Εισαγωγή κουμπιού ενέργειας για να αλλάξετε τις διαφάνειες

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ενέργεια κουμπιά Βοήθεια μετακινείτε έως την παρουσίασή σας PowerPoint πιο εύκολα. Μπορείτε να κάντε κλικ στο κουμπί ή να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί για να αλλάξετε τις διαφάνειες.

Εισαγωγή κουμπιού ενέργειας σε κάθε διαφάνεια

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε το δείκτη σε Κύριες προβολές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή σχήματα, τοποθετήστε Τα κουμπιά ενεργειών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ενέργειας που θέλετε.

  Στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει ορισμένες από τις διαθέσιμες επιλογές στο μενού σχήματα, όπως τα κουμπιά ενεργειών.
 3. Σύρετε κατά μήκος τη θέση στη διαφάνεια όπου θέλετε να εμφανίζεται το κουμπί.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε το μέγεθος του κουμπιού ενέργειας, σύρετε μια γωνία μέχρι το κουμπί του αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε. Για να διατηρήσετε τις αναλογίες πλάτους και ύψους κουμπί το ίδιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Στιγμιότυπο οθόνης εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας με τις καρτέλες ποντίκι, κάντε κλικ στην επιλογή και πέρασμα του ποντικιού, που έχουν επιλογές για κανένα, υπερ-σύνδεσης προς εκτέλεση προγράμματος, εκτέλεση μακροεντολής, ενέργεια αντικειμένου, αναπαραγωγή ήχου, και επισήμανση, κάντε κλικ στην επιλογή.

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 5. Επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ενέργεια

  Περιγραφή

  Κανένα

  Ακυρώνει μια προηγούμενη ρύθμιση ενέργειας

  Υπερ-σύνδεσης προς

  Σημεία μεταπήδησης σε άλλη διαφάνεια, παρουσίαση, διεύθυνση URL, αρχείο ή τερματίζει την παρουσίαση

  Εκτέλεση προγράμματος

  Εκτελείται ένα πρόγραμμα που έχει επιλεγεί από το μενού εφαρμογή ή από μια διεύθυνση URL

  Εκτέλεση μακροεντολής

  Εκτελεί μια μακροεντολή προηγουμένως δημιουργήσει ή φορτώσει

  Ενέργεια αντικειμένου

  Συνδέσεις ένα αντικείμενο, όπως ένα έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο στην παρουσίαση

  Αναπαραγωγή ήχου

  Αναπαραγωγή επιλεγμένου ήχου

  Κάντε κλικ στην επιλογή επισήμανση

  Προσθέτει μια οπτική επισήμανση σε ένα συνδεδεμένο αντικείμενο στην παρουσίαση

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Συμβουλή: Οποιοδήποτε αντικείμενο όπως εικόνες clip art ή κείμενο μπορεί να είναι ένα κουμπί ενέργειας. Για να δημιουργήσετε ένα κουμπί ενέργειας, επιλέξτε το αντικείμενο. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή σχήματα, επιλέξτε Ρυθμίσεις ενέργειας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Custom. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, κάντε τις επιλογές που θέλετε για το κουμπί ενέργειας.

Εισαγωγή κουμπιού ενέργειας σε μία μεμονωμένη διαφάνεια

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε να προσθέσετε το κουμπί ενέργειας.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην ομάδα " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή σχήματα, τοποθετήστε Τα κουμπιά ενεργειών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ενέργειας που θέλετε.

 3. Σύρετε κατά μήκος τη θέση στη διαφάνεια όπου θέλετε να εμφανίζεται το κουμπί.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε το μέγεθος του κουμπιού ενέργειας, σύρετε μια γωνία μέχρι το κουμπί του αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε. Για να διατηρήσετε τις αναλογίες πλάτους και ύψους κουμπί το ίδιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 5. Επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ενέργεια

  Περιγραφή

  Κανένα

  Ακυρώνει μια προηγούμενη ρύθμιση ενέργειας

  Υπερ-σύνδεσης προς

  Σημεία μεταπήδησης σε άλλη διαφάνεια, παρουσίαση, διεύθυνση URL, αρχείο ή τερματίζει την παρουσίαση

  Εκτέλεση προγράμματος

  Εκτελείται ένα πρόγραμμα που έχει επιλεγεί από το μενού εφαρμογή ή από μια διεύθυνση URL

  Εκτέλεση μακροεντολής

  Εκτελεί μια μακροεντολή προηγουμένως δημιουργήσει ή φορτώσει

  Ενέργεια αντικειμένου

  Συνδέσεις ένα αντικείμενο, όπως ένα έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο στην παρουσίαση

  Αναπαραγωγή ήχου

  Αναπαραγωγή επιλεγμένου ήχου

  Κάντε κλικ στην επιλογή επισήμανση

  Προσθέτει μια οπτική επισήμανση σε ένα συνδεδεμένο αντικείμενο στην παρουσίαση

Προσθήκη ήχου σε ένα κουμπί ενέργειας

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το κουμπί ενέργειας, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις ενέργειας.

  Σημείωση: Εάν το κουμπί ενέργειας βρίσκεται σε κάθε διαφάνεια, επιλέξτε το κουμπί ενέργειας στο υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναπαραγωγή ήχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε.

