Εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων στο Business Contact Manager 2007

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων για να εισαγωγή ή να εξαγωγή δεδομένα προς και από το Business Contact Manager for Outlook 2007.

Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων σε οποιαδήποτε έγκυρη συσκευή αποθήκευσης ή αποσπώμενο μέσο, όπως άλλο υπολογιστή, αφαιρούμενο δίσκο USB, CD, δισκέτα, μονάδα δίσκου Zip ή εταιρικό δίκτυο.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή δεδομένων

Εξαγωγή δεδομένων

Χρησιμοποιήστε τον οδηγό για να ενημερώσετε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων με πληροφορίες από μια άλλη βάση δεδομένων

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή δεδομένων

Μπορείτε να εισάγετε τους παρακάτω τύπους αρχείων δεδομένων από άλλες εφαρμογές και προγράμματα για χρήση στο Business Contact Manager for Outlook:

Του Business Contact Manager for δεδομένων του Outlook (.bcm)

Περιλαμβάνει δεδομένα από λογαριασμούς, επαγγελματικές επαφές, ευκαιρίες, επαγγελματικά έργα και τα δεδομένα ιστορικού επικοινωνίας από προηγούμενες εκδόσεις του Business Contact Manager for Outlook.

Όταν εισάγετε λογαριασμούς ή επαγγελματικές επαφές, μπορείτε να επιλέξετε την εισαγωγή όλων των εγγραφών, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού ιστορικού επικοινωνίας ή μπορείτε να επιλέξετε την εισαγωγή μόνο των εγγραφών που θέλετε. Όταν εισάγετε επιλεγμένες εγγραφές λογαριασμών ή επαγγελματικών επαφών, δεν εισάγονται και οι αντίστοιχες συνδεδεμένες επαγγελματικές επαφές ή λογαριασμοί.

Προσαρμογές του Business Contact Manager (.bcmx)

Περιλαμβάνει προσαρμοσμένα δεδομένα από τις τιμές πεδίο καθορισμένο από τον χρήστη. Ωστόσο, μόνο ο κάτοχος βάσης δεδομένων ή κάποιος διαχειριστής για τον υπολογιστή στον οποίο βρίσκεται η βάση δεδομένων, μπορεί να εισάγει πεδία ορισμένα από χρήστη.

Microsoft Office Outlook 2007 με Business Contact Manager ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μάρκετινγκ υπηρεσία επαφών (.bcm)

Σημαντικό: Ειδοποίηση κλεισίματος υπηρεσίας Microsoft θα διακοπεί υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μάρκετινγκ αποτελεσματικών 1 Μαΐου 2009, αλλά μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μέχρι την 1η Μαΐου 2009.

Για να εισαγάγετε τις επαγγελματικές επαφές σας στο το Υπηρεσία μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρέπει να εισέλθετε στην υπηρεσία μάρκετινγκ υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τελευταία σελίδα του οδηγού επιχειρήσεις εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων και, στη συνέχεια, εισαγάγετε το αρχείο σας στην υπηρεσία μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σημείωση: Εάν έχετε ήδη εισαγάγει επαγγελματικών επαφών από λίστα Δόμηση 1.0 (πρώην όνομα για την υπηρεσία μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), πρέπει πρώτα να εξάγετε αυτά σε μορφή αρχείου .bcm και, στη συνέχεια, να τις εισαγάγετε στο Business Contact Manager for Outlook.

Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (.csv)

Περιλαμβάνει δεδομένα με τη μορφή αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv), που διαχωρίζονται με κόμματα, ανεξάρτητα από το διαχωριστικό λίστας που υπάρχει στο λειτουργικό σύστημα των Windows. Το διαχωριστικό λίστας που βρίσκεται στον Πίνακα ελέγχου, στις Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας, στην καρτέλα Τοπικές ρυθμίσεις μορφοποίηση δεδομένων σε μορφή αρχείου .csv είναι ένας τρόπος για εισαγωγή των δεδομένων σε Business Contact Manager for Outlook από προγράμματα όπως το Windows Live Mail. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων από το Windows Live Mail στο Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Windows Live Mail.

