Εισαγωγή και μορφοποίηση κωδικών πεδίων στο Word 2007

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για οποιαδήποτε κώδικα πεδίου στο Word. Για πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο κωδικό πεδίου, ανατρέξτε στο θέμα κωδικοί πεδίων στο Word.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πεδία

Εισαγωγή ενός πεδίου

Επεξεργασία ενός πεδίου

Εμφανίζονται τα αποτελέσματα του πεδίου

Έλεγχος του τρόπου ενημέρωσης πεδίων

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πεδία

Μπορείτε να εισαγάγετε πεδίο εάν θέλετε:

 • Να κάνετε πρόσθεση, αφαίρεση ή να εκτελέσετε άλλους υπολογισμούς. Για να το κάνετε, χρησιμοποιήστε το πεδίο = (Τύπος).

 • Να εργαστείτε με έγγραφα σε μια συγχώνευση αλληλογραφίας. Για παράδειγμα, εισαγάγετε πεδία ASK και FILLIN για να εμφανίσετε μια ερώτηση καθώς το Word συγχωνεύει κάθε εγγραφή δεδομένων με το κύριο έγγραφο.

Σε άλλες περιπτώσεις, για να προσθέσετε τις πληροφορίες που θέλετε, είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε τις εντολές και τις επιλογές που παρέχονται από το Word. Για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση χρησιμοποιώντας το πεδίο HYPERLINK, αλλά είναι ευκολότερο να χρησιμοποιήσετε την εντολή Υπερ-σύνδεση στην ομάδα Συνδέσεις στην καρτέλα Εισαγωγή. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε πληροφορίες σχετικά με ένα έγγραφο, όπως το όνομα του συντάκτη ή τον τίτλο του εγγράφου, χρησιμοποιώντας το πεδίο AUTHOR ή το πεδίο TITLE. Ωστόσο, για να το κάνετε αυτό, είναι ευκολότερο να εισαγάγετε έναν από τους ελέγχους περιεχομένου Ιδιότητα από το μενού Γρήγορα τμήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή αγκυλών κωδικών πεδίων με την πληκτρολόγηση των χαρακτήρων αγκυλών που υπάρχουν στο πληκτρολόγιο. Για να πληκτρολογήσετε αγκύλες κωδικών πεδίων, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+F9.

Σύνταξη κωδικού πεδίου

Οι κωδικοί πεδίων εμφανίζονται ανάμεσα σε άγκιστρα ( { } ). Τα πεδία συμπεριφέρονται ως τύποι στο Microsoft Office Excel — ο κωδικός πεδίου είναι σαν τον τύπο, και το αποτέλεσμα του πεδίου είναι σαν την τιμή που παράγει ο τύπος. Μπορείτε να μεταβαίνετε από την εμφάνιση κωδικών πεδίων στην εμφάνιση αποτελεσμάτων πεδίων και αντίστροφα στο έγγραφό σας, πατώντας τα πλήκτρα ΑLT+F9.

Όταν προβάλλετε έναν κωδικό πεδίου στο έγγραφό σας, η σύνταξη μοιάζει κάπως έτσι:

{ ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ Ιδιότητες Προαιρετικοί διακόπτες }

 • ΟΝΟΜΑ ΠΕΔΙΟΥ    Είναι το όνομα που εμφανίζεται στη λίστα των ονομάτων πεδίων, στο παράθυρο διαλόγου Πεδίο.

 • Ιδιότητες     Είναι οδηγίες ή μεταβλητές που χρησιμοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν διαθέτουν όλα τα πεδία παραμέτρους, και σε κάποια πεδία, οι παράμετροι είναι προαιρετικές αντί για αναγκαίες.

 • Προαιρετικοί διακόπτες    Είναι οι προαιρετικές ρυθμίσεις που είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν διαθέτουν όλα τα πεδία διακόπτες άλλους από εκείνους που ελέγχουν τη μορφοποίηση των αποτελεσμάτων των πεδίων.

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, μπορείτε να τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε σημείο στον τίτλο του εγγράφου σας στο έγγραφο, τοποθετώντας το πεδίο "ΤΊΤΛΟΣ" στο έγγραφο. (Ο τίτλος του εγγράφου σας είναι στο πλαίσιο Τίτλος στο Πλαίσιο πληροφοριών εγγράφου, που εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ το Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office , τοποθετήστε το δείκτη στην Προετοιμασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες.

Το πεδίο ΤΙΤLE χρησιμοποιείται εδώ ως παράδειγμα σύνταξης κωδικού πεδίου. Ένας ευκολότερος τρόπος να τοποθετήσετε τον τίτλο του εγγράφου στο έγγραφό σας, είναι να μεταβείτε στην επιλογή Γρήγορα τμήματα στην καρτέλα Εισαγωγή, να τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ιδιότητα και κατόπιν να κάνετε κλικ στο στοιχείο Τίτλος.

