Εισαγωγή, δημιουργία ή διαγραφή ενός πεδίου για την αποθήκευση αριθμητικών τιμών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Προσθέτετε ένα αριθμητικό πεδίο σε έναν πίνακα όταν χρειάζεται να αποθηκεύσετε αριθμητικά δεδομένα, όπως στοιχεία πωλήσεων. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της Microsoft Office Access 2007 για την προσθήκη ή τη διαγραφή ενός πεδίου "Αριθμός" σε νέους και υπάρχοντες πίνακες βάσεων δεδομένων.

Σε αυτό το άρθρο

Κατανόηση των πεδία "Αριθμός"

Προσθέστε το πεδίο "Αριθμός" σε προβολή φύλλου δεδομένων

Προσθήκη ενός αριθμητικού πεδίου σε προβολή σχεδίασης

Διαγραφή ενός αριθμητικού πεδίου

Αριθμός αναφορά ιδιοτήτων πεδίου

Κατανόηση των πεδίων "Αριθμός"

Αν είστε νέος χρήστης της Office Access 2007, θυμηθείτε ότι τα δεδομένα μιας βάσης δεδομένων κατανέμονται σε έναν ή περισσότερους πίνακες. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες σε ένα φύλλο δεδομένων — ένα πλέγμα που μοιάζει με φύλλο εργασίας του Microsoft Office Excel 2007 — ή σε φόρμα καταχώρησης δεδομένων ή έκθεση, αλλά η βάση δεδομένων αποθηκεύει όλα τα δεδομένα σε έναν ή περισσότερους πίνακες. Με τη σειρά τους, κάθε πίνακας αποτελείται από ένα σύνολο πεδίων (στηλών) και κάθε πεδίο έχει ρυθμιστεί να αποδέχεται ένα συγκεκριμένο τύπο δεδομένων. Για παράδειγμα, ορίζετε ένα πεδίο για τον τύπο δεδομένων "Ημερομηνία/Ώρα" όταν χρειάζεται να αποθηκεύσετε ημερομηνίες και ώρες και ορίζετε ένα πεδίο για τον τύπο δεδομένων "Αριθμός", όταν χρειάζεται να αποθηκεύσετε αριθμούς για να τους χρησιμοποιήσετε σε μαθηματικούς υπολογισμούς.

Προδιαγραφές πεδίου "Αριθμός"

Το πεδίο "Αριθμός" χρησιμοποιείται για όλους τους μαθηματικούς υπολογισμούς, εκτός από εκείνους που αφορούν χρηματικά ποσά και εκείνους που απαιτούν μεγάλο βαθμό ακρίβειας ή, για αριθμούς τους οποίους δεν θέλετε να στρογγυλοποιήσετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω (για να αποτρέψετε τη στρογγυλοποίηση, χρησιμοποιείτε το πεδίο "Νομισματική μονάδα"). Το μέγεθος των τιμών που αποθηκεύετε σε ένα πεδίο "Αριθμός" εξαρτάται από τον τρόπο ορισμού της τιμής της ιδιότητας Μέγεθος πεδίου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε τα πεδία "Αριθμός" έτσι ώστε να περιέχουν τιμές 1-byte, 2-byte, 4-byte, 8-byte ή 16-byte, συν τα αναγνωριστικά αναπαραγωγής (τιμές καθολικά μοναδικού αναγνωριστικού ή GUID) και δεκαδικές τιμές.

Μπορείτε να ορίσετε το μέγεθος πεδίου ανοίγοντας τον πίνακα σε προβολή σχεδίασης και αλλάζοντας την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου . Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ιδιοτήτων ενός αριθμητικού πεδίου, ανατρέξτε στην ενότητα Ορισμός ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου. Για πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες πεδίου, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά ιδιοτήτων πεδίου "Αριθμός".

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει τις τιμές τις οποίες ενδέχεται να περιέχει κάθε Μέγεθος πεδίου και εξηγεί σε ποια περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάθε ρύθμιση μεγέθους.

Ρύθμιση μεγέθους πεδίου

Περιγραφή

Byte

Ένας ακέραιος μεγέθους 1-byte που περιέχει τιμές που κυμαίνονται από 0 έως 255.

Ακέραιος

Ένας ακέραιος μεγέθους 2-byte που περιέχει τιμές που κυμαίνονται από -32.768 έως +32.767.

Ακέραιος μεγάλου μήκους

Ένας ακέραιος μεγέθους 4-byte που περιέχει τιμές που κυμαίνονται από -2.147.483.648 έως 2.147.483.647.