Για να εισαγάγετε μια λίστα προϊόντων και υπηρεσιών που είναι σε μορφή αρχείου .csv, χρησιμοποιήστε τον Οδηγό εισαγωγής στο τη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών στοιχείων.

Για να βεβαιωθείτε ότι οι κατηγορίες στη λίστα εισαγωγής θα αντιστοιχούν με τις κατηγορίες στο Business Contact Manager for Outlook, στο μενού Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών και επιβεβαιώστε ποιες κατηγορίες χρησιμοποιούνται.

Για να εισαγάγετε μια λίστα προϊόντων και υπηρεσιών από το σύστημα λογιστικής, πρέπει να ενσωματωθεί το Business Contact Manager for Outlook και το σύστημα λογιστικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπερίληψη στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών από το σύστημα λογιστικής σε Business Contact Manager for Outlook, ανατρέξτε στο θέμα σχετικά με τα στοιχεία προϊόντων και υπηρεσιών στο Business Contact Manager.

Βάση δεδομένων της Access (.mdb, .accdb)

Περιλαμβάνει δεδομένα σε αρχεία μορφής Microsoft Office Access.

Excel * βιβλίου εργασίας (.xls, .xlsx)

Περιλαμβάνει αρχεία δεδομένων σε μορφές αρχείου Microsoft Office Excel (τουλάχιστον έκδοσης Office 2003).

Για να χρησιμοποιήσετε το Office 2003 για το άνοιγμα εγγράφων που έχουν δημιουργηθεί με τις μορφές αρχείων του 2007 Office system όπως .xslx, κάντε λήψη του πακέτου συμβατότητας του Microsoft Office για μορφές αρχείων Word, Excel και PowerPoint 2007 από την τοποθεσία Web της Microsoft.

Οι παρακάτω πληροφορίες παρέχουν ορισμένες προτάσεις σχετικά με τις κεφαλίδες στηλών που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο Excel*. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε βοήθεια από άλλους χρήστες μέσω της ομάδα συζήτησης για το Business Contact Manager for Outlook (microsoft.public.outlook.bcm).

Σημειώσεις: 

 • Τουλάχιστον μία στήλη στο υπολογιστικό φύλλο του Excel* πρέπει να περιλαμβάνει μια κεφαλίδα στήλης, όπως Πόλη.

 • Η γραμμή κεφαλίδας στήλης πρέπει να είναι η πρώτη γραμμή στο υπολογιστικό φύλλο. Οι τιμές για ορισμένες κεφαλίδες στήλης μπορεί να είναι κενές. Για παράδειγμα, Όνομα; <κενό>; Οδός; Πόλη.

 • Δεν πρέπει να συμπεριλάβετε πληροφορίες πάνω από τη γραμμή κεφαλίδας στήλης.

 • Αντιστοιχίστε τις επικεφαλίδες στηλών ώστε να ταιριάζει με τις ετικέτες στο εγγραφών του Business Contact Manager. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιστοίχιση πεδίων, ανατρέξτε στο θέμα Αντιστοίχιση πεδίων στο Business Contact Manager.

* Η αυτόνομη έκδοση του Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Excel 2007 ή το Excel 2003.

Επαφές του Outlook (.pst)

Περιλαμβάνει επαφές σε αρχεία μορφής Microsoft Office Outlook ( .pst)

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε μια μεμονωμένη επαφή σε Business Contact Manager for Outlook, ανατρέξτε στο θέμα Αντιγραφή ή μετακίνηση μεμονωμένες επαφές του Outlook στο Business Contact Manager.

Σημείωση: Οι επαφές του Outlook είναι ξεχωριστές από τις επαγγελματικές επαφές. Η εισαγωγή, αντιγραφή ή μετακίνηση μιας επαφής του Outlook στο Business Contact Manager for Outlook δημιουργεί μια ξεχωριστή εγγραφή στο Business Contact Manager for Outlook που δεν είναι συγχρονισμένη με την εγγραφή επαφής του Outlook. Οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε εγγραφή επαγγελματικής επαφής που δημιουργήθηκε από μια επαφή του Outlook δεν αντικατοπτρίζονται στην εγγραφή επαφής του Outlook ή το αντίστροφο.