Δείτε επίσης

Δοκιμή και ρύθμιση του χρονισμού διαφανειών

Εισαγωγή κουμπιού ενέργειας σε κάθε διαφάνεια

 1. Στο μενού Προβολή, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικού στην επιλογή Υπόδειγμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στο σχήμα, τοποθετήστε Τα κουμπιά ενεργειών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ενέργειας που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 3. Σύρετε κατά μήκος τη θέση στη διαφάνεια όπου θέλετε να εμφανίζεται το κουμπί.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε το μέγεθος του κουμπιού ενέργειας, σύρετε μια γωνία μέχρι το κουμπί του αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε. Για να διατηρήσετε τις αναλογίες πλάτους και ύψους κουμπί το ίδιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 5. Επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ενέργεια

  Περιγραφή

  Κανένα

  Ακυρώνει μια προηγούμενη ρύθμιση ενέργειας

  Υπερ-σύνδεσης προς

  Σημεία μεταπήδησης σε άλλη διαφάνεια, παρουσίαση, διεύθυνση URL, αρχείο ή τερματίζει την παρουσίαση

  Εκτέλεση προγράμματος

  Εκτελείται ένα πρόγραμμα που έχει επιλεγεί από το μενού εφαρμογή ή από μια διεύθυνση URL

  Εκτέλεση μακροεντολής

  Εκτελεί μια μακροεντολή προηγουμένως δημιουργήσει ή φορτώσει

  Ενέργεια αντικειμένου

  Συνδέσεις ένα αντικείμενο, όπως ένα έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο στην παρουσίαση

  Αναπαραγωγή ήχου

  Αναπαραγωγή επιλεγμένου ήχου

  Κάντε κλικ στην επιλογή επισήμανση

  Προσθέτει μια οπτική επισήμανση σε ένα συνδεδεμένο αντικείμενο στην παρουσίαση

 6. Όταν ολοκληρώσετε τις αλλαγές στην προβολή υποδείγματος διαφανειών, στη γραμμή μηνυμάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Κλείσιμο υποδείγματος για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή.

Συμβουλή: Οποιοδήποτε αντικείμενο όπως εικόνες clip art ή κείμενο μπορεί να είναι ένα κουμπί ενέργειας. Για να δημιουργήσετε ένα κουμπί ενέργειας, επιλέξτε το αντικείμενο. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ενέργειας.

Εισαγωγή κουμπιού ενέργειας σε μία μεμονωμένη διαφάνεια

 1. Επιλέξτε τη διαφάνεια που θέλετε να προσθέσετε το κουμπί ενέργειας.

 2. Στην καρτέλα κεντρική, στην περιοχή Εισαγωγή, κάντε κλικ στο σχήμα, τοποθετήστε Τα κουμπιά ενεργειών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ενέργειας που θέλετε.

  "Κεντρική" καρτέλα, ομάδα "Εισαγωγή"

 3. Σύρετε κατά μήκος τη θέση στη διαφάνεια όπου θέλετε να εμφανίζεται το κουμπί.

  Συμβουλή: Για να αλλάξετε το μέγεθος του κουμπιού ενέργειας, σύρετε μια γωνία μέχρι το κουμπί του αποκτήσει το μέγεθος που θέλετε. Για να διατηρήσετε τις αναλογίες πλάτους και ύψους κουμπί το ίδιο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 5. Επιλέξτε τις ενέργειες που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Ενέργεια

  Περιγραφή

  Κανένα

  Ακυρώνει μια προηγούμενη ρύθμιση ενέργειας

  Υπερ-σύνδεσης προς

  Σημεία μεταπήδησης σε άλλη διαφάνεια, παρουσίαση, διεύθυνση URL, αρχείο ή τερματίζει την παρουσίαση

  Εκτέλεση προγράμματος

  Εκτελείται ένα πρόγραμμα που έχει επιλεγεί από το μενού εφαρμογή ή από μια διεύθυνση URL

  Εκτέλεση μακροεντολής

  Εκτελεί μια μακροεντολή προηγουμένως δημιουργήσει ή φορτώσει

  Ενέργεια αντικειμένου

  Συνδέσεις ένα αντικείμενο, όπως ένα έγγραφο ή υπολογιστικό φύλλο στην παρουσίαση

  Αναπαραγωγή ήχου

  Αναπαραγωγή επιλεγμένου ήχου

  Κάντε κλικ στην επιλογή επισήμανση

  Προσθέτει μια οπτική επισήμανση σε ένα συνδεδεμένο αντικείμενο στην παρουσίαση

Προσθήκη ήχου σε ένα κουμπί ενέργειας

 1. Στη διαφάνεια, επιλέξτε το κουμπί ενέργειας.

  Σημείωση: Εάν το κουμπί ενέργειας βρίσκεται σε κάθε διαφάνεια, επιλέξτε το κουμπί ενέργειας στο υπόδειγμα διαφανειών.

 2. Στην καρτέλα Προβολή παρουσίασης, στην περιοχή Ρύθμιση, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις ενέργειας.

  Καρτέλα "Προβολή παρουσίασης", ομάδα "Ρύθμιση"

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις ενέργειας, επιλέξτε τον τρόπο για να ξεκινήσετε την ενέργεια, κάνοντας ένα από τα εξής:

  Για να ξεκινήσετε μια ενέργεια

  Κάντε κλικ στο στοιχείο

  Όταν κάνετε κλικ στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με κλικ του ποντικιού

  Όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού στο κουμπί ενέργειας

  Η καρτέλα Με τη διέλευση του ποντικιού

 4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναπαραγωγή ήχου και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον ήχο που θέλετε.

Δείτε επίσης

Ανοίξτε μια εφαρμογή από μέσα σε μια παρουσίαση

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×