Εισαγωγή κόστους για πόρους

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το Project υπολογίζει το κόστος για τους πόρους που βασίζονται σε πληρωμών, χρεώσεις ανά χρήση, το σταθερό κόστος ή σύνολα για τους πόρους κόστους (όπως αεροπορικά εισιτήρια ή δείπνο) που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες.

Σημείωση: Πριν να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε πληροφορίες για έναν εταιρικό πόρο κόστους, ο πόρος πρέπει να ανοίγει για επεξεργασία.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή χρεώσεων κόστους για πόρο εργασίας

Εισαγωγή κόστους ανά χρήση για πόρο εργασίας

Εισαγωγή σταθερού κόστους για εργασία ή για το έργο

Εισαγωγή κόστους για πόρο κόστους

Εισαγωγή χρέωσης για πόρο υλικού

Εισαγωγή κόστους ανά χρήση για πόρο υλικού

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εισαγωγή χρεώσεων κόστους για πόρο εργασίας

 1. Επιλέξτε Προβολή > φύλλο πόρων.

  Φύλλο πόρων στην καρτέλα "Προβολή"

 2. Εάν δεν βλέπετε τον πίνακα καταχώρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Πίνακες > Καταχώρηση.

  Κουμπί "Πίνακες" στην καρτέλα "Προβολή"

 3. Στο πεδίο Όνομα πόρου, πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου ή επιλέξτε το όνομα, αν αυτό το άτομο είναι ήδη στο φύλλο πόρων.

 4. Στο πεδίο Τύπος, βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το στοιχείο Εργασία.

  Πεδίο "Τύπος" που εμφανίζει την εργασία

 5. Στο πεδίο Τυπ. χρέωση, πληκτρολογήστε την τυπική χρέωση αμοιβής για αυτό το άτομο. Για παράδειγμα, 25 €/ώρα ή 200 €/ημέρα.

  Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε σε αυτό το πεδίο, εάν δεν το βλέπετε.

 6. Εάν σχεδιάζετε να παρακολουθήσετε τις υπερωρίες στο έργο σας και το άτομο μπορεί να εργαστεί υπερωριακά, πληκτρολογήστε τη χρέωση υπερωριών στο πεδίο Χρέωση υ/ρωριών.

 7. Στο πεδίο Προσαύξηση, η προσαύξηση κόστους είναι Προεκτίμηση από προεπιλογή, αλλά μπορείτε να επιλέξετε Έναρξη ή Λήξη για προσαύξηση του κόστους πόρων βάσει χρέωσης στην αρχή ή στο τέλος του έργου.

 8. Αντιστοιχίστε τον πόρο σε μια εργασία. Το Microsoft Project υπολογίζει αυτόματα το κόστος του πόρου για τη συγκεκριμένη ανάθεση.

  Συμβουλή:  Για να εισαγάγετε περισσότερες από μία χρεώσεις ανά πόρο, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή μεταβλητών χρεώσεων για πόρους ατόμων ή υλικού στο τέλος αυτού του άρθρου.

Έχετε πιο σύνθετο από που χρεώσεις; Ορισμένες φορές, ένα σύνολο χρεώσεις πόρων δεν είναι αρκετά να καταγράψετε σύνθετους συνδυασμούς χρέωσης ("ανάμειξη ταχύτητες").

Για παράδειγμα, ένας πόρος μπορεί να έχει μεταβλητών χρεώσεων που εξαρτώνται από:

 • Τύπος εργασίας

 • Θέση εργασίας

 • Έκπτωση ανά όγκο που προκύπτει από την εργασία

 • Αλλαγή, σε σχέση με το χρόνο

 • Πόροι που χρησιμοποιούνται, όπως εκπαιδευμένοι έναντιταλαντούχων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοντέλο για αυτούς τους πιο σύνθετους συνδυασμούς χρέωσης χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες πίνακα χρεώσεων στο Project:

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πόρο για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα κόστος.

 2. Στην περιοχή πίνακες χρεώσεων, στην καρτέλα (προεπιλογή), εισαγάγετε την ημερομηνία κατά την αλλαγή χρέωσης τίθεται σε ισχύ στη στήλη Ημερομηνία ισχύος.

