Εισαγωγή ιουλιανών ημερομηνιών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η "ιουλιανή ημερομηνία" χρησιμοποιείται ορισμένες φορές για μια ημερομηνία που συνδυάζει το τρέχον έτος και τον αριθμό ημερών που παρήλθαν από την αρχή του έτους. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2007 αναπαρίσταται ως 2007001, ενώ η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2007 αναπαρίσταται ως 2007365. Ας σημειωθεί ότι αυτή η μορφή δεν βασίζεται στο Ιουλιανό ημερολόγιο.

Υπάρχει επίσης μια ιουλιανή ημερομηνία που χρησιμοποιείται συνήθως στην αστρονομία και είναι ένα σειριακό σύστημα ημερομηνίας, που ξεκινά από τις 1 Ιανουαρίου 4713 π.Χ.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εισαγωγή ιουλιανών ημερομηνιών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή σημερινής ως ημερομηνία Ιουλιανό

Λεπτομέρειες συνάρτησης

Μετατροπή μιας ημερομηνίας σε μια ημερομηνία Ιουλιανό

Λεπτομέρειες συνάρτησης

Μετατροπή μιας ημερομηνίας σε μια ημερομηνία Ιουλιανό χρησιμοποιείται στην αστρονομία

Εισαγωγή σημερινής ημερομηνίας με τη μορφή ιουλιανής ημερομηνίας

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις TEXT, TODAY και DATEVALUE

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3

A

B

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=TEXT(TODAY() ;"εε")&TEXT((TODAY() -DATEVALUE("1/1/"&TEXT(TODAY();"εε"))+1);"000")

Τρέχουσα ημερομηνία με ιουλιανή μορφή, ως διψήφιο έτος (ποικίλλει)

=TEXT(TODAY() ;"εεεε")&TEXT((TODAY() -DATEVALUE("1/1/"&TEXT(TODAY();"εε"))+1);"000")

Τρέχουσα ημερομηνία με ιουλιανή μορφή, ως τετραψήφιο έτος (ποικίλλει)

Σημείωση: 

 • Η τρέχουσα ημερομηνία που χρησιμοποιείται λαμβάνεται από το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

 • Στους παραπάνω τύπους, το έτος ξεκινά στις 1 Ιανουαρίου (1/1). Για να μετατρέψετε τους τύπους και να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική ημερομηνία έναρξης, μετατρέψτε το τμήμα "1/1/" στην ημερομηνία που θέλετε

Στοιχεία συνάρτησης

Συνάρτηση DATEVALUE

Συνάρτηση TEXT

Συνάρτηση TODAY

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή ημερομηνίας σε ιουλιανή ημερομηνία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις TEXT και DATEVALUE

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

A

Ημερομηνία

23/6/2007

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=TEXT(A2;"εε")&TEXT((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2,"εε"))+1);"000")

Η παραπάνω ημερομηνία σε ιουλιανή μορφή, με διψήφιο έτος (07174)

=TEXT(A2;"εεεε")&TEXT((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2;"εε"))+1);"000")

Η παραπάνω ημερομηνία σε ιουλιανή μορφή, με τετραψήφιο έτος (2007174)

Σημείωση: Στον παραπάνω τύπο, το έτος ξεκινά στις 1 Ιανουαρίου (1/1). Για να μετατρέψετε τον τύπο και να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική ημερομηνία έναρξης, μετατρέψτε το τμήμα "1/1/" στην ημερομηνία που θέλετε

Στοιχεία συνάρτησης

Συνάρτηση DATEVALUE

Συνάρτηση TEXT

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή ημερομηνίας σε ιουλιανή ημερομηνία που χρησιμοποιείται στην αστρονομία

Ο συγκεκριμένος τύπος λειτουργεί μόνο για ημερομηνίες μετά την 1/3/1901 και σε βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν το σύστημα ημερομηνίας 1900.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Τρόπος αντιγραφής ενός παραδείγματος

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  Σημείωση: Μην επιλέγετε τις κεφαλίδες γραμμών ή στηλών.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+C.

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

A

Ημερομηνία

23/6/2007

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=A2+2415018,50

Η πρώτη ημερομηνία παραπάνω με τη μορφή ιουλιανής ημερομηνίας που χρησιμοποιείται στην αστρονομία (7/28/8619)

Σημείωση: Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις ημερομηνίες ως αριθμούς. Επιλέξτε το κελί και στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος και στην συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×