Εισαγωγή επαναλαμβανόμενου πίνακα

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να επιτρέψετε στους χρήστες να εισάγουν πληροφορίες σε έναν πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath. Οι επαναλαμβανόμενοι πίνακες συνήθως εμφανίζουν μια γραμμή από προεπιλογή. Κατά την συμπλήρωση μιας φόρμας που είναι βασισμένη στο πρότυπο φόρμας, οι χρήστες μπορούν να εισάγουν πρόσθετες γραμμές στον πίνακα όπως απαιτείται. Εάν στο πρότυπο φόρμας περιλαμβάνει μια σύνδεση δεδομένων σε μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα για την αυτόματα εμφάνιση πολλών εγγραφών στη φόρμα.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε να χρησιμοποιήσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα

Η εμπειρία χρήστη

Εισαγωγή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένας επαναλαμβανόμενος πίνακας

Χρησιμοποιήστε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα όταν θέλετε να:

 • Επιτρέψετε στους χρήστες να εισάγουν δεδομένα σε δομημένη μορφή πίνακα.

 • Συλλέξετε στοιχεία γραμμής, αριθμητικά δεδομένα και άλλους τύπους δεδομένων που εμφανίζονται καλύτερα σε πίνακα.

 • Διατηρήσετε χώρο στο πρότυπο φόρμας εμφανίζοντας μόνο όσες γραμμές περιέχουν πραγματικά δεδομένα.

 • Να εμφανίσετε ή να εργαστείτε με έγγραφές από μια βάση δεδομένων, μια υπηρεσία Web ή άλλη προέλευση δεδομένων σε ένα πίνακα του προτύπου φόρμας.

Στην παρακάτω εικόνα, χρησιμοποιείται ένας επαναλαμβανόμενος πίνακας για τη συλλογή στοιχείων γραμμής σε μια φόρμα αναφοράς εξόδων.

Επαναλαμβανόμενος πίνακας που χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων γραμμής σε μια αναφορά εξόδων

Ένας επαναλαμβανόμενος πίνακας αποτελείται από τρία μέρη:

 • Γραμμή κεφαλίδας    Όταν εισάγετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, η γραμμή κεφαλίδας εμφανίζεται από προεπιλογή. Τυπικά, χρησιμοποιείτε τη γραμμή κεφαλίδας για επικεφαλίδες στήλης. Εάν δεν χρειάζεστε επικεφαλίδες στήλης, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Συμπερίληψη κεφαλίδας, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επαναλαμβανόμενου πίνακα.

 • Γραμμή δεδομένων    Η γραμμή δεδομένων είναι αυτή που μπορεί να επαναλαμβάνεται στη φόρμα όσες φορές απαιτείται. Ως σχεδιαστής του προτύπου φόρμας, θα βλέπετε μόνο μια γραμμή στην κατάσταση σχεδίασης όταν εισάγετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα. Το πρόσωπο που συμπληρώνει μια φόρμα που είναι βασισμένη στο πρότυπο φόρμας, μπορεί ωστόσο, να προσθέσει πολλές γραμμές στη φόρμα, αν πιέσει το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+ENTER, αν κάνει κλικ στις εντολές σε ένα μενού συντόμευσης ή αν κάνει κλικ στο κείμενο οδηγιών Εισαγωγή στοιχείου, κάτω από την τελευταία γραμμή του πίνακα.

 • Γραμμή υποσέλιδου    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή υποσέλιδου για να προσθέσετε πλαίσια κειμένου ή πλαίσια έκφρασης που αθροίζουν τις τιμές μιας στήλης. Η γραμμή υποσέλιδου δεν εμφανίζεται στον επαναλαμβανόμενο πίνακα από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή υποσέλιδου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη υποσέλιδου, στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επαναλαμβανόμενου πίνακα.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τους επαναλαμβανόμενους πίνακες, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Επαναλαμβανόμενη ενότητα    Για να δημιουργήσετε μια λιγότερο δομημένη ενότητα που μπορούν να εισάγουν οι χρήστες σε μια φόρμα πολλές φορές (όπως μια εγγραφή σε μια βάση δεδομένων), χρησιμοποιήστε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα αντί για επαναλαμβανόμενο πίνακα.

Οριζόντιος επαναλαμβανόμενος πίνακας    Όταν θέλετε να μπορούν οι χρήστες να προσθέτουν επιπλέον στήλες σε έναν πίνακα αντί για επιπλέον γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν οριζόντιο, επαναλαμβανόμενο πίνακα αντί για έναν κανονικό, επαναλαμβανόμενο πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Κάθε φορά που οι χρήστες μετακινούν το δείκτη του ποντικιού επάνω από μια γραμμή σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα, εμφανίζεται ένα κουμπί του μενού συντόμευσης. Οι χρήστες κάνουν κλικ στο κουμπί για να δουν ένα μενού συντόμευσης με εντολές για την εισαγωγή ή την κατάργηση μιας γραμμής.