 3. Στις στήλες Τυπική χρέωση και Χρέωση υπερωριών, πληκτρολογήστε τις χρεώσεις πόρων.

 4. Για να εισαγάγετε μια αλλαγή χρέωσης που τίθεται σε ισχύ σε άλλη ημερομηνία, στις πρόσθετες σειρές στους πίνακες χρεώσεων, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τη νέα ημερομηνία, καθώς και τις νέες τυπικές χρεώσεις και τις χρεώσεις υπερωριών.

 5. Για να εισαγάγετε πρόσθετα σύνολα πληρωμών για τον ίδιο πόρο, κάντε κλικ στην καρτέλα B και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Σημειώσεις: 

 • Χρησιμοποιήστε πίνακες χρεώσεων για να αντανακλούν τις αλλαγές επιτόκιο που εκκίνηση μετά από μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Αυτό θα αποφύγετε την παλιά δεδομένα γίνεται υπολογισμός.

 • Εάν χρησιμοποιείτε πίνακες χρεώσεων σε τακτική βάση, προσθέστε τη στήλη Πίνακας χρεώσεων στην προβολή "Χρήση εργασιών" για να βλέπετε και να επιλέγετε πίνακα χρεώσεων της ανάθεσης.

 • Το Project υπολογίζει σύνολα κόστους όταν πόρους βάσει χρέωσης, τους πόρους που έχουν κόστος ανά χρήση και πόροι κόστους έχουν ανατεθεί σε εργασίες. Ρύθμιση προσαύξηση στο τους πόρους θα έχει αντίκτυπο σε αυτήν.

 • Αλλαγή της τυπικής χρέωσης για έναν πόρο επηρεάζει το κόστος των εργασιών που έχουν 100% ολοκλήρωσης και που έχει τον ίδιο πόρο που τους έχουν ανατεθεί.

 • Όταν έχετε εισαγάγει πολλές χρεώσεις για έναν πόρο χρησιμοποιώντας τους πίνακες χρεώσεων, μπορείτε να αλλάξετε τις χρεώσεις πόρων για το συγκεκριμένο πόρο για κάθε ανάθεση χρησιμοποιώντας διαφορετικό πίνακα χρεώσεων.Για να αλλάξετε τον πίνακα χρεώσεων για μια συγκεκριμένη ανάθεση, στην προβολή Χρήση εργασιών, επιλέξτε τον πόρο στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Πληροφορίες.Στην καρτέλα Κόστος, στη λίστα Πίνακας χρεώσεων, κάντε κλικ στον πίνακα χρεώσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εισαγωγή κόστους ανά χρήση για πόρο εργασίας

 1. Επιλέξτε Προβολή > φύλλο πόρων.

  Φύλλο πόρων στην καρτέλα "Προβολή"

 2. Εάν δεν βλέπετε τον πίνακα καταχώρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Πίνακες > Καταχώρηση.

  Κουμπί "Πίνακες" στην καρτέλα "Προβολή"

 3. Συμπληρώστε τη στήλη Κόστος/χρήση για τον πόρο που έχει μια ρύθμιση χρέωση για κάθε ανάθεσης. Πόροι μπορούν να έχουν κόστος ανά χρήση εκτός από βάσει χρέωσης πληρωμή.

Μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερα από ένα κόστη ανά χρήση για κάθε πόρο, ώστε να απεικονίζονται συνδυασμοί μεικτών χρεώσεων:

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πόρο για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα κόστος.

 2. Στην περιοχή πίνακες χρεώσεων, στην καρτέλα (προεπιλογή), εισαγάγετε την ημερομηνία κατά την αλλαγή χρέωσης τίθεται σε ισχύ στη στήλη Ημερομηνία ισχύος.

 3. Συμπληρώστε τη στήλη Κόστος ανά χρήση.

 4. Για να εισαγάγετε ένα κόστος ανά χρήση που τίθεται σε ισχύ σε άλλη ημερομηνία, στις πρόσθετες σειρές στους πίνακες χρεώσεων, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τη νέα ημερομηνία και το νέο κόστος ανά χρήση.