Πραγματικός απλής ακρίβειας

Ένας ακέραιος μεγέθους 4-byte που περιέχει τιμές που κυμαίνονται από -3.4 x 1038 έως +3.4 x 1038 και διαθέτουν έως και επτά σημαντικά ψηφία.

Διπλής ακρίβειας

Ένας αριθμός κινητής υποδιαστολής μεγέθους 8-byte που περιέχει τιμές που κυμαίνονται από -1.797 x 10308 έως +1.797 x 10308 με έως και 15 σημαντικά ψηφία.

Αναγνωριστικό αναπαραγωγής

Ένα καθολικά μοναδικό αναγνωριστικό (GUID) μεγέθους 16-byte. Τα GUID που δημιουργούνται τυχαία είναι αρκετά μεγάλα ώστε να μην είναι πιθανή η επικάλυψή τους. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για μια ποικιλία εφαρμογών, όπως η παρακολούθηση αγαθών.

Δεκαδικό

Ένας ακέραιος μεγέθους 12-byte με καθορισμένη ακρίβεια δεκαδικών ψηφίων που κυμαίνεται από -1028 έως +1028. Η προεπιλεγμένη ακρίβεια είναι 0. Η προεπιλεγμένη κλίμακα (ο αριθμός των δεκαδικών ψηφίων που εμφανίζονται) είναι 18. Μπορείτε να ορίσετε έως και 28 ψηφία για την κλίμακα.

Εκτός από τη ρύθμιση του μεγέθους και άλλων ιδιοτήτων των πεδίων, μπορείτε να εφαρμόσετε προσαρμοσμένες και προκαθορισμένες μορφές εμφάνισης και μάσκες εισαγωγής στα αριθμητικά δεδομένα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μορφοποίηση αριθμού δεδομένων, ανατρέξτε στο άρθρο Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις μάσκες εισαγωγής, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας μάσκας εισαγωγής για να εισαγάγετε πεδίο ή ελέγχετε τιμές σε συγκεκριμένη μορφή.

Μέθοδοι για τη δημιουργία ενός πεδίου "Αριθμός"

Η Office Access 2007 παρέχει διάφορους τρόπους για την προσθήκη ενός πεδίου τύπου "Αριθμός" σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα:

 • Προβολή φύλλου δεδομένων    Μπορείτε να προσθέσετε ένα πεδίο "Αριθμός" σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων, προσθέτοντας ένα νέο πεδίο και, στη συνέχεια, πληκτρολογώντας έναν αριθμό σε μια κενή γραμμή στο πεδίο ή επικολλώντας ενός αριθμού σε μια κενή γραμμή. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο δεδομένων από μια αναπτυσσόμενη λίστα και να ορίσετε ιδιότητες, όπως Είναι απαιτούνd, η οποία επιβάλλει στους χρήστες να εισαγάγετε μια ημερομηνία στο πεδίο, και μοναδικές, οποία επιβάλλει στους χρήστες για να εισαγάγετε μια μη διπλότυπη τιμή στο πεδίο.

 • Προβολή σχεδίασης    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προβολή σχεδίασης για να προσθέσετε ένα πεδίο "Αριθμός" και να ορίσετε ιδιότητες για το πεδίο που δεν μπορείτε να ορίσετε σε προβολή φύλλου δεδομένων. Αυτές οι ιδιότητες περιλαμβάνουν τις μάσκες εισαγωγής και μια προεπιλεγμένη τιμή για το πεδίο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες, ανατρέξτε στην ενότητα Αναφορά ιδιοτήτων πεδίου "Αριθμός".

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου "Αριθμός" σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο προσθήκης ενός πεδίου "Αριθμός" σε έναν υπάρχοντα πίνακα και σε έναν νέο πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Εάν είστε νέος χρήστης της Access, το φύλλο δεδομένων είναι ένα πλέγμα παρόμοιο σε εμφάνιση με ένα φύλλο εργασίας του Office Excel 2007.

Προσθήκη νέου πεδίου "Αριθμός" σε υπάρχοντα πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε διπλό κλικ πάνω στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Εάν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε οριζόντια στον πρώτο κενό πεδίο. Από προεπιλογή, η Access εμφανίζει την ένδειξη Προσθήκη νέου πεδίου στη γραμμή κεφαλίδας όλων των νέων πεδίων, ως εξής:

  Νέο πεδίο στο φύλλο δεδομένων

 5. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το νέο πεδίο.

