Εισαγωγή ιουλιανών ημερομηνιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η "ιουλιανή ημερομηνία" χρησιμοποιείται ορισμένες φορές για μια ημερομηνία που συνδυάζει το τρέχον έτος και τον αριθμό ημερών που παρήλθαν από την αρχή του έτους. Για παράδειγμα, η ημερομηνία 1 Ιανουαρίου 2007 αναπαρίσταται ως 2007001, ενώ η ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2007 αναπαρίσταται ως 2007365. Ας σημειωθεί ότι αυτή η μορφή δεν βασίζεται στο Ιουλιανό ημερολόγιο.

Υπάρχει επίσης μια ιουλιανή ημερομηνία που χρησιμοποιείται συνήθως στην αστρονομία και είναι ένα σειριακό σύστημα ημερομηνίας, που ξεκινά από τις 1 Ιανουαρίου 4713 π.Χ.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για την εισαγωγή ιουλιανών ημερομηνιών.

Τι θέλετε να κάνετε;

Εισαγωγή σημερινής ως ημερομηνία Ιουλιανό

Λεπτομέρειες συνάρτησης

Μετατροπή μιας ημερομηνίας σε μια ημερομηνία Ιουλιανό

Λεπτομέρειες συνάρτησης

Μετατροπή μιας ημερομηνίας σε μια ημερομηνία Ιουλιανό χρησιμοποιείται στην αστρονομία

Εισαγωγή σημερινής ημερομηνίας με τη μορφή ιουλιανής ημερομηνίας

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις TEXT, TODAY και DATEVALUE

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πιέστε CTRL+C

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

3%

"a"

B

τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=TEXT(TODAY() ;"εε")&TEXT((TODAY() -DATEVALUE("1/1/"&TEXT(TODAY();"εε"))+1);"000")

Τρέχουσα ημερομηνία με ιουλιανή μορφή, ως διψήφιο έτος (ποικίλλει)

=TEXT(TODAY() ;"εεεε")&TEXT((TODAY() -DATEVALUE("1/1/"&TEXT(TODAY();"εε"))+1);"000")

Τρέχουσα ημερομηνία με ιουλιανή μορφή, ως τετραψήφιο έτος (ποικίλλει)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

 • Η τρέχουσα ημερομηνία που χρησιμοποιείται λαμβάνεται από το ρολόι συστήματος του υπολογιστή.

 • Στους παραπάνω τύπους, το έτος ξεκινά στις 1 Ιανουαρίου (1/1). Για να μετατρέψετε τους τύπους και να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική ημερομηνία έναρξης, μετατρέψτε το τμήμα "1/1/" στην ημερομηνία που θέλετε

Στοιχεία συνάρτησης

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ DATEVALUE

ΚΕΊΜΕΝΟ

ΣΉΜΕΡΑ

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή ημερομηνίας σε ιουλιανή ημερομηνία

Για να εκτελέσετε αυτήν την εργασία, χρησιμοποιήστε τις συναρτήσεις TEXT και DATEVALUE

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πιέστε CTRL+C

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

A

Ημερομηνία

23/6/2007

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=TEXT(A2;"εε")&TEXT((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2,"εε"))+1);"000")

Η παραπάνω ημερομηνία σε ιουλιανή μορφή, με διψήφιο έτος (07174)

=TEXT(A2;"εεεε")&TEXT((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2;"εε"))+1);"000")

Η παραπάνω ημερομηνία σε ιουλιανή μορφή, με τετραψήφιο έτος (2007174)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Στον παραπάνω τύπο, το έτος ξεκινά στις 1 Ιανουαρίου (1/1). Για να μετατρέψετε τον τύπο και να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική ημερομηνία έναρξης, μετατρέψτε το τμήμα "1/1/" στην ημερομηνία που θέλετε

Στοιχεία συνάρτησης

ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ DATEVALUE

ΚΕΊΜΕΝΟ

Αρχή της σελίδας

Μετατροπή ημερομηνίας σε ιουλιανή ημερομηνία που χρησιμοποιείται στην αστρονομία

Ο συγκεκριμένος τύπος λειτουργεί μόνο για ημερομηνίες μετά την 1/3/1901 και σε βιβλία εργασίας που χρησιμοποιούν το σύστημα ημερομηνίας 1900.

Παράδειγμα

Το παράδειγμα θα είναι πιο κατανοητό, αν το αντιγράψετε σε ένα κενό φύλλο εργασίας.

Πώς θα αντιγράψετε ένα παράδειγμα

 1. Δημιουργήστε ένα κενό βιβλίο ή φύλλο εργασίας.

 2. Επιλέξτε το παράδειγμα στο θέμα της Βοήθειας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μην επιλέξετε τις κεφαλίδες στήλης ή γραμμής.

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

  Επιλογή παραδείγματος από τη Βοήθεια

 3. Πιέστε CTRL+C

 4. Στο φύλλο εργασίας, επιλέξτε το κελί A1 και πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+V.

 5. Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής των αποτελεσμάτων και της προβολής των τύπων από τους οποίους προέκυψαν τα αποτελέσματα, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+` (βαρεία) ή στην καρτέλα Τύποι, στην ομάδα Έλεγχος τύπου, κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση τύπων.

1

2

A

Ημερομηνία

23/6/2007

Τύπος

Περιγραφή (Αποτέλεσμα)

=A2+2415018,50

Η πρώτη ημερομηνία παραπάνω με τη μορφή ιουλιανής ημερομηνίας που χρησιμοποιείται στην αστρονομία (7/28/8619)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε να μορφοποιήσετε τις ημερομηνίες ως αριθμούς. Επιλέξτε το κελί και στην καρτέλα Αρχική, στην ομάδα Αριθμός, κάντε κλικ στο βέλος και στην συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αριθμός.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×