Η σύνταξη για τον κωδικό πεδίου ΤΙΤLE φαίνεται ως εξής:

{ ΤΙΤLE ["Νέος τίτλος"] }

Η ιδιότηταeNewTitlείναι προαιρετική, που επισημαίνεται από αγκύλες ([]). Εάν αφήσετε κενό την ιδιότητα, το αποτέλεσμα του πεδίου εμφανίζει τον τίτλο του τρέχοντος εγγράφου. Ωστόσο, εάν πληκτρολογήσετε Τριμηνιαία αναφορά σε ένα πλαίσιο ιδιότητας ΝέοςΤίτλος , στο πλαίσιο Τίτλος στο τις ενημερώσεις του Πλαισίου πληροφοριών εγγράφου για να Τριμηνιαία αναφοράκαι το αποτέλεσμα του πεδίου "ΤΊΤΛΟΣ", όταν πατάτε το πλήκτρο ALT + F9, εμφανίζει επίσης Τριμηνιαία αναφορά.

Το πεδίο ΤΙΤLE δεν διαθέτει προαιρετικούς διακόπτες.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή πεδίου

 1. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε ένα πεδίο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Κείμενο, επιλέξτε Γρήγορα τμήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Πεδίο.

  Εικόνα κορδέλας του Word

 3. Από τη λίστα Κατηγορίες, επιλέξτε μια κατηγορία.

 4. Στη λίστα Ονόματα πεδίων, επιλέξτε ένα όνομα πεδίου.

 5. Ορίστε όποιες άλλες ιδιότητες ή επιλογές θέλετε.

 • Εάν θέλετε να προβάλετε τους κωδικούς για κάποιο συγκεκριμένο πεδίου, στο παράθυρο διαλόγου Πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Κωδικοί πεδίων.

 • Για να ενθέσετε ένα πεδίο μέσα σε ένα άλλο πεδίο, εισαγάγετε πρώτα το εξωτερικό πεδίο ή κοντέινερ, χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Πεδίο . Στο έγγραφό σας, τοποθετήστε το σημείο εισαγωγής μέσα στον κωδικό του πεδίου όπου θέλετε να εισαγάγετε το εσωτερικό πεδίο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Πεδίο για να εισαγάγετε το εσωτερικό πεδίο.

Εάν γνωρίζετε τον κωδικό πεδίου για το πεδίου που θέλετε να εισαγάγετε, μπορείτε επίσης να τον πληκτρολογήσετε κατευθείαν στο έγγραφό σας. Πατήστε πρώτα τα πλήκτρα CTRL+F9 και κατόπιν πληκτρολογήστε τον κωδικό μέσα στα άγκιστρα.

Αρχή της σελίδας

Επεξεργασία πεδίου

 1. Κάντε δεξί κλικ μέσα στο πεδίο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία πεδίου.

  Για μερικά πεδία, πρέπει να εμφανίσετε τον κωδικό πεδίου για να επεξεργαστείτε το πεδίο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο πεδίο και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα SHIFT+F9. Ή, για να εμφανίσετε όλους τους κωδικούς πεδίων σε ένα έγγραφο, πατήστε τα πλήκτρα ALT+F9.

 2. Αλλάξτε τις ιδιότητες και τις επιλογές των πεδίων. Για πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες και τις επιλογές που είναι διαθέσιμες για ένα συγκεκριμένο πεδίο, εκτελέστε αναζήτηση στο όνομα αρχείου στη Βοήθεια.

  Εάν εμφανίζονται οι ιδιότητες του πεδίου και επιλογές πεδίου

  Επιλέξτε τις νέες ιδιότητες και επιλογές που επιθυμείτε. Εάν θέλετε να εργαστείτε απευθείας στον κωδικό του πεδίου αλλά δεν τον βλέπετε, κάντε κλικ στην επιλογή Κωδικοί πεδίων για να προβάλετε τον κωδικό και, κατόπιν, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές, για να προσθέσετε επιλογές πεδίων ή άλλες επιλογές.

  Εάν εμφανίζονται οι σύνθετες ιδιότητες πεδίων (κωδικοί πεδίων) μόνο

  Μπορείτε να εργαστείτε απευθείας στον κωδικό πεδίου για να επεξεργαστείτε το πεδίο ή μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο Επιλογές, για να προσθέσετε επιλογές πεδίου ή άλλες επιλογές.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση αποτελεσμάτων πεδίων

Από προεπιλογή, το Word εμφανίζει τα αποτελέσματα των πεδίων ενσωματωμένα στο περιεχόμενο του εγγράφου σας, έτσι ώστε κάποιος που διαβάζει το έγγραφο δεν καταλαβαίνει ότι τμήμα του περιεχομένου βρίσκεται σε πεδίο. Ωστόσο, τα πεδία μπορούν να εμφανιστούν με σκιασμένο φόντο, ώστε να γίνονται περισσότερο ορατά στο έγγραφο.

Μπορείτε να κάνετε τα αποτελέσματα των πεδίων να συγχωνεύονται στο περιεχόμενο του εγγράφου, απενεργοποιώντας την επιλογή εμφάνισης πεδίων με σκιασμένο φόντο και μορφοποιώντας τα αποτελέσματα των πεδίων.

Εάν θέλετε να τραβήξετε την προσοχή σε πεδία, μπορείτε να τα εμφανίζετε με σκιασμένο φόντο, είτε διαρκώς είτε μόνο όταν το πεδίο επιλέγεται.

Μπορείτε να μορφοποιήσετε τα αποτελέσματα του πεδίου με την εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου σε πεδίο ή προσθέτοντας διακόπτες μορφοποίησης για να τον κώδικα πεδίου.

Αλλαγή του σκιασμένου φόντου πεδίων

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επιλογές του Word.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους.