Μενού συντόμευσης για επαναλαμβανόμενο πίνακα

Οι χρήστες μπορούν επίσης να εισάγουν μια νέα γραμμή, κάνοντας κλικ στο κείμενο Εισαγωγή στοιχείου που εμφανίζεται κάτω από τον επαναλαμβανόμενο πίνακα στη φόρμα. Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να καταργήσετε το κείμενο όταν σχεδιάζετε το πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή επαναλαμβανόμενου πίνακα

Η διαδικασία εισαγωγής ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα ενότητας διαφέρει λίγο, ανάλογα, είτε σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας είτε βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη,εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Η παρακάτω εικόνα δείχνει έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης.

Επαναλαμβανόμενος πίνακας σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Επαναλαμβανόμενοι πίνακες είναι συνήθως συνδεδεμένοι με επαναλαμβανόμενες ομάδες στην προέλευση δεδομένων του προτύπου φόρμας, παρόλο που μπορούν να συνδεθούν με επαναλαμβανόμενα πεδία.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο πίνακας Αναλυτικά έξοδα στη φόρμα είναι συνδεδεμένος με την επαναλαμβανόμενη ομάδα στοιχείο, στο παράθυρο εργασιών Αρχείο προέλευσης δεδομένων. Τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου μέσα στον πίνακα — Ημερομηνία, Περιγραφή, Κατηγορία και Κόστος — είναι συνδεδεμένα με τα πεδία που είναι τμήματα της επαναλαμβανόμενης ομάδας στοιχείο.

Σχέση μεταξύ επαναλαμβανόμενου πίνακα στο πρότυπο φόρμας και επαναλαμβανόμενης ομάδας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εισαγωγή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενος πίνακας.

 4. Στο πλαίσιο Αριθμός στηλών, εισαγάγετε τον αριθμό στηλών που θα πρέπει να έχει ο πίνακας.

 5. Ο επαναλαμβανόμενος πίνακας δημιουργείται με ένα πλαίσιο κειμένου σε κάθε στήλη. Για να μετατρέψετε ένα πλαίσιο κειμένου σε διαφορετικό τύπο στοιχείου ελέγχου, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Αλλαγή σε, στο μενού συντόμευσης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στον τύπο του στοιχείου ελέγχου που θέλετε.

Εισαγωγή επαναλαμβανόμενου πίνακα σε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε ένα υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εισαγάγετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα, σύροντας μια επαναλαμβανόμενη ομάδα από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα από το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενος πίνακας.

 4. Στην πρώτη σελίδα του "Οδηγού σύνδεσης επαναλαμβανόμενου πίνακα", κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λίστα προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή την επαναλαμβανόμενη ομάδα Εικόνα εικονιδίου που θέλετε να συνδέσετε τις γραμμές πίνακα.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε μια νέα, επαναλαμβανόμενη ομάδα, κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε την επαναλαμβανόμενη ομάδα, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη από το μενού συντόμευσης και στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου ή ομάδας, καθορίστε τις ιδιότητες για την επαναλαμβανόμενη ομάδα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στη δεύτερη σελίδα του "Οδηγού σύνδεσης επαναλαμβανόμενου πίνακα", κάντε διπλό κλικ στα πεδία στη λίστα Σύνδεση δεδομένων, τα οποία θέλετε να προσθέσετε ως στήλες στον πίνακα.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο, στη λίστα Σύνδεση δεδομένων, κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα με την οποία είναι συνδεδεμένος ο επαναλαμβανόμενος πίνακας, κάντε κλικ στην εντολή Προσθήκη στο μενού συντόμευσης και, στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου ή ομάδας, καθορίστε τις ιδιότητες του πεδίου.

 7. Για την ανακατάταξη των στηλών, επιλέξτε μια στήλη από τη λίστα Στήλες στον πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Μετακίνηση πριν ή Μετακίνηση μετά.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία των στοιχείων ελέγχου σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος πολλών πλαισίων κειμένου ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια κειμένου, των οποίων το μέγεθος θέλετε να αλλάξετε. Στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες και στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στην καρτέλα Μέγεθος.

 • Αλλάξτε το μέγεθος των πλαισίων κειμένου στο πρότυπο φόρμας για να καλύψετε το μήκος τους κειμένου που περιμένετε να πληκτρολογήσουν οι χρήστες στα πλαίσια.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα των στοιχείων ελέγχου στον επαναλαμβανόμενο πίνακα, επιλέξτε τα πλαίσια κειμένου που θέλετε να αλλάξετε, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες τροποποιήσεις.

 • Για να προσαρμόσετε τη γραμματοσειρά που εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο κειμένου μέσα σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια Γραμματοσειρά και Μέγεθος γραμματοσειράς, στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίησης. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς σε όλα τα πλαίσια κειμένου του προτύπου φόρμας ταυτόχρονα, κάντε κλικ στο πλαίσιο κειμένου που περιέχει την μορφοποίηση που θέλετε και στη συνέχεια, στο μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Εφαρμογή γραμματοσειράς σε όλα τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου.

 • Για να δείτε πως θα εμφανίζονται τα πλαίσια κειμένου με κείμενο, κάντε κλικ στην εντολή Δείγμα δεδομένων, στο μενού Προβολή. Με αυτόν τον τρόπο παίρνετε μια ιδέα για την εμφάνιση μια φόρμας που βασίζεται στο πλαίσιο φόρμας κατά τη συμπλήρωσή της από τους χρήστες.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×