Εισαγωγή μιας αλλαγής σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Word εισάγει αυτόματα μια αλλαγή σελίδας στο τέλος κάθε σελίδας, όταν δημιουργείτε ένα έγγραφο. Μπορείτε να προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο μια αλλαγή σελίδας κάπου αλλού στο έγγραφό σας. (Μπορείτε πάντα να διαγράψετε μια αλλαγή σελίδας που έχετε προσθέσει, αλλά δεν μπορείτε να καταργήσετε ένα που το Word προσθέτει αυτόματα στο τέλος κάθε σελίδας). Επίσης, μπορείτε να ορίσετε κανόνες για το Word, ώστε οι αυτόματες αλλαγές σελίδας τοποθετούνται σημείο που θέλετε. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο εάν εργάζεστε σε ένα μεγάλο έγγραφο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αλλαγές ενοτήτων για έλεγχο της μορφοποίησης του εγγράφου σας.

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η νέα σελίδα.

 2. Κάντε κλικ στις επιλογές Εισαγωγή > Αλλαγή σελίδας.

  Η επιλογή "Αλλαγή σελίδας" επισημαίνεται στην καρτέλα "Εισαγωγή".

Για να δείτε τα σημεία στα οποία έχετε προσθέσει αλλαγές σελίδας, κάντε κλικ στην Κεντρική καρτέλα και, στην ομάδα Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση/Απόκρυψη.

Το εικονίδιο "Εμφάνιση/Απόκρυψη" επισημαίνεται στην "Κεντρική" καρτέλα.

Οι αλλαγές σελίδας φαίνονται ως εξής:

Αλλαγή σελίδας

Ρύθμιση αυτόματων αλλαγών σελίδας

Για να αποτρέψετε την εμφάνιση αυτόματων αλλαγών σελίδας σε ακατάλληλες θέσεις, όπως ανάμεσα σε γραμμές κειμένου που θέλετε να διατηρήσετε μαζί, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αλλαγών σελίδας για επιλεγμένες παραγράφους.

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους όπου θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διάταξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος στην ομάδα Παράγραφος.

  Το βέλος για το άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Παράγραφος" επισημαίνεται στην καρτέλα "Διάταξη".

 3. Στο πλαίσιο Παράγραφος, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

  Κάντε μία ή περισσότερες από τις εξής επιλογές:

  • Η επιλογή Έλεγχος "χήρας/ορφανής" γραμμής τοποθετεί τουλάχιστον δύο γραμμές μιας παραγράφου στο επάνω ή το κάτω μέρος της σελίδας.

  • Η επιλογή Διατήρηση με επόμενα αποτρέπει τις αλλαγές ανάμεσα σε παραγράφους που θέλετε να διατηρήσετε μαζί.

  • Η επιλογή Διατήρηση γραμμών μαζί αποτρέπει τις αλλαγές σελίδας μέσα σε παραγράφους.

  • Η επιλογή Αλλαγή σελίδας πριν προσθέτει μια αλλαγή σελίδας πριν από μια συγκεκριμένη παράγραφο.

Ξεκινήστε μια νέα σελίδα

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η νέα σελίδα.

 2. Επιλέξτε Εισαγωγή > Αλλαγήσελίδας.

  Εισαγωγή αλλαγής σελίδας

Για να δείτε ακριβώς πού έχετε προσθέσει τη συγκεκριμένη αλλαγή σελίδας, ενεργοποιήστε τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες (μορφοποίηση), κάνοντας κλικ στις επιλογές Κεντρική > Παράγραφος > Εμφάνιση/Απόκρυψη.

Το κουμπί "Εμφάνιση/απόκρυψη

Η αλλαγή σελίδας θα μοιάζει κάπως έτσι:

Αλλαγή σελίδας

Προσθήκη πολλές αλλαγές σε ένα μεγάλο έγγραφο σελίδας: προληπτικά

Εάν πρόκειται για να προσθέσετε μη αυτόματων αλλαγών σελίδας σε έγγραφα που είναι πολύ πολλές σελίδες, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε αυτές τις αλλαγές σελίδας στο μέλλον. Κατά την επεξεργασία του εγγράφου σας, ίσως διαπιστώσετε ότι αλλαγές σας σελίδας στη μέση μιας παραγράφου ή ακόμη και ανάμεσα σε παραγράφους που θέλετε να διατηρούνται μαζί.

Ή όλα από το ίδιο στο κάτω μέρος της σελίδας ("ορφανό") μπορεί να έχετε μόνο μία γραμμή μιας παραγράφου στο επάνω μέρος της σελίδας (που ονομάζεται "χήρας") ή μία γραμμή μιας παραγράφου.

