Εισαγωγή ομάδας επιλογών

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η ομάδα επιλογών είναι ένα στοιχείο ελέγχου που χρησιμοποιείται για να παρουσιάσει ένα σύνολο αμοιβαία αποκλειόμενων επιλογών σε χρήστες. Από προεπιλογή, μια ομάδα επιλογών περιέχει δύο ενότητες επιλογών, μία από τις οποίες εμφανίζεται στον χρήστη ως προεπιλογή στη φόρμα.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε να χρησιμοποιήσετε μια ομάδα επιλογών

Η εμπειρία χρήστη

Ζητήματα συμβατότητας

Εισαγωγή μιας ομάδας επιλογών

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται μια ομάδα επιλογών

Χρησιμοποιήστε μια ομάδα επιλογών όταν θέλετε:

 • Να δώσετε στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες ενότητες σε μια φόρμα.

 • Να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας βασισμένο σε μια υπάρχουσα Σχήμα XML που περιέχει ένα στοιχείο xsd: επιλογή. Σε αυτήν την περίπτωση, μια ομάδα επιλογών σας επιτρέπει να συμπεριλάβετε αυτό το στοιχείο διάταξης στο πρότυπο φόρμας, ώστε να μπορούν οι χρήστες να εργαστούν με αυτό.

Οι ομάδες επιλογών περιέχουν δύο ή περισσότερες ενότητες επιλογών. Από προεπιλογή, μία από αυτές τις ενότητες εμφανίζεται στη φόρμα και οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την κατάργηση ή την αντικατάστασή της με μια διαφορετική ενότητα. Για παράδειγμα, σε μια φόρμα παραγγελίας μπορείτε να έχετε μια ενότητα που εμφανίζεται από προεπιλογή και ζητά ένα νέο υπολογιστή γραφείου, αλλά να μπορούν οι χρήστες να την καταργήσουν ή να την αντικαταστήσουν με ένα αίτημα για φορητό υπολογιστή.

Ομάδα επιλογών σε μια φόρμα με ορατό ένα μενού συντόμευσης

Οι ενότητες επιλογών μέσα στην ομάδα επιλογών περιέχουν τα στοιχεία ελέγχου με τα οποία αλληλεπιδρούν οι χρήστες κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας. Οι ενότητες επιλογών περιλαμβάνονται πάντα μέσα σε ομάδες επιλογών. Συνεπώς, αν επιχειρήσετε να προσθέσετε μια ενότητα επιλογών στο πρότυπο φόρμας, το Microsoft Office InfoPath δημιουργεί αυτόματα μια ομάδα επιλογών που την περιλαμβάνει.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τις ομάδες επιλογών αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Ενότητα    Οι ενότητες είναι παρόμοιες με τις ενότητες επιλογών σε μια ομάδα επιλογών, με την έννοια ότι τις χρησιμοποιείτε για να παρουσιάσετε στους χρήστες με ένα συσχετισμένο σύνολο στοιχείων ελέγχου. Ωστόσο, οι ενότητες χρησιμοποιούνται καθαρά για εταιρικούς σκοπούς  — οι χρήστες δεν μπορούν να την καταργήσουν ή να την αντικαταστήσουν κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας, όπως μπορούν με τις ενότητες επιλογών.

Προαιρετική ενότητα    Όταν προσθέτετε μια ομάδα επιλογών στο πρότυπο φόρμας, η προεπιλεγμένη ενότητα εμφανίζεται πάντα όταν ένας χρήστης ανοίγει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, για πρώτη φορά. Από την άλλη πλευρά, οι προαιρετικές ενότητες είναι από προεπιλογή κρυφές. Οι χρήστες επιλέγουν αν θα συμπεριλαμβάνεται μια προαιρετική ενότητα στη φόρμα. Για παράδειγμα, στη φόρμας παραγγελίας που αναφέρθηκε παραπάνω, κάποιοι χρήστες μπορεί να θέλουν να συμπεριλάβουν σχόλια σχετικά με τον υπολογιστή που πρόκειται να παραγγείλουν. Μπορείτε να εισάγετε μια προαιρετική ενότητα στο πρότυπο φόρμας και να προσθέσετε ένα πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου με την ετικέτα "Σημειώσεις" μέσα στην προαιρετική ενότητα. Στη συνέχεια, οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν σχόλια όταν και αν θέλουν, κάνοντας κλικ στο κείμενο οδηγιών στη φόρμα.

Επαναλαμβανόμενη ενότητα    Όπως οι επαναλαμβανόμενες ομάδες επιλογών, οι επαναλαμβανόμενες ενότητες επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν περισσότερες από μία ενότητες στη φόρμα τους, ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Χρησιμοποιήστε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα στο πρότυπο φόρμας όταν ο στόχος σας είναι να επιτρέψετε στους χρήστες να εισάγουν, αλλά όχι να αντικαταστήσουν πολλές εμφανίσεις μιας ενότητας.

Επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών    Οι επαναλαμβανόμενες ομάδες επιλογών είναι ακριβώς σαν ομάδες επιλογών, αλλά οι χρήστες μπορούν να εισάγουν περισσότερες από μία στη φόρμα τους. Για παράδειγμα, στη φόρμα αίτησης παραγγελίας που προαναφέρθηκε, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν έναν υπολογιστή γραφείου ή έναν φορητό υπολογιστή. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις, ένας χρήστης μπορεί να θέλει να ζητήσει και τους δύο τύπους υπολογιστή ή πολλούς υπολογιστές του ίδιου τύπου. Εάν στη φόρμα χρησιμοποιείται μια επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών, ο χρήστης μπορεί να συμπληρώσει την ενότητα που περιέχει τις πληροφορίες παραγγελίας υπολογιστή γραφείου. Στη συνέχεια, μπορεί να εισαγάγει μια δεύτερη εμφάνιση της ομάδας επιλογών για να συμπληρώσει την ενότητα που περιέχει πληροφορίες παραγγελιάς φορητού υπολογιστή.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Η εμφάνιση και η συμπεριφορά των ομάδων επιλογών μοιάζουν όσον αφορά τις ενότητες και άλλα στοιχεία ελέγχου που σχετίζονται με τη διάταξη. Οι βασικές διαφορές είναι ότι οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν την προεπιλεγμένη ενότητα μέσα σε μια ομάδα επιλογών με μια εναλλακτική ενότητα ή να διαγράψουν την ομάδα επιλογών πλήρως.

Όταν οι χρήστες μετακινούν το δρομέα επάνω από την προεπιλεγμένη ενότητα επιλογών, εμφανίζεται ένα μικρό, μωβ κουμπί στην άνω αριστερή γωνία της ενότητας. Όταν οι χρήστες κάνουν κλικ σε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται ένα μενού συντόμευσης με εντολές για την κατάργηση ή την αντικατάσταση της προεπιλεγμένης ενότητας.

Μενού συντόμευσης για ομάδα επιλογών

Συμβουλή: Με μια ομάδα επιλογών, οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν ή να καταργήσουν την προεπιλεγμένη ενότητα, αλλά δεν μπορούν να εισάγουν πολλές εμφανίσείς της στη φόρμα. Εάν θέλετε να δώσετε στους χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν πρόσθετες ενότητες στις φόρμες τους, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια επαναλαμβανόμενη ομάδα επιλογών αντί μια ομάδα επιλογών. Για τον χρήστη, οι εμπειρίες είναι παρόμοιες. Ωστόσο,εκτός από την εμφάνιση των εντολών του μενού συντόμευσης για την κατάργηση ή αντικατάσταση της προεπιλεγμένης ενότητας,ο χρήστης βλέπει και εντολές για την εισαγωγή πολλών εμφανίσεων της ομάδας επιλογών.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, οι ομάδες επιλογών και οι ενότητες επιλογών δεν είναι διαθέσιμες στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, επειδή δεν μπορούν να εμφανιστούν στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ομάδας επιλογών

Η διαδικασία εισαγωγής μιας ομάδας επιλογών σε ένα πρότυπο φόρμας διαφέρει ελαφρά, ανάλογα με το αν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη, εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια ομάδα επιλογών ενώ είναι επιλεγμένη σε κατάσταση σχεδίασης.

Μια ομάδα επιλογών είναι επιλεγμένη στην κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Οι ενότητες επιλογών είναι πάντα συνδεδεμένα σε ομάδες. Κάθε στοιχείο ελέγχου σε μια ενότητα επιλογών είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο που είναι μέρος της ομάδας της ενότητας επιλογών. Στο παρακάτω παράδειγμα, στην ενότητα επιλογή επιτραπέζιο υπολογιστή στο πρότυπο φόρμας είναι συνδεδεμένο στην ομάδα επιφάνειας εργασίας στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Σχέση μεταξύ ενότητας επιλογής σε πρότυπο φόρμας και της αντίστοιχης ομάδας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εισαγωγή μιας ομάδας επιλογών σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Καθώς εισάγετε μια ομάδα επιλογών, το InfoPath δημιουργεί ομάδες που είναι συνδεδεμένες με τις ενότητες επιλογών μέσα σε αυτήν την ομάδα επιλογών. Επίσης, το InfoPath δημιουργεί ένα ειδικό τύπο ομάδας που υποδεικνύει οπτικά τη σχέση μεταξύ της ομάδας επιλογών στο πρότυπο φόρμας και του αρχείου προέλευσης δεδομένων. Αυτός ο τύπος ομάδας περιλαμβάνει τη λέξη (επιλογή) δίπλα στην ετικέτα του, στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδα επιλογών.

  Στο πρότυπο φόρμας εμφανίζεται μια ομάδα επιλογών που περιέχει δύο ενότητες επιλογών.

 4. Για να εισάγετε πρόσθετες ενότητες επιλογών μέσα στην ομάδα επιλογών, τοποθετήστε το δρομέα μέσα στην ομάδα επιλογών στο πρότυπο φόρμας και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ενότητα επιλογών, στο παράθυρο εργασιών Στοιχείο ελέγχου.