 3. Στην ενότητα Εμφάνιση περιεχομένου εγγράφου, στη λίστα Σκίαση πεδίου, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε τα πεδία να ξεχωρίζουν από το υπόλοιπο περιεχόμενο του εγγράφου, επιλέξτε το στοιχείο Πάντα.

  • Για να κάνετε τα πεδία να ενσωματώνονται εντελώς στο περιεχόμενο του εγγράφου, επιλέξτε το στοιχείο Ποτέ.

  • Για να γνωστοποιήσετε σε χρήστες του Word ότι έχουν κάνει κλικ μέσα σε πεδίο, επιλέξτε το στοιχείο Όταν επιλέγεται.

   Όταν η επιλογή σκίασης πεδίου έχει τιμή Όταν επιλέγεται, το πεδίο εμφανίζεται με γκρι φόντο όταν κάνετε κλικ μέσα σε αυτό. Ωστόσο, η γκρι σκίαση δεν υποδηλώνει ότι το πεδίο έχει επιλεγεί. Όταν επιλέγετε το πεδίο με διπλό κλικ ή σύροντας το ποντίκι, στη γκρι σκίαση προστίθεται μια επισήμανση που υποδηλώνει την επιλογή.

Εφαρμογή μορφοποίησης κειμένου σε πεδίο

 • Επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να μορφοποιήσετε και, στη συνέχεια, εφαρμόστε τη μορφοποίηση χρησιμοποιώντας τις εντολές στην ομάδα Γραμματοσειρά, στην καρτέλα Αρχική.

  Εικόνα κορδέλας του Word

  Για παράδειγμα, για να υπογραμμίσετε το όνομα που έχει εισαχθεί με πεδίο AUTHOR, επιλέξτε ολόκληρο τον κωδικό πεδίου, συμπεριλαμβανομένων των αγκυλών (ή επιλέξτε ολόκληρο το αποτέλεσμα πεδίου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Υπογράμμιση Εικόνα κουμπιού στην ομάδα γραμματοσειρά στην κεντρική καρτέλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν ενημερώνετε ένα αρχείο, οποιαδήποτε μορφοποίηση έχετε εφαρμόσει στα αποτελέσματα πεδίου ενδέχεται να χαθεί. Για να διατηρήσετε τη μορφοποίηση, περιλάβετε την επιλογή \* MERGEFORMAT στον κωδικό πεδίου. Όταν εισάγετε πεδία χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Πεδίο, η επιλογή \* MERGEFORMAT περιλαμβάνεται από προεπιλογή.

Προσθήκη διακόπτη μορφοποίησης σε πεδίο

 1. Κάντε δεξί κλικ στο πεδίο και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία πεδίου.

 2. Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

  • Εάν εμφανίζονται οι επιλογές Ιδιότητες πεδίων και Επιλογές πεδίων, ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

  • Εάν εμφανίζεται μόνο ο κωδικός πεδίου, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και κατόπιν ορίστε τις επιλογές μορφοποίησης που θέλετε.

   Εάν το κουμπί Επιλογές εμφανίζεται σκούρο, ίσως οι πρόσθετες επιλογές μορφοποίησης να μην είναι διαθέσιμες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις διακόπτες μορφοποίησης για να μορφοποιήσετε τα αποτελέσματα των πεδίων:

Διακόπτης μορφοποίησης

Ο διακόπτης μορφοποίησης πεδίου (\*) καθορίζει τον τρόπο εμφάνισης των αποτελεσμάτων πεδίων. Οι οδηγίες μορφοποίησης προσδιορίζουν τα ακόλουθα:

 • Τη χρήση κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων

 • Τις μορφές αριθμών — για παράδειγμα, εάν το 9 θα εμφανίζεται ως ix (Λατινικά αριθμητικά ψηφία) ή ως ένατο (κείμενο τακτικού αριθμητικού)

 • μορφοποιήσεων χαρακτήρων

Επίσης, οι διακόπτες μορφοποίησης διατηρούν τη μορφοποίηση των αποτελεσμάτων πεδίου όταν το πεδίο ενημερώνεται.

Μορφές μετατροπής σε κεφαλαία

Η ακόλουθη λίστα περιλαμβάνει διακόπτες και τα στοιχεία τα οποία μετατρέπουν σε κεφαλαία:

 • \ * Caps    Αυτός ο διακόπτης μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης. Για παράδειγμα, { FILLIN "πληκτρολογήστε το όνομά σας:" \ * Caps } εμφανίζει Luis Alverca ακόμα και αν το όνομα έχει πληκτρολογηθεί με πεζά γράμματα.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή Γράμματα τίτλου.

 • \* FirstCap (Πρώτο κεφαλαίο)    Αυτός ο διακόπτης μετατρέπει σε κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης. Για παράδειγμα, το { COMMENTS \* FirstCap } εμφανίζει Εβδομαδιαία έκθεση πωλήσεων.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή Πρώτο κεφαλαίο.

 • \* Upper (Κεφαλαία)    Αυτός ο διακόπτης μετατρέπει σε κεφαλαία όλα τα γράμματα. Για παράδειγμα, το { QUOTE "λέξη" \* Upper } εμφανίζει ΛΕΞΗ.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλαία.

