Εισαγωγή πίνακα διάταξης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο

Εισαγωγή στους πίνακες διάταξης

Εισαγωγή προκαθορισμένου πίνακα διάταξης

Εισαγωγή προσαρμοσμένου πίνακα διάταξης συγκεκριμένων διαστάσεων

Σχεδίαση ενός προσαρμοσμένου πίνακα διάταξης

Αυτόματη μορφοποίηση των στοιχείων ελέγχου μέσα σε έναν πίνακα διάταξης

Εισαγωγή στους πίνακες διάταξης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πίνακες διάταξης για τη σχεδίαση ενός πιο οργανωμένου, πιο επαγγελματικού προτύπου φόρμας. Ο πίνακας διάταξης είναι ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει γραμμές και στήλες για την οργάνωση και την τακτοποίηση του περιεχομένου του προτύπου φόρμας, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία ελέγχου, ενότητες ενός προτύπου φόρμας, καθώς και λογότυπα ή άλλες εικόνες.

Στο παρακάτω παράδειγμα, χρησιμοποιείται ένας πίνακας διάταξης για την οργάνωση των πλαισίων κειμένου μέσα σε μια ενότητα ενός προτύπου φόρμας.

Πίνακας διάταξης μέσα σε ενότητα προτύπου φόρμας

1. Αυτός ο πίνακας διάταξης έχει δύο γραμμές.

2. Υπάρχουν τρεις στήλες στη δεύτερη σειρά. Η κεντρική στήλη χρησιμοποιείται μόνο για λόγους ύπαρξης διαστήματος.

Το περίγραμμα ενός πίνακα διάταξης εμφανίζεται ως διακεκομμένες γραμμές πλέγματος σε κατάσταση σχεδίασης. Όταν οι χρήστες συμπληρώνουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας σας, αυτές οι γραμμές πλέγματος δεν είναι ορατές.

Συμβουλή: Για την απόκρυψη των γραμμών πλέγματος σε κατάσταση σχεδίασης, κάντε κλικ στην εντολή Απόκρυψη γραμμών πλέγματος στο μενού Πίνακας.

Στο παράθυρο εργασιών Διάταξη, θα βρείτε μια συλλογή προσχεδιασμένων πινάκων διάταξης. Μπορείτε να εισαγάγετε αυτούς τους πίνακες στο πρότυπο φόρμας και να τους τροποποιήσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή Πίνακας τριών στηλών για να εισαγάγετε γρήγορα στο πρότυπο φόρμας έναν κενό πίνακα με μία γραμμή και τρεις στήλες. Εάν θέλετε να προσθέσετε στον πίνακα μια ακόμη γραμμή, κάντε κλικ σε ένα κελί του πίνακα στο πρότυπο φόρμας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη γραμμής πίνακα στο παράθυρο εργασιών Διάταξη.

Εάν προτιμάτε να δημιουργήσετε το δικό σας πίνακα διάταξης, μπορείτε να εισαγάγετε έναν προσαρμοσμένο πίνακα διάταξης με συγκεκριμένο αριθμό γραμμών και στηλών. Εναλλακτικά, μπορείτε να σχεδιάσετε έναν προσαρμοσμένο πίνακα διάταξης, μια ενέργεια που είναι χρήσιμη εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πιο σύνθετο σχέδιο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν πίνακα διάταξης ο οποίος να περιέχει κελιά διαφορετικού ύψους ή να έχει διαφορετικό αριθμό στηλών σε κάθε γραμμή.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή προκαθορισμένου πίνακα διάταξης

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα διάταξης.

 2. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Διάταξη.

 3. Στη λίστα Εισαγωγή πινάκων διάταξης του παραθύρου εργασιών Διάταξη, κάντε κλικ στον τύπο του πίνακα διάταξης που θέλετε.

 4. Για να προσθέσετε γραμμές και στήλες στον πίνακα, κάντε κλικ σε ένα κελί του πίνακα στο πρότυπο φόρμας και, κατόπιν, κάντε κλικ στις επιλογές που θέλετε, στη λίστα Συγχώνευση και διαίρεση κελιών.

  Συμβουλή: Για να διαγράψετε γραμμές, στήλες ή τον ίδιο τον πίνακα, κάντε δεξιό κλικ οπουδήποτε μέσα στον πίνακα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στην εντολή Διαγραφή και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή προσαρμοσμένου πίνακα διάταξης συγκεκριμένων διαστάσεων

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα διάταξης.