 6. Επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή κάτω από την κεφαλίδα και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ή επικολλήστε μια ομάδα αριθμών. Η Access παράγει τον τύπο δεδομένων "Αριθμός" για το πεδίο κατά την καταχώρηση ή την επικόλληση αριθμών.

  -ή-

  Στην καρτέλα Φύλλο δεδομένων, στην ομάδα Τύπος δεδομένων & μορφοποίηση, από τη λίστα Τύπος δεδομένων, ενεργοποιήστε την επιλογή Αριθμός και, κατόπιν, από τη λίστα Μορφή, επιλέξτε τη μορφή αριθμού που θέλετε.

  Εάν πληκτρολογήσετε ή επικολλήσετε δεδομένα στο πεδίο, η Access ορίζει τη ρύθμιση της ιδιότητας Μέγεθος πεδίου με βάση το μέγεθος του αριθμού που εισαγάγετε.

 7. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη ενός πεδίου "Αριθμός" σε νέο πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  Η Access ανοίγει το νέο πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων". Σε αυτήν την εικόνα παρουσιάζεται ένας νέος πίνακας:

  Νέος, κενός πίνακας σε νέα βάση δεδομένων

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση εικόνα κουμπιού και στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, πληκτρολογήστε ένα όνομα για τον νέο πίνακα.

 5. Κάντε διπλό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας του πρώτου πεδίου του πίνακα (αυτό με την ετικέτα Προσθήκη νέου πεδίου) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 6. Επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή κάτω από την κεφαλίδα και, στη συνέχεια, καταχωρήστε μια ομάδα αριθμών..Η Access παράγει τον τύπο δεδομένων "Αριθμός" για το πεδίο κατά την καταχώρηση αριθμών.

  Επιπλέον, η Access ορίζει την ιδιότητα Μέγεθος πεδίου με βάση το μέγεθος του αριθμού που καταχωρείτε ή επικολλάτε.

Αρχή της σελίδας

Προσθήκη ενός πεδίου "Αριθμός" σε προβολή "Σχεδίαση"

Η προβολή "Σχεδίαση" χρησιμοποιείται όταν θέλετε να προσθέσετε ένα πεδίο "Αριθμός" σε ένα νέο ή υπάρχοντα πίνακα και, στη συνέχεια, να ορίσετε ή να αλλάξετε τις ιδιότητες πεδίου, τις οποίες δεν μπορείτε να ορίσετε ή να αλλάξετε στην προβολή "Φύλλο δεδομένων". Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε μια μάσκα εισαγωγής ή μια προεπιλεγμένη τιμή. Τα βήματα αυτής της ενότητας εξηγούν τον τρόπο προσθήκης ενός πεδίου "Αριθμός" και τον ορισμό των ιδιοτήτων του πεδίου.

Προσθήκη νέου πεδίου "Αριθμός" σε υπάρχοντα πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή σχεδίασης Εικόνα κουμπιού .

 4. Στη στήλη Όνομα πεδίου, επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 5. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων, και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο Αριθμός από τη λίστα.

 6. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας.

Προσθήκη ενός πεδίου "Αριθμός" σε νέο πίνακα

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στην καρτέλα Δημιουργία, στην ομάδα Πίνακες, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

 4. Κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση και, στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως, εισαγάγετε ένα όνομα για τον καινούργιο πίνακα.

 5. Κάντε δεξιό κλικ στην καρτέλα εγγράφου για τον καινούργιο πίνακα και κάντε κλικ στην εντολή Προβολή σχεδίασης του μενού συντόμευσης.

 6. Στη στήλη Όνομα πεδίου, επιλέξτε την πρώτη κενή γραμμή και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το πεδίο.

 7. Επιλέξτε το διπλανό κελί στη στήλη Τύπος δεδομένων, και κατόπιν επιλέξτε το στοιχείο Αριθμός από τη λίστα.

 8. Αποθηκεύστε τις αλλαγές σας. Εάν θέλετε να ορίσετε ιδιότητες για το πεδίο, αφήστε ανοιχτό τον πίνακα σε προβολή "Σχεδίαση" και προχωρήστε στα επόμενα βήματα.

Ορισμός ή αλλαγή ιδιοτήτων πεδίου

 1. Στην καρτέλα Γενικά στην κάτω ενότητα της σχεδίασης πίνακα, στην περιοχή Ιδιότητες πεδίου, εντοπίστε την ιδιότητα που θέλετε να αλλάξετε.