 • \* Lower (Πεζά)    Αυτός ο διακόπτης δεν μετατρέπει σε κεφαλαίο τίποτε από το αποτέλεσμα. Όλα τα γράμματα είναι πεζά. Για παράδειγμα, το { FILENAME \* Lower } εμφανίζει εβδομαδιαία έκθεση πωλήσεων.doc.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτός ο διακόπτης δεν έχει καμία επίδραση εάν ολόκληρο το πεδίο που περιέχει το διακόπτη είναι μορφοποιημένο ως μικρά κεφαλαία γράμματα.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή Πεζά.

Μορφές αριθμών

Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει διακόπτες αριθμών και τα αποτελέσματά τους:

 • \*alphabetic (αλφαβητικό)    Αυτός ο διακόπτης εμφανίζει τα αποτελέσματα ως αλφαβητικούς χαρακτήρες. Το αποτέλεσμα είναι σε πεζά ή κεφαλαία, ανάλογα με το πώς είναι γραμμένη η λέξη "alphabetic" στον κωδικό πεδίου. Για παράδειγμα, το { SEQ παράρτημα \* ALPHABETIC} εμφανίζει B (αντί για 2) και το { SEQ παράρτημα \* alphabetic} εμφανίζει β.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή α,β,γ,.

 • \*Arabic (Αραβικά)    Αυτός ο διακόπτης εμφανίζει τα αποτελέσματα ως απόλυτα αραβικά ψηφία. Για παράδειγμα, το { PAGE \* Αrabic } εμφανίζει31.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν η ρύθμιση Μορφή αριθμού στο παράθυρο διαλόγου Μορφή αριθμού σελίδας δεν είναι "Αραβικά", ο διακόπτης αντικαθιστά τη ρύθμιση Μορφή αριθμού.

  • Για αριθμούς σελίδων μόνο, υπάρχει επίσης η μορφή ArabicDash (ΑραβικάΠαύλα), που εμφανίζει τα αποτελέσματα ως απόλυτα αραβικά ψηφία τα οποία περιβάλλονται από χαρακτήρες ενωτικών. Για παράδειγμα, το { PAGE \* ArabicDash } εμφανίζει- 31 -.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή 1,2,3,....

 • \*CardText    Αυτός ο διακόπτης εμφανίζει τα αποτελέσματα ως κείμενο αριθμών. Το αποτέλεσμα μορφοποιείται σε πεζά γράμματα, εκτός και αν προσθέσετε ένα διακόπτη μορφοποίησης. Για παράδειγμα, το { = SUM(A1:B2) \* CardText } εμφανίζει επτακόσια ενενήντα και το { = SUM(A1:B2) \* CardText \* Caps } εμφανίζει Επτακόσια Ενενήντα.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή Ένα, δύο, τρία.

 • \*DollarText    Αυτός ο διακόπτης εμφανίζει τα αποτελέσματα ως κείμενο. Το Word εισάγει και στην υποδιαστολή και εμφανίζει τα πρώτα δύο δεκαδικά ψηφία (στρογγυλοποιημένος) ως αριθμητή με αραβικά ψηφία μεγαλύτερη από 100. Το αποτέλεσμα είναι μορφοποιημένο με πεζά γράμματα, εκτός αν προσθέσετε ένα διακόπτη μορφοποίησης για να καθορίσετε μια διαφορετική χρήση πεζών-κεφαλαίων. Για παράδειγμα, { = 9.20 + 5.35 \ * DollarText \ * Upper } εμφανίζει ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 55/100.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή Κείμενο νομίσματος.

 • \*Hex    Αυτός ο διακόπτης εμφανίζει τα αποτελέσματα ως δεκαεξαδικούς αριθμούς. Για παράδειγμα, το { QUOTE "458" \* Hex } εμφανίζει 1CA.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή hex ....

 • \*OrdText    Αυτός ο διακόπτης εμφανίζει τα αποτελέσματα ως κείμενο τακτικών αριθμητικών. Το αποτέλεσμα μορφοποιείται σε πεζά γράμματα, εκτός και αν προσθέσετε ένα διακόπτη μορφοποίησης για να καθορίσετε μια μετατροπή σε κεφαλαία. Για παράδειγμα, το { DATE \@ "d" \* OrdText } εμφανίζει εικοστή πρώτη και το { DATE \@ "d" \* OrdText \* FirstCap } εμφανίζει Εικοστή πρώτη.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή Πρώτο, Δεύτερο, Τρίτο, ....

 • \*Ordinal (Τακτικά αριθμητικά)    Αυτός ο διακόπτης εμφανίζει τα αποτελέσματα ως αραβικά τακτικά αριθμητικά ψηφία. Για παράδειγμα, το { DATE \@ "d" \* Ordinal } εμφανίζει 30η.

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή 1ο, 2ο, 3ο.

 • \*Roman (Λατινικά)    Αυτός ο διακόπτης εμφανίζει τα αποτελέσματα σε Λατινικά αριθμητικά ψηφία. Το αποτέλεσμα είναι σε πεζά ή κεφαλαία, ανάλογα με τον τρόπο που είναι γραμμένη η λέξη "roman" στον κωδικό πεδίου. Για παράδειγμα, το { SEQ ΚΕΦΑΛΑΙΟ \* roman } εμφανίζει xi και το { SEQ ΚΕΦΑΛΑΙΟ \* ROMAN } εμφανίζει .

  Για να ορίσετε αυτή την επιλογή, στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές πεδίων, κάντε κλικ στην επιλογή I, II, III,.

