Εισαγωγή πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να εισάγουν μορφοποιημένο κείμενο,αλλαγές παραγράφου, πίνακες, φωτογραφίες ή εικόνες clip art σε ένα πεδίο καταχώρησης δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Η εμπειρία χρήστη

Ζητήματα συμβατότητας

Εισαγωγή ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου

Χρησιμοποιήστε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου όταν θέλετε:

 • Να επιτρέψετε στους χρήστες να επισημαίνουν, να δίνουν έμφαση ή να μορφοποιούν το κείμενο που πληκτρολογούν σε μια φόρμα.

 • Να επιτρέψετε στους χρήστες να εισάγουν πίνακες ή εικόνες σε μια κενή περιοχή της φόρμας.

 • Να εμφανίζετε πληροφορίες εμπλουτισμένου κειμένου που περιέχονται σε μια βάση δεδομένων ή άλλη προέλευση δεδομένων.

 • Να αποθηκεύσετε μορφοποιημένα δεδομένα ως XHTML στο υποκείμενο του προτύπου φόρμας προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα, χρησιμοποιείται ένα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου για τη συλλογή λεπτομερών σημειώσεων από τους χρήστες.

Μορφοποιημένο κείμενο μέσα σε πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου σε φόρμα

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τα κουμπιά επιλογής, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Πλαίσιο κειμένου    Όπως ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, ένα πλαίσιο κειμένου επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογούν, να επεξεργάζονται ή να προβάλλουν κείμενο. Αντίθετα με το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, ένα πλαίσιο κειμένου εμφανίζει μόνο μία γραμμή από προεπιλογή και οι χρήστες δεν μπορούν να προσθέσουν στοιχεία μορφοποίησης σε ένα πλαίσιο κειμένου,όπως κείμενο σε έντονη ή πλάγια γραφή, εικόνες ή πίνακες.

Πλαίσιο έκφρασης    Ένα πλαίσιο έκφρασης χρησιμοποιείται γενικά για την εμφάνιση μόνο για ανάγνωση κειμένου, για να εμφανίσετε την τιμή ενός άλλου στοιχείου ελέγχου στο πρότυπο φόρμας ή για να δημιουργήσετε τύπους που βασίζονται σε εκφράσεις XPath. Σε αντίθεση με ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, ένα πλαίσιο έκφρασης δεν αποθήκευση ή την αποθήκευση δεδομένων. Γι ' αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα πλαίσιο έκφρασης μόνο αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την τιμή ή να το αναφέρετε σε έναν άλλο τύπο.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Όπως ένα πλαίσιο κειμένου, ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου είναι απλά μια κράτηση θέσης σε μια φόρμα, όπως ένα πλαίσιο σχολίων, στο οποίο οι χρήστες εισάγουν κείμενο. Κατά την πληκτρολόγηση σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε πολλές από τις δυνατότητες μορφοποίησης τις οποίες γνωρίζουν από άλλα έγγραφα του συστήματος του Microsoft Office. Για παράδειγμα, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν μια εικόνα ή έναν πίνακα σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου ή να εφαρμόσουν κίτρινη επισήμανση σε μια συγκεκριμένη παράγραφο του κειμένου.

Για να δουν αν μπορούν να μορφοποιήσουν κείμενο σε ένα συγκεκριμένο πεδίο φόρμας, οι χρήστες τοποθετούν το δρομέα στο πεδίο ή επιλέγουν το κείμενο στο πεδίο. Εάν οι επιλογές στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησηςείναι ενεργοποιημένες και όχι αμυδρές, τότε οι χρήστες μπορούν να μορφοποιήσουν το κείμενο όπως ακριβώς θα έκαναν σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του συστήματος Microsoft Office.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία συμβατότητας συγκεκριμένες για να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης. Όταν ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης είναι δημοσιευμένο σε διακομιστή που εκτελεί InfoPath Forms Services και, στη συνέχεια, ενεργοποιούμενο από πρόγραμμα περιήγησης, φόρμες που βασίζονται στο πρότυπο φόρμας μπορούν να προβληθούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας με συμβατότητα προγράμματος περιήγησης, ορισμένα στοιχεία ελέγχου δεν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, επειδή δεν μπορούν να εμφανιστούν σε ένα πρόγραμμα περιήγησης Web.

