Εισαγωγή κειμένου από άλλο αρχείο σε μια δημοσίευση

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στον Publisher, έχετε διάφορες επιλογές για να εισαγάγετε κείμενο σε μια δημοσίευση. Η επιλογή που επιλέγετε εξαρτάται από την ποσότητα του κειμένου που θέλετε να εισαγάγετε και τι θέλετε να κάνετε με το κείμενο μετά την εισαγωγή.

Για να

Κάντε το εξής

Εισαγωγή επιλεγμένου κειμένου ή γραφήματος από έγγραφο που έχει δημιουργηθεί σε άλλο πρόγραμμα

Αντιγραφή και επικόλληση του επιλεγμένου κειμένου ή γραφήματος

Μετατροπή εγγράφου του Microsoft Office Word σε δημοσίευση του Publisher

Εισαγάγετε ένα έγγραφο του Word

Προσθήκη ολόκληρου του κειμένου από αρχείο που δημιουργήθηκε σε άλλο πρόγραμμα

Εισαγωγή αρχείου

Δημιουργία δέσμης ετικετών, ταχυδρομικών καρτών ή παρόμοιων δημοσιεύσεων

Χρήση της συγχώνευσης αλληλογραφίας για να εισαγάγετε πληροφορίες

Εισαγάγετε κείμενο πίνακα από ένα πρόγραμμα του Microsoft Windows που βασίζεται σε έναν πίνακα στον Publisher

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου πίνακα

Αντιγραφή και επικόλληση επιλεγμένου κειμένου ή γραφήματος.

 1. Ανοίξτε το αρχείο που περιέχει το κείμενο ή το γράφημα που θέλετε να προσθέσετε.

 2. Επιλέξτε το κείμενο.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο ή γράφημα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

 4. Ανοίξτε τη δημοσίευση στην οποία θέλετε να εισαγάγετε το κείμενο ή το γράφημα.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το κείμενο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

  Στη δημοσίευση εμφανίζεται ένα νέο πλαίσιο κειμένου που περιέχει το κείμενο που επικολλήσατε.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να επικολλήσετε το αντιγραμμένο κείμενο σε ένα υπάρχον πλαίσιο κειμένου. Στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ εκεί που θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο πριν να κάνετε κλικ στην εντολή Επικόλληση.

 • Από προεπιλογή, το κείμενο που επικολλάτε θα μορφοποιηθεί σύμφωνα με το συνδυασμό γραμματοσειρών της δημοσίευσης. Εάν εμφανιστεί το κουμπί Επιλογές επικόλλησης, το κείμενο χρησιμοποιεί διαφορετικό στυλ γραμματοσειράς. Εάν θέλετε το κείμενο για να διατηρήσετε την αρχική του μορφοποίηση, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές επικόλλησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης.

  Επιλογή "Διατήρηση μορφοποίησης προέλευσης"

 • Εάν αντιγράψετε ένα γράφημα σε ένα αρχείο του Publisher, θα αντιγραφεί ως bitmap και δεν θα είναι δυνατή η επεξεργασία του στον Publisher.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή εγγράφου του Word

Έχετε ένα έγγραφο του Word, αλλά χρειάζεται να προσθέσετε γραφικά — και θέλετε να εκμεταλλευτείτε τις υψηλές δυνατότητες χειρισμού γραφικών του Publisher. Ή, θέλετε να μετατρέψετε σε δημοσίευση μια έκθεση που πληκτρολογήσατε στο Word, έτσι ώστε να υιοθετήσει το εταιρικό σας στυλ, όπως οι υπόλοιπες εταιρικές σας δημοσιεύσεις.

Ευτυχώς, είναι εύκολη η μετατροπή εγγράφων του Word που δημιουργήθηκαν σε Microsoft Office Word, σε δημοσιεύσεις του Publisher. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε τη σχεδίαση δημοσίευσης που θέλετε και κατόπιν να εντοπίσετε το έγγραφο του Word που θέλετε να μετατρέψετε.

 1. Ξεκινήστε τον Publisher.

 2. Στη λίστα Τύποι δημοσίευσης, κάντε κλικ στο στοιχείο Εισαγωγή εγγράφων του Word.

  Για να βρείτε αυτήν την επιλογή:

  • Στο Publisher 2016 και τον Publisher 2013, κάντε κλικ στην επιλογή ενσωματωμένα.

