Εισαγωγή και αναπαραγωγή αρχείου βίντεο από τον υπολογιστή ή το OneDrive

Εισαγωγή και αναπαραγωγή αρχείου βίντεο από τον υπολογιστή ή το OneDrive

Στο PowerPoint 2010 και σε νεότερες εκδόσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εισαγωγή ενός ενσωματωμένου βίντεο (η προεπιλεγμένη συμπεριφορά) ή σύνδεση με ένα αρχείο βίντεο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας.

 • Η εισαγωγή ενός ενσωματωμένου βίντεο είναι πρακτική, αλλά αυξάνει το μέγεθος της παρουσίασής σας.

 • Ένα συνδεδεμένο βίντεο δεν αυξάνει το μέγεθος του αρχείου της παρουσίασής σας, αλλά οι συνδέσεις ενίοτε δεν λειτουργούν. Συνιστάται να αποθηκεύετε τις παρουσιάσεις και τα συνδεδεμένα βίντεο στον ίδιο φάκελο.

Στο παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή βίντεο", επιλέξτε "Εισαγωγή" (που σημαίνει "Ενσωμάτωση") ή "Σύνδεση με αρχείο".

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο

Στο PowerPoint 2016 και σε νεότερες εκδόσεις, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αρχεία .mp4 με κωδικοποίηση βίντεο H.264 (γνωστή και ως MPEG-4 AVC) και ήχου AAC.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint.

Ενσωμάτωση βίντεο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να ενσωματωθεί το βίντεο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βίντεο από τον υπολογιστή μου.

 3. Στο πλαίσιο Εισαγωγή βίντεο, κάντε κλικ στο βίντεο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Σύνδεση με βίντεο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας

Για να αποφύγετε τις κατεστραμμένες συνδέσεις, συνιστάται να αντιγράψετε το βίντεο στον ίδιο φάκελο με την παρουσίασή σας και, στη συνέχεια, να κάνετε σύνδεση με το βίντεο εκεί.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να ενσωματωθεί η σύνδεση προς το βίντεο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βίντεο από τον υπολογιστή μου.

 3. Στο πλαίσιο Εισαγωγή βίντεο, κάντε κλικ στο αρχείο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση με το αρχείο.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή βίντεο" στο PowerPoint

Το PowerPoint 2016 και νεότερες εκδόσεις υποστηρίζουν την αναπαραγωγή βίντεο με πολλά κομμάτια ήχου. Επιπλέον, υποστηρίζει κλειστές λεζάντες και υπότιτλους που είναι ενσωματωμένοι στα αρχεία βίντεο.  Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Προσβασιμότητα παρουσιάσεων του PowerPoint.

Βίντεο του YouTube

Εάν θέλετε να εισαγάγετε ένα βίντεο του YouTube, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή σύνδεση σε βίντεο στο YouTube.

Ενσωμάτωση βίντεο που είναι αποθηκευμένο στο OneDrive

Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στο OneDrive σας.

 1. Στο PowerPoint, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα βίντεο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, επιλέξτε Βίντεο > Online βίντεο.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή βίντεο, κάντε κλικ στην επιλογή OneDrive και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη θέση όπου έχει αποσταλεί το βίντεό σας.

  Το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή βίντεο" περιλαμβάνει μια επιλογή για άνοιγμα και ενσωμάτωση ενός βίντεο από το OneDrive.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Γίνεται λήψη του αρχείου βίντεο στον υπολογιστή σας και, στη συνέχεια, ενσωματώνεται στην παρουσίαση.

Προεπισκόπηση βίντεο

Όταν επιλέγεται ένα βίντεο σε μια διαφάνεια, εμφανίζεται μια γραμμή εργαλείων κάτω από το βίντεο στην οποία υπάρχει το κουμπί "αναπαραγωγή/παύση", μια γραμμή προόδου, κουμπιά τμηματικής προώθησης/επαναφοράς, ένα χρονόμετρο και ένα ρυθμιστικό έντασης. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή στην αριστερή πλευρά αυτής της γραμμής εργαλείων για να κάνετε προεπισκόπηση του βίντεο.

Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής βίντεο σε μια διαφάνεια του PowerPoint

Αναπαραγωγή βίντεο αυτόματα ή όταν κάνετε κλικ

Από προεπιλογή, στην προβολή παρουσίασης, το βίντεο αναπαράγεται ως μέρος της ακολουθίας κλικ.    Αυτό σημαίνει ότι όταν κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της διαφάνειας για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα (ή όταν πατάτε το πλήκτρο διαστήματος, το πλήκτρο δεξιού βέλους ή άλλο πλήκτρο για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα), γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο. Αυτή η επιλογή Έναρξης ονομάζεται Σε ακολουθία κλικ.

Ωστόσο, εάν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το βίντεο ώστε να ξεκινά αυτόματα μόλις εμφανιστεί στην οθόνη ή να αναπαράγεται όταν γίνει κλικ πάνω του:

 1. Επιλέξτε το πλαίσιο του βίντεο.

 2. Στην κορδέλα, στην καρτέλα Αναπαραγωγή εργαλείων βίντεο, ανοίξτε τη λίστα Έναρξη και ορίστε την επιλογή που προτιμάτε:

  Οι επιλογές αναπαραγωγής για ένα βίντεο από τον υπολογιστή σας είναι: Σε ακολουθία κλικ, Αυτόματα ή Με κλικ

  Επιλογή

  Περιγραφή

  Σε ακολουθία κλικ

  Αυτή είναι η προεπιλεγμένη συμπεριφορά, όπως περιγράφεται παραπάνω. Όταν κάνετε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της διαφάνειας για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα, γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο.

  Αυτόματα

  Το βίντεο ξεκινά αυτόματα.

  (Εάν υπάρχουν βήματα κίνησης πριν από αυτό, γίνεται αναπαραγωγή των βημάτων κίνησης πρώτα και, στη συνέχεια, αρχίζει αυτόματα η αναπαραγωγή του βίντεο. Εάν δεν υπάρχουν άλλα βήματα κίνησης πριν από το βίντεο στη διαφάνεια, η αναπαραγωγή του βίντεο αρχίζει αμέσως.) 

  Με κλικ

  Το βίντεο αρχίζει μόνο όταν γίνει κλικ πάνω του.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο σε μια προβολή παρουσίασης, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός των επιλογών "Αναπαραγωγής" για ένα βίντεο.

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο

Στο PowerPoint 2013, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αρχεία .mp4 με κωδικοποίηση βίντεο H.264 (γνωστή και ως MPEG-4 AVC) και ήχου AAC.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint.

Ενσωμάτωση βίντεο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να ενσωματωθεί το βίντεο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βίντεο από τον υπολογιστή μου.

 3. Στο πλαίσιο Εισαγωγή βίντεο, κάντε κλικ στο βίντεο που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή.

Σύνδεση με βίντεο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας

Για να αποφύγετε τις κατεστραμμένες συνδέσεις, συνιστάται να αντιγράψετε το βίντεο στον ίδιο φάκελο με την παρουσίασή σας και, στη συνέχεια, να κάνετε σύνδεση με το βίντεο εκεί.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να ενσωματωθεί η σύνδεση προς το βίντεο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από το στοιχείο Βίντεο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Βίντεο από τον υπολογιστή μου.

 3. Στο πλαίσιο Εισαγωγή βίντεο, κάντε κλικ στο αρχείο με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε, κάντε κλικ στο κάτω βέλος δίπλα στο κουμπί Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση με το αρχείο.

  Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Εισαγωγή βίντεο" στο PowerPoint

Βίντεο του YouTube

Εάν θέλετε να εισαγάγετε ένα βίντεο του YouTube, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή σύνδεση σε βίντεο στο YouTube.