 5. Για να εισαγάγετε πρόσθετα σύνολα κόστους για τον ίδιο πόρο, κάντε κλικ στην καρτέλα B και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Συμβουλή: Η τιμή Προσαύξηση κόστους δεν είναι συγκεκριμένη για οποιονδήποτε πίνακα χρεώσεων, καθώς πρόκειται για ιδιότητα επιπέδου πόρου.

Το Project μπορεί να υπολογίσει σύνολα κόστους όταν αντιστοιχίζονται στις εργασίες πόροι με βάση τις χρεώσεις, πόροι που έχουν κόστος ανά χρήση και πόροι κόστους.

Σημειώσεις: 

 • Όταν έχετε εισαγάγει πολλά κόστη για έναν πόρο χρησιμοποιώντας τους πίνακες χρεώσεων, μπορείτε να αλλάξετε τις χρεώσεις πόρων για μια ανάθεση χρησιμοποιώντας διαφορετικό πίνακα χρεώσεων.Για να αλλάξετε τον πίνακα χρεώσεων για μια συγκεκριμένη ανάθεση, στην προβολή Χρήση εργασιών, επιλέξτε τον πόρο στον οποίο έχει ανατεθεί η εργασία και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε Πληροφορίες.Στην καρτέλα Κόστος, στη λίστα Πίνακας χρεώσεων, κάντε κλικ στον πίνακα χρεώσεων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 • Εάν χρησιμοποιείτε πίνακες χρεώσεων σε τακτική βάση, προσθέστε τη στήλη Πίνακας χρεώσεων στην προβολή "Χρήση εργασιών" για να βλέπετε και να επιλέγετε πίνακα χρεώσεων της ανάθεσης.

Εισαγωγή σταθερού κόστους για εργασία ή για το έργο

Το σταθερό κόστος αντιστοιχίζεται σε μια εργασία και είναι χρήσιμο για το σχεδιασμό και την καταγραφή του κόστους εργασιών που θα προκύψει επιπλέον του κόστους που προκύπτει από τους πόρους που έχουν αντιστοιχιστεί.Το σταθερό κόστος εφαρμόζεται σε μια εργασία και όχι σε έναν πόρο.

 1. Επιλέξτε > Προβολήγραφήματος Gantt.

 2. Επιλέξτε τους πίνακες > κόστος.

 3. Στο πεδίο Όνομα εργασίας, επιλέξτε την εργασία που έχει ένα σταθερό κόστος.

 4. Στο πεδίο Σταθερό κόστος, πληκτρολογήστε μια τιμή κόστους.

Συμβουλή: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τιμή Σταθερή προσαύξηση κόστους για να ελέγχετε πότε υλοποιείται το σταθερό κόστος. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντιστοιχίσεις Χρήση πόρου κόστους για να έχετε καλύτερο έλεγχο του κόστους.

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε σταθερό κόστος για ολόκληρο το έργο, κάτι που μπορεί να επιλέξετε να κάνετε εάν σας ενδιαφέρει μόνο το συνολικό κόστος του έργου (και όχι το κόστος σε επίπεδο εργασιών) ή εάν θέλετε να προσθέσετε το κόστος επιβάρυνσης του έργου (όπως το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας).

 1. Στην καρτέλα " μορφή ", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εργασία σύνοψης έργου.

 2. Πληκτρολογήστε ένα κόστος για το έργο στο πεδίο Σταθερό κόστος για την εργασία σύνοψης έργου.

Εισαγωγή κόστους για πόρο κόστους

Ο πόρος κόστους σάς επιτρέπει να εφαρμόσετε ένα κόστος σε μια εργασία με αντιστοίχιση ενός στοιχείου κόστους (όπως δαπάνες κεφαλαίου για εξοπλισμό ή μεταβλητό κόστος όπως αεροπορικά εισιτήρια ή διαμονή) στη συγκεκριμένη εργασία.Σε αντίθεση με το σταθερό κόστος, μπορείτε να εφαρμόσετε οποιονδήποτε αριθμό πόρων κόστους σε μια εργασία.Οι πόροι κόστους σάς δίνουν μεγαλύτερο έλεγχο κατά την εφαρμογή διαφόρων τύπων κόστους σε εργασίες.

Πριν από την εισαγωγή ενός κόστους για έναν πόρο κόστους, πρέπει να δημιουργήσετε τον πόρο κόστους:

 1. Επιλέξτε Προβολή > φύλλο πόρων.