Παρόλο που τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου είναι διαθέσιμα κατά τη σχεδίαση ενός προτύπου φόρμας συμβατού με πρόγραμμα περιήγησης, θα πρέπει να προσέξετε τους εξής περιορισμούς:

 • Δεν υποστηρίζεται η μερική μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου στην έκδοση του προγράμματος περιήγησης του πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου. Εάν εμφανιστεί ένα σφάλμα σχετικά με τις μη συμβατές ρυθμίσεις για το εμπλουτισμένο κείμενο στο παράθυρο εργασιών Έλεγχος σχεδίασης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση μόνο των ρυθμίσεων που είναι συμβατές με το πρόγραμμα περιήγηση, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου. Με τον τρόπο αυτό επιλέγονται αυτόματα οι σωστές ρυθμίσεις εμπλουτισμένου κειμένου.

 • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε συνδεδεμένες εικόνες για ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης. Ωστόσο, δεν υποστηρίζονται οι ενσωματωμένες εικόνες.

 • Πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου, το πλήρες εύρος των επιλογών μορφοποίησης είναι διαθέσιμες μόνο στις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Internet Explorer, συμπεριλαμβανομένων των Microsoft Internet Explorer 6.0 και τον Windows Internet Explorer 7.0. Είναι δυνατή για τους χρήστες για να επεξεργαστείτε κείμενο σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου σε άλλα προγράμματα περιήγησης υποστηρίζονται, όπως το 1,5 Firefox ή το Safari 2.0, αλλά επιλογές μορφοποίησης δεν είναι διαθέσιμες, όπως η αλλαγή του χρώματος κειμένου και εφαρμογή μορφοποίησης χαρακτήρων.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου

Η διαδικασία εισαγωγής ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου διαφέρει λίγο ανάλογα με το αν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή αν βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου ενώ είναι επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης.

Επιλεγμένο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου είναι πάντα συνδεδεμένα πεδία. Στο παρακάτω παράδειγμα, στο πλαίσιο σημειώσεις στη φόρμα είναι συνδεδεμένο στο πεδίο κατηγορία στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Σχέση μεταξύ πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου στο πρότυπο φόρμας και του αντίστοιχου πεδίου στο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εισαγωγή ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

 4. Για να καθορίσετε τον τύπο εμπλουτισμένου κειμένου που μπορούν να καταχωρούν οι χρήστες, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου που υπάρχει στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια ελέγχου Διαθέσιμη μορφοποίηση.

 5. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω ή στα αριστερά του στοιχείου ελέγχου, ακολουθούμενο από άνω-κάτω τελεία (:).

Εισαγωγή πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι βασισμένο σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εισαγάγετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου από το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην παρακάτω διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Για να καθορίσετε τον τύπο εμπλουτισμένου κειμένου που μπορούν να καταχωρούν οι χρήστες, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου που υπάρχει στο πρότυπο φόρμας, κάντε κλικ στην καρτέλα Εμφάνιση και στη συνέχεια, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή στα πλαίσια ελέγχου Διαθέσιμη μορφοποίηση.

 6. Το InfoPath χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ή ομάδας ως ετικέτα του στοιχείου ελέγχου. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της ετικέτας.

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων για εισαγωγή στοιχείων ελέγχου. Στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στο πεδίο το οποίο θέλετε να συνδέσετε με το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου από το μενού συντόμευσης.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία ενός πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών πλαισίων εμπλουτισμένου κειμένου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου, των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες, κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος και πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές.

 • Για να μειώσετε το προεπιλεγμένο πλάτος με το οποίο εισάγονται τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου από το InfoPath, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή ιδιοτήτων, στο μενού Προβολή. Στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένου πλάτους διάταξης για αυτό το πρότυπο φόρμας και, κατόπιν, πληκτρολογήστε ένα μικρότερο αριθμό στο πλαίσιο Προσαρμοσμένο πλάτος διάταξης.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα πολλών πλαισίων κειμένου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου που θέλετε να αλλάξετε, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 • Για να προσαρμόσετε τη γραμματοσειρά που εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Γραμματοσειρά και Μέγεθος γραμματοσειράς, στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς σε όλα τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου του προτύπου φόρμας ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου που περιέχει την μορφοποίηση που θέλετε και στη συνέχεια, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή γραμματοσειράς σε όλα τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου.

 • Για να δείτε πως θα εμφανίζονται τα πλαίσια εμπλουτισμένου κειμένου με κείμενο, κάντε κλικ στην εντολή Δείγμα δεδομένων, στο μενού Προβολή. Με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μια ιδέα για την εμφάνιση της φόρμας κατά τη συμπλήρωσή της από τους χρήστες.

 • Χρησιμοποιήστε τα περιθώρια για να προσαρμόσετε τον κενό χώρο γύρω και έξω από ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αναπλήρωσης για να προσαρμόσετε τον κενό χώρο γύρω από το κείμενο μέσα στο πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×