Εισαγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων της Access σε μια εφαρμογή web της Access

Εισαγωγή δεδομένων από μια βάση δεδομένων της Access σε μια εφαρμογή web της Access

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σε αυτό το άρθρο σάς δείχνει πώς μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από βάσης δεδομένων της Access σε μια εφαρμογή web της Access, ώστε να μπορείτε να το μοιραστείτε με φίλους και συναδέλφους σε ένα πρόγραμμα περιήγησης internet.

Δεν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή web της Access; Αναζητάτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής δεδομένων σε μια βάση δεδομένων υπολογιστή Access; Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access.

Important    Microsoft no longer recommends creating and using Access web apps in SharePoint. As an alternative, consider using Microsoft PowerApps to build no-code business solutions for the web and mobile devices.

Η εισαγωγή δεδομένων σε μια εφαρμογή web της Access

Πριν ξεκινήσετε, εδώ θα βρείτε ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη:

 • Η Access δεν θα εισαγάγει σχέσεις πινάκων, υπολογισμένες στήλες, κανόνες επικύρωσης, προεπιλεγμένες τιμές, πεδία συνημμένων, πεδία αντικειμένων OLE και ορισμένους άλλους παλαιότερους τύπους δεδομένων στο web app.

 • Η Access θα διατηρήσει τις αναζητήσεις, επομένως εάν έχετε συσχετισμένους πίνακες, βεβαιωθείτε ότι οι σχέσεις έχουν οριστεί με χρήση των πεδίων αναζήτησης, πριν από την εισαγωγή των πινάκων στην εφαρμογή Web.

Πέρα από αυτά τα προκαταρκτικά, ας δούμε πώς γίνεται η εισαγωγή:

 1. Εάν έχετε ήδη εκκινήσει μια εφαρμογή web της Access, ανοίξτε το στην Access (στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις > Προσαρμογή στην Access ), στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή κεντρική > Πίνακας.

 2. Εάν η σελίδα Προσθήκη πινάκων δεν εμφανίζεται, επιλέξτε διαδοχικά Κεντρική > Πίνακας.

 3. Στη σελίδα Προσθήκη πινάκων (το πρώτο πράγμα που βλέπετε κατά τη δημιουργία νέας προσαρμοσμένης εφαρμογής), μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από άλλες βάσεις δεδομένων της Access βιβλία εργασίας του Excel, αρχεία προέλευσης δεδομένων ODBC, αρχεία κειμένου/CSV και λίστες του SharePoint.

  Επιλογές προέλευσης δεδομένων που υπάρχουν στη σελίδα "Προσθήκη πινάκων".

 4. Στην περιοχή Δημιουργία πίνακα από υπάρχον αρχείο προέλευσης δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Access.

  Δημιουργία πίνακα από μια υπάρχουσα προέλευση δεδομένων.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν θέλετε να εισαγάγετε από άλλες προελεύσεις δεδομένων εκτός από την Access, κάντε κλικ στην επιλογή κατάλληλα δεδομένα προέλευσης και ακολουθήστε τα βήματα του οδηγού.

 5. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων - βάση δεδομένων της Access.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων - βάση δεδομένων της Access, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση, επιλέξτε το βάσης δεδομένων της Access που εισάγετε από και κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 7. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων.

  Επιλογή αντικειμένων για να εισαγάγετε στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μπορείτε μόνο να εισαγάγετε πίνακες από βάσης δεδομένων της Access σε μια εφαρμογή web της Access. Δεν μπορείτε να εισαγάγετε οποιονδήποτε άλλο τύπο αντικειμένου.

 8. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή αντικειμένων, στην καρτέλα " πίνακες ", επιλέξτε τους πίνακες που θέλετε να εισαγάγετε.

  Για να ακυρώσετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο, κάντε ξανά κλικ στο αντικείμενο.

 9. Κάντε κλικ στο κουμπί OK για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εισαγωγής.

  Access εισάγει τα δεδομένα και εμφανίζει μηνύματα σφάλματος εάν αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

 10. Η Access εμφανίζει το νέο πίνακα στην αριστερή πλευρά της οθόνης και δημιουργεί προεπιλεγμένες προβολές για κάθε μία. Σε αυτό το σημείο, είναι το καλύτερο που έχετε να κάνετε, κάντε κλικ στην επιλογή κεντρική > Εκκίνηση εφαρμογής. Στο πρόγραμμα περιήγησης, κάντε κλικ στην επιλογή τους νέους πίνακες και τις προβολές για να δείτε πώς φαίνονται όλα τα στοιχεία. Για να κάνετε αλλαγές σε τις προεπιλεγμένες προβολές, κλείστε το πρόγραμμα περιήγησης και την Προσαρμογή της εφαρμογής web στην Access.

Σημειώσεις: 

 • Πάντα η εισαγωγή δεδομένων σε μια εφαρμογή web της Access δημιουργεί έναν νέο πίνακα με προεπιλεγμένες προβολές λίστας και φύλλου δεδομένων.

 • Δεν μπορείτε να προσαρτήσετε δεδομένα σε υπάρχοντες πίνακες σε μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον οδηγό εισαγωγής. Ωστόσο, μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε έναν νέο πίνακα και, στη συνέχεια, να κάνετε ένα από τα εξής:

  • Να χρησιμοποιήσετε προβολές φύλλου δεδομένων για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τα δεδομένα στον πίνακα προορισμού ή

  • Να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια "ΔημιουργίαΕγγραφής" σε μια μακροεντολή δεδομένων για να προσθέσετε τα εισηγμένα δεδομένα στον πίνακα προορισμού.

Συμβουλή: Δημιουργήστε αναζητήσεις μεταξύ των νέων πινάκων και των πινάκων που υπήρχαν, για να αρχίσετε να συνδέετε τα δεδομένα μεταξύ τους. Εάν οι προεπιλεγμένες προβολές ενός πίνακα δεν έχουν τροποποιηθεί, η Access θα προσθέσει τα κατάλληλα στοιχεία ελέγχου "σχετιζόμενων δεδομένων", ώστε να σας διευκολύνει να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα.

Λειτουργίες εξωτερικών δεδομένων που είναι διαθέσιμες σε εφαρμογές web της Access και των βάσεων δεδομένων υπολογιστή

Αυτός ο πίνακας παρέχει μια γρήγορη αναφορά των τύπων των αρχείων, μπορείτε να εισαγάγετε ή να συνδέετε σε εφαρμογές web της Access ή βάσεις δεδομένων υπολογιστή.

Εφαρμογές web της Access μπορεί να εισαχθεί …

Εφαρμογές web της Access μπορούν να συνδεθούν με …

Βάσεις δεδομένων υπολογιστή μπορεί να εισαχθεί …

Βάσεις δεδομένων υπολογιστή μπορούν να συνδεθούν με …

Το Microsoft Excel

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα
(μόνο για ανάγνωση)

Microsoft Access

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Βάσεις δεδομένων ODBC, όπως ο SQL Server

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Αρχεία κειμένου ή τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV)

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα
(Προσθήκη μόνο νέων εγγραφών)

Λίστα του SharePoint

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα
(μόνο για ανάγνωση)

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

XML

Πράσινη κουκκίδα

Υπηρεσίες δεδομένων

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα
(μόνο για ανάγνωση)

Έγγραφο HTML

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Φάκελος του Outlook

Πράσινη κουκκίδα

Πράσινη κουκκίδα

Για να μάθετε πώς μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα στο βάσης δεδομένων της Access, ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα σε μια άλλη βάση δεδομένων της Access.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×