Εισαγωγή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν θέλετε οι χρήστες να μπορούν να εισάγουν πληροφορίες σε έναν πίνακα, μπορείτε να προσθέσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα στο πρότυπο φόρμας του Microsoft Office InfoPath. Επαναλαμβανόμενους πίνακες συνήθως εμφανίζουν μια γραμμή από προεπιλογή. Κατά τη συμπλήρωση μιας φόρμας που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, οι χρήστες να εισαγάγετε επιπλέον γραμμές στον πίνακα όπως απαιτείται. Εάν το πρότυπο φόρμας περιλαμβάνει μια σύνδεση δεδομένων με μια εξωτερική προέλευση δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα για την αυτόματη εμφάνιση πολλών εγγραφών στη φόρμα.

Σε αυτό το άρθρο

Πότε να χρησιμοποιήσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα

Η εμπειρία χρήστη

Εισαγωγή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα

Συμβουλές διάταξης

Πότε να χρησιμοποιήσετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα

Χρησιμοποιήστε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα όταν θέλετε να:

 • Επιτρέπουν στους χρήστες να εισάγετε δεδομένα σε μια δομημένη μορφή πίνακα.

 • Συλλογή στοιχείων γραμμής, αριθμητικά δεδομένα και άλλους τύπους δεδομένων που εμφανίζονται καλύτερα σε πίνακα.

 • Εξοικονομήστε χώρο στο πρότυπο φόρμας, εμφανίζοντας μόνο όσα γραμμές περιέχουν πραγματικά δεδομένα.

 • Εμφανίσετε ή να εργαστείτε με τις εγγραφές από μια βάση δεδομένων, υπηρεσία Web ή άλλη προέλευση δεδομένων σε έναν πίνακα στο πρότυπο φόρμας.

Στην παρακάτω εικόνα, ένα επαναλαμβανόμενο πίνακα χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων γραμμής σε μια φόρμα αναφοράς δαπανών.

Επαναλαμβανόμενος πίνακας που χρησιμοποιείται για τη συλλογή στοιχείων γραμμής σε μια αναφορά εξόδων

Επαναλαμβανόμενος πίνακας αποτελείται από τρία τμήματα:

 • Γραμμή κεφαλίδων    Όταν εισάγετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, τη γραμμή κεφαλίδων εμφανίζεται από προεπιλογή. Συνήθως, χρησιμοποιήστε τη γραμμή κεφαλίδας για επικεφαλίδες στηλών. Εάν δεν χρειάζεστε επικεφαλίδες στηλών, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη κεφαλίδας στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επαναλαμβανόμενου πίνακα.

 • Γραμμή δεδομένων    Η γραμμή δεδομένων είναι στη γραμμή που μπορεί να "Επανάληψη" στη φόρμα όσες φορές είναι απαραίτητο. Ως σχεδιαστής του προτύπου φόρμας, θα βλέπετε μόνο μία γραμμή στο κατάσταση σχεδίασης κατά την εισαγωγή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα. Το άτομο που συμπληρώνει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας, ωστόσο, να προσθέσετε πολλές γραμμές στη φόρμα, πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + ENTER, κάνοντας κλικ στις εντολές σε ένα μενού συντόμευσης ή κάνοντας κλικ στο στοιχείο εισαγωγή κάτω από την τελευταία γραμμή του πίνακα.

 • Η επιλογή Γραμμή υποσέλιδων    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή υποσέλιδου για να προσθέσετε πλαίσια κειμένου ή πλαίσια έκφρασης που αθροίσετε τις τιμές σε μια στήλη. Η γραμμή υποσέλιδου δεν εμφανίζεται στον επαναλαμβανόμενο πίνακα από προεπιλογή. Για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή υποσέλιδου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Συμπερίληψη υποσέλιδου στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες επαναλαμβανόμενου πίνακα.

Συσχετισμένα στοιχεία ελέγχου

Το InfoPath περιλαμβάνει άλλα στοιχεία ελέγχου που είναι παρόμοια με επαναλαμβανόμενους πίνακες, αλλά εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς. Για να αποφασίσετε ποιο από τα ακόλουθα στοιχεία ελέγχου λειτουργεί καλύτερα στο πρότυπο φόρμας, ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα:

Επαναλαμβανόμενη ενότητα    Για να δημιουργήσετε μια ενότητα λιγότερο δομημένη που μπορούν να εισάγουν οι χρήστες σε μια φόρμα πολλές φορές (όπως μια εγγραφή σε μια βάση δεδομένων), χρησιμοποιήστε μια επαναλαμβανόμενη ενότητα αντί για έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα.

Οριζόντιο, επαναλαμβανόμενο πίνακα    Όταν θέλετε οι χρήστες να μπορούν να προσθέτουν επιπλέον στήλες σε έναν πίνακα αντί για επιπλέον γραμμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν οριζόντιο, επαναλαμβανόμενο πίνακα αντί για το κανονικό επαναλαμβανόμενου πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Η εμπειρία χρήστη

Κάθε φορά που οι χρήστες, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από μια γραμμή σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα, εμφανίζεται ένα κουμπί του μενού συντόμευσης. Χρήστες, κάντε κλικ στο κουμπί για να δείτε ένα μενού συντόμευσης με εντολές για την εισαγωγή ή την κατάργηση μιας γραμμής.

