Εισαγωγή περιεχομένου από άλλες εφαρμογές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να εισαγάγετε περιεχόμενο από άλλα προγράμματα στην παρουσίασή σας.Αυτό περιλαμβάνει αρχεία που έχουν δημιουργηθεί από άλλα προγράμματα του Microsoft Office, καθώς και αρχεία από άλλα προγράμματα που υποστηρίζουν τη Σύνδεση και ενσωμάτωση αντικειμένων (OLE).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να εισαγάγετε περιεχόμενο μόνο από προγράμματα που υποστηρίζουν τη δυνατότητα OLE και είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας.Για να δείτε ποιους τύπους περιεχομένου μπορείτε να εισαγάγετε, στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικείμενο.Το πλαίσιο Εισαγωγή αντικειμένου παραθέτει τους τύπους αντικειμένων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Υπάρχουν δύο τρόποι εισαγωγής αντικειμένων περιεχομένου σε μια παρουσίαση του PowerPoint:

 • Συνδεδεμένα αντικείμενα    Τα συνδεδεμένα αντικείμενα ενημερώνονται, αν το αρχείο προέλευσης αλλάξει.Για παράδειγμα, ένα συνδεδεμένο γράφημα που έχει δημιουργηθεί από δεδομένα στο Microsoft Excel αλλάζει, αν αλλάξουν τα δεδομένα προέλευσης του Excel.Το αρχείο προέλευσης πρέπει να είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή σας ή στο δίκτυο για να διατηρηθεί η σύνδεση μεταξύ του αντικειμένου που έχει εισαχθεί και των δεδομένων προέλευσης.Η εισαγωγή ενός συνδεδεμένου αντικειμένου συνιστάται, αν το σύνολο των δεδομένων προέλευσης είναι μεγάλο ή σύνθετο.

 • Ενσωματωμένα αντικείμενα    Τα δεδομένα προέλευσης είναι ενσωματωμένα στην παρουσίαση.Μπορείτε να προβάλετε το ενσωματωμένο αντικείμενο σε άλλον υπολογιστή, επειδή τα δεδομένα προέλευσης αποτελούν μέρος του αρχείου της παρουσίασης.Τα ενσωματωμένα αντικείμενα συνήθως απαιτούν περισσότερο χώρο στο δίσκο από τα συνδεδεμένα αντικείμενα.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή συνδεδεμένου αντικειμένου

Εισαγωγή ενσωματωμένου αντικειμένου

Σύνδεση ή ενσωμάτωση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από άλλο πρόγραμμα

Εισαγωγή συνδεδεμένου αντικειμένου

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε το αντικείμενο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στο στοιχείο Αντικείμενο.

  Καρτέλα "Εισαγωγή", ομάδα "κείμενο"

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από αρχείο.

  Παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή αντικειμένου", με επιλεγμένο το στοιχείο "Δημιουργία από αρχείο"

 4. Στο πλαίσιο Αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να επιλέξετε από μια λίστα.

 5. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση.

 6. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο στην παρουσίασή σας, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ως εικονίδιο.

  • Για να εμφανίσετε ένα εικονίδιο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να προβάλετε το αντικείμενο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ως εικονίδιο.
   Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εικόνα ή ετικέτα εικονιδίου, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή εικονιδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο που θέλετε από τη λίστα Εικονίδιο.Εάν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια ετικέτα στο πλαίσιο Λεζάντα.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ενσωματωμένου αντικειμένου

 1. Κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε το αντικείμενο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, κάντε κλικ στο στοιχείο Αντικείμενο.

  Καρτέλα "Εισαγωγή", ομάδα "κείμενο"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Εάν το αντικείμενο δεν υπάρχει ήδη, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία νέου.Στο πλαίσιο Τύπος αντικειμένου, κάντε κλικ στον τύπο του αντικειμένου που θέλετε να δημιουργήσετε.

  • Εάν το αντικείμενο υπάρχει ήδη, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία από αρχείο.Στο πλαίσιο Αρχείο, πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου ή κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για να επιλέξετε από μια λίστα.

 4. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Σύνδεση.

 5. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε το περιεχόμενο στην παρουσίασή σας, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ως εικονίδιο.

  • Για να εμφανίσετε ένα εικονίδιο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να προβάλετε το αντικείμενο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση ως εικονίδιο.
   Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εικόνα ή ετικέτα εικονιδίου, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή εικονιδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο που θέλετε από τη λίστα Εικονίδιο.Εάν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια ετικέτα στο πλαίσιο Λεζάντα.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση ή ενσωμάτωση περιεχομένου που έχει αντιγραφεί από άλλο πρόγραμμα

 1. Σε ένα πρόγραμμα διαφορετικό από το PowerPoint, επιλέξτε και αντιγράψτε τις πληροφορίες που θέλετε να εισαγάγετε ως αντικείμενο.

 2. Στο PowerPoint, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εμφανίζεται το αντικείμενο.

 3. Στην καρτέλα Κεντρική, στην ομάδα Πρόχειρο, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από την επιλογή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.
  Στην περιοχή "Επικόλληση", επιλέξτε "Επιλογές επικόλλησης" και "Ειδική επικόλληση"

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να επικολλήσετε τις πληροφορίες ως συνδεδεμένο αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση σύνδεσης.

  • Για να επικολλήσετε τις πληροφορίες ως ενσωματωμένο αντικείμενο, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.Στο πλαίσιο Ως, κάντε κλικ στην καταχώρηση με τη λέξη "αντικείμενο" στο όνομά της.Για παράδειγμα, εάν έχετε αντιγράψει τις πληροφορίες από ένα έγγραφο του Word, κάντε κλικ στην επιλογή Αντικείμενο εγγράφου του Microsoft Word.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν η επιλογή σας είναι πολύ μικρή, για παράδειγμα, λίγες λέξεις από ένα έγγραφο του Word ή ένας αριθμός από ένα κελί φύλλου εργασίας του Excel, ενδέχεται να μην χρειάζεται να την αποθηκεύσετε ως αντικείμενο.Σε αυτή την περίπτωση, κάντε κλικ σε μία από τις επιλογές που παρέχονται στο πλαίσιο Ως ή επικολλήστε απευθείας το περιεχόμενο.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×