  Φύλλο πόρων στην καρτέλα "Προβολή"

 2. Στο πεδίο Όνομα πόρου, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον πόρο κόστους (όπως διαμονή) και, στη συνέχεια, κάντε δεξί κλικ για να επιλέξετε πληροφορίες.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων, στην καρτέλα Γενικά, επιλέξτε κόστος στη λίστα Τύπος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Μετά τη δημιουργία του πόρου κόστους, μπορείτε να αντιστοιχίσετε τον πόρο κόστους σε μια εργασία.Μετά την ανάθεση του πόρου κόστους σε μια εργασία, μπορείτε να εισαγάγετε το κόστος για την ανάθεση πόρου, χρησιμοποιώντας την προβολή χρήσης εργασιών.

 1. Επιλέξτε Προβολή > Χρήση εργασιών.

 2. Κάντε διπλό κλικ στην εργασία που έχει ανατεθεί ο πόρος κόστους, για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας.

 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα πόροι, πληκτρολογήστε μια τιμή κόστους στο πεδίο " κόστος " και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Όταν ένα κόστος εφαρμόζεται με τη χρήση ενός πόρου κόστους που έχει αντιστοιχιστεί σε μια εργασία, το ποσό του πόρου κόστους μπορεί να ποικίλλει, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης του πόρου κόστους.

Σημειώσεις: 

 • Σε αντίθεση με το σταθερό κόστος, οι πόροι κόστους δημιουργούνται ως τύπος πόρου και, στη συνέχεια, αντιστοιχίζονται σε μια εργασία.

 • Σε αντίθεση με τους πόρους εργασίας πόρων κόστους δεν μπορούν να έχουν εφαρμοστεί ημερολογίου. Ωστόσο, εάν αναθέσετε έναν πόρο κόστους σε μια εργασία και προσθέστε μια τιμή νομισματικής μονάδας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που εμπίπτει εκτός του τρέχοντος έναρξης της εργασίας ή ημερομηνία λήξης, το Project προσαρμόζει την ημερομηνία για να συμπεριλάβετε την ημερομηνία της ανάθεσης πόρου κόστους. Για παράδειγμα, εάν έχετε μια εργασία που αρχίζει την 1η Αυγούστου και τελειώνει την 15 Αυγούστου και αναθέσετε έναν πόρο κόστους με την τιμή $500 σε 21 Αυγούστου, την ημερομηνία λήξης της εργασίας έχουν προσαρμοστεί για να 21 Αυγούστου, ώστε να αντικατοπτρίζει το κόστος ανάθεσης πόρων.

 • Εάν που έχουν εκτιμώμενες πολλές τιμές για έναν πόρο κόστους σε μια χρονική περίοδο, και τις πραγματικές τιμές διαφέρουν από τις προβλέψεις, έργου αντικαθιστά τις εκτιμήσεις με τα πραγματικά στοιχεία. Αυτή η συμπεριφορά πόρου κόστους διαφέρει από άλλους τύπους πόρων, επειδή πόρων κόστους δεν συνδέονται με πραγματική εργασία.

 • Η τιμή της νομισματικής μονάδας των πόρων κόστους δεν εξαρτάται από τον όγκο της εργασίας που έχει πραγματοποιηθεί στην εργασία που τους έχει ανατεθεί.

 • Το κόστος που καταχωρείται σε ένα χρονοδιάγραμμα έργου δεν είναι τόσο προστατευμένο όσο το κόστος που καταχωρείται σε ένα σύστημα λογιστικής έργων.Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το κόστος μπορεί να αλλάξει, με βάση τις αλλαγές στην εργασία στην οποία ανήκει.Εάν αλλάξει η διάρκεια της εργασίας, είναι πιθανό σταδιακά να αλλάξει η κατανομή του κόστους.

Εισαγωγή χρέωσης για πόρο υλικού

 1. Επιλέξτε Προβολή > φύλλο πόρων.

  Φύλλο πόρων στην καρτέλα "Προβολή"

 2. Εάν δεν βλέπετε τον πίνακα καταχώρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Πίνακες > Καταχώρηση.

