επιλογής αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου    Όπως ένα πλαίσιο κανονικό κείμενο, ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογήσετε, να επεξεργαστείτε ή να προβάλετε κείμενο. Σε αντίθεση με ένα πλαίσιο κειμένου, ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου εμφανίζει πολλές γραμμές κειμένου από προεπιλογή. Οι χρήστες επίσης να προσθέσετε στοιχεία μορφοποίησης σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, όπως έντονη ή πλάγια γραφή, εικόνες και πίνακες. Τα μορφοποιημένα δεδομένα σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου αποθηκεύονται ως XHTML, που μπορεί να μην είναι συμβατό με τις προελεύσεις δεδομένων που αναμένουν σύντομες ακολουθίες απλού κειμένου.

Πλαίσιο έκφρασης    Ένα πλαίσιο έκφρασης χρησιμοποιείται γενικά για την εμφάνιση μόνο για ανάγνωση κειμένου, για να εμφανίσετε την τιμή ενός άλλου στοιχείου ελέγχου στη φόρμα ή για να δημιουργήσετε τύπους που βασίζονται σε εκφράσεις XPath. Σε αντίθεση με ένα πλαίσιο κειμένου, ένα πλαίσιο έκφρασης δεν αποθήκευση ή την αποθήκευση δεδομένων. Γι ' αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα πλαίσιο έκφρασης μόνο αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την τιμή ή να το αναφέρετε σε έναν άλλο τύπο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλαίσια κειμένου μόνες ή να προσθέσετε στο επαναλαμβανόμενους πίνακες, ενότητες ή άλλων στοιχείων ελέγχου σχετικά με τη διάταξη. Για παράδειγμα, πλαίσια κειμένου συχνά εμφανίζονται μέσα στα κελιά σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Η εισαγωγή δεδομένων σε ένα πλαίσιο κειμένου είναι εύκολη. Οι χρήστες τοποθετούν το δρομέα μέσα στο πλαίσιο κειμένου και στη συνέχεια πληκτρολογούν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Τα δεδομένα εμφανίζονται στη φόρμα ως απλό κείμενο.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να μπορούν οι χρήστες να εφαρμόσουν μορφοποίηση χαρακτήρων στο κείμενο ενός πλαισίου κειμένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κείμενο εμπλουτισμένου κειμένου.

Τα πλαίσια κειμένου συμπεριλαμβάνουν πολλές, γνωστές δυνατότητες του συστήματος Microsoft Office. Για παράδειγμα, εάν οι χρήστες γράψουν μια λέξη λάθος, θα εμφανιστεί η γνωστή κυματιστή, κόκκινη υπογράμμιση, που υποδεικνύει πιθανό ορθογραφικό λάθος.

Ορθογραφικό λάθος σε πλαίσιο κειμένου

Μαζί με τον ορθογραφικό έλεγχο, είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή η Αυτόματη Καταχώρηση για τα πλαίσια κειμένου. Η Αυτόματη Καταχώρηση αποθηκεύει προηγούμενες καταχωρήσεις που έχουν πληκτρολογήσει οι χρήστες σε μια φόρμα. Όταν ένας χρήστης πληκτρολογεί τους πρώτους χαρακτήρες σε ένα πλαίσιο κειμένου, το InfoPath παραθέτει τις πιθανές αντιστοιχίες από καταχωρήσεις που έχει πληκτρολογήσει ο χρήστης προηγούμενα. Με τον τρόπο αυτό οι χρήστες διευκολύνονται στην εισαγωγή επαναλαμβανόμενων ή κοινών δεδομένων, όπως το όνομά τους ή τη διεύθυνσή τους, στις φόρμες που συμπληρώνουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, μερικές δυνατότητες, όπως ο ορθογραφικός έλεγχος, δεν είναι διαθέσιμες στο InfoPath, επειδή δεν λειτουργούν στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου

Η διαδικασία εισαγωγής ενός πλαισίου κειμένου διαφέρει λίγο ανάλογα με το αν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή αν βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα πλαίσιο κειμένου ενώ είναι επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης.