Υποψήφιοι πελάτες πωλήσεων της Microsoft (.bcm)

Περιλαμβάνει αρχεία Microsoft Sales Leads από προηγούμενες εκδόσεις του Business Contact Manager for Outlook.

ACT! (.dbf, .pad)

Το ACT! εφαρμογής πρέπει να είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας πριν μπορέσετε να ξεκινήσετε την εισαγωγή δεδομένων από μια ACT! μορφή αρχείου. Ο Οδηγός δεδομένων εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών χρησιμοποιεί το εργαλείο μετατροπής για να μετατρέψετε αυτόν τον τύπο αρχείου σε μορφή αρχείου Business Contact Manager, πριν από την εισαγωγή των δεδομένων.

Σημείωση: ACT! εκδόσεις περιλαμβάνουν ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! ACT 2003/6,! ACT 2000/5,! 4. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Service Pack 1 για το Office 2007 που περιλαμβάνει υποστήριξη για την εισαγωγή επαγγελματικών δεδομένων από το ACT! 2007/9 και βελτιωμένη υποστήριξη για ACT! 2006/8. Η αυτόνομη έκδοση της Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager περιλαμβάνει αυτήν την υποστήριξη. Η έκδοση γλώσσας για τα Αγγλικά του Business Contact Manager for Outlook μπορεί να μετατρέψει μόνο ACT! δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με Ηνωμένες Πολιτείες έκδοση του ACT!.

QuickBooks (.iif)

Μπορείτε να εισαγάγετε ένα αρχείο σε μορφή .iff από οποιαδήποτε έκδοση του QuickBooks. Ο Οδηγός δεδομένων εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών χρησιμοποιεί το εργαλείο μετατροπής για να μετατρέψετε αυτόν τον τύπο αρχείου σε μορφή αρχείου Business Contact Manager, πριν από την εισαγωγή των δεδομένων.

Άλλοι τύποι αρχείων

Επαγγελματικές επαφές από τα προγράμματα, όπως το Outlook Express μπορεί να εισαχθεί στο Business Contact Manager for Outlook εάν τα δεδομένα μπορεί να μετατραπεί σε ένα αρχείο τιμών διαχωρισμένων (με κόμματα.csv) με κόμματα, ελέγξτε τη Βοήθεια για το πρόγραμμα από το οποίο θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα.

Εισαγωγή αρχείου ή φακέλου με τη χρήση του Οδηγού εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων

 1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αρχείου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

 3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου που θέλετε να εισαγάγετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Εάν επιλέξετε μορφή ACT! (.dbf. .pad) ή μορφές QuickBooks (.iif):

  Σημείωση: ACT! εκδόσεις περιλαμβάνουν ACT! 2007/9, ACT! 2006/8, ACT! 2005/7, ACT! ACT 2003/6,! ACT 2000/5,! 4. Κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Service Pack 1 για το Office 2007 που περιλαμβάνει υποστήριξη για την εισαγωγή επαγγελματικών δεδομένων από το ACT! 2007/9 και βελτιωμένη υποστήριξη για ACT! 2006/8. Η αυτόνομη έκδοση της Microsoft Office Outlook 2007 with Business Contact Manager περιλαμβάνει αυτήν την υποστήριξη. Η έκδοση γλώσσας για τα Αγγλικά του Business Contact Manager for Outlook μπορεί να μετατρέψει μόνο ACT! δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί με Ηνωμένες Πολιτείες έκδοση του ACT!.
  Εισαγωγή επαγγελματικών δεδομένων από όλες τις εκδόσεις του QuickBooks υποστηρίζεται.

  1. Κάντε κλικ στο κουμπί Μετατροπή δεδομένων για να μετατρέψετε τα δεδομένα σας σε μορφή αρχείου Business Contact Manager. Το εργαλείο αυτό λειτουργεί όπως έναν οδηγό για να σας βοηθήσει να εισαγάγετε αυτούς τους τύπους αρχείων.

  2. Στο εργαλείο μετατροπής δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  3. Επιλέξτε το πρόγραμμα που δημιούργησε τα δεδομένα που θέλετε να μετατρέψετε και κάντε κλικ στο Επόμενο.

  4. Αναζητήστε το αρχείο που θέλετε να μετατρέψετε και κάντε κλικ στο Επόμενο.

