Εισαγωγή κουμπιού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα σε αυτό το θέμα μπορεί να μην είναι διαθέσιμο για ορισμένες γλώσσες.

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα κουμπί, ορισμένες φορές αναφέρεται ως ένα κουμπί εντολής ή push, σε ένα πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath. Οι χρήστες, κάντε κλικ στην επιλογή κουμπιά για να ξεκινήσουν μια άμεση ενέργεια, όπως την υποβολή μιας φόρμας σε μια υπηρεσία Web ή το ερώτημα σε βάση δεδομένων. Μπορείτε να συσχετίσετε ένα κουμπί με κανόνες ή προσαρμοσμένο κώδικα που θα εκτελείται όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε χρησιμοποιείται ένα κουμπί

Εισαγωγή κουμπιού

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένα κουμπί

Τα κουμπιά είναι διαφορετικά στοιχεία ελέγχου που είναι χρήσιμα σε πολλά διαφορετικά σενάρια. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί όταν θέλετε:

 • Να υποβάλετε δεδομένα σε ένα ή περισσότερα αρχεία προέλευσης δεδομένων.

 • Να δώσετε στους χρήστες τη δυνατότητα να μεταβαίνουν σε άλλη προβολή της φόρμας.

 • Να ανανεώσετε δεδομένα από ένα δευτερεύουσα προέλευση δεδομένων.

 • Να καταργήσετε οποιαδήποτε αιτούμενα δεδομένα από τη φόρμα.

 • Να υπολογίσετε δεδομένα στη φόρμα.

Εάν γνωρίζετε πώς να συντάξετε κώδικα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί για να πραγματοποιήσετε πιο λεπτομερείς ενέργειες ή να κάνετε πράγματα που δεν υποστηρίζονται στο περιβάλλον χρήστη σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα για να διαγράψετε αυτόματα όλες τις γραμμές σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα όταν ένας χρήστης κάνει κλικ στο κουμπί Διαγραφή όλων.

Εάν σχεδιάσετε τη φόρμα σας ώστε να υποβάλει δεδομένα σε μια βάση δεδομένων ή άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων, στη φόρμα θα προστεθεί μια εντολή Υποβολή, στο μενού Αρχείο και ένα κουμπί γραμμής εργαλείων Υποβολή. Ωστόσο, αυτά τα σημεία υποβολής μπορούν εύκολα να τα παραβλέψουν οι χρήστες. Για το λόγο αυτό, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε ένα κουμπί Υποβολή στο πρότυπο φόρμας. Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς μπορεί να εμφανίζεται στη φόρμα ενός χρήστη.

Κουμπί "Υποβολή" σε φόρμα

Όταν προσθέτετε ένα κουμπί στο πρότυπο φόρμας, από προεπιλογή το InfoPath εισάγει ένα κουμπί με το κείμενο "Κουμπί" να εμφανίζεται στο στοιχείο ελέγχου. Εάν θέλετε να αλλάξετε το κείμενο και να εκχωρήσετε μια ενέργεια στο κουμπί χρησιμοποιώντας έναν κανόνα, πρέπει να κάνετε διπλό κλικ στο κουμπί και να ορίσετε τις επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες κουμπιού.

Εάν θέλετε να αλλάζει το κείμενο στο κουμπί ανάλογα με τις τιμές στη φόρμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια δυναμική ετικέτα κουμπιού. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κουμπί με την ετικέτα Αποστολή προς Διαχειριστής, όπου Διαχειριστής είναι το όνομα που πληκτρολογεί ένας χρήστης σε ένα πλαίσιο κειμένου Διαχειριστής, οπουδήποτε αλλού στη φόρμα.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή κουμπιού

Η διαδικασία εισαγωγής ενός κουμπιού είναι ίδια είτε σχεδιάζετε νέο, κενό πρότυπο φόρμας είτε βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε βάση δεδομένων ή άλλο, εξωτερικό αρχείο προέλευσης δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα κουμπί ενώ είναι επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης.

Κουμπί επιλεγμένο σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης

Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα στοιχεία ελέγχου του InfoPath, κουμπιά δεν είναι συνδεδεμένα σε πεδία ή ομάδες στο αρχείο προέλευσης δεδομένων. Αυτό συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούνται για να ξεκινήσετε μια ενέργεια, όχι για τη συλλογή δεδομένων από το χρήστη.

Εισαγωγή κουμπιού

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Κουμπί.

 4. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο κουμπιού που έχει εισαχθεί στο πρότυπο φόρμας.

 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά.

 6. Από τη λίστα Ενέργεια, επιλέξτε την ενέργεια που θέλετε να πραγματοποιεί το κουμπί.

  Διαθέσιμες ενέργειες

  Οι ενέργειες Υποβολή και κανόνες και προσαρμοσμένη κώδικας πάντα είναι διαθέσιμες. Τη διαθεσιμότητα των άλλων ενεργειών κουμπί εξαρτάται από τον τρόπο σχεδίασης του προτύπου φόρμας και εάν το πρότυπο φόρμας περιλαμβάνει μια σύνδεση δεδομένων που εκτελεί ερωτήματα ή υποβολή δεδομένων σε εξωτερικές προελεύσεις δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web.

