Εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Εάν θέλετε να μπορούν οι χρήστες ενός Tablet PC να σχεδιάζουν και να γράφουν επάνω σε μια εικόνα ή σε έναν κενό χώρο σε μια φόρμα του Microsoft Office InfoPath, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού στο πρότυπο φόρμας.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού

Η εμπειρία χρήστη

Ζητήματα συμβατότητας

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού

Συμβουλές διάταξης

Πότε χρησιμοποιείται ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού

Χρησιμοποιήστε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού όταν θέλετε:

 • Να παρέχετε στους χρήστες ενός Tablet PC ένα πεδίο στη φόρμα στο οποίο μπορούν να γράφουν ή να σχεδιάζουν. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο όταν θέλετε να μπορούν οι χρήστες να σχεδιάσουν κάτι που είναι σχετικά περίπλοκο ή τεχνικό, όπως έναν μαθηματικό τύπο ή ένα διάγραμμα συγκεκριμένης εταιρικής διαδικασίας.

 • Να αποθηκεύσετε το μελάνι του χρήστη ως μολυβιές — δηλαδή, ως δυαδικός δεδομένα κωδικοποιημένα στο αρχείο φόρμας (.xml) του χρήστη. Με τη διατήρηση του μελανιού, δίνετε στο χρήστη τη δυνατότητα να το επεξεργαστεί ξανά αργότερα. Επίσης, επειδή τα κωδικοποιημένα δεδομένα αποθηκεύονται ως έγκυρη εικόνα GIF, μπορεί να προταθεί ξανά σε μια βάση δεδομένων ή άλλο περιβάλλον.

Στην παρακάτω εικόνα μελανιού, χρησιμοποιείται ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού για τη συλλογή ενός σχεδίου αυτοκινητιστικού ατυχήματος σε ένα πρότυπο φόρμας ασφαλιστηρίου.

Στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού για τη συλλογή σχεδίων χρηστών

Κατά την προσθήκη ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού στο πρότυπο φόρμας, το InfoPath εισάγει ένα κενό στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού από προεπιλογή. Οι χρήστες μπορούν να σχεδιάσουν ή να γράψουν σε ένα κενό στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού κατά την συμπλήρωση των φορμών που είναι βασισμένες στο πρότυπο φόρμας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα στο φόντο του στοιχείου ελέγχου. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να σχεδιάζουν άμεσα επάνω από την εικόνα με την ειδική πένα. Για παράδειγμα, σε ένα πρότυπο φόρμας ασφαλιστηρίου, ένας ασφαλιστής μπορεί να τοποθετήσει σε κύκλο τις περιοχές καταστροφής στην εικόνα ενός αυτοκινήτου.

Σημείωση ασφαλείας: Στοιχεία ελέγχου εικόνας μελανιού δεν είναι μια ασφαλής μέθοδος τη συλλογή και αποθήκευση υπογραφών χρηστών. Εάν θέλετε να συλλέξετε και να αποθηκεύσετε υπογραφές από χρήστες, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε ψηφιακές υπογραφές για να το κάνετε.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με τα στοιχεία ελέγχου εικόνας μελανιού, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από αυτά τα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Στοιχείο ελέγχου εικόνας    Το στοιχείο ελέγχου εικόνας εμφανίζεται και λειτουργεί ως στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού. Ωστόσο, ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν ψηφιακές εικόνες σε μια φόρμα. Οι χρήστες δεν μπορούν να δημιουργήσουν σχέδια με την ειδική πένα σε στοιχείο ελέγχου εικόνας. Τα στοιχεία ελέγχου εικόνας μελανιού και τα στοιχεία ελέγχου εικόνας είναι αποθηκευμένα σε κωδικοποιημένα δεδομένα base64, που είναι η τεχνολογία αποθήκευσης και προβολής δυαδικών δεδομένων XML.

Πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου    Εάν το πρότυπο φόρμας περιέχει στοιχεία ελέγχου πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου και αυτά τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου εμπλουτισμένου κειμένου υποστηρίζουν το πλήρες εύρος των επιλογών μορφοποίησης εμπλουτισμένου κειμένου, οι χρήστες Tablet PC, να πατήσετε Εισαγωγή μελανιού σχεδίασης και γραφής Εικόνα κουμπιού στη γραμμή εργαλείων μελανιού για να εισαγάγετε μια μελανιού σχεδίασης και γραφής ενότητα μέσα σε αυτά τα πεδία. Μελάνι σχεδίασης και γραφής ενότητα είναι μια αποκλειστική περιοχή όπου οι χρήστες μπορούν να προσθέσουν περιεχομένου χειρόγραφου κειμένου ή χέρι. Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιούν αυτήν τη δυνατότητα για να σχεδιάσετε μια ιδέα για το γρήγορα ή να σημειώσετε κάποια σκέψη. Εκτός και αν ορίσετε διαφορετικά, το InfoPath αποθηκεύει τα σχέδια ή τα χειρόγραφα ως μελάνι κατά την αποθήκευση της φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Από προεπιλογή, κατά την εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού στο πρότυπο φόρμας, οι χρήστες βλέπουν ένα κενό πλαίσιο στο οποίο μπορούν να σχεδιάσουν ή να γράψουν. Γενικά, χρησιμοποιείτε το πλαίσιο ετικέτας για να δώσετε οδηγίες στους χρήστες σχετικά με ότι μπορούν να κάνουν μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού.

