Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath, έτσι ώστε οι χρήστες μπορούν να εισάγετε γρήγορα τις τιμές true ή false.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο ελέγχου

Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου

Συμβουλές διάταξης

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο ελέγχου

Χρησιμοποιήστε ένα ή περισσότερα πλαίσια ελέγχου όταν θέλετε να:

 • Να επιτρέπεται στους χρήστες για να κάνετε μια τιμή true/false ή επιλογή Ναι/Όχι.

 • Εμφάνιση Αληθές/Ψευδές ή Ναι/Όχι πληροφορίες που προέρχονται από μια βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή άλλη προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα, οι χρήστες, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου για να υποδείξετε εάν θέλουν να δεσμεύσετε ξενοδοχείο ή μίσθωση αυτοκίνητο μαζί με τους δέσμευσης αεροπορικών εταιρειών.

Πλαίσια ελέγχου σε φόρμα

Συμβουλή: Από προεπιλογή, ένα πλαίσιο ελέγχου δεν είναι επιλεγμένη. Εάν θέλετε ένα πλαίσιο ελέγχου να είναι επιλεγμένο από προεπιλογή, μπορείτε να κάντε διπλό κλικ επάνω και να αλλάξετε την προεπιλεγμένη κατάστασή.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με ένα πλαίσιο ελέγχου, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Κουμπί επιλογής    Όπως ένα πλαίσιο ελέγχου, μια ομάδα κουμπιών επιλογής επιτρέπει στους χρήστες για να κάνετε μια επιλογή. Ωστόσο, με τα κουμπιά επιλογής, επιλέξτε τους χρήστες από ένα σύνολο μικρών κύκλων αντί από ένα σύνολο τετράγωνα πλαίσια ελέγχου. Επίσης, πλαίσια ελέγχου αναπαριστούν πάντα μη ρητές επιλογές, ενώ τα κουμπιά επιλογής που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση μιας μεμονωμένης επιλογής μέσα σε ένα περιορισμένο σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών.

Πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών    Ένα πλαίσιο λίστας πολλαπλών επιλογών αποτελείται από έναν αριθμό πλαίσια ελέγχου μέσα σε μια λίστα με δυνατότητα κύλισης. Οι χρήστες να επιλέξετε περισσότερα από ένα πλαίσιο ελέγχου στη λίστα ή να προσθέσετε τη δική τους καταχώρηση στη λίστα, ανάλογα με τον τρόπο σχεδίασης του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου

Η διαδικασία εισαγωγής ενός πλαισίου ελέγχου διαφέρει λίγο ανάλογα με το αν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή αν βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Η παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα πλαίσιο ελέγχου όταν είναι επιλεγμένη στο κατάσταση σχεδίασης.

Σύνθετο πλαίσιο επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Επιλογή των πλαισίων ελέγχου είναι πάντα συνδεδεμένα πεδία. Στο παρακάτω παράδειγμα, το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη ξενοδοχείο στο πρότυπο φόρμας είναι συνδεδεμένο στο πεδίο includeHotel στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Σχέση μεταξύ του πλαισίου ελέγχου στο πρότυπο φόρμας και του αντίστοιχου πεδίου στην προέλευση δεδομένων

Εάν θέλετε να συνδέσετε το πλαίσιο ελέγχου σε ένα επαναλαμβανόμενο πεδίο, το πλαίσιο ελέγχου πρέπει να είναι μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενης, όπως επαναλαμβανόμενος πίνακας ή επαναλαμβανόμενη ενότητα.

Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

 4. Για να αντικαταστήσετε την προεπιλεγμένη ετικέτα του στοιχείου ελέγχου, επιλέξτε το κείμενο δίπλα στο πλαίσιο ελέγχου που έχει εισαχθεί στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη δική σας ετικέτα.

 5. Για να αλλάξετε την τιμή που είναι αποθηκευμένη στο αρχείο προέλευσης δεδομένων όταν οι χρήστες, καταργήστε την επιλογή ή επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στη φόρμα, κάντε διπλό κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, κάντε κλικ στην καρτέλα δεδομένα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή τις τιμές που θέλετε από τη λίστα τιμών, όταν δεν είναι επιλεγμένο και την τιμή Όταν επιλεγμένο λίστας.

  Σημείωση: Για πλαίσια ελέγχου, από προεπιλογή, TRUE σημαίνει "επιλεγμένο" ή "ενεργοποιημένο" ενώ η τιμή FALSE σημαίνει "καταργήθηκε η επιλογή" ή "απενεργοποιημένο".

Εισαγωγή πλαισίου ελέγχου σε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εισαγάγετε ένα πλαίσιο ελέγχου, σύροντας ένα πλαίσιο ελέγχου από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας ένα πλαίσιο ελέγχου από το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή του πλαισίου ελέγχου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση πλαισίου ελέγχου, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε την τιμή του πλαισίου ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Το InfoPath χρησιμοποιεί το όνομα του πεδίου ή ομάδας ως ετικέτα του στοιχείου ελέγχου. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο της ετικέτας.

 6. To change the value that is stored in the data source when the check box is cleared or selected, double-click the check box that was inserted on the form template, click the Data tab, and then enter the values that you want in the Value when cleared and Value when checked boxes.

  Σημείωση: Για πλαίσια ελέγχου, από προεπιλογή, TRUE σημαίνει "επιλεγμένο" ή "ενεργοποιημένο" ενώ η τιμή FALSE σημαίνει "καταργήθηκε η επιλογή" ή "απενεργοποιημένο".

  Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου. Στο παράθυρο εργασιών " Προέλευση δεδομένων ", κάντε δεξί κλικ στο πεδίο που θέλετε να συνδέσετε με το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή του πλαισίου ελέγχου στο μενού συντόμευσης. Για να δείτε αυτήν την εντολή, το πεδίο πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν κατάλληλο τύπο δεδομένων, όπως ο τύπος δεδομένων (Boolean) True/False.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία ενός στοιχείου ελέγχου πλαισίου ελέγχου:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών πλαισίων ελέγχου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου των οποίων το μέγεθος που θέλετε να αλλάξετε. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT + ENTER και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στην καρτέλα μέγεθος.

 • Εάν κάνετε το πλαίσιο ελέγχου πολύ μεγάλο, το σημάδι επιλογής στο εσωτερικό του πλαισίου ελέγχου μπορεί να εμφανιστεί παραμορφωμένη.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα του πλαισίου ελέγχου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που θέλετε να αλλάξετε. Στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές.

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίσετε στοιχεία στο πρότυπο φόρμας, όταν οι χρήστες επιλέγουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου. Για παράδειγμα, σε μια φόρμα έκθεσης εξόδων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μορφοποίηση υπό όρους για να εμφανίσετε ένα διαχειριστή ενότητα έγκριση σε άτομα όταν επιλέγουν ένα πλαίσιο ελέγχου απαιτείται έγκριση διευθυντή. Εάν δεν απαιτείται έγκριση διευθυντή, οι χρήστες δεν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου και η ενότητα παραμένει κρυφή στη φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×