 2. Επιλέξτε το πεδίο δίπλα στο όνομα της ιδιότητας. Ανάλογα με την ιδιότητα, μπορείτε να καταχωρήσετε δεδομένα (όπως ένα προεπιλεγμένο κείμενο ή μια μάσκα εισαγωγής), να ξεκινήσετε τη "Δόμηση εκφράσεων" κάνοντας κλικ στο στοιχείο ... ή να ενεργοποιήσετε μια επιλογή από μια λίστα.

  Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης κάθε ιδιότητας πεδίου, επιλέξτε την ιδιότητα και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο F1.

Αρχή της σελίδας

Διαγραφή ενός πεδίου "Αριθμός"

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την προβολή "Φύλλο δεδομένων" ή την προβολή "Σχεδίαση" για να διαγράψετε ένα πεδίο "Αριθμός" από έναν πίνακα. Ωστόσο, όταν διαγράφετε ένα πεδίο "Αριθμός" που περιέχει δεδομένα, τα δεδομένα αυτά χάνονται οριστικά — δεν υπάρχει δυνατότητα αναίρεσης της διαγραφής. Για αυτό το λόγο, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε πριν διαγράψετε οποιαδήποτε πεδία πίνακα ή άλλα στοιχεία βάσης δεδομένων.

Διαγραφή ενός πεδίου "Αριθμός" σε προβολή "Φύλλο δεδομένων"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο "Παράθυρο περιήγησης", κάντε διπλό κλικ πάνω στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε.

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή "Φύλλο δεδομένων".

 4. Εντοπίστε το πεδίο "Αριθμός", κάντε δεξιό κλικ στη γραμμή κεφαλίδας (το όνομα πεδίου) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή στήλης.

Διαγραφή ενός τύπου πεδίου "Αριθμός" σε προβολή "Σχεδίαση"

 1. Κάντε κλικ στο Κουμπί του Microsoft Office Εικόνα κουμπιού του Office και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, επιλέξτε και ανοίξτε τη βάση δεδομένων.

 3. Στο Παράθυρο περιήγησης", κάντε δεξιό κλικ στον πίνακα που θέλετε να αλλάξετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή "Σχεδίαση".

  Η Access ανοίγει τον πίνακα σε προβολή "Σχεδίαση".

 4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών (το κενό τετράγωνο) δίπλα στο πεδίο "Αριθμός" και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο DELETE.

  -ή-

  Κάντε δεξιό κλικ στο κουμπί επιλογής γραμμών και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή γραμμών.

 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι, για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Αναφορά ιδιοτήτων πεδίου "Αριθμός"

Όταν χρησιμοποιείτε την προβολή "Σχεδίαση" για να προσθέσετε ένα πεδίο "Αριθμός" σε έναν πίνακα, μπορείτε να ορίσετε και να αλλάξετε διάφορες ιδιότητες για το πεδίο. Αυτός ο πίνακας παραθέτει και περιγράφει τις ιδιότητες του πεδίου "Αριθμός" και εξηγεί τις συνέπειες που προκύπτουν από τη ρύθμιση ή την αλλαγή τους.

Ιδιότητα

Χρήση

Μέγεθος πεδίου

Ελέγχει το μέγεθος της τιμής που μπορείτε να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε στο πεδίο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ιδιότητα Field Size , ανατρέξτε στο θέμα προδιαγραφές το πεδίο "Αριθμός" νωρίτερα σε αυτό το άρθρο.

Μορφοποίηση

Καταχωρείτε προσαρμοσμένους χαρακτήρες μορφοποίησης για να καθορίσετε μια μορφή εμφάνισης. Οι μορφές που καθορίζονται εδώ, εμφανίζονται σε φύλλα δεδομένων, φόρμες και εκθέσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσαρμοσμένες μορφές, ανατρέξτε στο άρθρο Μορφοποίηση δεδομένων σε πίνακες, φόρμες και εκθέσεις.

Δεκαδικά ψηφία

Ορίζει τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων για τις τιμές του πεδίου. Προεπιλεγμένη τιμή: Αυτόματα. Οι υπόλοιπες πιθανές τιμές κυμαίνονται από 0 έως 15.

Μάσκα εισαγωγής

Καθορίζετε μια μάσκα εισαγωγής όταν χρειάζεται να ορίσετε τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων από τους χρήστες σε ένα πεδίο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μασκών εισαγωγής, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία μιας μάσκας εισαγωγής για να εισαγάγετε πεδίο ή ελέγχετε τιμές σε συγκεκριμένη μορφή.