  5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εργαλείο μετατροπής δεδομένων.

   Για βοήθεια σχετικά με μια σελίδα του οδηγού, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια σε αυτήν τη σελίδα.

  6. Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή δεδομένων, κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο για να βγείτε από το εργαλείο μετατροπής δεδομένων και να επιστρέψετε στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων.

  Για βοήθεια με κάποια σελίδα στον οδηγό, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια της συγκεκριμένης σελίδας.

Εξαγωγή δεδομένων

Μπορείτε να εξάγετε δεδομένα από το Business Contact Manager for Outlook για χρήση σε άλλες εφαρμογές ή προγράμματα, με μετατροπή σε μία από τις παρακάτω μορφές:

Δεδομένα του Business Contact Manager (.bcm)

Μπορεί να περιλαμβάνει λογαριασμούς, επαγγελματικές επαφές, ευκαιρίες, επαγγελματικά έργα και τα δεδομένα ιστορικού επικοινωνίας τους από προηγούμενες εκδόσεις του Business Contact Manager for Outlook.

Μπορείτε να εξαγάγετε τη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών στοιχείων στο Business Contact Manager for Outlook μαζί με εγγραφές λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής με τη μορφή αρχείου .bcm χρησιμοποιώντας τον οδηγό Business εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων. Η λίστα προϊόντων και υπηρεσιών στοιχεία δεν μπορούν να εξαχθούν σε μορφή αρχείου .csv και δεν μπορούν να εξαχθούν ανεξάρτητο από τις εγγραφές λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής.

Προσαρμογές του Business Contact Manager (.bcmx)

Αυτός ο τύπος αρχείου περιλαμβάνει πεδία και δεδομένα ορισμένα από χρήστη.

Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (.csv)

Αυτός ο τύπος αρχείου περιλαμβάνει δεδομένα που έχουν εξαχθεί από το Business Contact Manager for Outlook σε μορφή .csv και διαχωρίζονται με κόμματα, ανεξάρτητα από το διαχωριστικό λίστας που υπάρχει στο λειτουργικό σύστημα Windows. Το διαχωριστικό λίστας μπορείτε να το βρείτε από τον Πίνακα Ελέγχου, στο παράθυρο διαλόγου Τοπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις γλώσσας, στην καρτέλα Τοπικές ρυθμίσεις.

Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή δεδομένων από τη λίστα προϊόντων και υπηρεσιών στοιχείων, χρησιμοποιώντας τη μορφή αρχείου αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv). Μια λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών μπορούν να εισαχθούν, εάν είναι σε μορφή αρχείου .csv.

Συμβουλή: Εξαγωγή στο Excel Για την εξαγωγή λογαριασμών ή επαγγελματικών επαφών στο Excel, ολοκληρώστε την παρακάτω διαδικασία για την εξαγωγή των επαγγελματικών δεδομένων. Στον οδηγό Εισαγωγή και εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Τιμές διαχωρισμένες με κόμματα (.csv). Μπορείτε να ανοίξετε το αρχείο .csv από εξαγωγή χρησιμοποιώντας το Excel.

Εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων

 1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αρχείου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

 3. Επιλέξτε τον τύπο αρχείου στον οποίο θέλετε να εκτελέσετε την εξαγωγή και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Μπορείτε επίσης να συμπεριλάβετε όλο το ιστορικό επικοινωνίας στο αρχείο εξαγωγής. Το ιστορικό περιλαμβάνει συνδεδεμένους λογαριασμούς, επαγγελματικές επαφές και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε τη θέση και το όνομα του αρχείου εξαγωγής.

 4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων.

  Για βοήθεια κατά τη συμπλήρωση κάποιας σελίδας στον οδηγό, κάντε κλικ στο κουμπί Βοήθεια της συγκεκριμένης σελίδας.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εξαγάγετε μία εγγραφή λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων στο Business Contact Manager .