  • Στον Publisher 2010, ανατρέξτε στην περιοχή Περισσότερα πρότυπα.

  • Στον Publisher 2007, ανατρέξτε στην περιοχή Δημοφιλείς τύποι δημοσίευσης.

 3. Κάντε κλικ στη σχεδίαση που θέλετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εγγράφου του Word, εντοπίστε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Εξετάστε τη δημοσίευση για να βεβαιωθείτε ότι όλα είναι όπως τα θέλετε και, κατόπιν, αποθηκεύστε την.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή αρχείου

 1. Στη δημοσίευσή σας, δημιουργήστε ένα πλαίσιο κειμένου (Εισαγωγή > Σχεδίαση πλαισίου κειμένου ) Εάν δεν το έχετε κάνει ήδη.

 2. Στο πλαίσιο κειμένου, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο.

 3. Στο μενού " Εισαγωγή ", κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αρχείου (στον Publisher 2007, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχείο κειμένου ).

 4. Εντοπίστε και κάντε κλικ στο αρχείο που θέλετε να εισαγάγετε.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου κειμένου για να κάνετε το κείμενο να ταιριάζει με τον τρόπο που θέλετε.

Αρχή της σελίδας

Χρήση της συγχώνευσης αλληλογραφίας για την εισαγωγή πληροφοριών

Εάν έχετε διευθύνσεις πελατών ή άλλες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε ένα αρχείο δεδομένων, όπως ένα φύλλο εργασίας του Excel ή ένα αρχείο επαφών του Outlook, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγχώνευση αλληλογραφίας για να δημιουργήσετε ένα σύνολο μεμονωμένα διευθύνσεις αλληλογραφίας ετικετών, ταχυδρομικών καρτών ή άλλες δημοσιεύσεις.

Χρησιμοποιώντας τη συγχώνευση αλληλογραφίας, μπορείτε να καθορίσετε ποιες γραμμές (εγγραφές) από το αρχείο δεδομένων και ποιο κείμενο από κάθε γραμμή θέλετε να συγχωνεύσετε σε μια δημοσίευση.

Για να μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συγχώνευση αλληλογραφίας, ανατρέξτε στα θέματα:

Αρχή της σελίδας

Αντιγραφή και επικόλληση κειμένου πίνακα

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα της Microsoft που περιέχει το κείμενο του πίνακα που θέλετε.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

  Σημείωση: Αν αντιγράψατε ολόκληρο τον πίνακα, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα στο το αρχείο του Publisher, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

 4. Στον Publisher, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή > Πίνακας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον αριθμό των γραμμών και στηλών που θέλετε.

 5. Κάντε κλικ μέσα στον πίνακα, εκεί που θέλετε να εμφανιστεί το επάνω αριστερό κελί του αντιγραμμένου κειμένου.

 6. Στην κεντρική καρτέλα, κάντε κλικ στο βέλος στην περιοχή Επικόλληση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ειδική επικόλληση.

 7. Στη λίστα Ως, κάντε κλικ στο στοιχείο Κελιά πίνακα χωρίς μορφοποίηση κελιών και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

 1. Ανοίξτε το πρόγραμμα της Microsoft που περιέχει το κείμενο του πίνακα που θέλετε.

 2. Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε.

 3. Κάντε δεξί κλικ στο επιλεγμένο κείμενο και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή.

  Σημείωση: Αν αντιγράψατε ολόκληρο τον πίνακα, κάντε κλικ στο σημείο που θέλετε να εισαγάγετε τον πίνακα στο το αρχείο του Publisher, κάντε δεξί κλικ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επικόλληση.

 4. Στον Publisher, κάντε κλικ στην επιλογή " Εισαγωγή πίνακα " στη γραμμή εργαλείων αντικείμενα, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εμφανιστεί ο πίνακας και, στη συνέχεια, επιλέξτε επιλογές στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

 5. Κάντε κλικ μέσα στον πίνακα, εκεί που θέλετε να εμφανιστεί το επάνω αριστερό κελί του αντιγραμμένου κειμένου.

 6. Από το μενού Επεξεργασία , κάντε κλικ στην εντολή Ειδική επικόλληση.

 7. Στη λίστα Ως, κάντε κλικ στο στοιχείο Κελιά πίνακα χωρίς μορφοποίηση κελιών και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×