 5. Για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου στις ενότητες επιλογών μέσα στην ομάδα επιλογών, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου στην προεπιλεγμένη ενότητα επιλογών, σύρετε τα στοιχεία ελέγχου που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου στην ενότητα επιλογών στο πρότυπο φόρμας που έχει την ετικέτα Ενότητα επιλογών (προεπιλεγμένη).

  • Για να προσθέσετε στοιχεία ελέγχου σε εναλλακτικές ενότητες επιλογών, σύρετε τα στοιχεία ελέγχου που θέλετε από το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου στην ενότητα επιλογών στο πρότυπο φόρμας που έχει την ετικέτα Ενότητα επιλογών.

Εισαγωγή ομάδας επιλογών σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι βασισμένο σε ένα υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμη γλώσσα σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα σχήμα XML και ότι η διάταξη περιλαμβάνει ένα xsd: επιλογή στοιχείο. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να εισαγάγετε μια ομάδα επιλογών, σύροντας την κατάλληλη ομάδα από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας. Εάν χρησιμοποιείτε αντί για αυτό το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου για να εισαγάγετε μια ομάδα επιλογών, το InfoPath σάς ζητά να συνδέσετε την ομάδα επιλογών σε μια υπάρχουσα ομάδα στο αρχείο προέλευσης δεδομένων, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Ομάδα επιλογών.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση ομάδας επιλογών, επιλέξτε μια ομάδα με τη λέξη (επιλογή) δίπλα στο όνομά της και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Προσθέστε δύο ή περισσότερες ενότητες επιλογών στην ομάδα επιλογών στο πρότυπο φόρμας και έπειτα συνδέστε τις με τις κατάλληλες ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Σημείωση: Οι ομάδες που επιλέγετε πρέπει να είναι μέρος της ομάδας (επιλογή), που επιλέξατε στο βήμα 4.

 6. Προσθέστε στοιχεία ελέγχου σε κάθε ενότητα επιλογών και έπειτα συνδέστε τα με τα κατάλληλα πεδία στο αρχείο προέλευσης δεδομένων.

  Σημείωση: Τα πεδία πρέπει να είναι μέρος των ομάδων που επιλέξατε στο βήμα 5. Το InfoPath χρησιμοποιεί τα ονόματα αυτών των πεδίων για τις ετικέτες των στοιχείων ελέγχου. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε το κείμενο ετικέτας.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία των ομάδων επιλογών και των ενοτήτων επιλογών.

 • Επειδή το κουμπί του μενού συντόμευσης εμφανίζεται μόνο όταν οι χρήστες μετακινούν το δρομέα επάνω από την ενότητα επιλογών, οι νέοι χρήστες ενδέχεται να μην κατανοήσουν τον τρόπο αντικατάστασης της προεπιλεγμένης ενότητας επιλογών. Κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας, λάβετε υπόψη την προσθήκη μιας σύντομης εξήγησης επάνω από την ενότητα επιλογών που ενημερώνει τους χρήστες πως θα αντικαταστήσουν μια ενότητα επιλογών με μια άλλη.

 • Από προεπιλογή, τα περιγράμματα γύρω από τις ενότητες επιλογών δεν είναι ορατά στους χρήστες κατά τη συμπλήρωση της φόρμας. Συνεπώς, οι χρήστες βλέπουν μόνο το εσωτερικό των ενοτήτων κατά το άνοιγμα της φόρμας. Για τον οπτικό διαχωρισμό μιας ενότητας επιλογών από το κείμενο και τα στοιχεία ελέγχου που την περιβάλλουν ή απλά για να τραβήξετε την προσοχή των χρηστών στην ενότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Περιγράμματα και σκίαση. για να προσθέσετε περιγράμματα ή χρώμα στις ενότητες επιλογών μέσα σε μια ομάδα επιλογών.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών ενοτήτων επιλογών ταυτόχρονα, επιλέξτε τις ενότητες επιλογών των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στην καρτέλα Μέγεθος.

 • Μερικές φορές, το κείμενο μέσα στα στοιχεία ελέγχου μιας ενότητας επιλογών και οι ετικέτες στα αριστερά αυτών των στοιχείων ελέγχου μπορεί να εμφανίζονται ελαφρώς μη στοιχισμένα. Για να τα στοιχίσετε ξανά, γρήγορα, κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου, κάντε κλικ στην εντολή Στοίχιση στην καρτέλα Μέγεθος και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή. Για την επαναληπτική στοίχιση ετικετών και στοιχείων ελέγχου που βρίσκονται σε διαφορετικά κελιά σε έναν πίνακα διάταξης, κάντε δεξιό κλικ στο κελί που περιέχει την ετικέτα Ιδιότητες πίνακα, στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Κέντρο, στην ενότητα Κατακόρυφη στοίχιση, στην καρτέλα Κελί.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×