Αρχή της σελίδας

Χρήση του οδηγού για ενημέρωση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων με πληροφορίες από άλλη βάση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής επαγγελματικών δεδομένων για ενημέρωση μιας υπάρχουσας βάσης δεδομένων με πληροφορίες από άλλη βάση δεδομένων του Business Contact Manager. Κάντε τα εξής:

 1. Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων. Τα δεδομένα από άλλη βάση δεδομένων θα προστεθούν στην τρέχουσα μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογήΕργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση βάσης δεδομένων

  2. Στην καρτέλα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας/Επαναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας.

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας της βάσης δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων του Business Contact Manager. Από προεπιλογή, στα Windows XP, αποθηκεύεται το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων: C:\Documents and ρυθμίσεις\ \Τοπικές \My Documents\My< username >Business\Backups. Στα Windows Vista, αποθηκεύεται το αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων: C:\Users\< username >\Documents\My Business\Backups.

 2. Επιλέξτε τη βάση δεδομένων προέλευσης. Η βάση δεδομένων προέλευσης περιέχει τα επαγγελματικά δεδομένα που θέλετε να εισάγετε στην τρέχουσα βάση δεδομένων.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία ή επιλογή βάσης δεδομένων.

   Η επιλογή Επιλογή υπάρχουσας βάσης δεδομένων ενεργοποιείται από προεπιλογή.

  3. Πληκτρολογήστε τη θέση (ή το όνομα υπολογιστή) της βάσης δεδομένων προέλευσης και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση.

   Σημείωση: Εάν η βάση δεδομένων προέλευσης είναι αποθηκευμένο σε έναν άλλο υπολογιστή, η βάση δεδομένων πρέπει να είναι κοινόχρηστο να μπορέσετε να συνδεθείτε σε αυτήν.

  4. Επιλέξτε το όνομα της βάσης δεδομένων προέλευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 3. Κάντε εξαγωγή της βάσης δεδομένων προέλευσης.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών (Business Contact Manager), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή αρχείου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

  3. Επιλέξτε Δεδομένα Business Contact Manager (.bcm) και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  4. Επιλέξτε Εξαγωγή όλων ή όποια δεδομένα θέλετε και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  5. Πληκτρολογήστε μια θέση για το αρχείο εξαγωγής και κάντε τις επιλογές που θέλετε στην περιοχή Εισαγωγή ιστορικού και Εξαγωγή προϊόντων.

  6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

 4. Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, κάντε επαναφορά της αρχικής βάσης δεδομένων.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Business Contact Manager, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογήΕργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση βάσης δεδομένων

  2. Στην καρτέλα Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας/Επαναφορά, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά βάσης δεδομένων και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 5. Κάντε εισαγωγή της βάσης δεδομένων προέλευσης χωρίς τα διπλότυπα.

  Πώς γίνεται;

  1. Στο μενού Διαχείριση επαγγελματικών επαφών (Business Contact Manager), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Εργαλεία βάσης δεδομένων και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή και εξαγωγή.

  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή αρχείου και κατόπιν στο κουμπί Επόμενο.

  3. Επιλέξτε Δεδομένα του Business Contact Manager (.bcm).

  4. Μεταβείτε στο αρχείο προέλευσης που δημιουργήσατε προηγουμένως, επιλέξτε Ενημέρωση διπλότυπων και επιλέξτε αν θέλετε να συμπεριλάβετε στοιχεία του ιστορικού επικοινωνίας ή προσαρμογές.

  Σημειώσεις: 

  • Δεν συνιστάται η εισαγωγή ή εξαγωγή επαγγελματικών δεδομένων προς ή από διαφορετικές θέσεις του κόσμου καθώς ορισμένες δομές και τύποι δεδομένων δεν είναι μετατρέψιμοι.

  • Προτού αρχίσετε την εισαγωγή, δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων του Business Contact Manager for Outlook. Η διαδικασία εισαγωγής δεν είναι αναστρέψιμη, εκτός εάν διαγράψετε μη αυτόματα τα εισηγμένα δεδομένα.

  • Για την εισαγωγή στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Εισαγωγή στη Λίστα στοιχείων προϊόντων και υπηρεσιών.

  • Προτού ξεκινήσετε την εξαγωγή, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του αρχείου εξαγωγής. Η διαδικασία εξαγωγής δεν είναι αναστρέψιμη, εκτός εάν διαγράψετε μη αυτόματα όλα τα εξαγόμενα δεδομένα.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×