Προεπισκόπηση βίντεο

Όταν επιλέγεται ένα βίντεο σε μια διαφάνεια, εμφανίζεται μια γραμμή εργαλείων κάτω από το βίντεο στην οποία υπάρχει το κουμπί "αναπαραγωγή/παύση", μια γραμμή προόδου, κουμπιά τμηματικής προώθησης/επαναφοράς, ένα χρονόμετρο και ένα ρυθμιστικό έντασης. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή στην αριστερή πλευρά αυτής της γραμμής εργαλείων για να κάνετε προεπισκόπηση του βίντεο.

Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής βίντεο σε μια διαφάνεια του PowerPoint

Αναπαραγωγή βίντεο αυτόματα ή όταν κάνετε κλικ

Από προεπιλογή, στην Προβολή παρουσίασης, γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο όταν κάνετε κλικ επάνω του. Ωστόσο, εάν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το βίντεο ώστε να ξεκινά αυτόματα μόλις εμφανιστεί στην οθόνη:

 1. Επιλέξτε το καρέ του βίντεο.

 2. Στην κορδέλα του PowerPoint, στην καρτέλα Αναπαραγωγή εργαλείων βίντεο, ανοίξτε τη λίστα Έναρξη και επιλέξτε Αυτόματα:

  Για τα βίντεο που έχουν εισαχθεί από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινούν αυτόματα ή όταν κάνετε κλικ σε αυτά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο σε μια προβολή παρουσίασης, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός των επιλογών "Αναπαραγωγής" για ένα βίντεο.

Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο

Στο PowerPoint 2010, συνιστάται να χρησιμοποιείτε αρχεία .wmv.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint.

Ενσωμάτωση βίντεο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια στην οποία θέλετε να ενσωματώσετε το βίντεο.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πολυμέσα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την περιοχή Βίντεο.

 3. Επιλέξτε Βίντεο από αρχείο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη θέση του βίντεό σας και επιλέξτε το.

 4. Στο κουμπί Εισαγωγή, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εισαγωγή.

Σύνδεση με βίντεο που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας

Για να αποφύγετε τις κατεστραμμένες συνδέσεις, συνιστάται να αντιγράψετε το βίντεο στον ίδιο φάκελο με την παρουσίασή σας και, στη συνέχεια, να κάνετε σύνδεση με το βίντεο εκεί.

 1. Στην καρτέλα Διαφάνειες, στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε ένα βίντεο ή ένα αρχείο GIF με κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Πολυμέσα, κάντε κλικ στο βέλος κάτω από την περιοχή Βίντεο.

 3. Επιλέξτε Βίντεο από αρχείο και, στη συνέχεια, μεταβείτε στη θέση του βίντεό σας και επιλέξτε το.

 4. Στο κουμπί Εισαγωγή, κάντε κλικ στο κάτω βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση με αρχείο.

  Σύνδεση προς αρχείο βίντεο

Προεπισκόπηση βίντεο

Όταν επιλέγεται ένα βίντεο σε μια διαφάνεια, εμφανίζεται μια γραμμή εργαλείων κάτω από το βίντεο στην οποία υπάρχει το κουμπί "αναπαραγωγή/παύση", μια γραμμή προόδου, κουμπιά τμηματικής προώθησης/επαναφοράς, ένα χρονόμετρο και ένα ρυθμιστικό έντασης. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναπαραγωγή στην αριστερή πλευρά αυτής της γραμμής εργαλείων για να κάνετε προεπισκόπηση του βίντεο.

Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής βίντεο σε μια διαφάνεια του PowerPoint

Αναπαραγωγή βίντεο αυτόματα ή όταν κάνετε κλικ

Από προεπιλογή, στην Προβολή παρουσίασης, γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο όταν κάνετε κλικ επάνω του. Ωστόσο, εάν προτιμάτε, μπορείτε να ρυθμίσετε το βίντεο ώστε να ξεκινά αυτόματα μόλις εμφανιστεί στην οθόνη:

 1. Επιλέξτε το καρέ του βίντεο.