Μορφές χαρακτήρων και προστασία ήδη εφαρμοστεί μορφές

Ακολουθούν διακόπτες μορφοποίησης χαρακτήρων και τα αποτελέσματά τους:

 • \*Charformat (Μορφοποίηση χαρακτήρων)    Αυτός ο διακόπτης εφαρμόζει τη μορφοποίηση του πρώτου γράμματος του ονόματος πεδίου σε ολόκληρο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα του παραδείγματος που ακολουθεί έχει μορφοποίηση έντονης γραφής, επειδή το R στο REF είναι έντονο.

  {REF κεφάλαιο2_τίτλος \ * Charformat } εμφανίζει τους χαρακτήρες θεΠωλήσεις του Ειρηνικού με έντονη γραφή.

  Για να προσθέσετε αυτό το διακόπτη, πληκτρολογήστε τον στον κωδικό πεδίου ή στο πλαίσιο Κωδικοί πεδίου, στο παράθυρο διαλόγου Πεδίο.

 • \*MERGEFORMAT (ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ)    Αυτός ο διακόπτης εφαρμόζει τη μορφοποίηση του προηγούμενου αποτελέσματος στο νέο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε το όνομα που εμφανίζεται στο πεδίο { AUTHOR \* MERGEFORMAT } και εφαρμόσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, το Word διατηρεί τη μορφοποίηση έντονης γραφής όταν το πεδίο ενημερώνεται για να εμφανίσει ένα νέο όνομα συντάκτη.

  Όταν εισάγετε πεδία χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Πεδίο, η επιλογή \*MERGEFORMAT περιλαμβάνεται από προεπιλογή. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επιλογή, απαλείφοντας το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση μορφοποίησης κατά τη διάρκεια ενημερώσεων στο παράθυρο διαλόγου Πεδίο.

Επιστροφή στην διακόπτες μορφοποίησης

Διακόπτης αριθμητικής μορφοποίησης

Ο διακόπτης αριθμητικής μορφοποίησης (\#) καθορίζει την εμφάνιση ενός αριθμητικού αποτελέσματος.

Για παράδειγμα, ο διακόπτης \# $#.##0,00 στο { = SUM(ABOVE) \# $#,##0.00 } εμφανίζει ένα αποτέλεσμα όπως "$4.455,70." Εάν το αποτέλεσμα ενός πεδίου δεν είναι αριθμός, ο διακόπτης δεν έχει καμία επίδραση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν απαιτούνται εισαγωγικά γύρω από απλές αριθμητικές μορφές που δεν περιλαμβάνουν κενά διαστήματα — για παράδειγμα, { ΠωλήσειςΜαρτίου \# $#.##0,00 }. Για πιο σύνθετες αριθμητικές μορφές, καθώς και για μορφές που περιλαμβάνουν κείμενο ή κενά διαστήματα, περικλείστε την αριθμητική μορφή σε εισαγωγικά, όπως φαίνεται στα παραδείγματα που ακολουθούν. Το Word προσθέτει εισαγωγικά σε διακόπτες αριθμητικής μορφοοποίησης εάν εισαγάγετε ένα πεδίο χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Πεδίο ή την εντολή Τύπος, στην ομάδα Δεδομένα της καρτέλας Διάταξη (καρτέλα περιβάλλοντος Εργαλεία πίνακα).

Συνδυάστε τα ακόλουθα στοιχεία μορφοποίησης για να δημιουργήσετε ένα διακόπτη αριθμητικής μορφοποίησης

 • 0 (μηδέν)    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης καθορίζει τις απαιτούμενες αριθμητικές θέσεις που θα εμφανίζονται στο αποτέλεσμα. Εάν το αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει ψηφίο σε αυτή τη θέση, το Word εμφανίζει 0 (μηδέν). Για παράδειγμα, το { = 4 + 5 \# 00,00 } εμφανίζει 09,00.

 • #    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης Καθορίζει το περιλαμβάνει ψηφίο για την εμφάνιση του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα δεν περιλαμβάνει ψηφίο σε αυτή τη θέση, το Word εμφανίζει ένα κενό διάστημα. Για παράδειγμα, { = 9 + 6 \ # $### } εμφανίζει $ 15.

 • x    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης μεταφέρει ψηφία στα αριστερά του συμβόλου κράτησης θέσης "x". Εάν το σύμβολο κράτησης θέσης βρίσκεται στα δεξιά του δεκαδικού ψηφίου, το Word στρογγυλοποιεί το αποτέλεσμα σε αυτή τη θέση. Για παράδειγμα: Το
  { = 111053 + 111439 \# x## } εμφανίζει 492.Το
  { = 1/8 \# 0,00x } εμφανίζει 0,125. Το
  { = 3/4 \# .x } εμφανίζει ,8.

 • , (υποδιαστολή)    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης προσδιορίζει τη θέση της υποδιαστολής. Για παράδειγμα, το { = SUM(ABOVE) \# $###,00 } εμφανίζει $495,47.

  Χρησιμοποιήστε το σύμβολο υποδιαστολής που καθορίζεται ως μέρος των τοπικών ρυθμίσεων στον Πίνακα ελέγχου.

 • . (σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων)    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης χωρίζει μια σειρά τριών ψηφίων. Για παράδειγμα, το { = ΚαθαρόΚέρδος \# $#.###.### } εμφανίζει $2.456.800.