  Κουμπί "Πίνακες" στην καρτέλα "Προβολή"

 3. Στο πεδίο Όνομα πόρου, επιλέξτε έναν πόρο υλικού ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα πόρου υλικού.

 4. Εάν πρόκειται για νέο πόρο υλικού, κάντε τα εξής:

  • Επιλέξτε υλικό στο πεδίο Τύπος.

  • Πληκτρολογήστε ένα όνομα μονάδας μέτρησης στο πεδίο Υλικό, όπως lit (για λίτρα), cu.m (για κυβικά μέτρα) ή ea (για κάθε ένα).

 5. Στο πεδίο Τυπ.χρέωση, πληκτρολογήστε μια χρέωση.

Μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερες από μία χρεώσεις ανά πόρο υλικού:

 1. Κάντε διπλό κλικ στον πόρο για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα κόστος.

 2. Στην περιοχή πίνακες χρεώσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα (προεπιλογή) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια χρέωση στη στήλη Τυπική χρέωση.

 3. Στην επόμενη σειρά, πληκτρολογήστε μια αλλαγή τιμής ή ποσοστού από την προηγούμενη χρέωση στη στήλη Τυπική χρέωση.Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε +10% για να επισημάνετε ότι η χρέωση αυξήθηκε κατά 10% από την προηγούμενη χρέωση.

 4. Στη στήλη Ημερομηνία ισχύος, πληκτρολογήστε την ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η αλλαγή της χρέωσης.

 5. Για να εισαγάγετε πρόσθετα σύνολα χρεώσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα B και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 2-4.

Σημειώσεις: 

 • Εισαγωγή χρεώσεων πόρο υλικού εάν θέλετε το Project για τον υπολογισμό που βασίζονται σε πόρο υλικού χρεώσεων κόστους πόρου υλικού. Για παράδειγμα, για να εκχωρήσετε μια εργασία που ονομάζεται τσιμέντο που έχει μια τιμή μονάδας 100 € ανά τόνος πόρο υλικού, στο πεδίο Τύπος, επιλέξτε τον τύπο πόρου υλικού, και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ή επιλέξτε το όνομα του πόρου τσιμέντο, την ετικέτα τόνος, και το τυπική χρέωση 100 .

 • Εισαγάγετε πολλές χρεώσεις για έναν πόρο υλικού εάν εργάζεστε με πολλές κατηγορίες υλικού ή εάν χρειάζεται να ενσωματώσετε αλλαγές χρεώσεων υλικού σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις καρτέλες Πίνακας χρεώσεων για να εισαγάγετε χρεώσεις για διάφορες κατηγορίες ταπήτων και για να συμπεριλάβετε αυξήσεις ή μειώσεις κόστους που πιστεύετε ότι αναμένετε σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές κατά τη διάρκεια του έργου.

Εισαγωγή κόστους ανά χρήση για πόρο υλικού

 1. Επιλέξτε Προβολή > φύλλο πόρων.

  Φύλλο πόρων στην καρτέλα "Προβολή"

 2. Εάν δεν βλέπετε τον πίνακα καταχώρησης, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Πίνακες > Καταχώρηση.

  Κουμπί "Πίνακες" στην καρτέλα "Προβολή"

 3. Στο πεδίο Όνομα πόρου, επιλέξτε έναν πόρο υλικού ή πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα πόρου υλικού.

 4. Εάν πρόκειται για ένα νέο πόρο υλικού, επιλέξτε Υλικό στο πεδίο Τύπος.

 5. Εάν πρόκειται για ένα νέο πόρο υλικού, πληκτρολογήστε ένα όνομα μονάδας μέτρησης στο πεδίο " Ετικέτα υλικού ", όπως ανάβει (λίτρα), cu. m (για κυβικά μέτρα) ή ea (για κάθε).

 6. Στο πεδίο Κόστος/Χρήση, πληκτρολογήστε μια τιμή κόστους.

Μπορείτε να εισαγάγετε περισσότερα από ένα κόστη ανά χρήση για κάθε πόρο:

 1. Εάν πρόκειται για ένα νέο πόρο υλικού, επιλέξτε Υλικό στο πεδίο Τύπος.

 2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα μονάδας μέτρησης στο πλαίσιο Υλικό.

 3. Κάντε διπλό κλικ στον πόρο για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες πόρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα κόστος.