Κάντε τα εξής για να αποτρέψετε αυτές τις ανεπιθύμητες αλλαγές σελίδας με ρυθμίσεις που ενημερώνουν το Word πού θα χρησιμοποιηθεί ή όχι αλλαγή σελίδας.

Αποτροπή ανεπιθύμητων αλλαγών σελίδας   

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους στις οποίες θέλετε να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις.

 2. Επιλέξτε Διάταξη σελίδας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο βέλος της ομάδας Παράγραφος για να ανοίξετε το πλαίσιο Παράγραφος.

  Πώς να δείτε όλες τις επιλογές παραγράφου

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

  Επιλογές παραθύρου διαλόγου "Παράγραφος"

  Για να τοποθετήσετε τουλάχιστον δύο γραμμές μιας παραγράφου στο επάνω ή κάτω μέρος της σελίδας    Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου χήρας/ορφανής γραμμής.

  Συμβουλή: Για να αποτρέψετε τη συνεχή εμφάνιση χήρων και ορφανών γραμμών συνεχώς, βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου είναι πάντα επιλεγμένο.

  Για να αποτρέψετε αλλαγές ανάμεσα σε παραγράφους που θέλετε να διατηρήσετε μαζί    Κάντε κλικ στο πλαίσιο "Διατήρηση με επόμενα".

  Για να αποτρέψετε μια αλλαγή σελίδας στη μέση μιας παραγράφου    Κάντε κλικ στο πλαίσιο "Διατήρηση γραμμών μαζί".

  Για να προσθέσετε μια αλλαγή σελίδας πριν από μια συγκεκριμένη παράγραφο    Κάντε κλικ στο πλαίσιο "Αλλαγή σελίδας πριν".

Εισαγωγή μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η νέα σελίδα.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σελίδας.

  Στοιχείο ελέγχου όπου το Word τοποθετεί αυτόματες αλλαγές σελίδας

  Εάν εισαγάγετε μη αυτόματες αλλαγές σελίδας σε έγγραφα που είναι περισσότερες από πολλές σελίδες κατά μήκος, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε αυτές τις αλλαγές σελίδας κατά την επεξεργασία του εγγράφου. Για να αποφύγετε την δυσκολία με μη αυτόματο τρόπο αλλαγής των αλλαγών σελίδας, μπορείτε να ορίσετε επιλογές για τον έλεγχο όπου το Word τοποθετεί αυτόματες αλλαγές σελίδας.

Αποτροπή αλλαγών σελίδας στη μέση μιας παραγράφου   

 1. Επιλογή της παραγράφου που θέλετε για να αποτρέψετε τη διαίρεση σε δύο σελίδες.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση γραμμών μαζί.

Αποτροπή αλλαγών σελίδας ανάμεσα στις παραγράφους

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να διατηρήσετε μαζί σε μία σελίδα.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση με επόμενα.

Καθορίστε μια αλλαγή σελίδας πριν από μια παράγραφο

 1. Κάντε κλικ στην παράγραφο που θέλετε να παρακολουθήσετε την αλλαγή σελίδας.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αλλαγή σελίδας πριν.

Τοποθετήσετε τουλάχιστον δύο γραμμές μιας παραγράφου στο επάνω ή το κάτω μέρος της σελίδας

Ένα έγγραφο με επαγγελματική εμφάνιση ποτέ τελειώνει μια σελίδα με μία μόνο γραμμή μιας νέας παραγράφου ή ξεκινά μια σελίδα με την τελευταία μόνο γραμμή μιας παραγράφου από την προηγούμενη σελίδα. Η τελευταία γραμμή της παραγράφου μόνη στο επάνω μέρος μιας σελίδας είναι γνωστό ως χήρας. Στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου μόνη στο κάτω μέρος μιας σελίδας είναι γνωστό ως ορφανό.

Αποτροπή αλλαγών σελίδας σε μια γραμμή πίνακα

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους στις οποίες θέλετε να αποτρέψετε συνεχή εμφάνιση χήρων και ορφανών γραμμών.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος "χήρας/ορφανής" γραμμής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή του πίνακα που δεν θέλετε να διακόψετε. Εάν δεν θέλετε τον πίνακα σε δύο σελίδες, επιλέξτε ολόκληρο τον πίνακα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να καταργήσουν έναν πίνακα που είναι μεγαλύτερο από τη σελίδα.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη.