 2. Στην κορδέλα του PowerPoint, στην καρτέλα Αναπαραγωγή εργαλείων βίντεο, ανοίξτε τη λίστα Έναρξη και επιλέξτε Αυτόματα:

  Επιλογές βίντεο

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές αναπαραγωγής βίντεο σε μια προβολή παρουσίασης, ανατρέξτε στο θέμα Ορισμός των επιλογών "Αναπαραγωγής" για ένα βίντεο.

Στο PowerPoint 2007, μπορείτε μόνο να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε ένα βίντεο.

Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα με τις συνδέσεις, μια καλή ιδέα είναι να αντιγράψετε τις ταινίες στον ίδιο φάκελο που έχετε την παρουσίαση, προτού τις εισαγάγετε στην παρουσίασή σας.

Σύνδεση προς μια ταινία

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια όπου θέλετε να προσθέσετε μια ταινία ή ένα αρχείο GIF με κίνηση.

 2. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Clip πολυμέσων, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται κάτω από το στοιχείο Ταινία.

  Εικόνα της καρτέλας "Εισαγωγή"

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Κάντε κλικ στην εντολή Ταινία από το αρχείο, εντοπίστε το φάκελο που περιέχει το αρχείο και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που θέλετε να προσθέσετε.

  • Κάντε κλικ στην επιλογή Ταινία από την Οργάνωση Clip, μετακινηθείτε με κύλιση για να βρείτε το clip που θέλετε στις Εικόνες Clip Art παράθυρο εργασιών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε αυτό για να το προσθέσετε στη διαφάνεια.

   Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση ενός αποσπάσματος, πριν από την προσθήκη του στην παρουσίασή σας. Στο παράθυρο εργασιών Εικόνες Clip Art, στο πλαίσιο Αποτελέσματα που εμφανίζει τα διαθέσιμα clip, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τη μικρογραφία του clip, κάντε κλικ στο βέλος που θα εμφανιστεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προεπισκόπηση/Ιδιότητες.

Όταν κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας, ένα μήνυμα θα σας ζητήσει να καθορίσετε το τρόπο με τον οποίον θέλετε να ξεκινάει η ταινία: αυτόματα (Αυτόματα) ή όταν κάνετε κλικ στην ταινία (Με το κλικ).

 • Για να ξεκινήσετε αυτόματα την ταινία κατά την εμφάνιση της διαφάνειας, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα. Μπορείτε να κάνετε παύση μιας ταινίας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της, κάνοντας κλικ επάνω της. Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της ταινίας, κάντε κλικ ξανά.

 • Για τη μη αυτόματη έναρξη της ταινίας, δηλαδή όταν κάνετε κλικ επάνω της στη διαφάνεια, κάντε κλικ στην επιλογή Με το κλικ.

Όταν εισάγετε μια ταινία, προστίθεται ένα εφέ ενεργοποίησης παύσης. Αυτό είναι γνωστό ως "έναυσμα" επειδή χρειάζεται να κάνετε κλικ σε κάποιο σημείο στη διαφάνεια για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Για παράδειγμα, σε μια παρουσίαση, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ταινίας για να διακόψετε προσωρινά την ταινία και κάντε κλικ ξανά για να συνεχίσετε.

Σημείωση: Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την επιλογή ανά πάσα στιγμή. Κάντε κλικ στην ταινία και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία ταινίας, κάντε κλικ στην καρτέλα Επιλογές. Στην ομάδα Επιλογές ταινίας, ενεργοποιήστε την επιλογή που θέλετε από τη λίστα Αναπαραγωγή ταινίας.

Καρτέλα "Επιλογές" στα "Εργαλεία εικόνας"

Μπορείτε να αναπαραγάγετε μια ταινία, έτσι ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη στη διάρκεια της παρουσίασής σας, αντί για την αναπαραγωγή της ως τμήμα μιας διαφάνειας στην παρουσίασή σας. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται αναπαραγωγή ταινίας σε πλήρη οθόνη. Ανάλογα με την ανάλυση του αρχικού αρχείου ταινίας, η ταινία ίσως εμφανίζεται παραμορφωμένη όταν μεγεθυνθεί. Μπορείτε πάντα να κάνετε προεπισκόπηση της ταινίας σας, ώστε αν η ταινία εμφανίζεται παραμορφωμένη ή θολή, να αναιρέσετε την επιλογή πλήρους οθόνης. Γενικά, μια μικρή ταινία που έχει ρυθμιστεί για αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη δεν θα έχει καλή εμφάνιση, όταν μεγεθυνθεί.

