Εισαγωγή, μετακίνηση ή διαγραφή αλλαγών σελίδας σε φύλλο εργασίας

Εισαγωγή, μετακίνηση ή διαγραφή αλλαγών σελίδας σε φύλλο εργασίας

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αλλαγές σελίδας είναι διαχωριστικών που διασπάσετε ένα φύλλο εργασίας σε ξεχωριστές σελίδες για εκτύπωση. Το Microsoft Excel εισάγει αυτόματες αλλαγές σελίδας με βάση το μέγεθος χαρτιού, ρυθμίσεις των περιθωρίων, επιλογές κλίμακα και τις θέσεις των μη αυτόματες αλλαγές σελίδας που εισάγετε. Για να εκτυπώσετε ένα φύλλο εργασίας με τον ακριβή αριθμό των σελίδων που θέλετε, μπορείτε να προσαρμόσετε τις αλλαγές σελίδας στο φύλλο εργασίας, πριν να το εκτυπώσετε.

Συμβουλές: 

 • Αν και μπορείτε να εργάζεστε με αλλαγές σελίδας στην προβολή Κανονική, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε την προβολή Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας για να προσαρμόζετε τις αλλαγές σελίδας έτσι, ώστε να μπορείτε να δείτε με ποιο τρόπο οι αλλαγές που κάνετε (όπως αλλαγές στον προσανατολισμό και τη μορφοποίησης των σελίδων) επηρεάζουν τις αυτόματες αλλαγές σελίδας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε με ποιο τρόπο μια αλλαγή που κάνετε στο ύψος γραμμής και το πλάτος στήλης επηρεάζει τη θέση των αυτόματων αλλαγών σελίδας.

 • Για να αντικαταστήσετε τις αυτόματες αλλαγές σελίδας που εισάγει το Excel, μπορείτε να εισαγάγετε τις δικές σας μη αυτόματες αλλαγές σελίδας, να μετακινήσετε τις υπάρχουσες μη αυτόματες αλλαγές σελίδας ή να διαγράψετε τυχόν αλλαγές σελίδας που εισαγάγατε μη αυτόματα. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε γρήγορα όλες τις αλλαγές σελίδας που εισήχθησαν μη αυτόματα. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία με τις αλλαγές σελίδας, μπορείτε να επιστρέψετε στην Κανονική προβολή.

Στην Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας, διακεκομμένες γραμμές είναι το Excel προσθέτει αυτόματα αλλαγές σελίδας. Συμπαγείς γραμμές είναι αλλαγών σελίδας που προστέθηκαν με μη αυτόματο τρόπο.

Μη αυτόματες και αυτόματες αλλαγές σελίδας

Εισαγωγή μιας αλλαγής σελίδας

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας" στην καρτέλα "Προβολή"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εισαγάγετε μια κατακόρυφη αλλαγή σελίδας, επιλέξτε τη γραμμή κάτω από το σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την αλλαγή σελίδας.

  • Για να εισαγάγετε μια οριζόντια αλλαγή σελίδας, επιλέξτε τη στήλη στα δεξιά του σημείου όπου θέλετε να εισαγάγετε την αλλαγή σελίδας.

 4. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγές.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγές" στην καρτέλα "Διάταξη σελίδας"
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αλλαγής σελίδας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ στη γραμμή ή στη στήλη κάτω ή στα δεξιά από το σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε την αλλαγή σελίδας και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αλλαγής σελίδας.

Εάν οι μη αυτόματες αλλαγές σελίδας που εισάγετε δεν εφαρμόζονται, ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή κλίμακας Προσαρμογή σε στην καρτέλα Σελίδα του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση σελίδας (καρτέλα Διάταξη σελίδας, ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, εκκίνηση παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού ). Για να χρησιμοποιήσετε μη αυτόματες αλλαγές σελίδας, αλλάξτε τη ρύθμιση κλίμακας σε Ρύθμιση σε.

Μετακίνηση μιας αλλαγής σελίδας

Σημαντικό: Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα να σύρετε αλλαγές σελίδας σε άλλες θέσεις σε ένα φύλλο εργασίας, βεβαιωθείτε ότι η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης κελιών είναι ενεργοποιημένη. Εάν αυτή η δυνατότητα δεν έχει ενεργοποιηθεί, δεν θα μπορείτε να μετακινήσετε αλλαγές σελίδας.

 1. Για να βεβαιωθείτε ότι η μεταφορά και απόθεση είναι ενεργοποιημένη, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο > Επιλογές. Στο Excel 2007, κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel.