  Καρτέλα "Διάταξη/Εργαλεία πίνακα"

 3. Στην ομάδα " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

  Κορδέλα του Office 14

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα γραμμή και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται γραμμής σε δύο σελίδες.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις αλλαγές σελίδας που το Word εισάγει αυτόματα.

Μπορείτε να διαγράψετε τυχόν αλλαγές σελίδας που μπορείτε να εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο. Διαγραφή αλλαγής σελίδας   

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Πρόχειρο.

  Κουμπί "Πρόχειρη"

 2. Επιλέξτε την αλλαγή σελίδας, κάνοντας κλικ στο περιθώριο δίπλα στη διάστικτη γραμμή.

  Μη αυτόματη αλλαγή σελίδας σε έγγραφο

 3. Πατήστε το πλήκτρο DELETE.

Εισαγωγή μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίζει η νέα σελίδα.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα σελίδες, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή σελίδας.

Αποτροπή αλλαγών σελίδας στη μέση μιας παραγράφου

 1. Επιλογή της παραγράφου που θέλετε για να αποτρέψετε τη διαίρεση σε δύο σελίδες.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση γραμμών μαζί.

  Αποτροπή αλλαγών σελίδας ανάμεσα στις παραγράφους

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους που θέλετε να διατηρήσετε μαζί σε μία σελίδα.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση με επόμενα.

Καθορίστε μια αλλαγή σελίδας πριν από μια παράγραφο

 1. Κάντε κλικ στην παράγραφο που θέλετε να παρακολουθήσετε την αλλαγή σελίδας.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αλλαγή σελίδας πριν.

Ένα έγγραφο με επαγγελματική εμφάνιση ποτέ τελειώνει μια σελίδα με μία μόνο γραμμή μιας νέας παραγράφου ή ξεκινά μια σελίδα με την τελευταία μόνο γραμμή μιας παραγράφου από την προηγούμενη σελίδα. Η τελευταία γραμμή της παραγράφου μόνη στο επάνω μέρος μιας σελίδας είναι γνωστό ως χήρας. Στην πρώτη γραμμή μιας παραγράφου μόνη στο κάτω μέρος μιας σελίδας είναι γνωστό ως ορφανό.

 1. Επιλέξτε τις παραγράφους στις οποίες θέλετε να αποτρέψετε συνεχή εμφάνιση χήρων και ορφανών γραμμών.

 2. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση παραθύρου διαλόγου παράγραφος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Αλλαγή γραμμής και σελίδας.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Έλεγχος "χήρας/ορφανής" γραμμής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Αποτροπή αλλαγών σελίδας σε μια γραμμή πίνακα

 1. Κάντε κλικ στη γραμμή του πίνακα που δεν θέλετε να διακόψετε. Εάν δεν θέλετε τον πίνακα σε δύο σελίδες, επιλέξτε ολόκληρο τον πίνακα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να καταργήσουν έναν πίνακα που είναι μεγαλύτερο από τη σελίδα.

 2. Στην καρτέλα Εργαλεία πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξης

  Εικόνα κορδέλας

 3. Στην ομάδα " Πίνακας ", κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες

  Εικόνα Κορδέλας

 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα γραμμή και στη συνέχεια καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου να επιτρέπεται γραμμής σε δύο σελίδες.

Προσθέστε μη αυτόματα μια αλλαγή σελίδας οπουδήποτε στο έγγραφό σας:

 1. Εάν δεν βρίσκεστε σε προβολή επεξεργασίας, κάντε κλικ στις επιλογές Επεξεργασία εγγράφου > Επεξεργασία στο Word Online.

  Επεξεργασία στο Word Online

 2. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο που θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα σελίδα.

 3. Επιλέξτε Εισαγωγή > Αλλαγή σελίδας.

  Κουμπί "Αλλαγή σελίδας" στο Word Web App

Ενώ βρίσκεστε σε προβολή επεξεργασίας, η μη αυτόματη αλλαγή σελίδας θα μοιάζει κάπως έτσι:

Αλλαγή σελίδας στο Word Online

Δεν θα το δείτε σε Προβολή ανάγνωσης. Στην Προβολή ανάγνωσης, μη αυτόματες αλλαγές σελίδας εμφανίζονται ως κενά μεταξύ των σελίδων, όπως αυτόματες αλλαγές σελίδας.

Συμβουλή:  Για να εισαγάγετε γρήγορα μια αλλαγή σελίδας με το πληκτρολόγιό σας, πληκτρολογήστε Ctrl+Enter.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Αλλαγές γραμμής και σελίδας

Εισαγωγή αλλαγής ενότητας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×