Εάν επιλέξετε την προβολή της ταινίας σε πλήρη οθόνη και ρυθμίσετε την αυτόματη έναρξή της, τότε μπορείτε να σύρετε το πλαίσιο της ταινίας στη γκρίζα περιοχή έξω από τη διαφάνεια έτσι ώστε η ταινία να μην εμφανιστεί ή αναβοσβήσει στη διαφάνεια προτού καταλάβει ολόκληρη την οθόνη.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ταινίας στη διαφάνεια όπου θέλετε να αναπαραχθεί σε πλήρη οθόνη.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία ταινίας, στην καρτέλα Επιλογές, της ομάδας Επιλογές ταινίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη.

  Καρτέλα "Επιλογές" στα "Εργαλεία εικόνας"

 • Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στη διαφάνεια στο πλαίσιο της ταινίας της οποίας θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση.

 • Στην περιοχή Εργαλεία ταινίας, στην καρτέλα Επιλογές, της ομάδας Αναπαραγωγή κάντε κλικ στην εντολή Προεπισκόπηση.

  Καρτέλα "Επιλογές" στα "Εργαλεία εικόνας"

Συμβουλές    

 • Μπορείτε επίσης να δείτε σε προεπισκόπηση μια ταινία σε Κανονική προβολή κάνοντας διπλό κλικ σε αυτή.

 • Εάν η ταινία ή το αρχείο GIF με κίνηση είναι μέρος μιας ακολουθίας προσαρμοσμένων κινήσεων, για να κάνετε προεπισκόπηση κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή στο παράθυρο εργασιώνΠροσαρμογή κίνησης.

 • Εάν στην παρουσίασή σας υπάρχουν πολλές διαφάνειες, τότε χρησιμοποιήστε το σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου για να υποδείξετε τη διαφάνεια που περιέχει το πλαίσιο της ταινίας, ώστε να γνωρίζετε σε ποια διαφάνεια πρέπει να κάνετε κλικ για την αναπαραγωγή.

 • Εάν εισάγετε μια ταινία ως αντικείμενο για αναπαραγωγή στο Microsoft Windows Media Player, τότε θα πρέπει να κάνετε κλικ στα κουμπιά Διακοπή, Έναρξη, Παύση του Windows Media Player για να ελέγξετε την ταινία.

Ενδέχεται να θέλετε η ταινία που εισαγάγατε σε μια παρουσίαση να συνεχίσει την αναπαραγωγή όταν προχωρήσετε στην επόμενη διαφάνεια. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να καθορίσετε πότε πρέπει να διακοπεί η αναπαραγωγή της ταινίας. Διαφορετικά, θα διακοπεί την επόμενη φορά που θα κάνετε κλικ στο κουμπί του ποντικιού.

Σημείωση: Για την επόμενη διαδικασία πρέπει να έχετε ένα εφέ αναπαραγωγής. Εάν έχετε κάνει ήδη εισαγωγή μιας ταινίας και έχετε επιλέξετε Με το κλικ, μπορείτε να επιλέξετε την ρύθμιση Αυτόματα για να προσθέσετε ένα εφέ αναπαραγωγής.

Αλλαγή από ρύθμιση "Με το κλικ" σε "Αυτόματα"

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στην ταινία.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία ταινίας, στην καρτέλα Επιλογές, της ομάδας Επιλογές Ταινίας, στη λίστα Αναπαραγωγή ταινίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματα.