Λεζάντα

Καθορίζει το όνομα του πεδίου "Κείμενο". Αυτή η ιδιότητα δέχεται έως 2.048 χαρακτήρες. Εάν δεν καθορίσετε μια λεζάντα, η Access εφαρμόζει το προεπιλεγμένο πεδίο ονόματος.

Προεπιλεγμένη τιμή

Καθορίζει την τιμή που εμφανίζεται αυτόματα σε ένα πεδίο κατά τη δημιουργία μιας νέας εγγραφής.

Κανόνας επικύρωσης

Καθορίζει τις απαιτήσεις για τα δεδομένα που καταχωρούνται σε μια ολόκληρη εγγραφή, ένα μεμονωμένο πεδίο ή ένα στοιχείο ελέγχου. Όταν οι χρήστες καταχωρούν δεδομένα που παραβιάζουν τον κανόνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα Κείμενο επικύρωσης για να καθορίσετε το μήνυμα σφάλματος που προκύπτει. Μέγιστο μήκος: 2.048 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Κείμενο επικύρωσης

Καθορίζει το κείμενο του μηνύματος λάθους, το οποίο εμφανίζεται όταν οι χρήστες παραβιάζουν έναν κανόνα επικύρωσης. Μέγιστο μήκος: 255 χαρακτήρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία κανόνων επικύρωσης, ανατρέξτε στο άρθρο Δημιουργία κανόνα επικύρωσης για την επικύρωση δεδομένων σε ένα πεδίο.

Απαιτείται

Όταν η τιμή αυτής της ιδιότητας οριστεί σε Ναι, πρέπει να καταχωρήσετε μια τιμή στο πεδίο ή σε οποιαδήποτε στοιχεία ελέγχου είναι συνδεδεμένα με το πεδίο.Επιπλέον, η τιμή αυτή δεν μπορεί να είναι "Μηδέν".

Με ευρετήριο

Χρησιμοποιείτε ένα ευρετήριο για να επιταχύνετε την εκτέλεση των λειτουργιών ερωτημάτων, ταξινόμησης και ομαδοποίησης που αφορούν μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ευρετήρια για να εμποδίσετε τους χρήστες να καταχωρήσουν διπλές τιμές. Επιλογές:

 • Όχι     Απενεργοποιεί τη λειτουργία ευρετηρίου (προεπιλογή).

 • Ναι (Επιτρέπονται διπλότυπα)     Καταχωρεί το πεδίο σε ευρετήριο και επιτρέπει τις διπλότυπες τιμές. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε διπλά ονόματα και επώνυμα.

 • Ναι (Δεν επιτρέπονται διπλότυπα)     Καταχωρεί το πεδίο σε ευρετήριο και δεν επιτρέπει τις διπλότυπες τιμές.

Έξυπνες ετικέτες

Καθορίζετε μία ή περισσότερες "Έξυπνες ετικέτες" για το πεδίο και για οποιαδήποτε στοιχεία ελέγχου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το πεδίο. Οι "Έξυπνες ετικέτες" είναι στοιχεία που αναγνωρίζουν τους τύπους των δεδομένων σε ένα πεδίο και σας δίνουν τη δυνατότητα να εκτελέσετε ενέργειες με βάση αυτόν τον τύπο. Για παράδειγμα, σε ένα πεδίο διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μια "Έξυπνη ετικέτα" είναι δυνατό να ξεκινήσει ένα νέο μήνυμα αλληλογραφίας ή να προσθέσει τη διεύθυνση σε μια λίστα επαφών.

Κάντε κλικ στο στοιχείο Δόμηση (...) για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες έξυπνες ετικέτες.

Στοίχιση κειμένου

Καθορίζει τη στοίχιση των δεδομένων. Επιλογές:

 • Γενικά     Στοιχίζει το κείμενο αριστερά και τους αριθμούς και τις ημερομηνίες δεξιά (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

 • Αριστερά     Στοιχίζει το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στα αριστερά.

 • Δεξιά     Στοιχίζει το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στα δεξιά.

 • Κέντρο     Στοιχίζει το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς στο κέντρο.

 • Κατανομή     Στοιχίζει το κείμενο, τις ημερομηνίες και τους αριθμούς ομοιόμορφα και στις δύο πλευρές του πεδίου ή του πλαισίου κειμένου.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×