 2. Στη γραμμή εργαλείων Πίνακες, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας διάταξης.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή πίνακα, πληκτρολογήστε τον αριθμό στηλών και γραμμών που θέλετε να περιέχονται στον πίνακά σας.

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση ενός προσαρμοσμένου πίνακα διάταξης

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετήστε τον δρομέα εκεί όπου θέλετε να σχεδιάσετε τον πίνακα διάταξης.

 2. Στη γραμμή εργαλείων Πίνακες, κάντε κλικ στην εντολή Σχεδίαση πίνακα.

  Ο δείκτης αλλάζει σε μολύβι.

 3. Για να ορίσετε τα εξωτερικά όρια του πίνακα, σχεδιάστε στο πρότυπο φόρμας ένα ορθογώνιο και, κατόπιν, σχεδιάστε τα όρια των γραμμών και των στηλών μέσα στο ορθογώνιο.

  Για τη σχεδίαση πίνακα

 4. Για να διαγράψετε μια γραμμή ή ένα μπλοκ γραμμών, κάντε κλικ στην επιλογή Γόμα Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων " πίνακες ", και, στη συνέχεια, κάντε κλικ και σύρετε τη γόμα κατά μήκος της γραμμής που θέλετε να σβήσετε.

Αρχή της σελίδας

Αυτόματη μορφοποίηση των στοιχείων ελέγχου μέσα σε έναν πίνακα διάταξης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου ή το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Εάν χρησιμοποιείτε το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συντόμευση που σας επιτρέπει να εισαγάγετε αμέσως στοιχεία ελέγχου και τις αντίστοιχες ετικέτες μέσα σε πίνακα διάταξης σε μια ενότητα. Αυτήν τη συντόμευση λειτουργεί καλύτερα όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων και θέλετε να εισαγάγετε μια μη επαναλαμβανόμενη ομάδα από την προέλευση δεδομένων. Στοιχεία ελέγχου όπως ενότητες και προαιρετικές ενότητες είναι συνδεδεμένα με μη επαναλαμβανόμενες ομάδες.

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται μια ομάδα υπαλλήλων που έχει επιλεγεί στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, καθώς και η εντολή Στοιχεία ελέγχου σε πίνακα διάταξης η οποία έχει επιλεγεί στο μενού συντόμευσης.

Προσθήκη στοιχείων ελέγχου με χρήση της εντολής 'Στοιχεία ελέγχου σε πίνακα διάταξης'

1. Όταν κάνετε κλικ στο βέλος δίπλα στην ομάδα υπάλληλοι, ένα μενού παρέχει επιλογές για την εισαγωγή στοιχείων ελέγχου. Για να εισαγάγετε στοιχεία ελέγχου μέσα σε έναν πίνακα διάταξης, κάντε κλικ στη εντολή Στοιχεία ελέγχου σε πίνακα διάταξης του μενού.

2. Κάθε πεδίο της ομάδας "υπάλληλοι" αντιπροσωπεύεται τώρα σωστά στο πρότυπο φόρμας από ένα στοιχείο ελέγχου και την αντίστοιχη ετικέτα του. Οι ετικέτες των στοιχείων ελέγχου απορρέουν από τα ονόματα πεδίων ή ομάδων στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 1. Εάν το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στο Αρχείο προέλευσης δεδομένων στο μενού Προβολή.

 2. Στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων, επιλέξτε μια μη επαναλαμβανόμενη ομάδα η οποία περιέχει ένα ή περισσότερα πεδία.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν, κατά λάθος, επιλέξετε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα, στο μενού συντόμευσης εμφανίζεται ένα διαφορετικό σύνολο εντολών.

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Στοιχεία ελέγχου σε πίνακα διάταξης από το μενού συντόμευσης.

  Το Microsoft Office InfoPath προσθέτει αμέσως έναν πίνακα διάταξης στο πρότυπο φόρμας, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία ελέγχου και τις ετικέτες για κάθε πεδίο της επιλεγμένης ομάδας. Το InfoPath προσδιορίζει τον τύπο του στοιχείου ελέγχου που θα προστεθεί, με βάση τον τύπος δεδομένων για το πεδίο ή την ομάδα. Για παράδειγμα, εάν στα μεμονωμένα πεδία μιας ομάδας χρησιμοποιείται ο τύπος δεδομένων "Κείμενο (string)", το InfoPath προσθέτει στα κελιά του πίνακα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×