  Καρτέλα "Επιλογές" στα "Εργαλεία εικόνας"

Διατήρηση της αναπαραγωγής της ταινίας σε πολλές διαφάνειες

Σημείωση: Αυτή η διαδικασία αναπαράγει μία φορά την ταινία για όση ώρα διαρκεί το αρχείο της ταινίας. Δεν αναπαράγει την ταινία επαναλαμβανόμενα.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο ταινίας επάνω στη διαφάνεια.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία ταινίας, στην καρτέλα Επιλογές, της ομάδας Επιλογές ταινίας, στη λίστα Αναπαραγωγή ταινίας, κάντε κλικ στην επιλογή Αναπαραγωγή μεταξύ διαφανειών.

  Καρτέλα "Επιλογές" στα "Εργαλεία εικόνας"

 3. Στην καρτέλα Κινήσεις, στην ομάδα Κινήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμογή κίνησης.

  εικόνα καρτέλας Κινήσεις

 4. Στο παράθυρο εργασιών Προσαρμοσμένη κίνηση παράθυρο εργασιών, κάντε κλικ στη γραμμή που αντιπροσωπεύει το εφέ αναπαραγωγής της ταινίας (η γραμμή με το τρίγωνο), κάντε κλικ στο βέλος και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές εφέ.

 5. Για να διατηρήσετε την αναπαραγωγή της ταινίας σε πολλές διαφάνειες, κάτω από το στοιχείο Διακοπή αναπαραγωγής, κάντε κλικ στην επιλογή Μετά και, στη συνέχεια, καθορίστε το συνολικό αριθμό των διαφανειών κατά τις οποίες θα αναπαράγεται το αρχείο.

  Συμβουλή: Εάν ρυθμίσετε τη συγκεκριμένη τιμή στο 999 (το μέγιστο) και η ταινία έχει επαρκή διάρκεια, τότε η αναπαραγωγή της θα διαρκέσει όσο ολόκληρη η παρουσίαση, καθώς και δεν θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την τιμή εάν αφαιρέσετε ή προσθέσετε διαφάνειες στην παρουσίασή σας.

Ενδέχεται να θέλετε η αναπαραγωγή της ταινίας να διαρκέσει για ολόκληρη τη διάρκεια μιας παρουσίασης ή να συνεχίζει έως ότου τη διακόψετε εσείς. Εάν η διάρκεια της ταινίας είναι μικρότερη από αυτή της παρουσίασης, μπορείτε να επιλέξετε την επανέναρξη της ταινίας μετά την ολοκλήρωσή της έτσι, ώστε ένα τμήμα της ταινίας να αναπαράγεται πάντοτε κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας.

 1. Στην Κανονική προβολή, κάντε κλικ στο πλαίσιο ταινίας επάνω στη διαφάνεια.

 2. Στην περιοχή Εργαλεία ταινίας, στην καρτέλα Επιλογές, της ομάδας Επιλογές ταινίας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Επανάληψη μέχρι το τέλος.

  Καρτέλα "Επιλογές" στα "Εργαλεία εικόνας"

Συμβουλή: Όταν επαναλαμβάνετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας, αυτή αναπαράγεται επανειλημμένα μέχρι να κάνετε κλικ επάνω της. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναπαραγωγή μιας ταινίας σε πολλές διαφάνειες.

Εάν δεν γίνεται αναπαραγωγή της ταινίας σας, ανατρέξτε στο άρθρο Αντιμετώπιση προβλημάτων αναπαραγωγής βίντεο ή ήχου; για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα.

Δεν είναι δυνατή η εισαγωγή αρχείου ταινίας Apple QuickTime (.mov) σε παρουσίαση του Microsoft Office PowerPoint 2007. Για να αναπαραγάγετε μια ταινία QuickTime κατά την παρουσίασή σας, κάντε ένα από τα εξής:

 • Πραγματοποιήστε σύνδεση προς την ταινία QuickTime   . Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση προς μια ταινία παραπάνω. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής σας, κάντε κλικ στο συνδεδεμένο αντικείμενο ή κείμενο και το QuickTime για Windows θα ξεκινήσει αυτόματα την αναπαραγωγή της ταινίας.

