Εισαγωγή, μετακίνηση ή διαγραφή αλλαγών σελίδας σε ένα φύλλο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Κατά την εκτύπωση, αλλαγές σελίδας εμφανίζονται αυτόματα όταν περιεχομένου σε μια φύλλο "αλλαγές" ή συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα. Στην κανονική προβολή, εμφανίζονται ως διακεκομμένες οριζόντιες και κατακόρυφες γραμμές; σε προβολή διάταξης σελίδας, εμφανίζονται ως κενά διαστήματα μεταξύ των σελίδων. Μπορείτε να προσαρμόσετε όπου αυτόματες αλλαγές σελίδας προκύψουν και προσθέστε τις δικές σας αλλαγές σελίδας με μη αυτόματο τρόπο. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε τις μη αυτόματες αλλαγές σελίδας, αλλά δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτόματες αλλαγές σελίδας. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε πλάτους στηλών ή περιθωρίων ή κλιμάκωση του μεγέθους φύλλο ώστε να χωρέσει το περιεχόμενο σε λιγότερες σελίδες.

Οι αλλαγές σελίδας εμφανίζονται σε Προβολή διάταξης σελίδας.

Προβολή αλλαγών σελίδας

Για να δείτε τη σελίδα αλλαγές χρησιμοποιώντας Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας:

 1. Στη γραμμή κατάστασης, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας .

 2. Ή, κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας .

  Εισαγωγή οριζόντιας ή κατακόρυφης μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εισαγάγετε μια

  Κάντε το εξής

  Οριζόντια αλλαγή σελίδας

  Επιλέξτε τη γραμμή που βρίσκεται κάτω από τη γραμμή όπου θέλετε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή σελίδας.

  Κατακόρυφη αλλαγή σελίδας

  Επιλέξτε τη στήλη που βρίσκεται στα δεξιά της στήλης όπου θέλετε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή σελίδας.

 2. Στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αλλαγής σελίδας.

  Επιλογές στο μενού "αλλαγές"

Μετακίνηση αλλαγής σελίδας

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

 2. Αφήστε το δείκτη του ποντικιού στη γραμμή αλλαγής σελίδας μέχρι ο δείκτης αλλάξει σε ένα Οριζόντια λαβή αλλαγής σελίδας και, στη συνέχεια, σύρετε τη γραμμή αλλαγής σελίδας σε μια νέα θέση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν μετακινείτε μια αυτόματη αλλαγή σελίδας, μετατρέπεται σε μη αυτόματη αλλαγή σελίδας. Οι μη αυτόματες αλλαγές σελίδας δεν προσαρμόζονται αυτόματα.

Κατάργηση μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να καταργήσετε μια

  Κάντε το εξής

  Οριζόντια αλλαγή σελίδας

  Επιλέξτε τη γραμμή κάτω από την αλλαγή σελίδας.

  Κατακόρυφη αλλαγή σελίδας

  Επιλέξτε τη στήλη στα δεξιά της αλλαγής σελίδας.

 2. Στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση αλλαγής σελίδας.

  Επιλογές στο μενού "αλλαγές"

Κατάργηση όλων των μη αυτόματων αλλαγών σελίδας

 • Στην καρτέλα " Διάταξη σελίδας ", στην ομάδα Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά όλων των αλλαγών σελίδας.

  Επιλογές στο μενού "αλλαγές"

Προβολή αλλαγών σελίδας

Αφού ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση", στο φύλλο σας εμφανίζονται διακεκομμένες γραμμές που υποδεικνύουν το σημείο όπου γίνονται οι αλλαγές σελίδων.

 1. Στο μενού Αρχείο, κάντε κλικ στην εντολή Εκτύπωση.

  Στο παράθυρο διαλόγου Εκτύπωση, μπορείτε να προβάλετε μια γρήγορη προεπισκόπηση του τρόπου εκτύπωσης των σελίδων.

 2. Επιλέξτε Άκυρο.

  Εμφανίζονται διακεκομμένες μπλε γραμμές στο φύλλο.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να αποκρύψετε το μπλε διακεκομμένες γραμμές από ορατούς, στο μενού του Excel, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση αλλαγών σελίδας.

Εισαγωγή οριζόντιας ή κατακόρυφης μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να εισαγάγετε μια

  Κάντε το εξής

  Οριζόντια αλλαγή σελίδας

  Επιλέξτε τη γραμμή που βρίσκεται κάτω από τη γραμμή όπου θέλετε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή σελίδας.

  Κατακόρυφη αλλαγή σελίδας

  Επιλέξτε τη στήλη που βρίσκεται στα δεξιά της στήλης όπου θέλετε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή σελίδας.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αλλαγής σελίδας.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διαμόρφωση σελίδας"

Μετακίνηση αλλαγής σελίδας

 1. Στην καρτέλα Προβολή, επιλέξτε Κανονική.

 2. Αφήστε το δείκτη του ποντικιού στη γραμμή αλλαγής σελίδας μέχρι ο δείκτης αλλάξει σε ένα Οριζόντια λαβή αλλαγής σελίδας και, στη συνέχεια, σύρετε τη γραμμή αλλαγής σελίδας σε μια νέα θέση.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν μετακινείτε μια αυτόματη αλλαγή σελίδας, μετατρέπεται σε μη αυτόματη αλλαγή σελίδας. Οι μη αυτόματες αλλαγές σελίδας δεν προσαρμόζονται αυτόματα.

Κατάργηση μη αυτόματης αλλαγής σελίδας

 1. Κάντε ένα από τα εξής:

  Για να καταργήσετε μια

  Κάντε το εξής

  Οριζόντια αλλαγή σελίδας

  Επιλέξτε τη γραμμή κάτω από την αλλαγή σελίδας.

  Κατακόρυφη αλλαγή σελίδας

  Επιλέξτε τη στήλη στα δεξιά της αλλαγής σελίδας.

 2. Στην καρτέλα " διάταξη ", στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση αλλαγής σελίδας.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διαμόρφωση σελίδας"

Κατάργηση όλων των μη αυτόματων αλλαγών σελίδας

 • Στην καρτέλα " διάταξη ", στην περιοχή Διαμόρφωση σελίδας, κάντε κλικ στην επιλογή αλλαγές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά όλων των αλλαγών σελίδας.

  Καρτέλα "Διάταξη", ομάδα "Διαμόρφωση σελίδας"

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Κλιμάκωση του μεγέθους φύλλο για εκτύπωση

Ορισμός των περιθωρίων σελίδας

Εκτύπωση τμήματος ενός φύλλου

Προεπισκόπηση των σελίδων πριν από την εκτύπωση

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×