  2. Στην κατηγορία Για προχωρημένους, στην ενότητα Επιλογές επεξεργασίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση λαβής συμπλήρωσης και μεταφοράς και απόθεσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 2. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλετε να τροποποιήσετε.

 3. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας" στην καρτέλα "Προβολή"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης.

 4. Για να μετακινήσετε μια αλλαγή σελίδας,σύρετε τη γραμμή αλλαγής σελίδας σε νέα τοποθεσία.

  Σημείωση: Όταν μετακινείτε μια αυτόματη αλλαγή σελίδας, η κατάσταση αλλάζει σε μη αυτόματη αλλαγή σελίδων.

Διαγραφή μιας αλλαγής σελίδας

 1. Επιλέξτε το φύλλο εργασίας που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας" στην καρτέλα "Προβολή"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για τη διαγραφή μιας κατακόρυφης αλλαγής σελίδας, επιλέξτε τη στήλη δεξιά από την αλλαγή σελίδας που θέλετε να διαγράψετε.

  • Για να διαγράψετε μια οριζόντια αλλαγή σελίδας, επιλέξτε τη γραμμή κάτω από την αλλαγή σελίδας που θέλετε να διαγράψετε.

   Σημείωση: Δεν μπορείτε να διαγράψετε μια αυτόματη αλλαγή σελίδας.

 4. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγές.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγές" στην καρτέλα "Διάταξη σελίδας"
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση αλλαγής σελίδας.

  Κελί κάτω ή προς τα δεξιά μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

Μπορείτε επίσης να καταργήσετε μια αλλαγή σελίδας, σύροντάς το εκτός της περιοχής προεπισκόπησης αλλαγής σελίδας (προς τα αριστερά πέρα από τις κεφαλίδες γραμμών, ή επάνω από τις κεφαλίδες στηλών). Εάν δεν μπορείτε να σύρετε αλλαγές σελίδας, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Μετακίνηση μιας υπάρχουσας αλλαγής σελίδας.

Κατάργηση όλων των αλλαγών σελίδας που έχουν εισαχθεί μη αυτόματα

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία επαναφέρει το φύλλο εργασίας για να εμφανίζονται μόνο οι αυτόματες αλλαγές σελίδας.

 1. Κάντε κλικ στο φύλλο εργασίας που θέλετε να τροποποιήσετε.

 2. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές βιβλίου εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας" στην καρτέλα "Προβολή"

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης.

 3. Στην καρτέλα Διάταξη σελίδας, στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγές.

  Κάντε κλικ στην επιλογή "Αλλαγές" στην καρτέλα "Διάταξη σελίδας"
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά όλων των αλλαγών σελίδας.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ σε οποιοδήποτε κελί του φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, να κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά όλων των αλλαγών σελίδας.

Επιστροφή σε Κανονική προβολή

 • Για να επιστρέψετε σε κανονική προβολή μετά το τέλος της εργασίας με τις αλλαγές σελίδας, στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές βιβλίων εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Κανονική.

  Μπορείτε επίσης να επιλέξετε κανονική Εικόνα κουμπιού στη γραμμή κατάστασης.

  • Μετά την εργασία με αλλαγές σελίδας στην προβολή " Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας ", ενδέχεται να εξακολουθείτε να βλέπετε τις αλλαγές σελίδας στην κανονική προβολή επειδή αλλαγές σελίδας έχουν ενεργοποιηθεί αυτόματα. Για να αποκρύψετε τις αλλαγές σελίδας, κλείστε και ανοίξτε ξανά το βιβλίο εργασίας χωρίς να το αποθηκεύσετε.

  • Αλλαγές σελίδας παραμένουν ορατά όταν κλείσετε και ανοίξετε ξανά το βιβλίο εργασίας μετά από την αποθήκευση. Για να ενεργοποιήσετε τους, κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές, κάντε κλικ στην κατηγορία για προχωρημένους, κάντε κύλιση προς τα κάτω στην ενότητα Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας και καταργήστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αλλαγών σελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα αλλαγές Εμφάνιση ή απόκρυψη σελίδας στην κανονική προβολή.

Εμφάνιση ή απόκρυψη των αλλαγών σελίδας σε Κανονική προβολή

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα αρχείο > Επιλογές. Στο Excel 2007, επιλέξτε το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές του Excel.

 2. Στην κατηγορία Για προχωρημένους, στην ενότητα Εμφάνιση επιλογών για αυτό το φύλλο εργασίας, επιλέξτε ή αναιρέστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Εμφάνιση αλλαγών σελίδας για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις αλλαγές σελίδας σε Κανονική προβολή.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×