Πλαίσιο κειμένου επιλεγμένο σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Πλαίσια κειμένου είναι πάντα συνδεδεμένα πεδία. Στο παρακάτω παράδειγμα, το Επώνυμο πλαίσιο κειμένου στη φόρμα είναι συνδεδεμένο στο πεδίο "Επώνυμο" στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Σχέση μεταξύ πλαισίου κειμένου στο πρότυπο φόρμας και πεδίου στο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εισαγωγή ενός πλαισίου κειμένου σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 4. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω ή προς τα αριστερά του στοιχείου ελέγχου, ακολουθούμενο από άνω και κάτω τελεία (:). Για παράδειγμα, εάν το πλαίσιο κειμένου πρέπει να συλλέξει το επώνυμο ενός χρήστη, μπορείτε να πληκτρολογήσετε Επώνυμο:.

Εισαγωγή πλαισίου κειμένου σε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εισαγάγετε ένα πλαίσιο κειμένου, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας ένα πλαίσιο κειμένου από το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο κειμένου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πλαισίου κειμένου, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του πλαισίου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Το InfoPath χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ή ομάδας ως ετικέτα του στοιχείου ελέγχου. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της ετικέτας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων για εισαγωγή στοιχείων ελέγχου. Στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο το οποίο θέλετε να συνδέσετε με το πλαίσιο κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Πλαίσιο κειμένου από το μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Πριν από την εισαγωγή των πλαισίων κειμένου στο πρότυπο φόρμας, σκεφτείτε με ποιον τρόπο θέλετε να τα τακτοποιήσετε. Μπορείτε να προσθέσετε πλαίσια κειμένου σύροντάς τα όπου θέλετε στο πρότυπο φόρμας, αλλά αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια μπερδεμένη σχεδίαση. Εάν θέλετε να είναι πιο οργανωμένο το πρότυπο φόρμας, μπορείτε να προσθέσετε έναν πίνακας διάταξης και στη συνέχεια, να προσθέσετε ετικέτες μέσα στα μεμονωμένα κελιά, ώστε να στοιχιστούν σωστά. Στην παρακάτω εικόνα χρησιμοποιείται ένας πίνακας διάταξης τεσσάρων γραμμών και δύο στηλών για την τακτοποίηση ετικετών και στοιχείων ελέγχου.

Πλαίσια κειμένου μέσα σε πίνακα διάταξης στην κατάσταση σχεδίασης

Εκτός από τη χρήση των πινάκων διάταξης, για να οργανώσετε τα πλαίσια κειμένου, μπορείτε να κάνετε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών πλαισίων κειμένου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια κειμένου, των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές.

 • Να αλλάξετε το μέγεθος των πλαισίων κειμένου στο πρότυπο φόρμας για να καλύψετε το μήκος τους κειμένου που περιμένετε να πληκτρολογήσουν οι χρήστες στα πλαίσια.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα πολλών πλαισίων κειμένου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια κειμένου που θέλετε να αλλάξετε, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 • Για να προσαρμόσετε τη γραμματοσειρά που εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο κειμένου, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Γραμματοσειρά και Μέγεθος γραμματοσειράς, στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς σε όλα τα πλαίσια κειμένου του προτύπου φόρμας ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου που περιέχει την μορφοποίηση που θέλετε και στη συνέχεια, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή γραμματοσειράς σε όλα τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου.

 • Για να δείτε πως θα εμφανίζονται τα πλαίσια κειμένου με κείμενο, κάντε κλικ στην εντολή Δείγμα δεδομένων, στο μενού Προβολή. Με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μια ιδέα για την εμφάνιση της φόρμας κατά τη συμπλήρωσή της από τους χρήστες.

 • Χρησιμοποιήστε τα περιθώρια για να προσαρμόσετε τον κενό χώρο γύρω και έξω από ένα πλαίσιο κειμένου. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αναπλήρωσης για να προσαρμόσετε τον κενό χώρο γύρω από το κείμενο μέσα στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου. Και οι δύο ρυθμίσεις βρίσκονται στην καρτέλα Μέγεθος, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου κειμένου.

 • Μερικές φορές, το κείμενο μέσα σε ένα πλαίσιο κειμένου και οι ετικέτα στα αριστερά του πλαισίου κειμένου μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς μη στοιχισμένα. Για να τα στοιχίσετε ξανά, γρήγορα, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στην εντολή Στοίχιση στην καρτέλα Μέγεθος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. Εάν η ετικέτα και το πλαίσιο κειμένου βρίσκονται σε διαφορετικά κελιά σε έναν πίνακα διάταξης, κάντε δεξιό κλικ στο κελί που περιέχει την ετικέτα Ιδιότητες πίνακα στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο στην ενότητα Κατακόρυφη στοίχιση, στην καρτέλα Κελί.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×