Μενού συντόμευσης για επαναλαμβανόμενο πίνακα

Οι χρήστες επίσης να εισαγάγετε μια νέα γραμμή, κάνοντας κλικ στην επιλογή κείμενο Εισαγωγή στοιχείου που εμφανίζεται κάτω από τον επαναλαμβανόμενο πίνακα στη φόρμα. Μπορείτε να προσαρμόσετε ή να καταργήσετε αυτό το κείμενο κατά τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας.

Αρχή της σελίδας

Εισαγωγή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα

Η διαδικασία εισαγωγής ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα διαφέρει λίγο ανάλογα με το αν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας ή αν βασίζετε τη σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε μια βάση δεδομένων ή άλλη εξωτερική προέλευση δεδομένων.

Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τον τρόπο εμφάνισης του επαναλαμβανόμενος πίνακας σε κατάσταση λειτουργίας σχεδίασης.

Επαναλαμβανόμενος πίνακας σε κατάσταση σχεδίασης

Τα στοιχεία ελέγχου μπορούν να είναι δεσμευμένα ή μη δεσμευμένα. Όταν ένα στοιχείο ελέγχου είναι δεσμευμένο, είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή μια ομάδα στην προέλευση δεδομένων, έτσι ώστε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο στοιχείο ελέγχου να αποθηκεύονται στο υποκείμενο αρχείο φόρμας (.xml). Όταν ένα στοιχείο ελέγχου δεν είναι δεσμευμένο, δεν είναι συνδεδεμένο με ένα πεδίο ή ομάδα και τα δεδομένα που εισάγονται στο στοιχείο ελέγχου δεν αποθηκεύονται. Όταν επιλέγετε ή μετακινείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω από ένα στοιχείο ελέγχου, στην επάνω δεξιά γωνία του στοιχείου ελέγχου εμφανίζεται κείμενο και ένα εικονίδιο σύνδεσης. Το κείμενο υποδεικνύει την ομάδα ή το πεδίο με τα οποία είναι συνδεδεμένο το στοιχείο ελέγχου στην προέλευση δεδομένων. Το εικονίδιο υποδεικνύει εάν το στοιχείο ελέγχου είναι σωστά συνδεδεμένο με αυτή την ομάδα ή το πεδίο. Όταν η σύνδεση είναι σωστή, εμφανίζεται ένα πράσινο εικονίδιο. Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, θα δείτε ένα μπλε ή κόκκινο εικονίδιο.

Το αρχείο προέλευσης δεδομένων για το πρότυπο φόρμας αποτελείται από πεδία και τις ομάδες που εμφανίζονται σε μια ιεραρχική προβολή στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Επαναλαμβανόμενοι πίνακες είναι συνήθως συνδεδεμένοι με επαναλαμβανόμενες ομάδες στην προέλευση δεδομένων του προτύπου φόρμας, παρόλο που μπορούν να συνδεθούν με επαναλαμβανόμενα πεδία.

Στο παρακάτω παράδειγμα, ο πίνακας Αναλυτικών εξόδων στη φόρμα είναι συνδεδεμένος στο στοιχείο επαναλαμβανόμενης ομάδας στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων. Τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου μέσα στον πίνακα — ημερομηνίας, Περιγραφή, κατηγορία και κόστος — είναι συνδεδεμένα με πεδία που αποτελούν μέρος του στοιχείου επαναλαμβανόμενη ομάδα.

Σχέση μεταξύ επαναλαμβανόμενου πίνακα στο πρότυπο φόρμας και επαναλαμβανόμενης ομάδας στο αρχείο προέλευσης δεδομένων

Εισαγωγή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα σε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας

Όταν σχεδιάζετε ένα νέο, κενό πρότυπο φόρμας, το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη δημιουργία αρχείου προέλευσης δεδομένων στο παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή. Αυτό επιτρέπει στο InfoPath να δημιουργεί αυτόματα τα πεδία και τις ομάδες στην προέλευση δεδομένων καθώς προσθέτετε στοιχεία ελέγχου στο πρότυπο φόρμας. Αυτά τα πεδία και οι ομάδες φακέλων και αρχείων αντιπροσωπεύονται από εικονίδια φακέλων και αρχείων στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων.

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενος πίνακας.

 4. Στο πλαίσιο αριθμός των στηλών, εισαγάγετε τον αριθμό των στηλών που θα πρέπει να έχετε τον πίνακα.

 5. Ο επαναλαμβανόμενος πίνακας δημιουργείται με ένα πλαίσιο κειμένου σε κάθε στήλη. Για να μετατρέψετε ένα πλαίσιο κειμένου σε διαφορετικό τύπο στοιχείου ελέγχου, κάντε δεξί κλικ στο πλαίσιο κειμένου, τοποθετήστε το δείκτη Αλλαγή σε στο μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο ελέγχου που θέλετε.