 • Μετατρέψτε το αρχείο σε αρχείο βίντεο (.avi) των Microsoft Windows ή άλλη συμβατή μορφή αρχείου πολυμέσων που μπορεί να εισαγάγει το PowerPoint 2007.   Για πληροφορίες σχετικά με τη μετατροπή αρχείων βίντεο καθώς και για τους τύπους αρχείων που υποστηρίζονται από το PowerPoint, ανατρέξτε στο θέμα Μορφές αρχείων βίντεο και ήχου που υποστηρίζονται στο PowerPoint.

Μπορείτε να προσθέσετε ταινίες και αρχεία GIF με κίνηση σε διαφάνειες από αρχεία στον υπολογιστή σας, την Οργάνωση Clip της Microsoft, ένα δίκτυο ή ένα intranet. Για να προσθέσετε την ταινία ή το αρχείο GIF με κίνηση, θα τα εισαγάγετε στη συγκεκριμένη διαφάνεια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ξεκινήσετε την ταινία ή το αρχείο GIF: με αυτόματη αναπαραγωγή όταν εμφανίζεται η διαφάνεια, με κλικ επάνω του ή με τη δημιουργία χρονισμού για αυτό, έτσι ώστε να ξεκινά η αναπαραγωγή μετά από συγκεκριμένο χρόνο. Μπορείτε επίσης να διατηρήσετε την αναπαραγωγή μιας ταινίας σε πολλές διαφάνειες ή να την ρυθμίσετε ώστε να κάνει συνεχή αναπαραγωγή σε ολόκληρη την παρουσίασή σας. Μπορείτε επίσης να ορίσετε επιλογές ταινίας, όπως η απόκρυψη ή η αλλαγή μεγέθους του καρέ της ταινίας.

Σε αντίθεση με τις εικόνες και τα σχέδια, τα αρχεία ταινιών είναι πάντα συνδεδεμένα με την παρουσίασή σας και όχι ενσωματωμένα σε αυτή. Όταν εισάγετε ένα συνδεδεμένο αρχείο ταινίας, το PowerPoint δημιουργεί μια σύνδεση προς την τρέχουσα θέση του αρχείου ταινίας. Εάν αργότερα μετακινήσετε το αρχείο ταινίας σε διαφορετική θέση, το PowerPoint δεν είναι δυνατό να το εντοπίσει όταν θέλετε να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου. Είναι μια καλή πρακτική να αντιγράφετε τις ταινίες στον ίδιο φάκελο με την παρουσίασή σας, πριν από την εισαγωγή των ταινιών. Το PowerPoint δημιουργεί μια σύνδεση προς το αρχείο ταινίας και μπορεί να βρει το αρχείο ταινίας εάν αυτό βρίσκεται στον φάκελο της παρουσίασης, ακόμη και αν μετακινήσετε ή αντιγράψετε τον φάκελο σε έναν άλλο υπολογιστή.

Ένας άλλος τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι τα συνδεδεμένα αρχεία παραμένουν στον ίδιο φάκελο με την παρουσίασή σας είναι να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα "Πακέτο για CD". Αυτή η δυνατότητα αντιγράφει όλα τα αρχεία σε μία θέση (σε ένα CD ή φάκελο) μαζί με την παρουσίαση και ενημερώνει αυτόματα όλες τις συνδέσεις για τα αρχεία της ταινίας. Όταν η παρουσίασή σας περιέχει συνδεδεμένα αρχεία, πρέπει να αντιγράψετε και τα συνδεδεμένα αρχεία μαζί με την παρουσίαση, εάν σκοπεύετε να εκτελέσετε την παρουσίαση σε άλλον υπολογιστή ή να τη στείλετε σε κάποιον μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Όταν εισάγετε μια ταινία, προστίθεται ένα εφέ ενεργοποίησης παύσης. Αυτή η ρύθμιση είναι γνωστή ως έναυσμα επειδή χρειάζεται να κάνετε κλικ σε κάτι στη διαφάνεια για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας. Σε μια παρουσίαση, κάντε κλικ στο πλαίσιο της ταινίας για να διακόψετε προσωρινά την ταινία και κάντε κλικ ξανά για να συνεχίσετε.

