Εισαγωγή επαφών στο Outlook

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Outlook έχει έναν Οδηγό εισαγωγής/εξαγωγής που διευκολύνει την εισαγωγή επαφών από αρχείο CSV.

 1. Στο επάνω μέρος της κορδέλας του Outlook 2013 ή 2016, επιλέξτε Αρχείο.

  Εάν η κορδέλα δεν έχει μια επιλογή αρχείων στην επάνω αριστερή γωνία, δεν χρησιμοποιείτε το Outlook 2016 ή 2013. Ανατρέξτε στο θέμα ποια έκδοση του Outlook πρέπει να διαθέτω; για να λάβετε τις οδηγίες εισαγωγής για την έκδοση του Outlook.

  Αυτή είναι η εμφάνιση της κορδέλας στο Outlook 2016.
 2. Επιλέξτε Άνοιγμα & εξαγωγή > Εισαγωγή/εξαγωγή. Ξεκινά ο "Οδηγός"!

  Για να δημιουργήσετε το αρχείο pst του Outlook, επιλέξτε "Αρχείο", επιλέξτε "Άνοιγμα και εξαγωγή" και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Εισαγωγή/Εξαγωγή"

 3. Επιλέξτε το στοιχείο Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Οδηγός εισαγωγής και εξαγωγής - εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο

 4. Επιλέξτε Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επόμενο.

  Οδηγός εξαγωγής του Outlook - Επιλογή αρχείου CSV

 5. Στο πλαίσιο Εισαγωγή αρχείου, αναζητήστε το αρχείο επαφών σας και στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ για να το επιλέξετε.

  Μεταβείτε στο αρχείο csv και επιλέξτε τον τρόπο χειρισμού διπλότυπων επαφών

 6. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω για να καθορίσετε πώς το Outlook θα χειριστεί τις διπλότυπες επαφές:

  • Αντικατάσταση διπλοτύπων από εισαγόμενα στοιχεία Εάν μια επαφή υπάρχει και στο Outlook και στο αρχείο επαφών σας, το Outlook απορρίπτει τις πληροφορίες που έχει για αυτή την επαφή και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες από το αρχείο επαφών σας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν τα στοιχεία επικοινωνίας στο αρχείο επαφών σας είναι πληρέστερα ή πιο πρόσφατα από τα στοιχεία επικοινωνίας στο Outlook.

  • Δυνατότητα δημιουργίας διπλοτύπων   Εάν μια επαφή υπάρχει και στο Outlook και στο αρχείο επαφών σας, το Outlook δημιουργεί διπλότυπες επαφές, μία με τις αρχικές πληροφορίες του Outlook και μία με τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί από το αρχείο επαφών σας. Μετά μπορείτε να συνδυάσετε τις πληροφορίες για αυτά τα άτομα ώστε να εξαλείψετε τις διπλότυπες επαφές. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη επιλογή.

  • Να μην εισάγονται διπλότυπα    Εάν μια επαφή υπάρχει και στο Outlook και στο αρχείο επαφών σας, το Outlook διατηρεί τις πληροφορίες που έχει για αυτή την επαφή και απορρίπτει τις πληροφορίες από το αρχείο επαφών σας. Πρέπει να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή εάν τα στοιχεία επικοινωνίας στο Outlook είναι πληρέστερα ή πιο ενημερωμένα από τα στοιχεία στο αρχείο επαφών σας.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 8. Στο πλαίσιο Επιλέξτε φάκελο προορισμού, μετακινηθείτε με κύλιση στην αρχή, εάν χρειάζεται, και επιλέξτε το φάκελο Επαφές > Επόμενο. Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επιλέξτε το φάκελο "Επαφές" που βρίσκεται κάτω από το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θέλετε να συσχετίζεται με τις επαφές.

  Όταν εισαγάγετε επαφές του Google Gmail στο γραμματοκιβώτιο του Office 365, επιλέξτε "Επαφές" ως προορισμό

 9. Επιλέξτε Finish.

  Κατά την εισαγωγή επαφών του Gmail στο γραμματοκιβώτιο του Office 365, κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να ξεκινήσει η μετεγκατάσταση

  Το Outlook ξεκινά αμέσως την εισαγωγή των επαφών σας. Θα γνωρίζετε ότι έχει ολοκληρωθεί όταν κλείσει το πλαίσιο "Εξέλιξη εισαγωγής".

 10. Για να δείτε τις επαφές σας, στο κάτω μέρος του Outlook, επιλέξτε το εικονίδιο Επαφές.

  Επιλέξτε το εικονίδιο "Επαφές" στο κάτω μέρος της σελίδας.

Εάν έχετε ένα γραμματοκιβώτιο του Office 365, μπορείτε να την πρόσβαση μέσω του Internet, όπως ακριβώς μπορείτε να εισέλθετε στο Facebook, το Gmail ή Amazon. Μοιάζει κάπως έτσι:

Η εμφάνιση της κορδέλας όταν έχετε το Outlook στο web.