  Ενέργεια

  Περιγραφή

  Υποβολή

  Αυτή η ενέργεια εκκινεί το πρότυπο λειτουργίας για τη φόρμα υποβολής — αυτό είναι το ίδιο με το χρήστη, κάνοντας κλικ στην επιλογή " Υποβολή " στο μενού αρχείο. Για να ξεκινήσετε μια προσαρμοσμένη ενέργεια υποβολής, επιλέξτε κανόνες και προσαρμοσμένος κώδικας και, στη συνέχεια, δημιουργήστε έναν κανόνα για την υποβολή των δεδομένων.

  Κανόνες και προσαρμοσμένος κώδικας

  Αυτή η ενέργεια εκτελεί είτε έναν κανόνα όταν το κουμπί κάνετε κλικ ή εκτελείται προσαρμοσμένου κώδικα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που αυτόματα υποβάλλει τα δεδομένα από μια φόρμα σε μια υπηρεσία Web ή υποβάλλει τα δεδομένα ως μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο χρήστης, κάνοντας κλικ στο κουμπί απάντηση. Για να ορίσετε έναν κανόνα, κάντε κλικ στην επιλογή " κανόνες ". Για να ορίσετε κωδικό, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία κώδικα φόρμας.

  Εκτέλεση ερωτήματος

  Εάν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, αυτή η ενέργεια ερωτήματα μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web με βάση τις τιμές που έχουν εισαχθεί στο τα πεδία που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ερωτήματος στα δεδομένα.

  Νέα εγγραφή

  Εάν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, αυτή η ενέργεια καταργεί τις τιμές στη φόρμα, έτσι ώστε ένας χρήστης να εισαγάγετε νέα δεδομένα.

  Διαγραφή & υποβολή

  Εάν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, αυτή η ενέργεια διαγράφει τις εγγραφές από τη βάση δεδομένων που έχουν επιστραφεί σε ένα ερώτημα.

  Ανανέωση

  Εάν η φόρμα είναι συνδεδεμένη με μια βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web, αυτή η ενέργεια ανανεώνει τα δεδομένα από τη βάση δεδομένων ή μια υπηρεσία Web που έχει επιστραφεί σε ένα ερώτημα.

  Φόρμα ενημέρωσης

  Σε μια φόρμα που έχει σχεδιαστεί για να συμπληρωθούν με ένα πρόγραμμα περιήγησης Web, αυτή η ενέργεια ενημερώνει δεδομένων φόρμας σε μη επαυξητική τρόπο. Για παράδειγμα, φανταστείτε ένα σύνολο πλαίσιο που αλλάζει με βάση τις τιμές που καταχωρούν οι χρήστες σε άλλα στοιχεία ελέγχου στη φόρμα. Για να αποφύγετε την ανανέωση της φόρμας κάθε φορά που αλλάζουν οι τιμές σε αυτά τα στοιχεία ελέγχου, μπορείτε να αποτρέψετε δεδομένων που στέλνεται στο διακομιστή για αυτά τα συγκεκριμένα στοιχεία ελέγχου. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε ένα κουμπί Ενημέρωση συνόλων δίπλα στο πλαίσιο σύνολο, το οποίο ο χρήστης μπορεί να κάνετε κλικ για να ανανεώσετε με μη αυτόματο τρόπο τα σύνολα. Το κουμπί που σχετίζεται με την ενέργεια Ενημέρωση φόρμας είναι ορατό μόνο όταν οι χρήστες εμφανίζονται και συμπληρώστε τη φόρμα στο πρόγραμμα περιήγησης.

 7. Στο πλαίσιο Ετικέτα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένο κείμενο στο κουμπί, πληκτρολογήστε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται.

  • Για να χρησιμοποιήσετε μια τιμή από τη φόρμα για το κείμενο του κουμπιού, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή τύπου Εικόνα κουμπιού . Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή τύπου, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή πεδίου ή ομάδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πεδίο ή την ομάδα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία ενός στοιχείου ελέγχου κουμπιού:

 • Τα κουμπιά φαίνονται καλύτερα όταν οι ετικέτες τους αποτελούνται μόνο από λίγες λέξεις.

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών κουμπιών ταυτόχρονα, επιλέξτε τα κουμπιά των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ENTER και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στην καρτέλα Μέγεθος.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα ενός κουμπιού, επιλέξτε το κουμπί που θέλετε να αλλάξετε. Από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση και κατόπιν κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές.

 • Δεν είναι δυνατή η προσθήκη μιας εικόνας σε ένα κουμπί σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης. Για να εργαστείτε εκτός του συγκεκριμένου περιορισμού, μπορείτε να επεξεργαστείτε μη αυτόματα το αρχείο δήλωσης (.xsf) που είναι συσχετισμένο με το πρότυπο φόρμας, παρόλο που η συγκεκριμένη μέθοδος συνιστάται μόνο σε προχωρημένους σχεδιαστές φόρμας.

 • Εάν χρησιμοποιείτε το ίδιο κουμπί σε περισσότερες από μία προβολές, προσπαθήστε να το τοποθετήσετε σε μια παρόμοια τοποθεσία σε κάθε προβολή και να χρησιμοποιείτε το ίδιο κουμπί για συνέπεια.

 • Για ακόμη καλύτερη εμφάνιση, μπορείτε να σκεφτείτε τον περιορισμό του πλήθους διαφορετικού πλάτους για χρήση σε κουμπιά στο πρότυπο φόρμας. Προσπαθήστε επίσης να αποφύγετε τη χρήση στενών, κοντών ή ψηλών κουμπιών, επειδή όταν τα κουμπιά δεν έχουν τυπικό μέγεθος δεν δείχνουν επαγγελματικό επίπεδο.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×