  Χρησιμοποιήστε το σύμβολο ομαδοποίησης ψηφίων που καθορίζεται ως μέρος των τοπικών ρυθμίσεων στον Πίνακα ελέγχου.

 • - (σύμβολο αφαίρεσης)    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης προσθέτει ένα σύμβολο αφαίρεσης σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα ή κενό εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό ή 0 (μηδέν). Για παράδειγμα, το { = 10 - 90 \# -## } εμφανίζει -80.

 • + (σύμβολο πρόσθεσης)    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης προσθέτει ένα σύμβολο πρόσθεσης σε ένα θετικό αποτέλεσμα, ένα σύμβολο αφαίρεσης σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα ή κενό εάν το αποτέλεσμα είναι 0 (μηδέν). Για παράδειγμα, το { = 100 - 90 \# +## } εμφανίζει +10 και το { = 90 - 100 \# +## } εμφανίζει -10.

 • %, $, * και ούτω καθεξής    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης περιλαμβάνει στο αποτέλεσμα τον καθορισμένο χαρακτήρα. Για παράδειγμα, το { = καθαρόκέρδος \# "##%" } εμφανίζει 33%.

 • "παράδειγμα μορφοποίησης για είναι θετικό; αρνητική"    αυτό το στοιχείο μορφοποίησης καθορίζει διαφορετικές μορφές αριθμών για θετικές και αρνητικές αποτελέσματα, διαχωρισμένα με ελληνικό ερωτηματικό. Για παράδειγμα, εάν η σελιδοδείκτης Πωλήσεις95 είναι θετική τιμή, το πεδίο { Πωλήσεις95 \ # "#, ## 0.00;-#, ## 0.00" } εμφανίζει την τιμή με κανονική μορφοποίηση — για παράδειγμα, "$1.245,65". Μια αρνητική τιμή εμφανίζεται με μορφοποίηση έντονης γραφής και σύμβολο αφαίρεσης — για παράδειγμα, -$ 345,56.

 • "παράδειγμα μορφοποίησης για είναι θετικό; αρνητικά. μηδέν"    αυτό το στοιχείο μορφοποίησης καθορίζει διαφορετικές μορφές αρίθμησης για ένα θετικό αποτέλεσμα, το αρνητικό αποτέλεσμα και 0 (μηδέν) αποτέλεσμα, διαχωρισμένα με ελληνικά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, ανάλογα με την τιμή του σελιδοδείκτη Πωλήσεις95, { Πωλήσεις95 \ # "$#, ## 0.00;($#,##0.00); $0" } εμφανίζει θετικές, αρνητικές και 0 (μηδέν) τις τιμές ως εξής: $1.245,65, ($ 345,56), $0.

 • "κείμενο"    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης προσθέτει κείμενο στο αποτέλεσμα. Περικλείστε το κείμενο σε μονά εισαγωγικά. Για παράδειγμα, { = { τιμή } * 8,1% \ # "$## 0.00 ' είναι ο ΦΠΑ'" } εμφανίζει $347,44 είναι ο ΦΠΑ.

 • 'αριθμημένο στοιχείο'    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει τον αριθμό του προηγούμενου στοιχείου αρίθμηση, χρησιμοποιώντας την εντολή Λεζάντα (καρτέλα "αναφορές ", ομάδα Λεζάντες ) ή εισάγοντας ένα πεδίο SEQ. Περικλείστε το αναγνωριστικό στοιχείου, όπως "Πίνακας" ή "εικόνα", σε αραβικά ψηφία ('). Εμφανίζεται ο αριθμός διαδοχικών σε αραβικά αριθμητικά ψηφία. Για παράδειγμα, { = SUM(A1:D4) \ # "## 0.00 'είναι το άθροισμα του πίνακα' ' Πίνακας'" } εμφανίζει 456,34 είναι το άθροισμα του πίνακα 2.

Επιστροφή στην διακόπτες μορφοποίησης

Διακόπτης μορφοποίησης Ημερομηνίας-ώρας

Ο διακόπτης μορφοποίησης Ημερομηνίας-ώρας (\@) καθορίζει την εμφάνιση της ημερομηνίας ή της ώρας.

Για παράδειγμα, ο διακόπτης \@ "ηηηη, η μμμμ, εεεε" στο πεδίο { DATE \@ "ηηηη, η μμμμ , εεεε" } εμφανίζει "Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου, 2007." Συνδυάστε τις ακόλουθες οδηγίες ημερομηνίας και ώρας — ημέρα (η), μήνας (μ) και έτος (ε). Ώρες (ω) και λεπτά (λ) — για να δημιουργήσετε μια μορφή ημερομηνίας-ώρας. Μπορείτε επίσης να περιλάβετε κείμενο, σημεία στίξης και διαστήματα.

Οδηγίες ημερομηνίας

Month (M)

;;;Το γράμμα M πρέπει να είναι κεφαλαίο, για να διακρίνει τους μήνες από τα λεπτά.

 • μ    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει το μήνα ως αριθμό, χωρίς να προτάσσεται το 0 (μηδέν) για τους μονοψήφιους μήνες. Για παράδειγμα, ο Ιούλιος είναι 7.

 • μμ    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει το μήνα ως αριθμό με προτασσόμενο το 0 (μηδέν) για τους μονοψήφιους μήνες. Για παράδειγμα, ο Ιούλιος είναι 07.