Πώς λειτουργούν τα εφέ παύσης και αναπαραγωγής σε ταινίες που ξεκινούν αυτόματα

Όταν εισαγάγετε μια ταινία και, στη συνέχεια, επιλέξετε το στοιχείο Αυτόματα, προστίθενται δύο εφέ στην Προσαρμοσμένη κίνηση παράθυρο εργασιών: ένα εφέ παύσης και ένα εφέ αναπαραγωγής. Χωρίς το εφέ παύσης, η ταινία θα ξεκινά από την αρχή κάθε φορά που κάνετε κλικ επάνω της, αντί να κάνει προσωρινή διακοπή και συνέχιση όταν κάνετε κλικ ξανά.

Μόλις κάνετε την εισαγωγή της ταινίας, στο παράθυρο εργασιών Προσαρμογή κίνησης θα δείτε κάτι παρόμοιο με την παρακάτω εικόνα.

Εφέ ταινίας στη λίστα του παραθύρου εργασιών

Σε αυτή την εικόνα, η πρώτη γραμμή (με το "0") είναι το εφέ αναπαραγωγής. Αντιπροσωπεύει την αυτόματη εκκίνηση. Το εικονίδιο ρολογιού είναι το σύμβολο για τη ρύθμιση έναρξης που ονομάζεται Έναρξη μετά το προηγούμενο. Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την αυτόματη αναπαραγωγή της ταινίας σας μετά την εμφάνιση της διαφάνειας ή μετά την αναπαραγωγή ενός άλλου εφέ (εάν υπάρχει). Το εικονίδιο τριγώνου (παρόμοιο με το σύμβολο στο κουμπί αναπαραγωγής μιας συσκευής ΒΊΝΤΕΟ ή DVD) είναι η ένδειξη για το εφέ αναπαραγωγής.

Η δεύτερη γραμμή είναι η γραμμή ενεργοποίησης και κάτω από αυτήν (η γραμμή με το "1") είναι το εφέ παύσης. Θα δείτε ένα εικονίδιο ποντικιού και ένα σύμβολο διπλής γραμμής (παρόμοιο με το σύμβολο στο κουμπί "Παύση" μιας συσκευής ΒΊΝΤΕΟ ή DVD). Αυτό το εφέ προστίθεται είτε όταν η ταινία αρχίζει αυτόματα είτε με ένα κλικ του ποντικιού. Η θέση κάτω από τη γραμμή ενεργοποίησης υποδεικνύει ότι χρειάζεται να κάνετε κλικ στην ταινία (σε αντίθεση με το κλικ σε οποιοδήποτε σημείο της διαφάνειας) για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή της.

Πώς λειτουργεί το εφέ παύσης στις ταινίες που ξεκινούν με κλικ

Μόλις κάνετε την εισαγωγή της ταινίας, στο παράθυρο εργασιών Προσαρμογή κίνησης θα δείτε κάτι παρόμοιο με την παρακάτω εικόνα.

Εφέ ταινίας στη λίστα του παραθύρου εργασιών

Αντίθετα με αυτό που συμβαίνει όταν επιλέγετε την αυτόματη έναρξη μιας ταινίας, το μόνο εφέ που εφαρμόζεται όταν επιλέγετε την έναρξη μιας ταινίας κάνοντας κλικ σε αυτήν είναι το εφέ παύσης — η γραμμή με το εικονίδιο του ποντικιού και το σύμβολο της διπλής γραμμής (παύση).

Θέλετε ένα βίντεο του YouTube;

Μεταβείτε στο θέμα Εισαγωγή ενός βίντεο του YouTube

Χρησιμοποιείτε Mac;

Μεταβείτε στο θέμα Προσθήκη ενός βίντεο σε Mac

Χρησιμοποιείτε το PowerPoint Online;

Μεταβείτε στο θέμα Εισαγωγή μιας σύνδεσης προς ένα βίντεο του YouTube στο PowerPoint Online

Δείτε επίσης

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων βίντεο και ήχου στο PowerPoint

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×