Εισαγωγή ενός επαναλαμβανόμενου πίνακα σε ένα πρότυπο φόρμας που βασίζεται σε μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων

Εάν η σχεδίαση του προτύπου φόρμας σε ένα υπάρχον αρχείο επεκτάσιμης γλώσσας σήμανσης (XML), βάση δεδομένων ή υπηρεσία Web, το InfoPath χρησιμοποιεί προέρχονται τα πεδία και τις ομάδες στο παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων από την υπάρχουσα προέλευση δεδομένων. Σε αυτό το σενάριο, μπορείτε να εισαγάγετε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα, σύροντας μια επαναλαμβανόμενη ομάδα από το παράθυρο εργασιών Προέλευση δεδομένων στο πρότυπο φόρμας ή εισάγοντας έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα από το παράθυρο εργασιών στοιχεία ελέγχου, όπως περιγράφεται στην ακόλουθη διαδικασία:

 1. Στο πρότυπο φόρμας, τοποθετείστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε το στοιχείο ελέγχου.

 2. Εάν το παράθυρο εργασιών Στοιχεία ελέγχου δεν είναι ορατό, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα στοιχεία ελέγχου στο μενού Εισαγωγή ή πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+I, C.

 3. Στην περιοχή Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου, κάντε κλικ στην επιλογή Επαναλαμβανόμενος πίνακας.

 4. Στην πρώτη σελίδα του "Οδηγού σύνδεσης επαναλαμβανόμενου πίνακα", κάντε κλικ στο αρχείο προέλευσης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη λίστα προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή την επαναλαμβανόμενη ομάδα Εικόνα εικονιδίου που θέλετε να συνδέσετε τις γραμμές πίνακα.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε μια νέα επαναλαμβανόμενη ομάδα, κάντε δεξί κλικ στην ομάδα στην οποία θέλετε να προσθέσετε την επαναλαμβανόμενη ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη από το μενού συντόμευσης και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου ή ομάδας, καθορίστε τις ιδιότητες για την επαναλαμβανόμενη ομάδα.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

 6. Στη δεύτερη σελίδα του Οδηγού σύνδεσης επαναλαμβανόμενο πίνακα, κάντε διπλό κλικ τα πεδία στη λίστα συνδέσεων δεδομένων που θέλετε να προσθέσετε ως στήλες στον πίνακα.

  Συμβουλή: Για να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο στη λίστα συνδέσεων δεδομένων, κάντε δεξί κλικ στην ομάδα στην οποία επαναλαμβανόμενου πίνακα είναι συνδεδεμένος, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη από το μενού συντόμευσης, και, στη συνέχεια, στο παράθυρο διαλόγου Προσθήκη πεδίου ή ομάδας, καθορίστε τις ιδιότητες για το πεδίο.

 7. Για να αναδιατάξετε τις στήλες, επιλέξτε μια στήλη από τη λίστα στηλών σε πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση επάνω ή Μετακίνηση κάτω.

Αρχή της σελίδας

Συμβουλές διάταξης

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συμβουλές για να σας βοηθήσει να βελτιώσετε την εμφάνιση, το μέγεθος και άλλες πτυχές των στοιχείων ελέγχου μέσα σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα:

 • Για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου πολλά πλαίσια ταυτόχρονα, επιλέξτε τα πλαίσια κειμένου, των οποίων το μέγεθος που θέλετε να αλλάξετε, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Ιδιότητες και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες αλλαγές στην καρτέλα μέγεθος.

 • Αλλάξτε το μέγεθος των πλαισίων κειμένου στο πρότυπο φόρμας για να καλύψετε το μήκος του κειμένου που θεωρείτε ότι οι χρήστες να πληκτρολογείτε στα πλαίσια.

 • Για να αλλάξετε το περίγραμμα ή το χρώμα των στοιχείων ελέγχου σε επαναλαμβανόμενο πίνακα, επιλέξτε τα πλαίσια κειμένου που θέλετε να αλλάξετε, στο μενού " μορφή ", κάντε κλικ στην επιλογή Περιγράμματα και σκίαση, κάντε κλικ στην καρτέλα Περιγράμματα και, στη συνέχεια, κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές.

 • Για να προσαρμόσετε το κείμενο που εμφανίζεται σε ένα πλαίσιο κειμένου μέσα σε έναν επαναλαμβανόμενο πίνακα, χρησιμοποιήστε τα πλαίσια γραμματοσειρά και Μέγεθος γραμματοσειράς στη γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση. Για να αλλάξετε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος της γραμματοσειράς για όλα τα πλαίσια κειμένου στο πρότυπο φόρμας σας ταυτόχρονα, επιλέξτε το πλαίσιο κειμένου που περιέχει τη μορφοποίηση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή γραμματοσειράς σε όλα τα στοιχεία ελέγχου πλαισίου κειμένου στο μενού μορφή.

 • Για να δείτε πώς θα είναι τα πλαίσια κειμένου με κείμενο, κάντε κλικ στο Δείγμα δεδομένων, στο μενού Προβολή. Αυτό σας βοηθά να πάρετε μια ιδέα του τι θα μοιάζει μια φόρμα που βασίζεται στο πρότυπο φόρμας όταν συμπληρώνουν οι χρήστες του.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×