 • μμμ    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει το μήνα ως συντόμευση τριών γραμμάτων. Για παράδειγμα, ο Ιούλιος είναι Ιου.

 • μμμμ    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει το μήνα με το πλήρες του όνομα.

Day (d)

Το γράμμα η εμφανίζει την ημέρα του μήνα ή της εβδομάδας. Το. γράμμα η μπορεί να είναι είτε κεφαλαίο είτε πεζό.

 • η    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας ή του μήνα ως αριθμό, χωρίς να προτάσσεται το 0 (μηδέν) για τις μονοψήφιες ημέρες. Για παράδειγμα, η έκτη μέρα του μήνα εμφανίζεται ως 6.

 • ηη    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας ή του μήνα με προτασσόμενο το 0 (μηδέν) για τις μονοψήφιες ημέρες. Για παράδειγμα, η έκτη μέρα του μήνα εμφανίζεται ως 06.

 • ηηη    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας ή του μήνα με συντόμευση τριών γραμμάτων. Για παράδειγμα, η Τρίτη εμφανίζεται ως Τρι.

 • ηηηη    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει την ημέρα της εβδομάδας με το πλήρες της όνομα.

Έτος (y)

Το γράμμα ε εμφανίζει το έτος ως διψήφιο ή τετραψήφιο αριθμό. Το γράμμα ε μπορεί να είναι είτε κεφαλαίο είτε πεζό.

 • εε    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει το έτος ως διψήφιο αριθμό με προτασσόμενο το 0 (μηδέν) για τα έτη από 01 έως 09. Για παράδειγμα, το 1999 εμφανίζεται ως 99 και το 2006 ως 06.

 • εεεε    Αυτή το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει το έτος ως τετραψήφιο αριθμό.

Οδηγίες ώρας

Ώρες (ω)

Το πεζό ω εμφανίζει την ώρα στη 12-ωρη μορφή. Το κεφαλαίο Ω εμφανίζει την ώρα στην 24-ωρη ή στρατιωτική μορφή. Για παράδειγμα, το 5 μ.μ. εμφανίζεται ως 17.

 • ω ή Ω    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει την ώρα χωρίς να προτάσσεται το 0 (μηδέν) για τις μονοψήφιες ώρες. Για παράδειγμα, η ώρα 9 π.μ. εμφανίζεται ως 9.

 • ωω ή ΩΩ    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει την ώρα με προτασσόμενο το 0 (μηδέν) για τις μονοψήφιες ώρες. Για παράδειγμα, η ώρα 9 π.μ. εμφανίζεται ως 09.

Λεπτά (λ)

;;;Το γράμμα μ πρέπει να είναι πεζό, για να διακρίνει τα λεπτά από τους μήνες.

 • λ    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει τα λεπτά χωρίς να προτάσσεται το 0 (μηδέν) για τα μονοψήφια λεπτά. Για παράδειγμα, το { TIME \@ "λ" } εμφανίζει 2.

 • λλ    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει τα λεπτά με προτασσόμενο το 0 (μηδέν) για τα μονοψήφια λεπτά. Για παράδειγμα, το { TIME \@ "λλ" } εμφανίζει 02.

Πμ και μμ (πμ/μμ)

Αυτό το στοιχείο εμφανίζει το π.μ. και το μ.μ. Για να αλλάξετε τα σύμβολα A.M. και P.M. για τα Microsoft Windows, αλλάξτε τις τοπικές ρυθμίσεις στον Πίνακα ελέγχου.

 • πμ/μμ ή ΠΜ/ΜΜ    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει τα Π.Μ. και Μ.Μ. με κεφαλαία. Για παράδειγμα, το { TIME \@ "ω ΠΜ/ΜΜ" } και το { ΩΡΑ \@ "ω πμ/μμ" } εμφανίζουν 9 ΠM ή 5 ΜΜ.

Άλλο κείμενο και σημεία στίξης

 • "κείμενο"    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης εμφανίζει οποιοδήποτε καθορισμένο κείμενο σε μια ημερομηνία ή ώρα. Περικλείστε το κείμενο σε μονά εισαγωγικά. Για παράδειγμα, { TIME \ @ "Ωω: λλ 'Μέση ώρα Γκρίνουιτς'" } εμφανίζει μέση ώρα Γκρίνουιτς 12:45.

 • χαρακτήρας    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης περιλαμβάνει τον καθορισμένο χαρακτήρα σε μια ημερομηνία ή ώρα, όπως μια: (άνω και κάτω τελεία),-(ενωτικό), * (αστερίσκος), ή ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Για παράδειγμα, { DATE \ @ "ωω: λλ μμμ-η, ' ΕΕ" } εμφανίζει 11:15 Νοεμβρίου-6, ' 99.