Για να εισαγάγετε τις επαφές σας στο γραμματοκιβώτιο του Office 365, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Outlook 2016, 2013, 2010 ή το 2007. Όταν εκκινείτε το Outlook, θα δείτε "Αρχείο" στην επάνω αριστερή γωνία:

Η εμφάνιση της κορδέλας στο Outlook 2016

Για να εισαγάγετε επαφές στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Office 365:

 1. Εξαγωγή των επαφών σας από την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου "Προέλευση":

  • Οι περισσότερες υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξαγωγή επαφών σε μορφή CSV. Δείτε τις οδηγίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Gmail, Outlook.com/Hotmail, το iCloud, Yahoo, Mozilla. Εναλλακτικά, μεταβείτε στην τοποθεσία web για την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οδηγίες.

  • Εάν έχετε προσθέσει το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προέλευσης στο Outlook, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Outlook για να εξαγάγετε επαφές σε μορφή CSV ή .pst.

 2. Προσθήκη του Office 365 λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Outlook.

  Το Outlook θα συγχρονίζονται με το γραμματοκιβώτιο του Office 365. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα δείτε ένα αντίγραφο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επαφών στο Outlook.

 3. Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες εισαγωγής σε αυτήν τη σελίδα για το Outlook 2016, 2013 ή 2010 για να εισαγάγετε ένα αρχείο CSV ή το αρχείο .pst που περιλαμβάνει τις επαφές σας.

Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το Outlook στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο θέμα Πώς μπορώ να αποκτήσω το Outlook για την επιφάνεια εργασίας.

 1. Στο επάνω μέρος της κορδέλας του Outlook, επιλέξτε την καρτέλα Αρχείο.

  Εάν η κορδέλα δεν έχει μια επιλογή αρχείων στην επάνω αριστερή γωνία, δεν χρησιμοποιείτε το Outlook 2010. Ανατρέξτε στο θέμα ποια έκδοση του Outlook πρέπει να διαθέτω; για να λάβετε τις οδηγίες εισαγωγής για την έκδοση του Outlook.

  Στο Outlook 2010, επιλέξτε την καρτέλα "Αρχείο".

 2. Επιλέξτε την εντολή Άνοιγμα > Εισαγωγή. Ξεκινά ο "Οδηγός"!

  Επιλέξτε "Άνοιγμα" και στη συνέχεια, επιλέξτε "Εισαγωγή".

 3. Στον Οδηγό εισαγωγής και εξαγωγής, κάντε κλικ στην εντολή Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο και μετά κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

  Επιλέξτε "Εισαγωγή από άλλο πρόγραμμα ή αρχείο".

 4. Για να εισαγάγετε ένα αρχείο CSV, επιλέξτε Τιμές διαχωρισμένες με κόμμα (Windows).

  Επιλέξτε "Εισαγωγή .pst"

 5. Επιλέξτε Αναζήτηση, στη συνέχεια, επιλέξτε το αρχείο .csv που θέλετε να εισαγάγετε, και επιλέξτε Επόμενο.

  Σημειώσεις:  Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή στην περιοχή Επιλογές εάν θέλετε οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί να αντικαταστήσουν τα διπλότυπα στοιχεία που υπάρχουν ήδη στο Outlook. Διαφορετικά, επιλέξτε Χωρίς εισαγωγή διπλοτύπων.

  Επιλέξτε το αρχείο .pst που θέλετε να εισαγάγετε.

 6. Ορίστε τις επιλογές για την εισαγωγή στοιχείων. Επιλέξτε Φίλτρο εάν θέλετε να εισαγάγετε μόνο ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε την καρτέλα Περισσότερες επιλογές εάν θέλετε να εισαγάγετε μόνο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένα.

  Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις συνήθως δεν χρειάζονται αλλαγή. Ο φάκελος ανώτατου επιπέδου, συνήθως Προσωπικοί φάκελοι, Αρχείο δεδομένων του Outlook ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, επιλέγεται αυτόματα.

  Επιλέξτε "Φίλτρο" εάν θέλετε να εισαγάγετε μόνο ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 7. Η ρύθμιση Με υποφακέλους είναι προεπιλεγμένη. Θα γίνει εισαγωγή όλων των φακέλων που υπάρχουν κάτω από το φάκελο.

 8. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση Εισαγωγή στοιχείων στον ίδιο φάκελο σε αντιστοιχίζει τους φακέλους από το αρχείο που έχετε εισαγάγει στους φακέλους στο Outlook. Αν ένας φάκελος δεν υπάρχει στο Outlook, θα δημιουργηθεί.

 9. Επιλέξτε Τέλος. Το Outlook ξεκινά αμέσως την εισαγωγή των δεδομένων σας. Θα γνωρίζετε ότι έχει ολοκληρωθεί όταν κλείσει το πλαίσιο εξέλιξης.

 10. Για να προβάλετε τις επαφές σας, στο κάτω μέρος της γραμμής περιήγησης του Outlook, επιλέξτε "Επαφές".

  Για να δείτε τις επαφές σας, επιλέξτε "Επαφές" στο κάτω μέρος του μενού περιήγησης του Outlook.

Δεν είχε αποτέλεσμα;

Ανατρέξτε στο θέμα Επιδιόρθωση προβλημάτων με την εισαγωγή επαφών στο Outlook.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Δείτε επίσης

Εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επαφές και ημερολόγιο του Outlook

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×