 4. Στην περιοχή πίνακες χρεώσεων, κάντε κλικ στην καρτέλα (προεπιλογή) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε μια τιμή κόστους στη στήλη Κόστος ανά χρήση.

 5. Στην επόμενη σειρά, πληκτρολογήστε μια αλλαγή τιμής ή ποσοστού από το προηγούμενο κόστος στη στήλη Κόστος ανά χρήση.

 6. Στη στήλη Ημερομηνία ισχύος, πληκτρολογήστε την ημερομηνία κατά την οποία θα ισχύσει η αλλαγή του κόστους.

 7. Για να εισαγάγετε πρόσθετα σύνολα κόστους ανά χρήση, κάντε κλικ στην καρτέλα B και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα βήματα 4-6.

Σημειώσεις: 

 • Εισαγάγετε ένα κόστος ανά χρήση για έναν πόρο υλικού εάν θέλετε να εισαγάγετε μόνο ένα κόστος ανά χρήση για το συγκεκριμένο πόρο υλικού και δεν θέλετε να ενσωματώσετε μελλοντικές αλλαγές κόστους.

 • Εισαγάγετε πολλά κόστη ανά χρήση για έναν πόρο υλικού εάν θέλετε να εισαγάγετε περισσότερα από ένα κόστη ανά χρήση για το συγκεκριμένο πόρο ή να ενσωματώσετε μελλοντικές αλλαγές κόστους υλικού ανά χρήση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα: Οι πόροι που έχουν εκχωρηθεί στην εργασία του έργου έχουν σχετικό κόστος, αλλά το συνολικό κόστος για τις αναθέσεις πόρων εμφανίζεται μηδενικό.

Αιτία: Το πρόβλημα πίνακας χρεώσεων μπορεί να εφαρμοστεί στην εργασία σας.

Ανάλυση:

 • Ελέγξτε ότι όλοι οι πόροι έχουν ανατεθεί σε εργασίες. Σημειώστε ότι το κόστος υπολογίζεται μόνο αφού τους πόρους που έχουν εκχωρηθεί σε εργασίες.

 • Επιλέξτε τον πίνακα χρεώσεων κόστους που έχετε εφαρμόσει στην εργασία. Ένας πίνακας χρεώσεων κόστους που δεν περιέχει τιμές μπορεί να έχουν εφαρμοστεί. Μπορείτε να αλλάξετε τον πίνακα χρεώσεων κόστους για την ανάθεση πόρων.

  1. Επιλέξτε ΠροβολήΧρήση εργασιών.

   Στην προβολή Χρήση εργασιών, πόρων ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί.

  2. Κάντε διπλό κλικ στον πόρο που έχει ανατεθεί η εργασία για την οποία θέλετε να επαληθεύσετε το σχετικό πίνακα χρεώσεων.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες ανάθεσης, στη λίστα " Πίνακας χρεώσεων ", βεβαιωθείτε ότι το Πίνακας χρεώσεων είναι η σωστή για την εργασία.

Πρόβλημα: Μετά την εισαγωγή χρεώσεων κόστους και σταθερού κόστους για πόρους, που δεν μπορείτε να εισαγάγετε τις τιμές πραγματικού κόστους.

Αιτία: Από προεπιλογή, το Project υπολογίζει αυτόματα πραγματικού κόστους σύμφωνα με την πραγματική εργασία αθροιστικά ή το υλικό που καταναλώθηκε σε εργασίες. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες πραγματικού κόστους, πρέπει να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο υπολογισμό του πραγματικού κόστους.

Σημείωση: Εάν η ανάθεση σε μια εργασία έχει ολοκληρωθεί (υπόλοιπη εργασία είναι μηδέν), μπορεί να εισαχθεί πραγματικού κόστους για την ανάθεση σε οποιαδήποτε προβολή στην οποία έχει εφαρμοστεί ένας πίνακας κόστους.

Ανάλυση:

 1. Επιλέξτε αρχείο > Επιλογές >Χρονοδιάγραμμα.

  (Στο Project 2007, επιλέξτε Εργαλεία > Επιλογές > υπολογισμού.)

 2. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου πραγματικό κόστος υπολογίζεται πάντα από το Project.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×