Εάν εισάγετε μια προεπιλεγμένη εικόνα στο στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού, οι χρήστες βλέπουν την εικόνα στην περιοχή φόρμας όταν ανοίγουν μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ειδική πένα για να σχεδιάσουν ή να γράψουν στην εικόνα.

Αρχή της σελίδας

Προβλέψεις συμβατότητας

Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας στο InfoPath, μπορείτε να επιλέξετε να σχεδιάσετε ένα πρότυπο φόρμας που είναι συμβατό με το πρόγραμμα περιήγησης. Όταν σχεδιάζετε ένα πρότυπο φόρμας συμβατό με πρόγραμμα περιήγησης, τα στοιχεία ελέγχου εικόνας μελανιού δεν είναι διαθέσιμα στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου, επειδή δεν μπορούν να εμφανιστούν στο πρόγραμμα περιήγησης του Web.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού

Η διαδικασία εισαγωγής ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού διαφέρει λίγο, ανάλογα, είτε σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας είτε βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη,εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται ένα κενό στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού, ενώ είναι επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης.

Στοιχείο ελέγχου εικόνας γραφής επιλεγμένο σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Στοιχεία ελέγχου εικόνας μελανιού είναι πάντα συνδεδεμένα πεδία. Στο παρακάτω παράδειγμα, το στοιχείο ελέγχου σχέδιο σκηνής ατυχήματος στο πρότυπο φόρμας είναι συνδεδεμένο με το πεδίο accidentSketch στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

Σχέση μεταξύ του στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού στο πρότυπο φόρμας και του αντίστοιχου πεδίου στην προέλευση δεδομένων

Εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα μελανιού.

  Από προεπιλογή, εισάγεται στο πρότυπο φόρμας ένα κενό στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού.

 4. Για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου επάνω στην οποία θα μπορούν οι χρήστες να σχεδιάσουν άμεσα με την πένα, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

  3. Στην περιοχή Σύνδεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση εικόνας φόντου .

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε.

 5. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω ή στα αριστερά του στοιχείου ελέγχου, ακολουθούμενο από άνω-κάτω τελεία (:).

Εισαγωγή στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού σε ένα πρότυπο φόρμας που είναι βασισμένο σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εισαγάγετε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού, σύροντας ένα πεδίο από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού από το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην εντολή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Εικόνα μελανιού.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Σύνδεση εικόνας μελανιού, επιλέξτε το πεδίο στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε το στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Από προεπιλογή, εισάγεται στο πρότυπο φόρμας ένα κενό στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού.

 5. Για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου επάνω στην οποία θα μπορούν οι χρήστες να σχεδιάσουν άμεσα με την πένα, κάντε τα εξής:

  1. Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού

  2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Δεδομένα.

  3. Στην περιοχή Σύνδεση, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση εικόνας φόντου .

  4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή εικόνας, κάντε κλικ στην εικόνα που θέλετε.

 6. Για να προσθέσετε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου, πληκτρολογήστε κείμενο επάνω ή στα αριστερά του στοιχείου ελέγχου, ακολουθούμενο από άνω-κάτω τελεία (:).

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλα στοιχεία ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού:

 • Η χρήση ενός πίνακας διάταξης για λόγους τακτοποίησης είναι πάντα καλή ιδέα, ανεξάρτητα από τον τύπο στοιχείου ελέγχου με το οποίο μπορεί να εργάζεστε.

 • Εάν θεωρείτε ότι οι χρήστες πρόκειται να σχεδιάσουν μεγάλες εικόνες, αλλάξτε το μέγεθος του στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού ανάλογα.

 • Η εισαγωγή ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού μέσα σε μια περιοχή κύλισης μπορεί να είναι χρήσιμη όταν θέλετε μια σταθερή περιοχή στο πρότυπο φόρμας, στην οποία θα πραγματοποιείται κύλιση για την κάλυψη μεγάλων σχεδίων ή φωτογραφιών.

 • Για να αλλάξετε το πλάτος πολλών στοιχείων ελέγχου εικόνας μελανιού ταυτόχρονα, επιλέξτε τα στοιχεία ελέγχου το μέγεθος των οποίων θέλετε να αλλάξετε, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+ENTER, κάντε κλικ στην καρτέλα Μέγεθος και στη συνέχεια, στο πλαίσιο Πλάτος, πληκτρολογήστε ένα νέο αριθμό.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα ενός στοιχείου ελέγχου εικόνας μελανιού ημερομηνίας, επιλέξτε το πρότυπο φόρμας από το μενού Μορφή, κάντε κλικ στην εντολή Περιγράμματα και σκίαση και κατόπιν κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές.

 • Δεν είναι δυνατή η πληκτρολόγηση μέσα σε ένα στοιχείο ελέγχου εικόνας μελανιού. Εάν θέλετε να προσθέσετε κείμενο οδηγιών για τους χρήστες, όπως "Περικύκλωση περιοχών καταστροφής στο αυτοκίνητο," προσθέστε μια ετικέτα στο στοιχείο ελέγχου στο πρότυπο φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×