 • 'αριθμημένο στοιχείο'    Αυτό το στοιχείο μορφοποίησης περιλαμβάνει σε μια ημερομηνία ή ώρα τον αριθμό του προηγούμενου στοιχείου αρίθμηση, χρησιμοποιώντας την εντολή λεζάντας στην ομάδα Λεζάντες (καρτέλα "αναφορές ") ή εισάγοντας ένα πεδίο SEQ. Περικλείστε το αναγνωριστικό στοιχείου, όπως πίνακα ή το σχήμα, σε αραβικά ψηφία ('). Το Word εμφανίζει το διαδοχικό αριθμό σε αραβικά αριθμητικά. Για παράδειγμα, { PRINTDATE \ @ "'Πίνακας' 'Πίνακας' 'εκτυπώθηκε στις' μ/ΕΕ" } εμφανίζει Πίνακας 2 εκτυπώθηκε στις 25/9/02.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν απαιτούνται εισαγωγικά για να περικλείσουν απλές μορφές ημερομηνίας-ώρας που δεν περιλαμβάνουν διαστήματα ή κείμενο — για παράδειγμα, { ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ \@ μμεε }. Για πιο σύνθετες μορφές ημερομηνίας-ώρας και για εκείνες που περιλαμβάνουν διαστήματα ή κείμενο, περικλείστε ολόκληρη τη μορφή ημερομηνίας-ώρας σε εισαγωγικά. Για παράδειγμα, { DATE \ @ "ηηηη η μμμμ, εεεε', στις' ω:λλ" }. Το Word προσθέτει εισαγωγικά σε διακόπτες μορφοποίησης ημερομηνίας-ώρας εάν εισαγάγετε ένα πεδίο χρησιμοποιώντας την εντολή Ημερομηνία και ώρα στην ομάδα Κείμενο της καρτέλας Εισαγωγή στο παράθυρο διαλόγου Πεδίο.

Αρχή της σελίδας

Έλεγχος του τρόπου ενημέρωσης πεδίων

Από προεπιλογή, το Word ενημερώνει αυτόματα τα πεδία όταν ανοίγει ένα έγγραφο. Με αυτό τον τρόπο, οι πληροφορίες είναι πάντα ενημερωμένες. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες ίσως δεν θέλετε να συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, ίσως θέλετε η ημερομηνία στην κεφαλίδα να απεικονίζει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αντί να ενημερώνεται αυτόματα στην τρέχουσα ημερομηνία κάθε φορά που ανοίγει το έγγραφο.

Τα πεδία μπορούν επίσης να ενημερωθούν με δεξί κλικ σε ένα πεδίο και στη συνέχεια με κλικ στην επιλογή Ενημέρωση πεδίου ή κάνοντας κλικ σε ένα πεδίο και κατόπιν πιέζοντας το πλήκτρο F9.

Για να ενημερώσετε με μη αυτόματο τρόπο όλα τα πεδία στο κύριο σώμα ενός εγγράφου, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+A και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο F9. Τα πεδία σε κεφαλίδες, υποσέλιδα ή πλαίσια κειμένου πρέπει να ενημερώνονται χωριστά. Κάντε κλικ μέσα στην κεφαλίδα, στο υποσέλιδο ή στο πλαίσιο κειμένου, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+A και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο F9.

Μπορείτε να κλειδώσετε πεδία για να εμποδίσετε την αυτόματη ή τυχαία ενημέρωσή τους.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα συγκεκριμένου πεδίου

Κάντε ένα από τα ακόλουθα:

 • Για να κλειδώσετε ένα πεδίο έτσι ώστε τα αποτελέσματα του πεδίου να μην ενημερώνονται, κάντε κλικ στο πεδίο και κατόπιν πατήστε τα πλήκτρα CTRL+F11.

 • Για να ξεκλειδώσετε ένα πεδίο έτσι ώστε τα αποτελέσματα του πεδίου να μπορούν να ενημερωθούν, κάντε κλικ στο πεδίο και κατόπιν πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+F11.

Κλειδώστε τα αποτελέσματα των πεδίων BOOKMARK, INCLUDETEXT και REF

Ο διακόπτης κλειδώματος αποτελεσμάτων πεδίου (\!) εμποδίζει την ενημέρωση ενός πεδίου που περιλαμβάνεται στο αποτέλεσμα ενός πεδίου BOOKMARK, INCLUDETEXT ή REF, εκτός και αν το αποτέλεσμα του πεδίου στην αρχική θέση έχει αλλάξει. Χωρίς αυτόν το διακόπτη, το Word ενημερώνει πεδία που περιλαμβάνονται σε ένα αποτέλεσμα πεδίου κάθε φορά που το πεδίο BOOKMARK, INCLUDETEXT ή REF ενημερώνεται.

Για παράδειγμα, το πεδίο { INCLUDETEXT C:\\Πωλήσεις\Qtr4 Πωλήσεις.doc \! } εισάγει τα περιεχόμενα του εγγράφου "Qtr4 Πωλήσεις.doc," που περιέχουν ένα πεδίο DATE και ένα πεδίο EMBED. Εάν ενημερώσετε το πεδίο INCLUDETEXT, ο διακόπτης \! εμποδίζει το Word να ενημερώσει τα πεδία DATE και EMBED στο κείμενο που περιλαμβάνεται, εκτός και αν ενημερωθούν πρώτα στο αρχικό έγγραφο ("Qtr4 Πωλήσεις.doc"). Ο διακόπτης εξασφαλίζει ότι το κείμενο που έχει εισαχθεί από το πεδίο INCLUDETEXT ταιριάζει με το κείμενο στο αρχικό έγγραφο.

Για να ενημερώσετε τα πεδία DATE και EMBED και στις δύο θέσεις, ενημερώστε τα πεδία στο αρχικό έγγραφο (Qtr4 Πωλήσεις.doc) και κατόπιν ενημερώστε το πεδίο INCLUDETEXT.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×